man‎Antonius Aert Peters "Theunis" van Overbeeck‏‎
Geboren Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Patroniem Peters genoemd bij huwelijk: "Theunis Aart Peters van Overbeek"

Zie huwelijk: geboren te Gemonde, geboren te Gestel
Geboren voor 1690-20=1670

Getuigen:
Jennemie: ?
Adriana: Korstjen Adriaen van Hees & Johan Willems van de Merendonck
Marie: Herske Jaspers & Claes Janssen van den Bosse
Marie: Cathalijn Jan Peters & Claes Willems van de Merendonck
Elisabeth: Elisabeth Dirck Loens & Joannes Peter Artse
Arnolda: Hendrina Jan Artse van Overbeeck & Nicolaus Willems van de Merendonck

Heeft dus waarschijnlijk een broer Jan die waarschijnlijk met ene Hendrina is gehuwd? Ja
Is "Herske Jaspers" de echtgenote van broer Jasper?

Wie zijn
- Korstjen Adriaen van Hees - Dit is Corstien Teunis Jasper de Bresser gehuwd met Ariaen Handricx van Hees - oftewel de zus van zijn moeder.
- Cathalijn Jan Peters

Zie akte 83 van 11 april 1698 - noemt mogelijk ouderlijk gezin.

Niet gevonden in
boxtel-rkdoop-trouw-en-begraafboeken-1608-1734.pdf
Doopboek van Boxtel 1647-1697
Bij vader met voornaam A* gezocht naar Pe*

Niet gevonden in index BHIC (Mei2023).

Overleden ‎28 feb 1746 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 26 van 28-05-1729.

Mogelijk:

BHIC: OpenArchives
Overledene Antonij Aards van Overbeek
overleden te Schijndel.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 28-02-1746
Plaats: Schijndel
Bijzonderheden:
laat vrouw en kinderen na
Bronvermelding Nederduits Gereformeerd begraafboek 1746-1767, archiefnummer 1455, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 19
Gemeente: Schijndel
Periode: 1746-1767
Religie: Nederduits Gereformeerd


Geen relevante schepenaktes gevonden rond dit jaar op BHIC (Feb2023).

[Gebruikersnotities]
boxtel-kleine-specie-1694-1706.pdf
Teunis Aarts van Overbeecq Gemonde F111-f10
Antony Aerts --------------- May onvermogend F148-f46

OUDERLIJK GEZIN:
https://proxy.archieven.nl/235/0B10ACD6908F4A5886534F84984CEB44
5115.6 Index Notarieel protocol Den Dungen (5115.6)
83 Peter Peterse Toeback, weduwnmaar van Ariken Peters, a.s. bruidegom ter ener zijnde, inwoner van de parochie Gemonde, huwelijkse voorwaardes
Meriken Theunissen de Bresser, weduwe van Aert Peeters van Overbeeck, a.s. bruid, inwoonster van de parochie Gemonde
Theunis, Peter en Jan, kinderen van Aert Peters van Overbeek, mede namens hun moeder
Jasper van Overbeeck, broer van Theunis, Peter en Jan, wonend te Boxtel
Jan Mattijsen van der Merendonck, oud-armmeester en notarisgetuige St. Michielsgestel 1698
Jan Janssen van Bichelaer, meester-smid en notarisgetuige St. Michielsgestel 1698
Datering: 11 april 1698
Pagina: 167r
Plaats: Gemonde onder Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.75&minr=13609836&miview=ldt
5121.75 Index Schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.75)
de weduwe van Evert de Bever
wijlen Jasper Teunis de Bresser
Wouter Eijmerts
Tijs Jan Tijssen
juffrouwe van Gestel, bezit te Berlicom
Jan Claes
Ariaen Zegers van Overbeecq
de kinderen van Aert Zegers van Overbeecq
Handersken Peter Aerts van Overbeecq, weduwe van
Teunis Aert Peters van Overbeecq en diens broers Peter, Jan en Jasper <======
Maria weduwe van Jan Jan Zantegoets
Evert Jan Schellekens
Jan Hendrick Schellen
de weduwe van Jan Spierincx
Peter Aerts van Tuijl (bezit onder St. Oedenrode)
Datering: 1689-1699
Pagina: 99r (scan 204 )
Plaats: Sint-Michielsgestel
Zie ook:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.75&minr=13609834&miview=ldt
Teunis, Peter, Jan en Jasper, zoons van Aert Peters van Overbeeck

