man‎Cornelis Jasper Peters‏‎
Gedoopt ‎17 dec 1709 Wanroij, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Ouderlijk gezin genoemd samen met echtgenote in akte 50 van 20-1-1742. Ouders "Jasper Peters en Gerritjen Lamers"

Getuigen:
Alegonda: Theodorus Thijssen & Albertus Graet & Christina Arts
Casper: joes jaspers & getrudis jacobs
Gerardus: Jan Jaspers & Lisbet Willems
Arnoldus: Matthias Artz & Cristina Artz
Caspar: Petronilla Cremers & Gerardus van Ravensteijn & Petronilla Tonissen & Joannes Jans
Maria: Joannes Jaspers & Christina Artz & Joannes Jansen & Petronilla Cremers
Arnoldus: Arnoldus Thijssen & Joanna Peters & Joannes Jans & Anna Henrickx
Gertrudis: Reijn Hermens & Petronella Tunnesen & Joannes Jans & Joanna van der Linden

BHIC:
Dopeling Cornelius Peters
Vader Casparus Peters
Moeder Geritjen Laemers
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 17-12-1709
Plaats: Wanroij
Bronvermelding
Rooms-Katholiek doopboek 1655-1657, 1672-1723, archiefnummer 1460, inventarisnummer 1
Gemeente: Wanroij
Periode: 1655-1723
Religie: Rooms-Katholiek


BHIC:
Dopeling Cornelius Peters
Vader Casparus Peters
Moeder Geritjen Laemers
Getuige Jan Laemers & Geurtjen Jansen
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 17-12-1709
Plaats: Wanroij
Bronvermelding Wanroij RK Dopen 1667-1784, Trouwen 1760-1803, archiefnummer 1460, BHIC, inventarisnummer 7, blad 41L09
Gemeente: Wanroij
Periode: 1667-1803
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎10 nov 1759 Wanroij, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 87 van 18-5-1758.
Echtgenote genoemd als weduwe in akte 79 van 14-12-1759.

Zie akte 44 van 26-01-1760: "Haar man is onlangs tot haar smart verongelukt"

BHIC:
Overledene Cornelius Jaspers
overleden op 10-11-1759 te Wanroij.
echtgenoot van Maria Arts
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Wanroij
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1740-1760, archiefnummer 1460, inventarisnummer 2, blad 74v11
Gemeente: Wanroij
Periode: 1740-1760
Religie: Rooms-Katholiek

‎, leeftijd ongeveer 49 jaar
[Gebruikersnotities]
MOMBOIR KIDS BROER PETER
https://proxy.archieven.nl/235/BED8960A2D2540BEB97629E694F0AE9D
7040.556 Index schepenprotocol Mill (7040.556)
68 Gerardus van Ravesteijn, meerderjarig j.m., geassisteerd met Jacobus van Ravesteijn, zijn vader ter eenre en Jenneke Gerrits weduwe van Peeter Jaspers, geassisteerd met Jan Jaspers en Cornelis Jaspers als bloedmomboiren over haar drie minderjarige kinderen, ter andere zijde.
Datering: 4-5-1732

MOMBOIR KIDS BROER PETER
https://proxy.archieven.nl/235/C94919A885B64450BA45EC202C5D2ECA
745.58 Index Ambtman van Grave en het Land van Cuijk (745.58)
Geapprobeerd het huwelijkscontract tussen Gerardus van Ravesteijn, jongeman, geassi-steerd met zijn vader Jacobus van Ravesteijn, bruidegom ter eenre en Jenneke Gerrits, weduwe van Peter Jaspers, geassisteerd met Jan Jaspers en Cornelis Jaspers, bloed-momboiren van haar drie kinderen, bruid ter andere zijde.
Datering: 16.05.1732

OUDERLIJK GEZIN
Jasper Peters en Gerritjen Lamers
Jan Jaspers x Petronella Theunissen
Cornelis Jaspers x Maria Arts
Peter Jaspers (wijlen) x Jenneke Gerrits (zij hertrouwd Gerardus van Ravenstein)
Helena Jaspers x Derck Thijssen (zoon Anthonij)
.
https://proxy.archieven.nl/235/19B7240B6F9348EBA4F19B5AD3E27933
7040.561 Index schepenprotocol Mill (7040.561)
50 Jan Jaspers en Petronella Theunissen el.; Cornelis Jaspers en Maria Arts el.; Gerardus van Ravenstein en Jenneke Gerrits el., welke Jenneke Gerrits voorheen gehuwd was met Peter Jaspers; idem Reijn Thijssen, als bloedoom en momboir over Anthonij Derx, minderj.zoon van Derck Thijssen, uit zijn eerste huwelijk met Helena Jaspers; allen kinderen en erfgenamen van Jasper Peters en Gerritjen Lamers, gewezen el.; en die verklaarden dat ze een overeenkomst hebben bereikt om tot scheiding en deling te komen van de door wijlen laatstgenoemde el. nagelaten reƫle erfgoederen. Hiertoe zijn vier loten gemaakt. ...
Datering: 20-1-1742

