man‎Lenaert Adriaens van Casteren‏‎

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.20&minr=13557302&miview=ldt
482.20 Index Index schepenprotocol Liempde (482.20)
Lenart Adriaens als man van Geertruijt <========
Dierck Lenaerts als man van Magdalena
Lijsken Martens
Geertruit en Magdalena, dochters van Jan Jan Quinten verwekt bij Lijsken
Jan en Marten, zoons wijlen Jan Jan Quinten verwket bij diens vrouw Lijsken
Datering: 1635-1636
Pagina: 5r
Plaats: Liempde

OUDERLIJK GEZIN en
HEEFT DOCHTER MARIA + NOG ZES MINDERJARIGE KINDEREN.
Daem Dem Horcx man van Maria dochter van Lenart Ariens van Casteren mitsgaders Jan Janssen Quintijns en Jan Ariens van Casteren als momboiren van de zes minderjarige kinderen van Lanart Ariens
.
Dirck Joris Dircx x Lijsken Willem Gijsberts Willems van den Boogart
- Willem, Joris, Jan, Adriaen en Claes
- Huybert Jenneken Marijken Lijsken en Anneken (momboiren Gijsbert Willems van den Boogaert en Michiel Corsten van Hees)
Jan Ariens van Casteren(?)
- Peter
Merijkem Ariaen van Catseren x Jan Peeter Jan Maessen den Jonge
Lijsken Ariens van Casteren
- Maria x Jan Jongbloet
Peter Ariens van Casteren
- Claes
- Metgen
Otto van Oldenburch(?)
- Anna
Lenart Ariens van Casteren
- Maria x Daem Dem Horcx
- 6 kinderjarige kids (momboir Jan Janssen Quintijns en Jan Ariens van Casteren)
Adriaen Joris Dircx x Catarina
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.79&minr=17375219&miview=ldt
5122.79 Index schepenprotocol Schijndel (5122.79)
266 linksboven een notitie dd. uit 1710 – Willem Joris Jan Adriaen en Claes broers zonen van wijlen Dirck Joris Dircx en Lijsken zijn vrouw dochter van Willem Gijsberts Willems van den Boogart en Gijsbert Willems van den Boogaert en Michiel Corsten van Hees momboiren over Huybert Jenneken Marijken Lijsken en Anneken inderjarige kinderen n Dirck Joris & Lijsken, Jan Ariens van Casteren als moederlijke momboir en Jan Peeter Jan Maessen den Jonge als vaderlijke momboir van zijn zes kinderen verwekt bijh Merijkem dochter van Ariaen van Catseren, Peeter meerderjarige zoon van Jan Ariens van Casteren, Jan Jongbloet man van Maria dochter van Lijsken Ariens van Casteren, Amma dochter van Otto van Oldenburch zoon van wijlen Lijsken Ariens van Casteren, Claes zoon van Peeter Ariens van Casteren, metgen dochter van Peeter Ariens van Casteren, Daem Dem Horcx man van Maria dochter van Lenart Ariens van Casteren mitsgaders Jan Janssen Quintijns en Jan Ariens van Casteren als momboiren van de zes minderjarige kinderen van Lanart Ariens, Adriaen Joris Dircx en Catarina zijn vrouw hebben verkocht Laurens Marten Ariens huis hof boomgaard en landerijen in de Broeckstraet, een weikamp
Datering: z.d. [1658-1662]
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122

Lenaert Adriaens van Casteren x Gertruijt
- Peter
- Jan
- Adriaen
- Jan
- Elisabeth
- minderjarige kids (voogden Jan Janssen Quinten en Steven Janssen van Doesborch)
Cathelijn Adriaens van Casteren x Adriaen Joris Dircx
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.14&minr=16201605&miview=ldt
5116.14 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.14)
192 Peter, Jan, Adriaen en Jan, broers en bejaarde kinderen van Lenaert Adriaens van Casteren, mede voor hun bejaarde zieke zus Elisabeth, allen uit Gemonde onder Boxtel machtigen Jan Janssen Quinten en Steven Janssen van Doesborch voogden over de minderjarige kinderen van Lenaert Adriaens te verkopen en te vesten de goederen, zoals beschreven in het testament van Adriaen Joris Dircx en zijn vrouw Cathelijn Adriaens van Casteren, de penningen daaruit te ontvangen en aan de provisoren van het Godshuis van de Heilige Geest te ’s-Hertogenbosch de vervallen huur en pachtpenningen te betalen, die Gertruijt de weduwe van Lenaert Adriaens (hun moeder) nog schuldig is aan de provisoren ter zake van het gebruik van de hoeve van dit Godshuis. Getuigen: Jan Janssen Spierincx en Jan Adriaens van den Biechelaer.
Datering: 19-10-1661
Pagina: 175
Soort akte: Machtiging
Plaats: Gemonde

WEDUWE
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.14&minr=16201606&miview=ldt
5116.14 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.14)
193 Gertruijt de weduwe van Lenaert Adriaens van Casteren, inwoonster van Gemonde onder Boxtel heeft beloofd de in de vorige akte (folio 175) genoemde gelden aan haar kinderen te restitueren, die ze aan die provisoren hebben betaald.
Datering: 19-10-1661
Pagina: 176
Soort akte: Verklaring
Plaats: Gemonde

