man‎Jasper Dirck de Bresser‏‎
Zoon van Dirck Peters de Bresser en N.N.‏.
Overleden ‎17 nov 1631 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 6 van 6 oktober 1631
Erfdeling akte 111 van 19-01-1632.

BHIC: OpenArchives
Overledene Gaspar Theodori de Bresser
overleden op 17-11-1631 te Gemonde.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 11-1631
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Gemonde, RK trouwen en begraven, archiefnummer 1445, inventarisnummer 37, blad 151-19
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1609-1649
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.9&minr=13631325&miview=ldt
482.9 Index Index schepenprotocol Liempde (482.9)
Jasdper Diercks de Bresser, schepen te Boxtel, 1592
...
Datering: 1613-1615
Plaats: Liempde

https://proxy.archieven.nl/235/E38B86090A614AF984243E6DF878B05E
392.75 Index schepenprotocol Boxtel (392.75)
...
Jaspaer Dircks de Bresser, schepen Boxtel 1595
...
Datering: 1591-1596
Pagina: scan 161 rechts
Plaats: Boxtel

https://proxy.archieven.nl/235/AA993DD279DD4A658348A3271600807B
392.75 Index schepenprotocol Boxtel (392.75)
Ariaen Dirck Peters de Bresser
Henrick Peters de Bresser broer van Jaspar Dircks de Bresser <=== Broer
Jaspaer Dircks de Bresser
Aert Jan Aerts (in Bruenschot)
Peter Wouters
Laureijs Willems van de Marcelaer
Henrick Huijbert Moij
Jan Eijmberts van Oetelaer
Henrick Henricks Schellen en diens kinderen
Datering: 1591-1596
Pagina: scan 127 rechts
Plaats: Boxtel

https://proxy.archieven.nl/235/22627ABFBFBD47358A2A6E44E37B721A
392.75 Index schepenprotocol Boxtel (392.75)
Jan Damen
Ariaen Dircks de Bresser
Jan Dircks de Bresser
Jasper Dirck Peters de Bresser <=== PATRONIEM Dirck PETERS
Jan Elias
Jan Dircks van Hees
Peter Jans van Hees
Gerit Wouters
Datering: 1591-1596
Pagina: scan 70 rechts
Plaats: Boxtel

OUDERLIJK GEZIN:
https://proxy.archieven.nl/235/E478A1AB28524C7A89F2060916558DA2
392.75 Index schepenprotocol Boxtel (392.75)
Catharijn dochter van Dirck de Bresser
Henrick, Dirck, Jasper en Arien kinderen van Dirck Peters de Bresser
Jenneken dochter van Dirck de Bresser
Lucas Dirck de Bresser
meester Peter Dircks de Bresser, kanunnik te Boxtel
Henrick Jan Everts
de erfgenamen van Jan Goossens
Jan Henricks van Hees
Dirck de Hoppenbrouwer
Marten Lamberts
de erfgenamen van Willem van Meijelsfoirt
de erfgenamen van Roef Janssen van Ostade
Joorden Peters
Mariken van de Schoot
Neesken dochter van Luijcas van de Schoot
Datering: 1591-1596
Pagina: scan 69 links
Plaats: Boxtel

https://proxy.archieven.nl/235/1DCDC93A46824F719A748BBF54B481B7
392.75 Index schepenprotocol Boxtel (392.75)
Vranck Daniels
Catharijn dochter van Dirck Peter Bresser
meester Peter, Lucas, Henrick, Jaspaer en Arien, zoons van Dirck Peters Bresser
Jan zoon wijlen Geraert Jan Everts
wijlen Anna dochter wijlen Cornelis Matijssen van de Goor
de kinderen van Jan Jacops
Jan en Alijt kinderen van Jan Leenmans
de erfgenamen van Peter Molengraefs
Jacop Janssen (Pauwels)
Anthonis Schellekens
Suzanne weduwe van Jan van de Wege
Willem Jans van de Wege
Datering: 1591-1596
Pagina: scan 35 links
Plaats: Boxtel

Noemt ook kids ouderlijk gezin:
https://proxy.archieven.nl/235/83DEAB479F144F8DB72A035CB1462508
https://proxy.archieven.nl/235/EC3863ABCB1340AFAEA2464446281C67

https://proxy.archieven.nl/235/076AA1DDDD2C43B2A75805FFA359A49D
392.76 Index schepenprotocol Boxtel (392.76)
Jaspar zoon wijlen Dierck Peters de Bresser <===
Truijken dochter van wijlen Anthonis Henrick Schellekens <=== PATRONIEM HENRICK
Peter Jan Peters
de erfgenamen van Willem de Cuijper
de erfgenamen van Aiaen Schellekens
Aert Peter Henrick Goijaerts
de weduwe van Henrick van Rijsingen
Henrick Antonis Schellekens
de erfgenamen van Adriaen Everts
Jan Schellekens
Datering: 1596-1602
Pagina: scan 190 rechts
Plaats: Boxtel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.77&minr=12950102&miview=ldt
392.77 Index schepenprotocol Boxtel (392.77)
Jaspaer Diercks de Bresser <===
Geertruijt dochter wijlen Antonis Henrick Schellekens <===
Jan Scheffers de jonge
Peter Huijberts van Thuijl
Henrick zoon wijlen Antonis Henrick Schellekens
jonkvrouwe Maria Spierincks
Maria weduwe van jonker Robbert van Malsen
Jan Andries Santegoits
Datering: 1611-1612
Pagina: scan 15 rechts
Plaats: Boxtel

GEZIN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.14&minr=13663776&miview=ldt
482.14 Index Index schepenprotocol Liempde (482.14)
Laurens Henrick Laurens Hessels, schepen
Henrick Henricks van der Braecken, schepen
Evert zoon Jaspers de Bresser door Jasper verwekt bij diens vrouw Geertruijt
Geertruijt dochter wijlen Anthonis Schellekens, vrouw van
Dirck Huijberts als man van Agneesken
Agneesken dochter van Jasper de Bresser verwekt bij Geertruijt
Jan, Antonis, Wouter, Lijsken, kinderen van Jaspers de Bresser verwekt bij Geertruijt
Jan natuurlijke zoon van wijlen Evert Anthonis Schellekens
Laurens Henricks
Lenaert Peters
Jan Herberts van de Venne
Datering: 1622-1624
Pagina: 39v
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.84&minr=12888273&miview=ldt
392.84 Index schepenprotocol Boxtel (392.84)
Agate dochter van Jaspaer Dircks de Bresser
Jan, Evert, Antonis en Wouter, zoons van Jaspaer Dircks de Bresser
Lijsken dochter van Jaspaer Dircks de Bresser
Peter Gerit Henricks, schepen Boxtel 1613
Dirck Huiijberts
secretaris Leijtens te Boxtel in 1613
Jan Jan Roeffen
Geraert Roijmans
Geertruijt dochter van Antonis Schellekens
Henrick Jan Schellekens, schepen Boxtel 1613
Jan zoon wijlen Evert Antonis Schellekens
wijlen Henrick Antonis Schellekens
Datering: 1623-1624
Pagina: scan 20 rechts
Plaats: Boxtel

https://proxy.archieven.nl/235/FAE9AD90BB054BF6B34BC3A09795E95D
5116.18 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.18)
6 Jasper Dircks de Bresser en diens zoon Wouter Jaspers, afrekening over hun transakties, oogstgewassen, vee etc., handelt over de jaren 1631, 1632 etc. Jasper geeft daarvoor kwijting aan zijn vader. Peeter Franssen, notarisgetuige 1631
Datering: 6 oktober 1631
Pagina: 010
Plaats: Sint-Michielsgestel

WIJLEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.50&minr=13121895&miview=ldt
392.50 Index schepenprotocol Boxtel (392.50)
96 Wouter zoon wijlen Jaspar Dircks de Bresser en Adriaen zoon wijlen Adriaen Jan Adriaens zijn aangesteld als voogden over Zeger minderjarige zoon van wijlen Aert Peters van Overbeeck en zijn belast om het beheer over het bezit te voeren en hebben daarvoor de eed afgelegd volgens het aan ons verleend keizerlijk octrooi. (geen datum, waarschijnlijk 1631)
Datering: 00-00-1631
Pagina: 88r
Soort akte: Voogdij
Plaats: Boxtel

Jasper Dirckx de Bresser x Geertruijt
- Jan, Evert, Anthonis, Wouter
- Neesken x Jan Dierck Huijbert Mathijssen (in akte 562 genoemd als "Dirck Huijberts")
- Elisabeth
.
https://proxy.archieven.nl/235/E173AD30C5AE4E2E9C34C55BBBD280CC
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
111 Jan Jaspers de Bresser, Evert Jaspers de Bresser, Antonis Jaspers de Bresser, Wouter Jaspers de Bresser, Jan Dierck Huijbert Mathijssen als man van Neesken dochter van Jasper de Bresser en Elisabeth Jasper de Bresser met haar voogd, hebben een deling gemaakt van het bezit van hun ouders zijnde wijlen Jaspar de Bresser en diens vrouw Geertruijden, elk voor een zesde deel, welk bezit ze van Jasper en van de ouders van Geertruijden hebben geerfd....
Datering: 19-01-1632
Pagina: 53r
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Boxtel
Vervolg:
https://proxy.archieven.nl/235/FBAC3589C3314D17B68C8E9B35B2D48B

