man‎Hendrik Hendrik Peters van Amstel‏‎
Gedoopt ‎8 feb 1589 Gemert, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Bij huwelijk genoemd als "Henricus Henrici van Amstel"
Bij doop zoon Joannes & Peter genoemd als "Henricus Henrici Petri van Amstel"
Bij doop zoon Henrick is zoon broer "magistri Gerardi Amstel, pastoris in Geffen" peter.

BHIC: OpenArchives
Kind Henricus Gelasemaeckers
Vader Henricus Gelasemaeckers
Moeder N.N. N.N.
Getuige 1 Adrianus N.N.
Getuige 2 Jacobus Mercatoris
Soort registratie doopakte
Religie RK
Plaats Gemert
Plaats doop Gemert
Datum doop 08-02-1589
Periode 1586-1590
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1586-1590
Pagina 38
Toegangsnr. 8044
Inv.nr. 27


===
JAARBOEK CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE DEEL 37 1983
De Voorouders van den Haarlemse FAmilie van Amstel door W. Wijnaendts van Resant
Page 88
Hendrik Hendriksz. van Amstel, ged. Gemert 8 febr. 1589, glazenier te Gemert, later te Schijndel, brouwer ald., tr. (ondertr. Gemert 13 okt.) Schijndel 13 nov. 1613 Anna van Grinsven, geb. Schijndel, dr. van Peter Wileemsz. van Grinsven, secretaris van Schijndel en Anna Jansdr. van Helmond.

1609 nov. 26, Gemert. Voor schout en schepenen compareert Anne-ken, dochter van Peeter Engelberts, en verzoekt het gerecht Henrick Hennx van Ampstel onder ede te laten antwoorden met ja of neen op de vraag ,,of hij Henrick . . . haer Anneken vleeschelick hadde bekent gehadt". De schout, met advies van schepenen, gebiedt Henrick op straffe van een goudgulden nu terstond onder ede te verklaren: ja of neen. Henrick vraagt bedenktijd, en heeft daarmee al een goud-gulden verspeeld. Als hij met bmneneen half uur antwoordt wordt de straf verdubbeld. Aldus heeft hij de eed afgelegd en verklaart, dat hij Anneken ,,noyt vleselicken en heeft bekendt, noch oyck noyt sulx van haer geseeght gehadt".
(Gemert R 2).
Henrick van Ampstel, gelaesscryver wordt verder bij koop van land vermeld 7 febr. 1619 en 24 jan. 1620 (R 113, fol. 126 v en 141 v).
===

[Gebruikersnotities]
11082_114_regesten en index.pdf
TRANSCRIPTIES GEMERTS SCHEPENPROTOCOL R 114.
200.
JAN PEETER JOOSTEN heeft vercocht aan HENRICK van AMPSTEL ("gelaesscrijver") een stuk land aan de Beverdijck ...
31 dec. 1627

MOMBOIR van Merike dochter Jan Joris x Ana Davidt Minckelers
11082_114_regesten en index.pdf
TRANSCRIPTIES GEMERTS SCHEPENPROTOCOL R 114.
416.
DAVIDT JAN JORIS, JAN JANSSEN als man van CRISTIJN,
CORNELIS RUTTEN als man van HILLEKEN, MEEUS ANSEMS als momber
van FIJKEN, HENRICK van AMPSTEL als momber van MERIKE, enGERARDT
JORIS als momber van LIJSKE, allen kinderen en erfgenamen
van JAN JORIS, verwekt bij ANNA dv DAVIDT MINCKELERS, hebben na
drie zondagen veiling vercocht ...
19 okt. 1630
.
690. folio 125.
De kinderen en erfgenamen van w. JAN JORIS HOGERS, te weten JAN
JANSSEN, man van CRISTIJNA, MEEUS ANSEMS als momboir van FIJKEN
dv Jan Joris, CORNELIS RUTTEN als man van HILLEKE, HENRIJS van
AMPSTEL als momboir van MERIKE JAN JORIS dochter, en mede voor
DAVIDT JAN JORIS, hebben vercocht aan GERART JORIS, hun oom,
hun deel in de helft van een stuk land aan de Lodderdijck ...
20 sept. 1633

