man‎Joannes Hendrix‏‎

[Gebruikersnotities]
NIET IN STAMBOOM. EXTRA INGEVOERD.

Gehuwd met:

womanMaria Jans Roelofs‏

[Gebruikersnotities]
NIET IN STAMBOOM. EXTRA INGEVOERD.

Zie onder - ook getrouwd met Wilbert Egbers

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.584&minr=11557123&miview=ldt
7040.584 Index schepenprotocol Wanroij (7040.584)
Schepenakte 25 Erfmagescheid tussen de kinderen, de aangetrouwde kinderen en kindskinderen en erfgenamen van Wilbert Egbers en Maria Jans Roelofs, met name: Marcelis Marcelissen gehuwd met Maria Cornelissen wednr. van Anneke Jans dochter van wijlen Maria Jans Roelofs en Jan Hendrix; Aart Ebben en Willem Cornelissen als momb. over de minderjarige kinderen van Aert Jans gehuwd met Maria Ebben, zoon van Jan Hendrix en voors. Maria Jans Roelofs; Baltus Gieben, wednr. van Willemina Wilbers, dochter uit het 2e huwelijk van voorn. Maria Jans Roelofs gehuwd met Wilbert Egberts, geass. met Gerardus Peters en Johannes Pauwels. Lot 1: komt aan de kinderen van Aert Jans gehuwd met Maria Ebben, de helft in een huijs, bakhuijs, moeshof en aangelegen bouw- en weijland, groot drie mergen, gelegen aan de Lamperen onder Wanroij en voor een klein gedeelte onder Rijkevoort, oost de Lamperse Heijde, west de Roode Beek, zuid Peter Reijnen en noord landschrijver Hoijtema. Item de helft van een stuk bouwland, in het geheel 1½ mergen groot, gelegen in de Lamperse Heide, onder Rijkevoort, rondom de gemeente. Nog de helft van een stuk bouwland, groot ½ mergen, gelegen aan de Peelsteeg, oost Peter Jans Geurts, west en noord de Peelsteeg en zuid Jan Peters.Nog de helft van ongeveer twee hond bouwland, gelegen in de erfheij onder Wanroij, oost Jan Peters, west en zuid Cornelis Hendrix en noord de Armen van Wanroij. Item de helft van een stuk weijland aan den Broekkant onder Wanroij, groot ½ mergen, oost Andries Christiaans, west en zuid Peter de Hoog en noord de gemeene straat. Nog het dertigste part van een huijs, schuur, schop, backhuijs, moeshof met aangelegen bouw- en weijland, groot twee holl. mergen, gelegen onder Wanroij e.z. Hendricus Nabers, a.z. Hendrikus Nielen, e.e. Hendricus Reijnen en a.e. de gemeene straat. Nog het dertigste part van een stuk bouwland, groot 1½ mergen, gelegen op het Hoog te Wanroij, e.z. Hendrik Nielen, a.z. Cornelis Hendrix, e.e. Jan Boer en a.e. Hendrik Nielen.
Vervolg:
Item de dertigste part van een stuk bouwland, Het Nieuw genaamd, groot twee hond, e.z. en beide einden Jan Huijbers en a.z. de Heide. Nog de dertigste part van een weijland aan de Peelkant, groot ½ mergen, oost Hendricus Nabers, west de Armen Weijdjes, zuid Hendrik Nielen en noord Hendricus Nabers. Met de verplichting f. 275,- te betalen van een schuld van f. 500,- aan de Roomse Kerkschuur te Wanroij en aan Marcelis Marcelissen de som van f. 196,-, twee malder en zeven vat rogge en een malder en een half vat boekwijt. Lot 2. komt aan Baltus Gieben wednr van Willemijn Wilbers, de andere helft of dertigste deel van de onroerende goederen als bij lot 1 genoemd, met de verplichting f. 225,- en f. 50,- aan Egbert Mulders te Wanroij. Uit te keren aan Marcelis Marcelissen en Maria Cornelissen de som van f. 196,- en twee malder en zeven vat rogge en een malder en een half vat boekwijt. Lot 3: komt aan Marcelis Marcelissen en Maria Cornelissen, de bij het eerste en tweede lot genoemde bedragen en goederen.
Datering: 15-2-1785
Pagina: 206
Soort akte: Magescheid
Plaats: Wanroij
Toegangsnummer: 7040
Inventarisnummer: 584
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Wanroij

Kind:

1.
womanAnna "Anneke" Jans‏
Geboren Wanroij, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.584&minr=11557123&miview=ldt
7040.584 Index schepenprotocol Wanroij (7040.584)
Schepenakte 25
Erfmagescheid tussen de kinderen, de aangetrouwde kinderen en kindskinderen en erfgenamen van Wilbert Egbers en Maria Jans Roelofs, met name: Marcelis Marcelissen gehuwd met Maria Cornelissen wednr. van Anneke Jans dochter van wijlen Maria Jans Roelofs en Jan Hendrix;
etc
Datering: 15-2-1785
Pagina: 206
Soort akte: Magescheid
Plaats: Wanroij
Toegangsnummer: 7040
Inventarisnummer: 584
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Wanroij

Nieuw info: Moeder (Maria Jans Roelofs) is na dood Joannes Hendrix hertrouwd met Wilbert Egbers. Zie Persoon tab en persoon tab "Marcellis Marcelissen".

