man‎Henricus Heijnen‏‎
Begraven ‎29 sep 1719 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Overleden voor 28 february 1739. Zie testament in notitie bij persoon echtgenote: 'ten huyse van de wede Hendrick Heynen bij Hooff'.

Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2267764
Type Begraven
Bron Helden, Lambertus: Overlijdensregister 1689 - 1764
Feit datum 29-09-1719
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Overledene Heijnen, Henricus
Partner van de overledene Gommans, cunera
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder op den hoff bij het casteel
Bron-Inventarisnummer 050.016
Blad-Aktenummer


"Netherlands, Limburg Parish Register Transcripts, 1562-1822," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-11019-149495-69?cc=1404156&wc=MGNV-16Y:21032901,21034802,21233701
: accessed 23 Sep 2014), Helden > Deaths > 1652-1864 A-Z > image 62 of 183; citing Rijkarchief Beveren-Waas.
Helden:
Heijnen Henricus e.v. Gommans Cunera 29-09-1719

Transcriptie door GenBronnen:
Helden O1719-015 - 29-09-1719 - stempel 25 nr. 20
29 obijt Henricus Heijnen maritus
Cunerae Gommans opden Hoff bij het
Casteel


[Gebruikersnotities]
This person can also be found on LandVanKessel

Gehuwd (religieus) ‎8 okt 1681 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2841794
Type Kerkelijk huwelijk
Bron Helden, Lambertus: HO register 1672 - 1689
Feit datum 08-10-1681
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Bruidegom Heijnen, Henricus
Bruid Gomans, cunera
Getuige bij het huwelijk neessen, Jacobus
Getuige bij het huwelijk Gomans, Joanna
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.011
Blad-Aktenumme


Transcriptie door GenBronnen:
october
Helden H1681-011 - 08-10-1681 - blz. 59 (stempel 31) nr. 6
8 celebratum est matri-
monium inter Henri-
cum Heijnen et Cu-
neram Gomans testes
Jacobus Neessen, et Joanna
Gomans

(ongeveer 37 jaar gehuwd) met:

womanCunera Gommans‏
Gedoopt ‎17 sep 1658 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Getuigen:
huwelijk neessen, Jacobus & Gomans, Joanna <== zus
Petronella: Heijnen, Gisbertus & Niessen, Petronella
Godefria: Gommans, Mathias & Wijnckens, Ida & Martens, Aldegonda <== ???
Engelbertus: van Nue, Joannes & Scheres, Joanna
Catharina: Gommans, Martinus & Heijnen, Cornelia <== broer
Anna: Smedts, Godefridus & Stox, Catharina (Naam meter1 ?)
Gertrudis: Gommans, Petrus & Engels, Joanna <== ???
Sophia: Heijnen, Wilhelmus & neessen, Jacoba <== moeder?
Jacobus: Hejnen, Anthonius & Van Den Bovens, Godefrida
Wilhelmus: Gommans, Jacobus & Stox, Petronella <== broer
Joannes: van Heuchten, Gisbertus & Jutten, Masia

Opties:
Helden 17-09-1658 Doop Dopeling v Goemans, cunera Bij huwelijk 23 - Moeder van de dopeling Jacoba - Doopgetuige Neesen, van Cuijlen
Helden 28-10-1661 Doop Dopeling v Goemans, cunera Bij huwelijk 20 - Moeder van de dopeling leonarda - Doopgetuige Smollers, Van loon
Helden 03-02-1669 Doop Dopeling v Gommans, cunera Bij huwelijk 12

Waarom 1658:
- Naam Neesen komt meerdere malen voor als getuige.
- Echtgenoot Henricus Heijnen is doopgetuige bij kind van broer Jacobus Gommans

Achternaam moeder is Neesen blijkt uit ... ???

Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2828943
Type Doop
Bron Helden, Lambertus: DHO register 1651 - 1683
Feit datum 17-09-1658
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Dopeling Goemans, cunera
Vader van de dopeling Goemans, Joannes Algemeen=alias: Tijmmer[mans]
Moeder van de dopeling Jacoba
Doopgetuige Neesen, Marcelius
Doopgetuige van Cuijlen, Maria
Vervangende doopgetuige van Cuijlen, Joanna Algemeen=eius filia
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.002
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
Helden D1658-027 - 17-09-1658 - blz. 40 (stempel 20) nr. 6
die 17 septemb: bapt: est Cunera
filia Jo(ann)is Goemans alias Tijmmer[mans,]
Jacobæ uxoris susceptores fuerunt
Marcelius Neesen et Maria van[den]
Cuylen cuius loco fuit Jo(ann)a vand[en]
Cuylen eius filia baptista d. Jo[annes]
Bisschops cap.


