man‎Roelof Goijaert Roelofs van der Stappen‏‎
Geboren ‎± 1580
[bron]
Geboren voor 1609-21=1588
Vader geschat geboren rond 1555 dus vader gehuwd na 1555+20=1575

ABT1580

Getuigen:
Henricus: Petrus Bresse... [magister] & Aleidis vrouw van Elias N.N.
Joanna: Catharina N.N. & Wilhelmus Michaelis Laurentii
Godefrida: Heijlwigis Jonckers & Joannes Jacobi
Gerardus: Maria Jonckers & Petrus Nicolai
Dirck: ??
Christiana: Petronella Petri & Joannes Mathei Gerardi Jonckers
Heijlwigis: Barbara Petri & Joannes Theodorici
Antonius: Heijlwigis Gerardi & Joannes Everardi

Waarom:
- Doopgetuige "Joannes Jacobi" (2x) is echtgenoot van zus Aleijt.

Overleden ‎13 mei 1634 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie notitie bij vader:
Genoemd in akte 338 van 1630.
Echtgnote genoemd als weduwe in akte 38 van 21.6.1635.
Genoemd als wijlen in akte 14 van 19-11-1637 - voogdij geregeld in akte 13 van zelfde datum.
Genoemd als wijlen in akte 127 van 16-12-1639.

Testament waarschijnlijk in akte 2 van 12-05-1634.

BHIC: OpenArchives
Overledene Rudolphus Godefridi van der Stappen
overleden op 13-05-1634 te Gemonde.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Gemonde, RK trouwen en begraven, archiefnummer 1445, inventarisnummer 37, blad 152-14
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1609-1649
Religie: Rooms-Katholiek

‎, leeftijd ongeveer 54 jaar
[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/9BEAB692B5DB46D694A1182B1F76E367
5116.1 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.1)
2 Testament van Roelof Goijaerts van der Stappen en zijn vrouw Anneken Mathijs Jonkers, inwoners parochie Gemonde te St. Michielsgestel
Datering: 12-05-1634
Pagina: los2

WEDUWE
NEGEN KIDS
https://proxy.archieven.nl/235/F0A16E97DD61434D9179FBBA02A8D9AC
5122.71 Index schepenprotocol Schijndel (5122.71)
38 Anneken weduwe van Roelof Goarts van der Stappen, Gerart Hans Joncker en Jan Jacop Dircx voogden van de negen minderjarige kinderen van Roelof & Anneken, hebben verkocht Hendrik Janssen van Dijck een hiutbusselen onder tLutteleijndt
Datering: 21.6.1635

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.47&minr=11590886&miview=ldt
5121.47 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.47)
13 Wij Adriaen Jacob Diercks en Jan Jan Michiels, schepenen, verklaren dat voor ons zijn verschenen Jacob Diercks woonachtig te Sint Oedenrode, daarvoor door Antonis Peters van Tartwijck en door Aert Jan Rijckaerts aangehouden, zijnde naaste vrienden van de minderjarige kinderen van wijlen Roelof Goijaerts van der Stappen en van Anneken dochter wijlen Mathijs Geraert Wouters die als voogden de gebruikelijke eed hebben afgelegd in handen van onze secretaris Bernaert van der Waerden, bij afwezigheid van de offcier om deze minderjarige kinderen te helpen in hun bezit voor zover mogelijk. De voogden moeten later op verzoek van de kinderen een goede afrekening overleggen van hun ontvangsten en uitgaves. Datum 19 november 1637.
Datering: 19-11-1637
Pagina: 9r
Soort akte: Voogdij

WIJLEN
Roelof Goijaerts van der Stappen x Anneken Mathijs Gerardt Wouters
- minderjarige kids [voogden Jan Jacob Diercks & Aert Jan Rijckaerts]
- Dierck (20 jaar - dus geboren ron 1617)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.47&minr=11590887&miview=ldt
5121.47 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.47)
14 Wij Adriaen Jacob Diercks en Jan Janssen Michiels, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Jan Jacob Diercks woonachtig in Sint Oedenrode en Aert Jan Rijckaerts woonachtig te Sint Michielsgestel als beedigde voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Roelof Goijaerts van der Stappen en van Anneken dochter van Mathijs Gerardt Wouters toen ze leefden, geassisteerd door Dierck zoon van wijlen genoemde Roelof Goijaerts, oud 20 jaar zoals hij verklaarde, die ook voor zijn andere broers en zusters optreedt, daarvoor gemachtigd door schepenen van Sint Michielsgestel, verkopen ...
Datering: 19-11-1637
Pagina: 9v
Soort akte: Verkoop
Plaats: Sint-Michielsgestel