ERFEGENAMEN VAN Arien Joris Dircks en van Lijntken Ariens van Casteren
zijn:
Jan Ariens van Casteren (voor zoon Peter en andere meer en minderjarige kids)
Merieken Ariens van Casteren x Jan Peter Jan Maessen (mogelijk) (voogden minderjarige kids zijn Jan Peter Jan Maessen en Jan Ariens van Casteren)
Lenaert Ariens van Casteren (voogden minderjarige kids zijn Jan Janssen Quinteijns en Jan Ariens van Casteren)
Lenaert Ariens (wijlen) heeft meerderjarige kids kids Peter, Jan, Arien en Lijsken (voor hen handelen Jan Janssen Quinteijns en Jan Ariens van Casteren)
Dirck Joris Dircks (wijlen)
- Meerderjarige kids Willem, Joris , Arien en Claes
- Minderjarige kids (voodgen Michiel Corsten van Hees en Gijsbert van de Boogaert)
Lenaert Ariens van Casteren
- Maria x Daem Damen
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.51&minr=11590059&miview=ldt
5121.51 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.51)
28 Wij Willem Adams en Willem Hendricks de Bever, schepenen verklaren dat voor ons zijn verschenen Hans Jongbloet die optreedt namens Laurens Leenen als man van Emmechie van Oldenburgh wonend te Vianen en voor Anna van Oldenburgh wonend in Den Haag,verder Claes en Metgen kinderen van wijlen Peter Ariaens, nog Jan Ariens van Casteren en Jan Peter Jan Maessen als voogden over de minderjarige kinderen van Jan (Maessen?) verwekt bij Merieken Ariens van Casteren zijn huidige vrouw, gemachtigd met een schepenbankdecreet van Schijndel d.d. 22 maart 1662, waarbij Jan Ariens van Casteren ook handelt voor zijn afwezige minder- en meerderjarige kinderen, verder Jan Janssen Quinteijns en Jan Ariens van Casteren vanwege de dood van Steven Jans van Doesborch als voogden over de minderjarige kinderen van Lenaert Ariens van Casteren daarin gemachtigd met een schepenbankdecreet van Schijndel d.d. 6 december 1661, waarbij Jan Ariens ook optreedt zijn afwezige zoon Peter Jan van Casteren en waarbij JanJanssen Quinteijn en Jan Ariens van Casteren nog handelen namens Peter, Jan, Arien en Lijsken meerderjarige kinderen van wijlen Lenaert Ariens, verder nog Willem, Joris , Arien en Claes meerderjarige kinderen van wijlen Dirck Joris Dircks en MichielCorsten van Hees en Gijsbert van de Boogaert als voogden over de minderjarige kinderen van Dirck Joris, zoals gemachtigd met een schepenbankdecreet van Schijndel d.d. 23 maart 1662, verder Daem Damen als man van Maria dochter van Lenaert Ariens van Casteren, alle erfgenamen van wijlen Arien Joris Dircks en van Lijntken Ariens van Casteren, verkopen aan Jan Peter Jan Maessen een stuk land gelegen in de parochie Gemonde onder St. Michielsgestel, genoemd de Kerkakker groot ca. 3 lopenzaad, b.p. Peter Peter Janssen, Seger Adriaens, de gemeenschappelijke straat De verkopers beloven de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen, behalve de dorpslasten. Actum 23 maart 1662.
Datering: 23-03-1662
Pagina: 20r
Soort akte: Verkoop
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.51&minr=11590060&miview=ldt
5121.51 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.51)

29 Voor schepenen is verschenen Jan Peter Jan Maessen uit de vorige akte en verkoopt aan Teunis Jaspers de Bresser een stuk akkerland groot ca. 3 lopenzaad, genoemd de Kerkakker, gelegen in de parochie van Gemonde onder St. Michielsgestel, b.p. Peter Peter Janssen, Zeger Adriaens, de gemeenschappelijke straat, zoals hij had verkregen van de erfgenamen van Arien Joris Dircks en Lijntien Ariens van Casteren. De verkoper belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen. Actum 23 maart 1662.
Datering: 23-03-1662
Pagina: 21r
Soort akte: Verkoop
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.52&minr=11589753&miview=ldt
137 Wij Willem Hendricks de Bever en Jan van den Heuvel, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Geertruijt weduwe van Lenaert Arijens van Casteren en heeft in mindering op een belofte die zij voor notaris van der Dussen op 19 januari 1662 had gedaan ten behoeve van Michiel Corsten van Hees met haar borgen Jan Arijens en Jan Peters, zoals blijkt uit die akte, aan deze Michiel van Hees, Jan Arijens en aan Goijaert Janssen als erfgenamen van Jan Peters, de helft van haar korenoogst getransporteerd, zowel rogge, gerst als boekweit en de helft van de hopoogst die Geertruijt nu op haar land heeft staan, vrij van dorpslasten, verpondingen etc., die voor rekening van genoemde Geertruijt blijven. Die helft van haar oogstgewassen mogen ze van haar akkers halen, om daarmee pro rate de schulden te voldoen waarvoor ze borg is gebleven met de onkosten ervan. Actum als boven.
Datering: 03-08-1666
Pagina: 127v
Soort akte: Overdracht
Plaats: Sint-Michielsgestel

Lenaert Ariens van Casteren
- Lijsken
- Jan de jonge
- Jan de oude
- Adriaen
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.8&minr=11526069&miview=ldt
5116.8 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.8)
165 Testament van Lijsken dochter Lenaert Ariens van Casteren, jongedame wonend te St. Michielsgestel. Ze vermaakt haar broer Lenaert zoon van Jan Lenaerts de jonge 25 gulden eens. Marie dochter van haar broer Jan Lenaerts de oude krijgt 20 gulden en haar broer Adriaen Lenaerts krijgt haar beste Trichter rok. Al haar verdere kleren gaan naar haar zusters. Alle vaste bezit versterft op haar broers en zusters en die moeten ook haar begrafenis daarvan betalen. Actum St. Michielsgestel
Datering: 21-04-1676
Pagina: 459
Plaats: Sint-Michielsgestel

OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE:
Jan Quinten
- Arien
- Marten
--- Erken/Lijsken x Jan Hendricx van Dijck
- Geertruit x Leendert van Casteren Corstiaan
--- Corstiaan
--- Barabra x Peeter Huijberts (aka Peeter Dirck Huijberts)
--- Aelit x Hendrick Pauwels
- Madeleen x Dierck Leenderts
--- Eijken x Adriaen Segers (CORRECT? "Eijken, Maeijken en Metjen, dochters van Dirck Leenders verwekt bij diens vrouw Madeleen ")
--- Maijken
--- Mettien
--- Leendertien x Jan Corst Rovers
--- Jenneken x Jan Joost Roeters (aka Jan Joost Peeters)
--- Marie x Hendrick Corsten
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.35&minr=13729719&miview=ldt
482.35 Index Index schepenprotocol Liempde (482.35)
Jan Hendricx van Dijck als man van Lijsken
Lijsken dochter van Marten Jan Quinten, vrouw van
Adriaen Segers als man van Eijken
Maijken en Mettien, dochters van Dierck Leenderts door Dierck verwekt bij diens vrouw Madeleen
Madeleen Jan Quinten, vrouw van
Jan Joost Peeters als man van Jenneken
Hendrick Corsten als man van Maria
Jan Corst Rovers als man van Leendertien
Jenneken, Maria en Leendertien, dochters van wijlen Dierck Leenderts verwekt bij Madeleen
Corstiaen zoon van Leendert van Casteren door Leendert verwekt bij diens vrouw Geertruijt <====
Geetruijt dochter van Jan Quinten, vrouw van
Peeter Dierck Huijberts als man van Barbara
Hendrick Pauwels als man van Alit
Barbara en Alit, dochters van Leendert van Casteren verwekt bij Geertruijt
Ariken Jan Roelens
Peter van den Bichelaer
Hendrick Huijgens
Datering: 1686-1692
Pagina: 80r
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.112&minr=13549360&miview=ldt
392.112 Index schepenprotocol Boxtel (392.112)
Dirck van Abeelen
Adriaen Jan Baijens
Berbara en Aelit, dochters van Leendert van Casteren verwekt bij Geertruijt
Corstiaen zoon van Leendert van Casteren verwekt bij diens vrouw Geertruijt <====
Alidt Lambert Conincks
Hendrick Corsten als man van Maria
Jan Hendricks van Dijck
Peeter Dirck Huijberts als man Berbara
A. Huijgens, secretaris
Eijken, Maeijken en Metjen, dochters van Dirck Leenders verwekt bij diens vrouw Madeleen
Jenneken, Marie en Leendertjen, dochters van Dirck Leenderts verwekt bij Madeleen
Aert van den Oetelaer, schepen
Hendrick Poulissen als man van Aelit
Geertruijt Jan Quinten, vrouw van
Madeleen Jan Quinten, vrouw van
Jan Joost Roeters als man van Jenneken
Michiel Joost Roetarts, schepen
Corstiaen van Roij
Jan Corsten Rovers als man van Leendertjen
Hendrick Ariens van Rund
Datering: 1687-1694
Pagina: 163v (scan 166 links)
Plaats: Boxtel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.112&minr=13549358&miview=ldt
392.112 Index schepenprotocol Boxtel (392.112)
Geertruij weduwe van Hendrick Antonisse
Hendrick Janssen van de Bichelaer, schepen te Liempde 1692
Berbara en Aelit, dochters van Leendert van Casteren verwekt bij Geertruijt
Corstiaen zoon van Leendert van Casteren verwekt bij diens vrouw Geertruijt <===
Hendrick Corsten als man van Maria
Cornelis Janssen Cuijpers
Jan Hendricks van Dijck, man van Lijsken
Joots Goossens, schepen
Peeter Dirck Huijberts als man Berbara
A. Huijgens, secretaris
Hendrick Huijgens, president-schepen te Boxtel
Eijken, Maijken en Metjen, wettige dochters van Dirck Leenderts verwekt bij diens vrouw Madeleen
Jenneken, Marie en Leendertjen, dochters van Dirck Leenderts verwekt bij Madeleen
Aelbert Janssen van de Loo
Dirck Wouters van Mensvoort, schepen te Liempde 1692
Hendrick Paulissen als man van Aelit
Geertruijt Jan Quinten, vrouw van
Lijsken dochter van Marten Jan Quinten, vrouw van
Madeleen Jan Quinten, vrouw van
Adriaen Arien Rademakers
Jan Joost Roetarts als man van Jenneken
Michiel Joost Roetarts, schepen
Jan Corsten Rovers als man van Leendertjens
Adriaen Segers als man van Eijken
Datering: 1687-1694
Pagina: 162v (scan 165 links)
Plaats: Boxtel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.204&minr=16051010&miview=ldt
482.204 Index schepenprotocol Liempde (482.204)
Jan Hendriks van Dijck als man van Lijsken (Quinten)
Lijsken dochter van Marten Jan Quinten, vrouw van Jan (van Dijck)
Adriaan Segers als man van Eijcken (Quinten)
Maijken en Mettien, dochters van Dierck Leenderts door Dierck verwekt bij diens vrouw Madeleen (Quinten)
Madeleen dochter van Jan Quinten, vrouw van Dierck (Leenderts)
Jan Joost Peeters als man van Jenneken (Leenderts)
Hendrick Corsten als man van Maria (Leenderts)
Jan Corst Rovers als man van Leendertien (Leenderts)
Jenneken, Marie en Leendertien, dochters van Dierck Leenderts verwekt bij Madeleen
Corstiaan zoon van Leendert van Casteren verwekt bij Geertruijt (Quinten) <=======
Peeter Dierck Huijberts als man van Barbara (van Casteren)
Hendrick Paulesen als man van Alit (van Casteren)
Barbara en Alit, dochters van Leendert van Casteren verwekt bij Geertruijt
Datering: 1690-1692
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.204&minr=16050986&miview=ldt
482.204 Index schepenprotocol Liempde (482.204)
de erfgenamen van Arien Jan Quinten
Jan Hendricx van Dijck als man van Erken (Quinten)
Erken dochter van Marten Jan Quinten, vrouw van Jan (van Dijck)
Adriaen Segers als man van Eijken (Quinten)
Maijken en Mettien dochters van Dierck Leenderts, door Dierck verwekt bij diens vrouw Madeleen (Quinten)
Madeleen dochter van Jan Quinten, vrouw van Dierck (Leenderts)
Jan Corst Rovers als man van Leendertien (Leenderts)
Jan Joost Roeters als man van Jenneken (Leenderts)
Hendrick Corsten als man van Marie (Leenderts)
Leendertien, Jenneken en marie, dochters van Dierck Leenderts verwekt bij Jenneken (moet zijn Madeleen?)
Corstiaan zoon van Leendert van Casteren door Leendert verwekt bij diens vrouw Geertruijt (Quinten) <====
Geertruit Jan Quinten, vrouw van Leendert (van Casteren)
Peeter Huijberts als man van Barbara (van Casteren)
Hendrick Pauwels als man van Alit (van Casteren)
Barbara en Alit, dochters van Leendert van Casteren verwekt bij Geertruijt (Quinten)
Datering: 1690-1692
Plaats: Liempde

Gehuwd (religieus) ‎23 feb 1628 Liempde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte pagina 5r Liempde gedateerd 1635-1636 - "Lenart Adriaens als man van Geertruijt"

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Leonardus Adriani
Bruid Gertrudis Joannis
Getuige Henricus Petri Schutkens
Getuige Wilhelmus ab Hoofstat
Diversen: heer
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 23-02-1628
Plaats: Liempde
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1636, 1649-1690, archiefnummer 8069, Rijksarchief Noord-Brabant, inventarisnummer 1, blad 164-02
Gemeente: Liempde
Periode: 1626-1690
Religie: Rooms-Katholiek

met:

womanGeertruit Jan Quinten‏
Dochter van Jan Jan Quinten en Lijsken Martens‏.

