man‎Gerit Jan Herberts‏‎
Zoon van Jan Herberts en N.N.‏.
Geboren ‎± 1583
[bron]
Zie akte 61 van 03-09-1638: "Geraert Jan Herberts oud ca. 56 jaar" - dus geboren rond 1582.
Zie akte 43 van 31-01-1639: "Geraerdt Jan Herbertss. (56)" - dus geboren rond 1583.
Zie akte 45 van 28-06-1639: "Geraerdt Jan Herberts (55)" - dus geboren rond 1584.
Zie akte 118 van 11-06-1642: "Geraerdt Jan Herbertss. (58)" - dus geboren rond 1584
Zie akte 41 van 08-06-1645: "Geraerdt Jan Herberts (61)" - dus geboren rond 1584
Zie akte 48 van 7-7-1651: "Gerit Jan Herbertssen (71)" - dus geboren rond 1580.
Zie akte 198 van 20-11-1653: "Gerit Jan Herberts (71)" - dus geboren rond 1582
Zie akte 432 van 18-3-1658: "Geraert Jan Herberts (75)" - dus geboren rond 1583.

ABT1583

Overleden ‎± 1666
[bron]
Akte 195 van 13-11-1665: Codicil gemaakt.
Akte 128 van 4-2-1666: Erfdeling na overlijden.
Erfdeling akte 48 van 03-01-1668 Sint-Michielsgestel.

ABT1666

Niet gevonden in index BHIC (Feb2020)(Jun2022).
‎, leeftijd ongeveer 83 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229812&miview=ldt
5122.65 Index schepenprotocol Schijndel (5122.65)
319 Jan Henricx van Gerwen ende Dirick Janss. de Bever schepenen, Gerit Jan Herbertss. man van Heijlken dochter Jans van Auwenhuijs, Mecjtelt dochter Jans van Auwenhuijs byden selven Jan van Auwenhuijs ende Eva dochter Arien Rombouts tsamen verwdckt, scheiding en deling, ...
Datering: 1620-1623
Schijndel
Zie page 336 of 473 - 5122-065-0336.jpg: "anno 1622"

Goeijart Roelofsen vander Stappen x Catalijn
- Roeloff
- Aelcken x Jan Jacob Dirickx
- Mariken (wijlen) x Gerit Jan Herberts
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.112&minr=11618684&miview=ldt
7636.112 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.112)
338 Roeloff soene wijlen Goeijart Roeloffs vander Stappen ende Jan Jacob Dirickx als man ende momboir van Aelcken zijn huijsvrouwe ende Gerit Jan Herberts ende Herbert Jan Herberts ende Goeijaert Roeloffs als momboiren ende curateuren vande onbeiaerde kijnderen des voirschreven Gerit Jan Herberts ende wijlen Mariken zijn huisvrouw. Alle kijnderen ende erffgenaemen wijlen Goeijart Roelofsen vander Stappen ende Catalijn zijn huijsvrouwe. Hebben bekent dat zij hebben gedeijlt seeckere erffgoederenhen achtergelaten ende gebleven van henne voirschreven audere. Aen Roeloff o.a. de schuer met de hofstadt, bomgart etc. gelegen ter plaetssen genoemt Bersselaer. Benefens erffenisse beijde de seijde Jan Jacob Dirickx mede condivident, deen eijndt erffve Joris Damen, streckende metten anderen eijnde aende gemeijnte aldaer. Aen Jan Herbert man ende momboir van wijlen Mariken zijn huijsvrouwe, een huijs, hoff, bomgart, schuer met de erffenisse daer aengelegen ter plaetssen der prochie van Gemonden. Etc.
Datering: 1630
Pagina: 391
Plaats: Sint-Oedenrode