Overleden ‎23 apr 1743 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Zie notitie bij persoon; testament opgemaakt op 28 february 1739: "ten huyse van de wede Hendrick Heynen bij Hooff"

Testament bevat ook referentie naar 'Heinen Hoff'

Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2267128
Type Begraven
Bron Helden, Lambertus: Overlijdensregister 1689 - 1764
Feit datum 23-04-1743
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Overledene Gommans, cunera
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder op heinen hoff
Bron-Inventarisnummer 050.016
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
Helden O1743-016 - 23-04-1743 - stempel 45 nr. 31
23
Cunera Gommans vidua op Heinen Hoff

‎, leeftijd ongeveer 84 jaar
[Gebruikersnotities]
This person can also be found on LandVanKessel

http://landvankessel.nl/Geneaolgie/Helden/Erven_Helden/nr_210.htm
Testament Cun Gommans, wed van Hendrick Heynen
In den naeme des heeren amen. Bij den inhoudt van desen openbaeren instrument sij kondt ende kennelijck een iegelijck, hoe dat wij ons onderss schepenen en secris ons vervoeght hebben ten huyse van de wede Hendrick Heynen bij Hooff, en hebben de selve aldaer bevonden cranck van lichaem, nochtans haer verstant ende memorie wel machtigh wesende en gebruyckende. Overdenckende datter niet sekerder en is dan de doodt en niet onsekerder als de uyre der selver, willende daeromme van haere tijdelijcke goederen, haer bij Godt almachtigh op dese werelt verleent, ordineeren en disponeren, terwijlen haer Godt haer memorie ende verstandt laet gebruycken, soo heeft sij bij forme van testament ende voor haeren uyttersten willegeordineert tgeene hier naervolght, niet tegenstaende dat alle solemniteyten hier inne gerequireert niet achtervolght en waeren, de selve derogerende wel expresselijck.In den eersten heeft sij testatrice haere siele soo wanneer die bij den wille Godts uyt haer lichaem sal scheyden, bevoolen Godt almachtigh, Maria sijne gebenedijde moeder ende al dat hemelsche geselschap, ende haer lichaem der gewijder aerden tot Helden, welcke sij begeert aldaer begraven te worden.Komende ter dispositie van haere tijdelijcke goederen, sooordineert ende geeft sij aen haeren soone Jan Heynen, voor sijnen getrouwen dienst en haer op te passen en te helpen, langen tijdt herwaerts aen haer gedaen ende noch doen sal, haer beste paerdt, de beste hooghkar en beste slaghkar, het beste paertsgetuygh van een peerdt, en het geene 't peerdt volght. Item de ploegh en eeghde. Item geeft sij aen Jan Heynen voorss dry malder rogh en twee malder boeckweydt, twee verdel speck. Item twee van haere beste koeyen. Item ordineert sij dat Jan achthien schaepen uyt de kooye sal nemen, niet van de beste noch oock niet van de slechste, reden dat Jan oock achtien schapen ingebracht hadde. Item geeft sij aen Jans soonen ieder een schaep ende dat van de beste; aen Jans dochter een bedde met sijn toebehoor, aen het meeghtie van haer dochter Peternel daer sij compeersse van is eenen rixdaelder.Item geeft sij aen Engel Heynen den soon van Willem Heynen een kyste met een paer bedlaken. Item een malder rogh tot broot voor haeren broeder Martin. Alnoch een malder rogh aen de armen alhier ende een halff malder rogh aen de Capelle alhier. Item geeft noch een bequaem deken voor Marten voorss om over te decken.Noch aen de vrouw van Jan Heynen haer bruyne laecken rock.Noch aen Jans meeghtie een paer swarte damaste mouwen.Aldus verclaert sij testatrice dit te sijn haeren uyttersten wille, welcke sij begeert dat naer haeren doodt sal achtervolght ende onderhouden worden, reserverende nochtans hierinne te veranderen, te minderen ende te meerderen soo dickwils haer testatrice sal gelieven. Des ter waerer oirkonde heeft sij testatrice dit haer instrument van testament eygenhandigh, beneffens ons gerichtspersoonen, onderteeckent tot Helden, den 28 february 1739. Onderst: dit ist hantmerckt + van CunGommans wede Hendrick Heinen, eygenhandigh gestelt soo wij onderss gerichtspersonen verklaeren; Derick Smolders; Jan Gielenen was onderteeckent: P. Jurgens secris. T'accordeert met het origineel, P. Jurgens Secris

