man‎Anthonis Antonis Jaspers de Bresser‏‎
Gedoopt ‎16 jul 1624 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 105 van 21-03-1665.

Zie akte 117 van 14-09-1664. Genoemd als oudste zoon - dus geboren voor 22-12-1634 - 1 jaar.
Zie huwelijk: leeftijd 31, geboren te Gemonde - dus geboren rond 1625

Met dank aan https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56:
https://denboschpubliek.hosting.deventit.net/detail.php?nav_id=27-1&id=751472274&index=7Datum 16/7/1624
Bron DTB-008
Vindplaats GAHt
Kerk Jan
Kerkelijke Gezindte RK
Bijzonderheden 1 Get:1 is Reverendus Dominus Decanus
Naam Anthonius
Rol Gedoopte
Wettig ja
Naam Anthonius Jaspari
Rol Vader
Herkomst Gemonde
Naam Johanna NN
Rol Moeder
Herkomst Gemonde
Naam Bresser, NN
Rol Getuige
Naam Lucae, Judith
Rol Getuige
Plaats doop 's-Hertogenbosch

Niet gevonden in index BHIC (Feb2020).

Overleden ‎16 mei 1688 Sint-Michielsgestel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Testament akte 196 van 12-05-1688
Genoemd als wijlen in akte page 153v datering 1685-1689 van junij 1688.

Niet gevonden in index BHIC (Feb2020).

WAARSCHIJNLIJK:

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.74&minr=13602777&miview=ldt
5121.74 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.74)
Andries Corsten van Aelst, schepen
wijlen Anthonij Teunis de Bresser, overleden 16 mei 1688 te St. Michielsgestel (collaterale successie)
Aelbert van Eijl, schepen
I. Elsevier, drossaard
de weduwe van Jacob Goijerts
Arien van Hees
Jan Janssen Spierincks, schepen
Wilbort Wouters de Visser, schepen
Datering: 1685-1689
Pagina: 155v (scan 311 )
Plaats: Sint-Michielsgestel
‎, leeftijd ongeveer 63 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.4&minr=11331104&miview=ldt
5116.4 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.4)
194 Procuratie van Anthonis oudste zoon van Anthonis Jasper de Bresser wonend in de parochie Gemonde onder Boxtel. Hij machtigt Lowijs Waltheri, deurwaarder en leenvinder van het Leenhof van Brabant om voor dat hof een perceeltje land te verheffen met een paadje, samen groot 1 lopenzaad 6 roedes dat wijlen zijn vader had verkregen van Peter aerts van Overbeeck, afkomstig en afgesplitst van het land van Hersel, laatstelijk verheven op 14 juni 1662 door zijn vader. Antonis heeft het nu na dood van zijn vader geerfd. Actum St. Michielsgestel
Datering: 27-10-1665
Pagina: 586
Plaats: Sint-Michielsgestel

TESTAMENT
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.9&minr=11547591&miview=ldt
5116.9 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.9)
137 Testament van Anthonis Tonis Jaspers de Bresser en zijn vrouw Meriken Willem Janssen van der Merendonck, inwoners parochie Gemonde baronie te Boxtel. Na dood van de laatstlevende gaan alle stokgoederen weer terug naar de zijde waarvan afkomstig.Enkele percelen land zullen niet worden gerekend als zijnde geconquesteerd maar als stokgoed van de testateur omdat die zijn gekocht met diens geld afkomstig uit ander verkocht bezit van hem onder Liempde. Al hun verder geconquesteerd bezit na dood van de laatstlevende zal tussen de erfgenamen van beide kanten worden verdeeld. De testateur vermaakt aan Anthonis wettige zoon van Jasper Antonissen de Bresser zijnde deze Jasper de broer van de testateur, zijn part in de hooibeemd voor Zegenwerp. Vermaakt aan Antonis en Anneken beiden kinderen van Jasper Anntonis de Bresser een schuur bij het huis. Merieken als testatrice vermaakt aan Willem zoon Willem Gerits verwekt bij haar zuster Lijsken een stuk akkerland te Boxtel. Vermaakt haar man Antonis haar recht in een perceel land onder parochie Gemonde te St. Michielsgestel dat ze samen met haar man had gekocht. Alle andere bezit van haar gaat naar de kinderen van haar broers en zusters, staaksgewijs. De testateurs verklaren verder geen schulden te hebben gemaakt behalve een rente van 2 gulden 17 stuivers. In geval van nood mag de laatstlevende het stokgoed van de eerstoverlijdende verkopen en het geld daarvan voor de helft ervan aan de erfgenamen van de overledene betalen. Verder vermaken zel elkaar als langstlevende over en weer 200 gulden. Actum ten kantore van de notaris te St. Michielsgestel
Datering: 1-5-1680
Pagina: 385
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.58&minr=11677658&miview=ldt
5121.58 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.58)
244 Wij drossaard en schepenen verklaren dat wij ten behoeve van Anthonis Thonis de Bresser het bezit hebben getaxeerd van zijn vrouw Marijke Willems van der Merendonck die onder Boxtel zonder kinderen is overleden op 10 oktober 1683, dat die in St.Michielsgestel heeft nagelaten. ...
Datering: 30-10-1683
Pagina: 227v
Soort akte: Taxatie
Plaats: Sint-Michielsgestel