https://proxy.archieven.nl/235/1140CA5AB90C4CD0B8C1E8FB5C0F389D
5116.11 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.11)
48 Marten Adriaenessen van Oordt en Willem Janssen Spierincx resp. 54 en 28 “toolmannen” in de parochie Gemonde met een verklaring t.b.v. Geraerdt Jan Herbertss. En Bartholomeus Janssen eveneens te Gemonde dat in de jaren 1629 en 1633 de requirantenGeraerdt en Bartholomeus de landerijen gebruikten gekomen van Jan van Oudenhuys onder de hertgang Bersselaer, waarvan ze in die jaren geen enkel profijt hebben gehad en geen oogst hebben kunnen binnenhalen in 1629 vanwege de belegering van ’s-Hertogenbosch en in 1633 vanwege het legervolk dat te Boxtel lag die hun gewas hadden geruïneerd, waardoor ze tot hun groot verdriet zeer veel schade hebben geleden. Getuigen: Gerardt Janssen van de Loo, Jan Janssen Spierincx
Datering: 15 -12-1638
Pagina: 64
Soort akte: Verklaring
Plaats: Bersselaar

LEEFTIJD
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.47&minr=11590934&miview=ldt
5121.47 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.47)
61 ... Geraert Jan Herberts oud ca. 56 jaar en Marten Adriaens oud ca. 53 jaar, beide inwoners van St. Oedenrode, alle naaste nageburen (uit omliggende dorpen) van Gestel, ...
Datering: 03-09-1638
Pagina: 47r
Soort akte: Verklaring
Plaats: Sint-Michielsgestel

https://proxy.archieven.nl/235/CF6F4AB8A20D46C7BF96EFFC31D9D35E
5116.11 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.11)
43 Geraerdt Jan Herbertss. (56), Marten Adriaens van der Oort (55) te Sint-Oedenrode parochie Gemonde gedaagd door vorster Jan Hendrikss. ten verzoeke van Peeter Raphaels verklarende dat Peeter bij zijn oom Lamberdt Dirckss. heeft gewoond en langs de deuren is komen bedelen en om brood ging bidden en de beide getuigen hebben ook gezien dat hij menig stuk brood heeft gekregen. Getuigen: Lenaerdt Adriaen Jacobss.,Jan Jan Dircks Timmermans, Handrick Boudewijns
Datering: 31-01-1639
Pagina: 56
Soort akte: Verklaring
Plaats: Sint-Michielsgestel

https://proxy.archieven.nl/235/9AAD1E253FCB431CAC05B1129E8813BF
5122.72 Index schepenprotocol Schijndel (5122.72)
19 Gerit Jan Herberts man van Heijlken dochter van Jan van den Auwenhuijs heeft verkocht Peeter Wouter Peeters 2 ½ lop. land onder Delschot met tevens betaling van wijnkoop en schrijfgeld
Datering: 16.3.1639

https://proxy.archieven.nl/235/8C755747D51E442790DBA20E99E9C8A5
5116.11 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.11)
45 Geraerdt Jan Herberts (55) uit Sint-Oedenrode en Jan Dirck Arienssen (42) uit Sint-Michielsgestel verklaren t.b.v. Zeger Aertss. van Overbeeck en melden dat ...
Datering: 28-06-1639
Pagina: 61
Soort akte: Ruiling
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051742&miview=ldt
5122.72 Index schepenprotocol Schijndel (5122.72)
19 Gerit Jan Herberts man van Heijlken dochter van Jan van den Auwenhuijs heeft verkocht Peeter Wouter Peeters 2 ½ lop. land onder Delschot met tevens betaling van wijnkoop en schrijfgeld
Datering: 16.3.1639
Plaats: Schijndel

