man‎Henrick Michiels‏‎

[Gebruikersnotities]
Aert Rijckaerts x Lijsken Adriaen Everts (Aerts)
- Elias (gestorven)
- Ariken (gestorven) x1 [Michiel?] Henrick Michiels
-- Michiel, Aert, Hilleken
- Ariken (gestorven) x2 Gerit Rijckarts
-- Henricxken
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.197&minr=13664755&miview=ldt
482.197 Index schepenprotocol Liempde (482.197)
Lijsken dochter van Adriaen Everts (Aerts) is gestorven en heeft twee wettige kinderen nagelaten, verwekt bij haar mnan Aert Rijckaerts, te weten een zoon genoemd Elias die is gestorven zonder wettig nageslacht en een dochter Ariken als weduwe
Ariken die is gestorven heeft 4 wettige kinderen nagelaten verwekt bij haar eerste man Michiel Henrick Michiels en bij haar laatste man Gerit Rijckarts, te weten Michiel, Aert, Hilleken en Henricxken, allen nog in leven zijnde
Margriet en Henrieksken, dochters van wijlen Eevert Aerts en zusters van vermelde Jan Evers, zijn komen te overlijden zonder wettig nageslacht.
Jenneken dochter wijlen Evert Aerts als zuster van Jan Everts is gestorven heeft 3 wettige kinderen nagelaten verwekt bij haar man Anthonis Schellen, met name Henrick Anthonissen, Truijken Antonissen en Eevert Anthonissen (=Schellen)
Henrick, Truijken en Evert, kinderen van Antonis Schellen, welke Henrick is overleden zonder wettig nageslacht
genoemde Truijken Antonissen (Schellen) is gestorven en heeft 6 wettige kinderen nagelaten verwekt bij haar man Jan Dircks de Bresser die allen nog in leven zijn, met name Jan, Eevert, Wouter, Anthonis, Neesken en zuster Lijsken
Neesken dochter van Jan Dircks de Bresser is gehuwd met Dirck Huijbert Mathijssen
Dirck Huijbert Mathijssen, man van
Evert Antonis Schellen is komen te overlijden en heeft een natuurlijke zoon nagelaten genoemd Jan Evert Schellen verwekt bij Jenneken Gielissen, in die tijd beiden ongebonden
van de Braecken, schepen
Martens, schepen
H. Leermakers, secretaris
Datering: 1632-1633
Pagina: 26v
Plaats: Liempde
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.19&minr=13557181&miview=ldt
482.19 Index Index schepenprotocol Liempde (482.19)
Adriaen zoon wijlen Eevert Ariens
Hilleken dochter van Eevert Ariens
Jan Aerts de oude
Jan zoon wijlen Ruth Wouters (van de Berselaer)
Merijken dcohter wijlen Ruth Wouters (van de Berselaer)
Agneesken dochter wijlen Jasper de Bresser verwekt bij Geertruit
Jan. Eevert en Anthonis, broers en zoons van wijlen Jasper de Bresser verwekt bij diens vrouw Geertruijd
Wouter en Oeijken, broer en zus en kinderen van Jaspaer de Bresser verwekt bij Geertruijt
Dick Huijbert Matijssen als man van Agneesken
de 3 kinderen van wijlen Henrick Michiels verwekt bij diens vrouw Ariken <====== DRIE
de 5 minderjarige kinderen van wijlen Aert Michiels verwekt bij diens vrouw Merijken
Jan Michiels en Lambert Michiels, voogden over
Adriaen de oude en Adriaen de jonge, zoons van Rijckaert van Oetelaer <====== Ooms van Ariken!
Ariken dochter wijlen Aert Rijckaerts, vrouw van <======
Geertruit dochter van wijlen Anthonis Schellen
Jan Eevers Schellen
Merijken dochter van Aert Wouters van Tuijl
Datering: 1634
Pagina: 17r
Plaats: Liempde

