man‎Peter Henrick Jan Oerlemans‏‎
Zoon van Henrick Jan Oerlemans en N.N.‏.
Geboren ‎± 1565
[bron]
Zie overlijden: Geboren rond 1563-1567

Zie aktes 058 - 088 van 1591 "Mathijs, Adriaen en Peter, broers, Cornelis zoon Franck Willems als man van Cathelijn hun zuster en allen kinderen van wijlen Henrick Jan Oerselmans"
Noemt volledig patroniem vader.

Overleden ‎8 jan 1662 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Misschien:

Dan geboren rond 1563-1567

BHIC: OpenArchives
Overledene Petrus Oerlemans
overleden op 08-01-1662 te Oirschot.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Oirschot
Bijzonderheden: 99½ jaren oud
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1651-1656, archiefnummer 8086, Rijksarchief Noord-Brabant, inventarisnummer 5, blad 140
Gemeente: Oirschot
Periode: 1651-1656
Religie: Rooms-Katholiek


RHCE: OpenArchives
DTB_Oirschot_10225_32.5 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
76625 Begraafinschrijving Petrus Oerlemans, 08-01-1662
Overledene: Petrus Oerlemans
Plaats inschrijving: Oirschot
Overlijdensdatum: 08-01-1662
Folio: 140
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.5
Page 141 of 193 - 00141_D_Oirschot_0005_0139v-0140.jpg
Kan ik niet lezen. Spoordonk


RHCE: OpenArchives
DTB_Oirschot_10225_32.39 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
84834 Begraafinschrijving Peter Oerlemans, 08-01-1662
Plaats inschrijving: Oirschot
Overledene: Peter Oerlemans
Folio: 34v
Begraafdatum: 08-01-1662
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.39
Page 37 of 90 - 00037_D_Oirschot_0039_0034v-0035.jpg
"den 8e januarij is begraven peter oerlemans ??? 95 ijaren audt"

‎, leeftijd ongeveer 97 jaar
Begraven ‎8 jan 1662 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[Gebruikersnotities]
ERFGENAMEN VAN Peterken van der Lusdonck
Jans van der Ludsdonck
- Jan, Dielis en Willem
- Adriaen Henrick Aert Zijkens
- Lisbet x Cornelis Franck Willems
Danel Schellekens
- Barbara x Peter Henrick Oerselmans <=======
- Adriaen
Joorden Corstens van de Velde
- Aleijden x Joorden Andries Gijsberts
- Cathelijnen x Aert Sgraets namens Henrick Appels
Henrick Aert Zijkens
- Margriet x Jan van der Aa van Arendonck - kind Peter
- Heijlkenen x Rutger Aerts van de Ven
- Aert - zoons Henrick en Jan
- Jan - zoons Aert, Dielis
Goijaert Marcelis Goijaerts - zoon Marcelis
Nijs Lemmen Nijs
- Peterken x Pauwels Joris Gerits
- Jenneken x Jan Witlocx
Ariken zoon van Faas Pluim
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1591.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 143, 1591 - J. Toirkens
147
Jan, Dielis en Willem, broers en zonen van wijlen Jans van der Ludsdonck, voor henzelf en genoemde Jan ook optredend voor Adriaen Henrick Aert Zijkens, verder Peter zoon wijlen Henrick Oerselmans als man van Barbara dochter van Danel Schellekens voor hemzelf en ook optredend voor Adriaen zoon van genoemde Danel Schellekens, verder Joorden zoon wijlen Andries Gijsberts als man van Aleijden dochter van Joorden Corstens van den Velde en Aert Sgraets namens Henrick Appels als man van Cathelijnen dochter van genoemde Joorden Corstens van de Velde, partij ter ener zijde en Jan van der Aa van Arendonck als vader en voogd over zijn zoon Peter verwekt bij Margriet dochter van Henrick Aert Zijkens, verder Rutger Aerts van de Ven als vader en voogd van zijn kinderen verwekt bij Heijlkenen dochter van genoemde Henrick Aert Zijkens, nog Henrick en Jan, broers en zonen van wijlen Aert zoon Henrick Aert Zijkens voor henzelf en ook optredend voor hun zusters, genoemde Jan en Jan Antonis Svolders vanwege Aert zoon Jan Henrick Aerts Zijkens, verder Dielis zoon wijlen Jan zoon wijlen Henrick Aert Zijkens voor hemzelf en ook optredend voor zijn broers, Goijaert zoon wijlen Marcelis Goijaerts vanwege zijn zoon Marcelis, verder nog Pauwels Joris Gerits als man van Peterken dochter van Nijs Lemmen Nijs voor hemzelf en ook optredend voor Jan Witlocx als man van Jenneken dochter van genoemde Nijs Lemmen Nijs, nog verder Cornelis Franck Willems als vader en voogd van zijn kinderen verwekt bij Lisbetdochter van Jans van der Lusdonck, genoemde Goijaert Marcelissen nog optredend voor Ariken zoon van Faas Pluim, partij ter andere zijde, zijnde allen erfgenamen van wijlen Peterken van der Lusdonck en hebben de volgende boedelverdeling gemaakt van haar nalatenschap. ...
5 september 1591