[Gebruikersnotities]
OUDERLIJK GEZIN:
Jan Quinten
- Arien
- Marten
--- Erken/Lijsken x Jan Hendricx van Dijck
- Geertruit x Leendert van Casteren Corstiaan
--- Corstiaan
--- Barabra x Peeter Huijberts (aka Peeter Dirck Huijberts)
--- Aelit x Hendrick Pauwels
- Madeleen x Dierck Leenderts
--- Eijken x Adriaen Segers (CORRECT? "Eijken, Maeijken en Metjen, dochters van Dirck Leenders verwekt bij diens vrouw Madeleen ")
--- Maijken
--- Mettien
--- Leendertien x Jan Corst Rovers
--- Jenneken x Jan Joost Roeters (aka Jan Joost Peeters)
--- Marie x Hendrick Corsten

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.35&minr=13729719&miview=ldt
482.35 Index Index schepenprotocol Liempde (482.35)
Jan Hendricx van Dijck als man van Lijsken
Lijsken dochter van Marten Jan Quinten, vrouw van
Adriaen Segers als man van Eijken
Maijken en Mettien, dochters van Dierck Leenderts door Dierck verwekt bij diens vrouw Madeleen
Madeleen Jan Quinten, vrouw van
Jan Joost Peeters als man van Jenneken
Hendrick Corsten als man van Maria
Jan Corst Rovers als man van Leendertien
Jenneken, Maria en Leendertien, dochters van wijlen Dierck Leenderts verwekt bij Madeleen
Corstiaen zoon van Leendert van Casteren door Leendert verwekt bij diens vrouw Geertruijt <====
Geetruijt dochter van Jan Quinten, vrouw van
Peeter Dierck Huijberts als man van Barbara
Hendrick Pauwels als man van Alit
Barbara en Alit, dochters van Leendert van Casteren verwekt bij Geertruijt
Ariken Jan Roelens
Peter van den Bichelaer
Hendrick Huijgens
Datering: 1686-1692
Pagina: 80r
Plaats: Liempde

Kinderen:

1.
womanAelit Leendert van Casteren‏
Geboren Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie huwelijk: "geboren te Gemonde"

Niet gevonden in index BHIC Gemonde vader l*n* tussen 1620 en 1650 (Feb2020)(Aug2023).

Niet gevonden in boxtel-rkdoop-trouw-en-begraafboeken-1608-1734.pdf
Page 44 & 45 & 155

On familysearch first bapt record St. Michielsgestel are 1651.

Overleden ‎11 jul 1716 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Overledene Aelen N.N.
overleden op 11-07-1716 te Gemonde.
Diversen: onder Gestel, laat kinderen na
echtgenote van Hendrick Pauwels
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Begraven, archiefnummer 1445, BHIC, inventarisnummer 13, blad 74-05
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1695-1782
Religie: Nederduits Gereformeerd
"Aelen de huijsvrouw van hendrick pauwels"


2.
man‎Peter Leenderts van Casteren‏‎
Gedoopt ‎18 mrt 1629 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 192 van 19-10-1661. Zie notitie bij vader.

Zie akte 10 van 15-10-1663 : " Peter Lenaerts van Casteren(36)" dus geboren rond 1663-36=1627.
Zie akte 49 van 6 augustus 1673 : "oud ca. 44 jaar" dus geboren rond 1673-44=1629

ABT 1628

BHIC: OpenArchives
Dopeling Petrus Adriani
Vader Leonardus Adriani
Moeder Gertrudis N.N.
Getuige Helena Joannis & Adrianus Joannis
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 18-03-1629
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding doop- en trouwregister, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 1, blad 94r03
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1605-1635
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/1C6E417F62FF442CB8969DFCAB754E21
5116.19 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.19)
67
...
Peter Lenaerts van Casteren, notarisgetuige St. Michielsgestel 1662
Datering: 8 december 1662
Pagina: 126
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.15&minr=18510620&miview=ldt
5116.15 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.15)
10 Zie ook protocol nr. 14. Jan Corstiaens van Hees borgemeester, Gerit Janssen van de Loo gezworene, Jan Lodewijcx (60), Niclaes Adriaens (50) en Peter Lenaerts van Casteren(36), allen inwoners van Sint Michielsgestel onder de hertgang Gemonde resorterende onder de Bodem van de Vier Gemalen, ...
Datering: 15-10-1663
Pagina: 8
Soort akte: Verklaring
Plaats: Sint-Michielsgestel

https://proxy.archieven.nl/235/A2F358D467FC4ABB8FCA92039B404E88
5116.17 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.17)
49 Peter Lenaerts van Casteren, oud ca. 44 jaar, inwoner St. Michielsgestel. Verklaring. ...
Datering: 6 augustus 1673
Pagina: scan 052
Plaats: Sint-Michielsgestel

3.
woman‎Elisabeth Leenderts van Casteren‏‎
Gedoopt ‎23 aug 1630 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 192 van 19-10-1661. Zie notitie bij vader.

BHIC: OpenArchives
Dopeling Elizabetha Leonardi Ariens
Vader Leonardus Ariens
Moeder Gertrudis N.N.
Getuige Stephanus Joannis & Elizabetha Joannis
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 23-08-1630
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding doop- en trouwregister, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 1, blad 99r03
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1605-1635
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.8&minr=11526069&miview=ldt
5116.8 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.8)
165 Testament van Lijsken dochter Lenaert Ariens van Casteren, jongedame wonend te St. Michielsgestel. Ze vermaakt haar broer Lenaert zoon van Jan Lenaerts de jonge 25 gulden eens. Marie dochter van haar broer Jan Lenaerts de oude krijgt 20 gulden en haar broer Adriaen Lenaerts krijgt haar beste Trichter rok. Al haar verdere kleren gaan naar haar zusters. Alle vaste bezit versterft op haar broers en zusters en die moeten ook haar begrafenis daarvan betalen. Actum St. Michielsgestel
Datering: 21-04-1676
Pagina: 459
Plaats: Sint-Michielsgestel

4.
man‎Jan Leenderts "den oude" van Casteren‏‎
Gedoopt ‎2 mei 1632 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 192 van 19-10-1661. Zie notitie bij vader.

Zie ook akte 165 van 21-04-1676 testament van zus Elisabeth. Noemt Jan de jonge en Jan de oude.