https://proxy.archieven.nl/235/4CEBB817A6A74E9484BA596DA08AD12C
5115.8 Index Notarieel protocol Den Dungen (5115.8)
75 Lijsbeth Gerits Janssen, eerder gehuwd met Jan Corsten van der Merendonck, thans gehuwd met meester Dirck Loijens, wonend te Gemonde onder St. Michielsgestel. Haar huis is door een zware stormwind omvergewaaid, ze is daarvan voor de helft eigenaresse. Omdat het veel geld kost om weer op te bouwen, volgt overdracht van de opstal.
de erfgenamen van Jan Corsten van de Merendonck, zijn eigenaars voor de andere helft van het omgewaaide woonhuis
Daam Janssen Schellekens, Willem Janssen Schellekens en Teuntie Janssen Schellekens als weduwe van Rijckaert Wilberts Clomp, verkrijgers van de oude materialen van het omgewaaide huis etc., elk een zevende deel
Peter Janssen Casteleijns als man van Perijn Janssen Schellekens, een zevende deel
Jan en Claes Willems van der Merendonck, elk een zevende deel
Teunis Aarts van Overbeeck als man van Catalijn Willems van der Merendonck, een zevende deel <=======
Jacob Janssen van Boxtel, inwoner Gemonde als notarisgetuige 1702
Baudewijn Janssen Sijmons, inwoner Gemonde als notarisgetuige 1702
Datering: 15 maart 1702
Pagina: scan 134
Plaats: Gemonde onder Sint-Michielsgestel

OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5115.10&minr=19015056&miview=ldt
5115.10 Index Notarieel protocol Den Dungen (5115.10)
92 meester Dirck Loijens (of staat er Loijers?) als weduwnaar van Lijsbet Gerits Janssen van Velthoven, welke Lijsbet eerder was gehuwd met Jan Corsten van den Merendonck, deling van bezit onder Schijndel aan het Oetelaar
Constantijn van Zutphen, openbaar notaris 1705, eerder testament voor Dirck Loijen en Lijsbeth van Velthoven
Claas en Jan, zoons van Willem Corsten van der Merendonck
Teunis Aarts van Overbeeck als man van Catalijn Willem Corsten van der Merendonck <=======
Daam zoon van Jan Schellekens verwekt bij Maria Corsten van der Merendonck
Peter Janssen Casteleijns als man van Perijntie (Schellekens)
Frans Adriaans Coolen als man van Teuntie (Schellekens)
Willem Janssens Schellekens verwekt bij Maria Corsten van de Merendonck, vader van diens minderjarige kinderen verwekt bij Jenneken Janssen van Overbeek
Corstiaan Janssen van Heesch, bezit onder Schijndel
de kinderen van Hendrick Eijmberts, bezit onder Schijndel
monsieur Deckers, bezit onder Schijndel
Jan Verhagen, bezit onder Schijndel
Peter Adriaans, bezit te Schijndel
Adriaan Roelofs, bezit te Schijndel
Jan Verhagen, bezit te Schijndel
monsieur Conelis van Nijmegen, klerk op de secretarie Den Bosch
Hendrick Jan Theunissen, inwoner en notarisgetuige Den Dungen, 1706
Johannis van Zutphen, inwoner en notarisgetuige Den Dungen, 1706
Datering: 15 mei 1706
Plaats: Den Dungen

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.156&minr=11891418&miview=ldt
7636.156 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.156)
89 Ter instantie van Mathias van Boxtel woonende tot S’Bosch is geregistreert. Daem Jan Daemen, Rijckart Wilbors ende Theunis Aertsen van Overbeeck als genomineerde testamentaire executeuren van Jennken Corsten van de Merendonk weduwe van Peeter vanMigteren ende geauthoriseert. Eenen rogpaght uijt onderpanden tot Sint Oedenrode gelegen. Welcke rogpaght de voornoemde Jenneke Corste van de Merendonk tegens vrouw Maria van Lanckvelt weduwe van wijlen Jonckheer de Bever als hij leeffde heere van Milsere heeft vercregen gehadt 1666. Heeft sij overgeven aen Aert van den Heuvel meester timmerman alhier.
Datering: 1717
Pagina: 248
Plaats: Sint-Oedenrode

