man‎Anthonius van den Beucken‏‎
Gedoopt ‎6 dec 1694 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2832805
Type Doop
Bron Helden, Lambertus: Doopregister 1683 - 1711
Feit datum 06-12-1694
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Dopeling Vanden Buken, Anthonius Geboortedatum=<=06-12-1694
Vader van de dopeling Vanden Buken, Joannes
Moeder van de dopeling Piggen, Elisabeth Algemeen=uxoris
Doopgetuige Van Noe, Lambertus
Doopgetuige Nue Algemeen=Naam peter2 ?
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.003
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
december
Helden D1694-034 - 06-12-1694 - blz. - (stempel 64) nr. 5
6 bap(tizatu)s est Anthonius
filius Joannis vanden
Buken et Elizabethae
Piggen uxoris ss
Lambertus van Noe
bap J V(er)hees cap


Begraven ‎19 sep 1722 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2267727
Type Begraven
Bron Helden, Lambertus: Overlijdensregister 1689 - 1764
Feit datum 19-09-1722
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Overledene Van Den Buijcken, Anthonius
Partner van de overledene Janssen, Anna
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder Everlo
Bron-Inventarisnummer 050.016
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
Helden O1722-036 - 18-09-1722 - stempel 28 nr. 22
18 obijt Anthonius van den Buijcken
maritus Annae Janssen Everlo


[Gebruikersnotities]
This person can also be found on LandVanKessel

Gehuwd (religieus) ‎3 okt 1715 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2826119
Type Kerkelijk huwelijk
Bron Helden, Lambertus: DH register 1628 - 1655
Feit datum 03-10-1715
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Bruidegom Van Den Buecken, Anthonius
Bruid Janssen, Anna
Getuige bij het huwelijk van den Beucken, Bartholomaei
Getuige bij het huwelijk Janssen, Agnetis
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.001
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
october
Helden H1715-012 - 03-10-1715 - blz. (stempel 38) nr. 6
3.
coram me infrascripto con-
traxerunt matrimonium
Anthonius van den Buecken
et Anna Janssen in praesentia
testium Bartholomaei van
den Beucken et Agnetis
Janssen.
ita testor Jo[ann]es
Knippenbergh pastor


Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2830357
Type Kerkelijk huwelijk
Bron Helden, Lambertus: DHO register 1651 - 1683
Feit datum 03-10-1715
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Bruidegom Van Den Buecken, Anthonius
Bruid Janssen, Anna
Getuige bij het huwelijk van den Beucken, Bartholomaei
Getuige bij het huwelijk Janssen, Agnetis
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.002
Blad-Aktenummer


Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2842200
Type Kerkelijk huwelijk
Bron Helden, Lambertus: Huwelijksregister 1689 - 1753
Feit datum 03-10-1715
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Bruidegom Van Den Buecken, Anthonius
Bruid Janssen, Anna
Getuige bij het huwelijk van den Beucken, Bartholomaeus
Getuige bij het huwelijk Janssen, Agnetis
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.012
Blad-Aktenummer


Kids:
Cornelia: Helden 12-10-1716 Doop Moeder van de dopeling V Janssen, Anna - getuigen: Janssen, Godefridus & Piggen, Elisabeth & van Knippenbergh, Jan
Henrica: Helden 13-10-1718 Doop Moeder van de dopeling V Janssen, Anna - getuigen: vanden Buecken, Bartholomeus & Janssen, Agnes & Janssen, Godefridus
Cornelia: Helden 11-03-1721 Doop Moeder van de dopeling V Janssen, Anna - getuigen: Van Den Buijcken, Joannes & van Oijen, Joanna & Knippenbergh, Joannes
Joanna: Helden 02-02-1723 Doop Moeder van de dopeling V Janssen, Anna - getuigen: Janssen, Godefridus & Gommans, Maria
Anthonia: Helden 02-02-1723 Doop Moeder van de dopeling V Janssen, Anna - getuigen: Janssen, Nicolaus & Piggen, Elisabeth & Claes, Joanna
(ongeveer 6 jaar gehuwd) met:

womanAnna Janssen‏
Gedoopt ‎8 sep 1689 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Getuigen:
Getuige bij het huwelijk Janssen, Agnetis
Bij doop kids: Janssen, Godefridus (3x) & Janssen, Agnes & Janssen, Nicolaus

WIE IS DOOPGETUIGE Godefridus DIE DRIE MAAL TERUG KOMT?