Mariken Geraert Jan Herberts x Henrick Cornelissen
Willemke Geraert Jan Herberts x Aert Handricx
Roelof Goijaerts van der Stappen x Anneken Mathijs Geraerts
Aleijt Goijaerts van der Stappen x Jan Jacob Dircks
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.47&minr=11591000&miview=ldt
5121.47 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.47)
127 Wij, Rutger Corstiaen Spierincx en Willem Adams, schepenen van de heerlijkheid St. Michielsgestel verklaren dat voor ons zijn verschenen Henrick Cornelissen als man van Mariken dochter van Geraert Jan Herberts en Aert Handricx als man van Willemke dochter van genoemde Geraert Jan Herberts voor 1/3e deel, verder Aert Jan Rijckaerts als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Roelof Goijaerts van der Stappen verwekt bij Anneken dochter van Mathijs Geraerts, nog Aleijt vrouw van Jan Jacob Dircks die nu ziek te bed ligt (haar man dus die ziek is), en verklaren een boedeldeling te hebben gemaakt van het bezit dat ze hebben geerfd na de dood van Cathelijn Roelofs gelegen in de parochie van Gemonde, jurisdictie van Gestel. ...
Datering: 16-12-1639
Pagina: 94r
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Sint-Michielsgestel

Goijaert Roelofs van der Stappen x Katarina
- Mariken x Geraert Jan Herberts
--- Willemken x Aerdt Handrick Michiels
--- Maijken x Handrick Cornelis van den Oordt
- Roelof Goijaerts van der Stappen x Anneken Mathijs Geraerts
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.47&minr=11591012&miview=ldt
5121.47 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.47)
139 Wij, Willem Adams en Goossen Hendrick Martens, schepenen, verklaren dat voor ons zijn verschenen Aerdt Handrick Michiels als man van Willemken en verder Handrick Cornelis van den Oordt als wettige man van Maijken, beiden kinderen van Geraert JanHerberts verwekt bij diens wettige vrouw Mariken dochter van Goijaert Roelofs van der Stappen en als zodanig erfgenamen van deze Goijaert en Katarina voor 1/3e deel, verder Aert Jan Rijckaerts als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Roelof Goijaert Goijaerts van der Stappen verwekt bij Anneken dochter van Mathijs Geraerts en met hem Adriaen Jcobs als medevoogd van deze minderjarige kinderen op grond van de autorisatie van schepenen van St. Michielsgestel d.d. 7 december 1632, samen ook voor 1/3e deel, verkopen aan ...
Datering: 04-02-1640
Pagina: 104r
Soort akte: Verkoop
Plaats: Sint-Michielsgestel

VERLEDEN TIJD
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051864&miview=ldt
5122.72 Index schepenprotocol Schijndel (5122.72)
141 Peeter Wouter Peeters heeft verkocht aan Anthonis Henrick Vuchts land onder Delschot door hem in koop verkregen tegen Jan Jans van Meuwen man van Mechtelt dochter van Jan van Auwenhuijs en Gerart Herberts man van Heijlken ook dochter van Jan vanAuwenhuijs op 10 maart 1639 met last aan het Convent achter de Tolbrugge binnen De Bosch
Datering: 3.2.1641
Plaats: Schijndel

https://proxy.archieven.nl/235/668D5CA39C7C487AB430C7035A93608F
5116.11 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.11)
113 Handricck zn. v. Cornelis Adriaens van den Oordt man van Marijken aan de ene kant en Aerdt Handrick Michielssen man van Willemken, beiden dochters van Gerit Jan Herberts verwekt bij Meriken Goyaert Roeloffs aan de andere kant verklaren dat ze door tussenkomst van goede mannen een minnelijke schikking hebben bereikt over de meningsverschillen die ze onderling hadden over de scheiding en deling van goederen en over de helft van een huis schuur (met nadere details) – Getuigen: Adriaen Peeterss. Bartholomeus Mathijssen, Jan Rutten van de Bersselaer
Datering: 5-10-1641
Pagina: 125
Soort akte: Akkoord
Plaats: Sint-Michielsgestel

https://proxy.archieven.nl/235/A3DAE5D8474048C78B717F4CE763BAE8
5116.11 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.11)
118 Geraerdt Jan Herbertss. (58), Marten Adriaenss. van der Oordt (56) te Gemonde onder Sint Oedenrode onder de hertgang van de Bersselaar die ten verzoeke ...
Datering: 11-06-1642
Pagina: 129v
Soort akte: Verzoek
Plaats: Sint-Michielsgestel