https://proxy.archieven.nl/235/DD680CDBA42646068D318E303E9C44C8
7040.567 Index schepenprotocol Mill (7040.567)
59 ... Gekocht door Cornelis Jaspers voor f. 735,- en stelt als borgen Jan Jaspers en Pauwel Jan Roelofs. ...
Datering: 4-12-1745
Zie ook
https://proxy.archieven.nl/235/584BC71A28024721B6B19546980428E5
https://proxy.archieven.nl/235/B0F012FBF74547FDA7276B36BC1554F5

https://proxy.archieven.nl/235/15AA8EE2DADF440581A11621E3F751A4
7040.578 Index schepenprotocol Wanroij (7040.578)
30 ... Aan Cornelis Jaspers gehuwd met Maria Aarts, van a. van een huijs, schuur, schop, verkenskooy, backhuijs en moeshof met driesland, groot twee hond gelegen tussen de Hoeven onder Wanroij, ...
Datering: 28-12-1745

https://proxy.archieven.nl/235/16BE58D0C4C54D189B1C921809263ECA
7040.567 Index schepenprotocol Mill (7040.567)
106 Peter Wijntjes en zijn vrouw Grietje Roeffen verkopen aan Cornelis Jaspers en zijn vrouw Maria Aarts een stuk bouw- en weiland met daarop een schaapskooi, groot 3 mergen onder Wanroij in het Soetendaal, zuid Jan Thijssen en voorts de gemeente. Voor f. 350,-.
Datering: 18-11-1749
Zie ook
https://proxy.archieven.nl/235/E7837A3D698C4D5184FEFD0EBB28AD44

https://proxy.archieven.nl/235/16B17E77B319475CBFF760F09EB5C7AD
7040.578 Index schepenprotocol Wanroij (7040.578)
87 ... , e.z. Cornelis Jaspers voorts rondom de Kuijlen, ...
Datering: 18-5-1758

https://proxy.archieven.nl/235/01694298408842D1B5978BEF810E0D23
7040.589 Index schepenprotocol Wanroij (7040.589)
79 Op verzoek van Maria Aerts, wed. van Cornelis Jaspers, item Jan Jaspers en Hendrikus Reijnen als bloedmomb. over de twee minderjarige kinderen, in het openbaar te verkopen gerede goederen. Betreft huisraad, gereedschap en werktuigen, vee etc. Voor totaalbedrag van f. 416.19.0.
Datering: 14-12-1759

https://proxy.archieven.nl/235/B10D56B4A4934B61BAFE9DD1CF92B5BC
7040.589 Index schepenprotocol Wanroij (7040.589)
68 Op verzoek van Maria Aerts, wed. van Cornelis Jaspers, in het openbaar te verkopen 8 slagen hiep en ander hout. Voor totaalbedrag van f. 40.16.
Datering: 29-12-1759

https://proxy.archieven.nl/235/7A92BDCB7CFC49AB95960D81F8752F77
7040.569 Index schepenprotocol Mill (7040.569)
7 Maria Aerts weduwe van Cornelis Jaspers, Jan Jaspers en Hendrikus Reijnen als bloedmomboiren over de twee minderjarige kinderen van Maria Aerts en Cornelis Jaspers verkopen onroerende goederen onder Wanroij. Ten eerste: een huis, bakhuis, moeshof met driesland bij het huis, ...
Datering: 29-12-1759