https://proxy.archieven.nl/235/47C3A43F898B4566B48863A6EDB0479F
392.115 Index schepenprotocol Boxtel (392.115)
... wijlen Cathelijn Willems van de Meerendoncq, eerder vrouw van
Antonij Aerts van Overbeecq wonend te Gemonde onder Boxtel en zijn 4 minderjarige kinderen <== 4 MINDERJARIG in 1723; Arnolda, Eli, ?, ?
Datering: 1718-1734
Pagina: 120r (scan 123 rechts)
Plaats: Boxtel
Akte noemt ook "meerderjarige kinderen" - geen namen
"actum boxtel dezen vijfde julij xvii drie en twintig"

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.151&minr=11939697&miview=ldt
5122.151 Index schepenprotocol Schijndel (5122.151)
53 Staat en inventaris van Jacob Janse van Caathoven nagelaten aan Hrsken Geerits van Gerwen thans bruid van Antony Aarts van Overbeek weduuwnaar van Catalijn Willems van de Merendonk
Datering: 21 juni 1723
Pagina: 97
Soort akte: Inventaris
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.85&minr=15321582&miview=ldt
5121.85 Index Schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.85)
de meerderjarige kinderen van Thonis Aarts van Overbeeck
Catalijn Willems van de Merendoncq
Datering: 1729-1730
Pagina: 20v
Plaats: Sint-Michielsgestel

Anthonie Aerts van Overbeeck
- Marie x Johannes Hendricks van de Wiel
- Lijsbet x Gerit Jacobs van Caathoven
- Eerken
- Adriaentie (wijlen) x Gerrit Dircks van Pincxten (6 kids)
- Jennemie (wijlen) x Willem Pennincks (2 kids)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.63&minr=12814559&miview=ldt
5121.63 Index Schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.63)
26 Voor ons is verschenen Anthonie Aerts van Overbeeck weduwnaar van Catalijn Willems van de Merendonck, wonend te Schijndel en doet afstand van het recht van vruchtgebruik inzake 2 percelen land, ... gelegen te St. Michielsgestel onder Gemonde op de Kerckakker ... gelegen onder Gemonde op de Wielakker, ... zoals hij deze percelen van zijn ouders heeft geerfd. Hij doet afstand ten behoeve van zijn kinderen zijnde Marie die is gehuwd met Johannes Hendricks van de Wiel, Lijsbet die is gehuwd metGerit Jacobs van Caathoven en Eerken nog ongetrouwd zijnde en minderjarig, elke voor een vijfde deel ervan, verder Gerrit Dircks van Pincxten ten behoeve van diens 6 kinderen verwekt bij wijlen diens vrouw Adriaentie Thonis van Overbeeck voor een vijfde deel en verder voor de twee kinderen van zijn overleden dochter Jennemie verwekt bij Willem Pennincks ook voor een vijfde deel. ...
Datering: 28-05-1729
Pagina: 23v
Soort akte: Afstand
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.63&minr=12814560&miview=ldt
5121.63 Index Schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.63)
27 Nadat dit in de vorige akte is gebeurd verschenen voor ons Johannes Hendricks van de Wiel wonend op Hoog Gemonde als man van Marie Thonis van Overbeeck voor een vijdfde deel, verder Gerit Jacobs van Caathoven wonend te Schijndel als man van Lisbeth Thonis van Overbeeck ook voor een vijfde deel, die verder handelt voor Gerrit Dircks van Pinxten die is gehuwd met Adriaentie Thonis van Overbeeck wonend in de Broeckstraat, verder handelend namens Eerke Thonis van Overbeeck zijnde minderjarig, verder namens de 6 minderjarige kinderen van Adriaentie Thonis van Overbeeck verwekt bij genoemde Gerrit Dircks van Pinxten, verder namens de 2 minderjarige kinderen van Jennemie van Overbeeck verwekt bij Willem Pennincks , samen voor de drie vijfde delen, waarbij ze gemachtigd zijn voor de genoemde minderjarigw kinderen met schepenbrief van St. Michielsgestel d.d. 23 april 1729, verkopen aan Peter van Hees wonend te Gemonde onder Boxtel een perceel teulland groot ca. 4 en een halve lopenzad, gelegen te Gemonde op de Kerckakker, zoals ze in de vorige akte hebben verkregen. De verkopers belove alle lasten van hun kant af te handelen behalve de dorpslasten etc. Getuigen hierbij waren de zelfde personen uit de vorige akte op 28 mei 1729. Ondertekend : I. Elsevier, P. Mans, Aelbert van der Cammen, Hendrick van Eijndoven, Jan Peters van Pinxten, mij present S. Voltelen secretaris.
Datering: 28-05-1729
Pagina: 24v
Soort akte: Verkoop
Plaats: Sint-Michielsgestel

