man‎Wouter Dircx Van Doormalen‏‎
Begraven ‎30 mrt 1660 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Volgens "VAN DORMALE UIT BEST EN OIRSCHOT.pdf" : "begraven te Best 30-3-1660".

Testament gemaakt op 27-2-1651.

Mogelijk:

RHCE: OpenArchives
DTB_Oirschot_10225_32.39 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
Plaats inschrijving: Oirschot
Overledene: Wouter Dijrcx van Doormaelen
Folio: 20v
Begraafdatum: 30-03-1660
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.39
Scan online: 00023_D_Oirschot_0039_0020v-0021.jpg 23 / 90
"Die 30 dito is begraven Wouter Dijrcx van Doormaelen laat kinderen nae"


Niet gevonden op BHIC (Jan2021)(Jul2022)(Aug2023).

Dus niet deze - voor opmaak testament:

RHCE: OpenArchives
90351 Begraafinschrijving Walterus Theodorus, 28-04-1650
DTB_Oirschot_10225_32.3 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
Overledene: Walterus Theodorus
Plaats inschrijving: Oirschot
Overlijdensdatum: 28-04-1650
Folio: 144v
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijk Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.3
Scan online: 00146_D_Oirschot_0003_0144v-0145.jpg 146 / 148
"28. Walterus Theodori"


"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QV-79W5-R?cc=2037960&wc=SM4X-L29%3A346029401%2C346028102%2C348983001
: 22 August 2014), Alle religies > Oirschot > Fiches index, Begraven 1583-1810 Begraven 1664 > image 810 of 3054; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Zelfde info

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1612.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 147 REGESTEN 1612
229
Wouter Dirks van Dormalen belooft hierbij als schuldenaar om aan Peter Wijnants Verrijt die een bedrag van 100 gulden te zullen gaan betalen ...
Datum 22 augustus 1612
.
324
Wouter Dircks van Dormalen heeft als schuldenaar beloofd om aan Peter Wijnants Verrijt die een bedrag van 50 gulden te zullen betalen ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 23 november 1612)

OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1624.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 150 REGESTEN 1624
375
Rut en Henrik, broers, Wouter zoon Dirk Peters van Doormalen als man en voogd van Heijlken, Henrik zoon Gijsberts van Engeland als man van Metken en Frans zoon Henrik Frans Schepens als man van Jenneke, allen broers en zusters en kinderen van wijlenAert Rutgers Verhoeven verwekt bij Heesken dochter Niclaas Jan Goossens, hebben samen een erfelijke verdeling gemaakt van de goederen die door hun genoemde ouders zijn achtergelaten en waarvan Heesken hun moeder vandaag haar recht van vruchtgebruik heeft afgestaan....
Datum en getuigen als boven (Datum 23 december 1624)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1628a.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 153 REGESTEN 1628
013
... ingestemd met voortzetting van de huurovereenkomst met Wouter Dirks van Doormalen van de hoeve die eigendom is van deze tafel van de H. Geest, zoals hij die al eerder 3 jaar in huur heeft gehad. ...
Datum 17 januari 1628

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1628c.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 153 REGESTEN 1628
409
... Vandaag op 2 augustus 1628 heeft Wouter Dircks van Doormalen op het stuk land ingezet ...

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1630.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 155 REGESTEN 1630
123
... wijlen Dirck Hermens door deze Dirck verwekt bij wijlen diens vrouw Lijsken dochter van wijlen Jan Hulskens, ...
... en verder Wouter Dircks van Doormalen en Henrick Dircks Hermens als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Jan de jonge, zoon van wijlen genoemde Dirck en Lijsken, ...
Datum 15 april 1630
Ook akte 124

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1630.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 155 REGESTEN 1630
369
Henrik zoon wijlen Thomas Willem Rutgers verkoopt hierbij een stuk akkerland, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, ...
... Hij verkoopt het perceel nu aan Wouter Dirks van Dormalen en aan Rutger Aerts Verhoeven die daarvan het erfrecht verkrijgen. ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 23 december 1630)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1631.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 156 REGESTEN 1631
130
Willem Gijsberts als man van Maria, en Jan Henrick Marchelissen als man van Adriaentje, beiden dochters van wijlen Adriaen Bernaerts van Croonenburg, verkopen hierbij hun respectievelijke erfdeel zoals vermeld in de voorgaande boedelverdeling nu aanWouter Dircks van Doormalen ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 8 maart 1631)