11082_114_regesten en index.pdf
TRANSCRIPTIES GEMERTS SCHEPENPROTOCOL R 114.
693. folio 125 verso.
HENRIJS van AMPSTEL GELAESMAKER heeft vercocht aan GOORT HUIJBERTS, ...
8 nov. 1633
.
721. folio 131.
HENRICK van AMPSTEL heeft vercocht aan GOORT DIERCX MAES THIJS een stuk land ...
30 jan. 1634

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.70&minr=16051323&miview=ldt
5122.70 Index schepenprotocol Schijndel (5122.70)
79 ... Niclaes zoon van Peeter Willems van Griensven en Hendrick van Amstel zijn verschenen Hendrick als man vam Anneken dochter van Peeter Willems en hebben verkocht Jan Jan Dircx Verwetering een rente van 24 gl. [zie ook scan 148]
Datering: 7.2.1635
Plaats: Schijndel

DOCHTER OF ZUS ANNEKE ?
11082_117_regesten en index.pdf
TRANSCRIPTIES GEMERTS SCHEPENPROTOCOL R 117.
272. THOMAS CORNELIS als man van ANNEKE dv HANRICK PETERS van
AMSTEL heeft vercocht aan JAN HEIJLIGERS van AECKEN ruim twee
lopense groesveld genaamd die Helle, neven de Commanderij ...
6 sept. 1641

Handrick Peters van Amstel [wijlen]
- Eelesebeth van Amstel
- Aenken Tomas <== Anneke dv H.P. van Amstel x Thomas Cornelis.
- Mari Ian Gherts
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7341.46&minr=12739798&miview=ldt
56 Menuijt.
Voor Reijnder Ghijsberts van Heumen ende Handrick Dirckx van Grinsven, schepenen in Geffen, zijn verschenen Lijsken [tekent: Eelesebeth van Amstel], Anneken [tekent: Aenken Tomas] ende Maeijken [tekent: Mari Ian Gherts] dochteren wijlen Handrick Peters van Amstel woonende tot Gemert ende oock tot Geldrop, als mede erffgenaemen wijlen heer Gerrit van Amstel. Zij verklaren dat sij noeijt van haer procuratie oft eenige last tsij int generael ofte particulier hebben gepasseert aen Handrick Adrijaens van Amstel omme wegens haer de erffogeden gecommen vanden gemelten heere Gerrit van Amstel zaliger te ontfangen ofte te innen ende verclaerden daer toe den selven Handrick Adriaens van Amstel niet van nooden te hebben, alsoo sij tot het regeren haerder selffs goederen sufficient genoech waeren.
[in marge:] rest het schrijven van dese aen Peter Jan Jans.
Datering: 19-9-1659
Pagina: 185-185
Plaats: Geffen
Toegangsnummer: 7341
Inventarisnummer: 46
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Geffen

Handrick Handricx van Amstel (wijlen) x Anna Peeter Willems van Griensven
- Willem en Peter
- Elisabeth
- Maria x Jan Goyaers van Limberch
- Emerentiana x Pauwels Cornelis Pennincx
- Johan
http://www.henkbeijersarchiefcollectie.nl/historisch_onderzoek/Schijndel_oud_archief/RS.080.doc
OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIJNDEL INV.NR.80
periode 1663 - 1665
fol.8
Voor schepenen zijn verschenen Willem en Peter broers zonen van wijlen Handrick Handricx van Amstel en diens vrouw Anna de dochter van Peeter Willems van Griensven, Elisabeth hun zuster met Daniel van der Aa haar momboir en Jan Goyaers van Limberch (?) man van Maria zijn vrouw, alsmede Pauwels Cornelis Pennincx man van Emerentiana zijn vrouw, Maria en Emerentiana ook dochters van Hendrick van Amstel en Anna van Griensven en ook nog ten behoeve van Johan zoon van Hendrik van Amstel, hebben op basis van procuratiebrieven van 22 november 1662 wettelijk en erfelijk gescheiden en gedeeld de goederen hen aanverstorven via hun overleden ouders:
aan Elisabeth in naam van Johan van Amstel 'seeckere huys BROUHUYS bachuys schuer hof boomgart ende lande daer aen ende bij gelegen onder het Lutteleijnde e.z. Adriaen Hendrick Huebens a.z. aen den gemeynen wech e.e. de kinderen Frederick Goyerts a.e. den gemeynen wech belast met 6 gulden aan de weduwe Roelof Bommarts in Den Bosch te lossen met 600 gl.;
Pauwels Cornelis Pennincx een stuck teulants onder Lutteleijn¬de gemeynlycken genoemt den SCHIJTBOSCH;
Willem Handricx van Amstel twee stucken teulants aen malcande¬ren vijf loopense ondert Delschot belast met 11 gulden aan Hendricxken van de Greef weduwe van Cornelis Janssen te lossen met 200 gl.;
Peeter Hendricx van Amstel een stuck teulants ondert Wijbosch genoemt den SCHABBERT belast met 2 st. min 1 duyt grondcijns aan de heer van Helmond;
Jan Goyerts een stuck teulants ter plaetse voirs. belast met een cijnshoen die met 5 st. betaald kan worden aan de domeinen van Brabant - actum 23 november 1662