Zoon Jan,
dochter Peternel,
Engel Heynen den soon van Willem Heynen
broer Martien

Kinderen:

1.
woman‎Petronella Heijnen‏‎
Gedoopt ‎23 jul 1682 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2829997
Type Doop
Bron Helden, Lambertus: DHO register 1651 - 1683
Feit datum 23-07-1682
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Dopeling Heijnen, Petronella
Vader van de dopeling Heijnen, Henricus
Moeder van de dopeling Gommans, cunera
Doopgetuige Heijnen, Gisbertus
Doopgetuige Niessen, Petronella
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.002
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
Helden D1682-047 - 23-07-1682 - blz. 212 (stempel 105) nr. 5
23 baptiz: est Petronilla
f(il)ia Henrici Heijnen et
Cuneræ Gommans ux-
oris ss: Gisbertus
Heijnen et Petro-
nella Niessen


"Netherlands, Limburg Parish Register Transcripts, 1562-1822," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-12377-140368-68?cc=1404156&wc=MGN2-RMC:21032901,21028202,21075701
: accessed 23 Sep 2014), Helden > Baptisms > 1630-1860 G-J > image 69 of 188; citing Rijkarchief Beveren-Waas.
Heijnen Petronilla - verder als boven

2.
woman‎Godefrida Heijnen‏‎
Gedoopt ‎27 feb 1684 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2833813
Type Doop
Bron Helden, Lambertus: Doopregister 1683 - 1711
Feit datum 27-02-1684
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Dopeling Heijnen, Godefrida
Vader van de dopeling Heijnen, Henricus
Moeder van de dopeling Gommans, cunera
Doopgetuige Gommans, Mathias
Doopgetuige Wijnckens, Ida
Vervangende doopgetuige Martens, Aldegonda
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.003
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
Helden D1684-014 - 27-02-1684 - blz. - (stempel 6) nr. 4
27 bap(tizat)a est Godefrida filia
Hendrici Heijnen et uxoris
Cuneræ Gommans ss.
Mathias Gommans et Ida
Wuijnckens cuius loco Aldegon-
da Martens


"Netherlands, Limburg Parish Register Transcripts, 1562-1822," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-12377-140973-85?cc=1404156&wc=MGN2-RMC:21032901,21028202,21075701
: accessed 23 Sep 2014), Helden > Baptisms > 1630-1860 G-J > image 64 of 188; citing Rijkarchief Beveren-Waas.

[Gebruikersnotities]
Mogelijk:

Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2826323
Type Kerkelijk huwelijk
Bron Helden, Lambertus: DH register 1628 - 1655
Feit datum 01-10-1721
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Bruidegom Fabri, Jacobus
Bruid Heijnen, Godefrida
Getuige bij het huwelijk Heijnen, Jacobus <= Broer
Getuige bij het huwelijk Maesen, Joanna
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.001
Blad-Aktenummer


AlleLimburgers:
Helden, Lambertus: DH register 1628 - 1655


AlleLimburgers:
Helden, Lambertus: DHO register 1651 - 1683


AlleLimburgers:
Helden, Lambertus: DHO register 1651 - 1683


AlleLimburgers:
Helden, Lambertus: Huwelijksregister 1689 - 1753


Geen kids gevonden op allelimburgers.

3.
man‎Engelbertus Heijnen‏‎
Gedoopt ‎25 jan 1686 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2833953
Type Doop
Bron Helden, Lambertus: Doopregister 1683 - 1711
Feit datum 25-01-1686
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Dopeling Heijnen, Engelbertus
Vader van de dopeling Heijnen, Henricus
Moeder van de dopeling cunera
Doopgetuige van Nue, Joannes
Doopgetuige Scheres, Joanna
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.003
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
Helden D1686-002 - 25-01-1686 - blz. - (stempel 18) nr. 2
25 bap(tizatu)s est Engelbertus
filius Henrici Heijnen et
Cuneræ uxoris s.s. [f]uere
Joannes van Nue
en [sic] Joanna Scheres


"Netherlands, Limburg Parish Register Transcripts, 1562-1822," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-12377-140973-85?cc=1404156&wc=MGN2-RMC:21032901,21028202,21075701
: accessed 23 Sep 2014), Helden > Baptisms > 1630-1860 G-J > image 64 of 188; citing Rijkarchief Beveren-Waas.