VERONGELUKT
https://proxy.archieven.nl/235/8E02C2C0316D49CEB13C60B998F50D04
7040.7 Index schepenprotocol Land van Cuijk (7040.7)
44 Verzoek aan de ambtman door Maria Aerts weduwe van Cornelis Jaspers wonende te Wanroij. Haar man is onlangs tot haar smart verongelukt. Met haar twee onmondige kinderen erft zij een met veel schulden belaste boedel bestaande uit een huis, schuur,backhuis, schaapskooi en moeshof met drie mergen bouw- en weiland. De ambtman geeft toestemming voor verkoop van de onroerende goederen om de schulden af te lossen. Hij benoemt als voogden Jan Jaspers en Hendricus Reijnen.
Datering: 26-01-1760

https://proxy.archieven.nl/235/C51890657DAA4556ABE53DD780D633F0
7040.578 Index schepenprotocol Wanroij (7040.578)
96 Opdracht door Maria Aarts wed. van Cornelis Jaspers, Jan Jaspers en Hendrik Reijnen, als bloedmomb. over de twee minderj. kinderen. ...
Datering: 26-1-1760
Zie ook
https://proxy.archieven.nl/235/B97C46CE1AB74FB5916CF6E780B001AF

https://proxy.archieven.nl/235/E0EDABFA25984E95B9773C8E76CFC77C
7040.589 Index schepenprotocol Wanroij (7040.589)
82 Op verzoek van Maria Aerts, wed. van Cornelis Jaspers, in het openbaar te verpachten de gehele hoornschaar te velde. Voor totaalbedrag van f. 99.10.0.
Datering: 22-07-1760

https://proxy.archieven.nl/235/1AD57D2D9E194615B7A4B55BF93AEBB8
7040.559 Index schepenprotocol Mill (7040.559)
55 Marcelis Marcelissen weduwnaar van Anneke Jans, geassisteerd met Aart Jans en Hendricus Pauwels als bloedmomboiren over zijn twee minderjarige kinderen, bruidegom ter eenre en Maria Cornelissen meerderjarige dochter, geassisteerd met haar broer Aert Cornelissen als haar momboir, bruid ter andere. In de boedel wordt ingebracht de goederen van Wilbert Eghbers en Maria Jans Roelofs, stiefgrootvader en grootmoeder maternel. Alsmede de goederen van Thijs Peeters en Gertruijd Pouwels, stiefvader en moeder van de bruidegom. Maria Aerts weduwe van Cornelis Jaspers moeder van de bruid stemt ook toe dat het deel van haar boedel na haar overlijden in de gemeenschap komt.
Datering: 11-1-1772

Ondertrouwd ‎8 apr 1736 Wanroij, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd (religieus) ‎22 apr 1736 Wanroij, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Bruidegom Cornelius Jaspers
Bruid Maria Arts
Datum huwelijk 22-04-1736
Plaats huwelijk Wanroij
Religie Rooms-Katholiek
Bron Rooms-Katholiek trouwboek 1724-1760
Plaats Wanroij
Toegangsnr. 1460
Inv.nr. 2


BHIC: OpenArchives
Bruidegom Cornelis Jaspers
geboren te Wanroij, wonende te Wanroij, Jongeman
Bruid Maria Aerts
geboren te Sint Anthonis, wonende te Grave, Jongedochter
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
Plaats: Wanroij
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 08-04-1736
Datum proclamatie: 22-04-1736
Bronvermelding Nederduits Gereformeerd trouwboek 1735-1747, archiefnummer 1437, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 17, blad 8r01
Gemeente: Grave
Periode: 1735-1747
Religie: Nederduits Gereformeerd

(ongeveer 23 jaar gehuwd) met:

womanMaria Arts‏
Dochter van Arnoldus en N.N.‏.
Geboren Sint Anthonis, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Geboren voor 1736-20=1716
Zie doop zoon Arnoldus in 1747: "Diversen: uit Beersel"
Zie huwelijk: geboren te Sint Anthonis

Getuigen:
Alegonda: Theodorus Thijssen & Albertus Graet & Christina Arts
Casper: joes jaspers & getrudis jacobs
Gerardus: Jan Jaspers & Lisbet Willems
Arnoldus: Matthias Artz & Cristina sArtz
Caspar: Petronilla Cremers & Gerardus van Ravensteijn & Petronilla Tonissen & Joannes Jans
Maria: Joannes Jaspers & Christina Artz & Joannes Jansen & Petronilla Cremers
Arnoldus: Arnoldus Thijssen & Joanna Peters & Joannes Jans & Anna Henrickx
Gertrudis: Reijn Hermens & Petronella Tunnesen & Joannes Jans & Joanna van der Linden

Geen optie in Wanroij (Dec2021).
Enige optie Beers:
Maria Tijssen kind 10-02-1704 Beers DTB doopakte - Arnoldus Tijssen x Aldegundis N.N.