WIJLEN:
https://proxy.archieven.nl/235/FF1DC3E3983D472ABDA4A08ACB59F618
5122.80 Index schepenprotocol Schijndel (5122.80)
8 Willem Johan en Peeter broers zonen van wijlen Handrick Handricx van Amstel verwekt bij Anna dochter van Peeter Willems van Griensven met Elisabeth hun zuster, als ook Jan Goyerts van Limborch man van Maria, Pauwels Cornelis Pennincx man van Emerentiana beiden dochters van Handrick van Amstel en Anna van Griensven met scheiding en deling van goederen nagelaten door hun ouders met o.a. huis brouwhuis bakhuis schuur hof boomgaard en landerijenen ondert Lutteleijnde met als belendingen Adriaen Hendrick Huebens, den gemeijnen wech, de kinderen Fredrick Goyerts en den gemeijnen wech [is nu hoek Groeneweg/Hoofdstraat voorheen De Roode Leeuw], met last aan de weduwe van Roelof Blommarts binnen Den Bosch, aan Wouter van Vechel binnen den Bosch, land ondert Lutteleijnde genoemd den Schijtbosch, land onder Delschot bij de erven van het Convent van de Susteren van Orthen en van het Convent der Baselaars binnen Den Bosch, met last aan Handricxken de Greef weduwe van Cornelis Janssen, land onderWijbosch genoemd de Schabbert, cijns aan de Heer van Helmond, land ter plaatse, cijns aan de domeinen van Brabant, met de nodige condities met een memorie aan het slot
Datering: 23.11.1662
Plaats: Schijndel

Ondertrouwd ‎13 okt 1613 Gemert, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd (religieus) ‎13 nov 1613 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Bruidegom Henricus Henrici van Amstel
Bruid Anna Petri Wilhelmi van Griensvel
Woonplaats Schijndel
Datum huwelijk 13-10-1613
Plaats huwelijk Gemert
Religie Rooms-Katholiek
Bron Rooms-Katholiek trouwboek 1609-1625
Plaats Gemert
Toegangsnr. 8044
Inv.nr. 28
Folio/pagina 44


http://gw.geneanet.org/rlhvanrooij
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QX-YZ64?mode=g&i=165&cc=2037960
.
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1965
Rooms Katholiek Schijndel Dopen 1604-1718 Trouwen 1604-1660
.
Image 166 of 818
.
13 november 1613
Initum est matrimonium inter
Henricus Henrici Gemertanus et Annam Petri Wilhelmi van grinsven
coram dno ac mro Andreas pastore
testes fuerunt dns valerius et Petrus matthias (beroepsgetuige/coster)
met:

womanAnna Peter Willem van Grinsven‏
Geboren Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
JAARBOEK CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE DEEL 37 1983
De Voorouders van den Haarlemse FAmilie van Amstel door W. Wijnaendts van Resant
Page 88
Hendrik Hendriksz. van Amstel, ged. Gemert 8 febr. 1589, glazenier te Gemert, later te Schijndel, brouwer ald., tr. (ondertr. Gemert 13 okt.) Schijndel 13 nov. 1613 Anna van Grinsven, geb. Schijndel, dr. van Peter Wileemsz. van Grinsven, secretaris van Schijndel en Anna Jansdr. van Helmond.

