man‎Willem Corsten van de Merendonck‏‎

[Gebruikersnotities]
GENOEMD:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.14&minr=16201648&miview=ldt
5116.14 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.14)
235 Jan Thomas Ambrosius te Gemonde onder Sint Michielsgestel bekent schuldig te zijn aan Jan Corstiaens van de Merendonck ... Getuigen: Willem Corstiaens van de Merendonck en Handrick Janssen van den Heuvel.
Datering: 27-4-1662
Pagina: 218
Plaats: Gemonde

VOOGDEN OVER KIDS
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.56&minr=11672434&miview=ldt
5121.56 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.56)
114 Op 22 oktober hebben Jan Corsten van de Merendonck en Claes Jan Erberts Beecx de eed afgelegd als voogden over de minderjarige kinderen van Willem Corsten van der Merendonck verwekt bij Ariken Jan Erberts Beecx te Gemonde alhier overleden zijnde....
Datering: 22-10-1676
Pagina: 166v
Soort akte: Voogdij
Plaats: Sint-Michielsgestel

KIDS - WEDUWE
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.74&minr=13602771&miview=ldt
5121.74 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.74)
Andries Corsten van Aelst, schepen
I. Elsevier
Ariken Jan Erberts, vrouw van
Antonij, Jan en Claes, broers en hun zuster Catelijn, kinderen van Willem Corsten van de Merendonck verwekt bij diens vrouw Ariken
de weduwe van Jan Corsten (van de Merendonck)
A. Schortes, substituut-secretaris
Andries Huijberts van de Sande
Datering: 1685-1689
Pagina: 152v (scan 305 )
Plaats: Sint-Michielsgestel
Page 305 of 378 - 1688
Zie ook 152r
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.74&minr=13602770&miview=ldt

ERFDELING
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.142&minr=11937831&miview=ldt
5122.142 Index schepenprotocol Schijndel (5122.142)
160 Scheiding en deling van goederen onder Jan en Claes broers en hun minderjarige zus Catelijn, Willem Jan Damen, Willem van den Meerendonk x Arijken dr.v.Jan Erberts
Datering: 1685-1690
Pagina: II-193
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Schijndel
Startop pagina 489 of 561 - 5122-142-0489.jpg
Getekend op pagina 491 - 1689

GEZIN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.74&minr=13602771&miview=ldt
5121.74 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.74)
...
Ariken Jan Erberts, vrouw van
Antonij, Jan en Claes, broers en hun zuster Catelijn, kinderen van Willem Corsten van de Merendonck verwekt bij diens vrouw Ariken
de weduwe van Jan Corsten (van de Merendonck)
...
Datering: 1685-1689
Pagina: 152v (scan 305 )
Plaats: Sint-Michielsgestel
Zie ook 152r
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.74&minr=13602770&miview=ldt

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.112&minr=13549145&miview=ldt
392.112 Index schepenprotocol Boxtel (392.112)
de kinderen van Adriaen Fredericx
A. Huijgens, secretaris
Anthonij, Claes en Cathelijn, broers en zus en kinderen van wijlen Willem Corsten van Merendoncq <== Geen Jan?
wijlen Goijaert Corsten van Merendonck
Jan Rutten Moescops, schepen
Aert Aerts van den Oetelaer
Govert van Rund, schepen
Datering: 1687-1694
Pagina: 51r (scan 53 rechts)
Plaats: Boxtel
Page 53 of 225

BROER Goijaert, ZUS Meriken x Jan Damen (in akte 75 zoon genoemd als "Daam Janssen Schellekens")
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.131&minr=12563728&miview=ldt
5122.131 Index schepenprotocol Schijndel (5122.131)
111 Daam Jan Damen, Willem Jan Spierings man van Perijn, Ryckert Wilberts man van Teuniske en Eerkke, kinderen van Jan Damen verwekt bij Meriken Corsten van der merendonck als ook Jan, Claas, Catelijn en Antony kinderen van Willem Corste van der Merendonq mede in naam van Antony ook een zoon van Willem Corstens is aangekomen een huis en hof naast ... , hen aangekomen van Goijaert Corste van der Meerendoncq hun oom en hebben dit alles verkocht aan Jan Gijsbert van den Boogaert te Sint Michielsgestel ....
Datering: 24 mei 1688
Pagina: 122v
Soort akte: Verkoop
Plaats: Schijndel

