man‎Joannes Martens Goemans | Timmermans‏‎

[Gebruikersnotities]
This person can also be found on LandVanKessel

zijn dit ook kinderen:

Waarom?

Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2829647
Type Doop
Bron Helden, Lambertus: DHO register 1651 - 1683
Feit datum 29-02-1676
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Dopeling Martens, Mechtildis
Vader van de dopeling Martens, Joannes
Moeder van de dopeling Jacoba
Doopgetuige Martens, Matthias
Doopgetuige neessen, Angela
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.002
Blad-Aktenummer


en

Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2829267
Type Doop
Bron Helden, Lambertus: DHO register 1651 - 1683
Feit datum 18-04-1668
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Dopeling Willemkens, Maria
Vader van de dopeling Willemkens, Joannes
Moeder van de dopeling Neesen, Jacoba
Doopgetuige Verhagen, Theodorus
Doopgetuige Jeuken, Margareta
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.002
Blad-Aktenummer


Waarom:
- Moeder doopgetuige bij eerste kind.

AlleLimburgers:
Feit ID 2825917
Type Kerkelijk huwelijk
Bron Helden, Lambertus: DH register 1628 - 1655
Feit datum 05-02-1698
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Bruidegom Gommans, Peter
Bruid Gommans, Maria
Getuige bij het huwelijk Gomans, Paulus
Getuige bij het huwelijk Gomans, Mechtildis
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.001
Blad-Aktenummer


Ook:
AlleLimburgers:
AlleLimburgers:


Kids:
Joannes: Helden 20-11-1698 Doop Vader van de dopeling M Gommans, Petrus x Gommans, Maria - getuigen: Gommans, Joannes & nesen, Jacoba
Cunera: Helden 30-08-1701 Doop Moeder van de dopeling V Gommans, Maria - getuigen: Gommans, Jacobus & Gommans, Angela
Joannes: Helden 08-11-1703 Doop Moeder van de dopeling V Gommans, Maria- getuigen: Gommans, Theodorus & Gommans, cunera & wilms, Thomas
Petrus: Helden 13-11-1706 Doop Moeder van de dopeling V Gommans, Maria - getuigen: Gommans, Martinus & Gommans, Maria
Godefridus: Helden 03-04-1708 Doop Moeder van de dopeling V Gommans, Maria - getuigen: Gommans, Mechtildis & Gommans, Leonardus
Engelbertus: Helden 07-03-1712 Doop Moeder van de dopeling V Gommans, Maria - getuigen: Gommans, Martinus & Peters, Cornelia

Vormsel:
http://www.landvankessel.nl/Geneaolgie/Helden/confirmatie%201717.htm
72.Joannes Petrus Gommans Maria Gommans
73.Godefridus filij Petrus Gommans Maria Gommans

Gehuwd (religieus) ‎27 sep 1657 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2832278
Type Kerkelijk huwelijk
Bron Helden, Lambertus: DHO register 1651 - 1683
Feit datum 27-09-1657
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Bruidegom Goemans, Joannes
Bruid nesen, Jacoba
Getuige bij het huwelijk Martens, Petrus
Getuige bij het huwelijk nesen, Petronella
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.002
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
Helden H1657-008 - 27-09-1657 - blz. 233 (stempel 112) nr. 3
die 27 7bris coniuncti sunt matrimonialiter
Jo(ann)es Goemans, et Jacoba Nesen per me
R. Raets pastorem coram testibus Petro
Martens et Petronella Nesen

met:

womanJacoba Neesen‏

[Gebruikersnotities]
This person can also be found on LandVanKessel

Kinderen:

1.
womanCunera Gommans‏
Gedoopt ‎17 sep 1658 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Getuigen:
huwelijk neessen, Jacobus & Gomans, Joanna <== zus
Petronella: Heijnen, Gisbertus & Niessen, Petronella
Godefria: Gommans, Mathias & Wijnckens, Ida & Martens, Aldegonda <== ???
Engelbertus: van Nue, Joannes & Scheres, Joanna
Catharina: Gommans, Martinus & Heijnen, Cornelia <== broer
Anna: Smedts, Godefridus & Stox, Catharina (Naam meter1 ?)
Gertrudis: Gommans, Petrus & Engels, Joanna <== ???
Sophia: Heijnen, Wilhelmus & neessen, Jacoba <== moeder?
Jacobus: Hejnen, Anthonius & Van Den Bovens, Godefrida
Wilhelmus: Gommans, Jacobus & Stox, Petronella <== broer
Joannes: van Heuchten, Gisbertus & Jutten, Masia