Ondertrouwd ‎21 jan 1690 Sint-Michielsgestel, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd (religieus) ‎5 feb 1690 Sint-Michielsgestel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Bruidegom Theunis Aart Peters van Overbeek
geboren te Gemonde, wonende te Gemonde
Bruid Catalijn Willem Corsten van de Merendonk
geboren te Gemonde, wonende te Gemonde
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 05-02-1690
Plaats: Sint-Michielsgestel
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 21-01-1690
Bronvermelding Nederduits Gereformeerd trouwboek 1684-1735, archiefnummer 1445, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 33, blad 10r03
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1684-1735
Religie: Nederduits Gereformeerd

(ongeveer 31 jaar gehuwd) met:

womanCatalijn Willem Corsten van de Merendonck‏
Geboren Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
In akte 92 van 15 mei 1706 genoemd met echtgenoot als "Teunis Aarts van Overbeeck als man van Catalijn Willem Corsten van der Merendonck"

Zie huwelijk: geboren te Gemonde
Geboren voor 1690-20=1670

Ouders gehuwd in 1655.

Zie akte 114 van 22-10-1676. Vader overleden. Dus voor 1676.

In akte 75 van15 maart 1702 worden zij en haar man samen met haar broers Jan en Claes genoemd in relatie met de weduwe van oom Jan Corsten van de Merendonck.

Getuigen:
Jennemie: ?
Adriana: Korstjen Adriaen van Hees & Johan Willems van de Merendonck <== Broer Johan
Marie: Herske Jaspers & Claes Janssen van den Bosse
Marie: Cathalijn Jan Peters & Claes Willems van de Merendonck <== Broer Claes
Elisabeth: Elisabeth Dirck Loens & Joannes Peter Artse
Arnolda: Hendrina Jan Artse van Overbeeck & Nicolaus Willems van de Merendonck <== Broer Nicolaus

BHIC: OpenArchives
Dopeling Cateleijn Willem Corsten
Vader Willem Corsten
Moeder Adriaentien N.N.
Getuige Lijsken Janssen & Herbert Janssen
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 20-02-1668
Plaats: Boxtel
Bijzonderheden: uit Gemonde
Bronvermelding Boxtel doopboek 1647-1697, archiefnummer 8019, inventarisnummer 8, blad 147-05
Gemeente: Boxtel
Periode: 1647-1697
Religie: Rooms-Katholiek


Match met:

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.74&minr=13602771&miview=ldt
5121.74 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.74)
...
Ariken Jan Erberts, vrouw van
Antonij, Jan en Claes, broers en hun zuster Catelijn, kinderen van Willem Corsten van de Merendonck verwekt bij diens vrouw Ariken
de weduwe van Jan Corsten (van de Merendonck)
...
Datering: 1685-1689
Pagina: 152v (scan 305 )
Plaats: Sint-Michielsgestel

Gedoopt ‎20 feb 1668 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
Overleden ‎30 nov 1721 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Overledene Catalijn N.N.
overleden op 30-11-1721 te Gemonde.
Diversen: onder Boxtel, laat kinderen na
echtgenote van Antonis Arts van Overbeeck
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Begraven, archiefnummer 1445, BHIC, inventarisnummer 13, blad 92-09
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1695-1782
Religie: Nederduits Gereformeerd

