man‎Handrick Cornelis Adriaens van den Oordt‏‎
Gedoopt ‎11 aug 1613 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 76 van 16-03-1640: "Handrick Cornelissen van den Oordt (25)" - dus geboren rond 1615.
Zie akte 139 van 23-04-1643: "Handrick Cornelissen van den Oordt (30)" - dus geboren rond 1613.
Zie akte 33 van 10-06-1645: "Handrick Cornelissen van der Oordt (30)" - dus geboren rond 1615.
Zie akte 148 van 20-06-1647: "Handrick Cornelissen van der Oordt (33)" - dus geboren rond 1614.

Zie akte 113 van 5-10-1641: "Handricck zn. v. Cornelis Adriaens van den Oordt"

Optie - niet verder uitgezocht want geen getuigen.

BHIC: OpenArchives
Dopeling Henricus Adriani
Vader Cornelis Adriani
Moeder Mechtildis N.N.
Getuige Catharina Joannis N.N. & Tomas Joannis de Rode
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 11-08-1613
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1598-1603, 1608-1648, archiefnummer 1445, inventarisnummer 37
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1598-1648
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎mei 1660
[bron]
Genoemd in akte 96 van 5-5-1660.
Overleden in akte 89 van 10-05-1660.

Niet gevonden in index BHIC alleplaatsen (Jun2022)
‎, leeftijd ongeveer 46 jaar
[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/A55C519BB5B84A868699947996A198AA
5116.11 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.11)
76 Daem Aert Willemss. (30) en Handrick Cornelissen van den Oordt (25) parochie Gemonde (SMG) met een verklaring t.b.v. Jan Claes Spierincx ...
Datering: 16-03-1640
Pagina: 92
Soort akte: Aankoop
Plaats: Boxtel

https://proxy.archieven.nl/235/668D5CA39C7C487AB430C7035A93608F
5116.11 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.11)
113 Handricck zn. v. Cornelis Adriaens van den Oordt man van Marijken aan de ene kant en Aerdt Handrick Michielssen man van Willemken, beiden dochters van Gerit Jan Herberts verwekt bij Meriken Goyaert Roeloffs aan de andere kant verklaren dat ze door tussenkomst van goede mannen een minnelijke schikking hebben bereikt over de meningsverschillen die ze onderling hadden over de scheiding en deling van goederen en over de helft van een huis schuur (met nadere details) – Getuigen: Adriaen Peeterss. Bartholomeus Mathijssen, Jan Rutten van de Bersselaer
Datering: 5-10-1641
Pagina: 125
Soort akte: Akkoord
Plaats: Sint-Michielsgestel

LEEFTIJD WAARSCHIJNLIJK 26 ipv 76
https://proxy.archieven.nl/235/8C05543DA0084C5CB7ECCC8123856A54
5116.11 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.11)
140 Jan Evert Schellekens (58), Marten Dirck Aertss. (47) uit de parochie Gemonde onder de baronie van Boxtel, Peter Franssen (72) en Handrick Cornelissen van den Oordt (76), de twee laatsten uit Gemonde onder Sint-Michielsgestel, die een verklaringafleggen op verzoek van de momboiren der keijnderen van Roeloff Goyaerts van der Stappen over Dirck de zoon van genoemde Roeloff van 1639 tot Sint Petersdag 1641 als boerenknecht in dienst is geweest bij Marten Dirck Aertss. en daarna vanaf Sint Petersdag 1641 tot Sint Petersdag 1642 er daar ook gewoond heeft en men heeft hem altijd ervaren als een goede en deugzame jongeman “sonder eenige fauten of lelijcke feijten die een eerlijck jongeman of neutraal persoon mistaen mach”; voorts verklaren ze alle vier uit één mond dat genoemde Dirck is “een scamel jonghman die sijne vader vroech verloren hebbende is genootsaeckt geweest sijnen oost met aerbeijt voor vremde luyden” maar hij zou nooit iets gedaan hebben dat zijn eerlijkheid of neutraliteit zou hebben aangetast. Getuigen: Jan Peters, Anthonis Willems
Datering: 24-04-1642
Pagina: 147
Soort akte: Getuigenverklaring
Plaats: Sint-Michielsgestel

