man‎Jan Jan Quinten‏‎

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.20&minr=13557302&miview=ldt
482.20 Index Index schepenprotocol Liempde (482.20)
Lenart Adriaens als man van Geertruijt
Dierck Lenaerts als man van Magdalena
Lijsken Martens
Geertruit en Magdalena, dochters van Jan Jan Quinten verwekt bij Lijsken
Jan en Marten, zoons wijlen Jan Jan Quinten verwket bij diens vrouw Lijsken
Datering: 1635-1636
Pagina: 5r
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.21&minr=13486253&miview=ldt
482.21 Index Index schepenprotocol Liempde (482.21)
H. Leermakers, secretaris Boxtel
Dierck Lenaerts als man van Magdalena
Jan Jan Quinten
Magdalena dochter wijlen Jan Quinten
Marten zoon van Jan Quinten
Datering: 1637-1638
Pagina: 9v
Plaats: Liempde

Jan Quinten
- Arien
- Marten
--- Erken/Lijsken x Jan Hendricx van Dijck
- Geertruit x Leendert van Casteren Corstiaan
--- Corstiaan
--- Barabra x Peeter Huijberts (aka Peeter Dirck Huijberts)
--- Aelit x Hendrick Pauwels
- Madeleen x Dierck Leenderts
--- Eijken x Adriaen Segers (CORRECT? "Eijken, Maeijken en Metjen, dochters van Dirck Leenders verwekt bij diens vrouw Madeleen ")
--- Maijken
--- Mettien
--- Leendertien x Jan Corst Rovers
--- Jenneken x Jan Joost Roeters (aka Jan Joost Peeters)
--- Marie x Hendrick Corsten
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.35&minr=13729719&miview=ldt
482.35 Index Index schepenprotocol Liempde (482.35)
Jan Hendricx van Dijck als man van Lijsken
Lijsken dochter van Marten Jan Quinten, vrouw van
Adriaen Segers als man van Eijken
Maijken en Mettien, dochters van Dierck Leenderts door Dierck verwekt bij diens vrouw Madeleen
Madeleen Jan Quinten, vrouw van
Jan Joost Peeters als man van Jenneken
Hendrick Corsten als man van Maria
Jan Corst Rovers als man van Leendertien
Jenneken, Maria en Leendertien, dochters van wijlen Dierck Leenderts verwekt bij Madeleen
Corstiaen zoon van Leendert van Casteren door Leendert verwekt bij diens vrouw Geertruijt <====
Geetruijt dochter van Jan Quinten, vrouw van
Peeter Dierck Huijberts als man van Barbara
Hendrick Pauwels als man van Alit
Barbara en Alit, dochters van Leendert van Casteren verwekt bij Geertruijt
Ariken Jan Roelens
Peter van den Bichelaer
Hendrick Huijgens
Datering: 1686-1692
Pagina: 80r
Plaats: Liempde

Gehuwd met:

Kinderen:

1.
womanGeertruit Jan Quinten‏

[Gebruikersnotities]
OUDERLIJK GEZIN:
Jan Quinten
- Arien
- Marten
--- Erken/Lijsken x Jan Hendricx van Dijck
- Geertruit x Leendert van Casteren Corstiaan
--- Corstiaan
--- Barabra x Peeter Huijberts (aka Peeter Dirck Huijberts)
--- Aelit x Hendrick Pauwels
- Madeleen x Dierck Leenderts
--- Eijken x Adriaen Segers (CORRECT? "Eijken, Maeijken en Metjen, dochters van Dirck Leenders verwekt bij diens vrouw Madeleen ")
--- Maijken
--- Mettien
--- Leendertien x Jan Corst Rovers
--- Jenneken x Jan Joost Roeters (aka Jan Joost Peeters)
--- Marie x Hendrick Corsten

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.35&minr=13729719&miview=ldt
482.35 Index Index schepenprotocol Liempde (482.35)
Jan Hendricx van Dijck als man van Lijsken
Lijsken dochter van Marten Jan Quinten, vrouw van
Adriaen Segers als man van Eijken
Maijken en Mettien, dochters van Dierck Leenderts door Dierck verwekt bij diens vrouw Madeleen
Madeleen Jan Quinten, vrouw van
Jan Joost Peeters als man van Jenneken
Hendrick Corsten als man van Maria
Jan Corst Rovers als man van Leendertien
Jenneken, Maria en Leendertien, dochters van wijlen Dierck Leenderts verwekt bij Madeleen
Corstiaen zoon van Leendert van Casteren door Leendert verwekt bij diens vrouw Geertruijt <====
Geetruijt dochter van Jan Quinten, vrouw van
Peeter Dierck Huijberts als man van Barbara
Hendrick Pauwels als man van Alit
Barbara en Alit, dochters van Leendert van Casteren verwekt bij Geertruijt
Ariken Jan Roelens
Peter van den Bichelaer
Hendrick Huijgens
Datering: 1686-1692
Pagina: 80r
Plaats: Liempde