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.112&minr=11618908&miview=ldt
7636.112 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.112)
562 Jan Eevert Thonis ende Wouter gebroederen voir hem zelve ende hem fort ende sterck maeckende voir Dirck Huijberts als man ende momboir van Neesken zijne huijsvrouwe ende suster Lijsken bagijntken opte groote begijnhoff. Alle kijnderen ende erffgenaemen van wijlen Jasper Dirckx de Bresser ende Geertruijt zijn huijsvrouwe. Zij hebben vercooft aen Lambert Dierck… een stuck teullants, gelegen onder de prochie van Gemonde ende de dingbancke van Sint Oedenrode inden hertganck van Bersselaer gemijnlijck genoempt Voschool hoeck. Vercoopere aengecomen ende aenverstorven van wijlen henne audere.
Datering: 1632
Pagina: 678
Plaats: Sint-Oedenrode

https://proxy.archieven.nl/235/8EC309F1B0204E45B71CE0671FA8DD0C
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
117 Jan Jaspers de Bresser verkoopt aan Dirck Huijbert Mathijssen het zesde deel van een heiveld gelegen te Boxtel in de parochie van Gemonde in de Schombergh, belendend Wouter Jaspers waarvan is afgedeeld, Evert Jaspers waarvan is afgedeeld, Meus Jan Meusse, meester Goris.De verkoper belooft alle lasten af te handelen. Actum als voor.
Datering:
23-01-1632
Pagina: 61r
Soort akte: Verkoop
Plaats: Boxtel

https://proxy.archieven.nl/235/07D10C6A943D43F78061431701C43F53
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
116 Elisabeth dochter van Jaspar de Bresser verkoopt aan Jan Jasper de Bresser de helft van een beemd genoemd de Rijsselbeemd, gelegen in de Gemondse beemden, belendend het groot gasthuis van Den Bosch, Arien Rijckers de jonge, Michiel Marten Arien Cleijs. De verkoopster belooft alle lasten af te hadelen. Actum als voor.
Datering: 23-01-1632
Pagina: 61r
Soort akte: Verkoop
Plaats: Boxtel

6 KIDS - ALLE NOG IN LEVEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.197&minr=13664755&miview=ldt
482.197 Index schepenprotocol Liempde (482.197)
Lijsken dochter van Adriaen Everts (Aerts) is gestorven en heeft twee wettige kinderen nagelaten, verwekt bij haar mnan Aert Rijckaerts, te weten een zoon genoemd Elias die is gestorven zonder wettig nageslacht en een dochter Ariken als weduwe
Ariken die is gestorven heeft 4 wettige kinderen nagelaten verwekt bij haar eerste man Michiel Henrick Michiels en bij haar laatste man Gerit Rijckarts, te weten Michiel, Aert, Hilleken en Henricxken, allen nog in leven zijnde
Margriet en Henrieksken, dochters van wijlen Eevert Aerts en zusters van vermelde Jan Evers, zijn komen te overlijden zonder wettig nageslacht.
Jenneken dochter wijlen Evert Aerts als zuster van Jan Everts is gestorven heeft 3 wettige kinderen nagelaten verwekt bij haar man Anthonis Schellen, met name Henrick Anthonissen, Truijken Antonissen en Eevert Anthonissen (=Schellen)
Henrick, Truijken en Evert, kinderen van Antonis Schellen, welke Henrick is overleden zonder wettig nageslacht
genoemde Truijken Antonissen (Schellen) is gestorven en heeft 6 wettige kinderen nagelaten verwekt bij haar man Jan Dircks de Bresser die allen nog in leven zijn, met name Jan, Eevert, Wouter, Anthonis, Neesken en zuster Lijsken
Neesken dochter van Jan Dircks de Bresser is gehuwd met Dirck Huijbert Mathijssen
Dirck Huijbert Mathijssen, man van
Evert Antonis Schellen is komen te overlijden en heeft een natuurlijke zoon nagelaten genoemd Jan Evert Schellen verwekt bij Jenneken Gielissen, in die tijd beiden ongebonden
van de Braecken, schepen
Martens, schepen
H. Leermakers, secretaris
Datering: 1632-1633
Pagina: 26v
Plaats: Liempde

https://proxy.archieven.nl/235/C6839E65D4D9427491C177BD9BCF48A4
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
113 Jans Jaspars de Bresser, Evert Jaspers de Bresser, Antonis Jaspers de Bresser, Wouter Jasper de Bresser, verder Dirck Huijbert Matijssen als man van Neesken dochter wijlen Jasper de Bresser, nog Jan en Elisabeth kinderen van Jasper de Bresser elk daarin voor een zesde deel als erfgenamen van wijlen Hendrick Antonis Schellen, hebben een deling gemaakt van diens geerfde bezit. ...
Datering: 23-01-1632
Pagina: 58r
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Boxtel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.19&minr=13557202&miview=ldt
482.19 Index Index schepenprotocol Liempde (482.19)
Merijken dochter van wijlen Ruth Wouters van de Berselaer, vrouw van
Agnes dochter van wijlen Jaspar de Bresser, vrouw van
Anthonis zoon wijlen Jaspar Diercks de Bresser
Eevert Jaspers (de Bresser) als man van Merijken
Eevert zoon van Jaspars Dirck de Bresser en diens zuster Lijsken dochter van Jaspar Dircks de Bresser
Wouter zoon wijlen Jaspaer Diercks de Bresser en diens broer Jan zoon Jasper Diercks de Bresser
Jan en Laureijs, zoons van Wouter Corstiaens
Merijken en Catharijn dochters van Wouter Corsten
Adriaen Everaerts en diens zuster Hilleken Everaerts
de erfenis van wijlen Henrick Jan Eevers
Adriaen zoon van Jan Adriaen Fredericks
Jan Adriaen Fredericks
Merijken dochter van Jan Adriaen Fredericks
meester Henrick Leermakers, secretaris te Liempde
Dirck Huijbert Matijssen, vader van
Mathijs zoon van Dierck Huijberts Matijssen
de minderjarige kinderen van Henrick Michiels
de minderjarige kinderen van wijlen Aert Michiels verwekt bij diens vrouw Merijken
Lambert Michiels, medevoogd
wijlen Huijbert Peeters, man van
Geraert Rijckaerts
Jan Eeverts Schellen
Merijken dochter van Aert Wouters van Tuijl, weduwe van
Peter Goijaerts van de Ven als man van Catharijn
Datering: 1634
Pagina: 27v
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.19&minr=13557181&miview=ldt
482.19 Index Index schepenprotocol Liempde (482.19)
Adriaen zoon wijlen Eevert Ariens
Hilleken dochter van Eevert Ariens
Jan Aerts de oude
Jan zoon wijlen Ruth Wouters (van de Berselaer)
Merijken dcohter wijlen Ruth Wouters (van de Berselaer)
Agneesken dochter wijlen Jasper de Bresser verwekt bij Geertruit
Jan. Eevert en Anthonis, broers en zoons van wijlen Jasper de Bresser verwekt bij diens vrouw Geertruijd
Wouter en Oeijken, broer en zus en kinderen van Jaspaer de Bresser verwekt bij Geertruijt
Dick Huijbert Matijssen als man van Agneesken
de 3 kinderen van wijlen Henrick Michiels verwekt bij diens vrouw Ariken
de 5 minderjarige kinderen van wijlen Aert Michiels verwekt bij diens vrouw Merijken
Jan Michiels en Lambert Michiels, voogden over
Adriaen de oude en Adriaen de jonge, zoons van Rijckaert van Oetelaer
Ariken dochter wijlen Aert Rijckaerts, vrouw van
Geertruit dochter van wijlen Anthonis Schellen
Jan Eevers Schellen
Merijken dochter van Aert Wouters van Tuijl
Datering: 1634
Pagina: 17r
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.19&minr=13557163&miview=ldt
482.19 Index Index schepenprotocol Liempde (482.19)
Adriaen zoon wijlen Eevert Adraens
Hilleken dochter wijlen Eevert Ariens
Jan Aerts de oude
Agneesken dochter van Jaspar de Bresser verwekt bij Geertruijt
Jan, Eevert, Wouter, Anthonis, broers en hun zuster Lijsken, kinderen van wijlen Jasper de Bresser door hem verwekt bij diens vrouw Gertruijt
Jenneken Eevers, vrouw van
Dierck Huijbert Matijssen als man van Agneesken
de 5 minderjarige kinderen van wijlen Aert Michiels verwekt bij diens vrouw Meriken
Lambert Michiels, voogd over
Gertruijt dochter wijlen Anthonis Schellen verwekt bij diens vrouw Jenneken <== ouders echtgenote
Jan Eevers Schellen
Merijken dochter van Aert Wouters van Tuijl verwekt door Aert bij diens vrouw Meriken
Jan zoon wijlen Ruth Wouters
Meriken dochter van wijlen Ruth Wouters, vrouw van
Meriken Wouters, vrouw van
Datering: 1634
Pagina: 7v
Plaats: Liempde

https://proxy.archieven.nl/235/5725113FB144473EA91AE48D6EC4EA24
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
605 Dirck Huijbert Mattijssen als man van Neesken dochter van Jaspar de Bresser, verder Antonis en Wouter de Bresser, welke Dirck handelt in opdracht van Evert Jaspers de Bresser en nog voor Jan Jaspaers de Bresser, verkopen aan ...
zoals ze hebben geerfd van wijlen heer Peeter de Bresser volgens brief van Boxtel, ....
Datering: 30-06-1635
Pagina: 231v
Soort akte: Verkoop
Plaats: Boxtel

https://proxy.archieven.nl/235/06C93F81034147759FCA589EEC87A83F
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
726 Jan Jaspar Bressers, Wouter Jaspar de Bresser, hun zuster Elisabeth met voogd, elk voor een zesde deel, verder Dirck Huijbers als echtgenoot die ook handelt namens Evert en Antonis Jaspers samen voor drie zesde delen, verklaren met elkaar een deling te hebben gemaakt van het bezit van wijlen heer Peeter Bressers....
Datering: 05-07-1636
Pagina: 287v
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Boxtel