Zie ook:
https://proxy.archieven.nl/235/597D8A23C10548A2BA012B0F63C580A6
https://proxy.archieven.nl/235/403FE04B86DA4EEB80B2D115C17B3999

DRIE MAAL GEHUWD!
https://proxy.archieven.nl/235/5C9BAFFE39A641C69406BF4AF5E028A3
5116.1 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.1)
56 Huwelijkse voorwaardes tussen Gerit Jan Herbers inwoner parochie Gemonde onder St. Oedenrode, met Anneken dochter Jan Martens van Luijcel, inwoonster Boxtel. Gerit was eerder weduwnaar van Heijlken dochter Jan van Oudenhuijs en daarvoor weduwnaarvan Meriken dochter Goijaert Roelofs van der Stappen. Actum Boxtel
Datering: 12-02-1644
Pagina: 149
Plaats: Sint-Michielsgestel

WEDUWNAAR
https://proxy.archieven.nl/235/9553C912BFCB4CDDA318A232B35042C6
5122.74 Index schepenprotocol Schijndel (5122.74)
9 Gerardt Jan Herberts weuwe van wijlen Heijlken dochter van Jan van den Auwenhuijs, testament dd. 4 mei 1635, kamp hooiland onder Delschot in Reijndershoefve met cijns aan de Heer van Helmont
Datering: 1.4.1645
Plaats: Schijndel

LEEFTIJD
https://proxy.archieven.nl/235/B0890E5926DB457AB9561299B1CC02BC
5116.12 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.12)
41 Geraerdt Jan Herberts (61) parochie Gemonde jurisdictie Sint Oedenrode, ...
Datering: 08-06-1645

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.13&minr=19048783&miview=ldt
5116.13 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.13)
48 Eijmbert Eijmberts (48) en Gerit Jan Herbertssen (71) parochie Gemonde hertgang Bersselaer onder Sint Oedenrode met een verklaring ten behoeve ...
Datering: 7-7-1651
Pagina: 42
Soort akte: Verklaring
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.13&minr=19048933&miview=ldt
5116.13 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.13)
198 Aerdt Handrick Michielssen (38) en Gerit Jan Herberts (71) de eerste toolman de tweede hopkoper te Gemonde hertgang Bersselaar onder de jurisdictie van Sint Oedenrode met een verklaring ten behoeve van Geerlingh Janssen van Gruenendael namelijk dat Aerdt in oktober 1651 met een partij van 6 zakken hoop van zijn eigen gewas is geweest te amsterdam en daar heeft gelogeerd in de herberg de Clocke en ...
Datering: 20-11-1653
Pagina: 169
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.13&minr=19048980&miview=ldt
5116.13 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.13)
245 Jan Janssen Spierincx schepen te Sint Michielsgestel en Gijbert Paulssen oud-schepen aldaar en Gerit Janssen van der Loo met een verklaring ten behoeve van Geerlingh Janssen van Groenendael parochie Gemonde namelijk dat Geraert Jan Herberts uit Gemonde een ‘bedaecht vroom ende geloofbaer man is van goede naem ende faem ende trouw in allen handel ende coopmanschap”, bovendien verklaren ze dat Jan doof is en daarom onbekwaam is om getuigenis der waarheid te komen afleggen en dat Gerit Jan Herberts een beetje hardhorig is wat hem niet verhindert zijn koopmanschap, handel en conversatie met de naburen te voeren. Getuigen: Adriaen Jan Rijckers en Dirck Roeloffs.
Datering: 12-09-1654
Pagina: 202v
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.13&minr=19048983&miview=ldt
5116.13 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.13)
248 Notaris Jan van den Heuvel verklaart dat hij op 20-11-1653 als openbaar notaris op verzoek van Geerlingh Janssen van Gruenendael heeft geschreven de verklaring van Geraert Jan Herberts en Aerdt Handrick Michiels te Gemonde en dit ten huize van Aerdt die ziek op bed lag waar Gerit Jan Herberts ook ontboden was en ook gekomen is maar die bleek dronken of beschonken maar dat zou een valse verklaring zijn. Getuigen: niet aanwezig.
Datering: 12-09-1654
Pagina: 204
Plaats: Sint-Michielsgestel

OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.13&minr=19049167&miview=ldt
5116.13 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.13)
432 Geraert Jan Herberts (75) en Jan Bartholomeussen (45),parochie Gemonde met een verklaring t.b.v. Aelken, dochter van Goijaert Roeloffs van der Stappen nl. dat ze zeer goed gekend hebben Cathelijn de weduwe van genoemde Goijaert, woonachtig te Gemonde met haar drie kinderen nl. Roeloff, Meriken en Aleken, waarvan Roeloff en Meriken lange tijd voor hun moeder zijn overleden, in welke akte van de goederen van Catharina genoemd wordt “een stuck ackerlants genoempt Lieffkensacker. Getuigen: MeusTijssen en Claes Janssen van den Heuvel.
Datering: 18-3-1658
Pagina: 361v
Soort akte: Verklaring
Plaats: Gemonde

TESTAMENT
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.4&minr=11331000&miview=ldt
5116.4 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.4)
90 Testament van Geraerdt Jan Herbers inwoner parochie Gemonde onder St. Michielsgestel. Verklaart dat zijn oudste dochter Willemke al een uitzet heeft gekregen maar weet niet precies meer hoeveel geld en dat mag ze blijven houden. Zijn andere dochter is Maijken en beide kinderen zijn verwekt bij Hendricka Cornelissen van der Oort welke kinderen hij als zijn erfgenamen benoemt danwel hun kinderen. Actum St. Michielsgestel (attentie jaartal)
Datering: 15-05-1664
Pagina: 285
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.52&minr=11589731&miview=ldt
5121.52 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.52)
115 Wij Jan Jans Spierincks en Jan van den Heuvel, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Jan Dircks van Liemde als man van Willemken dochter van Gerrit Jan Herberts wonend te Gemonde en verklaart aan Claes Cornelissen van Oisterwijk 100 gulden schuldig te zijn vanwege geleend geld. Als borg voor hem fungeert zijn schoonvader Gerrit Jan Herberts en ze beloven samen en hoofdelijk na een verzoek van Claes hem het geld terug te betalen, ...
Datering: 12-06-1665
Pagina: 104r
Soort akte: Schuldbekentenis
Plaats: Sint-Michielsgestel

TWEEDE VROUW: Heijlken Janssen van Oudenhuijs
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.4&minr=11331105&miview=ldt
5116.4 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.4)
195 Codicil van Gerit Jan Herberts, inwoner parochie Gemonde onder St. Oedenrode. Hij verklaart op 15 mei 1664 voor notaris Jan van de Heuvel een testament te hebben gemaakt dat hij ratificeert. Hij vermaakt aan de erfgenamen van zijn tweede vrouw Heijlken Janssen van Oudenhuijs hetgene dat Heijlken in haar testament d.d. 4 mei 1635 had bepaald aflomstig van deze Heijlken. Hij verklaart aan de zoon van zijn dochter zijnde Henrick Aerts een bedrag van 45 gulden 12 stuivers schuldig te zijn nog te betalen uit zijn nalatenschap. Een andere zoon van zijn dochter is Wilbert Hendricx. Verder krijgt zijn dochter Willemke jaarlijks 5 gulden voor de kamerhuur, een rijksdaalder voor wassen en een rijksdaalder voor de bedsprei, samen 10 gulden. Hij wil niet dat zijn erfgenamen vragen zullen stellen over het verdronken paard. Actum parochie Gemonde onder St. Oedenrode
Datering: 13-11-1665
Pagina: 587
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.15&minr=18510739&miview=ldt
5116.15 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.15)
130 Jenneken dochter van Arien Maessen weduwe van Peter Dirckss. Van Schijndel te Sint Michielsgestel geassisteerd oor wulbert haar zoon en transporteert aan Dirck Willems man van Jenneken zijn vrouw en Meriken haar zus beide kinderen van Gijbert Paulssen haar gerechte helft volgens de deling der goederen van Heijlken Janssen van Oudenhuijs. Getuigen: Claes Janssen van den Heuvel en Gerit Geritss. Van der Loo.
Datering: 4-2-1666
Pagina: 133
Soort akte: Transport
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.15&minr=18510738&miview=ldt
5116.15 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.15)
129 Andries zoon van Bartholomeus Janssen te Sint Michielsgestel transporteert Jan Bartholomeussen zijn broer ¼ deel in de goederen van Heijlken Janssen van den Oudenhuijs. Getuigen: Niclaes Janssen van den Heuvel en Gerit Geritss. Van der Loo.
Datering: 4-2-1666
Pagina: 132v
Soort akte: Transport
Plaats: Sint-Michielsgestel

OVERLEDEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.15&minr=18510737&miview=ldt
5116.15 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.15)
128 Jenneken dochter van Arien Maessen verwekt bij Jenneken dochter van Jan van Ouden huijs, Dirck Willems man van Jenneken dochter van Gijsbert Paulssen als ook Meriken dochter van Gijsbert Paulssen beiden verwekt bij Meriken dochter van Arien Maessen ook een wettige dochter van Jenneken Jans van Oudenhuijs aan de ene kant en Jan , Andries en Ieffken zich teven sterk makende voor Oijken de absente zus van Jan alle vier wettige kinderen van Bartholomeussen Janssen verwekt bij Iken Janssen van Oudenhuijs aan de andere kant als erfgenamen van Heijlken Janssen van Oudenhuijs verklarende een scheiding en deling te zullen aangaan met betrekking tot “vier percelen soo ackerlandt als groeslandt gelegen tot Gemonde op het Bersselaer inde Bocht” daar Jan van den Ouden plach te wonen en Heijlken Jans van den Oudenhuijs ten deel was gevallen en die Jan Herberts nagelaten weduwnaar van Heijlken zijn leven lang heeft bezeten; ....
Datering: 4-2-1666
Pagina: 130v
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Sint-Michielsgestel

ERFDELING - ERFGENAMEN VAN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.53&minr=11671999&miview=ldt
5121.53 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.53)
48 Wij Jan van de Heuvel en Arij Janssen Vercuijlen, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Jan Dirck Peters als man van Willemke dochter van Gerrit Jan Herperts voor een helft daarvan, verder Cornelis en Heijlken meerderjarige zoon en dochter van Hendrick Cornelis van der Oort verwekt bij Maeijken dochter van Gerrit Jan Herperts, met nog Laurens Martens van der Oort geassisteerd met genoemde Cornelis als voogden over Willemke en Marij minderjarige dochters van Hendrick Cornelis van derOort, hierin voor de andere helft zijnde erfgenamen van genoemde Gerrit Jan Herperts, resp. hun vader en grootvader, en verklaren met elkaar een deling te hebben gemaakt van het bezit van hun vader of grootvader. ...
Datering: 03-01-1668
Pagina: 47v
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.55&minr=11672149&miview=ldt
5121.55 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.55)
77 ... b.p. Gerrit Jan Herberts...
Datering: 24-11-1674
Plaats: Sint-Michielsgestel

Gehuwd (religieus) ‎2 feb 1611 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Alle drie de huwelijken zijn genoemd in akte 56 van 12-02-1644.