1593 018 worden nu verkocht aan Peter Henrick Oerselmans

Peter Henrick Oerselmans x Barbara Henrick Schellekens
Catharijnen Henrick Oerselmans x Henrick Daniel Schellekens(1) x Cornelis Frank Willem Jacobs(2)
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1595.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 144, 1595 - J. Toirkens
139
Cornelis zoon wijlen Frank Willem Jacops als man van Catharijnen dochter van Henrick Oerselmans weduwe van Henrick Daniel Schellekens, doet hierbij namens deze Catharina afstand van het recht van vruchtgebruik waar ze recht op heeft door het overlijden van haar vader Henrick Schellekens en wel ten behoeve van Peter zoon Henrick Oerselmans als man van Barbara dochter van genoemde Henrick Schellekens. ...
Datum 11 april 1595
.
140
Peter zoon wijlen Henrick Oerselmans verkoopt een stuk land zijnde ...
Datum en getuigen als boven

BROER ADRIAEN
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1604.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 145, 1604 - J. Toirkens
043
Peter en Adriaen, broers en zonen van wijlen Henrick Oerselmans, als inners van de contributies voor herdgang Spoordonck, hebben vanwege de inwoners van deze herdgang als schuldenaars beloofd om aan ...
Datum 10 maart 1604

Catharina Henrick Oerselmans x Henrick Daniel Schellekens <=== Broer en zus Oerselmans zijn gehuwd met broer en zus Schellekens
zwager Peter Henrick Oerselmans
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1604.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 145, 1604 - J. Toirkens
192
Adriaen zoon wijlen Daniel Schellekens verkoopt zijn aanspraken en erfdeel in een huis tuin en weiland gelegen in Oirschot, herdgang Spoordonck, ... Ook nog zijn erfdeel in een akker genoemd den Sabortakker, ter zelfder plaatse gelegen, ... zoals hij dat eensdeels heeft verkregen en geerfd van wijlen zijn broer Henrick Daniel Schellekens en eensdeels vanwege het afstand doen van het recht van vruchtgebruik door Catharina dochter van wijlen Henrick Oerselmans, weduwe van Henrick Schellekens.Ookverkoopt hij nog zijn aanspraken vanwege het overlijden van Jan Daniel Schellekens in een akker genoemd de Hofstad, ... Hij verkoopt zijn aanspraken nu aan zijn zwager Peter Henrick Oerselmans ...
Datum 27 september 1604

ECHTGENOTE: Barbara Daniel Schellekens
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1605a.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 145, 1605 - J. Toirkens
025
Adriaen zoon wijlen Antonis van Esch die ook optreedt voor zijn broers of de kinderen daarvan, heeft verklaard dat Peter Henrick Oerselmans als man van Barbara dochter van wijlen Daniel Schellekens aan hem een rente heeft afgelost van twee gulden per jaar die deze Daniel eerder aan Adriaen had beloofd uit zijn bezit. Adriaen verklaart dat hij de brief daarover niet meer heeft, maar mocht die alsnog tevoorschijn komen, dan zal hij daar geen rechten meer aan ontlenen en geeft hiervoor thans kwijting.
Datum 11 februari 1605

1608 051 wordt nu verkocht samen met 6 jaar achterstallige termijnen aan Peter Henrick Oerselmans

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1606.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 146, 1606 - J. Toirkens
119
Wouter Janssn. van Hove, die verklaart over de 24 jaar oud te zijn. ... Wouter verkoopt zijn erfdeel nu aan Peter Henrick Oerlemans. ...
1606

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1607.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 146, 1607 - J. Toirkens
011
De genoemde Matheus (Matheus Peterssoon van Esch [BD]) zijnde meer bloedverwant dan Peeter Henrick Oirlemans, heeft gebruik gemaakt van het recht van 'naderschap' voor het 1/6e deel van een stuk land met het huis wat erop staat, welke goederen deze laatste op 9 mei 1606 van Wouter Jans van Hove had gekocht. ...
Datum en getuigen als boven. (januari 1607)
.
022
Peter zoon wijlen Henrik Oerlemans verkoopt het 1/6 deel van een stuk land met een huis wat erop staat, wat hij gekocht had van Wouter Jans van Hove met schepenakte d.d. 9 mei 1606, aan Matheus Peters van Esch. ...
Datum als boven. (12 januari 1607)

PETER HENRICK OERLEMANS HEEFT BROER ARIEN
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1611.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 147, 1611 - J. Toirkens
171
Er is een bepaalde kwestie ontstaan tussen de familie van wijlen Dielis zoon Rutger Mathijs Oerlemans ter ener zijde en Lucas zoon wijlen Henrick Henricks int Eeckerschot ter andere zijde en wel vanwege een doodslag door Lucas als dader gepleegd op de persoon van genoemde Dielis, wiens ziel God genadig moge zijn. Om deze twist te beeindigen zijn nu voor ons schepenen verschenen Rutger zoon wijlen Mathijs Oerlemans met zijn zoons Mathijs en Gijsbert, verder Willem Laureijssen met zijn zoons Dirck en Mathijs, verder heer Willem Dielens (van Heerbeeck, JT) pastoor te Best, Niclaes Ariens van Nistelroij, Adriaen Bernaerts van Croonenburg, Adriaen van Coll, Adriaen zoon wijlen Henrick Oerlemans met zijn broer Peter en meester Dirck Toirkens, allen vrienden en familie van de overledene, die voor henzelf handelen en ook namens allen die menen aanspraken te hebben vanwege deze zoenovereenkomst. ...
Datum als boven (26 juni 1611)