BHIC: OpenArchives
Dopeling Joannes Leonardi Adriani
Vader Leonardus Adriani
Moeder Gertrudis N.N.
Getuige Magdalena Theodori & Joannes Adriani
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 02-05-1632
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding doop- en trouwregister, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 1, blad 105r04
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1605-1635
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.13&minr=19049057&miview=ldt
5116.13 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.13)
322 Jan Handrickx de Bever (47), Jan Lenaerts van Casteren (19) parochie Gemonde onder Botel aan wie door de notaris getuigenverklaringen zijn voorgelezen van respectievelijk ...
Datering: 30-06-1656
Pagina: 270v
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.14&minr=16201720&miview=ldt
5116.14 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.14)
307
... Getuigen: Jan Hendrick Evers en Jan Lenaerts van Casteren.
Datering: 6-4-1663
Pagina: 287
Soort akte: Machtiging
Plaats: Boxtel

5.
man‎Adriaen Leenderts van Casteren‏‎
Gedoopt ‎26 aug 1633 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 192 van 19-10-1661. Zie notitie bij vader.

BHIC: OpenArchives
Dopeling Adrianus Leonardi Adriani
Vader Leonardus Adriani
Moeder Gerarda N.N.
Getuige Egidius Judoci & Maria Adriani
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 26-08-1633
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding doop- en trouwregister, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 1, blad 110r07
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1605-1635
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
Geboorteplaats klopt niet.

Ariaen Leenderz bruidegom 20-08-1679 Gemonde DTB trouwakte geboren te Sint-Michielsgestel, wonende te Sint-Michielsgestel x Catelijn Geeritz
Adriaen Lenders vader 14-05-1681 Gemonde DTB doopakte
Adrianus Lenders vader 05-08-1682 Gemonde DTB doopakte
Adrianus Lijnders vader 17-05-1684 Gemonde DTB doopakte
Adrianus Lenders vader 06-12-1685 Gemonde DTB doopakte
Adriaen Lenders vader 09-05-1687 Gemonde DTB doopakte
Ariaen Lenders vader 31-01-1689 Gemonde DTB doopakte
Adrianus Lenders vader 04-09-1691 Gemonde DTB doopakte
Adrianus Lijnders vader 17-01-1696 Gemonde DTB doopakte

Dochter?
https://proxy.archieven.nl/235/3DFB404EA01F403BBB73DA45B5A6661A
5116.3 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.3)
91 Testament van Arien Joris Dircks en zijn vrouw Cathelijn dochter Arien Lenaerts van Casteren inwoners parochie Gemonde onder Schijndel. De testateur benoemt zijn broers en zusters als zijn erfgenamen en Catharina benoemt haar broers en zusters als haar erfgenamen. Actum parochie Gemonde onder Schijndel
Datering: 10-04-1661
Pagina: 285
Plaats: Sint-Michielsgestel

6.
womanMaria Leenderts van Casteren‏
Geboren Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie huwelijk 23 jaar, geboren te Gemonde - dus geboren rond 1660-23=1637
ABT1637

BHIC: OpenArchives
Dopeling Maria Arnoldi
Vader Leonardus Arnoldi
Moeder Gertrudis N.N.
Getuige Aleidis Joannis & Joannes Adriani
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 24-03-1635
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Dopen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 2, blad 7-05
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1634-1664
Religie: Rooms-Katholiek


Gedoopt ‎24 mrt 1635 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[Gebruikersnotities]
"Daem Dem Horcx man van Maria dochter van Lenart Ariens van Casteren "
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.79&minr=17375219&miview=ldt
5122.79 Index schepenprotocol Schijndel (5122.79)
266 linksboven een notitie dd. uit 1710 – Willem Joris Jan Adriaen en Claes broers zonen van wijlen Dirck Joris Dircx en Lijsken zijn vrouw dochter van Willem Gijsberts Willems van den Boogart en Gijsbert Willems van den Boogaert en Michiel Corsten van Hees momboiren over Huybert Jenneken Marijken Lijsken en Anneken inderjarige kinderen n Dirck Joris & Lijsken, Jan Ariens van Casteren als moederlijke momboir en Jan Peeter Jan Maessen den Jonge als vaderlijke momboir van zijn zes kinderen verwekt bijh Merijkem dochter van Ariaen van Catseren, Peeter meerderjarige zoon van Jan Ariens van Casteren, Jan Jongbloet man van Maria dochter van Lijsken Ariens van Casteren, Amma dochter van Otto van Oldenburch zoon van wijlen Lijsken Ariens van Casteren, Claes zoon van Peeter Ariens van Casteren, metgen dochter van Peeter Ariens van Casteren, Daem Dem Horcx man van Maria dochter van Lenart Ariens van Casteren mitsgaders Jan Janssen Quintijns en Jan Ariens van Casteren als momboiren van de zes minderjarige kinderen van Lanart Ariens, Adriaen Joris Dircx en Catarina zijn vrouw hebben verkocht Laurens Marten Ariens huis hof boomgaard en landerijen in de Broeckstraet, een weikamp
Datering: z.d. [1658-1662]
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122

https://proxy.archieven.nl/235/AA2A7329B1074A08BDAD886CA309EC60
5122.143 Index schepenprotocol Schijndel (5122.143)
11 Testament gepasseerd voor notaris Jan van den Heuvel van Daem Daem Schellekens weduwnaar van Merijken Lenderts van Casteren
Datering: 21 april 1691
Pagina: 13
Soort akte: Testament
Plaats: Schijndel

https://proxy.archieven.nl/235/3930F190CC524659AFD36856FCBFB942
5122.143 Index schepenprotocol Schijndel (5122.143)
12 Voorgenomen huwelijk van Daem Daem Schellekens (weduwnaar van Merijken Lenderts van Casteren) als bruidegom en Marijke Matthijssen van Gogh (weduwe van Adriaen Aerts van Dinter) als bruid
Datering: 21 april 1691
Pagina: 13v
Soort akte: Huwelijk
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.145&minr=11938272&miview=ldt
5122.145 Index schepenprotocol Schijndel (5122.145)
119 Testament van Daem Daem Schellekens man van Maijken Tijssen van Goch waarin verder worden genoemd Jan Jan Tonissen, Jan Jan Zegers, de Heer van Engelen, Maria dochter van Willem Damen, Maria Lenderts 1e vrouw van de testateur
Datering: 17 november 1701
Pagina: 184v
Soort akte: Testament
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.217&minr=16031837&miview=ldt
5121.217 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.217)
Gerrit Daeme Schellekens
Daem Daams Schellekens, weduwnaar van Maria (van Casteren)
wijlen Maria Leenders van Casteren, eerder vrouw van Daem (Schellekens)
Peter Wouter de Bresser
Peter Willems
Frans Ariens
Michiel Hendrick Clomp
Daem Janse Schellekens
de kinderen van Peter Wouters
de kinderen van Evert Hendricx Evert de Bever
Willem, Gerrit en Aart, zoons van Daem Schellekens verwekt bij Maria (van Casteren)
Datering: 1717-1719
Pagina: 177r
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.150&minr=11939532&miview=ldt
5122.150 Index schepenprotocol Schijndel (5122.150)
75 Deling van goederen onder Willem en Gerit en Aert broers kinderen van Daem Daem Schellekens en diens vrouw Marij dr.v.Leendert van Casteren
Datering: 3 augustus 1719
Pagina: tussen 123v en 125v
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Schijndel

7.
man‎Jan Leenderts "den Jonge" van Casteren‏‎
Geboren ‎± 1637
[bron]
Genoemd in akte 192 van 19-10-1661. Zie notitie bij vader.

