man‎Jan Goyards van Amstel‏‎
Geboren ‎± 1465
[bron]
JAARBOEK CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE DEEL 37 1983

Bevat nog oudere generaties.

Overleden ‎± 1536‎, ongeveer 71 jaar
[Gebruikersnotities]
JAARBOEK CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE DEEL 37 1983
De Voorouders van den Haarlemse Familie van Amstel door W. Wijnaendts van Resant
Page 79
Jan heer Goyardsz. van Amstel, alias Jan Goyard Smolders, geb.
ca. 1465, waarschijnlijk molenaar te Bakel, schout van Bakel (1534),
overl. tussen 30 april 1534 en 7 maart 1537, tr. omstr. 1490 Heilwich
Jan Hannendochter uit Milheeze.
1499 (1498) febr. 17, Helmond. Heer Goyart van Amstel, priester, en
Jan zijn natuurlijke zoon verkopen aan Jan zoon van wijlen Maes
Tempelers een mud rogge erfpacht uit hun goed en hoeve genaamd
de Horenvoirt in de parochie van Bakel met alle toebehoren:
huis, hofsteden, hoeven en landerijen. Losbaar met 29 Petersgulden.
(Helmond R 227, fol. 304; B.L. 1974, 16).
1503 juni 21, Helmond. Jan, natuurlijke zoon van heer Goyart van
Amstel, priester, als momber van Heilwig, zijn vrouw, dochter van
wijlen Jan Hennen, verkoopt aan Goyart van den Goir een mud rogge
erfpacht uit zijn gedeelte in huis, hofstede, en land te Milheeze in de
Beircken, hem aangekomen na de dood van Jan Hannen en diens
vrouw.
(Helmond R 228, fol. 161 v; B.L. 1974, 17).
1503 die Leonardi (nov. 6), Helmond. Jan Goyvertsz. verkoopt aan
Jan Dreykorts negen lopens rogge erfpacht uit huis, hofstad en hof in
de Veestraat Losbaar met 20 gulden.
(Helmond R 228, fol. 161 v).
(1510, 1512 zie B.L. 1974, 17; 1514 zie bij II).
1528 {1527) febr. 9, Helmond. Hadewich weduwe Jan van der Scheut
als vruchtgebruikster en Aart en Willam haar zoons, mede voor Jacob
hun broeder, verkopen aan Jan Godart Smollers 10 lopens rogge
erfpacht uit huls en hofstad op het Bindereind. Losbaar met 23 Rijnsgulden.
(Helmond R 230, fol. 31).
1529 dec. 20, Helmond. Alaert Wrensen aValekeners verkoopt Jan
Goyart Smollers huls enz. op het Cloostereynd bij de veste van
Helmond.
Jan Goyart Smollers geeft verkoper een rente van 4 1/2 Rijnsgld. uit
dat huis, losbaar met 75 gld.
(Helmond R 230, fol. 68 v).
1531 sept. 16 en 1534 (1533) maart 6, Helmond. Jan Goyart Smollers
laat als gemachtigde van het Convent van Binderen beslag leggen
op landerijen wegens achterstand van renten.
(Helmond R 230, fol. 91 en 122 v).
1534 april 30. "Zoenbrlef". Frans Pauwels Meessen heeft een doodslag
begaan op Dieryck den Moller. Een van de "goede mannen", die
met ·de, familie van de overledene voor de dader de "zoen" aangaan,
is Jan Goyart Smollers, schout van Bakel.
(Helmond R 230, fol. 135).

Kinderen van Jan Goyardsz., volgorde (behalve 1 en 2) onzeker:
1. Mechteld, vermeld in 1514 (zie bij II).
2. Adriaen, volgt II.
3. Jan (Jan) Goyard Smolders, vermeld 1536 t/m 1547, bezit o.m.
een huis in de Bindersestraat en het goed de Weyer onder
Bakel, tr. Heilwich N.N.
etc
etc
4. Goyard (Jan) Goyard Smolders, bezit o .m. een huis in de Huyskensstraat,
overl. voor 6 febr. 1553, tr. Hillegond N .N., overl.
voor 18 aug. 1554.
etc
etc
5. Gerit Jan Goyaerts Smolders, vermeld 19 jan. 1539 (Helmond
R 230, f. 189), overl. voor 23 juni 1548 (Helmond R 235, f. 42).
Deze tak "Goerts Smolders" is niet verder nagegaan en het bovenstaande
fragment maakt geen aanspraak op volledigheid en volstrekte
juistheid : het valt niet mee de opeenvolgende Jannen Goerts
Smolders uit elkaar te houden.