WEDUWE
GEVANGEN ZAT
https://proxy.archieven.nl/235/1080C78E36E945009DAB36D195E988A6
5121.47 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.47)
44 Wij, Adriaen Jacob Diericks en Corstiaen Andriessen, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Anneken weduwe van Roelof Goijaerts van der Stappen en doet afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake een stuk akkerland dat Adriaen Rijckaerts (van de Oetelaer) op 19 november 1637 had beleend ten behoeve van deze Anneken toen ze gevangen zat op de gevangenpoort in Den Bosch, met de belofte toen dat ze afstand zou doen van dat onderpand zodanig dat ze met het geld daarvan uit de gevangenpoort verlost kon worden. Daarom doet ze vandaag afstand van haar recht van vruchtgebruik voor dat stuk grond groot ca. 2 lopenzaad, gelegen in deze heerlijkheid Gestel, parochie van Gemonde, ter plaatse genoemd de Hoensacker, b.p. het land van de Woesterhoeve, Jan Jacob Dircxs, Jan Janssen Spierincks, de gemeenschappelijke straat. Ze draagt haar rechten nu over aan Aert Henssen van de Oetelaer als voogd over de minderjarige kinderen van Roelof Goijaerts van der Stappen en van genoemde Anneken en belooft dit afstanddoen altijd na te zullen komen. Datum 20 april 1638.
Datering: 20-04-1638

ERFGENAMEN Cathelijn Roelofs
(1) [Mariken Goijaert Roelofs van der Stappen x ] Geraert Jan Herberts
- Mariken x Henrick Cornelissen
- Willemke x Aert Handricx
(2) Roelof Goijaerts van der Stappen [wijlen] x Anneken Mathijs Geraerts
- minderjarige kids
(3) Aleijt vrouw van Jan Jacob Dircks
.
https://proxy.archieven.nl/235/73C30CA6385444C395A644F5E2E0F315
5121.47 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.47)
127 Wij, Rutger Corstiaen Spierincx en Willem Adams, schepenen van de heerlijkheid St. Michielsgestel verklaren dat voor ons zijn verschenen Henrick Cornelissen als man van Mariken dochter van Geraert Jan Herberts en Aert Handricx als man van Willemke dochter van genoemde Geraert Jan Herberts voor 1/3e deel, verder Aert Jan Rijckaerts als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Roelof Goijaerts van der Stappen verwekt bij Anneken dochter van Mathijs Geraerts, nog Aleijt vrouw van Jan Jacob Dircks die nu ziek te bed ligt (haar man dus die ziek is), en verklaren een boedeldeling te hebben gemaakt van het bezit dat ze hebben geerfd na de dood van Cathelijn Roelofs gelegen in de parochie van Gemonde, jurisdictie van Gestel. ...
Datering: 16-12-1639

https://proxy.archieven.nl/235/50A5396624914ECDABDBEA1B7E373E1B
5116.11 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.11)
71 Aerdt Jan Rijckaertss. van den Oetelaer (28), Handrick Handrick Spierincx (29) vorster de heerlijkheid Sint-Michielsgestel, Bartholomeus Mathijssen (25), Geraerdt Roeloffs van der Stappen (25) inwoners van de parochie Gemonde verklarende dat ze op 29 december 1639 ten huize van Anneken de weduwe van Roeloff Goyaertss. van der Stappen present zijn geweest bij een huurovereenkomst tussen genoemde Aerdt en Handrick Cornelissen van den Oordt m.b.t. een huis schuur hof boomgaard hopland akkerland en nog een “sestersaet genoempt den Hoensacker onder Gemonde (SMG) en een sestersaet onder Boxtel” de huursom is 22 gl.. Getuigen: Zeger Adriaenssen, Jan Claessen Spierincx
Datering: 03-01-1640
Pagina: 86v
Plaats: Sint-Michielsgestel

Goijaert Roelofs van der Stappen
- Mariken x Geraert Jan Herberts
-- Mariken x Henrick Cornelis van den Oordt
-- Willemke x Aert Handricx
- Roelof [wijlen] x Anneken Mathijs Geraerts
-- minderjarige kids [voogden Aert Jan Rijckaerts & Adriaen Jcobs]
- [Aleijt x] Jan Jacob Diercks
.
https://proxy.archieven.nl/235/702F6C32E14747D0941BBC98B880F36C
5121.47 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.47)
139 Wij, Willem Adams en Goossen Hendrick Martens, schepenen, verklaren dat voor ons zijn verschenen Aerdt Handrick Michiels als man van Willemken en verder Handrick Cornelis van den Oordt als wettige man van Maijken, beiden kinderen van Geraert JanHerberts verwekt bij diens wettige vrouw Mariken dochter van Goijaert Roelofs van der Stappen en als zodanig erfgenamen van deze Goijaert en Katarina voor 1/3e deel, verder Aert Jan Rijckaerts als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Roelof Goijaert Goijaerts van der Stappen verwekt bij Anneken dochter van Mathijs Geraerts en met hem Adriaen Jcobs als medevoogd van deze minderjarige kinderen op grond van de autorisatie van schepenen van St. Michielsgestel d.d. 7 december 1632, samen ook voor 1/3e deel, verkopen aan Jan Jacob Diercks hun gedeeltes ...
Datering: 04-02-1640

WEDUWE:
https://proxy.archieven.nl/235/6CEFCB97298D4974B0B4F2D4FF9BB3FA
5121.47 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.47)
144 ... is verschenen Anneken dochter van Mathijs Geraerts, weduwe van Roelof Goijaerts van der Stappen en verkoopt ... Ze verkoopt de rente (=belooft) aan Jan Jacob Dircx en Aert Jan Rijckaerts als voogden over de minderjarige kinderen van haar envan wijlen Roelof Goijaerts van der Stappen, ten behoeve ook van die kinderen. ...
Datering: 16-02-1640
Soort akte: Schuldbekentenis

https://proxy.archieven.nl/235/F9D81D20A9A74F0DB83ED5F249EA840A
5121.47 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.47)
146 Voor schepenen uit de vorige akte is verschenen Geraert zoon van Roelof Goijaerts (=van der Stappen) in zijn leven verwekt bij Anneke van hiervoor en belooft voor zichzelf en voor zijn minderjarige broers en zusters, dat hij de voogden inzake degenoemde chijns in de toekomst geen nadeel zal berokkenen. Daarvoor verbindt hij zijn bezit, nu en in de toekomst. Actum als boven
Datering: 16-02-1640