Veel Jans in Wanroij tussen 1730 en 1750
Jans Anna Wanroij 24-03-1730 DTB Dopen - bij huwelijk 36 jaar
Jans Anna Wanroij 20-08-1734 DTB Dopen - bij huwelijk 32 jaar
Jans Anna Wanroij 30-11-1745 DTB Dopen - bij huwelijk 21 jaar
Jans Anna Maria Wanroij 18-12-1747 DTB Dopen - bij huwelijk 19 jaar
Jans Anna Wanroij 20-12-1747 DTB Dopen - bij huwelijk 19 jaar

Jans Joanna Wanroij 12-06-1731 DTB Dopen
Jans Joanna Wanroij 05-09-1736 DTB Dopen
Jans Joanna Wanroij 11-05-1737 DTB Dopen
Jans Joanna Wanroij 20-07-1738 DTB Dopen
Jans Joanna Wanroij 30-01-1740 DTB Dopen
Jans Joanna Wanroij 30-03-1741 DTB Dopen
Jans Joanna Wanroij 16-06-1741 DTB Dopen
Jans Joanna Wanroij 13-09-1744 DTB Dopen
Jans Joanna Wanroij 27-08-1747 DTB Dopen
Jans Joanna Wanroij 07-03-1749 DTB Dopen
Jans Joanna Wanroij 19-08-1749 DTB Dopen
Jans Joanna Wanroij 21-11-1749 DTB Dopen

Doopgetuigen bij van kinderen Marcelis Marcelissen en Anna Jans / Maria Cornelissen:
Getuigen Willibrordus Eijbertz & Gertrudis Pauwels
Getuigen: Mathias Peeters & Maria Wilbers
Getuigen: Arnoldus Cornelissen & Maria Wilbers
Getuigen: Joannes Artz & Maria Artz
getuigen Paulus Artz & Maria Jans
getuigen: Mathias Peeters & Joanna Goemans
getuigen: Teobaldus Gijben & Joanna Wilbers
getuigen: Mathias Peeters & Wilhelma Jans
Paulus Artz & Joanna Goemans

Overleden ‎17 aug 1771 Wanroij, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Overledene Anna Jans
overleden op 17-08-1771 te Wanroij.
echtgenote van Marcellinus Marzelissen
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Wanroij
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1760-1811, archiefnummer 1460, inventarisnummer 3, blad 143r16
Gemeente: Wanroij
Periode: 1760-1811
Religie: Rooms-Katholiek


"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-31169-24383-51?cc=2037960&wc=SM4V-RMS:346029401,346220201,349403401
: accessed 30 Sep 2014), Alle religies > Wanroij > Index, Trouwen 1655-1811 Fiches index, Begraven 1663-1811 > image 1791 of 3080.
Familienaam: Jans
Voornaam: Anna (echtg. Marsellinus Marzelissen)
Overlijdensdatum: 17-08-1771
Begraafdatum:
- Wanroij - (3)
R.K. Overledenen
1760-1811
040888

Scans:
http://www.bhic.nl/memorix/genealogy/register?serviceUrl=%2Fregister%2Fstart%2F0%2F%3Farchiefnummer%3D1460%26inventarisnummer%3D3
Scan 207 van 234
Scannaam: 1460_003_143_R
"17 dito Anna Jans Uxor Marcellini Mazelissen"

[Gebruikersnotities]
NIET IN STAMBOOM.

Anna dochter van Joannes Hendrix:

https://www.genbronnen.nl/dispensaties/brabant/wanroij-nb.html
Wanroij (NB) - 2 januari 1772 - Brief/schema van G. Liefkens, pastoor van Wanroij,
als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap in verband met
voorgenomen huwelijk tussen:
- Marcellus Marcelissen, weduwnaar van Anna Jans, Anna dochter van Joannes
Hendrix, Joannes zoon van Jenneke Laemers; en
- Maria Cornelissen, dochter van NN [gedeelte weggescheurd], kind van NN
[gedeelte weggescheurd] Laemers.
Jenneke Laemers en NN Laemers zijn zusters.
Handmerk van Marcelis Macelessen (+), Mari Cornelissen (kruis), Mathijs Peeters
(hooivork) als stiefvader en Mari Artz (+) moeder.
RHCL Maastricht (26-1772-44 - foto 3361)


Voor meer informatie: bertho@derikx.com