https://proxy.archieven.nl/235/4FB3697F52B04359850AE8485EC5EB4E
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
840 Jan, Everaert, Antonis en Wouter, zoons wijlen Jaspar Dicks de Bresser, en Dirck Huijbert Mattijssen als man van Agneta, verder Elisabeth beiden dochters van wijlen genoemde Jasper, verder Jan Arien Schellen voor een helft, nog genoemde Evert afwezig zijnde waarvoor de anderen handelen, Matthijs zoon van genoemde Dirck de Bresser handelend voor diens vader die afwezig is, verder Sebert Lambert Vuchts als vader van Alitken verwekt bij wijlen Helena dochter wijlen Jan Delis Weijgergancks, nogPeeter Ariens als vader van zijn zoon Henrick verwekt bij diens vrouw Catharina dochter wijlen Jan Delissen daarin voor de andere helft, hebben een deling gemaakt van het bezit nagelaten door wijlen Henrick Antonis Schellen en diens vrouw Margriet dochter wijlen Jan Delis in de Hoeck (Weijgergancks?). ...
Datering: 18-08-1637
Pagina: 322r
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Boxtel

https://proxy.archieven.nl/235/A86DC2927EFA42F29E57E382BCAEE5DA
5116.11 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.11)
67 Enige geschillen die waren gerezen tussen Everdt zn. v. Jaspar Dirckss. de Bresser en Jan, Anthonis en Wouter broers, Dirck Huybertss. man van Neesken en Elisabeth allen als kinderen van Jaspar Dirckss. de Bresser i.v.m. een scheiding en deling van goederen die door hun vader is nagelaten met een rentelast ...
Datering: 08-12-1639
Pagina: 83
Soort akte: Meningsverschil
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.23&minr=13582602&miview=ldt
482.23 Index Index schepenprotocol Liempde (482.23)
Adriaen zoon wijlen Evert Adriaens
Goijart zoon wijlen Albert Ariens en ook namens diens 2 broers en zuster
Jenneke dochter van wijlen Lijsken dochter wijlen Lucas Aerts
Jenneken dochter van wijlen Lucas Aerts, vrouw van
de kinderen van wijlen Evert Jaspars de Bresser
Jan, Wouter en Lijsken, kinderen van wijlen Jaspers de Bresser
Mathijs Diercks
Anthonis Jaspers
allen erfgenamen van wijlen Catharina dochter van wijlen Jan Jan Joordens (deze groep erft de helft, zie de andere groep)
...
Datering: 1642-1647
Pagina: 190r
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.98&minr=12889030&miview=ldt
392.98 Index schepenprotocol Boxtel (392.98)
de graaf van Bassigny
Agneesken dochter van wijlen Jasper de Bresser
Hendrick en Dierck, zoons wijlen Evert Jaspers de Bresser
Jan en Adriaen zoons van Agneesken Jasper de Bresser
Jan, Anthonis en Wouter, zoons wijlen Jaspaer de Bresser
Jasper, Peeter en Jan, minderjarige zoons van wijlen Evert Jasper de Bresser
Marijke dochter wijlen Evert Jasper de Bresser
wijlen Lijsken dochter wijlen Jasper de Bresser
H. Hugens secretaris te Boxtel
jonker Guislain Segers van Idegem genoemd Wassenhove, drossaard van Boxtel
Laurens Wouters
Datering: 1651-1654
Pagina: scan 101 links
Plaats: Boxtel

============================
brabants_leeuw_bressers.pdf
Page 135
6. Jasper Dirks de Bresser, is schepen te Boxtel in 1592. Jasper is getrouwd met Geertruit dochter van Antonis Henrik Schellekens 189), zijn kinderen :
a. Jan Jaspers de Bresser, getrouwd met Cornelia.
Een zoon :
aa. Antonius, gedoopt te Boxtel 1 september 1616.
b. Everard Jaspers de Bresser. Zijn zoon :
aa. Theodorus, gedoopt te Boxtel 4 mei 1620.
c. Antonis Jaspers de Bresser
d. Wouter Jaspers de Bresser, getrouwd met Ida. Hun zoon wordt gedoopt als :
aa. Casper, 7 april 1633 te Boxtel,
e. Agneta, getrouwd met Dirk Huibert Matijssen, mulder tot Gasteren in Boxtel in de eerste helft van de 17e eeuw 190).
f. Elisabeth.
189) J. Swane. Brabant's molens met hun mulders, in B.L. jg. 12 (1963). 55; sH, R 1432. 84v;
190) J. Swane. t.a.p. : Dirk is aen zoon van Huibert Mathijssen en Jenneken dochter van Wouter van Rijel;

brabants_leeuw_1963_1_55_59.pdf
BRABANTS MOLENS MET HUN MULDERS
XXIII. Lïempde (Gasteren).
"3. Dirk Dirx, zn. van 2, geh. m. Agnes de Bresser, d. v. Jasper Dirck Peter, schepen Boxtel 1592, en Geertruyt Anthonisdr. Henrix Schellekens."

Gehuwd met:

womanGeertruijt Anthonis Henrick "Truijken" Schellekens‏
Dochter van Anthonis Henrick Schellekens en N.N.‏.
Overleden ‎4 sep 1629 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Overledene Gertrudis N.N.
overleden op 04-09-1629 te Gemonde.
echtgenote van Gaspar Bresseri
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Gemonde, RK trouwen en begraven, archiefnummer 1445, inventarisnummer 37, blad 150-12
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1609-1649
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/4AB7E671F32C4762BCE867CE866C01CD
392.75 Index schepenprotocol Boxtel (392.75)
...
Geertruijt dochter van Antonis Henricks Schellekens
Henrick zoon van Anthonis Schellekens
...
Datering: 1591-1596
Pagina: scan 51 links
Plaats: Boxtel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.84&minr=12888274&miview=ldt
392.84 Index schepenprotocol Boxtel (392.84)
Huijbert Peters Antonis
Margriet weduwe van Henrick Antonis <=== Broer
de kinderen van Jaspar Dircks de Bresser
Peter Huijbrechts
Aert Peters
Arien Jan Schellekens
Jan zoon wijlen Evert Antonis Schellekens
wijlen Henrick Antonis Schellekens
Peter Jan Timmermans
Datering: 1623-1624
Pagina: scan 21 links
Plaats: Boxtel

Antonis Schellen
- Henrick (overleden zonder nageslacht)
- Trijken x Jan Dircks de Bresser
- Evert (overleden) natuurlijke zoon Jan bij Jenneken Gielissen
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.197&minr=13664755&miview=ldt
482.197 Index schepenprotocol Liempde (482.197)
Lijsken dochter van Adriaen Everts (Aerts) is gestorven en heeft twee wettige kinderen nagelaten, verwekt bij haar mnan Aert Rijckaerts, te weten een zoon genoemd Elias die is gestorven zonder wettig nageslacht en een dochter Ariken als weduwe
Ariken die is gestorven heeft 4 wettige kinderen nagelaten verwekt bij haar eerste man Michiel Henrick Michiels en bij haar laatste man Gerit Rijckarts, te weten Michiel, Aert, Hilleken en Henricxken, allen nog in leven zijnde
Margriet en Henrieksken, dochters van wijlen Eevert Aerts en zusters van vermelde Jan Evers, zijn komen te overlijden zonder wettig nageslacht.
Jenneken dochter wijlen Evert Aerts als zuster van Jan Everts is gestorven heeft 3 wettige kinderen nagelaten verwekt bij haar man Anthonis Schellen, met name Henrick Anthonissen, Truijken Antonissen en Eevert Anthonissen (=Schellen)
Henrick, Truijken en Evert, kinderen van Antonis Schellen, welke Henrick is overleden zonder wettig nageslacht
genoemde Truijken Antonissen (Schellen) is gestorven en heeft 6 wettige kinderen nagelaten verwekt bij haar man Jan Dircks de Bresser die allen nog in leven zijn, met name Jan, Eevert, Wouter, Anthonis, Neesken en zuster Lijsken
Neesken dochter van Jan Dircks de Bresser is gehuwd met Dirck Huijbert Mathijssen
Dirck Huijbert Mathijssen, man van
Evert Antonis Schellen is komen te overlijden en heeft een natuurlijke zoon nagelaten genoemd Jan Evert Schellen verwekt bij Jenneken Gielissen, in die tijd beiden ongebonden
van de Braecken, schepen
Martens, schepen
H. Leermakers, secretaris
Datering: 1632-1633
Pagina: 26v
Plaats: Liempde

MOEDER: JENNEKEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.19&minr=13557163&miview=ldt
482.19 Index Index schepenprotocol Liempde (482.19)
Adriaen zoon wijlen Eevert Adraens
Hilleken dochter wijlen Eevert Ariens
Jan Aerts de oude
Agneesken dochter van Jaspar de Bresser verwekt bij Geertruijt
Jan, Eevert, Wouter, Anthonis, broers en hun zuster Lijsken, kinderen van wijlen Jasper de Bresser door hem verwekt bij diens vrouw Gertruijt
Jenneken Eevers, vrouw van
Dierck Huijbert Matijssen als man van Agneesken
de 5 minderjarige kinderen van wijlen Aert Michiels verwekt bij diens vrouw Meriken
Lambert Michiels, voogd over
Gertruijt dochter wijlen Anthonis Schellen verwekt bij diens vrouw Jenneken <== OUDERS
Jan Eevers Schellen
Merijken dochter van Aert Wouters van Tuijl verwekt door Aert bij diens vrouw Meriken
Jan zoon wijlen Ruth Wouters
Meriken dochter van wijlen Ruth Wouters, vrouw van
Meriken Wouters, vrouw van
Datering: 1634
Pagina: 7v
Plaats: Liempde

