man‎Jacobus Florentius de Wit‏‎
Geboren Nuenen, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie huwelijk: geboren in Nuenen
Zie huwelijk: Ouders van de bruidegom vierden op dezelfde dag hun huwelijksfeest. 1e getuige is vader van bruidegom, 2e getuige is vader van bruid.
Ouders Florentius en Elisabeth vieren hun 50 jarig jubileum!

Geboren voor 1688-20=1668
Geboren na 1754-90=1664. <== OVERLIJDENS DATUM IS WAARSCHIJNLIJK INCORRET

Getuigen:
Ambrosius: Jacobus Moortsen & Maria Petrus J Royackers <=== Jacobus Moortsen is de echtgenoot van zus Anna
Joannes: Arnoldus Florentus de Wit & Catharina Gerits <=== Broer?
Anna: Henricus Goordts & Elisabetha Goorts
Maria: Christianus de Groot & Agnes Deckers <== Zus Agnes getrouwd met G.J. Deckers
Joanna: Michiel Ariaens & Elisabetha Korsten <== Michiel Ariaens is echtgenoot van zus Elisabeth
Wilhelma: Gerardus Joannes & Anna Thomas Cuijten <=== Gerardus Jansen is echtgenoot van zus Agnes
Guilielmus: Arnoldus Thomas Cuijten & Anna Lucas de Vries
Christianus: Gerardus Albertus & Elisabetha Karst Aerts
Arnoldus: Henricus Godefridus & Francisca Godefridus & Agnes Gerardus Joannes <== Zus Agnes getrouwd met G.J.

JF. de Wit is getuige bij Doopinschrijving Maria Deckers, 25-12-1686
Vader: Gerardus Jansen Deckers
Moeder: Agnetia Florentia de Wit <== zus?
Getuige: Jacobus Florentius de Wit

https://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/florentinus-arnoldus-de-witte-nuenen
N.B.: In 1648 werd de kerk in Nuenen gesloten voor de katholieke eredienst. In 1672 schuurkerkje in gebruik. Doopinschrijvingen wrsl. niet goed bijgehouden [bij kunnen houden en/of verloren gegaan?]
Kijk maar eens naar de inschrijvingen vanaf ca. 1650...[ zie via genver > R.K. Doopboeken Nuenen vanaf image 64 en verder... Veel losse briefjes en soms maar 3 inschrijvingen per jaar terwijl er voorheen ca. 30-35 dopen in een jaar waren.
Mogelijk vind je zijn doop nooit terug omdat die inschrijving verloren is gegaan? Waarschijnlijk idem dito voor Agnes [zijn zus?].
.
Even 'Memoriaal der dorpen en parochies Gerwen, Nuenen en Nederwetten '- A.M. Frenken, erbij gehaald. Hierin lees ik het volgende:
'..De meeste der in omgeving achtergebleven priesters hadden in 1648 de vlucht genomen. Wel vertoefde de Nuenense kapelaan Andreas Petrus Slegers meestentijds tot zijn dood in 1655 in de parochie Nuenen (blijkens de kerkregisters)..
- De doopsels werden op onregelmatige wijze toegediend ..
- Ingeschreven werden er 10 in 1649; 8 in 1650 [ waarvan een door de gewezen koster-schoolmeester van Gerwen, Willem Gerards Jansen *)], 5 in 1651; 3 in 1652; 12 in 1653; 9 in 1654; 10 in 1655; 2 in 1656; 0 in 1657 en 1658; 1 in 1659, 0 in 1660 en 1661; 1 in 1662; in de dan volgende jaren hadden geen inschrijvingen meer plaats..

Overleden ‎voor 1732
[bron]
Echtgenote genoemd als weduwe in akte 23 van 05-04-1731.
In akte 4 van 1-4-1741 noemt echtgenote als weduwe van Jacob Floris de Wit samen met VIJF kinderen.
BEF1731

WIE IS DIT DAN?
Posted question on (Oct2022).
https://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/florentinus-arnoldus-de-witte-nuenen

BHIC: OpenArchives
Overledene Jacob Floris de Wit
Datum begraven 19-09-1754
Plaats overlijden Nuenen
Religie Koster-Schoolmeester
Bron Koster-Schoolmeester begraafboek 1725-1810
Plaats Nuenen
Toegangsnr. 8084
Inv.nr. 21
Folio/pagina 33
Diversen Laat vrouw en 4 kinderen na <== Fout gemeld bij BHIC Oct2022.


