man‎Henrick Lenert Gerit Penincx‏‎

[Gebruikersnotities]
EERSTE VERMELDING HENRICK
https://proxy.archieven.nl/235/A8855DE2DAB64D12B7DB89CC59680F25
5122.56 Index schepenprotocol Schijndel (5122.56)
187 Lenaert Geraert Pennincx, Geraert Lucas, Daniel Lamberts man van Jenneken dochte rvan vs. Lenaert Geraerts ende Mechtelt synder yerster huysvrau, Henrick Jan Ariken ende Metgen henne broederen ende susteren absent synde, testament van Metgen syne yerste huysvrau gemaeckt 6 mei 1574, verkoop, ... 4 maart 1591 ...
Datering: 1589-1592

DUS VADER OVERLEDEN TUSSEN 21 juni 1595 en 9 januari 1598
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.58&minr=13324454&miview=ldt
5122.58 Index schepenprotocol Schijndel (5122.58)
34 actum et testes ut supra, Lenart Gerart Pennincx, betalingsgelofte, Elias Peterss. van de Laerschot, 21 juni 1595, testes Bogart, Janss. ende Verhaigen scepenen, 9 januari 1598, Emken wedue Lenart Gerits met Henrick Dielis Pennincx ende Corst JanWillems, Elias Peters
Datering: 1595-1597

VADER WIJLEN op 15 oktber 1597
MOEDER IS MECHTELT
https://proxy.archieven.nl/235/0D59D8EAEABF451EAB8585C2508089E1
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
82 aen die gemeijnte, 15 oktber 1597, testes Jan Henricx ende Jan Gijsberts scepenen, Henrick soone wijlen Lenert Gerit Pennincx ende wijlen Mechtelt zyne ietste huysvrou, Ariaentgen de sustere, Daniel Lamberts man van Jenneken zyne huysvrou, Claes Goyartss. van Maurick man van Metgen sijnre huysvrouwe, wittige dochteren Lenerts ende Metgen [vgl. Mechtelt], Heer Art Andries Beijs pastoir tot Dinter met sijne adjuncten als momboiren over de vijff onbeiaerde kynderen wijlen Gerit Evert Gerits ende Emken wedue ende 2e huysvrou wijlen Lenert Gerarts voornoemt, geassisteert met Corstiaen Jan Willemss. ende Henrick Dielis Pennincx wittige momboiren Emkens vs. ende hare kynderen, waren aengegaen seeckere accoordt van de guederen nagelaten by wijlen Lenert Gerits, voor schepenen van Dinter dd. 13 september 1597 ...
Datering: 1597-1600

ERFDELING START HIER
https://proxy.archieven.nl/235/E6C2BC2835124E12B418E928A638D0A4
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
86 vijff onbeiaerde kynderen wijlen Gerart Lenerts, Jannen soone Lenert Gerits, wittige kynderen ende erfgenamen Lenert Gerarts ende Metgen, scheiding en deling, Ariken ende Daniel Lamberts is te deel gevallen huijs hoff schuer schoppe ende erffenisse ...
Datering: 1597-1600

https://proxy.archieven.nl/235/BEB5D5F83CA1461A811CE4559A92493F
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
97 Daniel soone Lambert Daniels van Dinter man van Johanna dochter van wijlen Lenert gerit Pennincx by Metgen syne ierste huysvrou verweckt, Ariken dochter wijlen Lenerts ende Metgens, huijs schuer esthuijs ende schoppe metten aenliggende lande endetoebehoirten 4 lop. onder dWijbosch ...
Datering: 1597-1600

https://proxy.archieven.nl/235/56C3642499FE464A851BB48355C93DDF
100 de ½ van 3 gl. aen Onser Liever Vrauwen altaer binnen der parochiekecken van Schijndel, noch eenen braspenninck chijns, 20 december 1597, Welt Romments, testes Bogert Janss. et Oetelaer scepenen, Gerart Michielen, verkoop, Henrick soone Lenert Gerart Pennincx, huijs hoff schuer schop esthuijs ende erffenisse onder dWijbosch, kynderen Gerart Reynder Peterss., Willem Henrick Gerartss., Jan Geritss. van den Venne, die gemeyn straet, Ariken dochter Lenert Gerits, Daniel Lamberts man van Jenneken dochter Lenert Gerits, slotformule
Datering: 1597-1600