1612 190 beloofd om aan Peter Henrick Oerlemans
1612 291 en Peter Henrick Oerlemans hebben samen en ieder hoofdelijk als schuldenaars beloofd
1613 249 ze verkopen dat perceel nu aan Peter zoon Henrick Oerselmans
1614 102 beloofd om aan Peter Henrick Oerlemans

ZWAGER: Peter Henrik Oerlemans zwager van Arien Daniel Scellekens
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1615.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 148, 1615 - J. Toirkens
222
Arien Daniel Schellekens verkoopt hierbij zijn erfdeel en aanspraken waarop hij en zijn kinderen recht hebben inzake een huis, tuin, schop, grond etc. zoal hij dat heeft geerfd bij de dood van zijn zuster Jenneken, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, ...Hij verkoopt dat bezit nu met de lasten die erop drukken aan Peter Henrick Oerlemans, zijnde zijn zwager ...
In marge : Arien Daniel Schellekens verklaart dat Peter Henrick Oerlemans hem voor zijn aanspraken terzake van een akker genoemd de Hofstede op datum 18 mei 1616, met een bedrag van 275 gulden heeft voldaan.
Datum 28 september 1615

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1616.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 148, 1616 - J. Toirkens
118
Arien Daniel Scellekens verkoopt hierbij al zijn aanspraken en erfdeel waarop hij en zijn kinderen recht hebben inzake een akker genoemd de Hofdstad, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, zoals hij die heeft geerfd bij de dood van zijn zuster Jenneken, ... Hij verkoopt deze aanspraken nu aan zijn zwager Peter Henrik Oerlemans ...
Datum 18 mei 1616

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1617.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 148, 1617 - J. Toirkens
071
De heer Floris van Merode, heer van Duffel, Leefdael, Oirschot etc. en Peeter zoon wijlen Henrick Oerlemans hebben samen een ruil gedaan van de hierna volgende bezittingen.
Bij deze ruil draagt genoemde baanderheer als heer van Oirschot aan Peter zoon Henrick Oerlemans een stuk land over, deels land en deels weide, groot 7 lopenzaad en 39 roedes, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk ...
Bij deze ruil draagt Peter zoon Henrick Oirlemans aan de genoemde heer van Oirschot een akker en daarbij gelegen dries over, genoemd de Vloijekker, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck ...
Datum 15 februari 1617

1620 226 beloofd om aan Peter Henrick Oerlemans
1621 051 ten gunste van Peter Henrick Oerlemans

DUS DEZE PETER HENRICK OERLEMANS HEEFT EEN BROER MATHIJS EN DIE HEEFT AL GETROUWDE KIDS - dus PETER en MATHIJS geboren voor 1580
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1628b.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 153, 1628 - J. Toirkens
220
Mathijs Henrick Oerlemans, verder zijn zoon Willem, verder Aert Andries Cornelissen als man van Adriaentje zijnde de dochter van genoemde Mathijs Henrik Oerlemans, waarbij genoemde Willem, en Aert voor henzelf handelen maar ook voor hun andere broers en zusters c.q. hun zwagers en schoonzussen, zijnde allen kinderen van genoemde Mathijs Oerlemans, dragen hierbij een hooibeemd over, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck ... Ze dragen het perceel in de vorm van een belening nu over aan Peter Henrick Oerlemans, zijnde de broer van vermelde Mathijs ...
Datum 10 april 1628

BROER MATHIJS
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1635.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 160, 1635 - J. Toirkens
179
... en verder Peter Henrick Oerlemans daartoe gemachtigd zijnde door Mathijs ( niet ingevuld.. blanco gelaten, JT ) als man van Catherijnen dochter van wijlen Mathijs Henrick Oerlemans, zijnde zijn nicht en in die hoedanigheid ook voor een vierde part, ...
Datum 2 juli 1635

VOOGD kids Henrick Cornelis Francken x Catharina (zijn zus)
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1637.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 162, 1637 - J. Toirkens
181
Catharina weduwe van Cornelis Francken met haar voogd, doet hierbij afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake een stuk akkerland genoemd de Heus en in de helft van een hooibeemd genoemd 't Breelaecken, beide gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck. Verder nog haar vruchtgebruik in een hooibeemd genoemd het Oerlemans veld, gelegen in herdgang Hedel alhier. Ze draagt dat recht nu over aan Peter Cornelis Francken en aan Peter Henrick Oerlemans als voogden en ten behoeve van de minderjarige kinderen van wijlen Henrick Cornelis Francken en de Catharina belooft alle lasten hierin van haar kant af te handelen. Datum 18 juli 1637,

https://proxy.archieven.nl/235/BE274AC3AA6D469D91E4766B67C42C04
5116.12 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.12)
26 ... Mathijs Willem Laurenssen (68) onder de hertgang Hedel te Oirschot dat hij schatheffer is geweest 1604 evenals Peter Henrick Oerlemans onder Spoordonk in 1604 en als borgemeester hebben gehad in 1603 namelijk Gijbert Vlemmincx onder de hertgang Notel ver van de kerk en buiten de hertgang van den Kerckhoff. ...
Datering: 19-12-1644
Pagina: 23
Plaats: Sint-Michielsgestel

Gehuwd
[bron]
Genoemd in akte 025 van 11 februari 1605: "Peter Henrick Oerselmans als man van Barbara dochter van wijlen Daniel Schellekens"
Paar genoemd in akte 139 van 11 april 1595

Zoon Daniel is vernoemd naar zijn opa, de vader van zijn moeder.