OPVOLGENDE PAGINA:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.19&minr=13557182&miview=ldt
482.19 Index Index schepenprotocol Liempde (482.19)
Anneken Andriessen
Catharina dochter van Wouter Corstens
Jan en Laureijs, zoons van Wouter Corsten
Jenneken dochter van Michiel Elias, vrouw van
Adriaen zoon van Jan Adriaen Fredericks
Jan Adriaen Fredericks
Merijken dochter van Jan Adriaen Fredericks
Aert Jacops van Gestel
Henrick Goijaert Hulssen
Hilleken en Ariken, dochters van Goijaert Hulssen, zusters van Henrick
Goijaert Jacops
Michiel en Aert Jacops, verwekt door Jacop bij diens vrouw Jenneken
Eevert Jaspers als man van Meriken
Willem Jan Joosten als man van Catarijn
Laureijs zoon wijlen Claes Laureijssen verwekt door Claes bij diens vrouw Catarina in haar eerste huwelijk
het minderjarig kind van wijlen Gerit Rijckaerts van Oetelaer verwekt bij diens vrouw Ariken <=========
Anthonis zoon van Dierck Stevens en diens zuster Margriet Dierck Stevens
de kinderen van wijlen Michiel Dierck Stevens
Peter Goijaerts van de Ven als man van Catharina
Datering: 1634
Pagina: 17v
Plaats: Liempde
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.19&minr=13557164&miview=ldt
482.19 Index Index schepenprotocol Liempde (482.19)
Adriaen Peeters van Hapart als voogd
Heijlken dochter van wijlen Hans Hulssen
Frans Keijsers als man van Ida
Peeter Lamberts als man van Merijken
Ida dochter van wijlen Jan Laureijssen
Jan, Jacop en Margriet, broers en zuster en kinderen van wijlen Jan Laureijssen
Laureijs, Jacop, Jan en Peeter, zoons van wijlen Elias Laureijssen
Maeijken minderjarige dochter van wijlen Peeter Jans Laureijssen
Merijken dochter wijlen Elias Laureijssen
de 3 kinderen van Henrick Michiels verwekt bij diens vrouw Anneken <=== ANNEKEN? DRIE KINDEREN
Jan Michiels, medevoogd
Adriaen Rijckaerts van Oetelaer als voogd
het minderjarige kind van Gerit Rijckaers van Oetelaer verwekt bij diens vrouw Ariken <====
Anneken dochter van Aert Rijckaerts
Ariken dochter van Aert Rijckaerts, vrouw van <====
Henrick Joordens Swolfs als man van Heijlken
Datering: 1634
Pagina: 8r
Plaats: Liempde

GEZIN:
Henrick Michiels x Ariken Aert Rijckaerts van Oetelaer
- Aert
- Hilleke
Ariken Aert Rijckaerts van Oetelaer x Gerard Gerards <== CORRECT?
- Hendericxken x Bartholomeus Mathijssen
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.96&minr=11897215&miview=ldt
392.96 Index schepenprotocol Boxtel (392.96)
37 Aert zoon wijlen Henrick Michiels door deze Henrick verwekt bij wijlen diens vrouw Ariken dochter van Aert Rijckaerts van Oetelaer, verder Hilleke dochter van wijlen genoemde Henrick en Ariken met haar voogd, en Bartholomeus Mathijssen als man van Hendericxken dochter wijlen Gerard Gerards verwekt bij wijlen diens vrouw Ariken, hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze van wijlen hun moeder Arieken hebben geerfd. - ....
Datering: 06-03-1647
Pagina: 24v
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Boxtel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.97&minr=12890338&miview=ldt
392.97 Index schepenprotocol Boxtel (392.97)
Bartholomeus Matthijs Bartholomeus <=== echtgenoot van "Henrieksken dochter Geraert Geraerts"
Marten en Antonis, zoons van wijlen Jan de Bresser
Henrieksken dochter Geraert Geraerts <====
Cornelis Dierck Marijnen
Aert Arien Rijckaerts van de Oetelaer <===
Ariken dochter Aert Rijckaerts van de Oetelaer <====
Peter Cornelis Seumeren
Peter Aerts van Tuijl
Datering: 1649-1651
Pagina: scan 16 rechts
Plaats: Boxtel
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Bartholomeus Mathiae
wonende te Gemonde
Bruid Henrica Gerardi <==== Dus geboren voor 1640-20=1620 - dus Ariken hetrouwd voor 1620 en dus Henrick Michiels overleden voor 1620
Getuige Joannes Mathiae & Joannes Stephani
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 25-08-1640
Plaats: Boxtel
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 25-08-1640
Bronvermelding
Boxtel doop-, trouw- en begraafboek 1632-1644, archiefnummer 8019, Rijksarchief Noord-Brabant, inventarisnummer 2, blad 79r02
Gemeente: Boxtel
Periode: 1632-1644
Religie: Rooms-Katholiek


Gehuwd
[bron]
Voor doop van dochter Hilleke op 06-07-1614
met:

womanAriken Aert Rijckaerts van de Oetelaer‏
1e huwelijk met: Henrick Michiels, 2e huwelijk met: Gerit Rijckaerts van de Oetelaar
[Gebruikersnotities]
Ariken dochter van Aert Rijckaerts van Oetelaer en Lijsken Adriaen Everts (Aerts) was tweemaal getrouwd:

(1) Henrick Michiels
- Aert
- Hilleke [doop 06-07-1614]
- Michiel

(2) Gerit Rijckarts van de Oetelaar [Ook genaamd Oetelaar]
- Henricxke x Bartholomeus Matthijs Bartholomeus