==========================================================
Is Godefridus haar vader ????
Broers komen niet terug als doopgetuigen - zie tab huwelijk:
Conclusie: Dus niet dit gezin

Gezin:
Helden 20-05-1681 Kerkelijk huwelijk Bruidegom M Janssen, Godefridus x Janssen, Maria
Antonius: Helden 27-05-1682 Doop Vader van de dopeling M Janssen, Godefridus
Joanna: Helden 27-05-1682 Doop Vader van de dopeling M Janssen, Godefridus
Joannes: Helden 14-04-1684 Doop Vader van de dopeling M Janssen, Godefridus
==========================================================

==========================================================
Is Godefridus haar broer ????
Ene 'jansen, Godefridus' is getrouwd met van 'Oijen, Joanna' - BEIDEN komen terug als doopgetuigen - zie tab huwelijk.
Helden 13-02-1721 Kerkelijk huwelijk Bruidegom M Janssen, Godefridus x van Oijen, Joanna - getuige is Janssen, Nicolaus
Deze Nicolaus komt ook terug als doopgetuige.
Conclusie: Dit is het gezin

Gezin:
Helden 09-11-1683 Kerkelijk huwelijk Bruid V gyelen, Cornelia x jansen, Henricus
Joanna: Helden 14-03-1684 Doop Moeder van de dopeling V Gijlen, Cornelia
Agnes: Helden 03-12-1685 Doop Moeder van de dopeling V Gilen, Cornelia
Anna: Helden 08-09-1689 Doop Moeder van de dopeling V Gielen, Cornelia Algemeen=uxoris
Nicolaus: Helden 16-11-1692 Doop Moeder van de dopeling V Van Gort, Cornelia Algemeen=uxoris
==========================================================

AlleLimburgers:
Feit ID 2832611
Type Doop
Bron Helden, Lambertus: Doopregister 1683 - 1711
Feit datum 08-09-1689
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Dopeling Janssen, Anna Geboortedatum=<=08-09-1689
Vader van de dopeling Janssen, Henricus
Moeder van de dopeling Gielen, Cornelia Algemeen=uxoris
Doopgetuige Winckens, Henricus
Doopgetuige Gielen, Judith
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.003
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
Helden D1689-047 - 08-09-1689 - blz. - (stempel 39) nr. 10
8 7bris bap(tizat)a est Anna filia
Henrici Janssen et CorneliƦ
Gielen uxoris ss: Henricus
Winckens et Judith Gielen
bap. J. V(er)hees cap.


[Gebruikersnotities]
This person can also be found on LandVanKessel

In testament zijn "Anthonius van den Buycken" en "Geurt Pijpers" genoemd.

http://www.landvankessel.nl/Geneaolgie/Helden/Erven_Helden/nr_179.htm
RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 316
Testament van Encke Janssen (X Geurt Pijpers) In den naeme des Heeren amen.Bij den inhoudt van desen openbaeren instrument van testament sij condt ende kennelijck een iegelijck hoe dat wij onderss gerichtspersoonen ons vervoeght hebben ten huyse van Geurt Pijpers ende Encke Janssen beyde eheluyden. Ende hebben de voorgemelte Encken Janssen aldaer bevonden cranck van lichaem, versien sijnde met de heylige sacramenten, nochtans haer vijff sinnen wel maghtigh wesende ende gebruyckende.Overdenckende datter niet sekerder en is dan de doodt ende niet onsekerder dan de uyre der selver, willende daeromme disponeeren van hunne tijdelijcke goederen haer bij Godt almachtigh op deser werelt verleent, de wijle Godt haer memorie en verstandt laet gebruycken, bij forme van testament ende voor haeren uyttersten wille,'t geene hier naer volght.Inden eersten beveelt sij testatrice haere siele soo wanneer die van dese werelt scheyden sal Godt almachtigh, Maria met sijne gebenedijder moedermet alle den hemelschen geselschap, ende haer lichaem der gewijder aerden tot Helden.Verders komende ter dispositie van haere tijdelijcke goederen haer van Godt almachtigh op deser werelt verleent, soo wilt ende disponeert sij testatrice, met wil ende consent van haeren man Geurt Pijpers voorgemelt, dat de kinderen van den eersten ehestandt met Anthonius van den Buycken, met de kinderen gegenereert ende noch te genereren bij Geurt Pijpers voorss, sullen gelijcke kinderen sijn in de gereede goederen bij het aengaen van het houwelijck gevonden, ende noch komen te samen te winnen ende te werven, uytgenomen dat Geurt Pijpers ofte sijne kinderen voor uyt sullen hebben komen te profiteeren vijff rixdaelders.Verders dat alle erffgoederen sullen komen op de kinderen van den eersten ende tweeden bedde rechtsgewijse, met alle sijdtvallen alsoo volgens lantrecht behoort, waervan die hergekomen sijn ende noch her sullen komen.Aldus verclaert sij testatrice met wil ende consent van haeren man voornoemt te sijn haeren uyttersten wille, het welcke sij begeert dat naer haeren doodt sal achtervolgt ende onderhouden worden.
Des ter waerer oirkonde soo hebben sij testatrice met haeren man, beneffens ons gerichtspersoonen, dit instrument van testament eygenhandigh onderteyckent, tot Helden, den vierden Mey 1727.
Onderstondt:
Dit ist hantmerckt III van Geurt Pijpers, schrijvens onervaren; Dit ist hantmerckt + van Encke Janssen, schrijvens onervaren, beyde selver gestelt; Peter Gommans; Wilm van Knippenbergh; Peter Jurgens secris.
Accordeert bij mij P. Jurgens secris.

Voor meer informatie: bertho@derikx.com