ZOON DIRCK
https://proxy.archieven.nl/235/8C05543DA0084C5CB7ECCC8123856A54
5116.11 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.11)
140 Jan Evert Schellekens (58), Marten Dirck Aertss. (47) uit de parochie Gemonde onder de baronie van Boxtel, Peter Franssen (72) en Handrick Cornelissen van den Oordt (76), de twee laatsten uit Gemonde onder Sint-Michielsgestel, die een verklaringafleggen op verzoek van de momboiren der keijnderen van Roeloff Goyaerts van der Stappen over Dirck de zoon van genoemde Roeloff van 1639 tot Sint Petersdag 1641 als boerenknecht in dienst is geweest bij Marten Dirck Aertss. en daarna vanaf Sint Petersdag 1641 tot Sint Petersdag 1642 er daar ook gewoond heeft en men heeft hem altijd ervaren als een goede en deugzame jongeman “sonder eenige fauten of lelijcke feijten die een eerlijck jongeman of neutraal persoon mistaen mach”; voorts verklaren ze alle vier uit één mond dat genoemde Dirck is “een scamel jonghman die sijne vader vroech verloren hebbende is genootsaeckt geweest sijnen oost met aerbeijt voor vremde luyden” maar hij zou nooit iets gedaan hebben dat zijn eerlijkheid of neutraliteit zou hebben aangetast. ...
Datering: 24-04-1642

WEDUWE
8 KIDS
https://proxy.archieven.nl/235/D305C7CDCBD242C89345A5608DC0BB9D
5116.11 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.11)
142 Peeter zn. v. Peter Janssen (41) en Handrick Cornelissen van der Oort (26) uit parochie Gemonde verklaren dat Anneken de weduwe van Roeloff Goijaerts van der Stappen een arme schamele weduwe is met 8 kinderen die door ziekte van haar man, actiesvan legervolk en misoogsten in bittere armoede leeft en genoodzaakt is haar goederen te verkopen om haar schulden te kunnen betalen. ...
Datering: 10-05-1642

GEVANGENISPOORT
Roeloff Goyaerts van der Stappen
- Goijaertken (29J ABT1614)
- Gerit (27J ABT1616)
- Dirck
https://proxy.archieven.nl/235/D94BD80AC6C149949A4F6F15855EECFA
5116.11 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.11)
143 Goijaertken bejaarde dochter van wijlen Roeloff Goyaerts van der Stappen (29) inwoonster van Gemonde en Gerit Roeloffs van der Stappen (27) soldaat onder kapitein Peter Verwers van Waltvucht in dienst van zijne kon. Majesteit in garnizoen te Roermond die Dirck hun broer machtigen voor schepenen van ’s-Hertogenbosch te transporteren aan Aerdt Jan Rijckers een stuk ackerlants genoempt “den Grootacker” aan Gerit Hanssen een camp weijlants onder Rode en aan Jan Jacob Dirckss. een perceel ackerlants genoempt “den Hoensacker”onder Sint Michielsgestel binnen de parochie Gemonde volgens de verkoopcedule van 19 mei 1643 om van de kooppenningen de schulden te betalen van hun moeder die op de gevangenpoort te ’s-Hertogenbosch zit vanwege haar achterstallige pachten.
Datering: ?-05-1643

Roeloff Goijaerts van der Stappen
- Christijn (26J ABT1620)
https://proxy.archieven.nl/235/2404BAA2188D45E480E2A45457FEDC94
5116.12 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.12)
110 Christijn dochter van Roeloff Goijaerts van der Stappen jongedochter omtrent 26 jaren oud parochie Gemonde onder de Baander-heerlijkheid van Boxtel die ten behoeve van Bartholomeus Mathijss Aerdt Handrickx en Hilleken zijn zuster heeft verklaardvoor de oprechte waarheid dat zij in 1640 en 1641 als dienstmaagd heeft gewoond bij Arien Jacobs van Groenendael in welke jaren deze Adriaen Jacobsen op het erf woonde van Arien Peter Henricx en Arien Peters in een kamer woonde in hetzelfde huis en ze verklaart nog heel goed te weten dat Arien Jacobs verschillende meubels gebruikte de Arien Peters had geleend en aan genoemde Arien toebehoorde; ....
Datering: 06-02-1646

GEVANGENISPOORT
WEDUWE
https://proxy.archieven.nl/235/36399F99E9944720925D710FAA5DCAA2
5116.12 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.12)
159 Jan Janssen Spierincx (48) Willem Janssen Spierincx leggen een verklaring af ten behoeve van Anneken dochter van Mathijs Gerit Wouters weduwe van Roeloff Goijaerts van der Stappen wonend in parochie Gemonde zijnde een arme schamele weduwe die niets bezit doordat ze 4 a 5 jaar geleden door “quade fortuijnen“ in grote ongelegenheid is geraakt en haar schulden niet kan betalen en zelfs door haar crediteuren terecht is gekomen op de gevangenpoort te ’s Hertogenbosch waar ze 3 maanden gevangen heeft gezeten. ...
Datering: 23-03-1648

Gehuwd
[bron]
Paar genoemd in akte 127 van 16-12-1639. Zie notitie bij vader van Roelof.