OVERLEDEN
TWEE MAAL GETROUWD - 4 KIDS IN TOTAAL!
Aert Rijckaerts x Lijsken Adriaen Everts (Aerts)
- Elias (gestorven)
- Ariken (gestorven) x1 [Michiel?] Henrick Michiels
-- Michiel, Aert, Hilleken
- Ariken (gestorven) x2 Gerit Rijckarts
-- Henricxken
.
https://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/ariken-dochter-van-aert-rijckaerts-van-oetelaer-en-lijsken-adriaen-everts?notification=true
Max zei op 25 juni 2022
6 - (..), ende eene dochter ghenoempt Ariken de wel[cke]
7 - ghestorven sijnde heeft achterghelaeten vier wittighe
8 - kinderen verweckt respectievel[ijck] bij Henr[ick] Michiels haeren ijersten, ende Gerit
9 - Rijckarts haeren leste man ghenoempt deselve kijnder, Michiel etc.
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.197&minr=13664755&miview=ldt
482.197 Index schepenprotocol Liempde (482.197)
Lijsken dochter van Adriaen Everts (Aerts) is gestorven en heeft twee wettige kinderen nagelaten, verwekt bij haar mnan Aert Rijckaerts, te weten een zoon genoemd Elias die is gestorven zonder wettig nageslacht en een dochter Ariken als weduwe
Ariken die is gestorven heeft 4 wettige kinderen nagelaten verwekt bij haar eerste man Michiel Henrick Michiels en bij haar laatste man Gerit Rijckarts, te weten Michiel, Aert, Hilleken en Henricxken, allen nog in leven zijnde
Margriet en Henrieksken, dochters van wijlen Eevert Aerts en zusters van vermelde Jan Evers, zijn komen te overlijden zonder wettig nageslacht.
Jenneken dochter wijlen Evert Aerts als zuster van Jan Everts is gestorven heeft 3 wettige kinderen nagelaten verwekt bij haar man Anthonis Schellen, met name Henrick Anthonissen, Truijken Antonissen en Eevert Anthonissen (=Schellen)
Henrick, Truijken en Evert, kinderen van Antonis Schellen, welke Henrick is overleden zonder wettig nageslacht
genoemde Truijken Antonissen (Schellen) is gestorven en heeft 6 wettige kinderen nagelaten verwekt bij haar man Jan Dircks de Bresser die allen nog in leven zijn, met name Jan, Eevert, Wouter, Anthonis, Neesken en zuster Lijsken
Neesken dochter van Jan Dircks de Bresser is gehuwd met Dirck Huijbert Mathijssen
Dirck Huijbert Mathijssen, man van
Evert Antonis Schellen is komen te overlijden en heeft een natuurlijke zoon nagelaten genoemd Jan Evert Schellen verwekt bij Jenneken Gielissen, in die tijd beiden ongebonden
van de Braecken, schepen
Martens, schepen
H. Leermakers, secretaris
Datering: 1632-1633
Pagina: 26v
Plaats: Liempde
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.19&minr=13557181&miview=ldt
482.19 Index Index schepenprotocol Liempde (482.19)
Adriaen zoon wijlen Eevert Ariens
Hilleken dochter van Eevert Ariens
Jan Aerts de oude
Jan zoon wijlen Ruth Wouters (van de Berselaer)
Merijken dcohter wijlen Ruth Wouters (van de Berselaer)
Agneesken dochter wijlen Jasper de Bresser verwekt bij Geertruit
Jan. Eevert en Anthonis, broers en zoons van wijlen Jasper de Bresser verwekt bij diens vrouw Geertruijd
Wouter en Oeijken, broer en zus en kinderen van Jaspaer de Bresser verwekt bij Geertruijt
Dick Huijbert Matijssen als man van Agneesken
de 3 kinderen van wijlen Henrick Michiels verwekt bij diens vrouw Ariken <====== DRIE kids van WIJLEN Henrick
de 5 minderjarige kinderen van wijlen Aert Michiels verwekt bij diens vrouw Merijken
Jan Michiels en Lambert Michiels, voogden over
Adriaen de oude en Adriaen de jonge, zoons van Rijckaert van Oetelaer <====== Ooms van Ariken!
Ariken dochter wijlen Aert Rijckaerts, vrouw van <======
Geertruit dochter van wijlen Anthonis Schellen
Jan Eevers Schellen
Merijken dochter van Aert Wouters van Tuijl
Datering: 1634
Pagina: 17r
Plaats: Liempde

