man‎Jan Corsten van de Merendonck‏‎
Geboren Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie huwelijk: geboren te Gemonde

Genoemd in akte 75 van 15 maart 1702 samen met kinderen van broer Willem. Zie notitie bij broer Willem.

Geen zekerheid dat dit de juiste Jan C. vd M. is.
Zie akte 151 van 4-4-1653 - dus geboren rond 1653-37=1616.
Zie akte 470 van 17-11-1658. Dus geboren rond 1658-40=1618
Zie akte 163 van 8-1-1661 - dus geboren rond 1661-48=1613

ABT1616

Overleden ‎16 dec 1686 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte pagina 100v (scan 201) datering 1685-1689 - overleden te Gemonde op 16 december 1686
Zie akte 176 van 8 januari 1687: "overleden te Sint Michielsgestel op 16 december 1686"

Niet gevonden in index BHIC (Apr2021)(Apr2022)(Mei2023)(Jan2024).

[Gebruikersnotities]
LEEFTIJD: Dus geboren rond 1653-37=1616
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.13&minr=19048886&miview=ldt
5116.13 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.13)
151 Jan Corstiaens van der Merendonck (37) jongman in de Gemonde onder Sint Michielsgestel met verklaring ten behoeve van ...
Datering: 4-4-1653
Pagina: 131
Plaats: Sint-Michielsgestel

LEEFTIJD: Dus geboren rond 1658-40=1618
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.13&minr=19049205&miview=ldt
5116.13 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.13)
470 Rut Janssen van Grinsven, borgemeester te Sint Michielsgestel; Jan Corstiaens van den Merendonck (40); Marten Adriaens (36) uit Sint Michielsgestel; Anthonis Willems Merendonck (45); Peter Peters Janssen (57) en Gerit Mathijssen (38) uit Gemondeonder Boxtel met een verklaring t.b.v. ...
Datering: 17-11-1658
Pagina: 395
Soort akte: Verklaring
Plaats: Gemonde

LEEFTIJD: Dus geboren rond 1661-48=1613
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=9.295&minr=12064393&miview=ldt
9.295 Raad en Rentmeester-Generaal Domeinen (9.295)
163 Een aantal oudere inwoners van Sint Michielsgestel o.a. Jan Arien Ryckaerts, een zekere van den Oetelaer oud rond de 60 jaar, Willem Pouwels en Jan Corsten van den Merendonck 48 jaar oud, leggen een verklaring af ten behoeve van ...
Datering: 8-1-1661
Pagina: 399
Plaats: Sint-Michielsgestel

OVERLEDEN - echtgenote Lijsken Gerit Jans
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.74&minr=13602679&miview=ldt
5121.74 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.74)
Andries Corsten van Aelst, schepen
Evert Willems de Bever, schepen
I. Elsevier, drossaard
heer Willem van Grimbergen
Lijsken dochter van Gerit Jans, weduwe van (collaterale successie)
Wilhelmus Caersmans, schepen
wijlen Jan Corsten van de Merendonck, man van, overleden te Gemonde op 16 december 1686
Datering: 1685-1689
Pagina: 100v (scan 201 )
Plaats: Sint-Michielsgestel

https://proxy.archieven.nl/235/CCEB713E3C934DAC934F5F2EDD9BA011
5122.270 Index schepenprotocol Schijndel (5122.270)
176 Taxatie van de goederen van Jan Corsten van de Meerendonck overleden te Sint Michielsgestel op 16 december 1686; huis onder de Borne opt Oetelaar.
Datering: 8 januari 1687
Pagina: 154v
Soort akte: Taxatie
Plaats: Schijndel