Kinderen:

1.
manEvert Jaspers de Bresser‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.14&minr=13663734&miview=ldt
482.14 Index Index schepenprotocol Liempde (482.14)
Laurens Henricks, schepen
Willem Peters, schepen (=Schutkens)
Everaert zoon Jaspers de Bressere als man van Mariken
Mariken dochter van Wouter Corsten (Henricks, JT)
Laurens zoon van Wouter Corsten, zwager van
Datering: 1622-1624
Pagina: 18r
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.14&minr=13663705&miview=ldt
482.14 Index Index schepenprotocol Liempde (482.14)
Wouter Christiaens (Henricks)
Evert Jaspers de Bresser
Peter Goijaerts van de Venne
Jan en Laurens, thans bijna meerderjarige kinderen (van Wouter Christiaen Henricks)
Datering: 1622-1624
Pagina: 3v
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.14&minr=13663702&miview=ldt
482.14 Index Index schepenprotocol Liempde (482.14)
Wouter Christiaen Henricks en diens voorkinderen, weduwnaar van wijlen Henricxken diens eerste vrouw
Henricxken dochter van wijlen Geraert Jan Stevens wier moeder was Meriken
Meriken dochter wijlen Henrick Henricks van den Bijechelaer, moeder van
Evert Jasper de Bresser als man van Mariken
Peter Goijaerts van den Venne als man van Catharina
Mariken en Catharina, dochters van Wouter Christiaen Henricks verwekt bij diens vrouw Henricxken
Goijaert Henricks van den Bijechelaer, voogd
Jan Henrick Laurens Hessels, voogd
de minderjarige kinderen van Wouter Christiaen Henricks verwekt bij diens vrouw Henricxken
het bezit van wijlen Gerart Jan Stevens
Datering: 1622-1624
Pagina: 2r
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.86&minr=12888588&miview=ldt
392.86 Index schepenprotocol Boxtel (392.86)
Huijbert Peter Antonis
Henrick Everts de Bever
Evert Jasper de Bresser
Dirck Huijbert Matthijssen
Margriet weduwe van Antonis Henrick Schellen
Datering: 1625-1626
Pagina: scan 54 rechts
Plaats: Boxtel

https://proxy.archieven.nl/235/6BDEAE8418A5443EA921D16DD48CFF86
392.91 Index schepenprotocol Boxtel (392.91)
4 Evert Jaspers de Bresser belooft aan Jan zoon Wouter Timmermans en aan Jan Corstiaens Santegoets (?) ten behoeve van Mechteldt weduwe van Adriaen Corstiaen Smits wat betreft vruchtgebruik en aan Maijken dochter van genoemde Adriaen en Mechteld watbetreft erfrecht, een jaarlijkse rente ...
Datering: 02-01-1629
Pagina: 4v
Soort akte: Schuldbekentenis
Plaats: Boxtel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.19&minr=13557289&miview=ldt
482.19 Index Index schepenprotocol Liempde (482.19)
Henrick van de Braecken, schepen
Eevert zoon van Jaspar Diercks de Bresser als man van Meriken <===
Meriken dochter van Wouter Corstiaens <===
wijlen Lambert Huijberts, is onlangs plotseling gestorven
Dirck Huijbert Matijssen
Michiel Henrick (Michiels), schepen
Adriaen Marten Niclaessen
Adriaen Niclaessen
Lambert Peter Sluijs
de kinderen van Jan Herberts van de Ven
Merijken weduwe van Geraert Janssen van de Ven
Datering: 1634
Pagina: 69r
Plaats: Liempde

https://proxy.archieven.nl/235/61996FFD49A4496F9C49CF740D457BC1
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
604 Everaert Jaspars de Bresser verkoopt aan Dirck Huijbert Mattijssen zijn rechten en deel inzake het bezit dat hij van heer Peter de Bresser heeft geerfd en hem in de deling daarover was toebedeeld, gelegen te Boxtel onder Muntsel, Luijcel en ook onder Liempde volgens brief van Boxtel. De verkoper belooft alle lasten af te handelen behalve de lasten zoals die in de deling zijn vastgelgd. Actum als voor.
Datering: 30-06-1635
Pagina: 231v
Soort akte: Verkoop
Plaats: Boxtel

https://proxy.archieven.nl/235/19D974E2625B4422B20EA97BFE18A4FE
5116.11 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.11)
6 Jan Rut Wouterss. van den Berselaer raadsman en tegenwoordig borgemeester te Boxtel. Jan Everdt Scellekens gezworene aldaar en met hen Jan Corstiaenss. (39) en Zegher Aertss. van Overbeek (25) allen landbouwers te Boxtel die een verklaring afleggen ter instantie en op verzoek van Everdt Jaspers de Bresser hun nabuur, die in 1633 ook beroofd is geweest van zijn veldgewassen door het legervolk van de Prins van Oranje en bovendien is zijn huis “wesende een fray ende wel doormaeckt huijs” tot opde grond toe afgebrand door toedoen van de ruiters van Monsieur Dume (?) die in dat huis hebben gelogeerd, die het huis in dronken toestand ’s-nachts in brand gestoken; toen het leger arriveerde is Everdt gevlucht op het kerkhof van Gemonde en had zijn meubilair etc. “verborghen in een heymelycke ende secrete plaets” maar die zijn in de brand ook vergaan. Hij wil graag schadevergoeding . Getuigen: Dirck Driessen en Wouter Corstiaens
Datering: 17-12-1635
Pagina: 14
Soort akte: Verklaring
Plaats: Boxtel

https://proxy.archieven.nl/235/5CC2F4BC8A694EFFAA6708B814060ECD
5116.11 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.11)
19 Everdt Jasper de Bresser te Gemonde (Boxtel) die een verklaring aflegt ...
Datering: 11-01-1636
Pagina: 28
Soort akte: Getuigenverklaring
Plaats: Esch

https://proxy.archieven.nl/235/6996DF64C830494E91747B4FC2F43843
5116.11 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.11)
26 Mechtelt weduwe van wijlen Gooswijn van Gorcum in de baronie van Boxtel die op verzoek van Everdt Jasper de Bresser een verklaring heeft afgelegd nl. dat zij in mei 1636 nl. op de 14e te Gemonde is geweest ten huize van Evert en voor de deur van het huis enige goederen waaronder kleren en andere zaken gerechtelijk naar buiten geworpen door de Boxtelse schepenen en vorster; Meriken de weduwe van Huybert Peter Thonis is eigenaresse van het huis. Getuigen: Jan Dirckx van den Venne, Jan Janssen Spierincx
Datering: 23-06-1636
Pagina: 36
Soort akte: Getuigenverklaring
Plaats: Gemonde

https://proxy.archieven.nl/235/2AFCB24D51C64332960BBBA2E0FCC9B9
5116.11 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.11)
30 Everdt Jaspers de Bresser en Meriken de weduwe van Huybert Peter Thonis die een proces voeren tegen elkaar over het gebruik van de erfenissen (=erven) van genoemde Meriken gelegen te Boxtel op Hoogh Gemonde die Evert momenteel nog in gebruik heeft - ze hebben een accoord gesloten, waarbij Evert het erf toch moet verlaten getuigen: Jan Rutten van den Berselaer, Willem Jan Joordens
Datering: 29-07-1636
Pagina: 40
Soort akte: Proces
Plaats: Boxtel

https://proxy.archieven.nl/235/07470A87E1C34F54BB6B1847166555CD
5116.11 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.11)
57 Wouter Jan Adriaenssen (59) en Willem Jan Handrick Spierincx (26) en naast hen Aerdt Jan Ryckaertss. (29) landbouwers te Gemonde die een verklaring afleggen t.b.v. Everdt Jaspers de Bresser 6 kinderen heeft waarvan de 3 oudste sterk en bekwaam zijn om de kost te verdienen, de attestanten verklaren er geen weet van te hebben en niet gezien te hebben dat de landerijen van Evert onbebouwd en voor dries blijven liggen. Getuigen: Hercules van den Weege/Wege, Jan Adriaen Fredricx
Datering: 27-03-1638
Pagina: 74
Soort akte: Verklaring
Plaats: Sint-Michielsgestel

ZOON 20 JAAR
https://proxy.archieven.nl/235/0047DFD810E242E0A24F0294A50FA9B9
5116.11 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.11)
75 Dirck zn. v. Everdt Jaspers de Bresser (20) met zijn oom Wouter Jaspers de Bresser die samen hebben bekend in 1639 voor de Bossche Schepenbank te hebben vernaderd ...
Datering: 12-03-1640
Pagina: 91
Soort akte: Vernadering
Plaats: Sint-Michielsgestel

https://proxy.archieven.nl/235/88BECFB8156E487B963A4A0A336BEE0D
5116.11 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.11)
122 Vervolgakte m.b.t. Everdt Jaspers de Bresser.
Datering: [1642]
Pagina: 131v
Plaats: Sint-Michielsgestel