ZWAGER - BROER VAN ECHTENOTE noemt VERHOEVEN
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1632.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 157 REGESTEN 1632
089
Aert Thomassen verkoopt hierbij een akker groot ca. een lopenzaad en 6 roedes, genoemd de Grote Aert Bochte, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, ...
.. Hij verkoopt het perceel nu aan Wouter Dircks van Dormalen en aan diens zwager Ruth Aerts Verhoeven. ...
Datum 28 maart 1632
.
119
Rutger Thomassen verkoopt hierbij het vijfde deel van een stuk akkerland genoemd de Cort Aerts Bocht, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, ...
... Het perceel wordt nu verkocht aan Rutger Aerts Verhoeven ten zijnen behoeve en ten behoeve van diens zwager Wouter Dircks van Dormalen ...
Datum 27 maart 1632

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1633.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 158 REGESTEN 1633
114
Rut Aerts Verhoven en Wouter Dircks van Doormalen verkopen hierbij het vijfde deel van een bocht land genoemd de Cort Aert Bochte, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest....
... Dit perceel is eerder door Ruth Thomas van der Vleuten aan hen verkocht geweest voor schepenen van Oirschot ...
Datum als boven (Datum 6 april 1633)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1634.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 159 REGESTEN 1634
048
... , verkoopt hierbij een stuk akkerland groot ca. een zesterzaad, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, ..
.. Hij verkoopt dit perceel nu aan Wouter Dircks van Doormalen ...
Datum 31 januari 1634

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1635.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 160 REGESTEN 1635
005
Jan zoon Gerits van Gerwen, Henrick Aerts Verhoeven en Adriaen Janssen van Hout als H. Geestmeesters in Oirschot, hebben hierbij verklaard dat Wouter Dircks van Doormalen als huurder van de hoeve van de H. Geest te Oirschot, de huur daarvan heeft voortgezet, en wel voor een periode van 6 jaar achter elkaar. Indien de verpachter of pachter zulks wenst kan de huur na 3 jaar worden beeindigd, maar diegene die dat wenst zal zulks vooraf in het octaaf van Kerstmis moeten opzeggen. De huur gaat in voor het jaar 1635 en eindigt hetzij na 3 jaar hetzij na 6 jaar als er niet eerder wordt opgezegd en ook steeds te aanvaarden en het te verlaten zoals in het eerste originele pachtkontrakt staat vermeld d.d. 8 maart 1625. De verdere pachtvoorwaarden blijven gehandhaafd behalve dat de huurder nu in plaats van 24 gulden zoals in de eerste overeenkomst, nu slechts 10 gulden per jaar hoeft te betalen omdat voor de resterende 14 gulden toestemming is gegeven door de heer deken en het kapittel van de St. Peterskerk te Oirschot en de andere beedigde funtionarissen van het gemeentebestuur, die daarvoor eveneens toestemming hebben gegeven maar waarvoor de huurder dan wel verplicht is een behoorlijke varkenskooi te bouwen en wel zo spoedig mogelijk. De huurder en verhuurder beloven elkaar over en weer deze oorspronkelijke overeenkomst
na te zullen komen.
Datum 11 maart 1635, getuigen Velde, Keijmps, Stockelmans en Francken.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1639.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 164 REGESTEN 1639
215
Henrick zoon wijlen Jan Aert Joorden Smetsers verkoopt hierbij een kapitaal van 100 gulden
welk bedrag Wouter Dircks van Doormalen hem schuldig is vanwege geleend geld ...
Datum 8 augustus 1639

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1640.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 165 REGESTEN 1640
217
... , Wouter Dircks van Doormalen, ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 23 augustus 1640)
.
221
..., Wouter Dircks van Doormalen, ...
Datum 19 maart 1640

RHCE:
19 Testament, 27-2-1651
NTI-15214-69 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Henrick Leermakers (sr.)
Persoon in RA:
Doormaelen van, Wouter Dircx
NB.: Echtg. van Heijlken Aerts Verhoeven <===== achternaam
Verhoeven, Heijlken Aerts
Echtg. van Wouter Dircx van Doormaelen
Doormaelen van, Aert Wouters
Oeckel van, Jan
Verrijt, Sijmon Gerits
Akteplaats: Oirschot
Aktedatum: 27-2-1651
Soort akte: Testament
Toegangsnummer: 15214 Henrick Leermakers senior, notaris Oirschot, 1646-1676
Inventarisnummer: 69


-------------------------------
GTOB 11-1 Jan-1996
VAN DORMALE UIT BEST EN OIRSCHOT door M.J.H. van Dooremolen