Lijsken Gerrit Jans weduwe van Jan Corsten van de Merendonck
Jenneken Corsten van de Merendonck, weduwe van Peter de Nuchtere
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.60&minr=11832851&miview=ldt
5121.60 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.60)
40 Wij I. Elsevier drossaard, Jan Janssen Santegoets, Wilhelmus Caersmans, schepenen, verklaren dat voor ons is verschenen Lijsken Gerrit Jans weduwe van Jan Corsten van de Merendonck met haar voogd, en doet afstand van haar recht van vruchtgebruik ten behoeve van Jenneken Corsten van de Merendonck, weduwe van Peter de Nuchtere, inzake het roerend bezit waarvan ze thans het vruchtgebruik heeft en waarvan Jenneken het erfrecht heeft. Lijsken belooft deze overdracht gestand te doen. Nadat zulks is gebeurd is ook deze Jenneken hier verschenen als weduwe van Peter de Nuchtere met haar voogd en draagt dat bezit weer terug over aan genoemde Lijsken Gerrit Janssen als weduwe van Jan Corsten van de Merendonck, welk bezit Jenneken na de dood van wijlen haar broer Jan Corsten van de Merendonck heeft geerfd en Jenneken belooft deze overdracht gestand te doen op onderpand van haar persoon en bezit en alle lasten daarin af te handelen. Verder hebben Lijsken en Jenneken een bepaalde overeenkomst gemaakt op 28 april 1687 zoals door hen beiden is ondertekend over die roerende bezittingen en zoals dat nu op alle punten is nagekomen. Datum 26 juli 1687. Getekend: I. Elsevier, Jan Janssen Santegoets, W. Carsmans, A. Schortes, substituut-secretaris.
Datering: 26-07-1687
Pagina: 46v
Soort akte: Afstand
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.60&minr=11832870&miview=ldt
5121.60 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.60)
59 ... , verkopen aan Lijsken Gerrit Janssen weduwe van Jan Corsten van de Merendonck, een jaarlijkse aflosbare rente van 17 gulden en 10 stuivers, ... In marge: Meester Dirck Loijens als man van Lijsken Gerrit Janssen heeft in aanwezigheid van ...
Datering: 26-06-1688
Pagina: 72r
Soort akte: Verkoop
Plaats: Sint-Michielsgestel

Ondertrouwd ‎14 feb 1666 Sint-Michielsgestel, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd (religieus) ‎7 mrt 1666 Sint-Michielsgestel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Paar genoemd in akte 75 van 15 maart 1702 samen met kinderen van broer Willem. Zie notitie bij broer Willem: "Lijsbeth Gerits Janssen, eerder gehuwd met Jan Corsten van der Merendonck"

BHIC:
Bruidegom Jan Corsten van den Meerendonck
geboren te Gemonde, wonende te Gemonde
Bruid Lijsken Geeritz van Velthoven
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 07-03-1666
Plaats: Sint-Michielsgestel
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 14-02-1666
Bronvermelding Nederduits Gereformeerd trouwboek 1651-1678, archiefnummer 1445, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 31, blad 27r01
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1651-1678
Religie: Nederduits Gereformeerd
Page 50 of 144 - 258-182-27r
"Feb 14 Ondertrouwt Jan Corsten vanden Meerendonck j.m. van Gemonde met Lijsken Geerits van Velthoven j.d. getrouwt den 7 martij"


In testament akte 355 van 12-05-1692 benoemt ze haar neven en nichten als erfgenamen. Dus geen kids?
(ongeveer 20 jaar gehuwd) met:

womanLijsbeth Gerits Janssen van Veldhoven‏
Overleden ‎24 nov 1705 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
In testament akte 355 van 12-05-1692: "meester Dirck Loijens schoolmeester en koster te Bergeijk"
Testament akte 98 van 22 mei 1702: "inwoners Gemonde"
Echtgenoot meester Dirck Loijens genoemd als weduwnaar in akte 92 van 15 mei 1706.