OPVOLGENDE PAGINA:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.19&minr=13557182&miview=ldt
482.19 Index Index schepenprotocol Liempde (482.19)
Anneken Andriessen
Catharina dochter van Wouter Corstens
Jan en Laureijs, zoons van Wouter Corsten
Jenneken dochter van Michiel Elias, vrouw van
Adriaen zoon van Jan Adriaen Fredericks
Jan Adriaen Fredericks
Merijken dochter van Jan Adriaen Fredericks
Aert Jacops van Gestel
Henrick Goijaert Hulssen
Hilleken en Ariken, dochters van Goijaert Hulssen, zusters van Henrick
Goijaert Jacops
Michiel en Aert Jacops, verwekt door Jacop bij diens vrouw Jenneken
Eevert Jaspers als man van Meriken
Willem Jan Joosten als man van Catarijn
Laureijs zoon wijlen Claes Laureijssen verwekt door Claes bij diens vrouw Catarina in haar eerste huwelijk
het minderjarig kind van wijlen Gerit Rijckaerts van Oetelaer verwekt bij diens vrouw Ariken <========= OETELAAR
Anthonis zoon van Dierck Stevens en diens zuster Margriet Dierck Stevens
de kinderen van wijlen Michiel Dierck Stevens
Peter Goijaerts van de Ven als man van Catharina
Datering: 1634
Pagina: 17v
Plaats: Liempde
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.19&minr=13557164&miview=ldt
482.19 Index Index schepenprotocol Liempde (482.19)
Adriaen Peeters van Hapart als voogd
Heijlken dochter van wijlen Hans Hulssen
Frans Keijsers als man van Ida
Peeter Lamberts als man van Merijken
Ida dochter van wijlen Jan Laureijssen
Jan, Jacop en Margriet, broers en zuster en kinderen van wijlen Jan Laureijssen
Laureijs, Jacop, Jan en Peeter, zoons van wijlen Elias Laureijssen
Maeijken minderjarige dochter van wijlen Peeter Jans Laureijssen
Merijken dochter wijlen Elias Laureijssen
de 3 kinderen van Henrick Michiels verwekt bij diens vrouw Anneken <=== ANNEKEN? DRIE KINDEREN
Jan Michiels, medevoogd
Adriaen Rijckaerts van Oetelaer als voogd
het minderjarige kind van Gerit Rijckaers van Oetelaer verwekt bij diens vrouw Ariken <====
Anneken dochter van Aert Rijckaerts <=== ANNEKEN?
Ariken dochter van Aert Rijckaerts, vrouw van <====
Henrick Joordens Swolfs als man van Heijlken
Datering: 1634
Pagina: 8r
Plaats: Liempde

ERFDELING
GEZIN:
Henrick Michiels x Ariken Aert Rijckaerts van Oetelaer
- Aert
- Hilleke
Ariken Aert Rijckaerts van Oetelaer x Gerard Gerards <== CORRECT?
- Hendericxken x Bartholomeus Mathijssen
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.96&minr=11897215&miview=ldt
392.96 Index schepenprotocol Boxtel (392.96)
37 Aert zoon wijlen Henrick Michiels door deze Henrick verwekt bij wijlen diens vrouw Ariken dochter van Aert Rijckaerts van Oetelaer, verder Hilleke dochter van wijlen genoemde Henrick en Ariken met haar voogd, en Bartholomeus Mathijssen als man van Hendericxken dochter wijlen Gerard Gerards verwekt bij wijlen diens vrouw Ariken, hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze van wijlen hun moeder Arieken hebben geerfd. - ....
Datering: 06-03-1647
Pagina: 24v
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Boxtel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.97&minr=12890338&miview=ldt
392.97 Index schepenprotocol Boxtel (392.97)
Bartholomeus Matthijs Bartholomeus <=== echtgenoot van "Henrieksken dochter Geraert Geraerts"
Marten en Antonis, zoons van wijlen Jan de Bresser
Henrieksken dochter Geraert Geraerts <====
Cornelis Dierck Marijnen
Aert Arien Rijckaerts van de Oetelaer <===
Ariken dochter Aert Rijckaerts van de Oetelaer <====
Peter Cornelis Seumeren
Peter Aerts van Tuijl
Datering: 1649-1651
Pagina: scan 16 rechts
Plaats: Boxtel
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan

Kinderen:

1.
woman‎Hilleke Henrick Michiels‏‎
Gedoopt ‎6 jul 1614 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 37 van 06-03-1647.

Zie akte 106 van 11-22-1647 dus geboren rond 1647-33=1614.