[Gebruikersnotities]
Mogelijk:
Waarom:
- Vader Henricus getuige bij huwelijk (KAN NIET - is in 1719 overleden, doch in ieder geval voor 1739)
- Doopgetuige 'Lamers, Leonora' (2x) is de echtgenoot van broer Joannes.
- Doopgetugie 'Heijnen, Henricus' - wie is dit?
- Doopgetugie 'Heijnen, Joanna' - zus Anna??
- Doopgetugie 'Heijnen, Godefridus' - wie is dat?
- Doopgetuige 'Gommans, Martina' is mogelijk echgenote van Wilhelmus

Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2826536
Type Kerkelijk huwelijk
Bron Helden, Lambertus: DH register 1628 - 1655
Feit datum 04-05-1741
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Bruidegom Heijnen, Engel
Bruid Coumans, Elisabeth
Getuige bij het huwelijk Heijnen, Hendricus
Getuige bij het huwelijk Coumans, Petronella
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.001
Blad-Aktenummer


AlleLimburgers:
Bron Helden, Lambertus: DH register 1628 - 1655


AlleLimburgers:
Helden, Lambertus: DHO register 1651 - 1683


AlleLimburgers:
Helden, Lambertus: Huwelijksregister 1689 - 1753


Dispensatie:
http://www.genbronnen.nl/dispensaties/limburg/helden.html
Helden - 14 april 1741 - brief van Lambertus de Vos dienaar in Helden als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband
met voorgenomen huwelijk tussen:
(Engelbertus) Heijnen en Elisabeth Comans.
RHCL Maastricht (15-1741-28 - foto 554)

Kids:
Wilhelmina: Helden 09-01-1742 Doop Vader van de dopeling M Heijnen, Engelbertus - getuigen: Coumans, Segerus & Gommans, Martina & Lamers, Leonora
Martinus: Helden 06-08-1743 Doop Vader van de dopeling M Heijnen, Angelus - getuigen: Lamerts, Lambertus & Timmermans, Margarita & Coumans, Segerus
cunera: Helden 06-11-1745 Doop Vader van de dopeling M Heijnen, Angelus - getuigen: Heijnen, Henricus & Coumans, Margareta & Coumans, Segerus
Beatrix: Helden 29-06-1747 Doop Vader van de dopeling M Heijnen, Angelus - getuigen: Coumans, Leonardus & Heijnen, Joanna
Mathia: Helden 06-09-1749 Doop Vader van de dopeling M Heijnen, Angelus - getuigen: Tulmans, Wilhelmus & Lamers, Leonora & zeelen, Henricus
Segerus: Helden 31-08-1751 Doop Vader van de dopeling M heinen, Angelus - getuigen: Seegers, Wilhelmus & Smolders, Mechtildis
Petrus: Helden 16-09-1753 Doop Vader van de dopeling M Heijnen, Angelus - getuigen: Heijnen, Godefridus & Timmermans, Maria & Wijnckens, Thomas & Coumans, Martina
cunera: Helden 08-08-1756 Doop Vader van de dopeling M Heijnen, Angelus - getuigen: Gommans, Joannes & Verschaaren, Maria & Slots, Petronella

4.
woman‎Catharina Heijnen‏‎
Gedoopt ‎13 jan 1687 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2834005
Type Doop
Bron Helden, Lambertus: Doopregister 1683 - 1711
Feit datum 13-01-1687
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Dopeling Heijnen, Catharina
Vader van de dopeling Heijnen, guilhelmus <======= Naam klopt niet...
Moeder van de dopeling Gommans, cunera
Doopgetuige Gommans, Martinus
Doopgetuige Heijnen, Cornelia
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.003
Blad-Aktenummer


Echter:
http://landvankessel.nl/Geneaolgie/Helden/Dopen%20Helden/dopen%20helden%201687.htm
Helden D1687-001 13-01-1687
Bapa est Catharina filia Guilhelmi
Heijnen et Cuneræ Gommans uxoris: ss:
Martinus Gommans et Cornelia Heijnen
bap. J. V(er)hees cap.

"Netherlands, Limburg Parish Register Transcripts, 1562-1822," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-12377-140895-74?cc=1404156&wc=MGN2-RMC:21032901,21028202,21075701
: accessed 23 Sep 2014), Helden > Baptisms > 1630-1860 G-J > image 63 of 188; citing Rijkarchief Beveren-Waas.
Heijnen Catharina - 13,01,1687 - Heijnen Guilhelmus x Gommans Cunera

Transcriptie door GenBronnen:
a(nn)o 1687
januarius
Helden D1687-001 - 13-01-1687 - blz. - (stempel 23) nr. 2
13 bap(tizat)a est Catharina
filia Guilhelmi
Heijnen et Cuneræ
Gommans uxoris: ss:
Martinus Gommans et
Cornelia Heijnen
bap. J. V(er)hees cap.


