man‎Pouwel "Paulus" Willems‏‎
Gedoopt ‎11 nov 1674 Wanroij, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie Akte 103 van 03.02.1719:
Enumeratie van kinderen van Willem Jans x Theunisken Hendrickx. E'e'n van hen is Paulus Willems.

Getuigen:
Antonetta: Willem Jansen & Driesken Hermans
Anthonius: Anna Willems & Hermen Elberts
Anthonius: Geertjen Hendricks & Elbert Jans
Anthonius: Driesken Hermens & Willem Jansen
Gertrudis: Jan Willems & Maria Hermens Elbers
Catharina: Joanna Willems & Jacobus Hermens
Joannes: Catharina Jacobs & Mathias Jansen
Willelmina: Mechtildis Hendricks & Joannes Hermens
Wilhelmijna: Mechtildis Hendricks & Joannes Hermens
Petronella: ?

Waarom:
- Doopgetuige "Jan Willems" is echtgenoot van zus Geetruijd.
- Doopgetuige "Mathias Jansen" is echtgenoot van zus Jenneken
- Zus "Anna Willems" getuige
- Zus "Joanna Willems" getuige
- Doopgetuige "Mechtildis Hendricks" (2x) is mogelijk zus Mechtildis getrouwd met Henrick Geurts.
- Mogelijk vader doopgetuige "Willem Jansen"

BHIC: OpenArchives
Kind Pauwel Thonissen
Geslacht Man
Datum doop 11-11-1674
Plaats doop Wanroij
Vader Willem Jan Thonissen
Moeder Thonisken Hendrickx
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1655-1657, 1672-1723
Plaats Wanroij
Toegangsnr. 1460
Inv.nr. 1
Religie RK


BHIC: OpenArchives
Dopeling Pauwel Jans
Vader Willem Jans
Moeder Thonisken Hendricks
Getuige Mariken Aben & Niel Jans
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 11-11-1674
Plaats: Wanroij
Bronvermelding Wanroij RK Dopen 1667-1784, Trouwen 1760-1803, archiefnummer 1460, BHIC, inventarisnummer 7, blad 5L08
Gemeente: Wanroij
Periode: 1667-1803
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
Zie tab persoon Getrudis Pouwels voor referentie als vader van Getrudis Pouwels.

OUDERLIJK GEZIN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7127.2&minr=12629967&miview=ldt
7127.2 Index notarieel protocol Cuijk (7127.2)
Schepenakte 103 ===Pouwel Willems===; Thijs Jans gehuwd met Jenneke Willems; Hendrik Geurts gehuwd met Meggel Willems; Jan Willems, wednr. van Geertruijd Willems en Jan Peters gehuwd met Anneke Willems, ===allen kinderen en erfgen. van Willem Jans en Theunisken Hendrickx===. Te verdelen: Huis, schuur, schop en backhuis en bouw- en weijland onder Wanroij; nog een huis met bouw- en weijland onder Wanroij, een derde huis met schuur en bouwland onder Wanroij en twee loten van f. 875,-.
Datering: 03.02.1719
Soort akte: Magescheid
Plaats: Wanroij
Toegangsnummer: 7127
Inventarisnummer: 2
Bron: Notarissen
Geografische namen: Wanroij

WEDUWNAAR
TWEE MIDERJARIGE KIDS ANTHONIJ EN GERTRUIJ
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.556&minr=12489659&miview=ldt
7040.556 Index schepenprotocol Mill (7040.556)
Schepenakte 20 Pauwel Willems weduwnaar van Peerken Hermans, geassisteerd met Herman Elberts, grootvader en Jacob Hermans, bloedoom maternel, Jan Peters en Thijs Jans zijn zwagers, momboiren over zijn twee minderjarige kinderen met name Anthonij en Geertruij Pauwels ter eenre en Mechteld Goossens, geassisteerd met haar vader Goossen Reijnders.
Datering: 20-8-1723
Pagina: 173 -180
Soort akte: Huwelijkscontract
Plaats: Wanroij
Toegangsnummer: 7040
Inventarisnummer: 556
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Wanroij

HERTROUWT
TWEE MINDERJARIGE KIDS - ANTHONIUS EN GERTRUDIS
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=745.57.Q&minr=12647882&miview=ldt
745.57.Q Index Ambtman van Grave en het Land van Cuijk (745.57.Q)
Schepenakte Geapprobeerd huwelijkscontract tussen Pauwel Willems, weduwnaar van Peerke Hermans, geassisteerd met Hermen Elberts, grootvader en Jacob Hermans, bloedoom van moederszijde en Jan Peters en Thijs Jansz, zwagers, als momboirs over zijn twee minderjarige kinderen, bruidegom ter eenre en Mechtilda Goossens, jonge dochter, geassisteerd met haar vader Goossen Reijnders, bruid ter andere zijde.
Datering: 03.09.1723
Plaats: Wanroij
Toegangsnummer: 745
Inventarisnummer: 57.Q
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Wanroij

VIER KIDS - DRIE MINDERJARIG - MINDERJARIG [ongehuwd] ZIJN Antonius, Wilhelmijna, Petronella.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=745.58&minr=12648141&miview=ldt
745.58 Index Ambtman van Grave en het Land van Cuijk (745.58)
Schepenakte Pauwel Willems, weduwnaar van Mechel Goossens, wonende te Wanroij, heeft vier kinderen waarvan er drie minderjarig zijn. Zij leven in sobere staat en zijn genoodzaakt een en ander te verkopen. Tot momboiren worden benoemd Jan Peters, Jacob Hermans en Reijn Goossens, zijnde zijn naaste bloedverwanten.
Datering: 21.05.1729
Plaats: Wanroij
Toegangsnummer: 745
Inventarisnummer: 58
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Wanroij

OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE
Herman Elberts x Drieske Jacobs
- Jacob x Catharina Willems
- Maria x Peter Peters
- Jan x Margareta Martens
- [Petronella x Pouwel Willems]
-- Geertruij x Marcelis Kerstens
-- Anthonij
https://proxy.archieven.nl/235/B78F585D7F08467582132AF0839B2E15
7128.49 Index notarieel protocol Grave (7128.49)
31 Jacob Hermans gehuwd met Catharina Willems; Peter Peters gehuwd met Maria Hermans; Jan Hermans gehuwd met Margareta Martens; Marcelis Kerstens gehuwd met Geertruij Pauwels en Anthonij Pouwels, allen kinderen en erfgenamen van Herman Elberts en Drieske Jacobs verklaren dat zij zijn gekomen tot onderlinge scheiding en deling van de nagelaten goederen bestaande uit een huis, schuur, schop en bakhuis met bijbehorende landerijen groot ongeveer acht Hollandse morgen bouw- en weiland op het Waekt onder Beugen.
Datering: 05-09-1732
Soort akte: Magescheid

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.561&minr=11556514&miview=ldt
7040.561 Index schepenprotocol Mill (7040.561)
Schepenakte 42 Anthonij Pouwels en Hendrina Jans el.; Marcilles Kerstens en Gertruijdt Pouwels el.; zijnde kinderen en erfgenamen van Pouwel Willems in zijn eerste huwelijk bij Peerken Hermans verwekt; idem Reijn Goossens als bloedmomboir, evenals (in aanhef genoemde schepen) Jan Peters, over Petronella Pouwels, minderjarige wettige dochter van genoemde Pouwel Willems, uit het tweede en laatste huwelijk met Meghteldt Goossens; dewelken verklaarden, na onderzoek van de huwelijkse voorwaarden tussen Pouwel Willems en Meghteldt Goossens, d.d. 20-08-1723, en na het uitkeren van het daaruit voortvloeiende moederlijk bewijs, dat ze een overeenkomst hebben bereikt om tot scheiding en deling te komen van de door de wijlen laatstgenoemde echtelieden nagelaten reële erfgoederen. Daartoe zijn drie loten gemaakt. Het eerste lot bestaande in een huis, schuur, schop, bakhuis en moeshof, met ca. 8 holl. mergen bouw- en weiland, tussen de Hoeve onder Wanroij, oost naast de erven Peter Aarts, west Jan Hermans en Jorden Aarts, zuid de erven Willem Theunissen en noord aan de gemeene straet. Dit lot is ten deel gevallen aan Marcilles Kerstens en Gertruijdt Pouwels el.; dewelke daartegenover aan lot twee en drie bedragen moeten uitkeren van resp. 50 en 520 gls. Daarenboven zullen zij aan Kersten Zeelen een som van 75 gls moeten betalen, aan Hendrik Leenders een som van 75 gls en aan Petronella Pouwels een som van 80 gls. Deze laatste drie sommen zijn schulden ten laste van de boedel en moetenmet de vervallen interest betaald worden. Het tweede lot bestaat in een huis, schuur en moeshof met het bijbehorende bouw- en weiland, groot ca. 4 holl. mergen, onder Wanroij, oost de gemeene straet, west de erfgenamen Roeloff Jans, zuid de erven Peerken Reijnen en noord de erven Hermen Herbers. Idem nog ca. ½ holl. mergen in een weijcamp, genaamd de Zeijckbox, onder Beers, rondom aan de gemeente. Laatstelijk nog een som van 50 gls, door het eerste lot uit te keren. Het lot is ten deel gevallenaan minderjarige P
Vervolg:
etronella Pouwels. Het derde lot bestaat in een kapitale som van 520 gls. Dit lot is ten deel gevallen aan Anthonoij Pouwels en Hendrina Jans el.
Datering: 2-6-1739
Pagina: 321 -329
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Wanroij
Toegangsnummer: 7040
Inventarisnummer: 561
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Wanroij

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=745.58&minr=12648568&miview=ldt
745.58 Index Ambtman van Grave en het Land van Cuijk (745.58)
Schepenakte Antonij Pouwels en Hendrina Jans; Marcellis Kerstens en Geertruij Pouwels, kinderen en erfgenamen van Pouwel Willems en Peerken Hermens, mitsgaders Reijn Goossens als bloedmomboir en de schepen Jan Peters, momboir, over Petronella Pouwels, minderjarige dochter van Pouwel Willems uit zijn tweede huwelijk met Mechteld Goossens, richten op 02.06.1739 voor het gericht van Wanroij een magescheid op.
Datering: 20.07.1739
Plaats: Wanroij
Toegangsnummer: 745
Inventarisnummer: 58
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Wanroij

Gehuwd (religieus) ‎24 mei 1705 Wanroij, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Bruidegom Paulus Willems
Bruid Petronella Hermens
Datum huwelijk 24-05-1705
Plaats huwelijk Wanroij
Religie Rooms-Katholiek
Bron Rooms-Katholiek trouwboek 1655-1658, 1696-1723
Plaats Wanroij
Toegangsnr. 1460
Inv.nr. 1