https://proxy.archieven.nl/235/514531DF24EA4AF6BA9AE3922369AC9B
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
101 20 december 1597, testes Bogert Janss. et Oetelaer scepenen, Henrick Lenert Gerits, betalingsgelofte, Jannen Gerart Michielen, actum et testes ut supra, Henrick soone Lenert Gerart Pennincx, verkoop, Henrick Peter Verweteringe, eenen acker saetlants 3 lop. onder dLutteleynd in die Schootsehoeve, Emken wedue 2e huysvrou Lenert Gerits, Jan soone Lenert Gerits ende onmundige kynderen Gerart Lenert Gerartss., Matijs Willem Peeters, Jan Lambert Wauters, in coope vercregen tegen Niclaes Goijartss. van Maurick man van Metgen dochter Lenert Gerits, slotformule
Datering: 1597-1600

EMKEN WEDUWE:
https://proxy.archieven.nl/235/B3B74729294646C0BD0243D1CE3F161D
115 ... 9 januari 1598, testes Kessel ende Jan Gysberts schepenen, Emken wedue wijlen Lenert Gerart Pennincx, geassisteert met Henrick Dielis Pennincx ende Corstaien Jan Willems momboiren van de kynderen van Emken, betalingsgelofte, ... 9 januari 1598 ...
Datering: 1597-1600

VADER WAS TWEEMAAL GETROUWD
https://proxy.archieven.nl/235/ED7E3392B05F4AE9AC0CD2B983C1D169
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
174 Peeter Joris , 4 april 1598, testes jan Henricx ende Jan Gysberts, 26 juni 1598, borchtocht van Peter Joris, Ariken dochter Lenert Gerits, testes Jan Henricx ende Jan Ariens scepenen, Claes Goijartss. van Maurick man van Mechtelt dochter wijlen Lenert Gerit Pennincx ende wijlen Mechtelt zyne ierste huijsvrou tsamen verweckt, eenen acker saetlants 6 lop. onder dWijbosch aenden Moortscuijl, den heyligen geest in Schyndel, den gemeynen wech
Datering: 1597-1600

https://proxy.archieven.nl/235/B8DA7D45AE814ED186C96C5FB449F2F3
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
240 ... 5 janauri 1599, testes Jan Ariens scepen, Emken wedue Lenert Gerit Pennincx en Jan Lanrts haer sonne, betalingsgelofte, actum et testes ut supra
Datering: 1597-1600

EMKEN JAN WILLEMS
https://proxy.archieven.nl/235/8E120E3DC2CA4DA9BE7D78DF3D04ACA4
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
365 Peter Henricx ende Delis Corsten van der Aa, Jan Jacop ende Gielis gebroederen kynderen Lenert Gerart Pennincx byden selven wijlen Lenart ende Emken dochter Jan Willems tsamen verweckt, Geerart Robben man van Tonisken, Wouter Jacops man van Metgen dochteren wijlen Lenart Gerits ende Emken, scheiding en deling, ...
Datering: 1605-1612

Gehuwd
[bron]
Paar genoemd in akte 119 met datering: 1612-1615.
Paar genoemd in akte 155 met datering 1615-1619 van 1 juny 1617.
met:

womanElisabeth Dirck Roelofs‏

[Gebruikersnotities]
SCHOONMOEDER:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13350870&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
11 Henric Lenert Gerits Pennincx, betalingsgelofte, Anna nagelaten wedue wijlen Dirick Roeloffsz. zynder huysvrouwe moeder 7 gl., ongedateerd, ...
Datering: 1600-1605

Antonia is haar zus.
https://proxy.archieven.nl/235/6EA7782751A04DA587DCC271B9CF69AB
5122.64 Index schepenprotocol Schijndel (5122.64)
155 Henrick zoone Lenert Gerit Penincx man van Elizabeth dochter Dirick Roelofs, betalingsgelofte, Peeter ende Dirick gebroederen kynderen Jan Peeter Reijnders tbv Antonia naegelaten weduwe Jan Peeters ende haere kynderen, ....
Datering: 1615-1619

Voor meer informatie: bertho@derikx.com