BROER Jan (overleden) x Lijsbeth Gerits Janssen
https://proxy.archieven.nl/235/4CEBB817A6A74E9484BA596DA08AD12C
5115.8 Index Notarieel protocol Den Dungen (5115.8)
75 Lijsbeth Gerits Janssen, eerder gehuwd met Jan Corsten van der Merendonck, thans gehuwd met meester Dirck Loijens, wonend te Gemonde onder St. Michielsgestel. Haar huis is door een zware stormwind omvergewaaid, ze is daarvan voor de helft eigenaresse. Omdat het veel geld kost om weer op te bouwen, volgt overdracht van de opstal.
de erfgenamen van Jan Corsten van de Merendonck, zijn eigenaars voor de andere helft van het omgewaaide woonhuis
Daam Janssen Schellekens, Willem Janssen Schellekens en Teuntie Janssen Schellekens als weduwe van Rijckaert Wilberts Clomp, verkrijgers van de oude materialen van het omgewaaide huis etc., elk een zevende deel
Peter Janssen Casteleijns als man van Perijn Janssen Schellekens, een zevende deel
Jan en Claes Willems van der Merendonck, elk een zevende deel <=======
Teunis Aarts van Overbeeck als man van Catalijn Willems van der Merendonck, een zevende deel <=======
Jacob Janssen van Boxtel, inwoner Gemonde als notarisgetuige 1702
Baudewijn Janssen Sijmons, inwoner Gemonde als notarisgetuige 1702
Datering: 15 maart 1702
Pagina: scan 134
Plaats: Gemonde onder Sint-Michielsgestel

BROER Jan EN GEZIN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5115.10&minr=19015056&miview=ldt
5115.10 Index Notarieel protocol Den Dungen (5115.10)
92 meester Dirck Loijens (of staat er Loijers?) als weduwnaar van Lijsbet Gerits Janssen van Velthoven, welke Lijsbet eerder was gehuwd met Jan Corsten van den Merendonck, deling van bezit onder Schijndel aan het Oetelaar
Constantijn van Zutphen, openbaar notaris 1705, eerder testament voor Dirck Loijen en Lijsbeth van Velthoven
Claas en Jan, zoons van Willem Corsten van der Merendonck <=====
Teunis Aarts van Overbeeck als man van Catalijn Willem Corsten van der Merendonck <=====
Daam zoon van Jan Schellekens verwekt bij Maria Corsten van der Merendonck
Peter Janssen Casteleijns als man van Perijntie (Schellekens)
Frans Adriaans Coolen als man van Teuntie (Schellekens)
Willem Janssens Schellekens verwekt bij Maria Corsten van de Merendonck, vader van diens minderjarige kinderen verwekt bij Jenneken Janssen van Overbeek
Corstiaan Janssen van Heesch, bezit onder Schijndel
de kinderen van Hendrick Eijmberts, bezit onder Schijndel
monsieur Deckers, bezit onder Schijndel
Jan Verhagen, bezit onder Schijndel
Peter Adriaans, bezit te Schijndel
Adriaan Roelofs, bezit te Schijndel
Jan Verhagen, bezit te Schijndel
monsieur Conelis van Nijmegen, klerk op de secretarie Den Bosch
Hendrick Jan Theunissen, inwoner en notarisgetuige Den Dungen, 1706
Johannis van Zutphen, inwoner en notarisgetuige Den Dungen, 1706
Datering: 15 mei 1706
Plaats: Den Dungen

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.215&minr=16016222&miview=ldt
5121.215 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.215)
Michiel Hendricx Clomp
Claas en Jan, zoons van Willem Corsten van de Merendoncq
Theunis Aarts van Overbeecq als man van Cathalijn (van de Merendoncq)
Cathatlijn Willem Corsten van de Merendoncq, vrouw van Theunis (van Overbeecq)
Adam zoon van Jan Schellekens door Jan verwekt bij Merij (van de Merendoncq)
Merij Corsten van de Merendoncq, vrouw van Jan (Schellekens)
Peter Janssen Casteleijns als man van Perijntje (Schellekens)
Frans Adriaan Coolen als man van Theuntje (Schellekens)
Pereijntje en Theuntje, dochters van Jan Schellekens verwekt bij Maria
Willem Janssen Schellekens zoon wijlen genoemde Maria (van de Merendoncq) en diens 4 minderjarige kinderen door Willem verwekt bij diens vrouw Jenneken (van Overbeecq)
Jenneken Jansen van Overbeecq, vrouw van Willem (Schellekens)
Datering: 1716-1717
Pagina: 205v
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.215&minr=16016105&miview=ldt
5121.215 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.215)
Hendrick Hendricx Clomp
Claas en Jan, broers en zoons van Willem Corsten van de Merendoncq
Theunis Aarts van Overbeecq, als man van Cathalijn (van de Merendoncq)
Adam zoon van Jan Schellekens door Jan verwekt bij diens vrouw Marij (van de Merendoncq)
Marij Corsten van de Merendoncq, vrouw van Jan (Schellekens)
Peter Jansen Castelijn als man van Perijntje (Schellekens)
Frans Adriaan Colen als man van Theuntje (Schellekens)
Perijntje en Theuntje, dochters van Jan Schellekens verwekt bij ndiens vrouw Maria (van de Merendoncq)
Willem Janse Schellekens, zoon van wijlen Maria (van de Merendoncq)
de 4 minderjarige kinderen van Willem Jans Schellekens door Willem verwekt bij diens vrouw Jenneken (Overbeecq)
Jenneken Jansen van Overbeecq, vrouw van Willem (Schellekens)
Datering: 1716-1717
Pagina: 146r
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.215&minr=16015837&miview=ldt
5121.215 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.215)
Corst Jansse van Heesch (in de vorige akte vermeld als Heessel)
Claas en Jan, broers en zoons van Willem Corsten van de Merendoncq
Theunis Aerts van de Overbeecq als man van Cathalijn (van de Merendoncq)
Cathalijn Willem Corsten van de Merendoncq, vrouw van Theunis (van Overbeecq)
Adam zoon van Jan Schellekens door Jan verwekt bij diens vrouw Maria (van de Merendoncq)
Maria Corsten van de Merendoncq, vrouw van Adam (Schellekens)
Peter Jansse Castelijns als man van Preijntje (Schellekens)
Frans Adriaan Coolen als man van Teuntje (Schellekens)
Preijntje en Teuntje, dochters van Jan Schellekens verwekt bij Maria (van de Merendoncq)
Willem Janssen Schellekens, zoon van Maria (van der Merendoncq) als vader van zijn 4 minderjarige kinderen verwekt bij Jenneke (van Overbeecq)
Jenneke Janse van Overbeecq, vrouw van Willem (Schellekens)
Datering: 1716-1717
Pagina: 6v
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.216&minr=16016423&miview=ldt
5121.216 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.216)
Jan Gijsberts van den Boogert
Jenneke vrouw van Jan van der Aa
Daam Jan Damen
Willem Jan Spierincx als man van Perijn
Rijckert Wilberts als man van Theunisken (Daemen)
Daam, Peterijn, Theunisken en Eerken, kinderen van Jan Daemen door Jan verwekt bij diens vrouw Meriken (Corsten), er zouden 5 kinderen zijn, maar ik tel er maar 4
Meriken Corsten van de Merendocnk, vrouw van Jan Daemen
Jan, Claes, Catelijn en Anthonij , kinderen van Willem Corsten van de Merendonck <=== 4 KINDEREN
Anthonij zoon van Willem Corsten van de Merendonck
Datering: 1717
Pagina: 78r
Plaats: Sint-Michielsgestel