Zie ook akte 165 van 21-04-1676 testament van zus Elisabeth. Noemt Jan de jonge en Jan de oude.

Zie akte 322 van 30-06-1656: "Jan Lenaerts van Casteren (19)" - dus geboren rond 1637
ABT1637
Natuurlijk niet duidelijk of dit de oude of de jong is....

Niet gevonden in index BHIC Gemonde vader l*n* tussen 1620 en 1650 (Feb2020).

Niet gevonden in boxtel-rkdoop-trouw-en-begraafboeken-1608-1734.pdf
Page 44 & 45 & 155

On familysearch first bapt record St. Michielsgestel are 1651.

8.
womanBarbara Leendert van Casteren‏
Gedoopt ‎8 dec 1639 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Barbara Ariens
Diversen: uit Sint-Oedenrode
Vader Leendert Ariens
Moeder Geretruijt N.N.
Getuige Lijssken Jan Ariens & Jan Peeters
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 08-12-1639
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel doop- en trouwboek 1636-1644, archiefnummer 8019, inventarisnummer 3, blad 40r01
Gemeente: Boxtel
Periode: 1636-1644
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎26 dec 1696 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Echtgenoot hertrouwd 09-05-1699. Zie notitie bij echtgenoot.

BHIC: OpenArchives
Overledene Berbel N.N.
overleden op 26-12-1696 te Gemonde.
Diversen: onder Schiendel
echtgenote van Peter Derckx
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Begraven, archiefnummer 1445, BHIC, inventarisnummer 13, blad 7-08
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1695-1782
Religie: Nederduits Gereformeerd

‎, leeftijd ongeveer 57 jaar

9.
manCorst Leenderts van Casteren‏
Geboren ‎± 1642 Sint-Michielsgestel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 248 van 13-6-1662 - "Corstiaen Lenaerts van Casteren (20)" - dus geboren rond 1642.

Zie eerste huwelijk: geboren te Sint-Michielsgestel
Geboren voor 1664-20=1644

Niet gevonden in
boxtel-rkdoop-trouw-en-begraafboeken-1608-1734.pdf

Index BHIC vader l* met zoon c*/k* 1635-1645 in alle plaatsen
Niet gevonden (Feb2020).

Doopgetuigen:
Arnoldus: Johannes Adriani & Aelegonde Johannis
Lendert: Johannes Johannis & Hillegonda Johannis
Gerardus: Peter Leenders & Willemeijn Jansen
Maria: Handrick Adriaens & Maria Adams
Anna: Gortjen Rulefs & Dhaem Dhamen

Waarom:
- Zie aktes Liempde gedateerd 1690-1692: "Corstiaan zoon van Leendert van Casteren door Leendert verwekt bij diens vrouw Geertruijt (Quinten)"
- Peter Leenders is mogelijk broer Peter
- Doopgetuige "Maria Adams" is mogelijk zus Maria gehuwd met Daem Daem Schellekens
- Doopgetuige "Dhaem Dhamen" is waarschijnlijk Daem Daem Schellekens de echtgenoot van zus Maria.
- Zie akte 68 van 2 maart 1676 - voogd van zijn kids bij eerste echtgenote Maria wordt Adriaen Lenaerts van Casteren - waarschijnlijk zijn broer.

Niet gevonden in index BHIC Gemonde vader l*n* tussen 1620 en 1650 (Feb2020).

Niet gevonden in boxtel-rkdoop-trouw-en-begraafboeken-1608-1734.pdf
Page 44 & 45 & 155

On familysearch first bapt record St. Michielsgestel are 1651.

Niet gevonden in index BHIC alle plaatsen 1620-1644 vader l*n* a*r* met kind c*r*. (Feb2024).

Overleden ‎± 1693
[bron]
In akte 6 van 11 januari 1696: "Quirijn weduwe van Corst Leenders"

https://proxy.archieven.nl/235/53BA4DD9691B4CAF9BE5F384091EDB4F
5113.3 Index notarieel protocol Schijndel (5113.3)
18 Staat en inventaris van Corstiaan Leendert van Casteren in huwelijk gehad hebbende Marijken Aarts en heeft daarbij verwekt twee zonen die nog in leven zijn nl. Lendert en Gerard beiden meerderjarig en hij is een nieuw huwelijk aangegaan met Quirijn Roeloffs van der Stappen en ze hebben samen een minnelijk akkoord gesloten t.a.v. alle goederen gepasseerd
Datering: 29 mei 1693.
Pagina: 34
Plaats: Schijndel

ABT1693

boxtel-rkdoop-trouw-en-begraafboeken-1608-1734.pdf
Begraafboeken 1624-1647 en 1691-1734.
Niet gevonden.