MERIKEN ZIJN HUIDIGE VROUW
https://proxy.archieven.nl/235/A917032A112F4E87AACC659615AC0BCB
5116.11 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.11)
85 Everdt Jaspers de Bresser parochie Gemonde (onder Boxtel) die heeft verklaard dat hij voor zijn absentie mondeling heeft gemachtigd Meriken zijn huidige vrouw om in zijn naam de verkoping van de goederen ten huize van Gerit van der Loo op 27 juni(moet misschien juli zijn) 1642 te laten doorgaan....
Datering: 17-07-1642
Pagina: 99
Soort akte: Machtiging
Plaats: Sint-Michielsgestel

https://proxy.archieven.nl/235/C288A87E99DB42E3948C0A3BE85F77DC
5116.11 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.11)
121 Everdt Jaspers de Bresser machtigt Meriken zijn vrouw om te verkopen aan ...
Datering: 23-08-1642
Pagina: 131v
Soort akte: Machtiging
Plaats: Sint-Michielsgestel

https://proxy.archieven.nl/235/14B7B68C3F944484B5A713E821BC9774
5116.11 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.11)
137 Gheraerdt Hanssen in de baronie van Boxtel parochie Gemonde die transporteert een huis hof boomgaard met aangelegen landerijen binnen de baronie gelegen waarbij verder gnoemd worden Everdt Jaspers de Bresser, Wouter Corsten, Peeter Goijaerts en Lijksen Jaspers als borgen, meester Lambert van der Meer procureur te ‘sBosch. Getuigen: Geraerdt Janssen van der Loo, Dirck Jan Bevers
Datering: 4-04-1644
Pagina: 144
Soort akte: Transport
Plaats: Boxtel

WIJLEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.23&minr=13582673&miview=ldt
482.23 Index Index schepenprotocol Liempde (482.23)
P. Bresser, schepen
wijlen Evert Jaspers de Bresser, man van
Merijcken dochter van Wouter Corstiaens, weduwe van
Jan Corstiaen Eijmberts
Jacob Erberts van Tuijl
Datering: 1642-1647
Pagina: 225v
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.24&minr=13659710&miview=ldt
482.24 Index Index schepenprotocol Liempde (482.24)
Dierck Everts de Bresser
erfgenamen van Evert Jaspers de Bresser door Evert verwekt bij diens vrouw Merijken
Henrick en Jaspar de Bresser, broers van
Jan Eeverts de Bresser
Merijken dochter wijlen Evert Jasper de Bresser
Peeter Bressers
Cathalijn weduwe van Jan Wouter Corsten
notaris van Leemweegen, 1659
Adriaen en Thomas Mathijssen, broers van Catalijn
Jan Peeters als man van Merijken
Datering: 1647-1651
Pagina: 8r
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.25&minr=13660296&miview=ldt
482.25 Index Index schepenprotocol Liempde (482.25)
...
Dierck Everts (Jaspers) de Bresser, namens diens broers Hendrick en Jasper, welke broers hem hebben gemachtigd voor schepenen van Goch
Merijken dochter van Evert Jaspers de Bresser door Evert verwekt bij diens vrouw wijlen Merijken
Peeter en Jan, minderjarige zoons van Evert Jaspars de Bresser verwekt bij diens vrouw Merijken
Wouter Jaspers de Bresser, voogd
...
Merijken dochter wijlen Wouter Corsten, vrouw van
Datering: 1651-1660
Pagina: 176r
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.25&minr=13660037&miview=ldt
482.25 Index Index schepenprotocol Liempde (482.25)
wijlen Evert Jaspers de Bresser
Merijken dochter van Wouter Corstens, weduwe van
wijlen Wouters Corstens en diens vrouw Heijlken
...
Datering: 1651-1660
Pagina: 42v
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.25&minr=13660036&miview=ldt
482.25 Index Index schepenprotocol Liempde (482.25)
wijlen Evert Jaspars de Bresser, eerder man van
Anneken en Hendrieksken, dochters van wijlen Wouter Corstens
Catelijn en Mettien, dochters van Wouter Corstens
de kinderen van wijlen Wouter Corstens
Jan de oude en Laureijs, zoons wijlen Wouter Corstens
Merijken dochter van Wouter Corstens
Merijken dochter van Wouter Corstens, weduwe van
Peeter Govaerts als man van Catelijn
meester Jan van de Heuvel, notaris
Martten Martten Huijberts, voogd van
Marcelis Jan Sanders als Mettien
Willem Janssen van Tuijll, voogd
Datering: 1651-1660
Pagina: 42r
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.48&minr=11590603&miview=ldt
5121.48 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.48)
1 ... dat voor ons is verschenen Meriken dochter van Wouter Corstens, weduwe van Evert Jaspers de Bresser en verkoopt aan Jan van de Heuvel haar kindsdeel en recht in alle roerend en onroerend bezit dat ze na dood van haar vader Wouter Corsten heeftgeerfd. ...
Datering: 21-05-1652
Pagina: 4r
Soort akte: Verkoop
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.48&minr=11590664&miview=ldt
5121.48 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.48)
62 .... en verkoopt aan Marijcke weduwe van Evert Jaspers de Bresser een woonhuis, ...
Datering: 11-09-1653
Pagina: 42v
Soort akte: Verkoop
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.25&minr=13660145&miview=ldt
Merijken weduwe van Evert Jasper de Bresser
99v
1651-1660

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.25&minr=13660146&miview=ldt
Merijken weduwe van Evert Jaspers de Bresser
100r
1651-1660

2.
manAgnes Jaspers de Bresser‏

[Gebruikersnotities]
brabants_leeuw_1963_1_55_59.pdf
BRABANTS MOLENS MET HUN MULDERS
XXIII. Lïempde (Gasteren).
2. Huybert Dirx, zn. v. Mathijs en Jenneken Woutersdr. van Ryel, van ca. 1584 tot 1600. Men zie b.v. Boxtel R 74, dd. 3-3-1587, waarin ook zijn zwager, Leendert v. Duysel, Mulder te Boxtel.
3. Dirk Dirx, zn. van 2, geh. m. Agnes de Bresser, d. v. Jasper Dirck Peter, schepen Boxtel 1592, en Geertruyt Anthonisdr. Henrix Schellekens. Van ca. 1600 tot zijn overlijden voor 1654. Men zie Boxtel R 86, dd. 26-3-1626, en R 94, dd. 1634, f. 192,en ook N 4718, dd. 20-9-1639.

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.22&minr=13585125&miview=ldt
482.22 Index Index schepenprotocol Liempde (482.22)
Agneesken dochter van wijlen Jasper Dircks de Bresser
Anthonis Dircks
Henrick Jan Everts
Dirck Huijbert Matijssen als man van Agneesken (vernadering
Jan Claessen
Ariaen Jan Ariens Vrelincx
Datering: 1638-1641
Pagina: 91r
Plaats: Liempde

https://proxy.archieven.nl/235/C940A6CDC71D4D459512014D276370B7
5116.1 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.1)
106 Testament van Dirck Huiberts Molder en zijn vrouw Agneesken dochter van Jasper de Bresser, wonend herdgang Casteren onder Liempde. Hebben 7 kinderen
Datering: 07-10-1649
Pagina: 319
Plaats: Sint-Michielsgestel

https://proxy.archieven.nl/235/AF4C707251EF4CED83A5A22D2560E403
392.100 Index schepenprotocol Boxtel (392.100)
148 Joost Peter Everts en Adriaen Dierck Huijberts als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Evert Peter Everts verwekt bij diens vrouw Maijken dochter van wijlen Dierck Huijberts die deze Dierck heeft verwekt bij diens vrouw Agneesken dochter wijlen Jasper de Bresser, verder Gerit Henricks van Pinxten die thans is gehuwd met genoemde Maijken, daarin gemachtigd door schepenen van Boxtel d.d. 29 maart 1664, verkopen samen...
Datering: 04-08-1664
Pagina: 118r
Soort akte: Verkoop
Plaats: Boxtel

3.
manJan Jaspers de Bresser‏
Overleden ‎± 1658
[bron]
Genoemd in akte 187 van 11-05-1657
Echtgenote genoemd als weduwe in akte 253 van 27-12-1658.
ABT1658

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.12&minr=13659337&miview=ldt
482.12 Index Index schepenprotocol Liempde (482.12)
Anneken dochter wijlen Henrick Martens Beeckemans door Henrick verwekt bij diens vrouw Emmerensken, welke Anneken eerder de vrouw was van
Niclaes Janssen van den Bichelaer als man Anneken
Jan Jaspars de Bresser als man van Cornelia <========
de kinderen van wijlen Jan Daemen en diens vrouw Lijsken
Gertruijt dochter van wijlen Jan Damen verwekt bij Lijsken
Jenneken dochter wijlen Jan Daemen verwekt bij diens vrouw wijlen Lijsken
Oeijken doochter van wijlen Jan Damen verwekt bij Lijsken
wijlen Emmerensken dochter wijlen Jan Damen verwekt bij Lijsken, welke Emmerensken de vrouw was van
Gertruijt weduwe van Marten Jan Goijaerts
Adriaen Goijaert Hessels als man van Oeijken
Laureijs Janssen als man van Anneken
de kinderen van Jan Mathijssen en diens vrouw Emken
de minderjarige kinderen van wijlen Aert Quinten verwekt bij diens vrouw Jenneke
Anneken en Cornelia, dochters van wijlen Jan Mathijssen de Molder door Jan verwekt bij diens vrouw Emmerensken <====
Jenneke dochter wijlen Jan Matijssen (de Molder) verwekt bij Emmerensken
Lijsken dochter wijlen Jan Jansen de Moldere, vrouw van
Gerit Vromans als man van Jenneken
Datering: 1619-1620
Pagina: 28v
Plaats: Liempde

