man‎Jan Jan Schijmans‏‎
Overleden ‎± 1534
[bron]
Mogelijk erfgenamen genoemd in akte 3 van november 1534: "erfgenamen van Jan Scymans"
Mogelijk nog genoemd in akte 40 van 30 april 1535: "2 pont aan Jan Scymans te Schijndel"
Genoemd als wijlen in akte 94 van 9 april 1536: "wettige kinderen van wijlen Jan Jan Scijmanss. en zijn vrouw Elizabeth"

ABT1534

[Gebruikersnotities]
Mogelijk juiste Jan?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.41&minr=12022675&miview=ldt
5122.41 Index schepenprotocol Schijndel (5122.41)
14 Verkoop van schaarhout; genoemd: Wybosch, Jan Peters, Jan Verweteringen, Gherit Verhagen, Lambert Dirck, Reyner Peters, Dirck die Bever, Henrick Scomakers, Jans Verhoven, Herman Jan Jacops, Jan Mathijs, Wouter die Snyer, Jan Liebrecht, Jan Scymans, ...
Datering: [1530-1534]

Mogelijk juiste Jan?
https://proxy.archieven.nl/235/9A8EA97209AB44A1921E0364F8478F6C
5122.42 Index schepenprotocol Schijndel (5122.42)
3 ... e.e. erfgenamen van Jan Scymans ...
Datering: daags na Sint Maartensdag in november 1534

https://proxy.archieven.nl/235/672972D52740406583725B620FE9B525
5122.42 Index schepenprotocol Schijndel (5122.42)
40 ... belast met 5 pont payments aan ‘die Groote Formerije ten Bossch’[vgl. infirmerie = gasthuis], 2 pont aan Jan Scymans te Schijndel – 30 april 1535 ...
Datering: 30 april 1535

https://proxy.archieven.nl/235/0F42B756612A40EBBEBC0F6A0BAD99E4
5122.42 Index schepenprotocol Schijndel (5122.42)
95 Goessen van den Wau man van Mechelt dr.v.Jan Jan Scijmans en zijn vrouw Elizabeth
Datering: 9 april 1536

WIJLEN:
LET OP KIND MARIKEN EN MARI ???
https://proxy.archieven.nl/235/CE971CE6C5744241A81365CE3320C30A
5122.42 Index schepenprotocol Schijndel (5122.42)
94 Jan, Peeter, Willem, Henrick, Aernt, Thonis, Goessen, en Mariken minderjarige zus, Goessen van den Wau man van Mechtelt en Anna en Mari allen wettige kinderen van wijlen Jan Jan Scijmanss. en zijn vrouw Elizabeth hebben verkocht ...
Datering: 9 april 1536

https://proxy.archieven.nl/235/49AF91AFF95E487AB8E4256449ED2B52
5122.42 Index schepenprotocol Schijndel (5122.42)
93 Lijsbeth weduwe van wijlen Jan Jan Scijmanss. die afstand doet van haar tochtrecht van een ½ dagmaat beemd aent Wybossche genoempt aent Houbraekcen t.b.v. haar wettige kinderen ...
Datering: 18 april 1536

https://proxy.archieven.nl/235/749534E3B0AB4B5F8DD99189807D1F51
5122.43 Index schepenprotocol Schijndel (5122.43)
71 Anthonis zn.v.wijlen Matijs Jan Matijssen en heeft verkocht een cijns van 1 ½ gl. aan Peeter, Hanric, Aert, Anna en Meryken kinderen van Jan Scijmans te betalen op Sint Philippus en Jacobusdag op de 1e dag in mei uit een hooibeemd of weibeemd aendie Laendeweer tussen Schijndel en Veghel ...
Datering: H.Kruisdag in mei 1541

ECHTGENOTE + GEZIN
https://proxy.archieven.nl/235/5102CB326F6344C487299CF8ECF5961F
5122.43 Index schepenprotocol Schijndel (5122.43)
104 Goessen Goessens van der Wau man van Mechtelt dr.v. Jan Scijmans heeft beloofd te betalen aan de kinderen van Jan Jan Scijmans te weten Jan, Willem, Peeter, Henrick, Aernt, Anna en Mariken allen wettige kinderen van genoemde Jan en zijn vrouw Elizabeth die een dochter is van Jan Eijckemans, nl. een rente of cijns van 3 Bossche ponden te betalen op de feestdag van de apostelen Philippus en Jacobus uit het deel dat Goessen is aangekomen via genoemde Elizabeth – 1 mei 1542 – Aert van Sochgel en Peeter Reynders
Datering: 1 mei 1542

https://proxy.archieven.nl/235/F88D1CBDEEA341E190B07DC7D8B232E6
5122.47 Index schepenprotocol Schijndel (5122.47)
153 ... , Lysken wedue Jan Scymans, ...
Datering: 1561-1563

https://proxy.archieven.nl/235/3ED4F33F63B24F5AA9F1CA3385754D7D
5122.49 Index schepenprotocol Schijndel (5122.49)
107 ... , wie wedue Lijsken Jan Scymanss. cum prolis [= met kinderen], 8 februari 1565, ...
Datering: 1564-1566