[Gebruikersnotities]
TODO Koppel aan andere van grinsven in database

Kinderen:

1.
man‎Henricus Hendrik Van Amstel‏‎
Gedoopt ‎19 feb 1615 Gemert, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Henricus Amstel
Datum doop 19-02-1615
Plaats doop Gemert
Vader Henricus Henrici Amstel
Moeder N.N. N.N.
Getuige Judith Herculis ab Eijnatten
Getuige Gerardus Amstel
Getuige Petrus Henrici
Getuige Maria Guinandi Petri van Amstel
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1609-1625
Plaats Gemert
Toegangsnr. 8044
Inv.nr. 28
Folio/pagina 128
Religie RK


JAARBOEK CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE DEEL 37 1983
De Voorouders van den Haarlemse FAmilie van Amstel door W. Wijnaendts van Resant
Page 89
Henrick, ged. Gemert 19 febr. 1615 (peter en meter: "Petrus Henrici in nomine magistri Gerardi Amstel, pastoris in Geffen, et Judith Hercules ab Eynatten in nomine Mariae Guinandi Petri van Amstel uxoris"").

2.
man‎Guilelmus Hendrik Van Amstel‏‎
Gedoopt ‎18 sep 1616 Gemert, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Guilelmus de Amstel
Datum doop 18-09-1616
Plaats doop Gemert
Vader Henricus Henrici de Amstel
Moeder N.N. N.N.
Getuige Maria N.N.
Getuige Joannes Gerardi ab Aa
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1609-1625
Plaats Gemert
Toegangsnr. 8044
Inv.nr. 28
Folio/pagina 144
Religie RK


3.
manJoannes Hendrik "Johan / Jan" Van Amstel‏
Gedoopt ‎12 dec 1618 Gemert, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Joannes van Amstel
Datum doop 12-12-1618
Plaats doop Gemert
Vader Henricus Henrici Petri van Amstel
Moeder Anna Petri van Grinsven
Getuige Anna Petri van Grinsven ex Schijndel
Getuige Joannes Nicolai
Getuige Diver Bickers
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1609-1625
Plaats Gemert
Toegangsnr. 8044
Inv.nr. 28
Folio/pagina 167
Religie RK


JAARBOEK CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE DEEL 37 1983
De Voorouders van den Haarlemse FAmilie van Amstel door W. Wijnaendts van Resant
Page 89
Johan van Amstel, ged. Gemert 12 dec. 1618, de beroemde kapitein ter zee, overl. Schijndel 29 sept. 1669, tr. 1e Alkmaar 4 dec. 1662 Cornelia Schagen, ged. Alkmaar 23 mei 1625, overleden voor 1667, dr. van Mattijhs Cornelisz. Schagen, dorst van Terschelling, en Maria Wichmansdr. Kerckrinck; tr. 2e (ondertr. Amsterdam 29 jan.) 1667 Anna Boxhoorn, geb. Eindhoven, begr. Amsterdam (O.Z. Kapel) 10 jan. 1726, dr. van Walraven Boxhoorn en Jenneken Aert Jansz.dr. van Helmond; zij tr. 2e (ondertr. Amsterdam 10 dec. 1672) Artus Kool en 3e Amsterdam (N.K.) 1 mei 1685 Cornelis Darval.

Overleden ‎29 sep 1669 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie Schepenakte 122 in notitie bij persoon.

Zie ook Jaarboek CBG 37 1983 p89 in notitie bij geboorte.

Niet gevonden in index BHIC Schijndel 1669. (Mar2021)(Mei2022)(Feb2023)(Apr2024).
‎, leeftijd ongeveer 50 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.269&minr=11945484&miview=ldt
5122.269 Index schepenprotocol Schijndel (5122.269)
Schepenakte 122
Taxatie van goederen nagelaten door kapitein Johan van Amstel overleden op 29 september 1669 aan zijn erfgenamen o.a. een huis onder de Borne ter waarde van 2500 gulden en de Essenencamp ter waarde van 1700 gulden.
Datering: 23 augustus 1670
Pagina: 146
Soort akte: Taxatie
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 269
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

===========================================================================
http://www.henkbeijersarchiefcollectie.nl/genealogie/protocol.269.doc
folio 146
23 augustus 1670
Taxatie van goederen nagelaten door kapitein Johan van Amstel overleden op 29 september 1669 aan zijn erfgenamen o.a. een huis onder de Borne ter waarde van 2500 gulden en de Essenencamp ter waarde van 1700 gulden.