5.
woman‎Anna Heijnen‏‎
Gedoopt ‎21 aug 1688 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2832536
Type Doop
Bron Helden, Lambertus: Doopregister 1683 - 1711
Feit datum 21-08-1688
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Dopeling Heijnen, Anna Geboortedatum=<=21-08-1688
Vader van de dopeling Heijnen, Henricus
Moeder van de dopeling Gommans, cunera Algemeen=uxoris
Doopgetuige Smedts, Godefridus
Doopgetuige Stox, Catharina Algemeen=Naam meter1 ?
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.003
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
Helden D1688-034 - 21-08-1688 - blz. - (stempel 32) nr. 8
21 bapt: est Anna filia
Henrici Heijnen et
Cuneræ Gommans uxoris
ss. Godefridus Smedts et
Catharina Stox
bap. J. Verhees cap.


"Netherlands, Limburg Parish Register Transcripts, 1562-1822," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-12377-140423-78?cc=1404156&wc=MGN2-RMC:21032901,21028202,21075701
: accessed 23 Sep 2014), Helden > Baptisms > 1630-1860 G-J > image 62 of 188; citing Rijkarchief Beveren-Waas.

6.
woman‎Gertrudis Heijnen‏‎
Gedoopt ‎20 dec 1689 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2832631
Type Doop
Bron Helden, Lambertus: Doopregister 1683 - 1711
Feit datum 20-12-1689
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Dopeling Heijnen, Gertrudis Geboortedatum=<=20-12-1689
Vader van de dopeling Heijnen, Wilhelmus <=========== Naam klopt niet.
Moeder van de dopeling Gommans, cunera Algemeen=conjugates
Doopgetuige Gommans, Petrus
Doopgetuige Engels, Joanna
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.003
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
Helden D1689-067 - 20-12-1689 - blz. - (stempel 41) nr. 8
20 bap(tizat)a est Gertrudis filia
Cuneræ Gommans et
Wilhelmi Heijnen coniugatores
ss Petrus Gommans et
Joanna Engels
bap. J. V(er)hees cap.


http://landvankessel.nl/Geneaolgie/Helden/Dopen%20Helden/dopen%20helden%201689.htm
Helden D1689-067 20-12-1689
Bapa est Gertrudis filia Wilhelmus Heijnen et Cunera Gommans conjugates
SS Petrus Gommans et Joanna Engels

"Netherlands, Limburg Parish Register Transcripts, 1562-1822," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-12377-140973-85?cc=1404156&wc=MGN2-RMC:21032901,21028202,21075701
: accessed 23 Sep 2014), Helden > Baptisms > 1630-1860 G-J > image 64 of 188; citing Rijkarchief Beveren-Waas.
Heijnen Gertrudis - 20,12,1689 - Heijnen Wilhelmus x Gommans Cunera - getuigen als allelimbrugers

[Gebruikersnotities]
Mogelijk:

Waarom:
- Zus Catharina getuige bij huwelijk.
- Achternaam van moeder van Gertrudis komt terug bij doopgetuigen.
- Zus Catharina getuige bij doop.

- NB: Bij doop van GEtrudis Heijnen is Wilhelmus Heijnen ipv Henricus Heijnen als vader opgegeven.

Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2826212
Type Kerkelijk huwelijk
Bron Helden, Lambertus: DH register 1628 - 1655
Feit datum 12-01-1718
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Bruidegom van de cruijs, Wilhelmus Dispensatie=cum dispensatione in 4to gradu consanguinitatis aequali
Woonplaats=Asten
Bruid heinen, Gertrudis
Getuige bij het huwelijk Knippenbergh, Wilhelmus
Getuige bij het huwelijk heinen, Catharina
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.001
Blad-Aktenummer


Dispensatie niet op genbronnen helden gevonden.