Niet gevonden in BHIC index gemonde (Feb2020).
‎, leeftijd ongeveer 51 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.14&minr=16201661&miview=ldt
5116.14 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.14)
248 Bernaert Handrickx (33) en Corstiaen Lenaerts van Casteren (20) parochie Gemonde onder Boxtel met een verklaring t.b.v. Handrick Aert Michielss (Cuijper) ...
Datering: 13-6-1662
Pagina: 231
Soort akte: Verklaring
Plaats: Gemonde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.7&minr=11525786&miview=ldt
5116.7 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.7)
82 Corstiaen Lenaerts weduwnaar van Marieke Aert Handricks maakt huwelijkse voorwaardes met Quireijn Roelof Goijaerts van der Stappen geassisteerd met haar broer Dirck Roelofs, alle inwoners parochie Gemonde. De bruid brengt een obligatie in van 60 gulden. Actum te St. Michielsgestel
Datering: 30-01-1671
Pagina: 183
Plaats: Sint-Michielsgestel

OUDERLIJKE GEZIN ECHTGENOTE
Aert Henrick Michiels x Willemke Gerit Jan Herberts
- Hendrick
- Adriaen
- Lenaert
- Cathelijn x Jan Peters
- Anneken x Adam Aerts
- Meriken (wijlen) x Corstiaen Lenaerts van Casteren (voogd van kids is Adriaen Lenaerts van Casteren)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.56&minr=11672388&miview=ldt
5121.56 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.56)
68 Wij Jan van de Heuvel en Jan Janssen Broeren, schepenen verklaren dat voor ons zijn verschenen Hendrick, Willem, Adriaen en Lenaert, broers en kinderen van Aert Henrick Michiels verwekt bij Willemke dochter van Gerit Jan Herberts, verder Jan Peters als man van Cathelijn en Adam Aerts als man van Anneken, beiden dochters van genoemde Aert en Willemken, verder Adriaen Lenaerts van Casteren als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Meriken, ook dochter van genoemde Aert en Willemke, welke minderjarige kinderen werden verwekt bij Corstiaen Lenaerts van Casteren, verklaren dat ze met elkaar een deling hebben gemaakt van het bezit nagelaten door hun tante Hilleken Hendricks en het bezit nagelaten door Aert Henrick Michiels resp. hun vader en St. Michielsgestel grootvader, waarvan genoemde Willemke Gerits zijnde resp. hun moeder en grootmoeder op 24 februari 1676 voor schepenen van de stad Den Bosch afstand van haar recht van vruchtgebruik heeft gedaan met haar tegenwoordige man Jan Dircks. Dat bezit is ten dele onder Gemonde in Gestel gelegen en ten dele onder Boxtel en ten dele in de jurisdictie van St. Oedenrode.
...
Genoemde Adriaen Lenaerts van Casteren ten behoeve van de minderjarige kinderen van Meriken Aert Hendricks verwekt bij Corstiaen Lenaerts van Casteren krijgt een perceel akkerland groot ca. 3 openzaad, gelegen in de parochie van Gemonde onder St. Michielsgestel, ter plaatse genoemd op de Hogaert, ...Nog krijgt hij een *grasbeecke* gelegen in de parochie Gemonde onder St. Michielsgestel, ter plaatse genoemd in de Caerdt, ...
Datum 2 maart 1676

OUDERLIJK GEZIN VAN MOEDERS KANT:
Jan Quinten
- Arien
- Marten
--- Erken/Lijsken x Jan Hendricx van Dijck
- Geertruit x Leendert van Casteren Corstiaan
--- Corstiaan
--- Barabra x Peeter Huijberts (aka Peeter Dirck Huijberts)
--- Aelit x Hendrick Pauwels
- Madeleen x Dierck Leenderts
--- Eijken x Adriaen Segers (CORRECT? "Eijken, Maeijken en Metjen, dochters van Dirck Leenders verwekt bij diens vrouw Madeleen ")
--- Maijken
--- Mettien
--- Leendertien x Jan Corst Rovers
--- Jenneken x Jan Joost Roeters (aka Jan Joost Peeters)
--- Marie x Hendrick Corsten