Gezin:
Maria: Arnoldus Tijssen vader 10-02-1704 Beers DTB doopakte x Aldegundis N.N.
Arnoldus Matthei bruidegom 04-05-1706 Beers DTB trouwakte x Aldegundis Matthei <== Huwelijk?
Matthias: Arnoldus Matthei vader 03-07-1707 Beers DTB doopakte x Aldegunda N.N.
Agnes: Arnoldus Matthiae vader 27-09-1711 Beers DTB doopakte x Aleidis N.N.

===
Onderzoek doopgetuige (3x) Christina Arts

Christina Arts bruid 12-02-1732 Wanroij DTB trouwakte x Reijnerus Reijne <== Ene "Reijn Hermens" komt terug als doopgetuige.
Arnoldus: Reijnerus Hermens vader 30-03-1734 Wanroij DTB doopakte x Christine Arts
Hermanus: Christina Arts moeder 20-11-1736 Wanroij DTB doopakte x Reinerus Hermens
Joannes: Christina Arts moeder 19-04-1739 Wanroij DTB doopakte x Reinerus Hermens
Joannes: Reijnerus Hermens vader 08-08-1745 Wanroij DTB doopakte x Cristina Arts
Maria: Christina Arts moeder 06-06-1749 Wanroij DTB doopakte x Regnerus Hermens [Wanroij, Beers]

Bij doop kind Maria in 1749 toevoeging "ex Beers"

Christina Arts getuige 30-01-1737 Sint Anthonis DTB doopakte bij Cornelis Jaspers x Maria Arts
Christina Arts getuige 29-08-1737 Sint Anthonis DTB doopakte bij Matthias Arts x Dorothea Martens <== Broer?
Christina Artz getuige 08-03-1745 Sint Anthonis DTB doopakte bij Cornelius Jaspers x Maria Artz

ouderlijk gezin Reijn Hermens
https://proxy.archieven.nl/235/B80C0CAEDCF74A68BC5CAB067F400F36
7040.566 Index schepenprotocol Mill (7040.566)
76 Jenneke Huijbers weduwe van Hermen Jans en haar kinderen, met name Hermen Hermens en Alegonda Zegers, echtelieden; Reijn Hermens en Christijn Aerdts, echtelieden; Hermen Peters en Heimke Hermens echtelieden; mitsgaders Jan Jacobs en voornoemde Hermen Hermens als bloedmomboirs over de onmondige kinderen van Pieter Jans bij Huijbertje Hermens zijn gewezen vrouw en Jan Willems en Jan Jans Meujen als bloedmomboirs over de onmondige kinderen van Thomas Jans bij Jenneke Hermens, mitsgaders Peternel Hermens en Maria Hermens, meerderjarige jongedochters, geassisteerd met Jan Willems en Meeuws Jans verkopen ...
Datering: 20-10-1734
Zie ook 24-11-1734
https://proxy.archieven.nl/235/A2A001C401984A3EA6ECA88F869B0EA8

https://proxy.archieven.nl/235/11A31BB5CF8F4480BC35527DDF8D546D
7040.589 Index schepenprotocol Wanroij (7040.589)
54 Op verzoek van Reijn Hermens en zijn vrouw Christina Aerts, in het openbaar te verkopen haaf en meubilaire goederen. Betreft huisraad, gereedschap en werktuigen, vee etc. Voor totaalbedrag van f. 171.6.0.
Datering: 04-02-1752

Geen Christina met vader Aert in Sint Anthonis (Dec2021).

===
Onderzoek Matthias Arts x Dorothea Martens

Matthias Arts bruidegom 06-05-1732 Sint Anthonis DTB trouwakte x Dorothea Martens - getuigen: Godefridus Martens & Albertus Graet
Petronilla: Matthias Arts vader 29-08-1737 Sint Anthonis DTB doopakte x Dorothea Martens - getuigen: Joannes Martens & Christina Arts & Maria Horsten
Joanna: Matthias Arts vader 04-08-1739 Sint Anthonis DTB doopakte x Dorothea Martens - getuigen: Joannes Martens junior & Albertus Jansen & Maria Gerards & Maria Arts
Mathias: Mathias Arts vader 26-02-1742 Sint Anthonis DTB doopakte x Dorothea Martens - getuigen: Cornelius Jaspers & Joannes Jans & Elizabeth Thijssen
Martinus: Matthias Artz vader 29-09-1744 Sint Anthonis DTB doopakte x Dorothea Martens - getuigen: Reinerus Hermens & Petronilla Martens & Joannes Jans & Maria Jans
Gertrudis: Matthias Artz vader 27-07-1748 Sint Anthonis DTB doopakte x Dorothea Martens - getuigen: Lambertus Peters & Gertrudis Martens & Joannes Jans & Maria Jans

Maria en Christina Arts en Cornelius Jaspers komen terug als doopgetuigen.
Ook Reinerus Hermens, de mogelijke man van Christina komt terug.