IXg.
WOUTER DIRCK PETERS VAN DOORMALEN<428>, pachter van de armhoeve te Notelen
van 1646 tot 1659<429> maar waarschijnlijk al eerder, begraven te Best 30-3-1660,
trouwt 1 ° N.N., trouwt 2 ° vóór 1624 met Heijlke Verhoeven (Heijlwigis Valerius)<-430>,
begr. Oirschot 27-7-1655 ("Kerkrecht voor begraven 27-7-1655 van de vrouw van
Wouter Direx van Doormalen"), d.v. Aert Rutgers Verhoeven en Heijtken (Heesken)
Niclaes Jan Goossens. Andere kinderen van Aert Rutgers waren: Rut Henrick, Metken
gehuwd met Henriek Gijshers van Engelant, Jennaken gehuwd met Frans Henriek Frans
Schepens (ook Frans Henriek Emkens) <431 >. Genoemde kinderen maken in 1 648 een
erfdeling<432>.
Uit dit huwelijk:
1 . Di rek, volgt X i.
2. Aert, volgt Xj.
3. Maria, ondertritrouwt Oirschot 1 /14-2-1645 met Herhert Joost Herberts.
4. Anneken, ondertritrouwt Oirschot 5-2i6-3-1650 (r.k. Oirschot 22-2-1650) met
Anthonij Hogarts van de Lusdonck<433>. Hieruit Heijlken, wiens ooms en tantes
van haar erven in 1677<434>.
5. Hedwigis (Heijltje), ondertritrouwt Oirschot 31-1 i16-2-1 649 met Jan Peters van
Collenburgh. Uit dit huwelijk een zoon Rutger.

In 1631 is er sprake van de weduwe en kinderen van Wouter Dircx van Doormalen<436>,
maar in 1 634 -en ook later- verricht ene Wouter Dircx van Doormaten nog
handelingen<436'437>. Er zijn er dus twee met dezelfde naam; het is niet duidelijk wie de
Wouter is die in of voor 1631 overlijdt. Ene Wouter Dircx (niet zeker Van Doormaten) is
in 1631 getrouwd met Maria Adriaens van Cronenburch <438>. In 1660 delen de kinderen
van Wouter Dircx van Doormalen de erfenis: Aert krijgt o.a. een akker genaamd "t
voorste stuck int Sonderen" onder de hertgang van Verrenbest; Dijrek krijgt "de
Mispelaeker" en "t St-Odulphusveltjen"; Meriken krijgt o.a. en huis en hof te Verrenbest;
Anneken krijgt o.a. een akker "achterste int Sonderen" en Heijltjen krijgt o.a. hooi en
zaailand "Sonderen" <439>. Uit deze en andere gegevens blijkt dat Wouter Di rex van
Doormalen de belangrijkste eigenaar was van de oude bezittingen int Sonderen te
Verrenbest<440>.
-------------------------------

====
http://www.derikx.com/doormalen/doorm_2.html
IX-l : Wouter Dircx van Doormalen, pachter, geboren rond 1584 (?) (RK), wonende te Oirschot (NB), overleden aldaar op 30 maart 1660, z.v. VIII-i.

Wouter was gehuwd met Heijlwigis Valeri Verhoeven, Heylke, geboren rond 1583 (?) (RK), wonende te Oirschot (NB), begraven aldaar op 27 juli 1655, d.v. Aert Rutgers Verhoeven en Heesken Nicolai Joannis Goossens.
Uit dit huwelijk:
1 : Henricus Walteris van Doormalen, geboren te Oirschot (NB) rond 1609 (?) (RK), volgt onder X-r.
2 : Maria Walteris van Doormalen, Mariken, geboren rond 1616 (?) (RK), volgt onder X-s.
3 : Anna Walteris van Doormalen, Anneken, geboren te Oirschot (NB) rond 1618 (?) (RK), volgt onder X-t.
4 : Arnoldus Walteri van Doormalen, Aert Wouters, geboren rond 1620 (?) (RK), volgt onder X-u.
5 : Heijltje Walteris van Doormalen, geboren te Oirschot (NB) rond 1621 (?) (RK), volgt onder X-v.
6 : Guilielmus Walteri van Doormalen, geboren rond 1622 (?), volgt onder X-w.
7 : Theodorus Walteri van Doormalen, Dirck Wouters, gedoopt te Oirschot (NB) op 26 juni 1628 (RK), volgt onder X-x.
====

Gehuwd met:

womanHeijlwigis Aerts Verhoeven‏

[Gebruikersnotities]
OUDERLIJK GEZIN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1624.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 149 REGESTEN 1624
375
Rut en Henrik, broers, Wouter zoon Dirk Peters van Doormalen als man en voogd van Heijlken, Henrik zoon Gijsberts van Engeland als man van Metken en Frans zoon Henrik Frans Schepens als man van Jenneke, allen broers en zusters en kinderen van wijlenAert Rutgers Verhoeven verwekt bij Heesken dochter Niclaas Jan Goossens, hebben samen een erfelijke verdeling gemaakt van de goederen die door hun genoemde ouders zijn achtergelaten en waarvan Heesken hun moeder vandaag haar recht van vruchtgebruik heeft afgestaan....
Datum en getuigen als boven (Datum 23 december 1624)