Echtgnote genoemd als weduwe met NEGEN kids in akte 38 van 21.6.1635.
Zie akte 142 van 10-05-1642: "weduwe is met 8 kinderen".

Eerste kind Henricus gedoopt in Boxtel - correct?
met:

Kinderen:

1.
man‎Henricus Rodolphus van der Stappen‏‎
Gedoopt ‎2 jan 1609 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Henricus Godefridi
Vader Rodolphus Godefridi
Moeder Joanna N.N.
Getuige Petrus Bresse...
Diversen: magister
Getuige Aleidis N.N.
Diversen: vrouw van Elias N.N.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 02-01-1609
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel RK doop- en begraafboek 1608-1632, archiefnummer 8019, inventarisnummer 1, blad 2r-08
Gemeente: Boxtel
Periode: 1608-1632
Religie: Rooms-Katholiek


2.
woman‎Joanna Rodolphus van der Stappen‏‎
Gedoopt ‎14 jun 1611 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Joanna Godefridi
Vader Rodolphus Godefridi
Getuige Catharina N.N. & Wilhelmus Michaelis Laurentii
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 14-06-1611
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1598-1603, 1608-1648, archiefnummer 1445, inventarisnummer 37
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1598-1648
Religie: Rooms-Katholiek


3.
woman‎Godefrida Rodolphus van der Stappen‏‎
Gedoopt ‎30 jun 1613 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Godefrida Godefridi
Vader Rodolphus Godefridi
Getuige Heijlwigis Jonckers & Joannes Jacobi
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 30-06-1613
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1598-1603, 1608-1648, archiefnummer 1445, inventarisnummer 37
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1598-1648
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
DIRCK EN GOIJAERTKEN EN GERIT
LEEFTIJD 29J
https://proxy.archieven.nl/235/D94BD80AC6C149949A4F6F15855EECFA
5116.11 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.11)
143 Goijaertken bejaarde dochter van wijlen Roeloff Goyaerts van der Stappen (29) inwoonster van Gemonde en Gerit Roeloffs van der Stappen (27) soldaat onder kapitein Peter Verwers van Waltvucht in dienst van zijne kon. Majesteit in garnizoen te Roermond die Dirck hun broer machtigen voor schepenen van ’s-Hertogenbosch te transporteren aan Aerdt Jan Rijckers een stuk ackerlants genoempt “den Grootacker” aan Gerit Hanssen een camp weijlants onder Rode en aan Jan Jacob Dirckss. een perceel ackerlants genoempt “den Hoensacker”onder Sint Michielsgestel binnen de parochie Gemonde volgens de verkoopcedule van 19 mei 1643 om van de kooppenningen de schulden te betalen van hun moeder die op de gevangenpoort te ’s-Hertogenbosch zit vanwege haar achterstallige pachten.
Datering: ?-05-1643

4.
man‎Gerardus Rodolphus van der Stappen‏‎
Gedoopt ‎23 mrt 1615 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Gerardus Godefridi
Vader Rodolphus Godefridi
Getuige Maria Jonckers & Petrus Nicolai
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 23-03-1615
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1598-1603, 1608-1648, archiefnummer 1445, inventarisnummer 37
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1598-1648
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/F9D81D20A9A74F0DB83ED5F249EA840A
5121.47 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.47)
146 Voor schepenen uit de vorige akte is verschenen Geraert zoon van Roelof Goijaerts (=van der Stappen) in zijn leven verwekt bij Anneke van hiervoor en belooft voor zichzelf en voor zijn minderjarige broers en zusters, dat hij de voogden inzake degenoemde chijns in de toekomst geen nadeel zal berokkenen. Daarvoor verbindt hij zijn bezit, nu en in de toekomst. Actum als boven
Datering: 16-02-1640

SOLDAAT
https://proxy.archieven.nl/235/BDB4060C2C75461CA3454F72BE2AE745
5116.11 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.11)
80 Gheraerdt zn. v. Roeloff Goyaerts van der Stappen soldaat onder een niet nader genoemde compagnie in garnizoen in de stad en fort van Gennip die een verklaring aflegt t.b.v. Michiel Corst van Hees ...
Datering: 27-03-1640

SOLDAAT
LEEFTIJD 27J
https://proxy.archieven.nl/235/D94BD80AC6C149949A4F6F15855EECFA
5116.11 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.11)
143 Goijaertken bejaarde dochter van wijlen Roeloff Goyaerts van der Stappen (29) inwoonster van Gemonde en Gerit Roeloffs van der Stappen (27) soldaat onder kapitein Peter Verwers van Waltvucht in dienst van zijne kon. Majesteit in garnizoen te Roermond die Dirck hun broer machtigen voor schepenen van ’s-Hertogenbosch te transporteren aan Aerdt Jan Rijckers een stuk ackerlants genoempt “den Grootacker” aan Gerit Hanssen een camp weijlants onder Rode en aan Jan Jacob Dirckss. een perceel ackerlants genoempt “den Hoensacker”onder Sint Michielsgestel binnen de parochie Gemonde volgens de verkoopcedule van 19 mei 1643 om van de kooppenningen de schulden te betalen van hun moeder die op de gevangenpoort te ’s-Hertogenbosch zit vanwege haar achterstallige pachten.
Datering: ?-05-1643

5.
manDirck Rodolphus van der Stappen‏
Geboren ‎± 1617
[bron]
Genoemd in akte 14 van 19-11-1637 met leeftijd van 20J - ABT1617
In akte 180 van 5 juni 1682 genoemd met leeftijd van 65 jaar - ABT1617

ABT1617

Niet gevonden in index BHIC (Jun2022).