Overleden ‎10 jun 1774 Wanroij, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 55 van 11-1-1772.

BHIC: OpenArchives
Overledene Maria Artz
overleden op 10-06-1774 te Wanroij.
weduwe van Cornelius Jaspers
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Wanroij
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1760-1811, archiefnummer 1460, inventarisnummer 3, blad 143v08
Gemeente: Wanroij
Periode: 1760-1811
Religie: Rooms-Katholiek

Kinderen:

1.
woman‎Alegonda Cornelis Jaspers‏‎
Gedoopt ‎30 jan 1737 Sint Anthonis, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Alegonda Jaspers
Diversen: hier geboren toen haar ouders bij vrienden op bezoek waren
Vader Cornelis Jaspers
Diversen: woonachtig te Wanroij
Moeder Maria Arts
Diversen: woonachtig te Wanroij
Getuige Theodorus Thijssen & Albertus Graet & Christina Arts
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 30-01-1737
Plaats: Sint Anthonis
Bronvermelding Sint Anthonis RK doopboek 1699-1804, archiefnummer 1451, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 10, blad 184-01
Gemeente: Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker
Periode: 1699-1804
Religie: Rooms-Katholiek


2.
man‎Caspar Cornelis Jaspers‏‎
Gedoopt ‎22 aug 1738 Wanroij, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Kind Caspar Jaspers
Geslacht Man
Datum doop 22-08-1738
Plaats doop Wanroij
Vader Cornelius Jaspers
Moeder Maria Arts
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1724-1760
Plaats Wanroij
Toegangsnr. 1460
Inv.nr. 2
Religie RK
Page 44 of 159 - 1460_002_022_V
Getuigen: joes jaspers & getrudis jacobs


"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-31167-21833-79?cc=2037960&wc=SM4V-W3D:346029401,346220201,349399202
: accessed 03 Oct 2014), Alle religies > Wanroij > Fiches index, Dopen 1655-1811 > image 1907 of 4158.
Fiche met zelfde info.

BHIC:
Dopeling Caspar Jaspers
Vader Cornelius Jaspers
Moeder Maria Arts
Getuige Gertrudis Jacobs & Joannes Arts
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 22-08-1738
Plaats: Wanroij
Bronvermelding Wanroij RK Dopen 1667-1784, Trouwen 1760-1803, archiefnummer 1460, BHIC, inventarisnummer 7, blad 76R06
Gemeente: Wanroij
Periode: 1667-1803
Religie: Rooms-Katholiek


3.
man‎Gerardus Cornelis Jaspers‏‎
Gedoopt ‎19 feb 1740 Wanroij, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Kind Gerardus Jaspers
Geslacht Man
Datum doop 19-02-1740
Plaats doop Wanroij
Vader Cornelius Jaspers
Moeder Maria Arts
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1724-1760
Plaats Wanroij
Toegangsnr. 1460
Inv.nr. 2
Religie RK
Page 51 of 159 - 1460_002_026_R
Getuigen: Jan Jaspers & Lisbet Willems


"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1961-31167-20703-81?cc=2037960&wc=SM4V-W3D:346029401,346220201,349399202
: accessed 03 Oct 2014), Alle religies > Wanroij > Fiches index, Dopen 1655-1811 > image 1900 of 4158.
Fiche met zelfde info.