====
GTOB 11-1 Jan-1996
VAN DORMALE UIT BEST EN OIRSCHOT door M.J.H. van Dooremolen

<430> Aangenomen wordt dat Heijlken Aerts en Heijlwigis
Valerius dezelfde personen zijn. Heijlken Aerts Verhoeven is al in 1624 de vrouw van Wouter van Dormalen en in 1628
heet de moeder van zoon Dirck Wouters van Dormalen Heijlwigis Valerius. Doopheffer is dan Rutger Arnoldus { = z.v.
Aert Rutgers Verhoeven). Van de andere kinderen zijn geen dopen gevonden.
====

Kinderen:

1.
womanMaria Walterus Van Doormalen‏
Overleden ‎17 jul 1655 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Misschien echter mogelijk ook doopgetuige bij zus Hedwigis in 1664

BHIC:
Overledene Maria Walterus Doormalen
Geslacht v
Datum overlijden 17-07-1655
Plaats overlijden Oirschot
Religie Rooms-Katholiek
Bron Rooms-Katholiek begraafboek 1651-1656
Plaats Oirschot
Toegangsnr. 8086
Inv.nr. 5
Folio/pagina 122


RHCE:
76344 Begraafinschrijving Maria Walterus Doormalen, 17-07-1655
DTB_Oirschot_10225_32.5 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
Overledene: Maria Walterus Doormalen
Plaats inschrijving: Oirschot
Overlijdensdatum: 17-07-1655
Folio: 122
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.5
00123_D_Oirschot_0005_0121v-0122.jpg 123 / 193


[Gebruikersnotities]
====
http://www.derikx.com/doormalen/doorm_2.html
X-s : Maria Walteris van Doormalen, Mariken, geboren rond 1616 (?) (RK), d.v. IX-l.
Maria is ondertrouwd te Oirschot (NB) op 1 februari 1645 en getrouwd aldaar op 14 februari 1645 (RK) met Herbertus Judoci Verhoeffen, geboren rond 1614 (?).
Uit dit huwelijk:
1 : Maria Verhoeffen, gedoopt te Best (NB) op 10 april 1646 (RK), wonende te Best (NB).
Maria was gehuwd met haar oom Guilielmus Walteri van Doormalen, geboren rond 1622 (?), volgt onder X-w.
====

2.
womanAnna Walterus Van Doormalen‏
Overleden ‎26 aug 1676 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
RHCE:
89043 Begraafinschrijving , 27-08-1676
DTB_Oirschot_10225_32.40 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
Plaats inschrijving: Oirschot
Partner: Anthonis Hoogaerts van der Lusdonck
Folio: 28v
Begraafdatum: 27-08-1676
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.40
00031_D_Oirschot_0040_0028v-0029.jpg 31 / 37
Links midden
"den 27e augustus op kerkhoff beg de vrouw Anthonius hoogarts van der lusdonck"


RHCE:
90689 Begraafinschrijving Anna, 00-10-1676
DTB_Oirschot_10225_32.3 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
Overledene: Anna
Plaats inschrijving: Oirschot
Overlijdensdatum: 00-10-1676
Partner: Anthoni Hogaerts van der Lusdonck
Folio: 116
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.3
00117_D_Oirschot_0003_0115v-0116.jpg 117 / 148


BHIC: OpenArchives
Overledene Anneken Teunis van den Lusdonck
Geslacht v
Datum overlijden 26-08-1676
Plaats overlijden Oirschot
Religie Rooms-Katholiek
Bron Rooms-Katholiek begraafboek 1651-1656
Plaats Oirschot
Toegangsnr. 8086
Inv.nr. 5
Folio/pagina 186