Opties:
Helden 17-09-1658 Doop Dopeling v Goemans, cunera Bij huwelijk 23 - Moeder van de dopeling Jacoba - Doopgetuige Neesen, van Cuijlen
Helden 28-10-1661 Doop Dopeling v Goemans, cunera Bij huwelijk 20 - Moeder van de dopeling leonarda - Doopgetuige Smollers, Van loon
Helden 03-02-1669 Doop Dopeling v Gommans, cunera Bij huwelijk 12

Waarom 1658:
- Naam Neesen komt meerdere malen voor als getuige.
- Echtgenoot Henricus Heijnen is doopgetuige bij kind van broer Jacobus Gommans

Achternaam moeder is Neesen blijkt uit ... ???

Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2828943
Type Doop
Bron Helden, Lambertus: DHO register 1651 - 1683
Feit datum 17-09-1658
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Dopeling Goemans, cunera
Vader van de dopeling Goemans, Joannes Algemeen=alias: Tijmmer[mans]
Moeder van de dopeling Jacoba
Doopgetuige Neesen, Marcelius
Doopgetuige van Cuijlen, Maria
Vervangende doopgetuige van Cuijlen, Joanna Algemeen=eius filia
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.002
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
Helden D1658-027 - 17-09-1658 - blz. 40 (stempel 20) nr. 6
die 17 septemb: bapt: est Cunera
filia Jo(ann)is Goemans alias Tijmmer[mans,]
Jacobæ uxoris susceptores fuerunt
Marcelius Neesen et Maria van[den]
Cuylen cuius loco fuit Jo(ann)a vand[en]
Cuylen eius filia baptista d. Jo[annes]
Bisschops cap.


Overleden ‎23 apr 1743 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Zie notitie bij persoon; testament opgemaakt op 28 february 1739: "ten huyse van de wede Hendrick Heynen bij Hooff"

Testament bevat ook referentie naar 'Heinen Hoff'

Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2267128
Type Begraven
Bron Helden, Lambertus: Overlijdensregister 1689 - 1764
Feit datum 23-04-1743
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Overledene Gommans, cunera
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder op heinen hoff
Bron-Inventarisnummer 050.016
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
Helden O1743-016 - 23-04-1743 - stempel 45 nr. 31
23
Cunera Gommans vidua op Heinen Hoff

‎, leeftijd ongeveer 84 jaar
[Gebruikersnotities]
This person can also be found on LandVanKessel