Ondertrouwd ‎24 okt 1655 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Bruidegom Willem Corsten
wonende te Gemonde
Bruid Ariken Jan Orbers
wonende te Schijndel
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 24-10-1655
Plaats: Schijndel
Bijzonderheden:
Bruidspaar wil trouwen in Schijndel voor predikant Immens
Datum proclamatie: 24-10-1655
Bronvermelding Nederduits Gereformeerd trouwboek 1651-1678, archiefnummer 1445, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 31, blad 7v05
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1651-1678
Religie: Nederduits Gereformeerd

. met:

womanAriken Jan Erberts Beecx‏
Gedoopt ‎11 feb 1625 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
In akte 114 van 22-10-1676 genoemd als "Ariken Jan Erberts Beecx". Zie notitie bij echtgenoot.

Huwelijk: Wonende in Schijndel
Geboren voor 1655-20=1635
In 1676 wordt ene "Claes Jan Erberts Beecx" voogd van haar kinderen - haar broer?

Getuigen:
Antonij:
Jan: Nicolaus Johannis & Johanna Cristiani <== N.J. is broer
Claes: Anthonius Hereberti & Catharina Nicolai <== A.H. is broer van vader?
Catalijn: Lijsken Janssen & Herbert Janssen <== H.J. is broer?

Waarom:
- Broer Claes wordt voogd en is doopgetuige - ouderlijk gezin bevat een Claes.
- Broer Herbert is doopgetuige
- Zij woont in Schijndel ten tijde van haar huwelijk.
- Dochter Catalijn vernoemd naar haar moeder Catharina.

BHIC: OpenArchives
Dopeling Adriana Erberti
Vader Joannis Erberti
Moeder Catharina
Getuige Petrus Petri & Isabella Theodori Henrici
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 11-02-1625
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1604-1627, archiefnummer 1455, inventarisnummer 1, blad 130v
Gemeente: Schijndel
Periode: 1604-1627
Religie: Rooms-KatholiekHelwigis: Joannis Emberti vader 16-10-1608 Schijndel DTB doopakte x Oda
Joannes: Joannis Emberti vader 16-03-1612 Schijndel DTB doopakte X N.N.
Adriana: Joannis Henrici Emberti vader 11-03-1615 Schijndel DTB doopakte x N.N.
Henricus: Joannes Henrici Emberti vader 10-03-1617 Schijndel DTB doopakte x N.N.
Maria: Jois Henrici Emberti vader 18-03-1619 Schijndel DTB doopakte x N.N.
Maria: Joannis Emberti vader 26-02-1623 Schijndel DTB doopakte x Catharina <===== Maria
Adriana: Joannis Erberti vader 11-02-1625 Schijndel DTB doopakte x Catharina <===== Ariken
Petranella: Joannes Erberti vader 24-06-1628 Schijndel DTB doopakte x Catharina N.N. <===== Ptronella
Wilhelma: Joannes Erberti vader 08-08-1631 Schijndel DTB doopakte x N.N. <=== ?
Nicolaus: Joannes Egberti vader 07-08-1633 Schijndel DTB doopakte x Catharina N.N. <===== Claes
Aleijdis: Joannes Henrici Eijmberts vader 18-03-1635 Schijndel DTB doopakte x Elizabeta N.N.
Arnoldus: Joannes Emberti vader 22-11-1635 Schijndel DTB doopakte x Joanna N.N.
Erbertus: Joannes Erberti vader 10-11-1639 Schijndel DTB doopakte x Catharina N.N. <===== Erbertus
Elisabetha: Joannes Erberti vader 17-11-1639 Schijndel DTB doopakte x Elisabeth N.N.
Anna: Joannes Emberti vader 15-01-1643 Schijndel DTB doopakte x Maria N.N.
Nicolaus: Joannes Emberti vader 09-10-1643 Schijndel DTB doopakte x Catharina N.N. <===== Claes
Embertus: Joannes Henrici Emberti vader 23-11-1645 Schijndel DTB doopakte x Heijlwigis N.N.
Maria: Joannes Henrici Emberti vader 08-06-1646 Schijndel x Helena N.N.