BHIC: OpenArchives
Dopeling Hillegunda Michaelis
Vader Henricus Michaelis
Getuige Maria Michaelis & Wilhelmus Geerlings
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 06-07-1614
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1598-1603, 1608-1648, archiefnummer 1445, inventarisnummer 37
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1598-1648
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎7 jan 1650
[bron]
Zie akte 10 van 14-2-1650
‎, leeftijd ongeveer 35 jaar
Begraven ‎11 jan 1650
[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/FCEDB10C8DCF4730B0594382B734A68E
5116.12 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.12)
106 Hilleken dochter van Handrick Michielss, jongedochter (33) parochie Gemonde onder Sint-Oedenrode machtigt Michiel Corst Janssen van Hees om in haar naam voor de Bossche schepenen te vesten of te transporteren aan Jan Willems van den Ecker “seeckere stuck ackerlants genoempt den Kijderacker groot omtrent 4 loopensaet binnen parochie Gemonde (Sint Michielsgestel) ter plaatse genoempt aen de loopende straedt ene zijde de lopende straedt andere zijde de kijnderen Lambert Michiells e.e. Jan Mathijs Meussen, welck stuck land aan haar en haar broer Aert toebehoort en op 1 februari jongstleden door hen gezamenlijk verkocht. Getuigen: Gerart Janssen en Gerit Herberts.
Datering: 11-22-1647
Pagina: 102
Soort akte: Machtiging
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.13&minr=19048745&miview=ldt
5116.13 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.13)
10 Gerit Janssen van Hees (40), Willem Janssen Spierincx (39) en Jan Meussen (35) uit Gemonde jurisdictie Sint Oedenrode leggen een verklaring af ten behoeve van Aerdt Hendrick Michiels namelijk dat het waar is dat Hilleken, dochter van Hendrick Michiels zus van Aerdt is gestorven als jonge dochter op 7 januari 1650 omtrent de avond en op de 11e daarop volgend te aarde is besteld. Jan en Willem verklaren op de 12e present geweest te zijn toen Aerdt aan Bartholomeus Matijssen man van Henricxken ten huize van Bartholomeus het legaat heeft gepresenteerd uit het testament van Hilleken namelijk 25 gulden welk legaat Bartholomeus heeft geweigerd te ontvangen; ook verklaren ze present te zijn geweest op 13 februari 1650 als Aerdt aan Rijckert Janssen van den Oetelaar als deken van de schutterij van Sint Anthonis en aan Paulus Adriaens als deken van de schutterij van Sint Catharina heeft betaald en voldaan het legaat dat Hilleken aan de schutterij had gelegateerd. Getuigen: Gerit Janssen van der Loo en Wilbert Hendrickx.
Datering: 14-2-1650
Pagina: 8
Soort akte: Verklaring
Plaats: Sint-Michielsgestel

2.
manAert Henrick Michiels‏
Geboren ‎± 1615
[bron]
Zie akte 139 van 23-04-1643: "Aerdt Handrick Michielssen (29)" - dus geboren rond 1614.
Zie akte 198 van 20-11-1653: "Aerdt Handrick Michielssen (38)" - dus geboren rond 1615.

Ouders genoemd in akte 37 van 06-03-1647: "Aert zoon wijlen Henrick Michiels door deze Henrick verwekt bij wijlen diens vrouw Ariken dochter van Aert Rijckaerts van Oetelaer".

Doop niet gevonden in
boxtel-rkdoop-trouw-en-begraafboeken-1608-1734.pdf
Page 26, 27

Niet gevonden in index BHIC (Feb2020).

Overleden ‎± 1655
[bron]
Genoemd in akte 198 van 20-11-1653.
Echtgenote genoemd als weduwe in akte 220 van 02-02-1658: "Willemken dochter van Gerit Jan Herberts weduwe van Aert Hendrick Michiels, daarin gemachtigd door het testament met wijlen haar man Aert gemaakt op 27 juni 1653"
Dus testament op 27 juni 1653.
Echtgenoot gaat weer in ondertrouw op 17-01-1659.

ABT1655

Niet gevonden in index BHIC (Feb2020).

File boxtel-rkdoop-trouw-en-begraafboeken-1608-1734.pdf bevat 1624-1647 en 1691-1734.

=========
Past niet met akte 198!
Waaron: Sint Anthonis ????

BHIC: OpenArchives
Overledene Arnoldus Henrici Michiels
overleden op 08-1653 te Sint Anthonis.
Diversen: plotseling overleden, begraven op Maria Hemelvaart
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 15-08-1653
Plaats: Sint Anthonis
Bronvermelding Sint Anthonis doop-, trouw- en begraafboek 1632-1690, archiefnummer 1451, inventarisnummer 9, blad 218-08
Gemeente: Sint Anthonis
Periode: 1632-1690
Religie: Rooms-Katholiek