[Gebruikersnotities]
LEEFTIJD 20J
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.47&minr=11590887&miview=ldt
5121.47 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.47)
14 Wij Adriaen Jacob Diercks en Jan Janssen Michiels, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Jan Jacob Diercks woonachtig in Sint Oedenrode en Aert Jan Rijckaerts woonachtig te Sint Michielsgestel als beedigde voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Roelof Goijaerts van der Stappen en van Anneken dochter van Mathijs Gerardt Wouters toen ze leefden, geassisteerd door Dierck zoon van wijlen genoemde Roelof Goijaerts, oud 20 jaar zoals hij verklaarde, die ook voor zijn andere broers en zusters optreedt, daarvoor gemachtigd door schepenen van Sint Michielsgestel, verkopen ...
Datering: 19-11-1637

DIRCK
https://proxy.archieven.nl/235/8C05543DA0084C5CB7ECCC8123856A54
5116.11 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.11)
140 Jan Evert Schellekens (58), Marten Dirck Aertss. (47) uit de parochie Gemonde onder de baronie van Boxtel, Peter Franssen (72) en Handrick Cornelissen van den Oordt (76), de twee laatsten uit Gemonde onder Sint-Michielsgestel, die een verklaringafleggen op verzoek van de momboiren der keijnderen van Roeloff Goyaerts van der Stappen over Dirck de zoon van genoemde Roeloff van 1639 tot Sint Petersdag 1641 als boerenknecht in dienst is geweest bij Marten Dirck Aertss. en daarna vanaf Sint Petersdag 1641 tot Sint Petersdag 1642 er daar ook gewoond heeft en men heeft hem altijd ervaren als een goede en deugzame jongeman “sonder eenige fauten of lelijcke feijten die een eerlijck jongeman of neutraal persoon mistaen mach”; voorts verklaren ze alle vier uit één mond dat genoemde Dirck is “een scamel jonghman die sijne vader vroech verloren hebbende is genootsaeckt geweest sijnen oost met aerbeijt voor vremde luyden” maar hij zou nooit iets gedaan hebben dat zijn eerlijkheid of neutraliteit zou hebben aangetast. ...
Datering: 24-04-1642

DIRCK EN GOIJAERTKEN
https://proxy.archieven.nl/235/D94BD80AC6C149949A4F6F15855EECFA
5116.11 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.11)
143 Goijaertken bejaarde dochter van wijlen Roeloff Goyaerts van der Stappen (29) inwoonster van Gemonde en Gerit Roeloffs van der Stappen (27) soldaat onder kapitein Peter Verwers van Waltvucht in dienst van zijne kon. Majesteit in garnizoen te Roermond die Dirck hun broer machtigen voor schepenen van ’s-Hertogenbosch te transporteren aan Aerdt Jan Rijckers een stuk ackerlants genoempt “den Grootacker” aan Gerit Hanssen een camp weijlants onder Rode en aan Jan Jacob Dirckss. een perceel ackerlants genoempt “den Hoensacker”onder Sint Michielsgestel binnen de parochie Gemonde volgens de verkoopcedule van 19 mei 1643 om van de kooppenningen de schulden te betalen van hun moeder die op de gevangenpoort te ’s-Hertogenbosch zit vanwege haar achterstallige pachten.
Datering: ?-05-1643

ECHTGENOTE: JENNEKEN JACOB HENDRICKS
https://proxy.archieven.nl/235/88527A54022449328D4780A2A673BAD8
392.95 Index schepenprotocol Boxtel (392.95)
261 Maria weduwe van Jacop Hendricks doet afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake een woonhuis, schuur, bakhuis, varkenskooi, tuin, hofstad en boomgaard, akkerland etc. gelegen in Boxtel in herdgang Gemonde en ook St. Michielsgestel, samen met de chijnsen en pachten. Ze doet er afstand van ten behoeve van Henrick Jacop Hendricks, Peter Jans van Hees als man van Catharina dochter van Jacop Hendricx en ten behoeve van Dirck Roelofs van der Stappen als echtgenoot van zijn vrouw. ...
Datering: 18-05-1644

ECHTGENOTE: JENNEKEN JACOB HENDRICKS
https://proxy.archieven.nl/235/EE965A087FFD46FC921EB20F7A0227DE
392.95 Index schepenprotocol Boxtel (392.95)
262 Dirck Roelofs van der Stappen als man van Jenneken verkoopt aan Henrick Jacop Hendricks en aan Peter Jan van Hees zijn deel en rechten van alle bezit uit de vorige akte, met de lasten die erop drukken. De verkoper belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen. Actum uit supra.
Datering: 18-05-1644