[Gebruikersnotities]
BROER Claes
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.56&minr=11672434&miview=ldt
5121.56 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.56)
114 Op 22 oktober hebben Jan Corsten van de Merendonck en Claes Jan Erberts Beecx de eed afgelegd als voogden over de minderjarige kinderen van Willem Corsten van der Merendonck verwekt bij Ariken Jan Erberts Beecx te Gemonde alhier overleden zijnde. Ze beloven een behoorlijke administratie van het bezit te zullen doen voor schepenen alhier. ...
Datering: 22-10-1676

Kinderen:

1.
man‎Antonij Willem Corsten van de Merendonck‏‎

[Gebruikersnotities]
Mogelijk gehuwd met Anneken dochter van Arijen Jan Rijckerts en Cathelijn Claessen.
ANDER PERSOON - TE VROEG IN DE TIJD
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.53&minr=11672028&miview=ldt
5121.53 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.53)
77 Voor schepenen Willem Hendricks de Bever en Jan Jans Broeren zijn verschenen Claes zoon van Arijen Jan Rijckerts en Cathelijn Claessen, voor 1/4 part daarin; Gijsbert Pauwels man van Judith; Thomas Arijens man van Geertruijt, beiden dochters van genoemde Arijen en Catelijn, elk voor 1/4 deel en nog Anthonis Willems van der Merendonck als vader en voogd over zijn minderjarige zoon Willem verwekt bij Anneken ook dochter van Arijen en Catelijn ook voor 1/4 part, en hebben een deling gemaakt vanhet bezit dat ze na de dood van hun ouders, resp. hun grootouders hebben geerfd. ...
Datering: 13-11-1668
Pagina: 82v
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Sint-Michielsgestel

2.
manJan Willem Corsten van de Merendonck‏
Geboren Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 75 15 maart 1702. Zie notitie bij vader.
Genoemd met hele gezin in akte pagina 152v (scan305) datering 1685-1689. Zie notitie bij vader.

Zie akte 114 van 22-10-1676. Vader overleden. Dus voor 1676.

Gehuwd in 1690 dus geboren voor 1670.
Ouders gehuwd in 1655.

BHIC: OpenArchives
Dopeling Johannes Gulielmi Cristiani
Vader Gulielmus Cristiani
Moeder Adriana N.N.
Getuige Nicolaus Johannis & Johanna Cristiani
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 16-04-1662
Plaats: Boxtel
Bijzonderheden: uit Gemonde
Bronvermelding Boxtel doopboek 1647-1697, archiefnummer 8019, inventarisnummer 8, blad 102-06
Gemeente: Boxtel
Periode: 1647-1697
Religie: Rooms-Katholiek


Gedoopt ‎16 apr 1662 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
Overleden ‎31 jan 1712 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Laatste kind gedoopt op 11-11-1707.
Genoemd in meerdere aktes datering 1716-1717. Zie notite bij vader.
Genoemd in akte pagina 78r van 1717. Zie notitie bij vader.

Overleden voor echtgenote dus voor 28-02-1712.

MAAR WAT ZIJN DE AKTES VAN 1717 DAN?

Akte zegt niets over zijn vrouw.

BHIC: OpenArchives
Overledene Jan Willems van der Meerendonck
overleden op 31-01-1712 te Gemonde.
Diversen: onder Schijndel, laat kinderen na, van den arme betaald
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Begraven, archiefnummer 1445, BHIC, inventarisnummer 13, blad 60-07
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1695-1782
Religie: Nederduits Gereformeerd
Page 60 of 434 - 1445_013_060
"Den 313 januarij sterft Jan willems vander meerendonck onder schijndel laet kinder nae"