https://proxy.archieven.nl/235/12663D5CF65D47DC9DD63DEFFB09895B
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
318 Jan Jaspers de Bresser en Wouter Jaspers de Bresser, elk voor hun zesde deel verkopen aan Dirck Huiijbert Mattijssen hun aanspraken in een akker in totaal groot ca. 5 lopenzaad, gelegen te Boxtel in de parochie van Gemonde, waarvan de koper zelfook een zesde deel bezit, genoemd de Gheer, ...
Datering: 03-03-1633
Pagina: 128r
Soort akte: Verkoop
Plaats: Boxtel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.51&minr=13285266&miview=ldt
392.51 Index schepenprotocol Boxtel (392.51)
93 In nomine Domine Amen. Voor ons schepenen H. van Hal en G. van Hees zijn verschenen Jan Jaspar Bressers en diens vrouw Cornelia, welke Jan gezond van lijf en leden is en Cornelia ziek zijnde maar beiden in het bezit van hun verstand en geheugen. ... Idem willen de testateurs dat de ongetrouwde kinderen Gerit,Henrick en Emken ook de zelfde uitzet zullen krijgen als de andere kinderen. Ze vermaken aan hun kinderen Henrick ende Emken, ieder de nieuwe kist die ze nu gebruiken. De testatrice vermaakt aan Emken verder haar staalgrauwe rok, de beste ervan met alle linnenwaad. Nog vermaken ze aan Lijsken dochtere Michiel Willems een staalgrauwe rok. Nog krijgt hun dochter Jenneken een zwart lijfje met een zwarte rok. ...
Datering: 21-02-1646
Pagina: 192r
Soort akte: Testament
Plaats: Boxtel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.99&minr=13273243&miview=ldt
392.99 Index schepenprotocol Boxtel (392.99)
187 Jan Jaspers de Bresser verkoopt aan Engeltien weduwe van Cornelis Arien Bartholomeussen de helft van een stukje hooiland genoemd Oeijendonck, gelegen te Boxtel onder Lennesheuvel, ...
Datering: 11-05-1657
Pagina: 106v
Soort akte: Verkoop
Plaats: Boxtel

OVERLEDEN - ECHTGENOTE NEELTIEN.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.99&minr=13273295&miview=ldt
392.99 Index schepenprotocol Boxtel (392.99)
239 Hendrick Jan Jaspers de Bresser die ook mede handelt voor zijn moeder Neeltien Jaspers, belooft aan Peter Evert Jaspers de Bresser die per heden ...
Datering: 19-09-1658
Pagina: 141r
Soort akte: Schuldbekentenis
Plaats: Boxtel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.99&minr=13273309&miview=ldt
392.99 Index schepenprotocol Boxtel (392.99)
253 ... belendend de weduwe van Jan Jaspers de Bresser, ...
Datering: 27-12-1658
Pagina: 146r
Soort akte: Verkoop
Plaats: Boxtel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.25&minr=13660154&miview=ldt
482.25 Index Index schepenprotocol Liempde (482.25)
...
de weduwe van Jan Bressers
Wouter Jaspers de Bresser
....
Datering: 1651-1660
Pagina: 104r
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.25&minr=13660166&miview=ldt
482.25 Index Index schepenprotocol Liempde (482.25)
...
de weduwe van Jan Jaspers de Bresser
...
Datering: 1651-1660
Pagina: 110r
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.14&minr=16201626&miview=ldt
5116.14 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.14)
213 Handrick, zoon van Jan Jaspers de Bresser en Michiel Willems man van Maria, ook een dochter van Jan Jaspers, die in naam en vanwege Neelken hun moeder weduwe van Jan Jaspers de Bresser hebben bekend schuldig te zijn aan Wouter Jaspers de Bressereen bedrag van 140 gulden i.v.m. een vroegere lening, die op 1-2-1662 wordt vereffend in de vorm van “cruijsdaelders en ducatons” ...
Datering: 15-2-1662
Pagina: 197
Soort akte: Schuldbekentenis
Plaats: Gemonde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.4&minr=11331060&miview=ldt
5116.4 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.4)
150 Codicil van Neelken Jan Mathijssen weduwe van Jan Jaspers de Bresser, inwoonster Boxtel in herdgang Munsel. Vermaakt aan Lijsken dochter Michiel Willems verwekt bij Maria dochter van de testatrice voor haar trouwe dienst voor vele jaren en ook door haar zoon Hendrick 2 van de beste koeien etc. vooraf te ontvangen, nog 2 mud rogge, 20 el vlas, 20 pond gehekeld vlas, 10 ellen aborsten lakenstof, nog 200 gulden in geld. Actum in de baronnie van Boxtel
Datering: 06-02-1665
Pagina: 471
Plaats: Sint-Michielsgestel

https://proxy.archieven.nl/235/D9423CC8CF0847B5BDBB0683970EF3F0
392.100 Index schepenprotocol Boxtel (392.100)
270 Er is een meningsverschil ontstaan tussen Lijsken dochter van Michiel Willems verwekt door deze Michiel bij diens vrouw Marie dochter van Jan Jaspers de Bresser en diens vrouw Neeltien ter ener zijde, met verder de andere kinderen van wijlen genoemde Jan Jaspers de Bresser en diens vrouw Neeltien ter andere zijde. Het handelt over een codicil dat door Neeltien als langstlevende en genoemde Jan Jaspers de Bresser voor notaris Jan van den Heuvel was gemaakt met als getuigen Goijaert van Hees en Jan Dircks op 6 december 1665, ten voordele van genoemde Lijsken Michiel Willems.Voor schepenen zijn nu verschenen deze Lijsken en ook Michiel Willems als haar vader ter ener zijde en Dirck Jan Jaspers de Bresser, verder Jan Antonissen als man vanJenneken, Goijaert Henricks van de Ven als man van Emken, beiden dochters van genoemde Jan de Bresser en Neeltien, verder Dierck Goijaerts van Rund als voogd over de kinderen van Jan zoon van genoemde Jan en Neeltien, verder Peter Hendrick Heesters als voogd over de kinderen van Anthonis ook zoon van genoemde Jan en Neeltien, samen als partij ter ander zijde, ...
Datering: 19-10-1666
Pagina: 204r
Soort akte: Minnelijke overeenkomst
Plaats: Boxtel

https://proxy.archieven.nl/235/8E529ED1BCA44B3180008A77604290A8
392.100 Index schepenprotocol Boxtel (392.100)
289 Dierck zoon van wijlen Jan Jaspers de Bresser door deze Jan verwekt bij diens vrouw Neeltien Janssen, verder Michiel Willems als man van Maeijken, Goijaert Hendricks van de Ven als man van Emken, Jan Antonissen als man van Jenneken, allen dochters zijnde van wijlen Jan Jaspers de Bresser en vermelde Neeltien, genoemde Dierck voor hemzelf handelend en nog samen met Jan Goijaerts van de Biechelaer als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Jan ook zoon van genoemde Jan Diercks de Bresser en Neeltien, verder Jan Jan Gerits als man van Maijken dochter van wijlen Jan zoon van Jan Jaspers de Bresser en Neeltien, welke Michiel Willems nog handelt als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Antonis ook zoon van genoemde Jan Jaspers de Bresser en van Neeltien, hebben verklaard met elkaar een deling te hebben gemaakt van het bezit dat ze van hun ouders hebben geerfd. ...
Datering: 15-02-1667
Pagina: 216r
Soort akte: Boedeldeling
Plaats: Boxtel

4.
woman‎Elisabeth Jaspers de Bresser‏‎

[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/A858B9D845F248E386D670E131A5C6F4
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
174 Elisabeth dochter van Jasper de Bresser verkoopt aan Dirck Huijbert Mathijssen een heiveldje, gelegen te Boxtel onder Gemonde in de Schomberch daar, ...
Datering: 17-04-1632
Pagina: 78r
Soort akte: Verkoop
Plaats: Boxtel

BAGIJNTKEN OPTE GROOTE BEGIJNHOFF
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.112&minr=11618908&miview=ldt
7636.112 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.112)
562 Jan Eevert Thonis ende Wouter gebroederen voir hem zelve ende hem fort ende sterck maeckende voir Dirck Huijberts als man ende momboir van Neesken zijne huijsvrouwe ende suster Lijsken bagijntken opte groote begijnhoff. Alle kijnderen ende erffgenaemen van wijlen Jasper Dirckx de Bresser ende Geertruijt zijn huijsvrouwe. Zij hebben vercooft aen Lambert Dierck… een stuck teullants, gelegen onder de prochie van Gemonde ende de dingbancke van Sint Oedenrode inden hertganck van Bersselaer gemijnlijck genoempt Voschool hoeck. Vercoopere aengecomen ende aenverstorven van wijlen henne audere.
Datering: 1632
Pagina: 678
Plaats: Sint-Oedenrode

https://proxy.archieven.nl/235/47BC2F1567FD405088EE5CBC88D45211
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
392 Elisabeth dochter van Jaspar de Bresser met voogd verkoopt aan Dirck Huijbert Mattijssen een perceel land groot ca. drievierde vatzaad kleine maat, gelegen te Boxtel onder Gemonde genoemd de Gheer, ...
Datering: 22-11-1633
Pagina: 152BISr
Soort akte: Verkoop
Plaats: Boxtel