BHIC:
Dopeling Gerardus Jaspers
Vader Cornelius Jaspers
Moeder Maria Arts
Getuige Lisbet Willems & Jan Jaspers
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 19-02-1740
Plaats: Wanroij
Bronvermelding Wanroij RK Dopen 1667-1784, Trouwen 1760-1803, archiefnummer 1460, BHIC, inventarisnummer 7, blad 79R03
Gemeente: Wanroij
Periode: 1667-1803
Religie: Rooms-Katholiek


4.
man‎Arnoldus Cornelis Jaspers‏‎
Gedoopt ‎27 jan 1741 Wanroij, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Kind Arnoldus Jaspers
Geslacht Man
Datum doop 27-01-1741
Plaats doop Wanroij
Vader Cornelius Jaspers
Moeder Maria Arts
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1724-1760
Plaats Wanroij
Toegangsnr. 1460
Inv.nr. 2
Religie RK
Page 53 of 159 - 1460_002_027_R
Getuigen: Matthias Artz & Cristina Artz


"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-31167-22174-73?cc=2037960&wc=SM4V-W3D:346029401,346220201,349399202
: accessed 03 Oct 2014), Alle religies > Wanroij > Fiches index, Dopen 1655-1811 > image 1894 of 4158.
Fiche met zelfde info.

BHIC:
Dopeling Arnoldus Jaspers
Vader Cornelius Jaspers
Moeder Maria Arts
Getuige Christina Arts & Matthias Arts
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 27-01-1741
Plaats: Wanroij
Bronvermelding Wanroij RK Dopen 1667-1784, Trouwen 1760-1803, archiefnummer 1460, BHIC, inventarisnummer 7, blad 80R04
Gemeente: Wanroij
Periode: 1667-1803
Religie: Rooms-Katholiek


5.
man‎Caspar Cornelis Jaspers‏‎
Gedoopt ‎15 sep 1742 Sint Anthonis, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Caspar Jaspers
Diversen: uit Ledeacker
Vader Cornelius Jaspers
Moeder Maria Artz
Getuige Petronilla Cremers & Gerardus van Ravensteijn & Petronilla Tonissen & Joannes Jans
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 15-09-1742
Plaats: Sint Anthonis
Bronvermelding Sint Anthonis RK doopboek 1699-1804, archiefnummer 1451, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 10, blad 201-09
Gemeente: Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker
Periode: 1699-1804
Religie: Rooms-Katholiek


6.
womanMaria Cornelis Jaspers‏
Geboren Wanroij, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie huwelijk: geboren te Wanroij

Geboren voor 1772-20=1752

Ouders genoemd samen met echtgenoot in akte 55 van 11-1-1772: "Maria Aerts weduwe van Cornelis Jaspers"
Zelfde akte noemt haar broer "Aert Cornelissen"

Getuigen:
Huwelijk: Arnoldus Cornelissen et Henricus van den Elsen
Anna: Arnoldus Cornelissen & Maria Wilbers
Cornelius: Joannes Artz & Maria Artz <== Maria Artz is moeder?
Joannes: Paulus Artz & Maria Jans
Maria: Mathias Peeters & Joanna Goemans <== Echtgenote broer Arnoldus
Petrus: Teobaldus Gijben & Joanna Wilbers
Petrus: Mathias Peeters & Wilhelma Jans
Anna Maria: Paulus Artz & Joanna Goemans <== Echtgenote broer Arnoldus

BHIC: OpenArchives
Dopeling Maria Jaspers
Diversen: uit Ledeacker
Vader Cornelius Jaspers
Moeder Maria Artz
Getuige Joannes Jaspers & Christina Artz & Joannes Jansen & Petronilla Cremers
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 08-03-1745
Plaats: Sint Anthonis
Bronvermelding Sint Anthonis RK doopboek 1699-1804, archiefnummer 1451, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 10, blad 209-12
Gemeente: Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker
Periode: 1699-1804
Religie: Rooms-Katholiek


Gedoopt ‎8 mrt 1745 Sint Anthonis, Noord-Brabant, Nederland
Overleden ‎9 jan 1791 Wanroij, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie huwelijksakte van zoon Johannes Marzelissen gehuwd in 1816:
"Maria Cornelissen overleden te Wanroij voornaamd den negende januarij seventien honderd een en negentig"

BHIC: OpenArchives
Overledene Maria Cornelissen
overleden op 09-01-1791 te Wanroij.
weduwe van Marcellinus Marcelissen
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Wanroij
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1760-1811, archiefnummer 1460, inventarisnummer 3, blad 146v28
Gemeente: Wanroij
Periode: 1760-1811
Religie: Rooms-Katholiek