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.35&minr=13729719&miview=ldt
482.35 Index Index schepenprotocol Liempde (482.35)
Jan Hendricx van Dijck als man van Lijsken
Lijsken dochter van Marten Jan Quinten, vrouw van
Adriaen Segers als man van Eijken
Maijken en Mettien, dochters van Dierck Leenderts door Dierck verwekt bij diens vrouw Madeleen
Madeleen Jan Quinten, vrouw van
Jan Joost Peeters als man van Jenneken
Hendrick Corsten als man van Maria
Jan Corst Rovers als man van Leendertien
Jenneken, Maria en Leendertien, dochters van wijlen Dierck Leenderts verwekt bij Madeleen
Corstiaen zoon van Leendert van Casteren door Leendert verwekt bij diens vrouw Geertruijt <====
Geetruijt dochter van Jan Quinten, vrouw van
Peeter Dierck Huijberts als man van Barbara
Hendrick Pauwels als man van Alit
Barbara en Alit, dochters van Leendert van Casteren verwekt bij Geertruijt
Ariken Jan Roelens
Peter van den Bichelaer
Hendrick Huijgens
Datering: 1686-1692
Pagina: 80r
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.112&minr=13549360&miview=ldt
392.112 Index schepenprotocol Boxtel (392.112)
Dirck van Abeelen
Adriaen Jan Baijens
Berbara en Aelit, dochters van Leendert van Casteren verwekt bij Geertruijt
Corstiaen zoon van Leendert van Casteren verwekt bij diens vrouw Geertruijt <====
Alidt Lambert Conincks
Hendrick Corsten als man van Maria
Jan Hendricks van Dijck
Peeter Dirck Huijberts als man Berbara
A. Huijgens, secretaris
Eijken, Maeijken en Metjen, dochters van Dirck Leenders verwekt bij diens vrouw Madeleen
Jenneken, Marie en Leendertjen, dochters van Dirck Leenderts verwekt bij Madeleen
Aert van den Oetelaer, schepen
Hendrick Poulissen als man van Aelit
Geertruijt Jan Quinten, vrouw van
Madeleen Jan Quinten, vrouw van
Jan Joost Roeters als man van Jenneken
Michiel Joost Roetarts, schepen
Corstiaen van Roij
Jan Corsten Rovers als man van Leendertjen
Hendrick Ariens van Rund
Datering: 1687-1694
Pagina: 163v (scan 166 links)
Plaats: Boxtel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.112&minr=13549358&miview=ldt
392.112 Index schepenprotocol Boxtel (392.112)
Geertruij weduwe van Hendrick Antonisse
Hendrick Janssen van de Bichelaer, schepen te Liempde 1692
Berbara en Aelit, dochters van Leendert van Casteren verwekt bij Geertruijt
Corstiaen zoon van Leendert van Casteren verwekt bij diens vrouw Geertruijt <===
Hendrick Corsten als man van Maria
Cornelis Janssen Cuijpers
Jan Hendricks van Dijck, man van Lijsken
Joots Goossens, schepen
Peeter Dirck Huijberts als man Berbara
A. Huijgens, secretaris
Hendrick Huijgens, president-schepen te Boxtel
Eijken, Maijken en Metjen, wettige dochters van Dirck Leenderts verwekt bij diens vrouw Madeleen
Jenneken, Marie en Leendertjen, dochters van Dirck Leenderts verwekt bij Madeleen
Aelbert Janssen van de Loo
Dirck Wouters van Mensvoort, schepen te Liempde 1692
Hendrick Paulissen als man van Aelit
Geertruijt Jan Quinten, vrouw van
Lijsken dochter van Marten Jan Quinten, vrouw van
Madeleen Jan Quinten, vrouw van
Adriaen Arien Rademakers
Jan Joost Roetarts als man van Jenneken
Michiel Joost Roetarts, schepen
Jan Corsten Rovers als man van Leendertjens
Adriaen Segers als man van Eijken
Datering: 1687-1694
Pagina: 162v (scan 165 links)
Plaats: Boxtel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.204&minr=16051010&miview=ldt
482.204 Index schepenprotocol Liempde (482.204)
Jan Hendriks van Dijck als man van Lijsken (Quinten)
Lijsken dochter van Marten Jan Quinten, vrouw van Jan (van Dijck)
Adriaan Segers als man van Eijcken (Quinten)
Maijken en Mettien, dochters van Dierck Leenderts door Dierck verwekt bij diens vrouw Madeleen (Quinten)
Madeleen dochter van Jan Quinten, vrouw van Dierck (Leenderts)
Jan Joost Peeters als man van Jenneken (Leenderts)
Hendrick Corsten als man van Maria (Leenderts)
Jan Corst Rovers als man van Leendertien (Leenderts)
Jenneken, Marie en Leendertien, dochters van Dierck Leenderts verwekt bij Madeleen
Corstiaan zoon van Leendert van Casteren verwekt bij Geertruijt (Quinten) <=======
Peeter Dierck Huijberts als man van Barbara (van Casteren)
Hendrick Paulesen als man van Alit (van Casteren)
Barbara en Alit, dochters van Leendert van Casteren verwekt bij Geertruijt
Datering: 1690-1692
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.204&minr=16050986&miview=ldt
482.204 Index schepenprotocol Liempde (482.204)
de erfgenamen van Arien Jan Quinten
Jan Hendricx van Dijck als man van Erken (Quinten)
Erken dochter van Marten Jan Quinten, vrouw van Jan (van Dijck)
Adriaen Segers als man van Eijken (Quinten)
Maijken en Mettien dochters van Dierck Leenderts, door Dierck verwekt bij diens vrouw Madeleen (Quinten)
Madeleen dochter van Jan Quinten, vrouw van Dierck (Leenderts)
Jan Corst Rovers als man van Leendertien (Leenderts)
Jan Joost Roeters als man van Jenneken (Leenderts)
Hendrick Corsten als man van Marie (Leenderts)
Leendertien, Jenneken en marie, dochters van Dierck Leenderts verwekt bij Jenneken (moet zijn Madeleen?)
Corstiaan zoon van Leendert van Casteren door Leendert verwekt bij diens vrouw Geertruijt (Quinten) <====
Geertruit Jan Quinten, vrouw van Leendert (van Casteren)
Peeter Huijberts als man van Barbara (van Casteren)
Hendrick Pauwels als man van Alit (van Casteren)
Barbara en Alit, dochters van Leendert van Casteren verwekt bij Geertruijt (Quinten)
Datering: 1690-1692
Plaats: Liempde

https://proxy.archieven.nl/235/53BA4DD9691B4CAF9BE5F384091EDB4F
5113.3 Index notarieel protocol Schijndel (5113.3)
18 Staat en inventaris van Corstiaan Leendert van Casteren in huwelijk gehad hebbende Marijken Aarts en heeft daarbij verwekt twee zonen die nog in leven zijn nl. Lendert en Gerard beiden meerderjarig en hij is een nieuw huwelijk aangegaan met Quirijn Roeloffs van der Stappen en ze hebben samen een minnelijk akkoord gesloten t.a.v. alle goederen gepasseerd
Datering: 29 mei 1693.
Pagina: 34
Plaats: Schijndel

https://proxy.archieven.nl/235/B890B3EAF8B24EE4A82E5C96BD5B50F2
5113.3 Index notarieel protocol Schijndel (5113.3)
51 Verklaring van Gerart en Lendert broers zonen van Corstiaan van Casteren waarbij ze hebben bekend ontvangen te hebben van Quirijn Roeloffs van der Stappen hun stiefmoeder een bedrag van 50 gulden op basis van een afgesloten contract dd. 29 mei 1693, gepasseerd ten overstaan van Christiaan Hubens en Peter Hellings
Datering: 20 oktober 1694
Pagina: 104
Plaats: Schijndel

https://proxy.archieven.nl/235/0A87E265D46D4C03AEC87F4278073456
5115.6 Index Notarieel protocol Den Dungen (5115.6)
6 Jan Aerts van den Oetelaer, inwoner van Gemonde onder Schijndel, oud ca. 24 jaar (in 1696), dienstknecht van Quirijn weduwe van Corst Leenders. Verklaring. Hij is afgelopen woensdag 4 januari 1695 met paard en kar naar de watermolen van Casteren gereden om daar 7 lopen rogge te laten malen eigendom van genoemde Quirijn die de rog in haar eigen zakken had geladen, ...
Datering: 11 januari 1696
Pagina: 7r
Plaats: Den Dungen

OUDERLIJK GEZIN EERSTE ECHTGENOTE:
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.60&minr=11832979&miview=ldt
5121.60 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.60)
168 Wij heer Isaack Elsevier drossaard, Wouter van der Meer presidentschepen, Cornelis Janssen Maet en Adriaen Janssen Vuchts, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Leendert Aerts voor zichzelf en voor zijn broer Adriaen, verder de twee minderjarige kinderen van Corsten Leenderts van Casteren verwekt bij Maria Aerts, Peer Janssen als minderjarige zoon van Jan Wouters verwekt bij Lijneken Aerts, verder Ada (Adam?) Aerts als voogd over zijn minderjarige dochter verwekt bij Anneken Aerts en nog de voogden over de minderjarige kinderen van Hendrick Aerts en over het minderjarige kind van Wilbort Aerts, samen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van Aert Hendrick Michiels en Willemke Gerrit Jan Herberts, nadat ze daarvoor zijn gemachtigd door schepenen alhier d.d. 30 maart j.l., verkopen aan ...
Datering: 25-04-1697
Pagina: 189v
Soort akte: Verkoop
Plaats: Sint-Michielsgestel


Voor meer informatie: bertho@derikx.com