1702-1706

Overledene Elisabeth N.N.
overleden op 24-11-1705 te Gemonde.
Diversen: onder Schijndel, laat de volgende goederen achter eerstelijk de helft van eene huijseinge hoff boogaert ende aangelegen teullant groot omtrent int geheel 4 loopen lant gelegen tot Gemonde onder Gestel; item alnoch de helft van een parceel h
oeijlant groot omtrent int geheel 3 loopen saest gelegen tot Gemonde voornoemd; item alnoch de helft van een stuckxken teulant groot int geheel 25 roeden gelegen tot Gemonde voornoemd; item alnoch de helft van eenen acker teullant groot omtrent int g
eheel 4 loopen 12 roede mede geleegen tot Gemonde voornoemd genaempt Joostjens Hofken; item alnoch de helft van de huijssaets met het aengeleegen teullant groot omtrent int geheel 3 loopen geleegen tot St Michiels Gestel aent Heeselaer; item alnoch d
e helft van een parceel teullant groot omtrent int geheel 2 loopen geleegen int Loock tot Gestel; item alnoch de helft van een parceel teullant groot int geheel 2 loopen geleegen tot Gemonde in de Heuvelstraet; item alnoch de 6de part in drie dachmae
len hoeij gelegen tot Gemonde in de Dickenbosch; de volgende gelegen onder Schijndel, eerstelijck de helft van eene huijssinge hoff boogaert ende aengeleegen teullant groot int geheel omtrent 10 loopen geleegen op't Oetelaer onder Schijndel; item aln
och de helft van een parceel teullant groot int geheel 5 loopensaets meede geleegen tot Schijndel genaempt de Wielse Camp
echtgenote van Dierck Loijens
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Begraven, archiefnummer 1445, BHIC, inventarisnummer 13, blad 35-08
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1695-1782
Religie: Nederduits Gereformeerd


[Gebruikersnotities]
TESTAMENT: Elisabeth dochter van Gerrit van Veldhoven
https://proxy.archieven.nl/235/B98963D732444A4E9AE3BF925BF89ABB
5115.3A Index Notarieel protocol Den Dungen (5115.3A)
355 In de naam van de heer God amen. Vandaag 12 mei 1692 verscheen voor mij notaris en getuigen meester Dirck Loijens schoolmeester en koster te Bergeijk en diens vrouw Elisabeth dochter van Gerrit van Veldhoven, eerder weduwe van Jan Corsten van deMerendonck wonend te Bergeijk, beiden gezond van lijf en leden en in het bezit van hun verstand en geheugen....
Genoemde Elisabeth vermaakt haar na te laten bezit aan Hendrick, Jan en Marije thans gehuwd zijnde met Willem van de Merendonck en Ida, allen kinderen van Adriaen Jacobs verwekt bij Anneken Gerrits van Veldhoven en aan Heijlken dochter van Willem Gerrits van Veldhoven zijnde neven en nichten van de testatrice en ze benoemt hen als haar universele erfgenamen, elk voor een gelijke portie. ...
Datering: 12-05-1692
Pagina: (218-v)
Soort akte: Testament
Plaats: Den Dungen

https://proxy.archieven.nl/235/9743D69C35824985998E538875DD483D
5115.3A Index Notarieel protocol Den Dungen (5115.3A)
380 In de naam van de heer God amen. Vandaag 11 juli 1693 verscheen voor mij notaris en getuigen meester Dirck Loijens koster en schoolmeester in de heerlijkheid Bergeijlk en diens vrouw Elisabeth dochter van Gerrit van Velthoven, eerder weduwe van Jan Corsten van de Merendonck, beiden gezond van lijf en leden en in het bezit van hun verstand en geheugen. ...
Alle verdere bezit na betaling van de legaten vermaakt ze aan Hendrick, Jan en Marij thans de vrouw zijnde van Willem van der Merendonck en nog Yda allen kinderen van Adriaen Jacobs verwekt bij Anneken Gerrits van Veldhoven en aan Heijltje dochter van Willem Gerits van Veldhoven en de 2 kinderen van Anneken dochter van Aert Philips, zijnde allen neven en nichten van de testatrice en ze benoemt hen als haar universele erfgenamen, ...
Datering: 11-07-1693
Pagina: (345-v)
Soort akte: Testament
Plaats: Den Dungen

https://proxy.archieven.nl/235/4CEBB817A6A74E9484BA596DA08AD12C
5115.8 Index Notarieel protocol Den Dungen (5115.8)
75 Lijsbeth Gerits Janssen, eerder gehuwd met Jan Corsten van der Merendonck, thans gehuwd met meester Dirck Loijens, wonend te Gemonde onder St. Michielsgestel. Haar huis is door een zware stormwind omvergewaaid, ze is daarvan voor de helft eigenaresse. ...
Datering: 15 maart 1702
Pagina: scan 134
Plaats: Gemonde onder Sint-Michielsgestel