Akte op BHIC:
doop-, trouw- en begraafboeken
Wanroij
1760-1803
Rooms-Katholiek trouwboek 1760-1803
http://www.bhic.nl/memorix/genealogy/register?serviceUrl=%2Fregister%2Fstart%2F0%2F%3Farchiefnummer%3D1460%26inventarisnummer%3D3
Scan 214 van 234
Scannaam: 1460_003_146_V
"1791 9 jann: Maria Cornelissen vidua Marcellini Marcelissen"
‎, leeftijd ongeveer 45 jaar
[Gebruikersnotities]
BROER: Aert Cornelissen
OUDERS: Maria Aerts weduwe van Cornelis Jaspers
https://proxy.archieven.nl/235/1AD57D2D9E194615B7A4B55BF93AEBB8
7040.559 Index schepenprotocol Mill (7040.559)
Schepenakte 55 Marcelis Marcelissen weduwnaar van Anneke Jans, geassisteerd met Aart Jans en Hendricus Pauwels als bloedmomboiren over zijn twee minderjarige kinderen, bruidegom ter eenre en Maria Cornelissen meerderjarige dochter, geassisteerd met haar broer Aert Cornelissen als haar momboir, bruid ter andere. In de boedel wordt ingebracht de goederen van Wilbert Eghbers en Maria Jans Roelofs, stiefgrootvader en grootmoeder maternel. Alsmede de goederen van Thijs Peeters en Gertruijd Pouwels, stiefvader en moeder van de bruidegom. Maria Aerts weduwe van Cornelis Jaspers moeder van de bruid stemt ook toe dat het deel van haar boedel na haar overlijden in de gemeenschap komt.
Datering: 11-1-1772
Pagina: 422 -433
Soort akte: Huwelijkscontract
Plaats: Wanroij
Toegangsnummer: 7040
Inventarisnummer: 559
Scan: Register inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Wanroij

7.
manArnoldus Cornelis Jaspers‏
Gedoopt ‎15 jan 1747 Sint Anthonis, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Arnoldus Jaspers
Vader Cornelius Jaspers
Diversen: uit Wanroij
Moeder Maria Artz
Diversen: uit Beersel
Getuige Arnoldus Thijssen & Joanna Peters & Joannes Jans & Anna Henrickx
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 15-01-1747
Plaats: Sint Anthonis
Bronvermelding Sint Anthonis RK doopboek 1699-1804, archiefnummer 1451, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 10, blad 213-04
Gemeente: Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker
Periode: 1699-1804
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎15 mei 1805 Wanroij, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 6 van 8-8-1788.
Echtgenote genoemd als weduwe in akte 167 van 5-8-1807.

Zie huwelijksbijlagen dochter Maria.
15-?-1805

BHIC: OpenArchives
Overledene Arnoldus Cornelissen
overleden op 15-05-1805 te Wanroij.
echtgenoot van Joanna Goemans
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Wanroij
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1760-1811, archiefnummer 1460, inventarisnummer 3, blad 150r09
Gemeente: Wanroij
Periode: 1760-1811
Religie: Rooms-Katholiek


Akte
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/registers/886ea55b-e0a0-284c-cbd6-6cbb63ad92ba
Begraven 1760-1811
Gemeente Wanroij
Type doop-, trouw- en begraafboeken
Archiefnummer 1460
Inventarisnummer 3
Page 220 of 233 - 1460_003_150_R
1805
15ta Maji Arnoldus Cornelissen conjux joanna goemans
‎, leeftijd ongeveer 58 jaar
[Gebruikersnotities]
MOMBOIR
https://proxy.archieven.nl/235/1AD57D2D9E194615B7A4B55BF93AEBB8
7040.559 Index schepenprotocol Mill (7040.559)
Schepenakte 55 Marcelis Marcelissen weduwnaar van Anneke Jans, geassisteerd met Aart Jans en Hendricus Pauwels als bloedmomboiren over zijn twee minderjarige kinderen, bruidegom ter eenre en Maria Cornelissen meerderjarige dochter, geassisteerd met haar broer Aert Cornelissen als haar momboir, bruid ter andere. In de boedel wordt ingebracht de goederen van Wilbert Eghbers en Maria Jans Roelofs, stiefgrootvader en grootmoeder maternel. Alsmede de goederen van Thijs Peeters en Gertruijd Pouwels, stiefvader en moeder van de bruidegom. Maria Aerts weduwe van Cornelis Jaspers moeder van de bruid stemt ook toe dat het deel van haar boedel na haar overlijden in de gemeenschap komt.
Datering: 11-1-1772