‎, leeftijd ongeveer 40 jaar
[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/72F3B72393064DF5A3E9A7B8011D808D
5116.11 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.11)
112 Aerdt Handrick Michielssen en Hilleken zijn zus geassissteerd door Jan Rutten van den Bersselaer hun neef als raad en mede-momboir aan de ene kant en Adriaen Peeterss. aan de andere kant, hebben verklaard dat zij door tussenkomst van goede mannen een minnelijk accoord hebben kunnen sluiten i.v.m. meningsverschil over een bedrag van 226 gl. uit de verkoop van de helft van een stuk akkerland onder Schijndel aen het Lutteleijnde eertijds door Jan Ryckaerts en Evert Ariens als voogden van Elisabeth en Elias kinderen van Aert Ryckaerts van den Oetelaer verwekt bij Lijsken Ariens Everts. Getuigen: Gerit Janssen van der Loo + Peeter Peeter Janssen
Datering: 16-11-1639
Pagina: 124
Soort akte: Akkoord
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.47&minr=11591000&miview=ldt
5121.47 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.47)
127 Wij, Rutger Corstiaen Spierincx en Willem Adams, schepenen van de heerlijkheid St. Michielsgestel verklaren dat voor ons zijn verschenen Henrick Cornelissen als man van Mariken dochter van Geraert Jan Herberts en Aert Handricx als man van Willemke dochter van genoemde Geraert Jan Herberts voor 1/3e deel, ...
Datering: 16-12-1639
Pagina: 94r
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Sint-Michielsgestel

OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.47&minr=11591012&miview=ldt
5121.47 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.47)
139 Wij, Willem Adams en Goossen Hendrick Martens, schepenen, verklaren dat voor ons zijn verschenen Aerdt Handrick Michiels als man van Willemken en verder Handrick Cornelis van den Oordt als wettige man van Maijken, beiden kinderen van Geraert JanHerberts verwekt bij diens wettige vrouw Mariken dochter van Goijaert Roelofs van der Stappen en als zodanig erfgenamen van deze Goijaert en Katarina voor 1/3e deel, verder Aert Jan Rijckaerts als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Roelof Goijaert Goijaerts van der Stappen verwekt bij Anneken dochter van Mathijs Geraerts en met hem Adriaen Jcobs als medevoogd van deze minderjarige kinderen op grond van de autorisatie van schepenen van St. Michielsgestel d.d. 7 december 1632, samen ook voor 1/3e deel, verkopen aan ...
Datering: 04-02-1640
Pagina: 104r
Soort akte: Verkoop
Plaats: Sint-Michielsgestel

https://proxy.archieven.nl/235/668D5CA39C7C487AB430C7035A93608F
5116.11 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.11)
113 Handricck zn. v. Cornelis Adriaens van den Oordt man van Marijken aan de ene kant en Aerdt Handrick Michielssen man van Willemken, beiden dochters van Gerit Jan Herberts verwekt bij Meriken Goyaert Roeloffs aan de andere kant verklaren dat ze door tussenkomst van goede mannen een minnelijke schikking hebben bereikt over de meningsverschillen die ze onderling hadden over de scheiding en deling van goederen en over de helft van een huis schuur (met nadere details) – Getuigen: Adriaen Peeterss. Bartholomeus Mathijssen, Jan Rutten van de Bersselaer
Datering: 5-10-1641
Pagina: 125
Soort akte: Akkoord
Plaats: Sint-Michielsgestel

https://proxy.archieven.nl/235/348EB338AD414258ABCAAB1835BCF318
5116.11 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.11)
116 Aerdt zn. v. Handrick Michielssen man van Willemken dr. v. Geraerdt Jan Herbertss, die bekent tot zijn contentement ontvangen te hebben uit handen van ...
Datering: 26-10-1641
Pagina: 127v
Soort akte: Overeenkomst
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.95&minr=11896547&miview=ldt
392.95 Index schepenprotocol Boxtel (392.95)
116 Aert Henrick Michiels verkoopt aan Willem Henrick Eevers de Bever zijn vijfde deel van een stuk hooiland gelegen te Boxtel in de parochie Gemonde dat wordt gewisseld met andere perceel genoemd in de Blockenbeemd, samen groot ca. een halve dagmaat. De verkoper belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen. Actum ut supra.
Datering: 11-09-1642
Pagina: 34v
Soort akte: Verkoop
Plaats: Boxtel

https://proxy.archieven.nl/235/28B23466DB4F45F786E9BA24763CFD64
5116.11 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.11)
139 Handrick Cornelissen van den Oordt (30) en Aerdt Handrick Michielssen (29), Handrick Gerits (43?) en Dirck Roeloffs (26) inwoners van de parochie Gemonde verklaren t.b.v. en op verzoek van ...
Datering: 23-04-1643
Pagina: 146v
Soort akte: Getuigenverklaring
Plaats: 's-Hertogenbosch