‎, leeftijd ongeveer 49 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5115.11&minr=19015126&miview=ldt
5115.11 Index Notarieel protocol Den Dungen (5115.11)
40 Jan Willems van der Merendonk, wonend St. Michielsgestsel onder Gemonde, machtiging, heeft voor het dorp St. Michielsgestel vrachtvervoer gedaan naar het leger van de Verenigde Nederlanden
Claes Willems van der Merendonk, broer van Jan, gemachtigde
Teunis Aerts van Overbeeck, zwager van de opdrachtgever, wonend St. Michielsgestel <=== Noemt ook echtgenoot van zus Catalijn.
Hendrick Dircks van Osch, notarisgetuige Den Dungen 1707
Willem Mans de jonge, notarisgetuige Den Dungen 1707
Datering: 9 maart 1707
Plaats: Den Dungen

NIET DEZE - PATRONIEM INCORRECT:
https://proxy.archieven.nl/235/5E924C153A634A3FBA42289E3F77B865
5115.13 Index Notarieel protocol Den Dungen (5115.13)
77 ...
Agneesken Jan Claas Spierincx, weduwe van Jan Janssen van de Merendonck, inwoonster St. Michielsgestel, geldschietster
...
Datering: 26 januari 1712
Pagina: scan 129
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.131&minr=12563778&miview=ldt
5122.131 Index schepenprotocol Schijndel (5122.131)
161 Jan Willems van der Meerendonq te Gemonde onder Boxtel verkoopt een stuk land op Oetelaar naast Jan Gijsberts van den Boogaert, Jenneke Corsten van der Meerendonq en Jan Jan Gijsberts van den Bogaert, hen aangekomen via hun ouders en het is verkocht aan Goijaert Jan Penninx en naast hem Claas Willems van der Meerendonq – Bossche schepenen Joachaim Pas en Hermanus van Breugel dd. 8 maart 1694 – geregistreerd Gisb. de Jong en Hendrick Minten
Datering: 10 juni 1717
Pagina: 166r
Soort akte: Verkoop
Plaats: Schijndel

Optie is:

TODO ZOEK AKTE HERTROUWEN - NOEMT JM OF WEDUWNAAR?
ZOEK OVERLIJDEN GERTRUDE DIRKS tussen 1686 en 1690

BHIC:
Bruidegom Jan Willemssen van den Merendonk
geboren te Gemonde, wonende te Gemonde
Bruid Geertruijd Dirks
geboren te Gemonde, wonende te Gemonde
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 25-05-1686
Plaats: Sint-Michielsgestel
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 10-05-1686
Bronvermelding Nederduits Gereformeerd trouwboek 1684-1735, archiefnummer 1445, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 33, blad 05v01
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1684-1735
Religie: Nederduits Gereformeerd


BHIC: OpenArchives
Bruidegom Johan Willems van den Merendonck
Bruid Gertruijdis Dirx
Getuige Claes Willems van den Merendonck & Andrijs Dortmans
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 26-05-1686
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1674-1728, archiefnummer 1445, inventarisnummer 38, blad 200-03
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1674-1728
Religie: Rooms-Katholiek


Kids:
Wilhelmus: Johan Korsten Merendonck van de vader 26-09-1686 Gemonde DTB doopakte x Gertrudis Dirx - getuigen: Leeneke Johan Willems & Johan Korsten

3.
man‎Claes Willem Corsten van de Merendonck‏‎
Gedoopt ‎10 jan 1665 Sint-Michielsgestel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 75 15 maart 1702. Zie notitie bij vader.
Genoemd met hele gezin in akte pagina 152v (scan305) datering 1685-1689. Zie notitie bij vader.

Zie akte 114 van 22-10-1676. Vader overleden. Dus voor 1676.

Ouders gehuwd in 1655.

BHIC: OpenArchives
Dopeling Nicolaus Corsten
Vader Guilielmus Corsten
Moeder Adriana N.N.
Getuige Anthonius Hereberti & Catharina Nicolai
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 10-01-1665
Plaats: Sint-Michielsgestel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1663-1677, archiefnummer 1445, inventarisnummer 3, blad 5r03
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1663-1677
Religie: Rooms-Katholiek


Gemonde ligt tussen Boxtel en St.MG.

[Gebruikersnotities]
MOGELIJK GEHUWD MET "Heijltie Roelof Janssen Spierincx"

Waarom:
- Patroniem en tijdvak kloppen.
- Broer Jan doopgetuige bij kind.
- Getugie "Margriet Janssen van de Merendonck" is echtgenote van broer Jan

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Nicolaas Willems van de Merendonk
geboren te Sint-Michielsgestel, wonende te Sint-Michielsgestel
Bruid Heijlken Roelof Spirinx
geboren te Den Dungen, wonende te Den Dungen
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 20-08-1695
Plaats: Sint-Michielsgestel
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 20-08-1695
Bronvermelding Nederduits Gereformeerd trouwboek 1684-1735, archiefnummer 1445, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 33, blad 17r04
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1684-1735
Religie: Nederduits Gereformeerd


BHIC: OpenArchives
Bruidegom Niclaes Willem van de Merendonck
Bruid Heijlke Roloph Spirinx
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 04-09-1695
Bronvermelding Trouwen, archiefnummer 1433, BHIC, inventarisnummer 4, blad 9r
Gemeente: Den Dungen
Periode: 1683-1713
Religie: Rooms-Katholiek