Zelfde info:
AlleLimburgers:
Helden, Lambertus: DHO register 1651 - 1683
AlleLimburgers:
Helden, Lambertus: Huwelijksregister 1689 - 1753


Transcriptie door GenBronnen:
1718
Helden H1718-001 - 12-01-1718 - blz. (stempel 42) nr. 1
12 januarij
coram me contraxerunt
matrimonium Wilhelmus van
de Cruijs ex Asten et Gertru-
dis Heinen cum dispensatione
in 4to gradu consanguinitatis
aequali, praesentibus testibus
Wilhelmo Knippenbergh, et
Catharina Heinen. ita testor
Jo[ann]es Knippenbergh pastor.


Kids:
Wilhelmina: Helden 09-11-1718 Doop Moeder van de dopeling V Heijnen, Gertrudis - getuigen: Gommans, Martinus & Knippenbergh, Agnes & Coumans, Leonora
Ida: Helden 14-04-1720 Doop Moeder van de dopeling V Heijnen, Gertrudis - getuigen: De Cruijs, Michiel & Gommans, cunera & Knippenbergh, Wilhelmus
Leonora: Helden 16-08-1721 Doop Moeder van de dopeling V Heynen, Gertrudis - getuigen: De Cruijs, Henricus & Heijnen, Catharina & Roefs, Andreas
Henrica Helden 08-01-1723 Doop - van de cruijs, Wilhelmus x Gommans, Gertrudis- getuigen: Gommans, Jacobus & copmans, Joanna & Knippenbergh, Beatrix

7.
woman‎Sophia Heijnen‏‎
Gedoopt ‎27 sep 1690 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2832661
Type Doop
Bron Helden, Lambertus: Doopregister 1683 - 1711
Feit datum 27-09-1690
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Dopeling Heijnen, Sophia Geboortedatum=<=27-09-1690
Vader van de dopeling Heijnen, Henricus
Moeder van de dopeling Gommans, cunera Algemeen=uxoris
Doopgetuige Heijnen, Wilhelmus
Doopgetuige neessen, Jacoba
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.003
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
7ber
Helden D1690-040 - 27-09-1690 - blz. - (stempel 45) nr. 3
27 bap(tizat)a est Sophia filia
Henrici Heijnen et Cunerae
Gommans uxoris susepere
Wuilhelmus Heijnen et
Jacoba Neessen baptista
G de Vries pastor


"Netherlands, Limburg Parish Register Transcripts, 1562-1822," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-12377-140554-60?cc=1404156&wc=MGN2-RMC:21032901,21028202,21075701
: accessed 23 Sep 2014), Helden > Baptisms > 1630-1860 G-J > image 70 of 188; citing Rijkarchief Beveren-Waas.

[Gebruikersnotities]
TODO MATCH

Zij is getrouwd met Joannes Vergelt op 24 november 1717 te Venray.Bron 3
3.Doopboek RK parochie H. Petrus' Banden Venray

Getuigen:
Huwelijk: Roelofs, Jacobus & Vergelt, Petrus
Maria: Vergelt, Renerus & Hendrix, Petronella (zus?)
Anna: Gomans, Petrus & Cuijpers, Catharina

Broers zussen:
Broer Engelbertus x Coumans, Elisabeth
Zus Gertrudis x Cruijs van der, Wilhelmus
Broer Wilhelmus x Gommans, Martina
Broer Joannes x Leonora Lammers

Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2215652
Type Kerkelijk huwelijk
Bron Venray, Petrus Banden: Huwelijksregister 1636 - 1747
Feit datum 24-11-1717
Plaatsnaam Venray
Geneatomen
Bruidegom Vergelt, Joannes
Bruid Sophia
Getuige bij het huwelijk Roelofs, Jacobus
Getuige bij het huwelijk Vergelt, Petrus
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 138.007
Blad-Aktenummer 7 156 r


Kids:
Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2207809
Type Doop
Bron Venray, Petrus Banden: Doopregister 1704 - 1772
Feit datum 30-10-1726
Plaatsnaam Venray
Geneatomen
Dopeling Vergelt, Maria
Vader van de dopeling Vergelt, Joannes
Moeder van de dopeling Hendrix, Sophia
Doopgetuige Vergelt, Renerus
Doopgetuige Hendrix, Petronella <=== Zus van Sophia?
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 138.004
Blad-Aktenummer 4 73 v


Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2208058
Type Doop
Bron Venray, Petrus Banden: Doopregister 1704 - 1772
Feit datum 09-08-1730
Plaatsnaam Venray
Geneatomen
Dopeling Vergeldt, Anna
Vader van de dopeling Vergeldt, Joannes
Moeder van de dopeling Heijnen, Sophia
Doopgetuige Gomans, Petrus
Doopgetuige Cuijpers, Catharina
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 138.004
Blad-Aktenummer 4 83 v