GEEN KIDS UIT TWEEDE HUWELIJK.
https://proxy.archieven.nl/235/65B2F7ED646E4804A7E80A5BA5DC210B
5115.8 Index Notarieel protocol Den Dungen (5115.8)
98 meester Dirck Loijens en diens vrouw Lisbeth Gerit Jans van Velthoven, Lisbeth eerder gehuwd zijnde met Jan Corsten van de Merendonck, testament, inwoners Gemonde onder St. Michielsgestel, er zijn geen kinderen in het huwelijk van de testateurs
Joost Cluijtmans te St. Michielsgestel
Daam Janssen Schellekens, legaat van de helft van een perceel land
Willem van der Merendonck, belendend Gemonde onder St. Michielsgestel
Adriaan van der Cammen, eerder eigenaar van een perceel
Leendert Rijcken
de voorkinderenb van Lucia als vrouw van Jan Adriaan Jacobs
Lijsbet dochter van Teunis Aert Peters zijnde het petekind van de testatarice
Meus Jan Thijssen, schepen en notarisgetuige St. Michielsgestel 1702
Hendrick Henricx van Seelant, inwoner en notarisgetuige St. Michielsgestel 1702
Datering: 22 mei 1702
Pagina: scan 173
Plaats: Sint-Michielsgestel

NOTITIE VAN DATUM 25-7-1702
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.14&minr=16201648&miview=ldt
5116.14 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.14)
235 Jan Thomas Ambrosius te Gemonde onder Sint Michielsgestel bekent schuldig te zijn aan Jan Corstiaens van de Merendonck een som van 80 gulden i.v.m. een eerdere lening –met in de marge een notitie de dato 25-7-1702 (actum Esch), waarbij genoemd worden meester Dirck Loijens man van Lijsken Janssen van de Merendonck—genoemd wordt een stuk akkerland in de parochie Gemonde onder Sint Michielsgestel ter plaetse genoempt in de Heijde met een zijde Jan Corstiaens, andere zijde Jan Thomassen, een eind N. van Brogel, ander eind een mestweg. Getuigen: Willem Corstiaens van de Merendonck en Handrick Janssen van den Heuvel.
Datering: 27-4-1662
Pagina: 218
Soort akte: Schuldbekentenis
Plaats: Gemonde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5115.10&minr=19015056&miview=ldt
5115.10 Index Notarieel protocol Den Dungen (5115.10)
92 meester Dirck Loijens (of staat er Loijers?) als weduwnaar van Lijsbet Gerits Janssen van Velthoven, welke Lijsbet eerder was gehuwd met Jan Corsten van den Merendonck, deling van bezit onder Schijndel aan het Oetelaar
Constantijn van Zutphen, openbaar notaris 1705, eerder testament voor Dirck Loijen en Lijsbeth van Velthoven
Claas en Jan, zoons van Willem Corsten van der Merendonck
Teunis Aarts van Overbeeck als man van Catalijn Willem Corsten van der Merendonck
Daam zoon van Jan Schellekens verwekt bij Maria Corsten van der Merendonck
Peter Janssen Casteleijns als man van Perijntie (Schellekens)
Frans Adriaans Coolen als man van Teuntie (Schellekens)
Willem Janssens Schellekens verwekt bij Maria Corsten van de Merendonck, vader van diens minderjarige kinderen verwekt bij Jenneken Janssen van Overbeek
Corstiaan Janssen van Heesch, bezit onder Schijndel
de kinderen van Hendrick Eijmberts, bezit onder Schijndel
monsieur Deckers, bezit onder Schijndel
Jan Verhagen, bezit onder Schijndel
Peter Adriaans, bezit te Schijndel
Adriaan Roelofs, bezit te Schijndel
Jan Verhagen, bezit te Schijndel
monsieur Conelis van Nijmegen, klerk op de secretarie Den Bosch
Hendrick Jan Theunissen, inwoner en notarisgetuige Den Dungen, 1706
Johannis van Zutphen, inwoner en notarisgetuige Den Dungen, 1706
Datering: 15 mei 1706
Plaats: Den Dungen

Voor meer informatie: bertho@derikx.com