RHCE: OpenArchives
50147 Begraafinschrijving Jacob Floris de Wit, 19-09-1754
DTB_Nuenen_10225_30.21 Doop-, trouw- en begraafboek Nuenen
Plaats inschrijving: Nuenen
Overledene: Jacob Floris de Wit
Folio: 33
Begraafdatum: 19-09-1754
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijk Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 30.21
00035_D_Nuenen_0021_0032v-0033.jpg 35 / 120
"den 19 sept is begr Jacob Floris de Wit laat na zijn vrouw en 2 kinderen"
Hoeveel kids?
Zie linker pagina voor voorbeeld van 4 - dit is geen vier.
Zie rechter pagina voor voorbeele van 7 - onwaarschijnijk.


[Gebruikersnotities]
RHCE:
NTI-10216-62 Index Schepenbank Nuenen en Gerwen
Verklaring van de deurwaarder Josias de Rooij ten behoeve van de collecteur Johan van Proijen om de verpondingen en beeden van 1729 te verhalen op personen door de verkoop van hun goederen , 05-04-1731
...
Jacob Floris de With - Opmerking: Wed
Soort akte: Attestatie
Toegangsnummer: 10216 Schepenbank Nuenen - Gerwen, 1522-1810
Inventarisnummer: 62
Aktenummer: 23
Page 50 of 288
"Item alle vaste goederen vande wed: jacob floris de with"


Groot de, Peeter Janse x Hendrix, Geertruij
- Jenneke [overleden] [in akte genoemd als dochter van Geertruij! - mogelijk geen dochter van P.J. de Groot]
- Christiaan x Jenneke [overleden] [in akte page 10 onder "Jenneke weduwe van Christiaan de Groot"
- Wouter
- Peter
- Judith x Wouters, Dirk
- Jacob [minderjarig [akte page 10 onderaan, vertegenwoordigd door zus Judith]
- Jennemarie x Bastiaans, Jan Tomes
- Anneke x Vijffeijken van de, Corstiaan Janse
- Elizabet x Putten van der, Jan
BOVENSTAANDE GROEP VOOR 1/8 DEEL
Anneke de Groot x Willem Gerits
- Geritje [weduwe] x Jacob Floris de Wit
-- Brosis
-- Corstian
-- Aart
-- Wilem
-- Marie x Nuenen van, Goort
BOVENSTAANDE GROEP VOOR 1/8 DEEL.
.
RHCE:
Verdeling van de goederen van Peeter Janse de Groot en Geertruij Hendrix., 1-4-1741
NTI-10216-65 Index Schepenbank Nuenen en Gerwen
Persoon in RA:
Groot de, Peeter Janse
Hendrix, Geertruij
Groot de, Jenneke
Groot de, Christiaan
, Jenneke
Groot de, Wouter
Groot de, Peeter
Wouters, Dirk
Groot de, Judith
Groot de, Jacob
Bastiaans, Jan Tomes
Groot de, Jennemarie
Vijffeijken van de, Corstiaan Janse - Echtg. van Anneke de Groot
Groot de, Anneke - Notabene: Echtg. van Corstiaan Janse van de Vijffeijken Overleden echtg. van Jacob Floris de With <== Dit laatste incorrect - zie akte.
Putten van der, Jan - Echtg. van Elizabet de Groot
Groot de, Elizabet - Echtg. van Jan van der Putten
, Geritje - Dochter van Willem Gerits
With de, Jacob Floris - Notabene: Wed. van Anneke de Groot <======= IN CORRECT - ZIE AKTE
With de, Brosis <= zoon Ambrosius
With de, Corstiaan <= zoon Christianus
With de, Aert <= ? Arnoldus
With de, Willem <= zoon Wilhelmus
Nuenen van, Goort - Notabene: Echtg. van Marie de With <=====
With de, Marie - Notabene: Echtg. van Goort van Nuenen <===== Dit is de persoon in mijn stamboom!!!!!!!!!!!
Registratieplaats: Nuenen en Gerwen
Soort akte: Scheiding en deling
Toegangsnummer: 10216 Schepenbank Nuenen - Gerwen, 1522-1810
Inventarisnummer: 65
Aktenummer: 4
Registratiedatum: 1-4-1741
Trefwoorden: Cijnsen
Page 9-11 of 567
Page 11:
"... [gezin de groot] hens swegens ende dus gesamelijk kinderen van Christiaan de Groot voor een agste gedeelte erfgenamen van Peeter de Groot ???? vrouwe en dogter voorgn, ter eene, ende Geritje dogtere Willem Gerits verwekt bij Anneke de Groot, wed
uwe van Jacob Floris de With met Brosis, Corsitaen de Wit Aart de With, Willem de With, hen mede fort en sterk makende voor Goort van Nuenen in huwelijk hebbende Marie de With gesamenlijk kinderen van Jacob Floris de Wit en Geritje voorgn voor een ag
ste part "