Zie akte 019 van 26 januari 1583 in notitie bij vader Barbara - Noemt nog geen echtgenoot van Barbara. Dus gehuwd na 1583.
Als paar genoemd in akte 147 van 5 september 1591
Dus tussen 1583-1591
met:

womanBarbara Daniel Schellekens‏

[Gebruikersnotities]
ZUS JENNEKEN EN BROER ARIEN
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1615.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 148, 1615 - J. Toirkens
222
Arien Daniel Schellekens verkoopt hierbij zijn erfdeel en aanspraken waarop hij en zijn kinderen recht hebben inzake een huis, tuin, schop, grond etc. zoal hij dat heeft geerfd bij de dood van zijn zuster Jenneken, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, ...Hij verkoopt dat bezit nu met de lasten die erop drukken aan Peter Henrick Oerlemans, zijnde zijn zwager ...
In marge : Arien Daniel Schellekens verklaart dat Peter Henrick Oerlemans hem voor zijn aanspraken terzake van een akker genoemd de Hofstede op datum 18 mei 1616, met een bedrag van 275 gulden heeft voldaan.
Datum 28 september 1615

Kinderen:

1.
manHenrick Peter Henrick Oerlemans‏

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1615.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 148, 1615 - J. Toirkens
086
Geraert Roef Haubraecken en Jan Lamberts Goorts als aangestelde voogden over Jenneken dochter van wijlen Willem Willem Alaert Scepens en diens vrouw Marijke dochter van wijlen Pauwels Niclaessen van der Vlueten, verkoopt hierbij ...
In marge :
Henrik Peter Henrick Oerselmans als man van Enneken dochter van Willem Willem Alaert Scepens, heeft op 6 mei 1617 het erfrecht van deze rente van 6 gulden verkocht aan Denis Dirk Martens (Sgruijters, JT )
...
Datum 5 maart 1615

AKTE NOEMT HENRICK PETER HENRICK Oirlemans - volledig patroniem
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1617.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 148, 1617 - J. Toirkens
031
Henrick zoon Peeter Henrick Oirlemans als man van Jenneken dochter van wijlen Willem Willem Alaert Scepens, heeft beloofd om ...
Datum en getuigen als boven. (24 januari 1617)
.
048
Marieken dochter van wijlen Pauwels Claessen van der Vlueten weduwe van Willem Willem Alaerts Schepens, daarbij geassisteerd door Marten zoon wijlen Niclaes Vlemmincks als haar hierbij gekozen voogd, doet hierbij afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake een stuk land genoemd de Eijckakker, gelegen in Oirschot, herdgang de Kerkhof aan de Heuvel ... Ze doet er nu afstand van ten behoeve van Henrick zoon Peeter Henricks Oirlemans als man van haar dochter Jenneken verwekt bij genoemde Willem. ...
Datum als boven, (februari 1617)
.
049
Genoemde Henrick Peter Henrick Oirlemans uit de voorgaande akte verkoopt hierbij een jaarlijkse rente van 4 gulden die Niclaes zoon wijlen Alaert Schepens eerder had beloofd aan Goijaerden Willem Goijaerts ten behoeve van Jenneken weduwe van Willem Alaerts Schepens waarbij Jenneken daarvan het vruchtgebruik kreeg en haar zoon Willem zoon van genoemde Willen Alaert Schepens daarvan het erfrecht. ...
Datum en getuigen als boven.
.
050
Genoemde Henrick Peeters ( Henrik Oirlemans, JT ) uit de vorige akte verkoopt hierbij zijn aanspraken waarop hij als echtgenoot recht heeft inzake een akker genoemd den Eijckakker, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof aan de Heuvel aldaar, waarvoor Mariken dochter van Pauwels Niclaessen van der Vlueten afstand van haar recht van vruchtgebruik heeft gedaan, als weduwe van Willem Willem Alaert Scepens daarbij geassisteerd door Marten zoon wijlen Niclaes Vlemmincks. ...
Datum en getuigen als boven.
.
117
Mariken dochter van Pauwels Claessen van der Vleuten weduwe van Willem Willem Alaert Scepens, geassisteerd daarbij door Gerard van Kelst als haar hierbij gekozen voogd, doet hierbij afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake een jaarlijkse rente ... Genoemde Willem en Mariken heffen deze rente op het bezit van Wouter Gijsbert Hoppenbrouwers en ze doen er nu afstand van qua vruchtgebruik ten behoeve van Henrik Peter Henrick Oirlemans als man van Jenneken dochter van genoemde Willem Schepens en genoemde Mariken, samen met alle achterstalligheid daarvan. ...
Datum 6 mei 1617
.
118
Genoemde Henrick Peters ( Oirlemans, JT ) uit de voorgaande akte namens zijn vrouw Jenneken van hiervoor, verkoopt hierbij de jaarlijkse rente van 6 gulden waarvoor vermeld Marijcken afstand van haar recht van vruchtgebruik heeft gedaan, ...
Datum en getuigen als boven