‎, leeftijd ongeveer 53 jaar
[Gebruikersnotities]
OUDERLIJK GEZIN:
https://proxy.archieven.nl/235/4CEBB817A6A74E9484BA596DA08AD12C
5115.8 Index Notarieel protocol Den Dungen (5115.8)
75 Lijsbeth Gerits Janssen, eerder gehuwd met Jan Corsten van der Merendonck, thans gehuwd met meester Dirck Loijens, wonend te Gemonde onder St. Michielsgestel. Haar huis is door een zware stormwind omvergewaaid, ze is daarvan voor de helft eigenaresse. Omdat het veel geld kost om weer op te bouwen, volgt overdracht van de opstal.
de erfgenamen van Jan Corsten van de Merendonck, zijn eigenaars voor de andere helft van het omgewaaide woonhuis
Daam Janssen Schellekens, Willem Janssen Schellekens en Teuntie Janssen Schellekens als weduwe van Rijckaert Wilberts Clomp, verkrijgers van de oude materialen van het omgewaaide huis etc., elk een zevende deel
Peter Janssen Casteleijns als man van Perijn Janssen Schellekens, een zevende deel
Jan en Claes Willems van der Merendonck, elk een zevende deel <======= Broers
Teunis Aarts van Overbeeck als man van Catalijn Willems van der Merendonck, een zevende deel <=======
Jacob Janssen van Boxtel, inwoner Gemonde als notarisgetuige 1702
Baudewijn Janssen Sijmons, inwoner Gemonde als notarisgetuige 1702
Datering: 15 maart 1702
Pagina: scan 134
Plaats: Gemonde onder Sint-Michielsgestel

OUDERLIJK GEZIN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5115.10&minr=19015056&miview=ldt
5115.10 Index Notarieel protocol Den Dungen (5115.10)
92 meester Dirck Loijens (of staat er Loijers?) als weduwnaar van Lijsbet Gerits Janssen van Velthoven, welke Lijsbet eerder was gehuwd met Jan Corsten van den Merendonck, deling van bezit onder Schijndel aan het Oetelaar
Constantijn van Zutphen, openbaar notaris 1705, eerder testament voor Dirck Loijen en Lijsbeth van Velthoven
Claas en Jan, zoons van Willem Corsten van der Merendonck <===== Broers
Teunis Aarts van Overbeeck als man van Catalijn Willem Corsten van der Merendonck <=====
Daam zoon van Jan Schellekens verwekt bij Maria Corsten van der Merendonck
Peter Janssen Casteleijns als man van Perijntie (Schellekens)
Frans Adriaans Coolen als man van Teuntie (Schellekens)
Willem Janssens Schellekens verwekt bij Maria Corsten van de Merendonck, vader van diens minderjarige kinderen verwekt bij Jenneken Janssen van Overbeek
Corstiaan Janssen van Heesch, bezit onder Schijndel
de kinderen van Hendrick Eijmberts, bezit onder Schijndel
monsieur Deckers, bezit onder Schijndel
Jan Verhagen, bezit onder Schijndel
Peter Adriaans, bezit te Schijndel
Adriaan Roelofs, bezit te Schijndel
Jan Verhagen, bezit te Schijndel
monsieur Conelis van Nijmegen, klerk op de secretarie Den Bosch
Hendrick Jan Theunissen, inwoner en notarisgetuige Den Dungen, 1706
Johannis van Zutphen, inwoner en notarisgetuige Den Dungen, 1706
Datering: 15 mei 1706
Plaats: Den Dungen

Kinderen:

1.
womanJennemie Antonius Aerts van Overbeeck‏
Overleden ‎± 1725
[bron]
Laatste kind gedoopt op 03-11-1723.
Zie akte pagina 129v inventaris november 1725.
Genoemd in akte 26 van 28-05-1729 als overleden.

ABT1725

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.83&minr=13596755&miview=ldt
5121.83 Index Schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.83)
wijlen Jennemaria van Overbeeck, vrouw van
Willem Hendrick Pennincks, weduwnaar van, wonend te St. Michielsgestel, heeft 2 dochters (inventarislijst)
Datering: 1723-1726
Pagina: 129v (scan 262 )
Plaats: Sint-Michielsgestel
Zie page 263 of 357 - 5121-083-0263.jpg
"desen tiende(?) November seventien hondert vijf en twintig"

2.
womanAdriana Antonius Aerts "Adriaentje" van Overbeeck‏
Gedoopt ‎9 feb 1691 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 26 van 28-05-1729.

BHIC: OpenArchives
Dopeling Adriana van Overbeeck
Vader Thunnis Arth Peters van Overbeeck
Moeder Cathaleijn Willems van de Merendonck
Getuige Korstjen Adriaen van Hees & Johan Willems van de Merendonck
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 09-02-1691
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1674-1728, archiefnummer 1445, inventarisnummer 38
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1674-1728
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎13 dec 1725 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 26 van 28-05-1729 als overleden.