ZUSTER
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.19&minr=13557290&miview=ldt
482.19 Index Index schepenprotocol Liempde (482.19)
...
zuster Lisbeth dochter wijlen Jaspar Dircks de Bresser
...
Datering: 1634
Pagina: 69v
Plaats: Liempde

https://proxy.archieven.nl/235/866439717E7A4087B0F34B1EA4C835E0
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
730 Elisabeth Jaspers verkoopt aan Wouter Jaspers haar erfdeel afkomstig uit het bezit van heer Peeter de Bresser, behalve haar recht in het moerveld. De verkoopster belooft alle lasten van haar kant af te handelen. Actum als voor.
Datering: 05-07-1636
Pagina: 288v
Soort akte: Verkoop
Plaats: Boxtel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.23&minr=13582555&miview=ldt
482.23 Index Index schepenprotocol Liempde (482.23)
Gijsbert van der Asdonck (onder Boxtel)
Arien Meeussen
de kinderen van Willem Meeussen
Lijsken dochter van wijlen Jasper de Bresser
Henrick Henricks van Eijndoven
de weduwe van Ancem Jan Niclaessen Goossens
de hoeve van Horenbeckx (in de baronie van Boxtel) genoemd Daesdonck
Jan Jaspers
Datering: 1642-1647
Pagina: 165v
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.95&minr=11896524&miview=ldt
392.95 Index schepenprotocol Boxtel (392.95)
93 Wouter Corstiaens en Elisabeth Jasper Dircks de Bresser met haar voogd beloven samen en apart op onderpand van hun persoon en bezit om Jan Corstiaen Eijmberts die te zullen vrijwaren voor de borgstelling die deze Jan voor schepenen eerder had gedaan ten behoeve van Everaert Jasper Dircks de Bresser en diens bezit. Actum ut supra.
Datering: 12-06-1642
Pagina: 29r
Soort akte: Vrijwaring
Plaats: Boxtel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.95&minr=11896523&miview=ldt
392.95 Index schepenprotocol Boxtel (392.95)
92 Jan Corstiaen Eijmbers verkoopt aan Wouter Corstiaens en aan Elisabeth dochter wijlen Jasper Dircks de Bresser (boven de akte staat ten behoeve van Everaert Jaspers de Bresser) de helft van een huis, schuur, hofstad en boomgaard etc. ... Hieruit jaarlijks de chijns aan de heer van Boxtel te betalen zoals Everaert Jaspers dat bezit eerder voor schepenen van Boxtel had overgedragen aan Jan Corstiaen Eijmerts en aan Peter Goijaerts van den Ven op 14 mei 1639....
Datering: 12-06-1642
Pagina: 29r
Soort akte: Verkoop
Plaats: Boxtel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.95&minr=11896605&miview=ldt
392.95 Index schepenprotocol Boxtel (392.95)
174 Jan Zebrechts de Visser belooft aan zuster Lisbeth dochter van Jaspaer Dircks de Bresser een jaarlijkse rente van 5 karolusguldens, ...
Datering: 12-06-1643
Pagina: 50v
Soort akte: Schuldbekentenis
Plaats: Boxtel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.96&minr=11897190&miview=ldt
12 ... b.p. ... Lijsken dochter van Jasper de Bressere ...
Datering: 28-12-1646
Pagina: 8r
Soort akte: Schuldbekentenis
Plaats: Boxtel

WIJLEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.98&minr=12889032&miview=ldt
392.98 Index schepenprotocol Boxtel (392.98)
Jan Jaspars de Bresser
Jan Jaspers de Bresser
wijlen Lijsken Bressers <===
Wouter Jaspars de Bresser
Jan Jaspars
Jan Hendrick Santegoits
Magdalena van der Stappen
Datering: 1651-1654
Pagina: scan 102 links
Plaats: Boxtel

5.
manAnthonis Jaspers de Bresser‏
Gedoopt ‎23 mrt 1593 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 24 van 20-5-1650 - 60 jaar - dus geboren rond 1590.
Zie akte 327 van 15-08-1656: 60 jaar - dus geboren rond 1596
Zie akte 338 van 02-09-1656: 60 jaar - dus geboren rond 1596
Zie akte 461 van 29-9-1658: 61 jaar - dus geboren rond 1597.
ABT1593

Getuigen:
Anthonis: Bresser, NN (=Reverendus Dominus Decanus) & Lucae, Judith
Theodorus: Joannes Arnoldi & Maria Joannis
Geertruijt: Heijlwigis Laurentii & Everardus Gasparis de Bresser
Jasper: Joanna van den Heuvel & Micha%l Christiani van Hees
Meriken: Agnes Jasparis de Bresser & Gualtarus Gasparis de Bresser
Corstken: Joanna Henrici & Joannes Everardi Schellekens

Dus heeft waarschijnlijk een broer Everardus, broer Gualtarus, zus Agnes

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.14&minr=13663776&miview=ldt
482.14 Index Index schepenprotocol Liempde (482.14)
Laurens Henrick Laurens Hessels, schepen
Henrick Henricks van der Braecken, schepen
Evert zoon Jaspers de Bresser door Jasper verwekt bij diens vrouw Geertruijt <== Everardus
Geertruijt dochter wijlen Anthonis Schellekens, vrouw van
Dirck Huijberts als man van Agneesken
Agneesken dochter van Jasper de Bresser verwekt bij Geertruijt <=== Agnes
Jan, Antonis, Wouter, Lijsken, kinderen van Jaspers de Bresser verwekt bij Geertruijt <=== Wouter
Jan natuurlijke zoon van wijlen Evert Anthonis Schellekens
Laurens Henricks
Lenaert Peters
Jan Herberts van de Venne
Datering: 1622-1624
Pagina: 39v
Plaats: Liempde

Met dank aan https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56:
https://denboschpubliek.hosting.deventit.net/detail.php?id=751894443Datum 23/3/1593
Bron DTB-003
Vindplaats GAHt
Kerk Jan
Kerkelijke Gezindte RK
Naam Anthonus
Rol Gedoopte
Wettig ja
Naam Jasper Bressers
Rol Vader
Herkomst Gemonde
Naam NN NN
Rol Moeder
Herkomst Gemonde
Naam Lamberts, Marten
Rol Getuige
Naam Thonus, Margriet Hanric
Rol Getuige
Plaats doop 's-Hertogenbosch

Overleden ‎± 1665
[bron]
Zie akte 117 van 14-09-1664: Codicil
Zie akte 105 van 21-03-1665: erfdeling

Niet gevonden in index BHIC (Feb2020).

ABT1665
‎, leeftijd ongeveer 72 jaar
[Gebruikersnotities]
HEER PETER IS DE BROER VAN ZIJN VADER.
https://proxy.archieven.nl/235/409D283E396142D8B33AB35014D607A4
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
727 Antonis Jaspers Bressers verkoopt in de vorm van een ruil aan Dirck Huijbert Mattijssen zijn deel afkomstig uit het bezit van heer Peeter de Bresser, gelegen te Boxtel of elders zoals dat bezit in de vorige akte is vermeld met uitzondering van het deel moerveld. ...
Datering: 05-07-1636
Pagina: 288r
Soort akte: Verkoop
Plaats: Boxtel

https://proxy.archieven.nl/235/85AF4C96DFDC439BB7B1196DA326EEA4
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
1059 Antonis Jaspers Bressers verkoopt in de vorm van een ruil aan Peeter Aerts van Overbeeck een perceel teulland groot ca. een lopenzaad, gelegen te Boxtel onder Hoog Gemonde, belendend Peeter Aerts van Overbeeck, het grote gasthuis van Den Bosch,een mestweg daar. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. Actum ut supra.
Datering: 24-10-1639
Pagina: 378r
Soort akte: Verkoop
Plaats: Boxtel

TWEE BROERS VAN ECHTGENOTE?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.95&minr=11896592&miview=ldt
392.95 Index schepenprotocol Boxtel (392.95)
161 Antonis Jaspers de Bresser en Michiel Corstiaen Janssen van Hees verkopen aan Jan Corstens van Hees een perceel akkerland groot ca. 3 lopenzaad, gelegen te Boxtel in herdgang Gemonde, b.p. Willem Janssen, Aert Jan Rijckerts, zoals ze hebben gekocht bvan Laureijs Corstiaens volgens de schepenbrief van Cuijck, d.d. 5 mei 1643 voorzien van het zegel. De verkopers beloven de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen. Datum 6 juni 1643, getuigen Ruijs en Poppels als schepenen.
Datering: 06-06-1643
Pagina: 48r
Soort akte: Verkoop
Plaats: Boxtel

LEEFTIJD 60 - SCHOONVADER Corstian van Hees
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.13&minr=19048759&miview=ldt
5116.13 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.13)
24 Anthonis Jaspers de Bresser (60), Gijsbert Paulssen (49) te Gemonde bij Sint Michielsgestel met verklaring ten behoeve van Adriaen Everdts in verband met enige percelen nieuwe erven die van gemeijnt zijn verkocht liggende bij oude erven; in dit verband worden genoemd perceel zowel akkerland als groenland onder Gemonde genoemd die Caerdt; Jan Meussen verklaart dat hij 60 of 70 jaren geleden van de gemeijnt heeft gekocht een streep nieuw land langs zijn oud erf en dat Corstian van Hees zijn schoonvader is gebleven in zijn oude gebruik en gerechtigheid van potingen ook over de vaarweg;...
Datering: 20-5-1650
Pagina: 20
Soort akte: Verklaring
Plaats: Sint-Michielsgestel

https://proxy.archieven.nl/235/F67DC70427F44705B4F019FA5665F2A3
5116.1 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.1)
139 Testament van Anthonis Jaspers de Bresser en zijn vrouw Jenneken dochter van Corstiaen Janssen van Hees, inwoners parochie Gemonde te St. Michielsgestel
Datering: 11-03-1652
Pagina: 419
Plaats: Sint-Michielsgestel