Mogelijk:

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Gerardus Joannis Herberti
Bruid Maria Rodolphi Joannis
Getuige Christianus Joannis & Joannes Gerardi
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 02-02-1611
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Gemonde, RK trouwen en begraven, archiefnummer 1445, inventarisnummer 37, blad 120-10
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1609-1649
Religie: Rooms-Katholiek

(ongeveer 8 jaar gehuwd) met:

womanMariken Goijaert Roelofs van der Stappen‏
Overleden ‎± 1619
[bron]
Laatste kind gedoopt op 05-09-1616.
Zie akte 432 van 18-3-1658: "Cathelijn de weduwe van genoemde Goijaert, woonachtig te Gemonde met haar drie kinderen nl. Roeloff, Meriken en Aleken, waarvan Roeloff en Meriken lange tijd voor hun moeder zijn overleden"
Zie akte 319 van anno 1622 - echtgenoot genoemd met echtgenote Heijlken Jans van Auwenhuijs.
In akte 338 van 1630 genoemd als wijlen: " kijnderen des voirschreven Gerit Jan Herberts ende wijlen Mariken zijn huisvrouw"
Echtgenoot hertrouwt voor 2e maal, zie akte 56 van 12-02-1644.

1616-1622

ABT1619

Niet gevonden in index BHIC alle plaatsen (Jun2022).

[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/5C9BAFFE39A641C69406BF4AF5E028A3
5116.1 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.1)
56 Huwelijkse voorwaardes tussen Gerit Jan Herbers inwoner parochie Gemonde onder St. Oedenrode, met Anneken dochter Jan Martens van Luijcel, inwoonster Boxtel. Gerit was eerder weduwnaar van Heijlken dochter Jan van Oudenhuijs en daarvoor weduwnaarvan Meriken dochter Goijaert Roelofs van der Stappen. Actum Boxtel
Datering: 12-02-1644

Kinderen:

1.
womanWillemke Gerit Jan Herberts‏
Gedoopt ‎20 mei 1614 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Ouders genoemd in akte 139 van 04-02-1640 samen met echtgenoot.

Eerste echtgenoot geboren rond 1615. Dus zij waarschijnlijk ook rond die tijd.

Mogelijk:

BHIC: OpenArchives
Dopeling Willebrorda Joannis
Vader Gerardus Joannis
Moeder Maria N.N.
Getuige Aleijdis Jacobi Joannis & Adrianus Theodorici
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 20-05-1614
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1598-1603, 1608-1648, archiefnummer 1445, inventarisnummer 37
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1598-1648
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎18 jan 1697 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Overledene Willemken N.N.
overleden op 18-01-1697 te Gemonde.
Diversen: onder Gestel
echtgenote van Jan Derckx
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Begraven, archiefnummer 1445, BHIC, inventarisnummer 13, blad 7-09
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1695-1782
Religie: Nederduits Gereformeerd