8.
man‎Jacobus Heijnen‏‎
Gedoopt ‎19 dec 1692 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
"Netherlands, Limburg Parish Register Transcripts, 1562-1822," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-12377-141093-84?cc=1404156&wc=MGN2-RMC:21032901,21028202,21075701
: accessed 23 Sep 2014), Helden > Baptisms > 1630-1860 G-J > image 71 of 188; citing Rijkarchief Beveren-Waas.
Heijnes Jacobus - 19,12,1692 - --- Henricus x Gommans Cunera - getuigen Heijnes Anthonius & Boonen Godefrida van den

Transcriptie door GenBronnen:
Helden D1692-052 - 19-12-1692 - blz. - (stempel 57) nr. 2
19 bap(tizatu)s est Jacobus filius
Henrici Heynen et Cunerae
Gommans uxoris ss Anthonius
Heynen et Godefrida van den Bovens
bap J V(er)hees cap


AlleLimburgers:
Feit ID 2832841
Type Doop
Bron Helden, Lambertus: Doopregister 1683 - 1711
Feit datum 19-12-1692
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Dopeling Hejnen, Jacobus Geboortedatum=<=19-12-1692
Vader van de dopeling Hejnen, Henricus
Moeder van de dopeling Gommans, cunera Algemeen=uxoris
Doopgetuige Hejnen, Anthonius
Doopgetuige Van Den Bovens, Godefrida
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.003
Blad-Aktenummer


9.
man‎Wilhelmus Heijnen‏‎
Gedoopt ‎13 feb 1695 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2832810
Type Doop
Bron Helden, Lambertus: Doopregister 1683 - 1711
Feit datum 13-02-1695
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Dopeling Heijnen, Wilhelmus Geboortedatum=<=13-02-1695
Vader van de dopeling Heijnen, Henricus
Moeder van de dopeling Gommans, cunera Algemeen=uxoris
Doopgetuige Gommans, Jacobus
Doopgetuige Stox, Petronella
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.003
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
februarius
Helden D1695-008 - 13-02-1695 - blz. - (stempel 65) nr. 4
13 bap(tizatu)s est Wilhelmus filius
Henrici Heijnen et Cunerae
Gommans uxoris ss Jacobus
Gommans et Petronella Stox
bap J Verhees cap


"Netherlands, Limburg Parish Register Transcripts, 1562-1822," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-12377-140554-60?cc=1404156&wc=MGN2-RMC:21032901,21028202,21075701
: accessed 23 Sep 2014), Helden > Baptisms > 1630-1860 G-J > image 70 of 188; citing Rijkarchief Beveren-Waas.

[Gebruikersnotities]
Mogelijk:

Waarom:
- huwelijksgetuige heinen, Jacobus is broer
- huwelijksgetuige heinen, Godefrida is zus
- Doopgetuige ' Heijnen, Henricus' in 1717 - kan vader zijn.
- Doopgetuige 'heinen, Jacobus''is broer
- Ene 'Gommans, Martina''is doopgetuige bij kind van broer Joannes.
- Ene 'Gommans, Martina' is is doopgetuige bij kind van broer Engelbertus
- Zie dispensatie - afstamming van moeders kant klopt met wat tot nu toe in mijn boom: Moeder is Cunera Joannes Martinus Gommans


Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2826207
Type Kerkelijk huwelijk
Bron Helden, Lambertus: DH register 1628 - 1655
Feit datum 02-06-1716
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Bruidegom heinen, Wilhelmus Dispensatie=cum dispensatione in 3 consanguinitatis gradu
Bruid Gommans, Martina
Getuige bij het huwelijk heinen, Jacobus
Getuige bij het huwelijk heinen, Godefrida
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.001
Blad-Aktenummer


AlleLimburgers:
Helden, Lambertus: DHO register 1651 - 1683


AlleLimburgers:
Helden, Lambertus: Huwelijksregister 1689 - 1753


Dispensatie:
http://www.genbronnen.nl/dispensaties/limburg/helden.html
Helden - 30 april 1716 - brief en schema van Joannes Knippenbergh pastoor in Helden als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e graad bloedver-
wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:
- Wilhelmus Gommans parochiaan van Helden, zoon van Cunera Gommans, Cunera dochter van Joannes Gommans, Joannes zoon van Martinus Gommans; en
- Martina Gommans parochiane van Heijthuijsen, dochter van Theodorus Gommans, Theodorus zoon van Martinus Gommans.
RHCL Maastricht (8-1716-43 - foto 486a+b)