Kids:
Ariantie: Niclaes Merendonck van den vader 28-02-1696 Den Dungen DTB doopakte x Heijltie Roloph Spirinx - getuigen: Jan Rolophs Spirinx & Nelke Jan Hertoghs & Joannes van der Donck
Rudolphus: Niclaes Willems Merendomck van den vader 10-01-1699 Den Dungen DTB doopakte x Heijltie Roelophs Spirincx - getuigen: Lambert Rudophi Spirincx & Jenneke Rolophs Spirincx & Agneta Spirincx & Catharina Peters
Willem: Willem Merendonck van de vader 09-11-1701 Den Dungen DTB doopakte x Heijltie Roloph Spirincx - getuigen: Delis Jacop van Osch & Margriet Janssen van de Merendonck & Lijske Janssen
Willem: Claes Merendonck van de vader 09-11-1701 Den Dungen DTB doopakte x Heijltien N.N. - getuigen niet genoemd.
Johanna: Nicolaas Merendonck van de vader 24-02-1706 Sint-Michielsgestel DTB doopakte x Helena Roelandi Paec.chens - getuigen: Gerarda Roelandi Paeckchens & Johannes Guilielmi van de Merendonck

https://proxy.archieven.nl/235/ACA525A92DDD443FBA606A8BFDD4CA14
5115.6 Index Notarieel protocol Den Dungen (5115.6)
63 ... Claas Willems van de Merendonk, notarisgetuige Den Dungen 1697
Datering: 19 november 1697
Pagina: 127r
Plaats: Den Dungen

https://proxy.archieven.nl/235/B6F45E3B1F0B4964BB43F75AF6AA7791
5115.8 Index Notarieel protocol Den Dungen (5115.8)
103 ...
Claas Willems van de Merendonck, inwoner en geerfde van Den Dungen
...
Datering: 24 juni 1702
Pagina: scan 190
Plaats: Den Dungen

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.109&minr=15731133&miview=ldt
5121.109 Index Schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.109)
Jenneken Corsten van de Meerendoncq, overleden in Den Bosch op 18 december 1697 (collaterale successie)
de heer Kaarsmans
Claes Willems van de Merendoncq
heer Isacq Elsevier drossaard
Wouter van de Meer, schepen
Jan van Gelderop, schepen
Cornelis Jans Maet, schepen
C. van Zutphen, secretaris
Datering: 1699-1712
Pagina: 71v
Plaats: Sint-Michielsgestel

https://proxy.archieven.nl/235/4CEBB817A6A74E9484BA596DA08AD12C
5115.8 Index Notarieel protocol Den Dungen (5115.8)
75 Lijsbeth Gerits Janssen, eerder gehuwd met Jan Corsten van der Merendonck, thans gehuwd met meester Dirck Loijens, wonend te Gemonde onder St. Michielsgestel. Haar huis is door een zware stormwind omvergewaaid, ze is daarvan voor de helft eigenaresse. Omdat het veel geld kost om weer op te bouwen, volgt overdracht van de opstal.
de erfgenamen van Jan Corsten van de Merendonck, zijn eigenaars voor de andere helft van het omgewaaide woonhuis
Daam Janssen Schellekens, Willem Janssen Schellekens en Teuntie Janssen Schellekens als weduwe van Rijckaert Wilberts Clomp, verkrijgers van de oude materialen van het omgewaaide huis etc., elk een zevende deel
Peter Janssen Casteleijns als man van Perijn Janssen Schellekens, een zevende deel
Jan en Claes Willems van der Merendonck, elk een zevende deel <===
Teunis Aarts van Overbeeck als man van Catalijn Willems van der Merendonck, een zevende deel
Jacob Janssen van Boxtel, inwoner Gemonde als notarisgetuige 1702
Baudewijn Janssen Sijmons, inwoner Gemonde als notarisgetuige 1702
Datering: 15 maart 1702
Pagina: scan 134
Plaats: Gemonde onder Sint-Michielsgestel

ECHTGENOTE: Heijltie Roelof Janssen Spierincx
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5115.9&minr=19049686&miview=ldt
5115.9 Index Notarieel protocol Den Dungen (5115.9)
81 Jenneken dochter van Gerits Boerdonk, weduwe van Roeloff Janssen Spierincx, inwoonster Den Dungen, afstand vruchtgebruik ten behoeve van haar 7 kinderen
Jan en Roelof zoons van Roelof Jansasen Spierincx, erfrecht
Jenneken weduwe van Hendrick van Hannen, zijnde Jenneken de dochter van Roelof Janssen Spierincx
Geetruidj weduwe van Jan van Zeelant, zijnde Geertruijd de dochter van Roelof Janssen Spierincx
Jan Henricks den Hartogh als man van Agneesken, zijnde Agneesken dochter van Roelof Janssen Spierincx
Jan Teuwens als man van Geritie zijnde Geritie dochter van Roelof Janssen Spierincx
Claas Willems van der Merendonck, als man van Heijltie dochter van Roelof Janssen Spierincx <====== ECHTGENOTE ????
Joannis van Sutphen, inwoner en notarisgetuige Den Dungen 1704
Dirck Lamberts Schoonen, inwoner en notarisgetuige Den Dungen 1704
Datering: 12 februari 1704
Pagina: scan 168
Plaats: Den Dungen