Huwelijk/relatie met:

N.N.‎

Kind:

1.
manAdriaen Jan Goyards‏
Overleden ‎± 1565
[Gebruikersnotities]
JAARBOEK CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE DEEL 37 1983
De Voorouders van den Haarlemse Familie van Amstel door W. Wijnaendts van Resant
Page 80-81
Adriaen Jan Goyardsz., alias Adriaen Schrijnwercker(s), geb. waarsch.
Bakel ca. 1492, schrijnwerker te Weert sinds 1523, momber
(procureur) bij het gerecht a ld . 1547-'65, momber (stadhouder)
van de heer van Weert (de graaf van Horne) 1559, bezit een laatgoed
van de Proosdij van Meerssen 16). overl. tussen 26 dec. 1564
en 23 febr. 1566, tr. vermoedelijk Gemert na 12 april 1514 Lucia
Stoven, geb. Gemert, dr. van Henriek Stoven (Stoufken) en Henricksken
N.N.
1514 april 12, Gemert. Jan van Ampstel heer Goeyarts van Ampstel
en Mechtel van Ampstel, wettige dochter Jans van Ampstel, mede
voor haar onmondige broeders en zusters, dragen over aan Henriek
Stouffkens, wettige zoon Jans Stoufkens, 13 vat rogge erfpacht uit
een goed geheten de Horevoert, naast Hadewych Kemp en
verder grenzende aan de gemeent van Bakel, en uit een "snees"
in Bakel.
(Gemert R 100; B.L. 1974, 42).
Hoewel Adriaen in deze akte niet wordt genoemd heeft zij vermoedelijk
wèl betrekking op hem. Immers, Adriaens vader en meerderjarige
zuster transporteren een rente aan zijn toekomstige schoonvader.
Zelf was hij onmondig (nog geen 25), maar huwbaar. Zou deze
transactie dan niet op zijn voorgenomen huwelijk betrekking hebben ?
Tussen 20 april 1523 17) en 26 dec. 1564 18) komt Adriaen de Scrinewercker
of Scrinemeeckers ontelbare malen in de "guedenisboeken"
van Weert voor, wanneer hij onroerend goed of renten koopt
en verkoopt, maar vooral telkens wanneer hij door derden wordt
"gemombert" als zaakwaarnemer of procureur. Slechts eenmaal wordt
hij anders genoemd:
1524 okt. 31 ("op avent Omnium Sanctorum"), Weert. Rut van Ynde
of Pitten transporteert aan Ariaen Gaart Smoeleneers soen een halve
bunder erf gelegen in de grote Moelenacker, naast Symon van de
Bercke en Frans Smuysers.
(R.A. in Limburg, r.a. Weert 136, 1524 fol. 14).
Op 15 mei 1529 verkoopt Ariaen de Scrinewercker dezelfde halve
bunder aan Johan Koeten (r.a. Weert 136, 1529 fol. 7).
Op 25 jan. 1536 wordt Ariaen de Scrinemeker vermeld met zijn
huisvrouw Sye (Lucia). (r.a. Weert 136, 1536 fol. 2 v).
1551 (1550) febr. 6, Gemert. Jan van den Bergg, man en momber
van Katheryna, Ariaen Jansz. Screynewercker van Wert, man en momber
van Lucya, Peter Becker van Antwerpen, m. en m. van Mechteld,
Jacop Prlemsz. en Jan van Cuck m. en m. van Gelis dragen over aan
de Heilige Geest van Gemert een rente van 13 vaten rogge en een
van 3 melder, die Henriek Stoven en Hamlexken zijn vrouw hadden
vermaakt.
ld., id. Lauwreyns Jan Stovensz., Gheret en Jan zijn broeders, Jan
van den Berge enz., Ariaen (Jansz. - doorgehaald, erboven geschreven:
Goertsz. - ook doorgehaald) van Weert Schreynewercker, Peter
Becker van Helment en Jacop Peter Priemsz. verkopen aan Jan van
Cuck een huis In de Beekstraat, naast Gelis Hanricksz. van Strijbosch.
(Gemert R 105).
1554 (1553) febr. 13, Helmond. Ariaen Goertssen van Weerdt verkoopt
aan Peter, zijn zoon, een rente van drie Rijnsgulden uit een
stuk akkerland onder Gemert, gelegen naast de hoeve den Kyeckboom,
welke rente Ariaen verkregen had bij deling van de goederen van
wijlen Henriek Stoven.
(Helmond R 235, fol. 170).
1565 febr. 23, Weert. Wilm Ariaene der alde, Goert, Peter en Kerst
zijn broeders, Jan op de Hoeve met consent van Geert, zijn huisvrouw,
doen afstand van huis en hof in de Heystraet naast Josep Korten huis
en naast de Suyckerstraet met het kleine hulsje daarbij gelegen, dat
hun vader toebehoord heeft, ten behoeve van Wilm, hun jongste
broeder.
(r.a. Weert 139, 1565 fol. 1 v).

16) R.A. in Limburg , r.a . Weert 138, 5 jan. en 2 nov. 1559; op 17 aug. 1563 is hij
plaatevervangend schout (r.a. 139). Als laat van de Proosdij van Meerssen komt
hij voor op 12 febr. en 12 nov. 1555 (r.a. 138). Een voorlopig onderzoek in het
archief van de Proosdij heeft niets opgeleverd .
17) r.a. Weert 136.
18) id. 139.


Voor meer informatie: bertho@derikx.com


Steun Oekraïne, Rode Kruis Giro 555