Symonss. van Heel
- Anna x Peter Colen
- Jacops
- Cateryna x Dirck Goeertss. kids Jan ende Goeert
- Margriet x Matheeus Janss
- Peter
- Brigitta x Dirck Volparts
- Grietken x Peter Coel Zeben
Gerit Jacop Pennincx
Jan Scymanss.
- Aert
- Willem (zoon Pauwels)
- Anna x Dirck Roeloffss.
- Mechtelt x Dielyss. van Aerscot
- Meriken
Gerit Jacopss.
Peter soen Ghysbert Dircxss. man van Goertken dochter Jans van Heel
Gerit Jan Pennincx
- Helena x Hanrick Goessen Goeertss.
- Anna x Marten Ghysberts (mombar kids Gerit van den Venne mombar)
.
GEZIN:
https://proxy.archieven.nl/235/C290321DD10844979FF4C430F30043C9
5122.50 Index schepenprotocol Schijndel (5122.50)
122 Peter Colen, man van Anna dochter Symonss. van Heel, onmundige kynderen Jacops van Heel, Jan ende Goeert wittege kynderen Dirck Goeertss. ende Cateryna, onmundich kynt van Matheeus Janss. verwect by Margriet dochter van wylen Symons van Heel, die kynderen van Peter Symonss., die kynderen van Brigitta dochter Simons van Heel verwect by Dirck Volparts, kynderen van Peter Coel Zeben verwect by Grietken dochter van Symons van Heel, Gerit Jacop Pennincx, Aert Jan Scymanss., Pauwels Willem Jan Scymanss., Dirck Roeloffss. man van Anna dochter van Jan Scymanss., Dielyss. van Aerscot man van Mechtelt dochter van Jan Scymans, Meriken dochter van Jan Scymans, Gerit Jacopss. , Peter soen Ghysbert Dircxss. man van Goertken dochter Jans van Heel, Hanrick Goessen Goeertss. man van Helena dochter van Gerit Jan Pennincx, Gerit van den Venne mombar over de kynderen Marten Ghysberts verwect by Anna dochter van Gerit Jan Pennincx
Datering: 1564-1569
Plaats: Schijndel

https://proxy.archieven.nl/235/6D99EF0241C04429A11144D752435D96
5122.51 Index schepenprotocol Schijndel (5122.51)
197 ... , Elisabeth wedue Jan Scymans, ...
Datering: 1568-1573

Jan Schymanss. x Elisabeth
- Aert
- Meriken
- Willem (wijlen) (zoon Pauwels)
- Anna x Dirck Roleloffs
- Meriken
- Mechtelt x Gielis Dircx van Orschot
- Peter
-- Ghysbert ende Jan
-- Hanrick
-- Jenneken
Aert Dircx
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.52&minr=12947337&miview=ldt
5122.52 Index schepenprotocol Schijndel (5122.52)
29 Aert Jan Schymanss., Aert Dircx, Meriken dochter Jan Schymans ende Elisabeth zynder huysvrau, 30 maart 1570, testes Lauwreyns Michielss. ende Berckel ende Zebert, Aert soen wilner Jan Schymanss., Pauwels soen wilner Willem Jan Schymans, wittige kynderen Peter Jan Scymans nl. Ghysbert ende Jan nu mundich, Hanrick hennen brueder, Jenneken hen suster, Gielis Dircx van Orschot man van Mechtelt, Dirck Roleloffs man van Anna ende Meriken hen suste rende dochter Jan Scymanss. voers.
Datering: 1570-1575

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.52&minr=12947338&miview=ldt
5122.52 Index schepenprotocol Schijndel (5122.52)
30 scheiding en deling, Jan Scymanss. ende Elisabeth synder huysvrau, eenen camp groesvelts genoempt den Grooten Camp aent Wybosch, ...
Datering: 1570-1575

Gehuwd met:

Kinderen:

1.
womanAnna Jan Jan Schijmans‏

[Gebruikersnotities]
OUDERLIJK GEZIN EN ECHTGENOOT IN ZELFDE AKTE
Jan Scymanss.
- Aert
- Willem (zoon Pauwels)
- Anna x Dirck Roeloffss.
- Mechtelt x Dielyss. van Aerscot
- Meriken
.
https://proxy.archieven.nl/235/C290321DD10844979FF4C430F30043C9
5122.50 Index schepenprotocol Schijndel (5122.50)
122 Peter Colen, man van Anna dochter Symonss. van Heel, onmundige kynderen Jacops van Heel, Jan ende Goeert wittege kynderen Dirck Goeertss. ende Cateryna, onmundich kynt van Matheeus Janss. verwect by Margriet dochter van wylen Symons van Heel, die kynderen van Peter Symonss., die kynderen van Brigitta dochter Simons van Heel verwect by Dirck Volparts, kynderen van Peter Coel Zeben verwect by Grietken dochter van Symons van Heel, Gerit Jacop Pennincx, Aert Jan Scymanss., Pauwels Willem Jan Scymanss., Dirck Roeloffss. man van Anna dochter van Jan Scymanss., Dielyss. van Aerscot man van Mechtelt dochter van Jan Scymans, Meriken dochter van Jan Scymans, Gerit Jacopss. , Peter soen Ghysbert Dircxss. man van Goertken dochter Jans van Heel, Hanrick Goessen Goeertss. man van Helena dochter van Gerit Jan Pennincx, Gerit van den Venne mombar over de kynderen Marten Ghysberts verwect by Anna dochter van Gerit Jan Pennincx
Datering: 1564-1569
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.52&minr=12947339&miview=ldt
5122.52 Index schepenprotocol Schijndel (5122.52)
31 Pauwels soen Willem Jan Scymans, een stuck lants 5 lop. aent Wybos in die Berisacker, Lambert Willems, Steven Jan Dircx, erfgenamen Ariaens Verhagen, een stuck lants 4 lop. op die Peeckstucken, erve der kercken van Scynle, Eymert Jan Voetss., erfgenamen Eymert Hanricx, 6 lop. rogs aan de erfgenamen van Willem Jan Willems alias Minden (?), Dirck Roelofs, wittige kynderen Peter Jan Scymanss. nl. Ghysbert ende Jan nu mundich wesende, Hanrick hennen brueder, Willemken ende Jenneken hen susteren,een stuck lants 5 lop. op die Locht, Hilleken dochter Claes Smolenaers, Hanrick Peter Aerts, Peter Jan
Datering: 1570-1575
Plaats: Schijndel

2.
man‎Jan Jan Jan Schijmans‏‎

[Gebruikersnotities]
MOGELIJK

Heylken wedue Jan Jan Scymanss
.
https://proxy.archieven.nl/235/91063C6DB462450CBBC9DCA8F6F5B916
5122.50 Index schepenprotocol Schijndel (5122.50)
101 Goessen soen wilneer Gerit Goessenss. man van Jenneken dochter van Jan Peter Willemss., verkoop, doer crachte van den testament van Jenneken, gelegateerd van Heylken wedue Jan Jan Scymanss. dochter, Hanrick Hanricxss. die Bever, Ariaen zoon van Jenneken, testement opgemaakt door Heer Andriess. Lambertss, van Uden priester 30 juli 1558, getuygen mr. Henrick van Dommelen, Dirck Jan Dircxss., Evert Peterss., Hanrick Janss, die Bever, een stuck lants een cleyn sestersaet groot onder den Borne, Peter die Doorwerder nu ter tyt rentmeester af is
Datering: 1564-1569

WEDUWE: Heylwich Hanrick Bevers
.
https://proxy.archieven.nl/235/20234D77E6424212995C194FEB9FD3BF
5122.53 Index schepenprotocol Schijndel (5122.53)
43 Dirck soen wilner Pauwels Dircx Beverss, ende Cateryn syn suster, Hanrick ende Ariaen hen bruederen ende Meriken heb suster, transport, een brake daer een huys plach te staen onder den Borne, Hanrick Janss. die Bever, Hanrick Jacops, erve der susteren van Orten, Heylwich dochter Hanrick Bevers nagelaten wedue Jan Jan Scymans , deen syde efgenamen Hanrick Brants, tot behoeff Hanrick Janss. die Bever, 9 oktober 1574, Huygh van Berckel ende Zebert Janss. scepenen
Datering: 1574-1576

https://proxy.archieven.nl/235/985A443C99564A0CA31FED1970D36FEF
5122.53 Index schepenprotocol Schijndel (5122.53)
44 Jan soen wilneer Dirck Hanrick Bevers, transport, Hanrick Janss. die Bever, Heylwich dochter Hanrick Bevers gender moyen [= tante], huys hoff erffenisse , actum ut supra testes ut supra, 19 oktotober anno predicto,...
Datering: 1574-1576

3.
man‎Willem Jan Jan Schijmans‏‎

[Gebruikersnotities]
IS DIT WEL DE JUISTE WILLEM????
ALLEEN ZOON PAUWEL WORDT MET PATRONIEM WILLEM JAN GENOEMD.