(ongeveer 13 jaar gehuwd) met:

womanPetronella "Peerken" Hermans‏
Overleden ‎27 nov 1718 Wanroij, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Overledene Petronella Hermens
overleden op 27-11-1718 te Wanroij.
echtgenote van Paulus Willems
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Wanroij
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1695-1722, archiefnummer 1460, inventarisnummer 1, blad 70r12
Gemeente: Wanroij
Periode: 1695-1722
Religie: Rooms-Katholiek


Fiche:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QV-1YFG?cc=2037960&wc=SM4V-RMS%3A346029401%2C346220201%2C349403401
: 22 August 2014), Alle religies > Wanroij > Index, Trouwen 1655-1811 Fiches index, Begraven 1663-1811 > image 1659 of 3080; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Zelfde info

[Gebruikersnotities]
VADER Herman Elberts
BROER Jacob Hermans
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.556&minr=12489659&miview=ldt
7040.556 Index schepenprotocol Mill (7040.556)
Schepenakte 20 Pauwel Willems weduwnaar van Peerken Hermans, geassisteerd met Herman Elberts, grootvader en Jacob Hermans, bloedoom maternel, Jan Peters en Thijs Jans zijn zwagers, momboiren over zijn twee minderjarige kinderen met name Anthonij en Geertruij Pauwels ter eenre en Mechteld Goossens, geassisteerd met haar vader Goossen Reijnders.
Datering: 20-8-1723
Soort akte: Huwelijkscontract

OUDERLIJK GEZIN:
Herman Elberts x Drieske Jacobs
- Jacob x Catharina Willems
- Maria x Peter Peters
- Jan x Margareta Martens
- [Petronella x Pouwel Willems]
-- Geertruij x Marcelis Kerstens
-- Anthonij
https://proxy.archieven.nl/235/B78F585D7F08467582132AF0839B2E15
7128.49 Index notarieel protocol Grave (7128.49)
31 Jacob Hermans gehuwd met Catharina Willems; Peter Peters gehuwd met Maria Hermans; Jan Hermans gehuwd met Margareta Martens; Marcelis Kerstens gehuwd met Geertruij Pauwels en Anthonij Pouwels, allen kinderen en erfgenamen van Herman Elberts en Drieske Jacobs verklaren dat zij zijn gekomen tot onderlinge scheiding en deling van de nagelaten goederen bestaande uit een huis, schuur, schop en bakhuis met bijbehorende landerijen groot ongeveer acht Hollandse morgen bouw- en weiland op het Waekt onder Beugen.
Datering: 05-09-1732
Soort akte: Magescheid

Kinderen:

1.
woman‎Antonetta Pouwel Willems‏‎
Gedoopt ‎19 feb 1706 Wanroij, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Kind Antonetta Willems
Geslacht Vrouw
Datum doop 19-02-1706
Plaats doop Wanroij
Vader Paulus Willems
Moeder Peterken Hermens
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1655-1657, 1672-1723
Plaats Wanroij
Toegangsnr. 1460
Inv.nr. 1
Religie RK


BHIC:
Dopeling Antonetta Willems
Vader Paulus Willems
Moeder Peterken Hermens
Getuige Willem Jansen & Driesken Hermans
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 19-02-1706
Plaats: Wanroij
Bronvermelding Wanroij RK Dopen 1667-1784, Trouwen 1760-1803, archiefnummer 1460, BHIC, inventarisnummer 7, blad 37R04
Gemeente: Wanroij
Periode: 1667-1803
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
TODO ONDERZOEK

https://proxy.archieven.nl/235/EAEAABA4F19545D7AD5A33C208C47D77
7040.567 Index schepenprotocol Mill (7040.567)
32 Peter Geurts en zijn vrouw Anthonetta Pauwels verkopen aan Jan Thijssen en zijn vrouw Jenneke Jans de Hoogh een huis, schuur en moeshof en het bijbehorende bouw- en weiland, groot 4 mergen onder Wanroij, oost de gemene straat, west de erfgen. vanRoelof Jans, zuid Peerken Reijnen en noord Hermen Herbers. Voor de som van f. 600,-.
Datering: 10-11-1742

PETER GEURTS:
https://proxy.archieven.nl/235/1F9136259B5742F1883D05FE5B5B9611
7040.557 Index schepenprotocol Mill (7040.557)
11 Arnoldus Peters, meerderjarig jongman, geassisteerd met zijn vader Peter Aarts ter eenre en Gertruijd Pauwels weduwe van Marcilles Kerstens, geassisteerd met Thijs Geurts, Wijn Adams, Anthonij Pauwels en Peter Geurts, als bloedmomboiren over haardrie minderjarige kinderen ter andere zijde. De goederen van Kersten Ceelen, de grootvader van de kinderen zullen ook op hen versterven.
Datering: 17-11-1742

2.
man‎Anthonius Pouwel Willems‏‎
Gedoopt ‎16 apr 1707 Wanroij, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Kind Anthonius Willems
Geslacht Man
Datum doop 16-04-1707
Plaats doop Wanroij
Vader Paulus Willems
Moeder Petronella Hermens
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1655-1657, 1672-1723
Plaats Wanroij
Toegangsnr. 1460
Inv.nr. 1
Religie RK