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5115.10&minr=19015085&miview=ldt
5115.10 Index Notarieel protocol Den Dungen (5115.10)
121 Aert Hendricks Smulders, voogd, verhuur van 2 percelen onder St. Michielsgestel
Hendrick Willems van Griensven, voogd
Dirck Adriaans van der Donck, inwoner St. Michielsgestel, verhuur van 2 percelen onder St. Michielsgestel
Claas Willems van de Merendonck, inwoner St. Michielsgestel als notarisgetuige Den Dungen 1706
Willem Mans den jonge, inwoner en notarisgetuige Den Dungen 1706
Datering: 29 december 1706
Plaats: Den Dungen

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5115.11&minr=19015126&miview=ldt
5115.11 Index Notarieel protocol Den Dungen (5115.11)
40 Jan Willems van der Merendonk, wonend St. Michielsgestsel onder Gemonde, machtiging, heeft voor het dorp St. Michielsgestel vrachtvervoer gedaan naar het leger van de Verenigde Nederlanden
Claes Willems van der Merendonk, broer van Jan, gemachtigde
Teunis Aerts van Overbeeck, zwager van de opdrachtgever, wonend St. Michielsgestel <=== Echtgenoot van zus Catalijn.
Hendrick Dircks van Osch, notarisgetuige Den Dungen 1707
Willem Mans de jonge, notarisgetuige Den Dungen 1707
Datering: 9 maart 1707
Plaats: Den Dungen

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.216&minr=16016542&miview=ldt
5121.216 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.216)
de heer Wiillem Karsmans
Claas Willems van der Merendoncq wonend Den Dungen
Heijltje Jan Marten Dircx
N.B. van Hulst
Rijckert Wilbort
Datering: 1717
Pagina: 141r
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.216&minr=16016449&miview=ldt
5121.216 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.216)
Claas Willens van de Merendonck
heer Willem Caarmans
Reijckaert Wilborts
Daam Jan Daeme, grootvader van deminderjarige kinderen (via van Vught)
heer Johan van Vught wonend te Oisterwijk
Datering: 1717
Pagina: 91r
Plaats: Sint-Michielsgestel

WEDUWE:
https://proxy.archieven.nl/235/414F50E6E0544ACB98B0994D90F18133
5115.21 Index Notarieel protocol Den Dungen (5115.21)
17 wijlen Lambert (Roelof) Spierincx, overleden te Gestel, bruidegom van Catalijn Hendricx van Dijck, inventarislijst van nagelaten beszit (meubels, kleding etc.)
Heijltie Spierincx als weduwe van Claas van de Merendoncq en haar zoon Willem van de Merendoncq <=========
Harman Rutte van Vught als man van Geertruijt Spierincx
Gerard Aarts van de Ven , namens Neesken Spierincx
Neesken Spierincx als weduwe van Jan den Hartogh
Roeloff Jansse Spierincx
Hendrick Jansse Spierincx
Willem van Hannen verwekt bij Jenneken Spierincx
Maria Hendricx
Willemijn Adriaens van Rooij
Heijltie van Hannen, zuster van Willem van Hannen
allen zijnde erfgenamen van Lambert Roelof Spierincx, diens testament d.d. 23 mei 1728 (opgemaakt voor de zelfde notaris W. Mans, maar waar is dat testament dan?)
Antonij van der Cammen, notarisgetuige Den Dungen 1728
Huijbert Dircx van der Steen, notarisgetuige Den Dungen 1728
Datering: 6 juni 1728
Pagina: scan 038
Plaats: Den Dungen

4.
womanCatalijn Willem Corsten van de Merendonck‏
Geboren Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
In akte 92 van 15 mei 1706 genoemd met echtgenoot als "Teunis Aarts van Overbeeck als man van Catalijn Willem Corsten van der Merendonck"

Zie huwelijk: geboren te Gemonde
Geboren voor 1690-20=1670

Ouders gehuwd in 1655.

Zie akte 114 van 22-10-1676. Vader overleden. Dus voor 1676.

In akte 75 van15 maart 1702 worden zij en haar man samen met haar broers Jan en Claes genoemd in relatie met de weduwe van oom Jan Corsten van de Merendonck.