‎, leeftijd ongeveer 82 jaar
[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/DBEA6612B2D54415ADF81F49BBF799D9
5116.3 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.3)
51 Huwelijkse voorwaardes van Jan Dircks van Liemd jongeman en Willemke Gerit Jan Herbers, weduwe van Aert Henrick Michiels. Willemke heeft al voorkinderen. Actum parochie Gemonde te St. Michielsgestel
Datering: 17-01-1660
Pagina: 143
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.14&minr=16077828&miview=ldt
5116.14 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.14)
123 Willemken, dochter van Gerit Jan Herberts weduwe van Aert Handrickx, parochie Gemonde onder Sint Oedenrode met een verklaring t.b.v. de erfgenamen van zaliger jonker Lambert van Gerwen m.b.t. het Heulterven op Heult onder Boxtel.
Datering: 5-9-1660
Pagina: 115
Soort akte: Verklaring
Plaats: Gemonde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.52&minr=11589731&miview=ldt
5121.52 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.52)
115 Wij Jan Jans Spierincks en Jan van den Heuvel, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Jan Dircks van Liemde als man van Willemken dochter van Gerrit Jan Herberts wonend te Gemonde en verklaart aan Claes Cornelissen van Oisterwijk 100 gulden schuldig te zijn vanwege geleend geld. Als borg voor hem fungeert zijn schoonvader Gerrit Jan Herberts en ze beloven samen en hoofdelijk na een verzoek van Claes hem het geld terug te betalen, ...
Datering: 12-06-1665
Pagina: 104r
Soort akte: Schuldbekentenis
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.4&minr=11331105&miview=ldt
5116.4 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.4)
195 Codicil van Gerit Jan Herberts, inwoner parochie Gemonde onder St. Oedenrode. Hij verklaart op 15 mei 1664 voor notaris Jan van de Heuvel een testament te hebben gemaakt dat hij ratificeert. Hij vermaakt aan de erfgenamen van zijn tweede vrouw Heijlken Janssen van Oudenhuijs hetgene dat Heijlken in haar testament d.d. 4 mei 1635 had bepaald aflomstig van deze Heijlken. Hij verklaart aan de zoon van zijn dochter zijnde Henrick Aerts een bedrag van 45 gulden 12 stuivers schuldig te zijn nog te betalen uit zijn nalatenschap. Een andere zoon van zijn dochter is Wilbert Hendricx. Verder krijgt zijn dochter Willemke jaarlijks 5 gulden voor de kamerhuur, een rijksdaalder voor wassen en een rijksdaalder voor de bedsprei, samen 10 gulden. Hij wil niet dat zijn erfgenamen vragen zullen stellen over het verdronken paard. Actum parochie Gemonde onder St. Oedenrode
Datering: 13-11-1665
Pagina: 587
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.16&minr=19049448&miview=ldt
5116.16 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.16)
189
... ander einde de gemene straat toebehorende aan Jan Dirckx van Liemd man van Willemke dochter van Gerit Jan Herberts;...
Datering: 23-01-1672
Pagina: 157
Soort akte: Ingebod
Plaats: Sint-Oedenrode

2.
womanMaijken Gerit Jan Herberts‏
Gedoopt ‎5 sep 1616 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 139 van 04-02-1640

Mogelijk:

BHIC: OpenArchives
Dopeling Maria Joannis
Vader Gerardus Joannis
Getuige Joanna Wilhelmi Jacobi & Rijcaldus Joannis
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 05-09-1616
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1598-1603, 1608-1648, archiefnummer 1445, inventarisnummer 37
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1598-1648
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.50&minr=11590391&miview=ldt
5121.50 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.50)
89 Wij Willem Adams en Jan Janssen Spierincks, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Laurens Martens van den Oort en Jan Dirck Peters en hebben bij de presidentschepen hier bij afwezigheid van de officier de eed afgelegd als voogden over deminderjarige kinderen van wijlen Henrick Cornelissen van Oort verwekt bij wijlen Merieken dochter van Gerrit Jan Herberts. Ze beloven het beheer te gaan voeren over het bezit van die kinderen en al hetgene te doen dat voogden moeten doen. Actum 10 mei 1660.
Datering: 10-05-1660
Pagina: 51r
Soort akte: Voogdij
Plaats: Sint-Michielsgestel2e huwelijk
man‎Gerit Jan Herberts‏‎
Zoon van Jan Herberts en N.N.‏.


Gehuwd
[bron]
Eerste vermelding van paar in akte 319 van 1620-1623 - anno 1622.
Paar nog genoemd in akte 141 van 3.2.1641 - echter in verleden tijd
Alle drie de huwelijken zijn genoemd in akte 56 van 12-02-1644.

BEF1623

Niet gevonden in index BHIC (Mar2020)(Jun2022).

Geen kids gevonden in index BHIC met duidelijke match (Feb2020)(Jun2022).
met:3e huwelijk
man‎Gerit Jan Herberts‏‎
Zoon van Jan Herberts en N.N.‏.


Gehuwd (religieus) ‎± 1644
[bron]
Alle drie de huwelijken zijn genoemd in akte 56 van 12-02-1644.

Niet gevonden in index BHIC (Mar2020)(Jun2022)(Apr2024).
(ongeveer 22 jaar gehuwd) met:


Voor meer informatie: bertho@derikx.com