RHCE:
Afstand door Geritje Willems ten behoeve van haar kinderen van haar recht op vruchtgebruik., 21-2-1743
NTI-10216-65 Index Schepenbank Nuenen en Gerwen
Persoon in RA:
Willems, Geritje - Notabene: Overleden echtg. van Jacob Floris de With
With de, Jacob Floris - Notabene: Wed. van Geritje Willems
Roij van, Jan Everts
Leemputten van der, Andries
Mom, C
Draeck, A
Toponiem in RA: Willigstraat
Registratieplaats: Nuenen en Gerwen
Soort akte: Afstand van recht
Toegangsnummer: 10216 Schepenbank Nuenen - Gerwen, 1522-1810
Inventarisnummer: 65
Aktenummer: 76v
Registratiedatum: 21-2-1743
Trefwoorden: Erfenis
Page 154 & 155 of 567
"... Geritje willems weduwe van Jacob Floris de With inwoondersse alhier to Gerwen dewelke verklaarde ... gelegen tot gerwen ter plaatse genaamd de willigstraat ... ten behoeve van hare kinderen "


Ondertrouwd ‎10 jul 1688 Nuenen, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd ‎25 jul 1688 Nuenen, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Bruidegom Jacob Floris de Witt
Bruid Gerittie Willems
Datum huwelijk 25-07-1688
Plaats huwelijk Nuenen
Datum ondertrouw 10-07-1688
Religie Schepenbank
Bron Schepenbank trouwboek 1681-1737
Plaats Nuenen
Toegangsnr. 8084
Inv.nr. 15
Folio/pagina 9


BHIC: OpenArchives
Bruidegom Jacobus Floris de Wit
Bruid Gerarda Wilhelmus Gerits
Datum huwelijk 25-07-1688
Plaats huwelijk Nuenen
Religie Rooms-Katholiek
Bron Rooms-Katholiek trouwboek 1685-1704
Plaats Nuenen
Toegangsnr. 8084
Inv.nr. 3
Folio/pagina 67
Diversen Ouders van de bruidegom vierden op dezelfde dag hun huwelijksfeest. 1e getuige is vader van bruidegom, 2e getuige is vader van bruid.


RHCE: OpenArchives
25935 Trouwinschrijving Jacobus Floris de Wit en Gerarda Wilhelmus Gerits, 25-07-1688
DTB_Nuenen_10225_30.3 Doop-, trouw- en begraafboek Nuenen
Bruid: Gerarda Wilhelmus Gerits
Bruidegom: Jacobus Floris de Wit
Plaats inschrijving: Nuenen
Trouwdatum: 25-07-1688
Folio: 67
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijk Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 30.3
00072_D_Nuenen_0003_0066v-0067.jpg 72 / 86
Getuigen genoemd maar slecht leesbaar.


RHCE: OpenArchives
27625 Trouwinschrijving Jacob Floris de Witt en Gerittie Willems, 25-07-1688
DTB_Nuenen_10225_30.15 Doop-, trouw- en begraafboek Nuenen
Bruid: Gerittie Willems
Bruidegom: Jacob Floris de Witt
Plaats inschrijving: Nuenen
Ondertrouwdatum: 10-07-1688
Trouwdatum: 25-07-1688
Folio: 9
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijk Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 30.15
00011_D_Nuenen_0015_0008v-0009.jpg 11 / 141
"... in ondertrouw opgenomen jacob floris de wit J:M: geboortig ende woonagtig alhier met gerritie willems J:D: mede woonagtige en geboortige alhier ..."


