man‎Peter Eijmbert van Griensven‏‎
Zoon van Eijmbert Peters van Griensven en N.N.‏.

[Gebruikersnotities]
Peter Eijmbert van GRIENSVEN alias van GEFFEN x Maria Jan Gerarts RUTTEN
- Eijmbert
- Marike x Rutger WOUTERS
- Jenneke x Willem Jan SEBERTS
- Hillegonda x Jan Geraerts van HOUTEN
- Gerart (wijlen)
- Jacop (wijlen)
Met dank aan: https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56 - zie "Petrus Eijmbert van Grinsven"
.
http://www.bossche-encyclopedie.nl/bronnen/Erfdelingen%20(1600-1639)/R1854.1.htm
Maria dochter van wijlen Jan Gerarts RUTTEN weduwe van Peter Eijmbert van GRIENSVEN alias van GEFFEN, cedeert de tocht in alle goederen, haar aanbestorven via Peter voorsz aan haar zoon Eijmbert, voor 1/6 gedeelte; Rutger WOUTERS man en momboir van Marike zijn huisvrouw, dochter van Maria bij wijlen Peter voorsz, voor 1/6 gedeelte, Willem Jan SEBERTS man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw, ook dochter van Maria bij Peter voorsz, voor 1/6 gedeelte, Jan Geraerts van HOUTEN man en momboir van Hillegonda zijn huisvrouw ook dochter van Maria en wijlen Peter voorsz, voor 1/6 gedeelte, Niclaes zoon van Jan WILLEMS en Jan Adriaen SPIERINCX momboirs over de minderjarige kinderen van wijlen Gerart zoon van Maria bij wijlen Peter voorsz, voor 1/6 gedeelte, Eijmbert Peter Eijmbert van GRIENSVEN voorsz met Jan Gielis van der STEEN momboirs over de minderjarige kinderen van wijlen Jacop ook zoen van Maria en wijlen Peter voor 1/6 gedeelte.
Maria zal een lijfrente van 125 caroli gulden jaarlijks ontvangen. Haar kinderen en kindskinderen delen de erfgoederen: te Geffen, Den Dungen, omtrent de Kerck, te St Michielsgestel, verder renten en chijnsen.
30.08.1608 & 20.11.1608
RA 1854
f 332

Gehuwd met:

Kinderen:

1.
womanMerike Peter Eijmberts van Griensven‏

[Gebruikersnotities]
Peter Eijmbert van GRIENSVEN alias van GEFFEN x Maria Jan Gerarts RUTTEN
- Eijmbert
- Marike x Rutger WOUTERS <==
- Jenneke x Willem Jan SEBERTS
- Hillegonda x Jan Geraerts van HOUTEN
- Gerart (wijlen)
- Jacop (wijlen)
Met dank aan: https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56 - zie "Petrus Eijmbert van Grinsven"
.
http://www.bossche-encyclopedie.nl/bronnen/Erfdelingen%20(1600-1639)/R1854.1.htm
Maria dochter van wijlen Jan Gerarts RUTTEN weduwe van Peter Eijmbert van GRIENSVEN alias van GEFFEN, cedeert de tocht in alle goederen, haar aanbestorven via Peter voorsz aan haar zoon Eijmbert, voor 1/6 gedeelte; Rutger WOUTERS man en momboir van Marike zijn huisvrouw, dochter van Maria bij wijlen Peter voorsz, voor 1/6 gedeelte, Willem Jan SEBERTS man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw, ook dochter van Maria bij Peter voorsz, voor 1/6 gedeelte, Jan Geraerts van HOUTEN man en momboir van Hillegonda zijn huisvrouw ook dochter van Maria en wijlen Peter voorsz, voor 1/6 gedeelte, Niclaes zoon van Jan WILLEMS en Jan Adriaen SPIERINCX momboirs over de minderjarige kinderen van wijlen Gerart zoon van Maria bij wijlen Peter voorsz, voor 1/6 gedeelte, Eijmbert Peter Eijmbert van GRIENSVEN voorsz met Jan Gielis van der STEEN momboirs over de minderjarige kinderen van wijlen Jacop ook zoen van Maria en wijlen Peter voor 1/6 gedeelte.
Maria zal een lijfrente van 125 caroli gulden jaarlijks ontvangen. Haar kinderen en kindskinderen delen de erfgoederen: te Geffen, Den Dungen, omtrent de Kerck, te St Michielsgestel, verder renten en chijnsen.
30.08.1608 & 20.11.1608
RA 1854
f 332

