man‎Wilhelmus Petrus van de Mortel‏‎
Begraven ‎7 dec 1745 Deurne, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Mogelijk:

BHIC: OpenArchives
Overledene Willem Peters van de Mortel
Datum begraven 07-12-1745
Plaats overlijden Deurne
Religie Nederduits Gereformeerd
Bron Nederduits Gereformeerd begraafboek 1718-1760
Plaats Deurne
Toegangsnr. 8025
Inv.nr. 6
Folio/pagina 67V


RHCE:
DTB_Deurne_10225_62.19 Doop-, trouw- en begraafboek Deurne
Begraafinschrijving Willem Peters van de Mortel, 07-12-1745
Plaats inschrijving: Deurne
Begraafdatum: 07-12-1745
Overledene: Willem Peters van de Mortel
Folio: 67v
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand
Inventarisnummer: 62.19


[Gebruikersnotities]
Zie ook:
https://www.vandemortel.org/Genealogie-van-Twee-Deurnesche-Families-van-de-Mortel-2002.pdf
Pagina 217 aka 220

=================

Met dank aan Anton Vissers - zie "kwartieren P. van de Mortel.docx"

=================

Volgens:
http://van-deursen-8000.nl/bestvd8/bestvd8-00119.htmM34450
19XTP1400a Wilhelmus (Willem) Peters van de MORTEL [34450], Hovenaar op "Ten Velde" Herbergier in "de Rode Leeuw" Bierbrouwer, geboren circa 1660 te Deurne, 05-02-1693 [RA Deurne inv. 103 fol 117 vs.]: De eerzame Claes Jan Willems, inwoner te Meijel, vernadert met klinkende en blinkende penningen het stuk weiland dat Jan en Willem Peter Ariens aan Lindert Teunis Ceelen hadden verkocht op 25-02-1692.
Lindert accepteert de naderschap.

[Idem fol 118.]: Lindert Teunis Ceelen draagt het stuk weiland op den Mosdijck over aan Claes Jan Willems.

16-05-1729 [RA Deurne inv 121 fol 51v,]: Kwam voor de schepenen alhier de drost van Deurne de Heer Pero de Cassemajor. Hij toont hun een decreetbrief van de Edele Rade en Leenhoven van Brabant te Den Haag.
Waarin beschreven staat dat hun deurwaarder Willem Ginhoven in hun opdracht en ten behoeve van Daniel Coenen wonend te Oppeijnen bij Bommel en ten laste van de Heer Gerard Suljard van Leefdaal, Heer van Deurne en Liessel, te 's-Hertogenbosch op 13-12-1727 de Heerlijkheid Deurne en Liessel aan de hoogst biedende zal verkopen.
Dit met al zijn rechten en toebehoren, inclusief het Groot Kasteel, met een hoeve waarop Willem Peters woont, met daarbij Laathof Ten Velde.
Om aldus een som van fl. 15.000.- te verhalen met de kosten van deze executie. Waarna de conditien en voorwaarden voor deze koop volgen.
In de eerste koop blijft de genoemde deurwaarder koper met een bod van
fl. 7550,- Bij de tweede of definitieve verkoop gedaan op 16-06-1728 werd Balthazar Coijmans de koper met een bod van fl. 18.000,-..

Zie ook de volgende akte. 16-05-1729 [RA Deurne inv 121 fol 59]
Ten Velde werd daarna verpacht zodat de bewoner op de Hoeve moest vertrekken. (Dat was Willem Peters !!)
Dat deed de oude man ook, waarheen? dat weten we niet maar voor hij de hoeve bewoonde, liet hij kinderen dopen te Gemert die hij de naam; "van DEURSEN" gaf.
Natuurlijk,,, want zijn vader bewoonde "ten Velde" ook al, dus was hij van Deursen afkomstig en volgde zijn wijlen vader op, nadat hij in Gemert een gezinnetje had gesticht.
Dat kan aardig kloppen; na 1707, toen hij weduwnaar was geworden.
Begraven op 07-12-1745 te Deurne (bron: DTB 6 fol 67v), 25-02-1692 [RA Deurne inv 103 fol 93v.]: Jan Peter Aeriens, als man van Margriet Evert Gielens, en Willem Peter Aeriens als man van Marij Evert Gielens, verkopen aan Lindert Teunis Ceelen een stuck erffs ofte eenene hoijbemt op den geheuchte genaemt den Mosdijck. Koopsom 80 gld.