Gehuwd (religieus) ‎25 jul 1688 Nuenen, Noord-Brabant, Nederland (maximaal 44 jaar gehuwd) met:

womanGerarda Wilhelmus Gerits‏
Gedoopt Nuenen, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie huwelijk: geboren in Nuenen

Getuigen:
Ambrosius: Jacobus Moortsen & Maria Petrus J Royackers
Joannes: Arnoldus Florentus de Wit <======= & Catharina Gerits
Anna: Henricus Goordts & Elisabetha Goorts
Maria: Christianus de Groot & Agnes Deckers
Joanna: Michiel Ariaens & Elisabetha Korsten
Wilhelma: Gerardus Joannes & Anna Thomas Cuijten
Guilielmus: Arnoldus Thomas Cuijten & Anna Lucas de Vries
Christianus: Gerardus Albertus & Elisabetha Karst Aerts
Arnoldus: Henricus Godefridus & Francisca Godefridus & Agnes Gerardus Joannes

Zie akte 4 van 1-4-1741 in notitie bij echtgenoot:
Anneke de Groot x Willem Gerits
- Geritje [weduwe] x Jacob Floris de Wit
-- Brosis
-- Corstian
-- Aert
-- Wilem
-- Marie x Nuenen van, Goort

Kinderen:

1.
manAmbrosius Jacobs de Wit‏
Geboren Gerwen, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie huwelijk: Geboren in Gerwen.

BHIC: OpenArchives
Kind Ambrosius de Wit
Geslacht m
Datum doop 10-04-1689 <=== Incorrect zie akte
Plaats doop Nuenen
Vader Jacobus Floris de Wit
Moeder Gerarda Wilhelmus
Getuige Jacobus Moortsen
Getuige Maria Petrus J Royackers
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1680-1704
Plaats Nuenen
Toegangsnr. 8084
Inv.nr. 3
Folio/pagina 19


RHCE:
Doopinschrijving Ambrosius Jacobus, 10-04-1689
DTB_Nuenen_10225_30.3 Doop-, trouw- en begraafboek Nuenen
Plaats van inschrijving: Nuenen
Datering: 10-04-1689 <=== Incorrect zie akte
Dopeling: Ambrosius Jacobus
Vader: Jacobus Floris de Wit
Moeder: Gerarda Wilhelmus
Getuige: Jacobus Moortsen & Maria Petrus J Royackers
Folio: 19
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijk Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 30.3
00023_D_Nuenen_0003_0018v-0019.jpg
"14 baptizatus est Ambrosius filius Jacobi floris de wit ... Gerwe"


Gedoopt ‎14 apr 1689 Nuenen, Noord-Brabant, Nederland
Begraven ‎7 dec 1754 Nuenen, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd akte 4 van 1-4-1741 in notitie bij vader.

Mogelijk:

RHCE: OpenArchives
50153 Begraafinschrijving Brorus Jacobs de Wit, 07-12-1754
DTB_Nuenen_10225_30.21 Doop-, trouw- en begraafboek Nuenen
Plaats inschrijving: Nuenen
Overledene: Brorus Jacobs de Wit
Folio: 33v
Begraafdatum: 07-12-1754
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijk Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 30.21
00036_D_Nuenen_0021_0033v-0034.jpg 36 / 120
"den 7 decemb is begr Brorus Jacobs de Wit laat na zijn vrouw en 3 kinderen"


BHIC: OpenArchives
Overledene Brorus Jacobs de Wit
Datum begraven 07-12-1754
Plaats overlijden Nuenen
Religie Koster-Schoolmeester
Bron Koster-Schoolmeester begraafboek 1725-1810
Plaats Nuenen
Toegangsnr. 8084
Inv.nr. 21
Folio/pagina 33V
Diversen Laat vrouw en 3 kinderen na


2.
man‎Joannes Jacobs de Wit‏‎
Geboren Gerwen, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Joannes de Wit
Geslacht m
Datum doop 25-04-1690
Plaats doop Nuenen
Vader Jacobus Florentus de Wit
Moeder Gerarda Wilhelus
Getuige Arnoldus Florentus de Wit
Getuige Catharina Gerits
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1680-1704
Plaats Nuenen
Toegangsnr. 8084
Inv.nr. 3
Folio/pagina 23
Diversen Gerwen.