Erfdeling akte 96 van 26 mei 1775

BHIC: OpenArchives
Overledene Adriaentje Teijsis Aarts
Diversen: onder Schijndel gestorven
echtgenote van Gerith van Pinxten
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 13-12-1725
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Begraven, archiefnummer 1445, BHIC, inventarisnummer 13, blad 107-08
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1695-1782
Religie: Nederduits Gereformeerd
Page 107 of 434 - 1445_013_107
"Den 13 decemb Adriaentje Teijsis Aarts huijsvrouw van Gerith van Pinxten onder schijndel"

‎, leeftijd ongeveer 34 jaar

3.
womanMarie Antonius Aerts van Overbeeck‏
Gedoopt ‎22 feb 1694 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 26 van 28-05-1729.

BHIC: OpenArchives
Dopeling Maria van Overbeeck
Vader Thunnis Art Peters van Overbeeck
Moeder Cathaleijn Willems
Getuige Herske Jaspers & Claes Janssen van den Bosse
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 22-02-1694
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1674-1728, archiefnummer 1445, inventarisnummer 38
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1674-1728
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
Geen specifieke aktes gevonden op BHIC (Feb2020).

4.
woman‎Maria Antonius Aerts van Overbeeck‏‎
Gedoopt ‎29 jul 1696 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Maria Artse
Vader Tunnis Artse
Moeder Catarina Wilbert Tunnise van de Merendonck
Getuige Cathalijn Jan Peters & Claes Willems van de Merendonck
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 29-07-1696
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1674-1728, archiefnummer 1445, inventarisnummer 38
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1674-1728
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎27 okt 1701 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Niet duidelijk welke van de zussen genaamd Maria overleden is en welke gehuwd.

BHIC: OpenArchives
Overledene Marij Aerts
overleden op 27-10-1701 te Gemonde.
Diversen: dochter, onder Boxtel
Vader Tuenus Aerts
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Begraven, archiefnummer 1445, BHIC, inventarisnummer 13, blad 23-02
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1695-1782
Religie: Nederduits Gereformeerd

‎, leeftijd ongeveer 5 jaar

5.
womanElisabeth Antonius Aerts "Lijsbet" van Overbeeck‏
Gedoopt ‎8 apr 1701 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 26 van 28-05-1729.

BHIC: OpenArchives
Dopeling Elisabeth Peters
Vader Antonij Peters
Moeder Catharina Willem Korsten
Getuige Elisabeth Dirck Loens & Joannes Peter Artse
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 08-04-1701
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1674-1728, archiefnummer 1445, inventarisnummer 38
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1674-1728
Religie: Rooms-Katholiek


6.
womanArnolda Antonius Aerts "Eerke" van Overbeeck‏
Gedoopt ‎6 apr 1707 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Bij huwelijk genoemd als "Arnolda Antonii Aerts van Overbeeck" en geboren te Gemonde

Zie akte op pagina 86r 1783-1787 in notitie bij echtgenoot: "Geert van Kasteren den oude en diens vrouw Eerke, Eerke Teunis Aarts van Overbeek, vrouw van Geert"

Geboren voor 1730-20=1710

Zoek dochter Arnolda/Eerke met vader Antonius Aerts in index BHIC.
Vader Ant* Overb* geeft slechts één kind:

Waarom:
- Enige match correct match
- Ene "Arnolda Gerardi Goosen van Kasteren" is doopgetuige bij een kind van zus Maria op 22-05-1730.
- Ene "Gerardus Gerardi van Kasteren" is doopgetuige bij een kind van zus Maria op 13-08-1731

BHIC: OpenArchives
Dopeling Erentrudis van Overbeeck
Vader Antonij Artse van Overbeeck
Moeder Catarina Willems van de Merendonck
Getuige Hendrina Jan Artse van Overbeeck & Nicolaus Willems van de Merendonck
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 06-04-1707
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1674-1728, archiefnummer 1445, inventarisnummer 38
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1674-1728
Religie: Rooms-Katholiek
2e huwelijk
man‎Antonius Aert Peters "Theunis" van Overbeeck‏‎