BHIC:
Dopeling Anthonius Willems
Vader Paulus Willems
Moeder Petronella Hermens
Getuige Anna Willems & Hermen Elberts
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 16-04-1707
Plaats: Wanroij
Bronvermelding Wanroij RK Dopen 1667-1784, Trouwen 1760-1803, archiefnummer 1460, BHIC, inventarisnummer 7, blad 38R04
Gemeente: Wanroij
Periode: 1667-1803
Religie: Rooms-Katholiek


3.
man‎Anthonius Pouwel Willems‏‎
Gedoopt ‎14 apr 1708 Wanroij, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Kind Anthonius Willems
Geslacht Man
Datum doop 14-04-1708
Plaats doop Wanroij
Vader Paulus Willems
Moeder Petronella Hermens
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1655-1657, 1672-1723
Plaats Wanroij
Toegangsnr. 1460
Inv.nr. 1
Religie RK


BHIC:
Dopeling Anthonius Willems
Vader Paulus Willems
Moeder Petronella Hermens
Getuige Geertjen Hendricks & Elbert Jans
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 14-04-1708
Plaats: Wanroij
Bronvermelding Wanroij RK Dopen 1667-1784, Trouwen 1760-1803, archiefnummer 1460, BHIC, inventarisnummer 7, blad 39R02
Gemeente: Wanroij
Periode: 1667-1803
Religie: Rooms-Katholiek


4.
manAnthonius Pouwel "Anthonij" Willems‏
Gedoopt ‎22 apr 1709 Wanroij, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
zie tab persoon Gertrudis Pouwels - de zus van Anthonij Pouwels.

BHIC:
Kind Anthonius Willems
Geslacht Man
Datum doop 22-04-1709
Plaats doop Wanroij
Vader Paulus Willems
Moeder Petronella Hermens
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1655-1657, 1672-1723
Plaats Wanroij
Toegangsnr. 1460
Inv.nr. 1
Religie RK


BHIC:
Dopeling Anthonius Willems
Vader Paulus Willems
Moeder Petronella Hermens
Getuige Driesken Hermens & Willem Jansen
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 22-04-1709
Plaats: Wanroij
Bronvermelding Wanroij RK Dopen 1667-1784, Trouwen 1760-1803, archiefnummer 1460, BHIC, inventarisnummer 7, blad 40R04
Gemeente: Wanroij
Periode: 1667-1803
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/82063D3DF51A41C3A5DCDAA9DCCB2EF8
7040.364 Index schepenprotocol Rijkevoort (7040.364)
12 Jan Aerdt Thonisen en Elisabeth Peters el, verkopen aan Anthoni Pouwels en Hendrina Jans el.: - een huis, schuur, bakhuis met hof, bouw- en weiland te Rijkevoort. ... een stuk bouw- en weiland, genaamd de Gubbel. ... een stuk weiland. ...
Datering: 03-12-1743

https://proxy.archieven.nl/235/FF5C153E7AB740EEA675BFF32AFE9924
7040.365 Index schepenprotocol Rijkevoort (7040.365)
17 ... d.d. 7-9-1760 verkoopt aan Anthoon Pouwels en Hendrina Jans, el, en hun erfgenamen: een stuk heiland te Rijkevoort. ...
Datering: 08-06-1761

5.
womanGetrudis Pouwel Willems‏
Gedoopt ‎27 apr 1711 Wanroij, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie persoon tab:
Getrudis is dochter van Pouwel Willem x Peerken Hermans.

Doopgetuigen:
- Maria: paulus willems et maria kerstens
- Petrus: paulus willems et maria kersens
- Petronella: Jacobus Hermens et Maria Peeters <== Jacob Hermans is de broer van moeder.
- Hermanus: antonius pouwels et Catharina jacobs <== Jacob Hermans [de broer van moeder] was getrouwd met ene Catharina
- Hermanus: Christianus Zeele et Catharina Jacobs
- Marcelinus: Christianus Zelles(?) et Antonetta Kerstens

BHIC:
Kind Geertrudis Willems
Geslacht Vrouw
Datum doop 27-04-1711
Plaats doop Wanroij
Vader Paulus Willems
Moeder Petronella Hermens
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1655-1657, 1672-1723
Plaats Wanroij
Toegangsnr. 1460
Inv.nr. 1
Religie RK


BHIC:
Dopeling Geertrudis Willems
Vader Paulus Willems
Moeder Petronella Hermens
Getuige Jan Willems & Maria Hermens Elbers
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 27-04-1711
Plaats: Wanroij
Bronvermelding Wanroij RK Dopen 1667-1784, Trouwen 1760-1803, archiefnummer 1460, BHIC, inventarisnummer 7, blad 42R11
Gemeente: Wanroij
Periode: 1667-1803
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎8 jan 1782 Wanroij, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Laatste kind uit laatste huwelijk gedoopt op 02-06-1754 te Wanroij.
Genoemd in akte 96 erfdeling ouders van 24-11-1756: "Gertruij Pouwels weduwe van Arnoldus Peters en thans gehuwd met Mathias Peters". Zie notitie bij vader van eerste echtgenoot Arnoldus.