RHCE: OpenArchives
Doopinschrijving Joannes de Wit, 25-04-1690
DTB_Nuenen_10225_30.3 Doop-, trouw- en begraafboek Nuenen
Plaats van inschrijving: Nuenen
Datering: 25-04-1690
Dopeling: Joannes de Wit
Vader: Jacobus Florentus de Wit
Moeder: Gerarda Wilhelmus
Getuige: Arnoldus Florentus de Wit & Catharina Gerits
Folio: 23
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijk Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 30.3
00027_D_Nuenen_0003_0022v-0023.jpg


Gedoopt ‎25 apr 1690 Nuenen, Noord-Brabant, Nederland

3.
woman‎Anna Jacobs de Wit‏‎
Geboren Gerwen, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Anna de Wit
Geslacht v
Datum doop 17-09-1691
Plaats doop Nuenen
Vader Jacobus Florentis de Wit
Moeder Gerarda Wilhelmus
Getuige Henricus Goordts
Getuige Elisabetha Goorts
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1680-1704
Plaats Nuenen
Toegangsnr. 8084
Inv.nr. 3
Folio/pagina 28
Diversen Gerwen.


RHCE: OpenArchives
Doopinschrijving Anna de Wit, 17-09-1691
DTB_Nuenen_10225_30.3 Doop-, trouw- en begraafboek Nuenen
Plaats van inschrijving: Nuenen
Datering: 17-09-1691
Dopeling: Anna de Wit
Vader: Jacobus Florentis de Wit
Moeder: Gerarda Wilhelmus
Getuige: Henricus Goordts & Elisabetha Goorts
Folio: 28
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijk Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 30.3
00032_D_Nuenen_0003_0027v-0028.jpg


Gedoopt ‎17 sep 1691 Nuenen, Noord-Brabant, Nederland

4.
womanMaria Jacobs de Wit‏
Geboren Gerwen, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie huwelijk: geboren in Gerwen
Patroniem Jacobs genoemd bij huwelijk en doop meerdere kinderen.

Waarom:
- Zie 4 van 1-4-1741 in notitie bij vader. Noemt ouderlijk gezin samen met echtgenoot!

Doopgetuigen:
Judocus: Wilhelmus de Wit & Margarita de Nunen <=== broer
Jacobus: Wilbrordus de Wit & Anna van Nunen <== ???? WIE IS DIT?
Florentius: Anthonius Josten & Joanna Jacobx <=== zus
Joanna: Joannes Goorts & Petronilla van der Berck
Anna: Arnoldus Jacobs de Wit & Maria Janse de Kindere <=== broer

BHIC: OpenArchives
Kind Maria de Wyt
Geslacht v
Datum doop 17-09-1693
Plaats doop Nuenen
Vader Jacobus Florentius de Wyt
Moeder Gerarda Gerits
Getuige Christianus de Groot
Getuige Agnes Deckers
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1680-1704
Plaats Nuenen
Toegangsnr. 8084
Inv.nr. 3
Folio/pagina 34
Diversen Gerwen. <==== Correct.


RHCE: OpenArchives
Doopinschrijving Maria de Wyt, 17-09-1693
DTB_Nuenen_10225_30.3 Doop-, trouw- en begraafboek Nuenen
Plaats van inschrijving: Nuenen
Datering: 17-09-1693
Dopeling: Maria de Wyt
Vader: Jacobus Florentius de Wyt
Moeder: Gerarda Gerits
Getuige: Christianus de Groot & Agnes Deckers
Folio: 34
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijk Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 30.3
00038_D_Nuenen_0003_0033v-0034.jpg


Gedoopt ‎17 sep 1693 Nuenen, Noord-Brabant, Nederland
Begraven ‎4 sep 1769 Nuenen, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd akte 4 van 1-4-1741 in notitie bij vader.