3.
man‎Jan Jan Quinten‏‎

[Gebruikersnotities]
Mogelijk gehuwd met Lijsken Arien Wouters

Jan Janssen Quinten x Lijsken zijnde de zuster van wijlen Wouter Ariens
.
https://proxy.archieven.nl/235/D02F7686B25943438B26A27AAE042A76
392.100 Index schepenprotocol Boxtel (392.100)
68 Cuentien weduwe van Wouter Ariens, daarin gemachtigd zijnde vanwege het testament met wijlen haar man gemaakt voor schepenen en secretaris alhier, geassisteerd met Corstiaen Jan Ariens en Jan Corstens als man van Merijken dochter van wijlen Jan Ariens, verder met Adriaen en Corstiaen, broers en kinderen van genoemde Jan Ariens en omdat die kinderen nog niet meerderjarig zijn, treden voor hen deze Corstiaen Jan Ariehs en Jan Corstens op met nog Jan Janssen Quinten als vader en voogd over zijnkinderen verwekt bij Lijsken, zijnde de zuster van wijlen Wouter Ariens, verder Willem zoon van Jan Janssen Quinten die nog handelt voor de andere afwezige kinderen van Jan Janssen Quinten, verkopen nu aan Gijsbert Verbeeck ten behoeve van Peeter Rossums, een afgebrande hofstad, tuin, met alle materialen van het huis etc., gelegen te Boxtel binnen de bruggen in de Lange Steenstraat, belendend Cornelis Suijs, Gerit Henricks, de heer baron van Boxtel, der dorpsgracht daar, Ariaen Bartholomeus, verder de lange Steenstraat die daar tussenin loopt. Daaruit jaarlijks 9 en een half chijnshoen te betalen aan de heer van Boxtel. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen, datum 25 juni 1663, getuigen van Lill en Arien Gerits als schepenen.
Datering: 25-05-1663
Pagina: 69r
Soort akte: Verkoop
Plaats: Boxtel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.34&minr=13727191&miview=ldt
482.34 Index Index schepenprotocol Liempde (482.34)

de kinderen van Jan Quinten en diens vrouw Lijsken
Lijsken Arien Wouters, vrouw van Jan
Constans de Raet, voogd (waarschijnlijk is het Corstiaen, zie verderop de akte)
Jan Corst Rovers, voogd
Ariken en Mariken, innocente kinderen van wijlen Jan Quinten verwekt bij Lijsken
Jan Jan Claessen als weduwnaar van Lijsken
Lijsken ook dochter van Jan Quinten verwekt bij Lijsken
Jan van der Crabben, namens de heer drossaard (Jan is stadhouder)
de prins de Hornes, als heer van Liempde
Jan Jan Andriessen
de weduwe van Gijsbert Joosten
Datering: 1682-1685
Pagina: 47r
Plaats: Liempde

4.
man‎Marten Jan Quinten‏‎
Geboren ‎± 1609
[bron]
Zie akte pagina 3r: "Marten Quinten, oud 61 jaar (1670)" - dus geboren rond 1609

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.198&minr=13659641&miview=ldt
482.198 Index schepenprotocol Liempde (482.198)
...
Marten Quinten, oud 61 jaar (1670), inwoner van Liempde
...
Datering: 1647-1671
Pagina: 3r
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.26&minr=13660523&miview=ldt
482.26 Index Index schepenprotocol Liempde (482.26)
...
Martten Jan Quinten, kerkmeester te Liempde 1661
...
Datering: 1660-1662
Pagina: 51r
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.27&minr=13660645&miview=ldt
482.27 Index Index schepenprotocol Liempde (482.27)
Jan Geerlinck Gerrits
Marten Jan Quinten, H. Geestmeester te Liempde
Datering: 1662-1665
Pagina: 37v
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.28&minr=13660840&miview=ldt
482.28 Index Index schepenprotocol Liempde (482.28)
Marten Marten Ariens, schepen
wijlen Willemken dochter van Jan Ariens, vrouw van, is overleden te Liempde 7 mei 1667, zonder wettig nageslacht
de weduwe van Jan Driessen
Hendrick Jans van de Bighelaer, schepen
de weduwe van Arien Adriaens van Dijck
de erfgenamen van Goijart Goijaerts
Peeter Lamberts
Marten Quinten, man van <==== Willemken Jan Ariens? Waarschijnlijk wel - zie akte 1 testament.
Hendrick Jans van de Ven, schepen
Datering: 1665-1668
Pagina: 30r
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.6&minr=11331215&miview=ldt
5116.6 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.6)
1 Testament van Marten Jan Quinteijns en Willemke, actum te Liempde (voorstuk van akte ontbreekt)
Datering: 00-00-1667
Pagina: 3
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.258&minr=17009415&miview=ldt
482.258 Index schepenprotocol Liempde (482.258)
Marten Janssen Quinten, wonend te Liempde, koper van een perceel
...
Datering: 1672-1674
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.31&minr=13667004&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.31&minr=13666982&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.31&minr=13666906&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.32&minr=13705411&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.33&minr=13705510&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.33&minr=13705443&miview=ldt


Voor meer informatie: bertho@derikx.com