https://proxy.archieven.nl/235/E422D4E84D0E45F29713A90D768BB212
5122.44 Index schepenprotocol Schijndel (5122.44)
138 opm: lijkt slechts een fragment te zijn….. een stuk land genoempt den Hopacker op die Oetelair e.z. de weduwe Willem Schymans of haar kinderen met meer anderen ...
Datering: 3 januari 1549

https://proxy.archieven.nl/235/5D0AD0A2438B483ABB64584CD7A11964
5122.46 Index schepenprotocol Schijndel (5122.46)
109 Gerit Gerit Mertenss. heeft verkocht Mathijs zoon van wijlen Peter Mathijss. van Herethum een stuk land groot een sesterzaad ter stede genompt den Borne naast de erfgenamen van Willem Schijmans, ...
Datering: 26 juli 1557

https://proxy.archieven.nl/235/3631217529C64BCB99B7C7E6170BB7F9
5122.46 Index schepenprotocol Schijndel (5122.46)
110 ... , Willem Schijmans en de openbare vaarweg, ...
Datering: 5 januari 1558

Mogelijk juiste Willem... Noemt echter zoon Pauwel niet.
https://proxy.archieven.nl/235/2CD8EF68E52E43DD91D8016E7B1CE1B5
5122.48 Index schepenprotocol Schijndel (5122.48)
29 20 mei 1563, Hugo van Berckel en Hubert van der Hagen scepenen in Schyndel getuigen, Hanrick Goessen Goeyertss., verkoop, Willem soen wilneer Willem Scymanss. met Goessen ende Willem die Jobge syn brueder, opt hoechtide van pincxten, ut een stucklants 4 lop. onder Delscot in die Hautert, die weeu Willem Peter Hellincx, Dielis Jan Pennincx, ut enen camp heyvelts ter plaetsen voerss., Dielis Pennincx met meer anderen
Datering: 1562-1564

https://proxy.archieven.nl/235/DD808C05393A4B45AF075144CB471464
5122.49 Index schepenprotocol Schijndel (5122.49)
43 ... 5 november 1565 testes ut supra, Pauwels soen wilneer Willem Jan Scymans, verkoop, ...
Datering: 1564-1566

https://proxy.archieven.nl/235/5ED7373948A64A178781D15009B3342C
5122.50 Index schepenprotocol Schijndel (5122.50)
118 ... verkoop, Pauwelss. soen wilneer Willem Jan Scymanss., een huys hoff ende erffenisse 5 lop. ter stede geheyten dWybosch ...
Datering: 1564-1569

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.52&minr=12947567&miview=ldt
5122.52 Index schepenprotocol Schijndel (5122.52)
259 Willem soen wilen Niclaes Wauterss., verkoop, Willem ende Goessen gebruederen soenen Willem Scymans, huys hoff ende erffenisse 12 kop. onder den Borne opt Oetelaer in die plaetsse genoemt dat Wambosstuck , ... 7 december 1573, ....
Datering: 1570-1575

4.
manPeter Jan Jan Schijmans‏

[Gebruikersnotities]
WEDUWE EVA GENOEMD MET BROER AERT
https://proxy.archieven.nl/235/C0C3196C018348C382CE86B5A2873D53
5122.46 Index schepenprotocol Schijndel (5122.46)
108 Eva dochter van Gisbert van de Weteringe bagelaten weduwe van wijlen Peter Jan Schijmans met Peter Peterss. van der Weteringe, Aert zoon van wijlen Jan Schijmans en Dirric Roloffssoen haar voogden en hebben gezamenlijk verkocht aan de Heer Andries Lambertss. van Uden ...
Datering: 26 november 1557

WEDUWE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.52&minr=12947559&miview=ldt
5122.52 Index schepenprotocol Schijndel (5122.52)
251 Heilken dochter Gisberts van der Weteringen, , transport, Yeva dochter Gisberts van den Weteringen hair wittege suster ende nagelaten wedue Peter Jan Schymanss., alle hair gedeelt, nae dode Gisberts van der Weteringen hair vader ende Margriete hairder moeder, de helft van 7 lop. lants int Lutteleynde inne die Brake dar nu Willem Willemss. woent, Henric van Geruwen
Datering:
1570-1575

ECHTGENOTE: EVA GISBERTS VAN DER WETERING
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.52&minr=12947564&miview=ldt
5122.52 Index schepenprotocol Schijndel (5122.52)
256 datum eodem die et testes ut supra, Eva dochter Gisberts van der Weteringen [zie 261] nagelaten wedue Peter Jan Schymanss., Gisbert ende Jan sich sterck makende voir Henric haren bruede rende Jenneken ende Willemken hen susteren, Heylken hair suster
Datering: 1570-1575

5 KIDS:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.52&minr=12947519&miview=ldt
211 ...
18 mei 1573, testes Lauwrens Michiels ende Seebert Janss., Gisbert ende Jan, Henric hennen bruder, Willemken ende Jennenken hen suster allen wittege kinderen van Peter Jan Schymans, betalingsgelofte, een stuck lants 5 lop. aent Wybos op die Locht ende 4 lop. lants inne die Hulschebrake, Elisabeth dewue Jan Schymans
Datering: 1570-1575