RHCE: OpenArchives
50740 Begraafinschrijving Maria de Wit, 04-09-1769
DTB_Nuenen_10225_30.21 Doop-, trouw- en begraafboek Nuenen
Plaats inschrijving: Nuenen
Overledene: Maria de Wit
Partner: Govert van Nunen
Folio: 60v
Begraafdatum: 04-09-1769
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijk Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 30.21
00063_D_Nuenen_0021_0060v-0061.jpg
"Den 4 september is begr maria de wit huijsvrou van govert van Nunen laat na haar man en kinderen"


BHIC: OpenArchives
Overledene Maria de Wit
Datum begraven 04-09-1769
Plaats overlijden Nuenen
Relatie echtgenoot van Govert van
Opmerkingen Echtgenoot
Religie Koster-Schoolmeester
Bron Koster-Schoolmeester begraafboek 1725-1810
Plaats Nuenen
Toegangsnr. 8084
Inv.nr. 21
Folio/pagina 60V
Diversen Laat man en kinderen na


5.
womanJoanna Jacobs de Wit‏
Geboren Gerwen, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Joanna de Wit
Geslacht v
Datum doop 16-01-1695
Plaats doop Nuenen
Vader Jacobus Floris de Wit
Moeder Gerarda Wilhelmus
Getuige Michiel Ariaens
Getuige Elisabetha Korsten
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1680-1704
Plaats Nuenen
Toegangsnr. 8084
Inv.nr. 3
Folio/pagina 37
Diversen Peter is uit Zeelst. Gerwen.


RHCE: OpenArchives
Doopinschrijving Joanna de Wit, 16-01-1695
DTB_Nuenen_10225_30.3 Doop-, trouw- en begraafboek Nuenen
Plaats van inschrijving: Nuenen
Datering: 16-01-1695
Dopeling: Joanna de Wit
Vader: Jacobus Floris de Wit
Moeder: Gerarda Wilhelmus
Getuige: Michiel Ariaens & Elisabetha Korsten
Folio: 37
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijk Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 30.3
00041_D_Nuenen_0003_0036v-0037.jpg


Gedoopt ‎16 jan 1695 Nuenen, Noord-Brabant, Nederland

6.
woman‎Wilhelma Jacobs de Wit‏‎
Geboren Gerwen, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Wilhelma de Wit
Geslacht v
Datum doop 17-11-1696
Plaats doop Nuenen
Vader Jacobs Florentius de Wit
Moeder Gerarda Wilhelmus Gerits
Getuige Gerardus Joannes
Getuige Anna Thomas Cuijten
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1680-1704
Plaats Nuenen
Toegangsnr. 8084
Inv.nr. 3
Folio/pagina 42
Diversen Gerwen.


RHCE: OpenArchives
Doopinschrijving Wilhelma de Wit, 17-11-1696
DTB_Nuenen_10225_30.3 Doop-, trouw- en begraafboek Nuenen
Plaats van inschrijving: Nuenen
Datering: 17-11-1696
Dopeling: Wilhelma de Wit
Vader: Jacobs Florentius de Wit
Moeder: Gerarda Wilhelmus Gerits
Getuige: Gerardus Joannes & Anna Thomas Cuijten
Folio: 42
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijk Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 30.3
00046_D_Nuenen_0003_0041v-0042.jpg


Gedoopt ‎17 nov 1696 Nuenen, Noord-Brabant, Nederland

7.
man‎Guilielmus Jacobs de Wit‏‎
Geboren Gerwen, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Guilielmus de Wit
Geslacht m
Datum doop 25-02-1700
Plaats doop Nuenen
Vader Jacobus Florentius de Wit
Moeder Gerarda Guilielmus
Getuige Arnoldus Thomas Cuijten
Getuige Anna Lucas de Vries
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1680-1704
Plaats Nuenen
Toegangsnr. 8084
Inv.nr. 3
Folio/pagina 50
Diversen Gerwen


RHCE: OpenArchives
Doopinschrijving Guilielmus de Wit, 25-02-1700
DTB_Nuenen_10225_30.3 Doop-, trouw- en begraafboek Nuenen
Plaats van inschrijving: Nuenen
Datering: 25-02-1700
Dopeling: Guilielmus de Wit
Vader: Jacobus Florentius de Wit
Moeder: Gerarda Guilielmus
Getuige: Arnoldus Thomas Cuijten & Anna Lucas de Vries
Folio: 50
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijk Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 30.3
00054_D_Nuenen_0003_0049v-0050.jpg


Gedoopt ‎25 feb 1700 Nuenen, Noord-Brabant, Nederland

8.
manChristianus Jacobs de Wit‏
Geboren Gerwen, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Christianus de Wit
Geslacht m
Datum doop 13-11-1701 <===== INCORRECT
Plaats doop Nuenen
Vader Jacobus Florentius de Wit
Moeder Gerarda Guilielmus
Getuige Gerardus Albertus
Getuige Elisabetha Karst Aerts
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1680-1704
Plaats Nuenen
Toegangsnr. 8084
Inv.nr. 3
Folio/pagina 55
Diversen Gerwen.