AFT1756

MOGELIJK:
Beste match:

Akte:
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/registers?sa=%7B%22search_s_inventarisnummer%22:%223%22,%22search_s_archiefnummer%22:%221460%22%7D
Begraven 1760-1811
Gemeente Wanroij
Bron: Type doop-, trouw- en begraafboeken
Archiefnummer 1460
Inventarisnummer 3
Pagina 209 / 233
"1782 8 januarij Geertruda Artz uxor Mathia Peters"

Gezocht van pagina 212 terug naar pagina 203 begin 1760
Gezocht van pagina 212 naar 218 (1802)

https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/registers?sa=%7B%22search_s_inventarisnummer%22:%222%22,%22search_s_archiefnummer%22:%221460%22%7D
Begraven 1740-1760
Gemeente Wanroij
Bron: Type doop-, trouw- en begraafboeken
Archiefnummer 1460
Inventarisnummer 2

Gezocht van pagina 148 terug naar 145 (1752)

BHIC: OpenArchives
Overledene Geertruda Arts
overleden op 08-01-1782 te Wanroij.
echtgenote van Mathias Peters
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Wanroij
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1760-1811, archiefnummer 1460, inventarisnummer 3, blad 144v27
Gemeente: Wanroij
Periode: 1760-1811
Religie: Rooms-Katholiek


===
Misschien maar waarom?

BHIC: OpenArchives
Overledene Gerardus Pauwelse
overleden op 15-04-1778 te Mill en Sint Hubert.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Mill en Sint Hubert
Bijzonderheden: min:
Bronvermelding Begraven, archiefnummer 1446, BHIC, inventarisnummer 1
Gemeente: Mill en Sint Hubert
Periode: 1684-1810
Religie: Rooms-Katholiek

‎, leeftijd ongeveer 70 jaar
[Gebruikersnotities]
Teksten hieronder:

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.561&minr=11556514&miview=ldt
7040.561 Index schepenprotocol Mill (7040.561)
Schepenakte 42 ===Anthonij Pouwels en Hendrina Jans=== el.; ===Marcilles Kerstens en Gertruijdt Pouwels=== el.; zijnde kinderen en erfgenamen van ===Pouwel Willems in zijn eerste huwelijk bij Peerken Hermans=== verwekt; idem Reijn Goossens als bloedmomboir, evenals (in aanhef genoemde schepen) Jan Peters, over ===Petronella Pouwels===, minderjarige wettige dochter van genoemde Pouwel Willems, uit het tweede en laatste huwelijk met Meghteldt Goossens; dewelken verklaarden, na onderzoek van de huwelijkse voorwaarden tussen Pouwel Willems en Meghteldt Goossens, d.d. 20-08-1723, en na het uitkeren van het daaruit voortvloeiende moederlijk bewijs, dat ze een overeenkomst hebben bereikt om tot scheiding en deling te komen van de door de wijlen laatstgenoemde echtelieden nagelaten reële erfgoederen. Daartoe zijn drie loten gemaakt. Het eerste lot bestaande in een huis, schuur, schop, bakhuis en moeshof, met ca. 8 holl. mergen bouw- en weiland, tussen de Hoeve onder Wanroij, oost naast de erven Peter Aarts, west Jan Hermans en Jorden Aarts, zuid de erven Willem Theunissen en noord aan de gemeene straet. Dit lot is ten deel gevallen aan Marcilles Kerstens en Gertruijdt Pouwels el.; dewelke daartegenover aan lot twee en drie bedragen moeten uitkeren van resp. 50 en 520 gls. Daarenboven zullen zij aan Kersten Zeelen een som van 75 gls moeten betalen, aan Hendrik Leenders een som van 75 gls en aan Petronella Pouwels een som van 80 gls. Deze laatste drie sommen zijn schulden ten laste van de boedel en moeten met de vervallen interest betaald worden. Het tweede lot bestaat in een huis, schuur en moeshof met het bijbehorende bouw- en weiland, groot ca. 4 holl. mergen, onder Wanroij, oost de gemeene straet, west de erfgenamen Roeloff Jans, zuid de erven Peerken Reijnen en noord de erven Hermen Herbers. Idem nog ca. ½ holl. mergen in een weijcamp, genaamd de Zeijckbox, onder Beers, rondom aan de gemeente. Laatstelijk nog een som van 50 gls, door het eerste lot uit te keren. Het lot is ten deel gevallen aan minderjarige P
Vervolg:
etronella Pouwels. Het derde lot bestaat in een kapitale som van 520 gls. Dit lot is ten deel gevallen aan Anthonoij Pouwels en Hendrina Jans el.
Datering: 2-6-1739
Pagina: 321 -329
Soort akte: Erfdeling
Plaats:Wanroij
Toegangsnummer: 7040
Inventarisnummer: 561
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Wanroij

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=745.58&minr=12648568&miview=ldt
745.58 Index Ambtman van Grave en het Land van Cuijk (745.58)
Schepenakte ===Antonij Pouwels en Hendrina Jans===; ===Marcellis Kerstens en Geertruij Pouwels===, kinderen en erfgenamen van Pouwel Willems en Peerken Hermens, mitsgaders Reijn Goossens als bloedmomboir en de schepen Jan Peters, momboir, over ===Petronella Pouwels==, minderjarige dochter van Pouwel Willems uit zijn tweede huwelijk met Mechteld Goossens, richten op 02.06.1739 voor het gericht van Wanroij een magescheid op.
Datering: 20.07.1739
Plaats: Wanroij
Toegangsnummer: 745
Inventarisnummer: 58
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Wanroij