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.1&minr=11330498&miview=ldt
5116.1 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.1)
159 Testament van Aerdt Handric Michiels en zijn vrouw Willemke dochter Gerit Jan Herberts, inwoners parochie Gemonde onder St. Oedenrode, herdgang Berselaer
Datering: 27-06-1653
Pagina: 483
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.13&minr=19048933&miview=ldt
5116.13 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.13)
198 Aerdt Handrick Michielssen (38) en Gerit Jan Herberts (71) de eerste toolman de tweede hopkoper te Gemonde hertgang Bersselaar onder de jurisdictie van Sint Oedenrode met een verklaring ten behoeve van Geerlingh Janssen van Gruenendael namelijk dat Aerdt in oktober 1651 met een partij van 6 zakken hoop van zijn eigen gewas is geweest te amsterdam en daar heeft gelogeerd in de herberg de Clocke en ...
Datering: 20-11-1653
Pagina: 169
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.13&minr=19048983&miview=ldt
5116.13 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.13)
248 Notaris Jan van den Heuvel verklaart dat hij op 20-11-1653 als openbaar notaris op verzoek van Geerlingh Janssen van Gruenendael heeft geschreven de verklaring van Geraert Jan Herberts en Aerdt Handrick Michiels te Gemonde en dit ten huize van Aerdt die ziek op bed lag waar Gerit Jan Herberts ook ontboden was en ook gekomen is maar die bleek dronken of beschonken maar dat zou een valse verklaring zijn. Getuigen: niet aanwezig.
Datering: 12-09-1654
Pagina: 204
Plaats: Sint-Michielsgestel

OUDERLIJK GEZIN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.96&minr=11897215&miview=ldt
392.96 Index schepenprotocol Boxtel (392.96)
37 Aert zoon wijlen Henrick Michiels door deze Henrick verwekt bij wijlen diens vrouw Ariken dochter van Aert Rijckaerts van Oetelaer, verder Hilleke dochter van wijlen genoemde Henrick en Ariken met haar voogd, en Bartholomeus Mathijssen als man van Hendericxken dochter wijlen Gerard Gerards verwekt bij wijlen diens vrouw Ariken, hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze van wijlen hun moeder Arieken hebben geerfd. - ....
Datering: 06-03-1647
Pagina: 24v
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Boxtel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.13&minr=19048745&miview=ldt
5116.13 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.13)
10 Gerit Janssen van Hees (40), Willem Janssen Spierincx (39) en Jan Meussen (35) uit Gemonde jurisdictie Sint Oedenrode leggen een verklaring af ten behoeve van Aerdt Hendrick Michiels namelijk dat het waar is dat Hilleken, dochter van Hendrick Michiels zus van Aerdt is gestorven als jonge dochter op 7 januari 1650 omtrent de avond en op de 11e daarop volgend te aarde is besteld. Jan en Willem verklaren op de 12e present geweest te zijn toen Aerdt aan Bartholomeus Matijssen man van Henricxken ten huize van Bartholomeus het legaat heeft gepresenteerd uit het testament van Hilleken namelijk 25 gulden welk legaat Bartholomeus heeft geweigerd te ontvangen; ook verklaren ze present te zijn geweest op 13 februari 1650 als Aerdt aan Rijckert Janssen van den Oetelaar als deken van de schutterij van Sint Anthonis en aan Paulus Adriaens als deken van de schutterij van Sint Catharina heeft betaald en voldaan het legaat dat Hilleken aan de schutterij had gelegateerd. Getuigen: Gerit Janssen van der Loo en Wilbert Hendrickx.
Datering: 14-2-1650
Pagina: 8
Soort akte: Verklaring
Plaats: Sint-Michielsgestel

OVERLEDEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.99&minr=13273276&miview=ldt
392.99 Index schepenprotocol Boxtel (392.99)
220 Willemken dochter van Gerit Jan Herberts weduwe van Aert Hendrick Michiels, daarin gemachtigd door het testament met wijlen haar man Aert gemaakt op 27 juni 1653 voor Jan van de Heuvel als notaris, belooft aan ...
Datering: 02-02-1658
Soort akte: Schuldbekentenis
Plaats: Boxtel

https://proxy.archieven.nl/235/DBEA6612B2D54415ADF81F49BBF799D9
5116.3 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.3)
51 Huwelijkse voorwaardes van Jan Dircks van Liemd jongeman en Willemke Gerit Jan Herbers, weduwe van Aert Henrick Michiels. Willemke heeft al voorkinderen. Actum parochie Gemonde te St. Michielsgestel
Datering: 17-01-1660
Pagina: 143
Plaats: Sint-Michielsgestel