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.52&minr=12947447&miview=ldt
5122.52 Index schepenprotocol Schijndel (5122.52)
139 actum et testes ut supra, Eva wedue van Peter Jan Schymans ende Gisbert ende Jannen hare wittege sonen, Art Corneliss.
Datering: 1570-1575

GENOEMD MET DIRCK ROELOFS ECHTGENOOT VAN ZUS ANNA.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.52&minr=12947339&miview=ldt
5122.52 Index schepenprotocol Schijndel (5122.52)
31 Pauwels soen Willem Jan Scymans, een stuck lants ... (?), Dirck Roelofs, wittige kynderen Peter Jan Scymanss. nl. Ghysbert ende Jan nu mundich wesende, Hanrick hennen brueder, Willemken ende Jenneken hen susteren, ...
Datering: 1570-1575

Jan Schymanss. x Elisabeth
- Aert
- Meriken
- Willem (wijlen) (zoon Pauwels)
- Anna x Dirck Roleloffs
- Meriken
- Mechtelt x Gielis Dircx van Orschot
- Peter
-- Ghysbert ende Jan
-- Hanrick
-- Jenneken
Aert Dircx
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.52&minr=12947337&miview=ldt
5122.52 Index schepenprotocol Schijndel (5122.52)
29 Aert Jan Schymanss., Aert Dircx, Meriken dochter Jan Schymans ende Elisabeth zynder huysvrau, 30 maart 1570, testes Lauwreyns Michielss. ende Berckel ende Zebert, Aert soen wilner Jan Schymanss., Pauwels soen wilner Willem Jan Schymans, wittige kynderen Peter Jan Scymans nl. Ghysbert ende Jan nu mundich, Hanrick hennen brueder, Jenneken hen suster, Gielis Dircx van Orschot man van Mechtelt, Dirck Roleloffs man van Anna ende Meriken hen suste rende dochter Jan Scymanss. voers.
Datering: 1570-1575

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.52&minr=12947332&miview=ldt
5122.52 Index schepenprotocol Schijndel (5122.52)
24 los briefje: Aert Jan Schymanss., den Groten Camp, 6 pont paement aen Mr. Henric van Uden, een stuck lants opt Haubraken, Pauwels Willemss., erfgenamen Jan Willemss., wittege kynderen Peter jan Schymanss nl. Gisbert ende Jan, Henrick henne brueder, Wilhelma [dubieus] hen suster, een stuck lants op die Locht, eenen acker inde Hulschebrake
Datering: 1570-1575

https://proxy.archieven.nl/235/C55CB0C1CF374A66BE0E5E3ED0308BF0
5122.54 Index schepenprotocol Schijndel (5122.54)
164 8 maart 1582, ... , Eva wedue Peter Scymans, ...
Datering: 1577-1581

https://proxy.archieven.nl/235/C4170B742C6E4D8997848D158A535A2B
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
87 ... , de wedue Peeter Scymans cum prolibus, ...
Datering: 1597-1600

SCHIJMANS
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351027&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
168 .. 23 juli 1602, .. Gysbert ende Henrick gebroederen lynderen wylen Peeter Schijmans byden selven Peteren ende Eva dochter Gysberts Verweteringe zyne huijsvrou tsamen verweckt, Luijcas Jan Diricx man van …..dochte rvan wijlen Peter ende Eva, Jan Pauwels Janss. ende Gysbert Peters momboiren
Datering: 1600-1605

https://proxy.archieven.nl/235/C74A3C3453414D4CA0D6979312A57870
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
129 15 december 1607, testes Gijsbert Janss. (?) ende Jan Henricx, Gijsbert ende Henrick gebroederen kynderen Peter Schijmans verweckt by Eva dochter Gijsbers Verweteringe, Luijcas Jan Diricx man van Jenneke dochter van Peter Schijmans, mede voor deonmundige kynderen van Jan Peter Schijmans, Claes Dirick Claes Smolleners man van Arikens dochter Henrick Luijcas byden vs. Henrick ende Henricxken dochter van Gijsbert Verweteringe verweckt, erfgenamen van za: Willem Willemss. man van Meriken dochter van Gijsbert Verweteringen syne ierste huijsvrauwe ende Barbara Wouters van Meriken syne tweede huijsvrauwe, eendrachtelick wittelick ende erffelick vercocht, huijs esthuijs hoff ende erffenisse onder het Lutteleijnde , Mariken wedue Jan Diric Roeloffs cum prolibus, Henrick Eijmbert Voets, Barbara wedue Henrick Pauwels Janssen
Datering: 1605-1612