HUWELIJKSCONTRACT
https://proxy.archieven.nl/235/1F9136259B5742F1883D05FE5B5B9611
7040.557 Index schepenprotocol Mill (7040.557)
11 Arnoldus Peters, meerderjarig jongman, geassisteerd met zijn vader Peter Aarts ter eenre en Gertruijd Pauwels weduwe van Marcilles Kerstens, geassisteerd met Thijs Geurts, Wijn Adams, Anthonij Pauwels en Peter Geurts, als bloedmomboiren over haardrie minderjarige kinderen ter andere zijde. De goederen van Kersten Ceelen, de grootvader van de kinderen zullen ook op hen versterven.
Datering: 17-11-1742

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=745.59&minr=12648884&miview=ldt
745.59 Index Ambtman van Grave en het Land van Cuijk (745.59)
Schepenakte Geapprobeerd huwelijkscontract tussen Arnoldus Peters, bruidegom ter eenre en Geertruij Pauwels, weduwe van Marcelis Kersten, bruid ter andere zijde.
Datering: 22.11.1742
Plaats: Wanroij
Toegangsnummer: 745
Inventarisnummer: 59
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Wanroij

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.578&minr=11556762&miview=ldt
7040.578 Index schepenprotocol Wanroij (7040.578)
Schepenakte 30 Opdracht door Peter Gerrits van Kempen gehuwd met Allegonda Peters, Jacob Peters gehuwd met Gertruijt Theunissen, Egbert Jans gehuwd met Maria Peters , ===Thijs Geurts gehuwd met Maria Kerstens===, ===Wijn Adams gehuwd met Anthonetta Kerstens===, Jan Willems gehuwd met Maria Jordens, Thijs Geerts, Wijn Adams en Anthony Pouwels als momb. over de minderj. kinderen van Marcelis Kersten wednr van Gertruijd Pauwels<==???===. Aan Cornelis Jaspers gehuwd met Maria Aarts, van a. van een huijs, schuur, schop, verkenskooy, backhuijs en moeshof met driesland, groot twee hond gelegen tussen de Hoeven onder Wanroij, oost Jan Lamerts, west Willem Hermens, zuid de gemeene straat , b. een halve mergen bouwland, oost Gieb Danen, west het voors. driesland, zuid Arnoldus Peters, c. de gerechte helft in een weijde onder de Kuilen te Wanroij, oost en west de gemeene straat, zuid Peter Aarts, noord Willem Hermens. Voor de som van f. 806.17.8, t.o.v. Jan Peters sub.schout en Reijn Hendrix schepen
Datering:28-12-1745
Pagina: 69
Soort akte: Transport
Plaats: Wanroij
Toegangsnummer: 7040
Inventarisnummer: 578
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Wanroij
Zie ook:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.578&minr=11556763&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.578&minr=11556764&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.578&minr=11556765&miview=ldt

HUWELIJKSCONTRACT
https://proxy.archieven.nl/235/A194F9B362D24F72B5216B4CB2B59C77
7040.558 Index schepenprotocol Mill (7040.558)
22 Thijs Peters weduwnaar van Thonisken Wolters, bruidegom ter eenre en Gertruijd Pauwels laatst weduwe van Arnoldus Peters, geassisteerd met Thijs Geurts en Wijnand Adams, momboiren over haar minderjarig zoontje uit haar eerste huwelijk met Marcelis Kerstens en met Hendrik Peters en Anthonij Pauwels momboiren over haar drie minderjarige kinderen uit haar tweede huwelijk, bruid ter andere zijde. Tot de boedel behoort ook hetgeen na de dood van Jenneke Willems in leven vrouw van Peter Aarts op de tweede man van de bruid is verstorven. Verwijzing naar huwelijkscontract van 17-11-1742 voor de rechten van de kinderen van Marcelis Kerstens. Het versterf van Peter Aarts en van zijn broeder Jan Aarts dat nog bij zijn weduwe Catharina Vermasere in gebruik is, zullen de drie voorkinderen van Gertruijd Pauwels en Arnoldus Peters erven.
Datering: 14-5-1753

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.578&minr=11556828&miview=ldt
7040.578 Index schepenprotocol Wanroij (7040.578)
Schepenakte 96 Opdracht door Maria Aarts wed. van Cornelis Jaspers, Jan Jaspers en Hendrik Reijnen, als bloedmomb. over de twee minderj. kinderen. Aan ===Thijs Peters gehuwd met Geertruij Pouwels=== voor de ene en Derk Reijnen gehuwd met Maria Peeters voor de andere helft in een stuk bouw- en weijland groot ongeveer drie holl. mergen, den Zoetendaal genaamd, onder Wanroy, zuid Jan Tijssen en voorts de gemeente. Voor de som van f. 397.15.0, t.o.v. Peter van den Heuvel sub.schout, Gerrit Willems en Eghbert Aarts schepenen.
Datering: 26-1-1760
Pagina: 161
Soort akte: Transport
Plaats: Wanroij
Toegangsnummer: 7040
Inventarisnummer: 578
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Wanroij

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.589&minr=11428704&miview=ldt
7040.589 Index schepenprotocol Wanroij (7040.589)
Schepenakte 4 Op verzoek van ===Thijs Peeters en zijn vrouw Geertruij Pouwels===, in het openbaar te verkopen haaf en meubilaire goederen. Betreft huisraad, gereedschap en werktuigen, vee waaronder een kudde schapen, etc. Voor totaalbedrag van f. 817.10.0.
Datering: 30-01-1770
Pagina: 13 -22
Soort akte: Openbare verkoop
Plaats: Wanroij
Toegangsnummer: 7040
Inventarisnummer: 589
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Wanroij