https://proxy.archieven.nl/235/28B23466DB4F45F786E9BA24763CFD64
5116.11 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.11)
139 Handrick Cornelissen van den Oordt (30) en Aerdt Handrick Michielssen (29), Handrick Gerits (43?) en Dirck Roeloffs (26) inwoners van de parochie Gemonde verklaren t.b.v. en op verzoek van ...
Datering: 23-04-1643
Pagina: 146v
Soort akte: Getuigenverklaring
Plaats: 's-Hertogenbosch

https://proxy.archieven.nl/235/69D479D60F7543859571F4BCC931ED63
5116.12 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.12)
33 Handrick Cornelissen van der Oordt (30) en Dirck Roeloffs van der Stappen 27 parochie Gemonde Sint Michielsgestel met verklaring ten behoeve van ...
Datering: 10-06-1645
Pagina: 29v
Plaats: Sint-Michielsgestel

https://proxy.archieven.nl/235/BDD15DA01A774D95B50F6AFDF9F7E937
5116.12 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.12)
148 Handrick Cornelissen van der Oordt (33), Dirck Roeloff van der Stappen (28) parochie Gemonde Sint Michielsgestel die verklaring afleggen ten behoeve van ...
Datering: 20-06-1647
Pagina: 142
Soort akte: Verklaring
Plaats: Sint-Michielsgestel

https://proxy.archieven.nl/235/F2533CDB776349D9880B24654284976E
5116.12 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.12)
213 Gijsbert Paulssen (48), Handrick Cornelissen van den Oordt (34) uit de parochie Gemonde onder Sint Michielsgestel verklaren ten behoeve van Peter Peterssen als pachter van de Smaltienden onder Gemonde ...
Datering: 05-04-1649
Pagina: 206v
Soort akte: Verklaring
Plaats: Sint-Michielsgestel

https://proxy.archieven.nl/235/0B71569F5377431E891DC47CDE7C6588
5116.12 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.12)
230 Adriaen Jan Rijckaerts (62), Jan Vlaes Spierincx (40), Handrick Cornelissen van der Oordt (35) en Handrick Handrick Spierincx (40) parochie Gemonde onder Sint Michielsgestel die ten behoeve van Willem Handrickx de Bever pachter van een klamp tiende onder Gemonde ...
Datering: 12-11-1649
Pagina: 224v
Soort akte: Verpachting
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.13&minr=19049186&miview=ldt
5116.13 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.13)
451 Gijsbert Paulssen, schepen te Sint Michielsgestel en Handrick Cornelissen van der Oort (40), woonachtig te Gemonde en wel beiden, met een verklaring t.b.v....
Datering: 14-7-1658
Pagina: 377
Soort akte: Verklaring
Plaats: Gemonde

Zie ook
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.49&minr=11590555&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.13&minr=19049192&miview=ldt

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.14&minr=16077801&miview=ldt
5116.14 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.14)
96 Handrick, zoon van Adriaen Janssen Scellekens (23), knecht bij Bernaerdt Handrickx parochie Gemonde onder Boxtel verklarende, dat hij op 2-5-1660 is geweest ten huize van Jan Evers Scellekens, herbergier te Gemonde waar het meibier werd gedronkenomtrent 10 of 11 uur voor de middag, waar ook Handrick Cornelissen van der Oordt was en op een gegeven moment is die de kamer uitgegaan en is naar den herd gelopen of de keuken bij de waardin, brandewijn eissende, maar Handrick heeft niet gezien, hoeveel brandewijn Handrick Cornelissen werkelijk gedronken heeft; rond 5 uur is de attestant gegaan naar de herberg van Handrick Aert Michielssen en heeft Handrick Cornelissen ook daar weer getroffen in beschonken toestand en is getuige geweest van deweddenschap, die Handrick Cornelissen heeft afgesloten –zie relaas op folio 89v van 5-5-1660.-Hij voegt hier geen nieuwe details aan toe! Getuigen en datum idem.
Datering: 5-5-1660
Pagina: 91v
Soort akte: Verklaring
Plaats: Gemonde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.50&minr=11590391&miview=ldt
5121.50 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.50)
89 Wij Willem Adams en Jan Janssen Spierincks, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Laurens Martens van den Oort en Jan Dirck Peters en hebben bij de presidentschepen hier bij afwezigheid van de officier de eed afgelegd als voogden over deminderjarige kinderen van wijlen Henrick Cornelissen van Oort verwekt bij wijlen Merieken dochter van Gerrit Jan Herberts. Ze beloven het beheer te gaan voeren over het bezit van die kinderen en al hetgene te doen dat voogden moeten doen. Actum 10 mei 1660.
Datering: 10-05-1660
Pagina: 51r
Soort akte: Voogdij
Plaats: Sint-Michielsgestel