08-05-1703 [ORA Deurne inv 124 fol 5.]: Baron Jan van Leefdael, Heer van Deurne en Liessel, verhuurt voor 10 jaar zijn schone en welgelegen hoeve "Ten Velde" gelegen in Kerkeind aan Willem Peters van de Mortel, laatst bewoond door Hendrick Aert Slaets voor een periode van 10 jaar.
De verhuurder zal reparaties doen en de pachter moet 4 dagen per jaar met kar en paard varen of moet timmeren.

29-07-1703 [ORA Deurne inv 1372 fol 20.]:
12-08-1703 [ORA Deurne inv 1372 fol 20.]:
15-08-1703 [ORA Deurne inv 1372 fol 20.]:
23-07-1704 [ORA Deurne]:

25-08-1657 [RA Deurne inv 96 fol 146v.]: Dirck Aert Cnuijts draagt aan Michiel Claes Everts (van DOERNE?) over een rente van fl. 12,= jaarlijks.
Op 10 augustus 10-08-1706 heeft Aert Dierck Knuijts deze rente afgelost met fl. 100,= aan de erven van Evert Gielens (van DOERNE?), de weduwe van Jan Peter Aeriaens en aan Willem Peter Aeriaens als man van Marij Everts 9van DOERNE).

18-07-1719 [ORA Deurne inv 157 fol 114.: Comparitie voor schpenen van Anthoni La Forme subst(ituij)t secretaris alhier die in mondelinge opdracht van de Ho: Ed: welgeboren Heere Gerard Suljard van Leefdael, Heer van Deurne en Liessel, verklaart verhuurd te hebben aan Willem Peters van de Mortel een sekere schoon en welgelegen hoeve genaamd "Ten Velde" met toebehoren, alhier gelegen in het Kerkeijnt zoals deze Willem Peters van de Mortel is bewonende en gebruikende ingevolge pachtcedulle van schepenen d.d. 01-12-1712 voor de tijd van 6 jaar en ingaande half april 1719 voor f.85. Te betalen op 2 februari en gereserveert het groesveltje waar hij f.3 voor moet betalen.

25-07-1719 [RA Vlierden 44.]:
09-09-1727 [RA Deurne inv 127 fol 119v.]: Willem Peters van de Mortel en Francis Elbers namens zijn vrouw verklaren dat zij door de Schepenen terug betaald zijn van een Schepenschuldbrief die op 11 juli 11-07-1646 uit geschreven was ten behoeve van Miggiel Claes Everts (van DOERNE?).

20-11-1728 [RA Deurne inv 127 fol 219.]: Namens de Heer van Deurne Balthasar Coijmans vind de verhuring plaats van de schonen en welgelegen hoeve "Ten Velde" met de bijbehorende grond gelegen in het Kerkeind.
Verhuurd aan de bewoner Willem Peters van de Mortel.

13-12-1731 [ORA Deurne fol 147.]: Hoeve "Ten Velde" in het Kerkeind verhuurd aan Jan Peters van Hoof eerdere huurder was Willem Peters van de Mortel.

26-08-1733 [ORA Deurne fol 84.]: Geschil grensscheiding.

19-12-1742 RA Deurne inv 131 fol 198.]: Antoni Dirk Meulendijk oud omtrent 74 jaren en Willem Peters van de Mortel oud omtrent 77 jaren verklaren voor Hendrik Roijmans als de man zijnde van Elisabet van de Laar en meer anderen.
Allen erven van Jan van de Laar. Met details, zie verder bij fol 93 gedateerd 10 augustus 10-08-1741. [[ alles Docu Data Deurne]], zoon van Petrus (Peter) Adriaans van de MORTEL (Goorts) [34451] (zie 18TP1400a) en Maria Melis HEESMANS [34452] (zie 18X85087a), woont Hoeve "Ten Velde", Kerkeijnd te Deurne, NL, 08-03-1703 Willem pacht de hoeve "ten Velde" (kerkeind) van de Heer van Deurne (van Leefdael)voor 10 jaar.
Ondertrouwd [11151] op 20-01-1691 te Deurne, gehuwd op 04-02-1691 te Deurne met Maria Eduardi Evarts (Evert) Gielens van DOERNE [58812] (zie 19K00030f).
Uit dit huwelijk:
1. m Adrianus (Aeriaen) van de MORTEL [34453], geboren na 1692 (zie 20TP1401a).
2. v Catharina (Catelijn) van de MORTEL [34454], geboren circa 1692 te Deurne (zie 20TP1401b).
3. v Maria (Marij) van de MORTEL [34455], geboren circa 1693 (zie 20TP1401c).
4. v Aldegonda (Aerleke) Willem Peters van de MORTEL [34456], geboren circa 1695 (zie 20TP1401d).
5. v Aleyda (Aeleke, Aalen) Wilhelmi van de MORTEL [36360], gedoopt voor 1698 te Deurne (zie 20TP1401e).
6. v Petronilla (Peternel) van de MORTEL [34457], gedoopt (R.K.) op 23-02-1703 te Deurne (zie 20TP1401f).