5.
man‎Henrick Jan Jan Schijmans‏‎

6.
woman‎Mariken Jan Jan Schijmans‏‎

7.
womanMechtelt Jan Jan Schijmans‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.52&minr=12947333&miview=ldt
5122.52 Index schepenprotocol Schijndel (5122.52)
25 vervolg van het los briefje: 5 pont paements aen Yda Schorcops, Gilis van Orschot man van Mechtelt dochter van Jan Schymans, eenen acker opt Velt aen die Kercke, den camp aent Wybosch, Dirck Roloffs, uyter huysinge
Datering: 1570-1575

BEIDE ECHTGENOTEN:
https://proxy.archieven.nl/235/E1A48AAC02814647AFB40C81CB006DBD
5122.54 Index schepenprotocol Schijndel (5122.54)
185 Gielis Diericxss. van Orsschot man van Mechtelt dochter van Jan Schymans achtergelaten wedue van Gossen Gossenss. van der Waude, afstand van tochtrecht, een stuck lants of hostadt groot een sestersaet lants, ter stede genoempt dLutteleynde, tot behoeff Bernart Gossenss. Margiet ende Henrisken [vgl. Hendrikske of Hendrikje] wittige kynderen van Mechtelt ende Gossen Gossenss., grontchyns int boeck van Helmont, een Bosch mud rogge aen een gasthuys ten Bosch, 2 pont payments Jan van Vechel ende4 pont Grietken Voets, 8 februari 1573 stil van brabant, testes Gisbert van den Bogart ende Zebert Janss.
Datering: 1577-1581

BEIDE ECHTGENOTEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.58&minr=13324628&miview=ldt
5122.58 Index schepenprotocol Schijndel (5122.58)
208 hacken oft hauwen, slotformule, 13 juli 1586, testes Gijsbert Janss. van den Bogert, Henrick Willemss. ende Jan Gijsberts van den Boghert scepenen, Dielis Diricxss. van Oirschot, afstand van tochtrecht, Mechtelt synre huysvrou eertyts nagelaten wedue wijlen Goossen Goossenss. van den Waude haren iersten man, kijnderen ende erffgenamen van Goossen Goossens ende Mechtelt
Datering: 1595-1597

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.58&minr=13324630&miview=ldt
5122.58 Index schepenprotocol Schijndel (5122.58)
210 scheiding en deling, Dielis Diricxss. van Oirschot tweede man van Mechtelt, Bernart is te deel gevallen de helfte van enen acker 4 lop. in die Gemeyn Ackeren, de wedue Gijsbert Janss. van den Boghert, den heyligen geest in Schyndel, aen den gemeynen vaerwech, Antonis is te deel gevallen die helfte van eenen acker
Datering: 1595-1597

8.
man‎Thonis Jan Jan Schijmans‏‎

9.
man‎Goessen Jan Jan Schijmans‏‎

10.
manAernt Jan Jan Schijmans‏
Geboren ‎± 1518
[bron]
Genoemd in akte 94 van 9 april 1536.
Genoemd in akte 104 van 1 mei 1542.
Genoemd in akte 71 van mei 1541.

[Gebruikersnotities]
OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE:
https://proxy.archieven.nl/235/74F9FB07845841D184380A435D644264
5122.43 Index schepenprotocol Schijndel (5122.43)
210 Dyrck, Mariken, Katherina en Anna wettige kidneren van Henrick Dyrck Schoenmaeckers en diens 1e vrouw Henricke/Henrisken, Jan zn.v.wijlen Jan Aerts van den Dungen man van Heylwich, Aernt Jan Scijmanss. man van Yda ook dochter svan Henrick en Henricke, Adriaen zn.v. genoemde Henrick en zijn 2e vrouw Mergariet [vgl. Margriet] dochter van Adam van der Spanck hebben beloofd dat ze na de dood van hun vader en Margriet gezamenlijk zullen delen de goederen van hun ouders waar die ook gelegen zullen zijn en elkaar zullen helpen in het beheer van die goederen in welke akte tevens wordt gesproken over een rente van 7 Karolusgl. die schuldig zijn deels Jan Luvas Mathijss. nl. 4 gl. en Jan Driessen van Horrick 3 gl. – 17 oktober 1544 – Aernt van Sochgel en Peeter Reynderss.
Datering: 17 oktober 1544

Genoemd Aert Jan Schijmans:
https://proxy.archieven.nl/235/97228C32C10E4E65ABC98C333B99246F
https://proxy.archieven.nl/235/6C014AC6D4BF453EBAEF9C29CA275BE2
https://proxy.archieven.nl/235/8E83C945CB854F729A4E8DDDDAE3280A 1547
https://proxy.archieven.nl/235/FE2AC8FB27384FE7B98E0CE320512BAB
https://proxy.archieven.nl/235/7E8FFBBF62B34188AF17BE3BB48DF8B2
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.57&minr=13324415&miview=ldt