Begraven ‎27 aug 1676 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[Gebruikersnotities]
====
http://www.derikx.com/doormalen/doorm_2.html
X-t : Anna Walteris van Doormalen, Anneken, geboren te Oirschot (NB) rond 1618 (?) (RK), wonende te Notel (NB), d.v. IX-l.
Anna is in ondertrouw gegaan te Oirschot (NB) op 5 februari 1650 en getrouwd aldaar op 27 februari 1650 (PR), getrouwd aldaar op 6 maart 1650 (RK) met Anthonius Hoogarts van den Lusdonck, gedoopt te Oirschot (NB) op 17 mei 1620 (RK), overleden te Oirschot (NB) op 27 september 1676, z.v. Hoogart Wilhelmi van den Lusdonck en Maria Hendrici.
Uit dit huwelijk:
1 : Heijlken Antonius van de Lisdonk, gedoopt te Oirschot (NB) op 11 december 1649 (RK).
2 : Joannes van den Lusdonck, gedoopt te Oirschot (NB) op 23 december 1652 (RK).
3 : Guielmus Antonius van de Lisdonk, geboren te Oirschot (NB), gedoopt aldaar op 10 februari 1655 (RK), overleden te Oirschot (NB) op 21 juli 1676.
====

3.
womanHedwigis Walterus Van Doormalen‏
Begraven ‎8 nov 1679 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
RHCE:
78058 Begraafinschrijving , 08-11-1679
DTB_Oirschot_10225_32.41 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
Plaats inschrijving: Oirschot
Partner: Jan Peeters van Collenberch
Folio: 7
Begraafdatum: 08-11-1679
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.41
00008_D_Oirschot_0041_0006v-0007.jpg 8 / 48


RHCE:
88836 Begraafinschrijving , 08-11-1679
DTB_Oirschot_10225_32.40 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
Plaats inschrijving: Oirschot
Partner: Jan Peters van Collenberch
Folio: 23v
Begraafdatum: 08-11-1679
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.40
00026_D_Oirschot_0040_0023v-0024.jpg 26 / 37


[Gebruikersnotities]
====
http://www.derikx.com/doormalen/doorm_2.html
X-v : Heijltje Walteris van Doormalen, geboren te Oirschot (NB) rond 1621 (?) (RK), wonende aldaar, d.v. IX-l.

Heijltje is ondertrouwd te Oirschot (NB) op 31 januari 1649 en getrouwd aldaar op 16 februari 1649 (RK) met Joannes Petri van Collenberch, geboren rond 1614 (?) (RK), wonende te Oirschot (NB), z.v. Petrus van Collenberch.

Uit dit huwelijk:
1 : Rutgerus Joannis van Collenborgh, geboren rond 1649 (?), volgt onder XI-u.
2 : Egidius van Collenberch, gedoopt te Oirschot (NB) op 29 december 1652 (RK).
3 : Joannes van Collenberch, gedoopt te Oirschot (NB) op 31 januari 1655, (RK).
4 : Maria Joannis van Collenberch, geboren te Oirschot (NB), gedoopt aldaar op 16 november 1658 (RK), volgt onder XI-v.
5 : Catharina van Collenberch, gedoopt te Oirschot (NB) op 18 november 1660 (RK).
6 : waarschijnlijk Joanna Joannis Collenbergh, geboren rond 1662, volgt onder XI-w.
7 : Walterus van Collenberch, gedoopt te Oirschot (NB) op 11 augustus 1664 (RK).
8 : Walterus van Collenberch, gedoopt te Oirschot (NB) op 27 januari 1666 (RK).
====

4.
manAert Walterus Van Doormalen‏
Begraven ‎3 feb 1695 Best, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
RHCE: OpenArchives
117651 Begraafinschrijving Arnoldus Walterus van Dormaelen, 03-02-1695
DTB_Best_10225_4.1 Doop-, trouw- en begraafboek Best
Plaats inschrijving: Best
Overledene: Arnoldus Walterus van Dormaelen
Folio: 225
Begraafdatum: 03-02-1695
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 4.1


[Gebruikersnotities]
====
http://www.derikx.com/doormalen/doorm_2.html
X-u : Arnoldus Walteri van Doormalen, Aert Wouters, geboren rond 1620 (?) (RK), wonende te Oirschot (NB) en te Best (NB), begraven aldaar op 3 februari 1695, z.v. IX-l.

Arnoldus is in ondertrouw gegaan te Oirschot (NB) op 27 januari 1657 en getrouwd aldaar op 11 februari 1657 (PR), ondertrouwd aldaar op 27 januari 1657, en getrouwd aldaar op 13 februari 1657 (RK) met Maeijken Bastiaens Antonij Roesen, Maria Bordes en Maria Bastianus van Langreijt, geboren te Oirschot (NB) rond 1632 (RK), wonende aldaar en te Best (NB), overleden aldaar op 24 juni 1690, begraven aldaar op 9 juli 1690, d.v. Sebastianus Roesen.