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1624.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 150, 1624 - J. Toirkens
147
Henrik zoon Peter Henrik Oerlemans heeft beloofd als schuldenaar om aan ...
Datum en getuigen als boven. (22 maart 1624)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1627.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 152, 1627 - J. Toirkens
238
Henrick zoon Peter Henrick Oerlemans heeft als schuldenaar beloofd om aan ...
Datum 13 april 1627

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1636.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 161, 1636 - J. Toirkens
255
... dat voor hen verschenen ... en Jenneken vrouw van Henrick Peter Oerlemans, ingezetenen van Oirschot, ...
Datum 27 december 1636

RHCE:
NTI-15213-32 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan Goossens (jr.)
32 Testament, 20-8-1655
Persoon in RA:
Henrick Peeter Oerlemans Notabene: Echtg. van Jenneken Willems
Jenneken Willems Notabene: Echtg. van Henrick Peeter Oerlemans
Dirick Henrick Boelarts
Aert Rutgers de Leest Notabene: Getuige
Jan Jacobs van Nistelroij Notabene: Getuige
Soort akte: Testament
Toegangsnummer: 10624 Notariële archieven standplaats Oirschot, 1556-1935
Inventarisnummer: 32


2.
manDaniel Petrus Oerlemans‏
Geboren ‎± 1598
[bron]
Geboren voor 1624-20=1604.

Zie akte 21 van 12-10-1644 - 47 - dus geboren rond 1597.
Zie akte 17 Attestatie, 22-1-1655 - 57 jaren - dus geboren rond 1598.

Getuigen:
Joannes: Matthias Oirlemans & Maria Joannes <== oom Matthias
Barbara: Cornelius Theodorus & Chatarina Gisbertus
Nicolaus: Mathias Guilielmus & Wilhelma Petrus
Elisabetha: Andreas Oirlemans & Ida Paulus <=== oom?
Petrus: Joannes Petrus & Helena Petrus
Henricus: Joannes Petrus Oerlemans & Joanna Paulus & Maria Wouters <=== Broer Jan?
Simon: Laurentius Claessen & Joanna Petrus & Agnes Antonius
Godefridus: Gossuinus Janssen & Catharina Albertus

Zie akte 230 van 31 augustus 1630: "aan Peter Henrik Oerlemans en diens zoon Daniel"
Dus waarschijnlijk was vader Peter Henrik

Daniel is vernoemd naar zijn opa van moeders kant.

Overleden ‎27 jun 1663 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Overledene Daniel Petrus Oerlemans
overleden op 27-06-1663 te Oirschot
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Oirschot
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1651-1656, archiefnummer 8086, Rijksarchief Noord-Brabant, inventarisnummer 5, blad 145
Gemeente: Oirschot
Periode: 1651-1656
Religie: Rooms-Katholiek


Akte:
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-nefkens/I2503.php
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1909," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-31047-23404-10?cc=2037960&wc=MCGQ-ZTP:346028701,346028102,346657401
: accessed 08 May 2014), Rooms Katholieke > Oirschot > Dopen 1618-1665 Trouwen 1618-1674, 1728-1780 Begraven 1618-1632, 1651-1683 > image 577 of 859.
Rechts boven

RHCE: OpenArchives
DTB_Oirschot_10225_32.5 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
76689 Begraafinschrijving Daniel Petrus Oerlemans, 27-06-1663
Overledene: Daniel Petrus Oerlemans
Plaats inschrijving: Oirschot
Overlijdensdatum: 27-06-1663
Folio: 145
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.5
Page 146 of 193 - 00146_D_Oirschot_0005_0144v-0145.jpg
"27. daniel petrus oerlemans spoordonk"


RHCE: OpenArchives
DTB_Oirschot_10225_32.39 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
84920 Begraafinschrijving Daendel Peter Oerlemans, 29-06-1663
Plaats inschrijving: Oirschot
Overledene: Daendel Peter Oerlemans
Folio: 38
Begraafdatum: 29-06-1663
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.39
Page 40 of 90 - 00040_D_Oirschot_0039_0037v-0038.jpg
"den 29 dito daendel peter oerlemans"

‎, leeftijd ongeveer 65 jaar
Begraven ‎29 jun 1663 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[Gebruikersnotities]
EERSTE VERMELDING
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1628c.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 153, 1628 - J. Toirkens
366
Vandaag op 5 januari 1628 ...
Daniel Peter Oerlemans, een hoop erwtenstro, 10 stuivers

VADER: PETER HENRIK
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1630.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 155, 1630 - J. Toirkens
230
... dragen hierbij een beemd over, genoemd de Tijmerdonck gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, ... Ze dragen het perceel nu over aan Peter Henrik Oerlemans en diens zoon Daniel ...
Datum 31 augustus 1630
In margve :
Met instemming van Daniel afgelost die ook optreedt namens zijn vader Peter die daarmee ook instemde. Datum 21 februari 1638

VOOGD
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1632.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 157, 1632 - J. Toirkens
196
Dirck Dircks van Ostaden heeft als schuldenaar beloofd om aan Daniel Peter Oerlemans als voogd over en ten behoeve van de minderjarige kinderen van wijlen Dirck zoon Dirck Willems van Berse ...
Datum 17 mei 1632

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1635.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 160, 1635 - J. Toirkens
076
Onder de navolgende voorwaarden heeft Catharina weduwe van Niclaes Willems van Best die daarbij wordt geassisteerd door haar zoon Laurens en door haar zwager Daniel Peter Oerlemans, als zijnde haar voogden, haar hofstede verhuurd aan Adriaen Gijsberts, gelegen in Oirschot herdgang Hedel ...
Datum 2 maart 1635

OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1639.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 164, 1639 - J. Toirkens
080
Catharina weduwe van Niclaes Willems van Best heeft met instemming van haar zoon Willem en van Daniel Peter Oerlemans als man van Merieken, zijnde de dochter van Catharina, een legaat vermaakt aan haar zoon Laurens en wel voor zijn trouwe diensten die hij aan haar heeft bewezen en haar nog steeds zal bewijzen. Ze vermaakt hem haar paard en kar ofwel daarvoor een bedrag van 100 gulden die dat na haar dood kan ontvangen. Verder wil Catharina nog met nadruk dat deze Laurens naast hetgene van hierboven, ook een uitzet krijgt zoals genoemde Willem en Merieken die al eerder hebben gehad. Willem en Daniel beloven deze wens van hun moeder na te zullen komen.
Datum 8 februari 1639
.
106
Willem en Laurens gebroeders en Daniel Peter Oerlemans als man van Marieken zijnde allen kinderen van wijlen Niclaes Willems van Best verwekt door wijlen deze Niclaes bij wijlen diens vrouw Catharina dochter van wijlen Goijaert Henricks, hebben verklaard met elkaar een boedelverdeling te hebben gemaakt van het bezit dat ze bij de dood van hun ouders hebben geerfd zoals ze zeiden. ...
Datum 11 april 1639,

LEEFTIJD
https://proxy.archieven.nl/235/CAD7012CE90C4E33A30C2D400A653372
5116.12 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.12)
21 Daniel Peter Oerlemans onder Spoordonk (47) in 1640, Handrick Jan Eerven onder Spoordonk (70) wiens vader schatheffer is geweest in 1591, memorerend aan het grote dispuut uit 1601.
Datering: 12-10-1644
Pagina: 19
Plaats: Sint-Michielsgestel

LEEFTIJD
https://proxy.archieven.nl/235/0740770C57024D69B3BEBD8FE4E47ACD
5116.12 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.12)
10 Schatheffers van Oirschot in verband met keuze van borgemeesters: Huijbert Jacob Metsers (50) en Dielis Peter Francken zijn schoonvader als schatheffer; Heer Voorn licenciaat in de rechten het schoutambt bedienend te Oirschot; Daniel Peter Oerlemans hertgang Spoordonck (47) schatheffer anno 1640, ...
Datering: 12-10-1644
Pagina: 8
Plaats: Sint-Michielsgestel

RHCE:
NTI-15214-65 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Henrick Leermakers (sr.)
201 Attestatie, 29-11-1647
Persoon in RA:
Sijmon Goiarts Verhoeven
Jan Anthonis Peeters
Daniel Peeter Oerlemans Beroep: Gewezen Achtmannen <===
Henrick Dircx Vercuijllen
Joorden Stockelmans
Henrick Henricx
Soort akte: Attestatie
Toegangsnummer: 0624 Notariële archieven standplaats Oirschot, 1556-1935
Inventarisnummer: 65


LEEFTIJD
https://proxy.archieven.nl/235/7FF32EA1291F4D319D50E7CE6C39A757
5116.12 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.12)
163 ... , Daniel Peter Oerlemans (50), ...
Datering: 15-04-1648
Pagina: 160
Soort akte: Overzicht
Plaats: Sint-Michielsgestel

LEEFTIJD:
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=100&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-15214-71&minr=3310559&miview=ldt
NTI-15214-71 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Henrick Leermakers (sr.)
17 Attestatie, 22-1-1655
Persoon in RA:
Daniel Peeter Oerlemans Notabene: Oud ca 57 jaren
....
Toponiem in RA: Cleijnste coeijweije, Boterwijk Hesseldijk
Soort akte: Attestatie
Toegangsnummer: 10624 Notariële archieven standplaats Oirschot, 1556-1935
Inventarisnummer: 71

3.
manJan Peter Oerlemans‏
Geboren ‎± 1605
[bron]
Zie akte 28 van 04-01-1645 - leeftijd 40 dus geboren rond 1605.

Overleden ‎26 jan 1670 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
RHCE: OpenArchives
DTB_Oirschot_10225_32.39 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
85767 Begraafinschrijving Jan Peter Oerlemans, 26-01-1670
Plaats inschrijving: Oirschot
Overledene: Jan Peter Oerlemans
Folio: 76
Begraafdatum: 26-01-1670
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.39
Page 78 of 90 - 32.39 Begraafregister - rechts, bovenste helft
"den 2?en dito is begraven Jan peter Oerlemans"
De volgende entry is "den 26 is begraven"
Dus datum van 26 is waarschijnlijk.


RHCE: OpenArchives
DTB_Oirschot_10225_32.5 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
77011 Begraafinschrijving Joannes Petrus Oerlemans, 28-01-1670
Overledene: Joannes Petrus Oerlemans
Plaats inschrijving: Oirschot
Overlijdensdatum: 28-01-1670
Folio: 167v
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.5
Page 169 of 193 - 32.5 Huwelijks- en overlijdensregister
"28. joannes petri oerlemans" gevolgd door een plaats.