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.559&minr=12070797&miview=ldt
7040.559 Index schepenprotocol Mill (7040.559)
Schepenakte 55 ===Marcelis Marcelissen weduwnaar van Anneke Jans===, geassisteerd met Aart Jans en Hendricus Pauwels als bloedmomboiren over zijn twee minderjarige kinderen, bruidegom ter eenre en ==Maria Cornelissen== meerderjarige dochter, geassisteerd met haar broer Aert Cornelissen als haar momboir, bruid ter andere. In de boedel wordt ingebracht de goederen van Wilbert Eghbers en Maria Jans Roelofs, stiefgrootvader en grootmoeder maternel. Alsmede de goederen van ===Thijs Peeters en Gertruijd Pouwels, stiefvader en moeder van de bruidegom===. Maria Aerts weduwe van Cornelis Jaspers moeder van de bruid stemt ook toe dat het deel van haar boedel na haar overlijden in de gemeenschap komt.
Datering: 11-1-1772
Pagina: 422 -433
Soort akte: Huwelijkscontract
Plaats: Wanroij
Toegangsnummer: 7040
Inventarisnummer: 559
Scan: Register inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Wanroij

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.586&minr=11558712&miview=ldt
7040.586 Index schepenprotocol Wanroij (7040.586)
Schepenakte 3 Op verzoek van ===Thijs Peeters en Gertruijd Pouwels=== openbaar te verkopen een huijs, schuur, schop, bakhuijs en schop op de gemeene straat staande. Alsmede moeshof en bouw- en weijland, groot drie mergen 75 roeden, gelegen onder Wanroij, e.z. Anthony Derx, de kinderen van Eghbert Aarts en Derk Reijnen, a.z. Antony Gerrits, e.e. Jacob Simons en Jan Jacobs en a.e. de gemeene straat. Met de verplichting aan Geertruij Pouwels vrij gebruik te geven van de kamer aan het huijs, een hoekje in de schop voor haar turf en een afgepaald hoekje in de moeshof. Alsnog een perceel bouwland, groot een hollandse mergen, onder Wanroij in het Zoetendaal, zonder de schaapskooij daarop staande, e.z. Derk Reijnen, a.z. Wilbert Hammen, beide einden de gemeente. Koper Johannes Toonen voor f. 3811.18.8 2/3.
Datering: 7.1.1778
Pagina: 25
Soort akte: Openbare verkoop
Plaats: Wanroij
Toegangsnummer: 7040
Inventarisnummer: 586
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Wanroij

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.590&minr=11428894&miview=ldt
7040.590 Index schepenprotocol Wanroij (7040.590)
Schepenakte 95 Op verzoek van Thijs Peters en zijn vrouw Geertruij Pouwels, in het openbaar te verkopen 6 slagen popule en eijke bomen. Voor totaalbedrag van f. 20.10.0.
Datering: 21-01-1778
Pagina: 508 -509
Soort akte: Openbare houtverkoop
Plaats: Wanroij
Toegangsnummer: 7040
Inventarisnummer: 590
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Wanroij

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.579&minr=11426135&miview=ldt
7040.579 Index schepenprotocol Wanroij (7040.579)
Schepenakte 54 Opdracht door ===Thijs Peeters gehuwd met Geertruy Pouwels===. Aan Johannes Toonen gehuwd met Francina Jans, onder Wanroij van een huijs, schuur, klijn schop, bakhuijs, moeshof en aangelegen bouw- en weijland, groot drie mergen en 75 roeden, e.z. Anthony Derx, kinderen van Egbert Aarts en Derk Reijnen, a.z. Anthony Gerrits, e.e. Jacob Simons en Jan Jacobs, a.e. de gemeene beek en de gemeene straat, b. een parceel bouwland, groot een holl. mergen genaamd 't Soetendaal, zonder de schaapskooy op 't zelfde staande, e.z. Derk Reijnen, a.z. Wilbert Hammen, e.e. en a.e. de gemeente. Voor de som van f. 3811.18.8 2/3 , t.o.v. Peter van den Heuvel, sub.schout, Hendrik Reijnen en Reijn Hendrix, schepenen.
Datering: 27-2-1778
Pagina: 101
Soort akte: Transport
Plaats: Wanroij
Toegangsnummer: 7040
Inventarisnummer: 579
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Wanroij

6.
woman‎Catharina Pouwel Willems‏‎
Gedoopt ‎8 okt 1712 Wanroij, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Kind Catharina Willems
Geslacht Vrouw
Datum doop 08-10-1712
Plaats doop Wanroij
Vader Paulus Willems
Moeder Petronella Hermens
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1655-1657, 1672-1723
Plaats Wanroij
Toegangsnr. 1460
Inv.nr. 1
Religie RK


BHIC:
Dopeling Catharina Willems
Vader Paulus Willems
Moeder Petronella Hermens
Getuige Joanna Willems & Jacobus Hermens
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 08-10-1712
Plaats: Wanroij
Bronvermelding Wanroij RK Dopen 1667-1784, Trouwen 1760-1803, archiefnummer 1460, BHIC, inventarisnummer 7, blad 44L03
Gemeente: Wanroij
Periode: 1667-1803
Religie: Rooms-Katholiek


7.
man‎Joannes Pouwel Willems‏‎
Gedoopt ‎9 dec 1714 Wanroij, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Kind Joannes Willems
Geslacht Man
Datum doop 09-12-1714
Plaats doop Wanroij
Vader Paulus Willems
Moeder Petronella Hermens
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1655-1657, 1672-1723
Plaats Wanroij
Toegangsnr. 1460
Inv.nr. 1
Religie RK