LEEFTIJD
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.13&minr=19049062&miview=ldt
5116.13 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.13)
327 Lambert Jan Dirckx (94 of 95) en Jan Jan Rijckers van den Oetelaer (52) parochie Gemonde onder Boxtel en Anthonis Jaspers de Bresser (60) uit Gemonde onder sint Michielsgestel met een verklaring ...
Datering: 15-08-1656
Pagina: 274
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.13&minr=19049073&miview=ldt
5116.13 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.13)
338 Lambert Jan Dircx (94 of 95) uit Boxtel en Anthonis Jaspers de Bresser (60) uit Sint Michielsgestel parochie Gemonde met verklaring ...
Datering: 02-09-1656
Pagina: 282v
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.13&minr=19049196&miview=ldt
5116.13 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.13)
461 ... Anthonis Jaspers de Bresser (61); Jan Janssen van Hees (48) uit Gemonde onder Sint Michielsgestel; ...
Datering: 29-9-1658
Pagina: 385v
Soort akte: Verklaring
Plaats: Gemonde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.51&minr=11590063&miview=ldt
5121.51 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.51)
32 Wij Willem Damen en Jan Jan Spierincks, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Teunis Jaspers de Bresser en verkoopt aan zijn zoon Teunis Teunis de Bressere de helft van een stuk land in totaal ca. 3 lopenzaad gelegen in de parochie Gemonde onder St. Michielsgestel ter plaatse genoemd de Kerkakker...
Datering: 18-04-1662
Pagina: 26r
Soort akte: Verkoop
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.14&minr=16201644&miview=ldt
5116.14 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.14)
231 Jan Corstiaens van Hees; Anthonis Jaspers de Bresser; Gerit, zoon van Rijckert Janssen van den Brant, inwoners van Sint Michielsgestel hebben gemachtigd Lowies Waltheri om in hun naam te compareren voor de Leenhof van Brabant binnen ’s-Gravenhage representerende de hertog van Brabant om aldaar te verheffen ...
Datering: 24-4-1662
Pagina: 215v
Soort akte: Machtiging
Plaats: Sint-Michielsgestel

5 KIDS - 4 GETROUWD - CORSTKEN NOG NIET - OUDSTE ZOON IS Anthonis.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.4&minr=11331027&miview=ldt
5116.4 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.4)
117 Codicil van Anthonis Jaspers de Bresser, imnwoner parochie Gemonde onder St. Michielsgestel. Hij verklaart met zijn vrouw Jenneken Corsten van Hees op 11 maart 1652 zijn testament te hebben gemaakt dat hij alsnog ratificeert. Zijn 4 getrouwde kinderen hebben hun uitzet al gehad maar zijn jongste dochter Corstken die bij hem woont nog niet. Daarom krijgt ze alvast een kast en linnengoed, nog diverse huisraad. Zijn zoon Jasper krijgt als uitzet 2 mud rog, een mud boekweit met het zomerstro van de boekweit, gerst, haver en erwten en nog 5 vijm dakstroo etc. Zijn schoonzoon Aert Peters vanwege verleende hulp krijgt een halve malder rogge en een half mud boekweit. Als voogden over Corstken benoemt hij zijn oudste zoon Anthonis Anthonissen.Actum parochie Gemonde onder St. Michielsgestel
Datering: 14-09-1664
Pagina: 365
Plaats: Sint-Michielsgestel

GEZIN:
Anthonis Jaspers de Bresser x Jenneken Corsten van Hees
- Anthonis
- Jasper
- Geertruijt x Evert Willems de Bever
- Meriken x Aert Peters van Overbeeck
- Corstken
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.52&minr=11589721&miview=ldt
5121.52 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.52)
105 Anthonis Anthonis de Bresser, Jasper Anthonis de Bresser, Evert Willems de Bever man van Geertruijt Anthonissen; Aert Peters van Overbeeck man van Meriken Anthonissen; Corstken Anthonissen geassisteerd door ons als schepenen en voogden; samen kinderen en erfgenamen van wijlen Anthonis Jaspers de Bresser en Jenneken Corsten van Hees, delen middels blinde loting de nalatenschap van hun ouders. ...
Datering: 21-03-1665
Pagina: 94r
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Sint-Michielsgestel

6.
manWouter Jaspers de Bresser‏
Gedoopt ‎24 apr 1601 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Eerste doop kind gevonden op 12/1/1622 - Dus geboren voor 1623-21=1601

Met dank aan https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56:
https://denboschpubliek.hosting.deventit.net/detail.php?nav_id=21-1&id=751958037&index=4atum 24/4/1601
Bron DTB-003
Vindplaats GAHt
Kerk Jan
Kerkelijke Gezindte RK
Bijzonderheden 1 Get. 3: Eelias huijsvrouw
Naam Wauter
Rol Gedoopte
Wettig ja
Naam Jasper de Bresser
Rol Vader
Herkomst St.Michielsgestel
Naam Truijken NN
Rol Moeder
Herkomst St.Michielsgestel
Naam Lill, Aerdt Dierix van
Rol Getuige
Naam NN, Eelken
Rol Getuige
Plaats doop 's-Hertogenbosch

Overleden ‎1676
[bron]
Testament akte 24 van 05-08-1666
Codicil testament akte 199 van 29-10-1676 - gestorven voor tekening.
Dus gestorven in 1676.
‎, leeftijd ongeveer 75 jaar
[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/58E4E2B1026843B6B17953EA0DA2331A
392.91 Index schepenprotocol Boxtel (392.91)
63 Wij, schout, schepenen en gezworenen op grond van het hiervoor vermelde octrooi verkopen aan Wouter zoon Jaspers Dircks de Bresser, een stuk land gelegen in de baronie van Boxtel...
Datering: 17-11-1629
Pagina: 42r
Soort akte: Verkoop
Plaats: Boxtel

https://proxy.archieven.nl/235/24C1678C2E8C48268BE8FE29E4D58B03
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
319 Wouter Jaspers de Bresser verkoopt aan Dirck Huijber Mathijssen zijn zesde deel van een stuk heide, gelegen te Boxtel ter zelfder plaatse voor in de parochie van Gemonde,...
Datering: 03-03-1633
Pagina: 128r
Soort akte: Verkoop
Plaats: Boxtel

https://proxy.archieven.nl/235/1E8F2CD06D894A3F8B079D01877AE5DC
5116.11 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.11)
49 Peeterken dr.v. Ambrosius Mathijssen (22) te ’s-Hertogenbosch verklarende dat zij samen met haar zus Cristina in presentie van Jan Goossens te ’s-Hertogenbosch hebben verkocht aan Iken de vrouw van Wouter Jaspars de Bresser (in 1635) de nodige kledingstukken van hun overleden moeder. Getuigen: Wilbert Handrickx en Huybert Janssen uit Gemonde
Datering: 07-12-1638
Pagina: 66
Soort akte: Getuigenverklaring
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.99&minr=13273477&miview=ldt
392.99 Index schepenprotocol Boxtel (392.99)
421 Wouter Jaspers de Bresser verklaart aan Sijmon Janssen van Oekel ...
Datering: 02-12-1661
Pagina: 223r
Soort akte: Schuldbekentenis
Plaats: Boxtel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.5&minr=11331155&miview=ldt
5116.5 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.5)
24 Testament van Wouter Jaspers de Bresser en zijn vrouw Iken Peter Janssen, inwoners van Boxtel
Datering: 05-08-1666
Pagina: 52
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.104&minr=13484106&miview=ldt
392.104 Index schepenprotocol Boxtel (392.104)
Wouter Jasper de Bresser
...
Datering: 1672-1678
Pagina: 178r (scan 200 rechts)
Plaats: Boxtel

WIJLEN - ECHTGENOTE
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.104&minr=13484007&miview=ldt
392.104 Index schepenprotocol Boxtel (392.104)
meester Guiliam van de Asdonck
Alith dochter van wijlen Wouter Jasper de Bresser
Anthonie Jaspers de Bresser
Anthonie zoon van Wouter Jaspers de Bresser verwekt bij diens vrouw Maeijken dochter van Wouter van Santen
de kinderen van Jan Bressers
Peter en marie minderjarige kinderen van wijlen Anthonie zoon van Wouter Jaspers de Bresser
Peter Wouters de Bresser
Wouter Jaspers de Bresser en diens vrouw Eijken <=====
de heer Bruegel
de weduwe van Jan Brouwers
Joost Jan Goossens, presidentschepen
Eijken Peters <=====
Jan Aert Quinteijns
Claes Thomas als voogd
Jasper en Jenneken, kinderen van wijlen Evert Jan Thomas verwekt bij diens vrouw Alith
Govert van de Ven als voogd
Datering: 1672-1678
Pagina: 112v (scan 132 links)
Plaats: Boxtel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.8&minr=11526103&miview=ldt
5116.8 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.8
199 Testament van Wouter Jaspers de Bresser weduwnaar van Iken Peter Janssen wonend baronie Boxtel, herdgang Munsel. Hij heeft eerder voor notaris Jan van de Heuvel zijn testament opgemaakt dat hij alsnog goedkeurt en er een codicil aan toevoegt. Eerder heeft hij zijn zoon Hendrick een hoogkar en een paard vermaakt, maar had dat paard nu verkocht. Hendrick krijgt daarom een ander paard met nieuw beslag. Vanwege goede diensten krijgt Hendrick zijn deel van de bijen, nog 2 zakken rogge en 2 zakken boekweit vooraf aan de deling. Actum in zijn woonhuis te Boxtel (is niet gepasseerd, volgens de aantekening is de testateur gestorven voordat het was ondertekend)
Datering: 29-10-1676
Pagina: 545
Plaats: Sint-Michielsgestel


Voor meer informatie: bertho@derikx.com