Uit dit huwelijk:
1 : Helena Arnoldi Wouters van Dormaelen, Hedwigis en Heijltje, gedoopt te Oirschot (NB) op 16 april 1657 (RK), volgt onder XI-r.
2 : Jenneken van Doormalen, geboren rond 1657 (?), wonende te Best (NB).
Jenneken was gehuwd met Jan Jansen Smith.
3 : Henricus Arnoldi van Doormalen, geboren rond 1657 (?), wonende te Oirschot (NB).
4 : waarschijnlijk Arnolda van Doormalen, geboren rond 1657 (?), wonende te Best (NB).
Arnolda was gehuwd met Nicolaus Roosen, overleden voor 14 december 1705.
5 : Joannes Arnoldi van Dormaelen, geboren rond 1659 (?), begraven te Best (NB) op 13 juni 1704.
6 : Ida Aert Wouter van Doormalen, Ijda, geboren rond 1659 (?), volgt onder XI-s.
7 : Walterus Arnoldi van Dormaelen, geboren rond 1659 (?), overleden te Best (NB) op 12 maart 1703, begraven aldaar op 14 maart 1703.
8 : Wilhelmus Arnoldus van Dooremalen, gedoopt te Best (NB) op 25 mei 1675 (RK), volgt onder XI-t.
9 : Maria Arnoldi van Dooremaelen, gedoopt te Best (NB) op 22 december 1677 (RK).
====

-------------------------------
GTOB 11-1 Jan-1996
VAN DORMALE UIT BEST EN OIRSCHOT door M.J.H. van Dooremolen

AERT WOUTERS VAN DOORMAlEN, otr/tr. Oirschot 27-1/11-2-1657 (rk Oirschot
13-2-165 7) met Maria Sebastianus van Langreijt {Maria Sebastianus Antonius Roos en of
Roesen, ook Maria Bastiaens en Maria Bordens of Bordes), geb. Oirschot. Zij woonden te
Verrenbest "aan de speulheij" <496>. Maria Bastiaens had een broer Dielis Bastiaen
Roosen en een zuster Willamken Bastiaen Roosen, getrouwd met Henriek Ariaens van
Gestel, over wiens 3 kinderen Aert Wouters van Doormalen in 1 686 toeziend momber
was<497>.
Uit dit huwelijk: <498,499>
1. Hedwigis (Helena, Heijltje), ged. Oirschot 16-4-1657 (de vader en moeder heten
bij de doop: Sernardus van Doormalen en Maria Bordes}, overl. vóór 1720, otr/tr.
1 ° Oirschot 26-1/1 0-2-1686 Matheus Pauwels Deckers (Theuwen Pauwels
Deckers), begr. vóór 21-7-1690<600>, tr. 2° rk Best 20-11-1695 Willibrordus
Henricus van der Sande, wdr. van Maria van Gestel<601 >. Willibrordus trouwde in
1720 met Maria Tholofs van Gelove<602>.
2. Willem, volgt Xlj.
3. Maria, ged. Best 22-12-1677, overl. Best 24-6-1701.
4. lda, otr/tr. Oirschot 6/21-6-1693 (r.k. Best 21-6-1693) met Cornelius Jansen
Roosendaal (Cornelius Jansen Deckers) uit Son, die sinds 1685 in Best woonde.
5. Joannes, overl. Best 8-6-1704.
6. Wouter, overl. Best 12-3-1703.
7. Hen riek.
8. Jenneken, tr. Jan Jansen de Smith (Smits). Hieruit minstens 5 kinderen.
In 1701 maken de kinderen van Aert Wouters van Doormalen een testament. Dat zijn
dan Wouter, Hendrick, Jan, Willem en Maria, die ziek is. Zij wonen samen en hebben
nog drie getrouwde zusters <603>.

5.
manTheodorus Walterus Van Doormalen‏
Gedoopt ‎29 jun 1628 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie huwelijk:
Geboren te Oirschot.

Doopgetuigen:
Arnoldus: Getuige Walterus Thedorus van Doormalen & Joanna Petrus van den Laerschot
Wilhelmus:Getuige Petrus Jordanus van Elderen & Anna Walterus van Doormalen
Waldetrudis: Getuige Petrus van de Laerschot & Adriana Antonius van den Heuvel
Hedwigis: Getuige Henricus Jordanus van Elderen & Maria Henricus Happen

Waarom?
- Naam vader komt terug als doopgetuige bij eerste kind.