http://landvankessel.nl/Geneaolgie/Helden/Erven_Helden/nr_210.htm
Testament Cun Gommans, wed van Hendrick Heynen
In den naeme des heeren amen. Bij den inhoudt van desen openbaeren instrument sij kondt ende kennelijck een iegelijck, hoe dat wij ons onderss schepenen en secris ons vervoeght hebben ten huyse van de wede Hendrick Heynen bij Hooff, en hebben de selve aldaer bevonden cranck van lichaem, nochtans haer verstant ende memorie wel machtigh wesende en gebruyckende. Overdenckende datter niet sekerder en is dan de doodt en niet onsekerder als de uyre der selver, willende daeromme van haere tijdelijcke goederen, haer bij Godt almachtigh op dese werelt verleent, ordineeren en disponeren, terwijlen haer Godt haer memorie ende verstandt laet gebruycken, soo heeft sij bij forme van testament ende voor haeren uyttersten willegeordineert tgeene hier naervolght, niet tegenstaende dat alle solemniteyten hier inne gerequireert niet achtervolght en waeren, de selve derogerende wel expresselijck.In den eersten heeft sij testatrice haere siele soo wanneer die bij den wille Godts uyt haer lichaem sal scheyden, bevoolen Godt almachtigh, Maria sijne gebenedijde moeder ende al dat hemelsche geselschap, ende haer lichaem der gewijder aerden tot Helden, welcke sij begeert aldaer begraven te worden.Komende ter dispositie van haere tijdelijcke goederen, sooordineert ende geeft sij aen haeren soone Jan Heynen, voor sijnen getrouwen dienst en haer op te passen en te helpen, langen tijdt herwaerts aen haer gedaen ende noch doen sal, haer beste paerdt, de beste hooghkar en beste slaghkar, het beste paertsgetuygh van een peerdt, en het geene 't peerdt volght. Item de ploegh en eeghde. Item geeft sij aen Jan Heynen voorss dry malder rogh en twee malder boeckweydt, twee verdel speck. Item twee van haere beste koeyen. Item ordineert sij dat Jan achthien schaepen uyt de kooye sal nemen, niet van de beste noch oock niet van de slechste, reden dat Jan oock achtien schapen ingebracht hadde. Item geeft sij aen Jans soonen ieder een schaep ende dat van de beste; aen Jans dochter een bedde met sijn toebehoor, aen het meeghtie van haer dochter Peternel daer sij compeersse van is eenen rixdaelder.Item geeft sij aen Engel Heynen den soon van Willem Heynen een kyste met een paer bedlaken. Item een malder rogh tot broot voor haeren broeder Martin. Alnoch een malder rogh aen de armen alhier ende een halff malder rogh aen de Capelle alhier. Item geeft noch een bequaem deken voor Marten voorss om over te decken.Noch aen de vrouw van Jan Heynen haer bruyne laecken rock.Noch aen Jans meeghtie een paer swarte damaste mouwen.Aldus verclaert sij testatrice dit te sijn haeren uyttersten wille, welcke sij begeert dat naer haeren doodt sal achtervolght ende onderhouden worden, reserverende nochtans hierinne te veranderen, te minderen ende te meerderen soo dickwils haer testatrice sal gelieven. Des ter waerer oirkonde heeft sij testatrice dit haer instrument van testament eygenhandigh, beneffens ons gerichtspersoonen, onderteeckent tot Helden, den 28 february 1739. Onderst: dit ist hantmerckt + van CunGommans wede Hendrick Heinen, eygenhandigh gestelt soo wij onderss gerichtspersonen verklaeren; Derick Smolders; Jan Gielenen was onderteeckent: P. Jurgens secris. T'accordeert met het origineel, P. Jurgens Secris

Zoon Jan,
dochter Peternel,
Engel Heynen den soon van Willem Heynen
broer Martien

2.
manJacobus Gommans‏
Gedoopt ‎5 jul 1661 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Misschien:

Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2829232
Type Doop
Bron Helden, Lambertus: DHO register 1651 - 1683
Feit datum 05-07-1661
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Dopeling Martens, Jacobus
Vader van de dopeling Martens, Joannes Algemeen=alias: Tijmmermans
Moeder van de dopeling Jacoba
Doopgetuige Verhaegh, Petrus Algemeen=alias: Neesen
Doopgetuige Neesen, Petronella
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.002
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
Helden D1661-024 - 05-07-1661 - blz. 54 (stempel 27) nr. 5
die 5 july bapt: Jacobus filius
Jo(ann)is Martens alias Tijmmermans
Jacobæ uxoris susceptores fuerunt
Petrus V(er)haegh alias Neesen et
Petronella Neesen baptista d.
Jo(ann)es Bisschops capell


Overleden ‎12 apr 1735 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Mogelijk:

Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2267019
Type Begraven
Bron Helden, Lambertus: Overlijdensregister 1689 - 1764
Feit datum 12-04-1735
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Overledene Gommans, Jacobus
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder Paningen
Bron-Inventarisnummer 050.016
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
Helden O1735-012 - 12-04-1735 - stempel 39 nr. 18
12 obijt Jacob Gommans conju-
gatus Paningen

‎, leeftijd ongeveer 73 jaar
[Gebruikersnotities]
This person can also be found on LandVanKessel