Antonis Antonis de Bresser x Merieken Willem Janssen van de Merendonck
erfegenamen:
Anneken Thonis Jasper Thonissen de Bresser
Hendersken weduwe van Jaspar Thonissen de Bresser
Teunis Jaspar Tonisse de Bresser
kinderen van Eevert Willem de Bever verwekt bij Geertruijd Tonissen de Bresser
Hendrick zoon van Evert Willems de Bever
Hendrick zoon van Aert Peters van Overbeeck en van Merijken Teunissen de Bresser
Corstina Theunisse de Bresser x Arien Henrick Roelens van Hees
.
https://proxy.archieven.nl/235/537A5E6523E9462FAD9268EC71890A7C
5115.3A Index Notarieel protocol Den Dungen (5115.3A)
196 In de naam van de heer God amen. Vandaag 12 mei 1688 voormiddag omstreeks 9 uur verscheen voor mij notaris en getuigen Antonis Antonis de Bresser wonend te Gemonde in de heerlijkheid St. Michielsgestel, ziek in bed liggend maar wel in het bezit van zijn verstand en geheugen. ...
Hij gebruikt daarvoor de volmacht die hem als laatstlevende door zijn vrouw Merieken dochter van Willem Janssen van de Merendonck is gegeven in het testament opgemaakt voor notaris Jan van de Heuvel te Gemonde op ... anno 1679 of 1680. Hij wil dat dat testament van kracht blijft. Hij vermaakt aan Anneken dochter van Thonis Jasper Thonissen de Bresser de rechten in een weiland gelegen in de baronnie van Boxtel genoemd de Loopbeemd, maar het eikenhout dat ouder is dan 10 jaar op het moment van zijn overlijden versterft op zijn naaste erfgenamen, echter Anneken krijgt wel alle kaphout in dat weiland en dat alles onverminderd haar erfdeel volgens het eerdere testament. Hij vermaakt aan Hendersken de vrouw van wijlen Jaspar Thonissen de Bresserhet bed, hoofdpeluw, oorkussens, dekens, lakens en alle toebehoren van dat bed waarop hij nu slaapt. Nog vermaakt hij aan deze Hendersken zijn kist met wollen en linnengoed, het timmermansgereedschap en het dekgereedschap, nog krijgt Hendersken al hetgene dat hij comparant achterstallig is, zoals het gebruik van een koe, weiland, inclusief het huurgeld dat a.s. St. Maartensdag van 1688 opeisbaar is. Hij vermaakt aan Teunis zoon van Jaspar Tonisse de Bresser de helft van de bijen met alle bijenkorven. Nog vermaakt hij aan de kinderen van Eevert Willem de Bever verwekt bij Geertruijd Tonissen de Bresser de rechten in een hooiveld genoemd de Scheffer
Vervolg:
deels onder de baronie van Boxtel en deels in de heerlijkheid St. Michielsgestel. Nog vermaakt hij aan Hendrick zoon van Evert Willems de Bever een lopenzaad teulland gelegen in de Rijakker te St. Michielsgestel. Nog vermaakt hij aan Hendrick zoon van Aert Peters van Overbeeck een kapitaal van 100 gulden dat Merijken Teunissen de Bresser, de vrouw van deze Aert Peters van Overbeeck van hem heeft geleend gehad waarvan de obligatie verloren is gegaan bij het afbranden van het huis waar hij woonde. Hij geeft aan deze Marijken kwijting voor alle andere zaken die ze schuldig was en wil zijn erfgenamen daarmee niet opzadelen. Hij vermaakt aan Corstina Theunisse de Bresser zijnde de vrouw van Arien Henrick Roelens van Hees de som van 40 gulden ook naast haar erfdeel in zijn erfenis. Hij geeft verder kwijting voor 13 gulden en 14 stuivers die ze aan hem schuldig is. De testateur wil dat al die legaten direkt na zijn dood worden betaald. De comparant verklaart dat dit zijn testament is en wilhet als zodanig hebben uitgevoerd ook al zou het strijdig zijn met ander recht. Aldus gepasseerd ten woonhuzie van de testateur in Gemonde onder St. Michielsgestel in aanwezigheid van Hendrick Wilborts Clomp en Frans Jacobs inwoners van Gemonde. Ondertekend : Antonis Tonissen de Bresser, Hendrick Aelberts Clomp, dit merk is van Frans Jacobs, quod attestor W. van Gestel notarius publicus.
Datering: 12-05-1688
Pagina: 160*
Soort akte: Testament
Plaats: Den Dungen

