man‎Roelof Goijaert Roelofs van der Stappen‏‎
Overleden ‎13 mei 1634 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie notitie bij vader:
Genoemd in akte 338 van 1630.
Genoemd als wijlen in akte 14 van 19-11-1637 - voogdij geregeld in akte 13 van zelfde datum.
Genoemd als wijlen in akte 127 van 16-12-1639.

Testament waarschijnlijk in akte 2 van 12-05-1634.

BHIC:
Overledene Rudolphus Godefridi van der Stappen
overleden op 13-05-1634 te Gemonde.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Gemonde, RK trouwen en begraven, archiefnummer 1445, inventarisnummer 37, blad 152-14
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1609-1649
Religie: Rooms-Katholiek

[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/9BEAB692B5DB46D694A1182B1F76E367
5116.1 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.1)
2 Testament van Roelof Goijaerts van der Stappen en zijn vrouw Anneken Mathijs Jonkers, inwoners parochie Gemonde te St. Michielsgestel
Datering: 12-05-1634
Pagina: los2
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.47&minr=11590886&miview=ldt
5121.47 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.47)
13 Wij Adriaen Jacob Diercks en Jan Jan Michiels, schepenen, verklaren dat voor ons zijn verschenen Jacob Diercks woonachtig te Sint Oedenrode, daarvoor door Antonis Peters van Tartwijck en door Aert Jan Rijckaerts aangehouden, zijnde naaste vrienden van de minderjarige kinderen van wijlen Roelof Goijaerts van der Stappen en van Anneken dochter wijlen Mathijs Geraert Wouters die als voogden de gebruikelijke eed hebben afgelegd in handen van onze secretaris Bernaert van der Waerden, bij afwezigheid van de offcier om deze minderjarige kinderen te helpen in hun bezit voor zover mogelijk. De voogden moeten later op verzoek van de kinderen een goede afrekening overleggen van hun ontvangsten en uitgaves. Datum 19 november 1637.
Datering: 19-11-1637
Pagina: 9r
Soort akte: Voogdij
Plaats: Sint-Michielsgestel

WIJLEN
Roelof Goijaerts van der Stappen x Anneken dochter van Mathijs Gerardt Wouters
- Dierck (20 jaar - dus geboren ron 1617)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.47&minr=11590887&miview=ldt
5121.47 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.47)
14 Wij Adriaen Jacob Diercks en Jan Janssen Michiels, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Jan Jacob Diercks woonachtig in Sint Oedenrode en Aert Jan Rijckaerts woonachtig te Sint Michielsgestel als beedigde voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Roelof Goijaerts van der Stappen en van Anneken dochter van Mathijs Gerardt Wouters toen ze leefden, geassisteerd door Dierck zoon van wijlen genoemde Roelof Goijaerts, oud 20 jaar zoals hij verklaarde, die ook voor zijn andere broers en zusters optreedt, daarvoor gemachtigd door schepenen van Sint Michielsgestel, verkopen ...
Datering: 19-11-1637
Pagina: 9v
Soort akte: Verkoop
Plaats: Sint-Michielsgestel

https://proxy.archieven.nl/235/50A5396624914ECDABDBEA1B7E373E1B
5116.11 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.11)
71 Aerdt Jan Rijckaertss. van den Oetelaer (28), Handrick Handrick Spierincx (29) vorster de heerlijkheid Sint-Michielsgestel, Bartholomeus Mathijssen (25), Geraerdt Roeloffs van der Stappen (25) inwoners van de parochie Gemonde verklarende dat ze op 29 december 1639 ten huize van Anneken de weduwe van Roeloff Goyaertss. van der Stappen present zijn geweest bij een huurovereenkomst tussen genoemde Aerdt en Handrick Cornelissen van den Oordt m.b.t. een huis schuur hof boomgaard hopland akkerland en nog een “sestersaet genoempt den Hoensacker onder Gemonde (SMG) en een sestersaet onder Boxtel” de huursom is 22 gl.. Getuigen: Zeger Adriaenssen, Jan Claessen Spierincx
Datering: 03-01-1640
Pagina: 86v
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.47&minr=11591017&miview=ldt
5121.47 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.47)
144 Wij, Rutger Corstiaen Spierincks en Willem Damen, schepenen van St. Michielsgestel, verklaren dat voor ons is verschenen Anneken dochter van Mathijs Geraerts, weduwe van Roelof Goijaerts van der Stappen en verkoopt (=belooft) ... Ze verkoopt de rente (=belooft) aan Jan Jacob Dircx en Aert Jan Rijckaerts als voogden over de minderjarige kinderen van haar en van wijlen Roelof Goijaerts van der Stappen, ten behoeve ook van die kinderen. Anneke belooft het verkopen gestand te doen en alle lasten af te handelen, ...
Datering: 16-02-1640
Pagina: 107v
Soort akte: Schuldbekentenis
Plaats: Sint-Michielsgestel

https://proxy.archieven.nl/235/36399F99E9944720925D710FAA5DCAA2
5116.12 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.12)
159 Jan Janssen Spierincx (48) Willem Janssen Spierincx leggen een verklaring af ten behoeve van Anneken dochter van Mathijs Gerit Wouters weduwe van Roeloff Goijaerts van der Stappen wonend in parochie Gemonde zijnde een arme schamele weduwe die niets bezit doordat ze 4 a 5 jaar geleden door “quade fortuijnen“ in grote ongelegenheid is geraakt en haar schulden niet kan betalen en zelfs door haar crediteuren terecht is gekomen op de gevangenpoort te ’s Hertogenbosch waar ze 3 maanden gevangen heeft gezeten. Getuigen: Jan Jansen van Hees en Jan Adriaenss.
Datering: 23-03-1648
Pagina: 156
Soort akte: Verklaring
Plaats: Sint-Michielsgestel

Gehuwd
[bron]
Paar genoemd in akte 127 van 16-12-1639. Zie notitie bij vader van Roelof.

Zie akte 14 van 19-11-1637: Zoon Dierck is 20 jaar en dus geboren rond 1617. Paar heeft nog minderjarige kinderen.
Dus gehuwd voor 1617!
met:


Voor meer informatie: bertho@derikx.com