man‎Rutger Geerlings van Griensven‏‎

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.42&minr=11829203&miview=ldt
5121.42 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.42)
28 Rutger zoon wijlen Geerink van Griensven draagt aan zijn 3 wettige kinderen Jan, Geerinck en Heijlwig verwekt bij Marie dochter van wijlen Geerit van Beeck zijn wettige vrouw zijnde, bepaald bezit over, zijnde een stuk akker gelegen in de vrijheid van Den Bosch op de Dungen, ... nog een weiveld gelegen in ´t Woud gelegen onder Schijndel, ... nog een stuk hopland met de houtwas genoemd de Spoerdonck gelegen in de parochie Schijndel, nog een stuk akker van 3 lopenzaad gelegen in de parochie Boxtel, nog een stuk hooiland genoemd de Korbeek gelegen in de parochie Gestel te Haenwijck. ...
Datering: 22-10-1538
Pagina: 7r
Soort akte: Afstand
Plaats: Sint-Michielsgestel

Gehuwd
[bron]
Paar genoemd in akte 28 van 22-10-1538: "Rutger zoon wijlen Geerink van Griensven draagt aan zijn 3 wettige kinderen Jan, Geerinck en Heijlwig verwekt bij Marie dochter van wijlen Geerit van Beeck zijn wettige vrouw zijnde"
met:

Kinderen:

1.
womanHeijlwig Rut Geerlings van Griensven‏
Overleden ‎na 1618
[bron]
Zie akte pagina scan 9 links datering 1618-1619: "Heijlken dochter wijlen Rutger Geerlings van Griensven"

>1618

[Gebruikersnotities]
OUDERLIJK GEZIN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.42&minr=11829203&miview=ldt
5121.42 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.42)
28 Rutger zoon wijlen Geerink van Griensven draagt aan zijn 3 wettige kinderen Jan, Geerinck en Heijlwig verwekt bij Marie dochter van wijlen Geerit van Beeck zijn wettige vrouw zijnde, bepaald bezit over, zijnde een stuk akker gelegen in de vrijheid van Den Bosch op de Dungen, ... nog een weiveld gelegen in ´t Woud gelegen onder Schijndel, ... nog een stuk hopland met de houtwas genoemd de Spoerdonck gelegen in de parochie Schijndel, nog een stuk akker van 3 lopenzaad gelegen in de parochie Boxtel, nog een stuk hooiland genoemd de Korbeek gelegen in de parochie Gestel te Haenwijck. ...
Datering: 22-10-1538
Pagina: 7r
Soort akte: Afstand
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.43&minr=11830226&miview=ldt
5121.43 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.43)
262 Voor schepenen verschenen Heijlwig dochter van wijlen Rut Geerlings van Griensven weduwe van Wouter Everts met haar voogd hierin en belooft als schuldenaresse op onderpand van haar persoon en bezit aan ...
Datering:
12-08-1558
Pagina: 95r
Soort akte: Betalingsbelofte
Plaats: Sint-Michielsgestel

DOCHTER VAN BROER GEERLING
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.43&minr=11830425&miview=ldt
5121.43 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.43)
461 Lenaert zoon wijlen Jan Mercelis belooft op onderppand van zijn persoon en bezit om aan Heijlwig weduwe van Wouter Everts ten behoeve van Catharina dochter van wijlen Geerlinck Rutten van Griensven per a.s. St. Mathijsdag de som van 53 gulden tebetalen, elke gulden tegen 20 stuivers. Getuigen Henrick van Beeck, Jan Dircks en Peter Jan Schuermans als schepenen. Datum 4 mei 1560.
Datering: 04-05-1560
Pagina: 170v
Soort akte: Betalingsbelofte
Plaats: Sint-Michielsgestel

https://proxy.archieven.nl/235/54E8011D9294493E91B1E61D99DD884D
392.76 Index schepenprotocol Boxtel (392.76)
...
Heijlken weduwe van Wouter Everts
...
Datering: 1596-1602
Pagina: scan 112 rechts
Plaats: Boxtel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.45&minr=11832166&miview=ldt
5121.45 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.45)
530 ... b.p. Heijlwig weduwe Wouter Everts, ...
Datering: 10-10-1597
Pagina: 242v
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.80&minr=12887840&miview=ldt
392.80 Index schepenprotocol Boxtel (392.80)
Marijke dochter van wijlen Wouter Everts <== dochter
Rutger Wouter Everts <== zoon
Wouter Everts <== echtgenoot
Heijlken dochter wijlen Rutger Geerlings van Griensven <===
Claes Peters
Jan Jan Roeffen
Aert Wouters van Thuijl
Datering: 1618-1619
Pagina: scan 9 links
Plaats: Boxtel

2.
man‎Jan Rut Geerlings van Griensven‏‎

3.
manGeerling Rut Geerlings van Griensven‏
Overleden ‎± 1558
[bron]
Genoemd in akte 144 van 31-08-1557.
Genoemd in akte 172 van 11-12-1557.
In akte 260 van 12-08-1558: voogden over zijn kids.