BHIC: OpenArchives
Kind Theodorus Theodorus
Geslacht Man
Datum doop 29-06-1628
Plaats doop Oirschot
Vader Walterus Theodorus
Moeder Heijlwigis Valerius
Getuige Rutgerus Arnoldus
Getuige Elijsabetha Theodorus
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1618-1646
Plaats Oirschot
Toegangsnr. 8086
Inv.nr. 2
Folio/pagina 42
Religie RK


RHCE: OpenArchives
Doopinschrijving Theodorus Walterus, 29-06-1628
DTB_Oirschot_10225_32.2 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
Dopeling: Theodorus Walterus
Vader: Walterus Theodorus
Moeder: Heijlwigis Valerius
Getuige: Rutgerus Arnoldus & Elijsabetha Theodorus
Folio: 42
Doopdatum: 29-06-1628
Doopplaats: Oirschot
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijk Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.2


Begraven ‎3 jan 1678 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
RHCE: OpenArchives
88542 Begraafinschrijving Dirck Wouters van Doormalen, 03-01-1678
DTB_Oirschot_10225_32.40 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
Plaats inschrijving: Oirschot
Overledene: Dirck Wouters van Doormalen
Folio: 16
Begraafdatum: 03-01-1678
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijk Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.40
Scan akte online: 00018_D_Oirschot_0040_0015v-0016.jpg
"den 3e Januarij op kerkhof begrave Dirck Wouters van Doormale op de loos"


Niet gevonden op BHIC Oirschot 1678 (Oct2020).

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QV-7972-D?cc=2037960&wc=SM4X-L29%3A346029401%2C346028102%2C348983001
: 22 August 2014), Alle religies > Oirschot > Fiches index, Begraven 1583-1810 Begraven 1664 > image 776 of 3054; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Zelfde info

[Gebruikersnotities]
http://www.leoadriaenssen.nl/files/Bastaardij,%20incest,%20vondelingen%20en%20verboden%20huwelijken%20in.pdf
Maria Henrick Joordens van Elderen beviel in 1652 van een onwettige zoon,
die door de vader, Dirck Wouters van Dormaelen te Oirschot,
in huis werd genomen. Maar hij weigerde met haar
te trouwen. In~november 1656 eiste Maria dat hij alsnog met haar in het
huwelijk zou treden, anders moest hij voor de kraamkosten en defloratie
\f100 betalen. Dirck verweerde zich door te stellen in 1652 onmondig te zijn
geweest, wat hij in 1656 nog steeds was. Maria's actie noemde hij ongegrond,
want meestentijds, bij dag en bij nacht, zit ze in een herberg met
vrijgezellen, van wie er een haar het jawoord heeft gegeven,
"daer vuijt volcht dat sij van haere pretense actie van defloratie is geweecken".
Maria wees dat als onzin van de hand: hij
"soeck, soomen segt, vertreck vande galghe".
[Rechterlijk archief Oirschot, voorlopige inventaris 2.11.21.22.18, 1656--1657.]
Op 11~november 1657 trouwden Dirck
en Maria voor de pastoor van Oirschot. Dirck was daar op 29~juni 1628
gedoopt als zoon van Wouter Dirck Peters van Doormalen en Heijlken Aerts
Verhoeven en werd er begraven op 3~januari 1678. Hij woonde met zijn vrouw
en kinderen op de Locht en te Spoordonk onder Oirschot. De aanvankelijke
bastaard, Arnoldus van Dooremolen, is te Oirschot gedoopt op 31~augustus
1653 en vestigde zich te Oisterwijk, waar hij twee maal trouwde,
[M.J.H. van Dooremolen, Van Dormale uit Best en Oirschot gtob, XI (1996) 143, 173.]

Mogelijk:
RHCE:
1a Huurovereenkomst, 7-1-1662
NTI-15216-118 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van Oeckell
Persoon in RA: Merode van, Ferdinand & Doormalen van, Dirck Wouters
Toponiem in RA: Cattenberch, Spoordonk
Notabene: Hoeve etc, gelegen in
Object: Cattenberch, Spoordonk
Akteplaats: Oirschot
Aktedatum: 7-1-1662
Soort akte: Huurovereenkomst
Toegangsnummer: 15216 Johan van Oeckell, notaris Oirschot, 1652-1664
Inventarisnummer: 118
Trefwoorden: Heer
Geen scan online (Sep2017).


RHCE:
81 Schuldbekentenis, 12-4-1662
NTI-15215-97 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van den Kerckhoff
Persoon in RA: Doremaelen van, Dierick Wouters & Gijsberts, Tholoff & Joosten, Herbaert & Jansen, Antonis
Akteplaats: Oirschot
Aktedatum: 12-4-1662
Soort akte: Schuldbekentenis
Toegangsnummer: 15215 Johan van den Kerckhoff, notaris Oirschot, 1647-1704
Inventarisnummer: 97
laatste wijziging 01-06-2013
Geen scan online (Sep2017).