Zie ook
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.14&minr=16201703&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.51&minr=11590120&miview=ldt


http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.53&minr=11671999&miview=ldt
5121.53 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.53)
48 Wij Jan van de Heuvel en Arij Janssen Vercuijlen, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Jan Dirck Peters als man van Willemke dochter van Gerrit Jan Herperts voor een helft daarvan, verder Cornelis en Heijlken meerderjarige zoon en dochter van Hendrick Cornelis van der Oort verwekt bij Maeijken dochter van Gerrit Jan Herperts, met nog Laurens Martens van der Oort geassisteerd met genoemde Cornelis als voogden over Willemke en Marij minderjarige dochters van Hendrick Cornelis van derOort, hierin voor de andere helft zijnde erfgenamen van genoemde Gerrit Jan Herperts, resp. hun vader en grootvader, en verklaren met elkaar een deling te hebben gemaakt van het bezit van hun vader of grootvader. ...
Datering: 03-01-1668
Pagina: 47v
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Sint-Michielsgestel

Gehuwd
[bron]
Gehuwd na 1614+20=1634.
Paar genoemd in akte 139 van 04-02-1640. Zie notitie bij vader bruid.

Gezocht naar bruidegom h?n* met bruid mar* tussen 1630 en 1640 in index BHIC. (Feb2020)(Jun2022).

Opties kids:

Cornelius: Henricus Cornelii vader 02-02-1636 Sint-Oedenrode DTB doopakte x Maria N.N. - getuigen: Anthonius Cornelii [broer] & Ida Joannis
Godefridus: Hendricus Corneli vader 26-05-1638 Sint-Oedenrode DTB doopakte x Maria N.N. - getuigen: Genoveva Godefridi & Joannes Corneli
Catharina: Hendricus Corneli vader 05-12-1639 Sint-Oedenrode DTB doopakte x Maria N.N. - getuigen: Hendricus Adriani & Barbara Joannis
Anna: Henricus Cornelii vader 18-06-1645 Sint-Oedenrode DTB doopakte x Maria N.N. - getuigen: Balduinus Adriani & Helwigis Adriani & Anna Arnoldi

Cornelia: Handerick Cornelesen vader 04-03-1639 Boxtel DTB doopakte x Merike N.N. - getuigen: Merike Jansen [uit Gestel] & Arien Jans [uit Haaren]
Aert: Handerick Cornelesen vader 29-01-1643 Boxtel DTB doopakte [UIT ESCH] x Merike N.N. - getuigen: Handerick Dircxs & Jenneken Ariens
met:

womanMaijken Gerit Jan Herberts‏
Gedoopt ‎5 sep 1616 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 139 van 04-02-1640

Mogelijk:

BHIC: OpenArchives
Dopeling Maria Joannis
Vader Gerardus Joannis
Getuige Joanna Wilhelmi Jacobi & Rijcaldus Joannis
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 05-09-1616
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1598-1603, 1608-1648, archiefnummer 1445, inventarisnummer 37
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1598-1648
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.50&minr=11590391&miview=ldt
5121.50 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.50)
89 Wij Willem Adams en Jan Janssen Spierincks, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Laurens Martens van den Oort en Jan Dirck Peters en hebben bij de presidentschepen hier bij afwezigheid van de officier de eed afgelegd als voogden over deminderjarige kinderen van wijlen Henrick Cornelissen van Oort verwekt bij wijlen Merieken dochter van Gerrit Jan Herberts. Ze beloven het beheer te gaan voeren over het bezit van die kinderen en al hetgene te doen dat voogden moeten doen. Actum 10 mei 1660.
Datering: 10-05-1660
Pagina: 51r
Soort akte: Voogdij
Plaats: Sint-Michielsgestel

Voor meer informatie: bertho@derikx.com