2.
man‎Eijmbert Peter Eijmberts van Griensven‏‎

[Gebruikersnotities]
Mogelijk:

http://www.clericus.nl/uitdraai/oorsprong_klerkx/rapportenparenteel/103535.html147968
IX-p Eijmbert Peter Eijmberts van Griensven is geboren vóór 1612, zoon van Peter Eijmberts Peter Eijmberts van Griensvenne (zie VIII-i) en Marike Gerard Jan Rutten van Griensvenne. Eijmbert is overleden vóór 1635. Eijmbert trouwde met Heijlke JanJansen (Heijlwich) Merendonk. Heijlwich is een dochter van Jan Jans van der Merendonk en Willemke Henrik Jan Rutgers van Griensven. Heijlwich trouwde later met Henrik Aart Laureijns De Molder Smulders (ovl. vóór 1605).
Kind van Eijmbert en Heijlwich:
1 Peterke Eijmbert Peter Eijmberts van Griensven, geboren omstreeks 1605. Volgt X-ag.5.
man‎Gerart Peter Eijmberts van Griensven‏‎

[Gebruikersnotities]
Mogelijk:

https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Gerardus Petrus Eijmbert van Grinsven
http://www.bossche-encyclopedie.nl/bronnen/erfdelingen%20(1544-1637)/R1340-R1550.1.htm
Henrick zoon van Thomas Jans van OLPHEN man en momboir van Rutgera zijn huisvrouw dochter van Gerard Peter Eijmberts van GRIENSVEN bij wijlen Anneke zijn huisvrouw dochter van Gijsbert WOUTERS, ter eenre; Eijmbert zoon van wijlen Peter Eijmberts vanGRIENSVEN en Jan Geraertsz van HOUTEN momboirs over Cornelis onmondige zoon van Gerard en Anneke voorsz, ter andere zijde, gaan subdivisie aan van de goederen verkregen bij erfdeling van de goederen van wijlen Peter Eijmberts en Anneke voorsz, gepasseerd op 20.8.1608: Den Dungen, chijnsen.
13.01.1615
RA 1490
f 152

6.
man‎Jacop Peter Eijmberts van Griensven‏‎

[Gebruikersnotities]
Mogelijk:

http://www.bossche-encyclopedie.nl/bronnen/erfdelingen%20(1544-1637)/R1340-R1550.1.htm
Jan zoon van wijlen Delis Jans van der STEEN, ter eenre en Peter Henricx BROEREN man en momboir van Anneke zijn huisvrouw dochter van Delis voorsz, te voren weduwe van Jacop Peter Eijmberts van GRIENSVEN, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen.
23.02.1629
RA 1506
f 231

Zie file "Parenteel van Emond Boelant.mht"
http://www.clericus.nl/uitdraai/oorsprong_klerkx/rapportenparenteel/103535.html144893
IX-o Jacob Peter Eymberts van Griensven, zoon van Peter Eijmberts Peter Eijmberts van Griensvenne (zie VIII-i) en Marike Gerard Jan Rutten van Griensvenne. Jacob is overleden vóór 1614. Jacob trouwde met Anneke Delis Jan Delis van der Steen. Anneke is een dochter van Delis "Jan Delis" van den Steen en Willemke Henrik Simons Rutten. Anneke trouwde later met Michiel Mathijs Gijsbrechts Pels (geb. vóór 1593).
Kinderen van Jacob en Anneke:
1 Marike Jacob Peter van Griensven. Marike is overleden vóór 1629.
2 Peter Jacobs Peters van Griensven. Volgt X-ae.
3 Gerit "Jacobs" van Griensven, geboren in 1606. Volgt X-af.


Voor meer informatie: bertho@derikx.com