Ondertrouwd ‎29 mei 1723 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd ‎9 jul 1723 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Bruidegom Antonij Aarts van Overbeek
geboren te Gestel, wonende te Boxtel
Diversen: weduwnaar
Bruid Harsken Geerits van Gerwen
geboren te Schijndel, wonende te Schijndel
Diversen: weduwe
Eerdere man Jacob Janse van Caathoven
Eerdere vrouw Catalijn Willems van de Meerendonk
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 09-07-1723
Plaats: Schijndel
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 29-05-1723
Bronvermelding Schepenbank trouwboek 1722-1756, archiefnummer 1455, Streekarchief Langs Aa en Dommel, inventarisnummer 24, blad 13r
Gemeente: Schijndel
Periode: 1722-1756
Religie: Schepenbank


BHIC: OpenArchives
Bruidegom Anthonius van Overbeeck
Bruid Hendrina van Gerwen
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 10-07-1723
Bijzonderheden:
Get: Hendrina Willems van der Hijden en Adriana van den Heuvel
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1669-1772, archiefnummer 1455, Streekarchief Langs Aa en Dommel, inventarisnummer 41, blad 109r
Gemeente: Schijndel
Periode: 1669-1772
Religie: Rooms-Katholiek


Geen kids gevonden in index BHIC Gemonde/Schijndel. Zij is reeds 49J bij 2e huwelijk. (Feb2024).

Gehuwd (religieus) ‎10 jul 1723 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland (22 jaar gehuwd) met:

womanHendrina Geerits "Harsken" van Gerwen‏, leeftijd bij huwelijk ongeveer 49 jaar
Gedoopt ‎4 okt 1673 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie tweede huwelijk: geboren te Schijndel
Zie eerste huwelijk in 1703: "leeftijd circa 32, geboren te Schijndel"
ABT1671

BHIC:
Dopeling Henderina Gerardi Gerits van Gerven
Vader Gerardus Gerits van Gerven
Moeder Joanna N.N.
Getuige Joannes Joannis Verweteringh & Lijsken Willems
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 04-10-1673
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Schijndel RK doopboek 1664-1685, archiefnummer 1455, inventarisnummer 3, blad 44v02
Gemeente: Schijndel
Periode: 1664-1685
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
Zie tweede huwelijk: "Jacob Janse van Caathoven"

BHIC:
Bruidegom Jacob Jansen van Caethoven
leeftijd circa 36, geboren te Schijndel, wonende te Schijndel, Jongeman
Bruid Haersken Geerits van Gerwen
leeftijd circa 32, geboren te Schijndel, wonende te Schijndel, Jongedochter
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 08-07-1703
Plaats: Schijndel
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 23-06-1703
Bronvermelding Trouwen, archiefnummer 1455, BHIC, inventarisnummer 23, blad 58r1
Gemeente: Schijndel
Periode: 1692-1722
Religie: Schepenbank


BHIC: OpenArchives
Bruidegom Jacobus Jansen
Bruid Henrica Gerits van Geruwen
Getuige Catharina Francisci Roeffs & Petronilla Roeffs
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 08-07-1703
Plaats: Schijndel
Bijzonderheden:
met dispensatie voor 4e graad bloedverwantschap


Dispensatie Schijndel niet op genbronnen.nl

BHIC:
Bruidegom Jacob Jansen van Cathoven
geboren te Schijndel, wonende te Schijndel, Jongeman
Bruid Haersken Geerits van Gerwen
geboren te Schijndel, wonende te Schijndel, Jongedochter
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
Plaats: Schijndel
Bijzonderheden:
plaats en datum niet vermeld
Datum proclamatie: 1703
Bronvermelding Huwelijksbijlagen, 1699-1706, archiefnummer 1455, Streekarchief Langs Aa en Dommel, inventarisnummer 29, blad 118
Gemeente: Schijndel
Periode: 1699-1706
Religie: Schepenbank


BHIC:
Bruidegom Jacob Jansen van Caathoven
geboren te Schijndel, wonende te Schijndel, Jongeman
Bruid Haersken Geerits van Gerwen
geboren te Schijndel, wonende te Schijndel, Jongedochter
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
Plaats: Schijndel
Bijzonderheden:
Datum proclamatie: 08-07-1703
Bronvermelding Huwelijksbijlagen, 1699-1706, archiefnummer 1455, Streekarchief Langs Aa en Dommel, inventarisnummer 29, blad 119
Gemeente: Schijndel
Periode: 1699-1706
Religie: Schepenbank


Voor meer informatie: bertho@derikx.com