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.74&minr=13602773&miview=ldt
5121.74 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.74)
Andries Corsten van Aelst
Evert Willems de Bever <== echtgenoot dus Geertruit
Merijken Teunis de Bresser <== zus
wijlen Antonij de Bresser <== vader?
wijlen Antonij Teunis de Bresser en diens vrouw Merijke <=== OVERLEDEN
A. van Eijl, president-schepen
I. Elsevier, drossaard
Adriaen Hendricks van Hees
Merijken Willems vander Merendonck, eerder vrouw van <== ECHTGENOTE
Jan Jan Spierincx
Datering: 1685-1689
Pagina: 153v (scan 307 )
Plaats: Sint-Michielsgestel
Page 310 of 378 - 5121-074-0310.jpg
"... junij 1600(?) achten tachentig"

Ondertrouwd ‎4 jul 1656 Sint-Michielsgestel, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd (religieus) ‎16 jul 1656 Sint-Michielsgestel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Waarom:
- Zie akte 117 van 14-09-1664 in notitie bij vader. Is dus gehuwd.
- Zie testament akte 196 van 12-05-1688 - noemt echtgenote en naaste familie met aangetrouwden.

BHIC:
Bruidegom Antonis Teunissen de Bresser
leeftijd 31, geboren te Gemonde, wonende te Gemonde
Bruid Merike Willem Janssen van den Meerendonck
leeftijd 36, geboren te Gemonde, wonende te Gemonde
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 16-07-1656
Plaats: Sint-Michielsgestel
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 04-07-1656
Bronvermelding Nederduits Gereformeerd trouwboek 1651-1678, archiefnummer 1445, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 31, blad 9r02
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1651-1678
Religie: Nederduits Gereformeerd
Page 14 of 144 - 258-182-09r
Hij toevoeging J.M. en zij toevoeging J.D.


Zie akte van 244 van 30-10-1683 - kinderloos gestorven - no kids
(ongeveer 27 jaar gehuwd) met:

womanMerieken Willem Janssen van de Merendonck‏
Geboren ‎± 1620 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie huwelijk: leeftijd 36, geboren te Gemonde - dus geboren rond 1620

Zie akte 144 optie ouderlijk gezin: Willem Janssen van der Merendonck weduwnaar van Heijlken Jan Geerlings; volgende kids zijn nog ongehuwd: Antonis, Gerit en Merieke

Mogelijk:

BHIC: OpenArchives
Dopeling Maria Joannis
Vader Wilhelmus Joannis
Getuige Margareta Wilhelmi Marcelli & Christianus Joannis
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 09-03-1615
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1598-1603, 1608-1648, archiefnummer 1445, inventarisnummer 37
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1598-1648
Religie: Rooms-Katholiek


Zij is kinderloos gestorven dus moeilijk om doopgetuigen te matchen ter bevestiging.

Opties ouderlijk gezin:
Elisabeth: Wilhelmus Joannis vader 19-04-1611 Gemonde DTB doopakte
Maria: Wilhelmus Joannis vader 09-03-1615 Gemonde DTB doopakte
Joanna: Wilhelmus Joannis vader 12-01-1617 Gemonde DTB doopakte

Teunis Willem Meerendonck van den bruidegom 20-02-1656 Sint-Michielsgestel DTB trouwakte x Anneken Arien Rijckerts
Gerrit Willem Janssen Merendonck van der bruidegom 25-01-1659 Sint-Michielsgestel DTB trouwakte x Jenneken Jacobs Teunissen [hij 36 geb Boxtel, zij 35 geb Schijndel]
Geen kids gevonden van deze gezinnen in index BHIC (Mei2023).

Echtgenoot AdB niet gevonden als doopgetuige (Mei2023).

NB: In tijdvak ook een vader Willem Jan Joordens met dochter Maria.

Overleden ‎10 okt 1683
[bron]
Zie akte van 244 van 30-10-1683 in notitie bij echtgenoot - taxatie. Noemt datum 10 oktober 1683.

Niet gevonden in index BHIC (Feb2020).
‎, leeftijd ongeveer 63 jaar
[Gebruikersnotities]
OUDERS?
DOCHTER MERIEKE ONGEHUWD
https://proxy.archieven.nl/235/5A7BF8F1BB3B472F8FB5CAA36F55AF5C
5116.1 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.1)
144 Testament van Willem Janssen van der Merendonck weduwnaar van Heijlken Jan Geerlings, inwoner van parochie Gemonde te Boxtel. Haar kinderen Antonis, Gerit en Merieke zijn nog ongehuwd
Datering: 20-06-1652

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.74&minr=13602773&miview=ldt
5121.74 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.74)
Andries Corsten van Aelst
Evert Willems de Bever
Merijken Teunis de Bresser
wijlen Antonij de Bresser
wijlen Antonij Teunis de Bresser en diens vrouw Merijke
A. van Eijl, president-schepen
I. Elsevier, drossaard
Adriaen Hendricks van Hees
Merijken Willems vander Merendonck, eerder vrouw van <=== Was zij tweemaal gehuwd? Bij huwelijk toevoeging J.D. dus niet.
Jan Jan Spierincx
Datering: 1685-1689
Pagina: 153v (scan 307 )
Plaats: Sint-Michielsgestel

Voor meer informatie: bertho@derikx.com