Ondertrouwd ‎20 jan 1691 Deurne, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd (religieus) ‎4 feb 1691 Deurne, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Bruidegom Willem Peters
wonende te Deurne
Diversen: jongeman
Bruid Maria Everts
wonende te Deurne
Diversen: jongedochter
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
Plaats: Deurne
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 20-01-1691
Bronvermelding Nederduits Gereformeerd trouwboek 1655-1794, archiefnummer 8025, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, inventarisnummer 5, blad 26v
Gemeente: Deurne
Periode: 1655-1794
Religie: Nederduits Gereformeerd


BHIC: OpenArchives
Bruidegom Willem Peters
wonende te Deurne
Diversen: jongeman
Bruid Maria Everts
wonende te Deurne
Diversen: jongedochter
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 04-02-1691
Plaats: Deurne
Bronvermelding Nederduits Gereformeerd trouwboek 1655-1794, archiefnummer 8025, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, inventarisnummer 5, blad 26v
Gemeente: Deurne
Periode: 1655-1794
Religie: Nederduits Gereformeerd


RHCE:
DTB_Deurne_10225_62.8 Doop-, trouw- en begraafboek Deurne
Trouwinschrijving Willem Peters en Maria Everts, 04-02-1691
Plaats inschrijving: Deurne
Ondertrouwdatum: 20-01-1691
Trouwdatum: 04-02-1691
Bruid: Maria Everts
Bruidegom: Willem Peters
Folio: 25v
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand
Inventarisnummer: 62.8
Page 28 of 71
Links bovenaan
1691 den 20 jan sijn wettelick .... ....... ingeschreven
willem peters j.m. ende maria everts j.d. beijde van deurne
getuigen m? peter bruidegoms vader ende Jan Peters bruidegoms broeder en bruid swager(?)
getrouwt den 4 febr in ? huijs on de ?????? of kinder ?????
van de bruijt presente(?) van
goort jabobs en evert yoloff(?)

(ongeveer 43 jaar gehuwd) met:

womanMaria Eduardi Gielens‏
Begraven ‎31 jan 1735 Deurne, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
RHCE:
DTB_Deurne_10225_62.19 Doop-, trouw- en begraafboek Deurne
Begraafinschrijving Maria, 31-01-1735
Plaats inschrijving: Deurne
Begraafdatum: 31-01-1735
Overledene: Maria
Partner: Willem Peters van de Mortel
Folio: 46
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand
Inventarisnummer: 62.19


BHIC: OpenArchives
Overledene Maria
overleden te Deurne.
echtgenote van Willem Peters van de
Diversen: huisvrouw van
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 31-01-1735
Plaats: Deurne
Bronvermelding Nederduits Gereformeerd begraafboek 1718-1760, archiefnummer 8025, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, inventarisnummer 6, blad 46
Gemeente: Deurne
Periode: 1718-1760
Religie: Nederduits Gereformeerd

Kinderen:

1.
manAdrianus Willems van de Mortel‏
Gedoopt Deurne, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Patroniiem Wilhelmi genoemd bij doop kinderen

Waarom:
- Doopgetuige "Allegonda Luykkeese" is zus
- Voornamelijk ingevoerd op bases van Genealogie-van-Twee-Deurnesche-Families-van-de-Mortel-2002.pdf
- Zus Petronella komt terug als doopgetuige.
- Adrianus Willems van de Mortel is getuige op 09-10-1732 bij een dochter van "Aldegonda Wilhelmi Peeters van de Mortel" - zus? Extra patroniem Peters.

Getuigen:
Huwelijk: Lensen, Leonardus & diricks, Theodorus
Maria: Wilhelmus van den Mortel & Sophia Lenssen
Hermanus: Gerardus Hermani Lenssen & Maria Wilhelmi van den Mortel
Joanna: Joannes Hermen Lenssens & Allegonda Luykkeese
Petrus: Theodorus Dircx & Petronella Wilhelmi van de Mortel
MC: Dirck Hermens & Mari Willems van Mortel
Joannes: Petrus Lensen & Catharina Janse van de Mortel
Joanna: Petrus Goords & Catharina Jansen van de Mortel
Wilhelma: Quirinus van den Borg & Joanna Wilhelmi van de Mortel

Gezin van vader Wilhelmus :
Maria, Petronella, Joanna (& wilhelmus)

NB: Adrianus Willems van de Mortel is getuige bij
Doopinschrijving Petronella Thomasse, 09-10-1732
Moeder: Aldegonda Wilhelmi Peeters van de Mortel <=== Extra Patroniem PEETERS!