RHCE:
97 Testament, 2-9-1663
NTI-15216-119 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van Oeckell
Persoon in RA: Doormaelen van, Dirck Wouters
NB.: Getuige


RHCE:
26 Procuratie, 27-6-1665
NTI-15215-99 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van den Kerckhoff
Persoon in RA: Doremalen van, Dirck Wouters
Beroep: Hoevenaar


RHCE:
30 Attestatie, 6-7-1665
NTI-15216-120 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van Oeckell
Persoon in RA: Doormalen van, Dirck Wouters


RHCE:
176 Procuratie, 12-12-1665
NTI-15214-80 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Henrick Leermakers (sr.)
Persoon in RA: Doormaelen van, Dirck Wouters
Beroep: Pachter van de molens


RHCE:
82 Huurovereenkomst, 18-5-1666
NTI-15215-99 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van den Kerckhoff
Persoon in RA: Doremalen van, Dierick Wouters


RHCE:
114 Procuratie, 4-12-1690
NTI-15219-159 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Heribert van Audenhoven
Persoon in RA: Doormaelen van, Dirck Wouters &
Doormaelen van, Dirck Wouters
Woonplaats: Oisterwijk (Locht)
NB.: Weduwe van


=======================================
GTOB 11-1 Jan-1996
VAN DORMALE UIT BEST EN OIRSCHOT door M.J.H. van Dooremolen

Xi.
DIRCK WOUTERS VAN DOORMALEN, woonde te Oirschot "op de Locht", ook Spoordonck , gedoopt te Oirschot 29-6-1628, begraven aldaar op 3-1-1678, otr/tr. Oirschot 24-10/18-11-1657 (rk Oirschot 11-11-1657) met Maria Henricus van Elderen (ook: van Helder).
Uit dit huwelijk:
1 . Arnoldus, volgt Xlg.
2. Willem (bijgenaamd: de Heer), volgt Xlh.
3. Waldetrudis (Waltera, Wouterin a), ged. Oirschot 31-3-1661, otr/tr. Oirschot
3/18-1-1693 (r.k. Oirschot 18-1-1693) Cornelis Goorts (Gaugericus) van de Ven.
4. Hedwigis, ged. Oirschot 9-7-1664.
5. Jan, vorgt Xli.
6. Vermoedelijk Catharina.

In 1 668 leent Dirck Wouters van Dormalen 100 gulden uit vier lopensaat weide in de
hertgang van Best van Franchoijs Dominicus van de Velde. Op 1-2-1676 lost hij dit
bedrag weer in<496>.

<496> Oirschot R265 fol.323/23-9-17 20 (Schouw op de waterlopen): de kinderen Aert Wouters van Doormalen aent goet van Niclaes Jan Hoppenbrouwers aen de speulheij met een schou basehout

====
http://www.derikx.com/doormalen/doorm_3.html
X-x : Theodorus Walteri van Doormalen, Dirck Wouters, gedoopt te Oirschot (NB) op 26 juni (RK), wonende aldaar, overleden aldaar op 3 januari 1678, z.v. IX-l.

Theodorus is in ondertrouw gegaan te Oirschot (NB) op 24 oktober 1657 en getrouwd aldaar op 18 november 1657 (PR), ondertrouwd aldaar op 24 oktober 1657 en getrouwd aldaar op 11 november 1657 (RK) met Maria Henrici van Helder, Marij Hendricx van Elderen, geboren te Oirschot (NB) rond 1630 (RK), waarschijnlijk d.v. Henricus Anselmi van Elderen en Aeltjen Jan Cornelis Cornelis van der Achter.

Uit dit huwelijk:
1 : Arnoldus Theodori van Dormael, Aert Dirckx van Doormalen en Arnoldus Diricks, geboren te Oisterwijk (NB) de Logt, gedoopt te Oirschot (NB) op 31 augustus 1653 (RK), volgt onder XI-x.
2 : waarschijnlijk Catharina Dirix van Doremael, geboren rond 1657 (?), volgt onder XI-y.
3 : Guielmus Theodori van Dooremale, Willem Dircx de Heer, geboren te Oisterwijk (NB) de Logt, gedoopt te Oirschot (NB) op 6 september 1658 (RK), volgt onder XI-z.
4 : Joannes Dirix van Doremael, geboren te Oirschot (NB) rond 1658 (?) (RK), wonende te Oisterwijk (NB).
5 : Waldetrudis Theodori van Doormalen, Waltera en Wouterina, gedoopt te Oirschot (NB) op 31 maart 1661 (RK), volgt onder XI-aa.
6 : Hedwigis Theodori van Doormalen, gedoopt te Oirschot (NB) op 9 juli 1664 (RK).
====


Voor meer informatie: bertho@derikx.com