ABT1558

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.42&minr=11829214&miview=ldt
5121.42 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.42)
39 ... dat voor ons is verschenen Geerinck zoon van Rutger Geerlinks van Griensvenne en verkoopt voor de helft ervan aan Lisbeth dochter Willem van Beeck en de andere helft aan Willem zoon wijlen Goert van de Merendonck, het 1/3e deel van 2 morgensbeemd hem volgens zijn brief toebehorend, genoemd in de Kordonck, in de parochie Gestel ter plaatse Haenwijck genoemd ...
Datering: 17-02-1539
Pagina: 9v
Soort akte: Verkoop
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.42&minr=11829256&miview=ldt
5121.42 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.42)
81 Geerink zoon Rutger van Griensvenne belooft op onderpand van al zijn bezit aan ...
Datering: 10-12-1539
Pagina: 20v
Soort akte: Schuldbekentenis
Plaats: Sint-Michielsgestel

OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.62&minr=13123026&miview=ldt
392.62 Index schepenprotocol Boxtel (392.62)
de erfgenamen van Joost van Ameroijen
Goijaert Theeus
Jan Claes
Wouter Lambrechts
Everaert Aerts
Peter Valckener
Henrick Wouters
Lambrecht, Jenneken de oude, Heijlken, Truijken, Jenneken de jonge, kinderen van Marten Jan Lambrechts <======
Geerling Rutger Geerlincks <====
Datering: 1539-1542
Pagina: 73v (scan 77 links)
Plaats: Boxtel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.65&minr=13187210&miview=ldt
392.65 Index schepenprotocol Boxtel (392.65)
Geerling Rutger Geerlings, man van Anna <==== WIE IS DIT?
Janneken dochter van Marten Jan Lamberts
...
Datering: 1550-1554
Pagina: 75v (scan 77 links)
Plaats: Boxtel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.43&minr=11829974&miview=ldt
5121.43 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.43)
10 Wij Daniel van der Ameijden schout alhier, Henrick Henricks van Weert, Willem Goerts van de Merendonck, Jan Arts van den Gasthuijs, Henrick Willems van Beeck, Willem Henrick Sprincen, Ruth Rutgers van Griensven en Geerling Rutten van Griensven, verder Willem Aert Lodewijks als gezworenen met instemming van de kerkmeesters en inwoners van Gestel machtigen hierbij Herman zoon van Jan Hermans om namens ons in rechte de onwilligen te vervolgen die niet bijdragen in de koningsbede. Datum 22 januari 1557.
Datering: 22-01-1557
Pagina: 9v
Soort akte: Machtiging
Plaats: Sint-Michielsgestel

SCHEPEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.43&minr=11829982&miview=ldt
5121.43 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.43)
18 Wij Henrick Henricks van Weerdt en Geerling Rutten van Griensven, schepenen verklaren dat ...
Datering: 05-02-1557
Pagina: 12v
Soort akte: Machtiging
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.43&minr=11829998&miview=ldt
5121.43 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.43)
34 Wij Henrick Henricks van Weert, Jan Aerts van den Gasthuijs en Henrick Willems van Beeck, Willem Henrick Sprincen en Jan .... .. als schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Geerling.... (sterk vervaagde inkt) die aan Gerard Wouters van Beeck de jaarlijkse rente van 2 gulden en 5 stuivers overdraagt die Geerling na dood van diens vader Rutg Geerlings had geerfd en staat daarvoor borg voor deze Gerard en diens nakomelingen en diens bezit. ...
Datering: 19-02-1557
Pagina: 18v
Soort akte: Overdracht
Plaats: Sint-Michielsgestel

Zie ook:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.43&minr=11830015&miview=ldt

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.43&minr=11830073&miview=ldt
5121.43 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.43)
109 Voor schepenen verscheen Geerling zoon wijlen Rut Geerlings van Griensven en verkoopt aan ....
Datering: 22-06-1557
Pagina: 45v
Soort akte: Verkoop
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.43&minr=11830108&miview=ldt
5121.43 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.43)
144 .. allen inwoners van St. Michielsgestel hebben op verzoek van Geerling zoon Rut Geerlings van Griensven onder de eed die ze bij de schout Daniel van der Ameijden hebben afgelegd, het volgende verklaard. ...
Datering: 31-08-1557
Pagina: 55v
Soort akte: Verklaring
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.43&minr=11830136&miview=ldt
5121.43 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.43)
172 ... en hebben op verzoek van Geerling Rut Geerlings verklaard dat ...
Datering: 11-12-1557
Pagina: 64v
Soort akte: Verklaring
Plaats: Sint-Michielsgestel

OVERLEDEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.43&minr=11830224&miview=ldt
5121.43 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.43)
260 ... ten behoeve van diegenen die voogden zullen zijn van het minderjarige kind van Geerling zoon wijlen Rut Geerlings van Griensven die voor de schade die deze voogden zullen lijden voor het accepteren van alle door Geerling zoon wijlen Ruth Geerlings van Griensven nagelaten bezit, die daarvoor te vrijwaren zonder enige uitzondering. ...
Datering: 12-08-1558
Pagina: 95r
Soort akte: Vrijwaring
Plaats: Sint-Michielsgestel
Zie ook:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.43&minr=11830227&miview=ldt

WIJLEN & ECHTGENOTE
Geerling Rut Geerlings x Elisabeth Merten Janssen (beide overleden)
- Chatarijn (minderjarig)
Elisabeth Merten Janssen heeft broer Lambert
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.43&minr=11830298&miview=ldt
5121.43 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.43)
334 Wij Henrick Willems van Beeck, Jan Michiels, Henrick Jan Emonts en Peter Jan Schuermans, schepenen verklaren dat voor ons zijn verschenen Jan zoon wijlen Henrick Scellekens en Lambert zoon wijlen Merten Jans met Chatarijn wettige dochter van wijlen Geerling Rutten als naaste familie van genoemde Chatarijn minderjarige dochter van wijlen Geerling zoon wijlen Rut Geerlings van Griensven door deze Geerling verwekt bij wijlen Elisabeth wettige dochter van Merten Janssen, die ons hebben verklaard dat genoemde Geerling en diens vrouw Elisabeth beiden zijn overleden en genoemde Chatarina als minderjarige dochter hebben nagelaten en dat die Chatarina bepaald bezit heeft geerfd gelegen in Gestel en dat ze geen beheer over haar bezit kan voerenhetgeen tot groot nadeel van Cathrina zou lijden en omdat er door haar ouders grote schulden zijn gemaakt, is het beter om het bezit van dat kind te verkopen en ze verzoeken daarom om aanstelling van voogden. ....
Datering: 13-08-1558
Pagina: 116v
Soort akte: Voogdij
Plaats: Sint-Michielsgestel

GEZIN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.43&minr=11830299&miview=ldt
5121.43 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.43)
335 ... en hebben ter instantie van Jan Henrick Scellekens en de zijnen als voogden over het minderjarige kind van wijlen Geerling Rutten van Griensven door deze Geerling verwekt bij Elisabeth dochter van wijlen Merten Janssen, na een gehouden verhoor daarover, onder ede verklaard welke eed is afgelegd voor Daniel van der Ameijden als schout, dat al het bezit van Geerling en diens vrouw Elisabeth beter verkocht kan worden ten behoeve van het minderjarige kind vanwege de vele schulden die door haar ouders zijn gemaakt omdat er anders gevaar bestaat voor uitwinning. ...
Datering: 10-09-1558
Pagina: 117r
Soort akte: Verklaring
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.43&minr=11830349&miview=ldt
5121.43 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.43)
385 Voor schepenen is verschenen Jan Henrick Scellekens, Lambert zoon wijlen Merten Janssen en Gerit Jan Seris van de Laer en Mercelis Daniels als voogden over het minderjarige kind van wijlen Rut Geerlincks van Griensven verwekt bij Elisabeth wettige dochter van Merten Janssen en verkopen aan Henrick zoon Wouter Boudewijns een woonhuis met een aanliggend driesje, gelegen te Gestel ter plaatse nabij de Gemondse kerkhof, ...
Datering: 05-08-1559
Pagina: 136v
Soort akte: Verkoop
Plaats: Sint-Michielsgestel

Hieronder is ook wijlen Geerling bedoeld - voogden zijn hetzelfde.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.43&minr=11830430&miview=ldt
5121.43 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.43)
466 Jacop zoon wijlen Henrick Spierincks belooft als schuldenaar op onderpand van zijn persoon en bezit aan Jan Henrick Scellekens, Lambert Mertens, Gerard Jan Seris van de Laer en aan Marcelis Daniels als voogden van de minderjarige kinderen van wijlen Rutgh Geerlings van Griensven binnen nu en 14 dagen te overleggen over de huisraad die wijlen Gielis Wouters daarvan had gekocht en de spullen die men in de inventarislijst zal aanmerken die door wijlen Gielis Wouters waren gekocht van wijlen Geerling Rutten. Die spullen zal Jacop alsdan aan die voogden overhandigen en betalen. Actum ut supra.
Datering: 04-05-1560
Pagina: 172r
Soort akte: Belofte
Plaats: Sint-Michielsgestel


Voor meer informatie: bertho@derikx.com