https://proxy.archieven.nl/235/12D70A7129ED4F68BA5D93A52CCCE059
7040.586 Index schepenprotocol Wanroij (7040.586)
5 Op verzoek van Johannes Aarts en Willemijn Jans hebben verkocht aan Aart Cornelissen en Jenneke Goemans, voor de som van f. 600,-, een gedeelte van een huijs bestaande uit drie woningen, ...
Datering: 15.10.1778

https://proxy.archieven.nl/235/947B1475A86148A0A00116B4F4D33444
7040.579 Index schepenprotocol Wanroij (7040.579)
55 Opdracht door Johannes Aarts gehuwd met Willemijn Jans. Aan Aart Cornelissen gehuwd met Jenneke Goemans, a. gedeelte van een huijs bestaande uit drie woningen en een deelken, een gedeelte van de moeshof zoals afgepaald, de halve put. ...
Datering: 18-11-1778

https://proxy.archieven.nl/235/ED193B05C4924447965268C741C069BC
7040.586 Index schepenprotocol Wanroij (7040.586)
12 Aart Cornelissen gehuwd met Jenneke Goemans, verkopen aan Cornelis Gerrits gehuwd met Johanna Peters, een huijs, hoff en aangelegen bouw- en weijland, groot een halve hollandse mergen, gelegen onder Wanroij ...
Datering: 6.12.1780

https://proxy.archieven.nl/235/F86FED83C9224037B63A15A679F4A83F
7040.579 Index schepenprotocol Wanroij (7040.579)
63 Opdracht door Aart Cornelissen gehuwd met Jenneke Goemans. Aan Cornelis Gerrits gehuwd met Johanna Peeters, van een huijs, hoff en aangelegen bouw- en weijland een halve holl. mergen groot, onder Wanroij, ...
Datering: 15-1-1781

https://proxy.archieven.nl/235/9B1071708ED44869A57FF36D6CD6DD1F
7040.580 Index schepenprotocol Wanroij (7040.580)
6 Opdracht door Johannes Aarts gehuwd met Willemina Jans. Aan Aart Cornelissen gehuwd met Jenneke Goemans, een kamer of achterste gedeelte van een huijs, liggende ten, zuiden van het huijs van de transporteerders en 1/3 gedeelte van een schopje op de gemeente staande, 1/8 gedeelte van een moeshof en de helft van de waterput palende, ...
Datering: 8-8-1788

WEDUWE
https://proxy.archieven.nl/235/91AD8AC01FD44B79842FBCE9A0841816
7040.581 Index schepenprotocol Wanroij (7040.581)
167 Simon van der Linden gehuwd met Maria Jans verkoopt aan Jenneken Goemans, wed. van Aart Cornelissen, de helft van een stuk nieuw erf boven de Kuilen onder Wanroij, ...
Datering: 5-8-1807

ERFDELING:
https://proxy.archieven.nl/235/0AAB4A92DB2B481FB8498EE24CDA4A86
7133.4 Index notarieel protocol Wanroij (7133.4)
24 Cornelis Cornelissen gehuwd met Cornelia Jacobs; Peter Cornelissen gehuwd met Johanna Jansen; Arnoldus Cornelissen gehuwd met Cornelia van den Heuvel; Johannes van der Sanden gehuwd met Maria Cornelissen; Johanna Cornelissen meerderjarige jonge dochter; allen wonende te Wanroij; Jan Weijers gehuwd met Gertruij Cornelissen, wonende te Gemert; allen kinderen en aangehuwde kinderen en erfgenamen van wijlen Aart Cornelissen en Jenneken Goemans, overleden te Wanroij; gaan over tot scheiding en deling van de nalatenschap. Het betreft o.a. een huis met moeshof en turfschop te Wanroij, gemerkt nr. 105, een houtbosje te Rijkevoort, nieuw erf te Wanroij en contanten. De totale waarde wordt begroot op 3.000 gld.
Datering: 10.02.1815

8.
woman‎Gertrudis Cornelis Jaspers‏‎
Gedoopt ‎1 mrt 1750 Sint Anthonis, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Gertrudis Jaspers
Vader Cornelius Jaspers
Moeder Maria Ardts
Getuige Reijn Hermens & Petronella Tunnesen & Joannes Jans & Joanna van der Linden
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 01-03-1750
Plaats: Sint Anthonis
Bronvermelding Sint Anthonis RK doopboek 1699-1804, archiefnummer 1451, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 10, blad 222-02
Gemeente: Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker
Periode: 1699-1804
Religie: Rooms-KatholiekVoor meer informatie: bertho@derikx.com