ECHTGENOTE: Iken Hanricx Dirck Scoemekers
https://proxy.archieven.nl/235/1C74BFEE18864F83A4C3388909C54ED9
5122.47 Index schepenprotocol Schijndel (5122.47)
133 Hanrick Dirck Scoemekers, heffen en ontvangen van een rente van 4 gl., Jan Lucas Mathijss., eenen camp lants onder dWijbos, die kynderen Wauters van Balen, Aert Dirckss. onmundich, Goevert Ariaen Dircxss. oock onmundich, Willem Gerit Toniss. manvan Meriken, Aert Jan Scymanss. man van Iken, Gerit Gysbert Smeetss. man van Anna, allen wittige dochters Hanricx vs., Jan Janss. van Dungen man van wylen Heylwick dochter Hanrick Dircxss. vs., laatste dag van februari 1562, Lauwreyns Michielss. en Hubert van der Hagen getuigen
Datering: 1561-1563

MOMBAR
https://proxy.archieven.nl/235/5CD550982F9442D7AAF10FE889161426
5122.50 Index schepenprotocol Schijndel (5122.50)
358 1 april 1565, Goertken wedue Peter Ghysbert Dircxss. met Huygo van Berckel, Corstaien van der Aa, jan Jan Peters ende Aert Jan Schymanss. mombaren, verkoop, ...
Datering: 1564-1569

MOMBAR EN ECHTGENOOT:
https://proxy.archieven.nl/235/9961E56BAB58484EB7DE6F635334627B
5122.50 Index schepenprotocol Schijndel (5122.50)
316 Aert soen wilneer Dirck Hanrick Scemeker en met hem Jan Jan Peterss. ende Willem Gerit Toniss.mombaren ende Aert Reynderss. ende Aert Jan Scymanss. mombaren voer die kynderen van Jan Janss. van den Dungen en Heylwich uxore ejus, Hanrick Janssen van Gerwen, Mijs Janss., Goevert soen van Ariaen Hanrick Dirck Scoemeker, scheiding en deling, Willem Geritss. man van Meriken , Gerit Ghysberts man van Anna, Aert Janss. Scymanss. man van Ida, hen aenvestorven na dode Hanric Dirck Scoemekers hun vader, een acker lants 4 ½ lop. opt Velt, die heligeest van Schyndel, die vicarie van Schyndel, op die gemeyn vaerwech aldaer, 3 gl. losrente aen Willem van Vechel ten Bosch
Datering: 1564-1569

SWAGER
https://proxy.archieven.nl/235/D9F93A95894F4D98B1B9CC3F73F833E5
5122.50 Index schepenprotocol Schijndel (5122.50)
266 Willem soen wilneer Gherit Antoniss. man van Meriken, Gherit soen wilneer Ghysbert Hanrick Smeetss. man van Anna, verkoop, Aert Jan Scymanss. hennen swager man van Yken, in een huys hoff schuer schop esthuys ende timmeringe met eenen dyck ende met eenen hoycampken onder den Borne, ...
Datering: 1564-1569

https://proxy.archieven.nl/235/8B1AA5EDC5814E3388FBB53896C8BAD8
5122.50 Index schepenprotocol Schijndel (5122.50)
239 Lambert Dirck Melis, gelofte, Meriken dochter Hanrick Daem Voetss., 7 maart 1567, testes Bogert, Berckel ende Zebert Janss., 22 april 1570, Dirck Jan Dirck Lucass. alias Scomeker, Jan Jan Peterss., mombaren over Aert onmundich soene wylen Dirck Hanrick Dircxss, ende Geertruyt synder huysvrauwe dochter van Dirck Mercelis, Willem Gerit Antoniss. man van Meriken ook dochter van Dirck Mercelis, Dirck Jan Dircxss. en Aert Reynders mombaren van Jan Aert ende Kateryna met Margriet onmundige kynderen van wylen Jan Janss. van der Weteringen ende Heylwich synder huysvrauwe dochter van Hanrick Dircx, Aert Jan Scymanss. man van Iken synder
Datering: 1564-1569

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.52&minr=12947332&miview=ldt
5122.52 Index schepenprotocol Schijndel (5122.52)
24 los briefje: Aert Jan Schymanss., den Groten Camp, 6 pont paement aen Mr. Henric van Uden, een stuck lants opt Haubraken, Pauwels Willemss., erfgenamen Jan Willemss., wittege kynderen Peter jan Schymanss nl. Gisbert ende Jan, Henrick henne brueder, Wilhelma [dubieus] hen suster, een stuck lants op die Locht, eenen acker inde Hulschebrake
Datering:
1570-1575