RHCE: OpenArchives
Doopinschrijving Christianus de Wit, 13-12-1701
DTB_Nuenen_10225_30.3 Doop-, trouw- en begraafboek Nuenen
Plaats van inschrijving: Nuenen
Datering: 13-12-1701 <=== Correct.
Dopeling: Christianus de Wit
Vader: Jacobus Florentius de Wit
Moeder: Gerarda Guilielmus
Getuige: Gerardus Albertus & Elisabetha Karst Aerts
Folio: 55
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijk Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 30.3
00059_D_Nuenen_0003_0054v-0055.jpg


Gedoopt ‎13 dec 1701 Nuenen, Noord-Brabant, Nederland
Overleden ‎24 nov 1779 Nuenen, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd akte 4 van 1-4-1741 in notitie bij vader.
Zie notitie bij persoon. Deling van goederen: 27-12-1779

RHCE: OpenArchives
48714 Begraafinschrijving Christianus de Wit, 24-11-1779
DTB_Nuenen_10225_30.5 Doop-, trouw- en begraafboek Nuenen
Overledene: Christianus de Wit
Plaats inschrijving: Nuenen
Overlijdensdatum: 24-11-1779
Folio: 44
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijk Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 30.5
00047_D_Nuenen_0005_0043v-0044.jpg 47 / 72
"24 nov Obiit Christianus de Wit"


BHIC: OpenArchives
Overledene Christianus de Wit
Datum overlijden 24-11-1779
Plaats overlijden Nuenen
Religie Rooms-Katholiek
Bron Rooms-Katholiek begraafboek 1718-1810
Plaats Nuenen
Toegangsnr. 8084
Inv.nr. 5
Folio/pagina 44

‎, leeftijd ongeveer 77 jaar
[Gebruikersnotities]
RHCE:
Verdeling van de goederen van Corstiaan de Witt, 27-12-1779
NTI-10216-69 Index Schepenbank Nuenen en Gerwen
Persoon in RA:
Swinkels, Goort
Witt de, Anna
Vries de, Jan Nol
Witt de, Allegonda
Joosten, Sijmen
Witt de, Maria
Putten van der, Johannes Teunis <==== Broer van echtgenoot Anneken?
Woonplaats: Nuenen
Notabene: voogd
Witt de, Jen
Witte de, Costiaan <======
Woonplaats: Nuenen
Notabene: overleden
Lieshout van, Dirk
Besten den, Paulus
Besten den, A
Toponiem in RA:
Zaan Veld
Rouwveld, Mosbutten
Registratieplaats: Nuenen en Gerwen
Soort akte: Scheiding en deling
Toegangsnummer: 10216 Schepenbank Nuenen - Gerwen, 1522-1810
Inventarisnummer: 69
Aktenummer: 68
Registratiedatum: 27-12-1779
Trefwoorden: Armbestuur Gerwen & Kerk Gerwen & Schepenen & Secretaris


9.
man‎Arnoldus Jacobus de Wit‏‎
Gedoopt ‎1 feb 1706 Nuenen, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
RHCE: OpenArchives
DTB_Nuenen_10225_30.4 Doop-, trouw- en begraafboek Nuenen
Doopinschrijving Arnoldus Floris, 01-02-1706
Plaats van inschrijving: Nuenen
Datering: 01-02-1706
Dopeling: Arnoldus Floris
Vader: Jacobus Floris
Moeder: Gerarda Jacobus
Getuige: Henricus Godefridus & Francisca Godefridus & Agnes Gerardus Joannes
Folio: 5v
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand
Inventarisnummer: 30.4


BHIC: OpenArchives
Dopeling Arnoldus Floris
Vader Jacobus Floris
Moeder Gerarda Jacobus
Getuige Henricus Godefridus & Francisca Godefridus & Agnes Gerardus Joannes
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 01-02-1706
Plaats: Nuenen
Bijzonderheden: Gerwen.
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1705-1711, archiefnummer 8084, inventarisnummer 4, blad 5v
Gemeente: Nuenen
Periode: 1705-1711
Religie: Rooms-KatholiekVoor meer informatie: bertho@derikx.com