BHIC: OpenArchives
Overledene Joannes Petrus Oerlemans
overleden op 28-01-1670 te Oirschot.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Oirschot
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1651-1656, archiefnummer 8086, Rijksarchief Noord-Brabant, inventarisnummer 5, blad 167v
Gemeente: Oirschot
Periode: 1651-1656
Religie: Rooms-Katholiek

‎, leeftijd ongeveer 65 jaar
[Gebruikersnotities]
Is deze persoon inderdaad een zoon van Peter Henrick Jan Oerlemans?
WANT
- Bij doop van kind van Daniel in 1637 is ene "Joannes Petrus Oerlemans" getuige
- Geen match van doopgetuigen van kids Jan Peter Oerlemans.

Jaspar Philips van Esch x Willemken Joorden Willem Goorts
Jan Willem Goorts
- Heijlken x Jan Jacop Kemps
- Jenneken x Jan Peter Oerlemans
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1628B.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 153, 1628 - J. Toirkens
318
Inventaris van de roerende bezittingen van wijlen Jaspar Philips van Esch stadhouder voor Oirschot en van wijlen diens vrouw Willemken dochter van wijlen Joorden Willem Goorts die onlangs vanwege de pestziekte zijn overleden en welke inventaris is gemaakt door Jan Jacop Kemps als man van Heijlken en door Jan Peter Oerlemans als man van Jenneken, beiden dochters zijnde van wijlen Jan zoon wijlen Willem Goorts en derhalve erfgenamen van genoemde Willemken, en ook erfgenamen van genoemde Jasper, als zodanig ook door die andere erfgenamen daarvoor gevraagd zijnde zulks te doen, ...
Datum 26 oktober 1628
.
Zie ook 331
Verdere inventaris van de meubels en spullen die zijn gevonden in een kist en trog in het sterfhuis van wijlen Jasper Philips van Esch, toen hij leefde stadhouder van Oirschot. ...
14 november 1628

Jan Joordens
- Heijlken x Jan Jacop Kemps
- Jenneken x Jan Peter Oerlemans
- Goijaert
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1631.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 156, 1631 - J. Toirkens
322
Jan Jacop Kemps als man van Heijlken en Jan Peter Oerlemans als man van Jenneken, beiden dochters zijnde van wijlen Jan Joordens, voor henzelf handelend en ook namens hun zwager Goijaert ook zoon zijnde van wijlen deze Jan Joordens, dragen hierbij 3roedes land over van hun dries genoemd de Heze, gelegen in Oirschot herdgang de Notel, ...
Datum en getuigen als boven. (5 october 1631)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1632.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 157, 1632 - J. Toirkens
244
Goijaert zoon wijlen Jan Joordens, verder Jan Jacop Keijmps als man van Heijlken, en Jan Peter Oerlemans als man van Jenneken, zijnde beide dochters van wijlen Jan Joirdens, verkopen hierbij een hooibeemd, genoemd D'Esbeemd, gelegen in Oirschot herdgang Straten, ter plaatse genoemd in het Quinckersche Broek, ...
Datum en getuigen als boven. (31 juli 1632)

Jan Jorden Willems x Sijcken Janssen
- Heijlken x Jan Jacob Jan Dirck Keijmps
- Jenneken x Jan Peter Oerlemans
- Goijaert
Willemken Joorden Willems - tante van Jennken
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1633.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 158, 1633 - J. Toirkens
073
Jan zoon Jacob Jan Dirck Keijmps als wettige man van Heijlken, verder Jan zoon wijlen Peter Oerlemans als wettige man van Jenneken, beiden wettige dochters van wijlen Jan Jorden Willems verwekt bij deze Jan en bij wijlen diens vrouw Sijcken Janssen,hebben verklaard hierbij een boedelverdeling te hebben gemaakt inzake het bezit dat ze hebben geerfd bij de dood van hun broer Goijaert en van Willemken Joorden Willems, hun tante zoals ze verklaarden. ...
Datum 11 maart 1633
.
356
In de naam van de heer Jezus Christus, Amen. Voor ons schepenen en secretaris is verschenen de geachte Jan zoon Peter Oerlemans en diens wettige vrouw Jenneken dochter van wijlen Jan Joordens, beiden inwoners van Oirschot, genoemde Jan gezond zijndeen genoemde Jenneken ziek zijnde vanwege de kinderpokken, maar wel in het bezit van haar verstandelijke vermogens zoals dat ons duidelijk genoeg scheen te zijn. Ze beseffen de broosheid van het menselijk bestaan en willen met wederzijdse instemming van elkaar, nu hun testament opmaken. ...
27 november 1633

DUS P.H. Oerlemans had waarschijnlijk een zoon Jan
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1640.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 165, 1640 - J. Toirkens
179
Jan zoon Jacob Jan Dirck Keijmps heeft als schuldenaar beloofd om aan Peter Henrick Oerlemans vanwege geleend geld ...
Datum 18 juni 1640
In marge : Deze rente is afgelost zoals Jan Peter Oerlemans verklaarde. Datum 22 mei 1655, ...