Getuigen:
Jennemie: ?
Adriana: Korstjen Adriaen van Hees & Johan Willems van de Merendonck <== Broer Johan
Marie: Herske Jaspers & Claes Janssen van den Bosse
Marie: Cathalijn Jan Peters & Claes Willems van de Merendonck <== Broer Claes
Elisabeth: Elisabeth Dirck Loens & Joannes Peter Artse
Arnolda: Hendrina Jan Artse van Overbeeck & Nicolaus Willems van de Merendonck <== Broer Nicolaus

BHIC: OpenArchives
Dopeling Cateleijn Willem Corsten
Vader Willem Corsten
Moeder Adriaentien N.N.
Getuige Lijsken Janssen & Herbert Janssen
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 20-02-1668
Plaats: Boxtel
Bijzonderheden: uit Gemonde
Bronvermelding Boxtel doopboek 1647-1697, archiefnummer 8019, inventarisnummer 8, blad 147-05
Gemeente: Boxtel
Periode: 1647-1697
Religie: Rooms-Katholiek


Match met:

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.74&minr=13602771&miview=ldt
5121.74 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.74)
...
Ariken Jan Erberts, vrouw van
Antonij, Jan en Claes, broers en hun zuster Catelijn, kinderen van Willem Corsten van de Merendonck verwekt bij diens vrouw Ariken
de weduwe van Jan Corsten (van de Merendonck)
...
Datering: 1685-1689
Pagina: 152v (scan 305 )
Plaats: Sint-Michielsgestel

Gedoopt ‎20 feb 1668 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
Overleden ‎30 nov 1721 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Overledene Catalijn N.N.
overleden op 30-11-1721 te Gemonde.
Diversen: onder Boxtel, laat kinderen na
echtgenote van Antonis Arts van Overbeeck
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Begraven, archiefnummer 1445, BHIC, inventarisnummer 13, blad 92-09
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1695-1782
Religie: Nederduits Gereformeerd

‎, leeftijd ongeveer 53 jaar
[Gebruikersnotities]
OUDERLIJK GEZIN:
https://proxy.archieven.nl/235/4CEBB817A6A74E9484BA596DA08AD12C
5115.8 Index Notarieel protocol Den Dungen (5115.8)
75 Lijsbeth Gerits Janssen, eerder gehuwd met Jan Corsten van der Merendonck, thans gehuwd met meester Dirck Loijens, wonend te Gemonde onder St. Michielsgestel. Haar huis is door een zware stormwind omvergewaaid, ze is daarvan voor de helft eigenaresse. Omdat het veel geld kost om weer op te bouwen, volgt overdracht van de opstal.
de erfgenamen van Jan Corsten van de Merendonck, zijn eigenaars voor de andere helft van het omgewaaide woonhuis
Daam Janssen Schellekens, Willem Janssen Schellekens en Teuntie Janssen Schellekens als weduwe van Rijckaert Wilberts Clomp, verkrijgers van de oude materialen van het omgewaaide huis etc., elk een zevende deel
Peter Janssen Casteleijns als man van Perijn Janssen Schellekens, een zevende deel
Jan en Claes Willems van der Merendonck, elk een zevende deel <======= Broers
Teunis Aarts van Overbeeck als man van Catalijn Willems van der Merendonck, een zevende deel <=======
Jacob Janssen van Boxtel, inwoner Gemonde als notarisgetuige 1702
Baudewijn Janssen Sijmons, inwoner Gemonde als notarisgetuige 1702
Datering: 15 maart 1702
Pagina: scan 134
Plaats: Gemonde onder Sint-Michielsgestel

OUDERLIJK GEZIN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5115.10&minr=19015056&miview=ldt
5115.10 Index Notarieel protocol Den Dungen (5115.10)
92 meester Dirck Loijens (of staat er Loijers?) als weduwnaar van Lijsbet Gerits Janssen van Velthoven, welke Lijsbet eerder was gehuwd met Jan Corsten van den Merendonck, deling van bezit onder Schijndel aan het Oetelaar
Constantijn van Zutphen, openbaar notaris 1705, eerder testament voor Dirck Loijen en Lijsbeth van Velthoven
Claas en Jan, zoons van Willem Corsten van der Merendonck <===== Broers
Teunis Aarts van Overbeeck als man van Catalijn Willem Corsten van der Merendonck <=====
Daam zoon van Jan Schellekens verwekt bij Maria Corsten van der Merendonck
Peter Janssen Casteleijns als man van Perijntie (Schellekens)
Frans Adriaans Coolen als man van Teuntie (Schellekens)
Willem Janssens Schellekens verwekt bij Maria Corsten van de Merendonck, vader van diens minderjarige kinderen verwekt bij Jenneken Janssen van Overbeek
Corstiaan Janssen van Heesch, bezit onder Schijndel
de kinderen van Hendrick Eijmberts, bezit onder Schijndel
monsieur Deckers, bezit onder Schijndel
Jan Verhagen, bezit onder Schijndel
Peter Adriaans, bezit te Schijndel
Adriaan Roelofs, bezit te Schijndel
Jan Verhagen, bezit te Schijndel
monsieur Conelis van Nijmegen, klerk op de secretarie Den Bosch
Hendrick Jan Theunissen, inwoner en notarisgetuige Den Dungen, 1706
Johannis van Zutphen, inwoner en notarisgetuige Den Dungen, 1706
Datering: 15 mei 1706
Plaats: Den Dungen


Voor meer informatie: bertho@derikx.com