LEEFTIJD 28J
https://proxy.archieven.nl/235/BDD15DA01A774D95B50F6AFDF9F7E937
5116.12 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.12)
148 Handrick Cornelissen van der Oordt (33), Dirck Roeloff van der Stappen (28) parochie Gemonde Sint Michielsgestel die verklaring afleggen ten behoeve van Geraerdt Janssen van der Loo namelijk ...
Datering: 20-06-1647

IS ECHTGENOTE Jenneken Jacob Henricks de Louw?
https://proxy.archieven.nl/235/E1CC794326FF4B6584CA926D56594567
392.98 Index schepenprotocol Boxtel (392.98)
...
Catalijn dochter vaen wijlen Jacob Henricks de Louw
...
de kinderen van Dierck Roelofs (Stappen)
Jenneken zijnde de vrouw van Dierck Roelofs
de minderjarige kinderen van Dierck Roelofs van der Stappen
Jenneke zijnde de vrouw van Dierck Roelofs van der Stappen
Datering: 1651-1654

Dirck Roelofs van der Stappen x Jenneken Jacob Lauwen [wijlen]
- Roelof
- Jacomina x Willem Brecht
- Hendriksken
- Anneken
.
https://proxy.archieven.nl/235/1B3F350656E14D34B61156DEEC9808FF
5121.54 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.54)
99 ... zijn verschenen Dirck Roelofs van der Stappen die in Gemonde woont onder Gestel en doet afstand van zijn recht van vruchtgebruik inzake een hooiveldje groot een vierde part van tweederde part van een dagmaat land, alhier gelegen onder d' Ochelen, ... Hij doet er afstand van ten behoeve van Roelof Dircks, Willem Brecht als man van Jacomina Dirck van der Stappen en ten behoeve van Hendriksken en Anneken Dircks zijnde zijn kinderen verwekt bij wijlen zijn vrouw Jenneken Jacob Lauwen. De comparant belooft deze overdracht gestand te doen. Daarna zijn voor schepenen verschenen Roelof Dircks van der Stappen en Willem Brecht als man van Jacomina Dirck van der Stappen, elk voor een vierde part, en samen met genoemde Dirck Roelofs van der Stappen hun vader die handelt voor Hendrieksken en Anneken hun minderjarige ziusters, respectievelijk elk voor een vierde part, verkopen nu aan Jan Claes Peters samen het een vierde part van twee derde parten van het genoemde hooiveldje zoals hiervoor is vermeld. ....
Datering: 14-12-1671

ECHTGENOTE: Jenneken Jacob Hendricks
ECHTGENOTE: Adriaentken Jan Lodewijcx [weduwe van Hendrick Gerits van de Ven]
.
https://proxy.archieven.nl/235/95ACD539CD97470AA12E471B634BF157
5116.8 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.8)
204 Huwelijkse voorwaardes voor Dirck Roelofs van der Stappen weduwnaar van Jenneken Jacob Hendricks met nu Adriaentken Jan Lodewijcx weduwe van Hendrick Gerits van de Ven wonend parochie Gemonde te St. Michielsgestel. Ieder van hen zal zijn of haarbezit inbrengen om te gebruiken, maar zal buiten de huwelijkse gemeenschap worden gehouden en men zal het bezit van de andere niet mogen bezwaren. Het roerend bezit uit eerdere huwelijken zullen ze ook inbrengen. Als ze kinderen bij elkaar verwekkenzullen die meeparten met de voorkinderen van de bruid, zowel in het bezit van de a.s. bruid als van de a.s. bruidehgom. Actum St. Michielsgestel
Datering: 20-02-1676

https://proxy.archieven.nl/235/E419A70F3583433AB7521BBAC0894ACC
5116.17 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.17)
112 Roeloff Dirck van der Stappen wonend St. Michielsgestel, heeft al enkele jaren een huis in huur , eerder eigendom van Bartel Gerit Pijnappels, dat nu wordt uitgewonnen alhier aan het Hezelaer, verder een partij land etc. te Schijndel nabij de Mijldoorn, jaarlijks voor 10 gulden plus de dorpslasten etc. volgens het huurceduul berustend onder N. van Luenen, klerk op de secretarie Den Bosch. Hij draagt deze huur nu over aan Herman Dirck Schuermans, alles volgens de zelfde huurcondities van eerder. ...
Datering: 20 februari 1676

LEEFTIJD 65J
https://proxy.archieven.nl/235/490F09B5685C44EABA44B53AE7CCFFE4
5116.17 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.17)
180 Dirck Roelofs van der Stappen, oud ca. 65 jaar, inwoner Gemonde onder St. Michielsgestel. Verklaring. Hij weet dat hun voorouders meer dan 200 jaar en langer, zoals hij met brieven kan aantonen, steeds de naam van der Stappen hebben gebruikt gehad danwel als bijnaam. Zij en hun voorouders hebben steeds te Gemonde gewoond, maar omdat hun ouders vroeg zijn gestorven, weet hij niet of Magdalena en Deliana van der Stappen als fundatrices van het gasthuis, van het zelfde geslacht als de comparanten zijn.
Roelof Dirck van der Stappen, oud ca. 36 jaar, inwoner Gemonde onder St. Michielsgestel (zoon van Dirck Roelof van der Stappen)
Datering: 5 juni 1682

6.
woman‎Christiana Rodolphus "Christijn" van der Stappen‏‎
Gedoopt ‎6 okt 1619 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 110 van 06-02-1646: "Christijn dochter van Roeloff Goijaerts van der Stappen jongedochter omtrent 26 jaren oud".