Willemken Gerrit Jan Herperts x Jan Dirck Peters
Willemken Gerrit Jan Herperts x Aert Henricks
- Hendrick, Wilboort, Cathelijn
- Meriken x Corst Leendert Arijens
- Anneken x Adam Aerts
- Adriaen
- Leendert
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.53&minr=11672056&miview=ldt
5121.53 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.53)
105 Wij Johan van de Heuvel en Willem Henricks de Bever, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Jan Dirck Peters als man van Willemken dochter van Gerrit Jan Herperts eerder weduwe van Aert Henricks welke Willemken hier ook aanwezig is en doet afstand van het recht van vruchtgebruik ... Hij doet er afstand van ten behoeve van Hendrick, Wilboort, Cathelijn en ten behoeve van Corst Leendert Arijens als man van Meriken, verder ten behoeve van Adam Aerts als man van Anneken, nog ten behoeve van Adriaen en Leendert, zijnde allen kinderen van genoemde Willemke in haar eerste huwelijk verwekt bij genoemde Aert Henricks. Jan als comparant belooft de overdracht gestand te doen. Daarna zijn hier verschenen Henrick zoon van genoemde Aert Henricks, Willemke dochter van Gerrit Jan Herperts, voor henzelf handelend hierin voor 1/7e part en vanwege een machtiging van schepenen alhier d.d. 1 juli 1669 als voogden over Adriaen en Leendert ook zoons van genoemde Aert Henricks en van Willemke, in die hoedanigheid nog voor twee zevende parten, verder Wilboort, Catalijn, nog Corst Leendert Arijens als man van Meriken en verder Adam Aerts als man van Anneken, alle zoons en dochters van genoemde Aert Henricks en Willemken en verkopen nu aan Henrick Coenraets van der Staeck het hiervoor vermelde stuk akkerland genoemd de Hoensakker. De verkopers beloven de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen. Voorzien van het schependomszegel, datum 1 juli 1669.
Datering: 01-07-1669
Pagina: 119r
Soort akte: Afstand
Plaats: Sint-Michielsgestel

Aert Henrick Michiels x Willemke Gerit Jan Herberts
- Hendrick
- Willem
- Adriaen
- Lenaert
- Cathelijn x Jan Peters
- Anneken x Adam Aerts
- Meriken (wijlen) x Corstiaen Lenaerts van Casteren (voogd van kids is Adriaen Lenaerts van Casteren)
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.56&minr=11672388&miview=ldt
5121.56 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.56)
68 Wij Jan van de Heuvel en Jan Janssen Broeren, schepenen verklaren dat voor ons zijn verschenen Hendrick, Willem, Adriaen en Lenaert, broers en kinderen van Aert Henrick Michiels verwekt bij Willemke dochter van Gerit Jan Herberts, verder Jan Peters als man van Cathelijn en Adam Aerts als man van Anneken, beiden dochters van genoemde Aert en Willemken, verder Adriaen Lenaerts van Casteren als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Meriken, ook dochter van genoemde Aert en Willemke, welke minderjarige kinderen werden verwekt bij Corstiaen Lenaerts van Casteren, verklaren dat ze met elkaar een deling hebben gemaakt van het bezit nagelaten door hun tante Hilleken Hendricks en het bezit nagelaten door Aert Henrick Michiels resp. hun vader en St. Michielsgestel grootvader, waarvan genoemde Willemke Gerits zijnde resp. hun moeder en grootmoeder op 24 februari 1676 voor schepenen van de stad Den Bosch afstand van haar recht van vruchtgebruik heeft gedaan met haar tegenwoordige man Jan Dircks. Dat bezit is ten dele onder Gemonde in Gestel gelegen en ten dele onder Boxtel en ten dele in de jurisdictie van St. Oedenrode.
...
Datum 2 maart 1676

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.58&minr=11677475&miview=ldt
5121.58 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.58)
61
... b.p. ... Willemke weduwe van Aert Handrick Michielssen ....
Datering: 01-04-1679

Aert Hendrick Michiels en Willemke Gerrit Jan Herberts
- Leendert
- Adriaen
- Maria x Corsten Leenderts van Casteren
- Lijnken x Jan Wouters (zoon Peter)
- Anneken x Ada
- Henrick
- Wilbort
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.60&minr=11832979&miview=ldt
5121.60 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.60)
168 Wij heer Isaack Elsevier drossaard, Wouter van der Meer presidentschepen, Cornelis Janssen Maet en Adriaen Janssen Vuchts, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Leendert Aerts voor zichzelf en voor zijn broer Adriaen, verder de twee minderjarige kinderen van Corsten Leenderts van Casteren verwekt bij Maria Aerts, Peer Janssen als minderjarige zoon van Jan Wouters verwekt bij Lijneken Aerts, verder Ada (Adam?) Aerts als voogd over zijn minderjarige dochter verwekt bij Anneken Aerts en nog de voogden over de minderjarige kinderen van Hendrick Aerts en over het minderjarige kind van Wilbort Aerts, samen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van Aert Hendrick Michiels en Willemke Gerrit Jan Herberts, nadat ze daarvoor zijn gemachtigd door schepenen alhier d.d. 30 maart j.l., verkopen aan ...
Datering: 25-04-1697
Pagina: 189v
Soort akte: Verkoop
Plaats: Sint-Michielsgestel
Zie ook 167
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.60&minr=11832978&miview=ldt


Voor meer informatie: bertho@derikx.com