LEEFTIJD 40 - Dus geboren rond 1605
https://proxy.archieven.nl/235/70ECF6AE529D44EC881EC148943C9275
5116.12 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.12)
28 Jan Peters van de Laeck (57), Jan Peters Oerlemans (40) en Peter Jan Dirckssen van Bers (44) schatheffers en collecteurs te Oirschot met verklaring ...
Datering: 04-01-1645
Pagina: 25
Plaats: Sint-Michielsgestel

RHCE:
NTI-15215-89 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van den Kerckhoff
28 Overeenkomst, 16-4-1653
Persoon in RA:
Jan Peter Oerlemans Notabene: Echtg. van Jenneken Jan Joordens, Echtg. van Maeijken Eijmbert Hoppenbrouwers
Jenneken Jan Joordens Notabene: Echtg. van Jan Peter Oerlemans, Wijlen
Maeijken Eijmbert Hoppenbrouwers Notabene: Echtg. van Jan Peter Oerlemans
Cornelis Francken Notabene: Echtg. van Maeijken Oerlemans
Jan Oerlemans Notabene: Zoon van 1 en 2
Joorden Oerlemans Notabene: Zoon van 1 en 2
Maeijken Oerlemans Notabene: Echtg. van Cornelis Francken, Dochter van 1 en 2
Herman Aerts Notabene: Getuige
Peter Janssen van Esch Notabene: Getuige
Soort akte: Overeenkomst
Toegangsnummer: 10624 Notariële archieven standplaats Oirschot, 1556-1935
Inventarisnummer: 89


RHCE:
NTI-15215-92 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van den Kerckhoff
7 Attestatie, 15-1-1656
...
Jan Peter Oerlemans Beroep: Oud achtman
...


RHCE:
NTI-15215-93 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van den Kerckhoff
28 Overeenkomst, 18-4-1657
Persoon in RA:
Jan Peter Oerselmans Notabene: Echtg. van Jenneken Jans, Echtg. van Maeijke Eijmbert Hoppenbrouwers
Jan Oerselmans Notabene: Zoon van 1 en 6
Jorden Oerselmans Notabene: Zoon van 1 en 6
Cornelis Francken van Cronenborch Notabene: Echtg. van Maeijken Oerselmans
Maeijken Oerselmans Notabene: Echtg. van Cornelis Francken van Cronenborch, Dochter van 1 en 6
Jenneken Jans Notabene: Echtg. van Jan Peter Oerselmans
Niclaes Oerselmans Notabene: Zoon van 1 en 8
Maeijke Eijmbert Hoppenbrouwers Notabene: Echtg. van Jan Peter Oerselmans
Tholoff Gerits van Cleijnenbreugel Notabene: Getuige
Willem Schepens Notabene: Getuige
Soort akte: Overeenkomst
Toegangsnummer: 10624 Notariële archieven standplaats Oirschot, 1556-1935
Inventarisnummer: 93


RHCE:
NTI-15215-93 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van den Kerckhoff
34 Scheiding en deling, 20-4-1657
Persoon in RA:
Jan Oerselmans
Joorden Oerselmans
Jan Peter Oerselmans
Cornelis Francken van Cronenborch
Maeijken Oerselmans
Adriaen van Ghestel
Willem Jan Jacobs Kemps
Peter Gerits Vlemmincx
Dierick Henrick Boelaerts
Henrick van Esch
Iken van den Heuvel
Peter van Woensel
Aelbert Jan Aelberts
Adriaen Jans de Vos
Henrick Matijs van Overdijck
Peter Niclaes Vlemmincx
Jan Dielis Potters
Henrick Jansen Coppen
Aert Jans Moescops
Soort akte: Scheiding en deling
Toegangsnummer: 10624 Notariële archieven standplaats Oirschot, 1556-1935
Inventarisnummer: 93


RHCE:
NTI-15213-35 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan Goossens (jr.)
1 Boetelijst, 0-0-1658
...
Jan Peeter Oerlemans Woonplaats: Notel


RHCE:
NTI-15216-116 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van Oeckell
63 Overeenkomst, 16-6-1660
Persoon in RA:
Jan Peeters Oerlemans Notabene: Echtg. van Jenneken Willemsse
Jan Oerlemans Notabene: Zoon van 1 en 6
Joorden Oerlemans Notabene: Zoon van 1 en 6
Cornelis Francken de Croon Notabene: Echtg. van Maeijken Oerlemans
Maeijken Oerlemans Notabene: Echtg. van Cornelis Francken de Croon, Dochter van 1 en 6
Jenneken Willemsse Notabene: Echtg. van Jan Peeters Oerlemans, Wijlen
Jan Joorden Willemsse Notabene: Vader van 6
...


RHCE:
NTI-15214-80 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Henrick Leermakers (sr.)
156 Procuratie, 2-1-1665
Persoon in RA:
Jan Jan Peeter Oerlemans Woonplaats: Lande van Gelre
Jan Peeter Oerlemans Notabene: Vader van 1
Willem Hoogers van de Lusdonck
Jan Hoogers van de Lusdonck
Jan Jansse van de Ven
Joost Janssen
Toponiem in RA: Notel
Soort akte: Procuratie
Toegangsnummer: 10624 Notariële archieven standplaats Oirschot, 1556-1935
Inventarisnummer: 80


RHCE:
NTI-15213-43 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan Goossens (jr.)
12 Attestatie, 17-2-1666
...
Jan Peeter Oirlemans Beroep: Schepen
...


RHCE:
NTI-15213-44 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan Goossens (jr.)
45 Attestatie, 10-9-1667
...
Jan Peeter Oerlemans Beroep: Raadsman
...Voor meer informatie: bertho@derikx.com