Kids:
Henricus: Helden 14-05-1717 Doop Vader van de dopeling M Heijnen, Wilhelmus - getuigen: Heijnen, Henricus & Van Nienhujs, Petronella & Gommans, Gertrudis
Joanna: Helden 04-08-1719 Doop Vader van de dopeling M heinen, Wilhelmus - getuigen: heinen, Jacobus & Stegmans, Mathia
Henricus: Helden 11-01-1722 Doop Vader van de dopeling M Heijnen, Wilhelmus - getuigen: Gommans, Petrus & Gommans, cunera & Janssen, Petronella

10.
manJoannes Heijnen‏
Gedoopt ‎23 jul 1697 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Ouders blijft onzeker - TODO onderzoek gezinnen van andere mogelijkheden....

Waarom onzeker:
- Zie testament van moeder Cunera Gommans (notitie bij haar persoon) - Laat na aan slechts beperkt aantal kinderen
- Keuze is gebaseerd op achternaam doopgetuige die matched met achternaam moeder. Deze doopgetuige is echter potentieel de echtegenote van broer Wilhelmus ...

Waarom wel:
- Ene 'Lamers, Leonora' is 2x doopgetuige bij kind van broer Engelbertus.

Getuigen:
Getuige bij het huwelijk heinen, Jacobus <==== Broer
Getuige bij het huwelijk Maessen, Joann
Doopgetuige Lambers, Godefridus
Doopgetuige Gommans, Martina <=== Mogelijke echtegenote van broer Wilhelmus
Doopgetuige Bisschops, Petrus
Doopgetuige Heesen, Wilhelmus
Doopgetuige Gommans, cunera
Doopgetuige wilms, Cornelia
Doopgetuige heinen, Jacobus <==== Broer
Doopgetuige Brummans, Cathrina
Doopgetuige Gommans, Martinus
Doopgetuige Lamers, Gertrudis
Doopgetuige Gommans, Martina <=== Mogelijke echtegenote van broer Wilhelmus

MOGELIJKHEDEN:
Helden 19-08-1685 Doop Dopeling m Heijnen, Joannes - bij huwelijk 39 - moeder Versondert
Helden 03-02-1692 Doop Dopeling m Heijnen, Joannes - bij huwelijk 32 - moeder Peeters
Helden 03-11-1693 Doop Dopeling m Heijnen, Joannes - bij huwelijk 31 - moeder Janssen
Helden 23-07-1697 Doop Dopeling m Heijnen, Joannes - bij huwelijk 27 - moeder Gommans

Gegeven doopgetuigen Gommans - is 23-07-1697 meest waarschijnlijk

Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2833174
Type Doop
Bron Helden, Lambertus: Doopregister 1683 - 1711
Feit datum 23-07-1697
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Dopeling Heijnen, Joannes Geboortedatum=<=23-07-1697
Vader van de dopeling Heijnen, Henricus
Moeder van de dopeling Gommans, cunera Algemeen=uxoris
Doopgetuige van Heuchten, Gisbertus
Doopgetuige Jutten, Masia
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.003
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
julius
Helden D1697-040 - 23-07-1697 - blz. - (stempel 74) nr. 8
23 bap(tizatu)s est Joannes filius
Henrici Heijnen et Cunerae
Gommans uxoris ss: Gisbertus
van Heuchten et Masia Jutten
bap. J Verhees cap.


"Netherlands, Limburg Parish Register Transcripts, 1562-1822," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-12377-140992-78?cc=1404156&wc=MGN2-RMC:21032901,21028202,21075701
: accessed 23 Sep 2014), Helden > Baptisms > 1630-1860 G-J > image 66 of 188; citing Rijkarchief Beveren-Waas.
Als boven

Overleden ‎7 feb 1741 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Mogelijk:
Laatste kind gedoopt op 26-10-1739.
Beide echtlieden hebben de notitie Everloo bij overlijden.
Ook deze datum op landvankessel.

Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2267094
Type Begraven
Bron Helden, Lambertus: Overlijdensregister 1689 - 1764
Feit datum 07-02-1741
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Overledene Heijnen, Jan
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder Everlo
Bron-Inventarisnummer 050.016
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
Helden O1741-004 - 07-02-1741 - stempel 43 nr. 28
eodem die
[o]bijt Jan Heijnen conjugatus
Everlo

‎, leeftijd ongeveer 43 jaar
[Gebruikersnotities]
This person can also be found on LandVanKessel


Voor meer informatie: bertho@derikx.com