BHIC: OpenArchives
Dopeling Christiana Godefridi
Vader Rodolphus Godefridi
Moeder Anna N.N.
Getuige Petronella Petri & Joannes Mathei Gerardi Jonckers
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 06-10-1619
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1598-1603, 1608-1648, archiefnummer 1445, inventarisnummer 37
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1598-1648
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
JONGEDOCHTER - ONGEHUWD
LEEFTIJD 26J ABT1620
.
https://proxy.archieven.nl/235/2404BAA2188D45E480E2A45457FEDC94
5116.12 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.12)
110 Christijn dochter van Roeloff Goijaerts van der Stappen jongedochter omtrent 26 jaren oud parochie Gemonde onder de Baander-heerlijkheid van Boxtel die ten behoeve van Bartholomeus Mathijss Aerdt Handrickx en Hilleken zijn zuster heeft verklaardvoor de oprechte waarheid dat zij in 1640 en 1641 als dienstmaagd heeft gewoond bij Arien Jacobs van Groenendael in welke jaren deze Adriaen Jacobsen op het erf woonde van Arien Peter Henricx en Arien Peters in een kamer woonde in hetzelfde huis en ze verklaart nog heel goed te weten dat Arien Jacobs verschillende meubels gebruikte de Arien Peters had geleend en aan genoemde Arien toebehoorde; ....
Datering: 06-02-1646

Waarom wel/niet:
- Doopgetuige bij een kind van zus Heijlwigis op 24-12-1666.
- Is Christijn dezelfde als Quirijn? Quirijn overlijdt in 1720 - Dan is zij niet geboren in 1619. Dus twee personen.
- "geboren te Sint-Oedenrode"
- Geen kids gevonden dus geen getuigen om te matchen.

JAN HENDRIKCS VAN SCHIJNDEL
https://proxy.archieven.nl/235/B7D3AC806F8C49F4B9D32CAE5E5A7E8F
5116.10 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.10)
24 Jan Handricks te Schijndel als man van Christijn dochter Roelof Goijaerts van der Stappen en Willem Janssen wonend in Den Bosch, als man van Jacomina dochter van Dirck Roelof van der Stappen, verhuren aan Jan Hendrick Hessels, Evert Willem de Bever, Adriaen Everts de Bever, Rijckert Willem de Bever, Aelbert Janssen en Jan van de Heuvel een moerven genoemd het Heulter Ven in Boxtel, voor een periode van 25 jaar om daar te turven. Hendrick verhuurt daarin zijn 1/3e deel dat eigendom was van Roelof Goijaerts was zijnde de vader van genoemde Christijn. Willem Janssen verhuurt zijn 1/3e deel dat eigendom was van Dirck Roelofs zijnde de vader van zijn vrouw. Er mag turf worden gestoken en vis gevangen maar de grond blijft wel in bezit van de verhuurders. Jan Hendrick krijgt daarvoor 21 gulden en Willem Janssen 7 gulden. Actum te St. Michielsgestel
Datering: 25-03-1683

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Jan Hendrick Aerts
geboren te Sint-Oedenrode
Bruid Cristina Roelof Goijaerts
geboren te Sint-Oedenrode <=== ?
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 26-03-1650
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Trouwen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 13, blad 4r04
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1650-1662
Religie: Schepenbank


Geen kids gevonden in index BHIC (Jun2022).

7.
womanHeijlwigis Rodolphus "Helena" van der Stappen‏
Gedoopt ‎28 dec 1624 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Bij doop zoon Seger genoemd als "Helena Rodolphi"
In akte 159 van 08-06-1671 genoemd als "Heijlken vrouw van Handrick Zegers inwoners van de parochie Gemonde"

Getuigen:
Aleijdis: Jenneke Roeloffs & Aert Seegers
Seger: Theodorus Rodolphi & Luthgera Adriani
N.N.: Cristina Rudolphi & Johannes Segeri

BHIC: OpenArchives
Dopeling Heijlwigis Godefridi
Vader Rodolphus Godefridi
Moeder Anna N.N.
Getuige Barbara Petri & Joannes Theodorici
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 28-12-1624
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1598-1603, 1608-1648, archiefnummer 1445, inventarisnummer 37
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1598-1648
Religie: Rooms-Katholiek


Ouderlijk gezin:
Henricus: Rodolphus Godefridi vader 02-01-1609 Boxtel DTB doopakte x Joanna N.N.
Joanna: Rodolphus Godefridi vader 14-06-1611 Gemonde DTB doopakte x N.N.
Godefrida: Rodolphus Godefridi vader 30-06-1613 Gemonde DTB doopakte x N.N.
Gerardus: Rodolphus Godefridi vader 23-03-1615 Gemonde DTB doopakte x N.N.
Christina: Rodolphus Godefridi vader 06-10-1619 Gemonde DTB doopakte x Anna N.N.
Heijlwigis: Rodolphus Godefridi vader 28-12-1624 Gemonde DTB doopakte x Anna N.N.
Antonius: Rudolphus Godefridi vader 16-01-1628 Gemonde DTB doopakte x Anna N.N.