MOMBAR
https://proxy.archieven.nl/235/544D205A1AE84A859DEAE670A18DF941
5122.53 Index schepenprotocol Schijndel (5122.53)
2 Jan soen wilner Jan Janss. van de Weteringen ende Aert Jan Scymanss. ende Peter Reynderss.mombaren van Aert soen Jan Janss., Peter Goeertss. wonachtich tot Roesmalen man van Grietken synder huysvrau ende Katelyn haer suster dochteren van Jan Janss, allen kynderen van Jan Janss. van de Weteringen ende Heilwich dochter hanric Dirck Scoemekerss. synder huysvrau, scheiding en deling, Jan ende Peter een stuck lants 3 lop. op die Witackeren, Hanrick Janss. Verdussen, erfgenamen Jan Peterss., Servaes Hanrick Scheerss., een braspenning grontchyns in libro de Helmont, eenen camp groessvelts off weyvelts onder dWybosch in die Hove genoempt, Jan Jan Symonss., Hanrick Lucas Tyss., Rutger Jan Rutten
Datering: 1574-1576

https://proxy.archieven.nl/235/62954C741BE7415B83276747F3B5CDC6
5122.53 Index schepenprotocol Schijndel (5122.53)
109 Aert soen wilner Jan Janss. van den Weteringen, Gerit Corsten Artss. man van Cateryn dochte rvan Aert vs., wittige kynderen van Jan Janss. van den Weteringen ende Heylwich synder huysvrau dochter Hanrick Dirck Scoemekers, Peter Reynerss., Aert Jan Scymanss., scheiding en deling, Jan hennen brueder, Peter Goyaertss. man van Grietken hender suster, sceybrieven dd. 16 april 1574, Aert is te deel gevallen huys hoff erffenisse soe hoylant ende saylant met timmerage daer op staende onder dWybosch, ...
Datering: 1574-1576

https://proxy.archieven.nl/235/E785DD45E5A34E918F8E99F13CE35451
5122.54 Index schepenprotocol Schijndel (5122.54)
335 Aert Jan Schymanss. man van Iken dochter van Hanrick Dirck Scoemekerss., vernadering, die twe stucken beempts, 29 april 1582 ...
Datering: 1577-1581

LEEFTIJD: 1589 - 71 jaar - Dus geboren rond 1518
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.57&minr=13324401&miview=ldt
5122.57 Index schepenprotocol Schijndel (5122.57)
102 los briefje: eender conden gedragende aen dese personen na genomineert te weten Aert Jan Schijmans ende Dielis Dircx van Oirschot dat u deponenten ter goeder memorien wel kenlycken is dat Jan Schijmans als vader van Aert Jan Schijmans heeft gegeven ut synen gueden een erffpont paijments tsiaers ende dat ghij deponenten uwens vaders ende moeders guedens daer opgedeijlt hebt om het selve pont paijments altijts te betalen op sijne behoerlycke schoudagen van ende uwyten erve daer de wedue DirckRoelofs wonende is ende dat tot behoeff der Capellen aent Wijbosch uwer bester conden; Dielis Diricx van Oirschot out omtrent 70 jaeren ende Aert Jan Schijmans out ontrent 71 jaeren beyde gedaecht ende geeydt naebehoiren tuijgen tsamentlyck ende elck besundere ende accoirderen geheelyck met den inhouden der aendrachten, verclaerende tselven waerachtich te zijne als inder aendrachten staet ut latius in forma – actum den xviii novembris anno 1589, testes Zebert janss. ende Gysbert Janss. van denBogart
Datering: 1592-1594

https://proxy.archieven.nl/235/A3C5DCA6008847339E9F5F4A6170E9D4
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
39 actum 12 april 1597 ... te betalen aen Art Janss. Scijmans ende de erfgenamen van IJken syne huysvriu, ...
Datering: 1597-1600

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351044&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
185 Jan soone wijlen Gerart Willem Gerit Antoniss., Tonis Willemss. zynen oome, Ardt Gerartss. absent, ten volle vernuecht van een rente van 9 gl. welc Joost Evert Luijcas was geldende, aenverstorven nae aflyvicheyt van Art Jan Scijmans, slotformule, 11 oktober 1602, ...
Datering: 1600-1605

https://proxy.archieven.nl/235/4DE74887659749C8983B8D416F062F7F
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
240 16 juni 1609, testes Delis Corsten ende Peter Henricx, Margriet Mr. Jans van Berckel, testament van Margriet voor notaris Reinier Moors op 12 juni 1597, Matijs Lamberts van Helmont poirter der stadt van Haerlem, Lijntgen Wouters wedue Goijart Willems van Helmont insgelijcx wonende binnen Haerlem, met assistentie van Art ende Baltazar Wouters broers van Lijntgen, procuratiebrief dd. 2 juni 1609, Joost Everart Luijcas, 5 kijnderen Willem Gerart Antonis, huijs hoff ende erffenisse onder den Borne by Art Jan Schijmans vercocht, Antonis Willem Gerit Antonis, 25 juni 1609, tetses Peter Henricx ene Peter Elias scepenen, silveren Philips daelder, ½ statendaelder
Datering: 1605-1612


Voor meer informatie: bertho@derikx.com