3.
woman‎Joanna Goemans‏‎
Gedoopt ‎30 sep 1664 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2829081
Type Doop
Bron Helden, Lambertus: DHO register 1651 - 1683
Feit datum 30-09-1664
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Dopeling Goemans, Joanna
Vader van de dopeling Goemans, Joannes
Moeder van de dopeling Jacoba
Doopgetuige Jaecken, Henricus
Doopgetuige Tijmmermans, Margarita
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.002
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
Helden D1664-028 - 30-09-1664 - blz. 69 (stempel 34) nr. 5
die 30 septemb: bapt: est Joanna filia
Jo(ann)is Goemans Jacobæ uxoris susceptores
fuerunt Henricus Jaecken et Margarita
Tymmermans baptista Jo(ann)es Bisschops capell


[Gebruikersnotities]
?

Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2833190
Type Doop
Bron Helden, Lambertus: Doopregister 1683 - 1711
Feit datum 17-02-1698
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Dopeling Smets, Maria Geboortedatum=<=17-02-1698
Vader van de dopeling Smets, Gerard
Moeder van de dopeling Gommans, Joanna
Doopgetuige Janssen, Gielis
Doopgetuige Gomans, cunera <== zus
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.003
Blad-Aktenummer


Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2832616
Type Doop
Bron Helden, Lambertus: Doopregister 1683 - 1711
Feit datum 28-09-1689
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Dopeling Smets, Cornelia Geboortedatum=<=28-09-1689
Vader van de dopeling Smets, Godefridus
Moeder van de dopeling Gommans, Joanna Algemeen=uxoris
Doopgetuige Smets, Wilhelmus
Doopgetuige Gommans, cunera <== zus
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.003
Blad-Aktenummer


Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2832845
Type Doop
Bron Helden, Lambertus: Doopregister 1683 - 1711
Feit datum 29-01-1693
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Dopeling Smets, Wilhelmus Geboortedatum=<=29-01-1693
Vader van de dopeling Smets, Godefridus
Moeder van de dopeling Gommans, Joanna Algemeen=uxoris
Doopgetuige Knippenbergh, Theodorus
Doopgetuige Hesen, Dyonisia
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.003
Blad-Aktenummer


Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2833324
Type Doop
Bron Helden, Lambertus: Doopregister 1683 - 1711
Feit datum 05-09-1700
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Dopeling Smits, Joanna Geboortedatum=<=05-09-1700
Vader van de dopeling Smits, Godefridus
Moeder van de dopeling Gommans, Joanna
Doopgetuige Van Nienhuijs, Thomas
Doopgetuige Gomans, Mechtildis
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.003
Blad-Aktenummer


4.
man‎Martinus Gommans‏‎
Gedoopt ‎14 jun 1672 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2829447
Type Doop
Bron Helden, Lambertus: DHO register 1651 - 1683
Feit datum 14-06-1672
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Dopeling Gommans, Martinus
Vader van de dopeling Gommans, Joannes
Moeder van de dopeling Neissen, Jacoba
Doopgetuige Nienhuijs, Thomas
Doopgetuige Vermeulen, Lucia
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.002
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
Helden D1672-021 - 14-06-1672 - blz. 117 (stempel 58) nr. 4
14 bap: est Martinus f(il)ius
Joannis Gommans
et Jacobæ Neissen
uxoris ss: Thomas Nien-
huijs et Lucia Ver-
meulen


5.
woman‎Mechtildis Goemans‏‎
Gedoopt ‎22 mrt 1678 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2829771
Type Doop
Bron Helden, Lambertus: DHO register 1651 - 1683
Feit datum 22-03-1678
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Dopeling Gomans, Mechtildis
Vader van de dopeling Gomans, Joannes
Moeder van de dopeling Nessen, Jacoba
Doopgetuige Nessen, Petrus
Doopgetuige Janssen, Joanna
Vervangende doopgetuige Smollers, Theodora
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.002
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
Helden D1678-025 - 22-03-1678 - blz. 174 (stempel 86) nr. 6
22 bapt: est filia Mechtildis
Joannis Gomans et Jacobæ
Nessen uxoris ss. Petrus
Nessen et Theodora Smollers
no(m)i(n)e Joannæ JanssenVoor meer informatie: bertho@derikx.com