8.
man‎Antonius Rodolphus van der Stappen‏‎
Gedoopt ‎16 jan 1628 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Antonius Godefridi
Vader Rudolphus Godefridi
Moeder Anna N.N.
Getuige Heijlwigis Gerardi & Joannes Everardi
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 16-01-1628
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1598-1603, 1608-1648, archiefnummer 1445, inventarisnummer 37
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1598-1648
Religie: Rooms-Katholiek


9.
womanQuirijn Roelof Goijaerts van der Stappen‏
Geboren ‎± 1630 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 82 van 30-01-1671: " Quireijn Roelof Goijaerts van der Stappen"

Geboren voor 1671-20=1651
Zie huwelijk: Geboren te Gemonde

Niet gevonden in index BHIC met vader r*l* voor 1651 (Feb2020)

Als overleden in 1720 dan geboren na 1720-90=1630.

ABT1630

Overleden ‎8 feb 1720 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
In akte 6 van 11 januari 1696: "Quirijn weduwe van Corst Leenders"

BHIC: OpenArchives
Overledene Crijntje N.N.
overleden op 08-02-1720 te Gemonde.
Diversen: laat kind na, onder Schijndel
weduwe van Corst Lenders van Casteren
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Begraven, archiefnummer 1445, BHIC, inventarisnummer 13, blad 84-01
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1695-1782
Religie: Nederduits Gereformeerd

‎, leeftijd ongeveer 90 jaar
[Gebruikersnotities]
HUWELIJK:
https://proxy.archieven.nl/235/20A4683A4DEA42B59F077EC0ADFE4BCA
5116.7 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.7)
82 Corstiaen Lenaerts weduwnaar van Marieke Aert Handricks maakt huwelijkse voorwaardes met Quireijn Roelof Goijaerts van der Stappen geassisteerd met haar broer Dirck Roelofs, alle inwoners parochie Gemonde. De bruid brengt een obligatie in van 60 gulden. Actum te St. Michielsgestel
Datering: 30-01-1671

INVENTARIS
https://proxy.archieven.nl/235/53BA4DD9691B4CAF9BE5F384091EDB4F
5113.3 Index notarieel protocol Schijndel (5113.3)
18 Staat en inventaris van Corstiaan Leendert van Casteren in huwelijk gehad hebbende Marijken Aarts en heeft daarbij verwekt twee zonen die nog in leven zijn nl. Lendert en Gerard beiden meerderjarig en hij is een nieuw huwelijk aangegaan met Quirijn Roeloffs van der Stappen en ze hebben samen een minnelijk akkoord gesloten t.a.v. alle goederen gepasseerd
Datering: 29 mei 1693.

https://proxy.archieven.nl/235/B890B3EAF8B24EE4A82E5C96BD5B50F2
5113.3 Index notarieel protocol Schijndel (5113.3)
51 Verklaring van Gerart en Lendert broers zonen van Corstiaan van Casteren waarbij ze hebben bekend ontvangen te hebben van Quirijn Roeloffs van der Stappen hun stiefmoeder een bedrag van 50 gulden op basis van een afgesloten contract dd. 29 mei 1693, gepasseerd ten overstaan van Christiaan Hubens en Peter Hellings
Datering: 20 oktober 1694

WEDUWE
https://proxy.archieven.nl/235/0A87E265D46D4C03AEC87F4278073456
5115.6 Index Notarieel protocol Den Dungen (5115.6)
6 Jan Aerts van den Oetelaer, inwoner van Gemonde onder Schijndel, oud ca. 24 jaar (in 1696), dienstknecht van Quirijn weduwe van Corst Leenders. Verklaring. Hij is afgelopen woensdag 4 januari 1695 met paard en kar naar de watermolen van Casteren gereden om daar 7 lopen rogge te laten malen eigendom van genoemde Quirijn die de rog in haar eigen zakken had geladen, verder een lopen voederkoren in een geleende zak en ca. 2-3 vat boekweit in een andere zak, ook eigendom van Quirijn. Verder had jij een zak boekweit op zijn kar van Geritie weduwe van Jan Willems de Bever wonend te Gemonde onder St. Michielsgestel. Verder had hij onderweg aan het huis van Gerit Corsten te Gemonde onder Gestel, een zak rogge opgeladen van ca. 5-6 vaten, een zakboekweit van ca. 1 vat en een zak voederkoren van een vat. De meid van Gerit Corsten zijnde Handersken Castelijns, had hem meegheolpen om de zakken op te laden. Verder had hij van het huis van Peerken weduwe van Gerit Hendriks te Gemonde onder Gestel, een kwak boekweit opgeladen van ongeveer een vat, dat door haar zoon naar zijn kar was gebracht. De deponent had van dat graan geen enkel biljet gehaald.
monsieur Lambert van Rosmalen, pachter van de *montanten* te Schijndel, requirant
Claas Thijssen van Mensel, inwoner en notarisgetuige Den Dungen 1696
Roelof Dircks van der Stappen, inwoner Gemonde onder St Oedenrode, notarisgetuige Den Dungen 1696
Datering: 11 januari 1696


Voor meer informatie: bertho@derikx.com