BHIC:
Dopeling Joannes Willems
Vader Paulus Willems
Moeder Petronella Hermens
Getuige Catharina Jacobs & Mathias Jansen
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 09-12-1714
Plaats: Wanroij
Bronvermelding Wanroij RK Dopen 1667-1784, Trouwen 1760-1803, archiefnummer 1460, BHIC, inventarisnummer 7, blad 46L03
Gemeente: Wanroij
Periode: 1667-1803
Religie: Rooms-Katholiek


8.
woman‎Willelmina Pouwel Willems‏‎
Gedoopt ‎14 aug 1717 Wanroij, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Kind Willemina Willems
Geslacht Vrouw
Datum doop 14-08-1717
Plaats doop Wanroij
Vader Paulus Willems
Moeder Petronella Hermens
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1655-1657, 1672-1723
Plaats Wanroij
Toegangsnr. 1460
Inv.nr. 1
Religie RK


BHIC:
Dopeling Willemina Willems
Vader Paulus Willems
Moeder Petronella Hermens
Getuige Mechtildis Hendricks & Joannes Hermens
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 14-08-1717
Plaats: Wanroij
Bronvermelding Wanroij RK Dopen 1667-1784, Trouwen 1760-1803, archiefnummer 1460, BHIC, inventarisnummer 7, blad 48R08
Gemeente: Wanroij
Periode: 1667-1803
Religie: Rooms-Katholiek
2e huwelijk
man‎Pouwel "Paulus" Willems‏‎


Gehuwd ‎20 aug 1723 Wanroij, Noord-Brabant, Nederland, leeftijd ongeveer 48 jaar
[bron]
zie tab peroon Getrudis Pouwels - dochter van Pouwel Willems.

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.556&minr=12489659&miview=ldt
7040.556 Index schepenprotocol Mill (7040.556)
Schepenakte 20 Pauwel Willems weduwnaar van Peerken Hermans, geassisteerd met Herman Elberts, grootvader en Jacob Hermans, bloedoom maternel, Jan Peters en Thijs Jans zijn zwagers, momboiren over zijn twee minderjarige kinderen met name Anthonij en Geertruij Pauwels ter eenre en Mechteld Goossens, geassisteerd met haar vader Goossen Reijnders.
Datering: 20-8-1723
Pagina: 173 -180
Soort akte: Huwelijkscontract
Plaats: Wanroij
Toegangsnummer: 7040
Inventarisnummer: 556
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Wanroij

Niet gevonden op BHIC (Mar2021)(Jul2022)(Sep2023).
Bruidegom p?u* met bruid me* alle plaatsen 1720-1725.
met:

womanMechteld Goossens‏, leeftijd bij huwelijk ongeveer 28 jaar
Gedoopt ‎5 jan 1695 Sint Anthonis, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Vaders naam (Goossen Reijnders) is genoemd in huwelijkscontract met Paulus Willems.

Geboren voor 1723-20=1703

BHIC: OpenArchives
Dopeling Mechtildis Reijnen
Vader Goswinus Reijnen
Moeder Barbara Otten
Getuige Lambertus Peters & Antonetta Reijnen
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 05-01-1695
Plaats: Sint Anthonis
Bronvermelding Sint Anthonis RK doopboek 1699-1804, archiefnummer 1451, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 10, blad 023-06
Gemeente: Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker
Periode: 1699-1804
Religie: Rooms-Katholiek

Kinderen:

1.
woman‎Petronella Pouwel Willems‏‎

[Gebruikersnotities]
TODO ONDERZOEK HUWELIJK MET Jorien Peters

Ene "Jordanus Peters" is op 09-10-1742 doopgetuige bij een kind van broer Antonius.

Mogelijk:

https://proxy.archieven.nl/235/0B627B38DA7A4479ABAA532F513E266F
7040.365 Index schepenprotocol Rijkevoort (7040.365)
2 Jorien Peters wed. van Peternel Pouwels en Anthoni Pouwels en Gerardus Peters, momboiren over zijn minderjarige kinderen en Thijs Peters ... d.d. 16-1-1760 verkopen aan Antoon Pouwels en Hendrijna Jans, el. en hun erfgenamen: een huis, schuur, bakhuis met moeshof, bouw- en weiland op de Papenvoort te Beugen, ...
Datering: 28-02-1760

Geen huwelijk gevonden in index BHIC (Jul2022).

2.
woman‎Wilhelmijna Pouwel Willems‏‎
Gedoopt ‎11 jan 1725 Wanroij, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Kind Wilhelmijna Willems
Geslacht Vrouw
Datum doop 11-01-1725
Plaats doop Wanroij
Vader Paulus Willems
Moeder Mghtildis Goossens
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1724-1760
Plaats Wanroij
Toegangsnr. 1460
Inv.nr. 2
Religie RK


BHIC:
Dopeling Wilhelmijna Willems
Vader Paulus Willems
Moeder Meghtildis Goossens
Getuige Reijnerus Goossens & Joanna Tijssen
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 11-01-1725
Plaats: Wanroij
Bronvermelding Wanroij RK Dopen 1667-1784, Trouwen 1760-1803, archiefnummer 1460, BHIC, inventarisnummer 7, blad 56L09
Gemeente: Wanroij
Periode: 1667-1803
Religie: Rooms-KatholiekVoor meer informatie: bertho@derikx.com