Begraven ‎15 jul 1753 Deurne, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Mogelijk:

BHIC: OpenArchives
Overledene Adriaan Willems van de Mortel
Plaats overlijden Deurne
Religie Nederduits Gereformeerd
Bron Nederduits Gereformeerd begraafboek 1718-1760
Datum begraven 15-07-1753
Plaats Deurne
Toegangsnr. 8025
Inv.nr. 6
Folio/pagina 89V
Diversen nalatende vrouw en kinderen


RHCE:
Begraafinschrijving Adriaan Willems van de Mortel, 15-07-1753
DTB_Deurne_10225_62.19 Doop-, trouw- en begraafboek Deurne
Plaats inschrijving: Deurne
Overledene: Adriaan Willems van de Mortel
Folio: 89v
Begraafdatum: 15-07-1753
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijk Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 62.19
Scan online: 00093_D_Deurne_0019_0089v-0090.jpg 93 / 111
"15 July is begraven Adriaan Willemsn van de Mortel nalatende vrouw en kinderen"


[Gebruikersnotities]
Zie ook:
https://www.vandemortel.org/Genealogie-van-Twee-Deurnesche-Families-van-de-Mortel-2002.pdf
Pagina 224

Met dank aan Anton Vissers - zie "kwartieren P. van de Mortel.docx"

2.
womanAllegunda Willem van de Mortel‏
Geboren Deurne, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie huwelijk: geboren te Deurne

Niet gevonden in RHCE Deurne 1690-1705 (Feb2023).

Begraven ‎14 nov 1766 Deurne, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Overledene Aalen Luycas van den Berkmortel
overleden te Deurne.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 14-11-1766
Plaats: Deurne
Bijzonderheden: nalatende man en kinderen
Bronvermelding Nederduits Gereformeerd begraafboek 1760-1774, archiefnummer 8025, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, inventarisnummer 7, blad 18
Gemeente: Deurne
Periode: 1760-1774
Religie: Nederduits Gereformeerd


RHCE:
DTB_Deurne_10225_62.21 Doop-, trouw- en begraafboek Deurne
Begraafinschrijving Aalen Luycas van den Berkmortel, 14-11-1766
Plaats inschrijving: Deurne
Begraafdatum: 14-11-1766
Overledene: Aalen Luycas van den Berkmortel
Folio: 35
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand
Inventarisnummer: 62.21
naarl: man en kinder


RHCE:
DTB_Deurne_10225_62.20 Doop-, trouw- en begraafboek Deurne
Begraafinschrijving Aalen Luycas van den Berkmortel, 14-11-1766
Plaats inschrijving: Deurne
Begraafdatum: 14-11-1766
Overledene: Aalen Luycas van den Berkmortel
Folio: 18
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand
Inventarisnummer: 62.20


3.
woman‎Petronilla Willems van de Mortel‏‎
Gedoopt ‎23 feb 1703 Deurne, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Petronilla van den Mortel
Geslacht Vrouw
Datum doop 23-02-1703
Plaats doop Deurne
Vader Wilhelmus Peters van den Mortel
Moeder Maria Adriani Gielens <== Zie transcriptie: Eduardi.
Getuige Cornelis Peteri van den Mortel
Getuige Petronella Goorts
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1697-1743
Plaats Deurne
Toegangsnr. 8025
Inv.nr. 2
Folio/pagina 78
Religie RK


Transcriptie door GenBronnen:
Deurne D1703-004 - 23-02-1703 - RHCE afb. 23 nr. 2
23 feb: baptizata est Petronilla filia Wilhelmi
Peters van den Mortel et MariƦ Eduardi Gielens
con: suscep: Cornelius Peters van den Mortel
et Petronilla Goorts


RHCE:
DTB_Deurne_10225_62.5 Doop-, trouw- en begraafboek Deurne
Doopinschrijving Petronilla van den Mortel, 23-02-1703
Plaats van inschrijving: Deurne
Datering: 23-02-1703
Dopeling: Petronilla van den Mortel
Vader: Wilhelmus Peters van den Mortel
Moeder: Maria Eduardi Gielens
Getuige: Cornelis Petri van den Mortel & Petronella Goorts
Folio: 11
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand
Inventarisnummer: 62.5Voor meer informatie: bertho@derikx.com