===========================================================================
http://www.henkbeijersarchiefcollectie.nl/publicaties/Schijndel_700_LR.pdf

===========================================================================
http://www.henkbeijersarchiefcollectie.nl/historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Fundatie%20Verhagen.1.doc
1.20
31 januari 1667
Informatie Jan van Amstel

Amsterdam
De Ed. manhaftigen zeeheld Jan van Amstel en Juffr.Anna Bocxhoren verklaren te zamen in de echt te treden dd.31 januari 1667; Amsterdam - 29 januari 1667 huwelijksaangifte van Jan van Amstel en Anna Boxhoren; Schijndel - schuldbekentenis groot f 500,- van Elisabeth aan haren broeder Jan van Amstel, zeekapitein dd.11 november 1662; Schijndel - toestemming van Hendrik van Amstel tot het huwelijk van zijn zoon Jan van Amstel, zeekapitein met Juffr. Cornelia Scaegen dd 26 0ctober 1661;
In den name des Heeren Amen.
Op huijden op den laetsten Januarij 1667 compareerden voor mij Francis Meerhout, openbaar notaris bij den Hove van Hollant geadmitteerd tot Amsterdam residerende, ter presentie van de naervolgende getuijgen door den E. manhaften Johan van Amstel, capitein ter zee, sorterende onder Ed.Mo: collegie ter admiraliteijt binnen deze stede, weduwnaar van wijlen Cornelia Schaegen, toecomende bruidegom, geaccompangeert met den Heer Cornelis Tromp ende den Ed.Heere Joncker Thomas van Egmont van den Nijburch, borgemeester ende Raat der Stadt Alckmaar ter eenre ende Juffr.Anna Bocxhorn, jonge dochter, toecomende bruijt, geassisteerd met Dr.Cristiaan Bocxhorn, haar oom en voocht, ter andere zijde verclarende de voorn. toecoomende bruidegom en bruit met advoij consent en welbehaegen van de voorn. haeren oom ende voocht met malcanderen overeengekomen, verdragen ende geaccordeerd te wesen, om gezamentlijk te vergaderen en treden in den echten staat enzovoorts.
Alle welke conditien antenuptiale voorwaarden de voorn. toecoomende echtgenooten malcanderen belooft hebben enz.
Geteekent Jan van Amstel, Anna Boxhooren, Tromp 1667, Thomas van Egmont van d’Nijnburch, Christiaan Boxhorn, Francois Meerhout notarius publicus.

1.21
18 april 1668
Testament Jan van Amstel.
Hij vermaakt aan Peter van Amstel, Maijcken van Amstel, Emerentiana van Amstel en Lijsbeth van Amstel, zijn broeder en zusters ieder de som van 3000 guldens .
Aan de twee kinderen van zijn overleden broeder Willem van Amstel ieder 250 guldens.
Verder benoemt hij tot universeel erfgenaam zijn huisvrouw.
( Zie verder ook het boek van Bert van der Velden over Jan van Amstel).

1.85
23 januari 1670
Overeenkomst verleden te Amsterdam tussen de broeders en zusters van Jan van Amstel met diens weduwe Anna Boexhorn over het uitkeren van legaten en de verkoop van de Steenen Kamer enz.; er worden bedragen genoemd.

1.86
12 december 1671
Volmacht gepasseerd te Amsterdam van Juffr. Anna Boexhorn tot ’t transporteren van eigendommen aan de broeders en zusters van wijlen haren man de zeeheld Jan van Amstel.

1.87
15 januari 1672
Transport van al de onroerende goederen te Schijndel bezeten van Juffr. Anna Boxhorn aan den broeder en de zusters van wijlen den zeeheld Jan van Amstel.
Hierin staan de veldnamen : Creupel Campken en Essencamp! [zie voor een verklaring het boek ‘het Schijndels landschap’ anno 2003].

===========================================================================
http://www.henkbeijersarchiefcollectie.nl/historisch_onderzoek/Schijndel_oud_archief/RS.083.doc
fol.94
Scheiding en deling door de erfgenamen van Amstel nl. Peter van Amstel, Emmerentiana van Amstel en Elisabeth van Amstel als mede Jan Goyarts van Limborgh x Maijken van Amstel van de goederen die zij in koop en opdracht zijn aangekomen van Anna Boxhoren weduwe van JOHAN VAN AMSTEL zoals blijkt uit een Bossche schepenbrief van 15 januari 1672:

Peter huys esthuys schuere boomgaert ende aengelegen landerij¬en met sijnen houtwasch rechten ende toebehoorten groot ont¬rent sesthien loopense lants ofte daer omtrent begrijpende gelegen onder den Borne gelijck bij de condividenten is affge¬teeckent ende gedesigneert e.z. + e.e. Emmerentiana a.z. Breusten Driessen van Kessel a.e. d egemeijne straet - lasten: 5 gl. 12 st. aan den Heer van Doerne als rentmr. ende sal dit gedeelte daerenboven van hem geven ende betalen aen den derden gedeelte gedeelte Jan Goyarts te deel gevallen aenstonts naer dese deelinge de somme van 220 gl. - item ten tjde voors. te betalen aen Elisabeth condivident de somme van 30 gl. ende daer toe te onderhouden gebuerlycke lasten - dese 220 gl. Jan Goyarts toegedeijlt ende de 30 gl. Elisabeth van Amstel toege¬deijlt resp. te ontfangen van Peter van Amstel bekent de voors. Jan Goyarts ende Elisabeth van Amstel ontfangen te hebben consenterende in de cessatie ten prothocolle - actum deser 25 janauri 1679 - quod attestor Gisb. de Jongh secreta¬ris

Emmerentiana de CAMER met de put staenden voor den eersten huyse ende gedeelte te weten vanden stijl daer de deure vande CAMER aen hangt linie recht ter straete op met de gerechtiche¬ijt vande potinge hoff boomgaert ende aengelegen landerijen houtwasch rechten ende toebehoorten groot ontrent sesthien loopense lants ofte daer omtrent gelegen te rplaetse vs. e.z. + e.e. Peter condivident a.e. Nijken Aelberts ende sullen dese ende den eersten gedeelte niet vermogen malcanderen voor te timmeren ofte daermede eenige schade doen - hier uyt sal jaerlijcx genomen worden vierende halve stuyver aen den Heere van Te(e)ffelen als rentmr. ende sal desen gedeelten aenstonts van ..... ende betalen aen Elisabeth condividente de somme van 200 gl. (Elisabeth bekent die van Emmerentiana ontvangen te hebben 25 februari 1679) ende daeromtrent t'onderhouden gebu¬erlijcke lasten ende sal desen gedeelte haer selven moeten wegen

Elisabeth vijff stucken teullants aen ende teijnde malcanderen te weten twee stucken ende drij stucken achter naest erve Hendrick Roeloffs van Roosmalen e.z. + a.z. Jan Goyaerts condivident streckende voor vanden gemeijne straet tot op erve Peter Willems met sijnen houtwassen etc. ter plaets evoors. gemeynelicken genoemt den ESSENCAMP - hier uyt te gelden jaerlycx 5 st. cijns aan de Heer van Helmond ende sal dit gedeelte toebeuren aenstonts naer dese deylinge van Emmerenti¬ana de somme van 200 gl. - item 30 gl. van den eersten gedeel¬te Peter van Amstel te deel gevallen ten tijde als voor ende daerenboven t'onderhouden gebuerlijcke lasten

Jan Goijaerts nomine uxoris vijff stucken teulants ter plaetse voors. te weten drij stucken ende twee stucken achter gelegen naest den erve den derden gedeelten Elisabeth te deel gevallen ende d'ander sijde Bartel Janssen Pijnappels cum suis strec¬kende voor van den gemeijne straete aff tot op de erve van Peter Willems met allen houtwasch etc. groot int geheel 18 loopensen lants ofte daer omtrent ende sal desen gedeelte moeten wegen die daer over gerecht sijn - lasten: 6 st. 8 penn. grondcijns aan de Heer van Helmond ende sal dit gedeelte toebeuren aenstonts naer de deylinge van Peter van Amstel condivident de somme van 220 gl. ende daerenboven onderhouden gebuerlijcke lasten - actum 25 febrauri 1679
===================================================================

4.
womanMaria Hendrik "Maijken" Van Amstel‏
Gedoopt ‎17 jan 1621 Gemert, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Maria van Amstell
Datum doop 17-01-1621
Plaats doop Gemert
Vader Henricus Henrici van Amstell
Moeder Anna N.N.
Getuige Chaterina Thomae Joannis
Getuige Thomas Cornelij
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1609-1625
Plaats Gemert
Toegangsnr. 8044
Inv.nr. 28
Folio/pagina 192
Religie RK


JAARBOEK CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE DEEL 37 1983
De Voorouders van den Haarlemse FAmilie van Amstel door W. Wijnaendts van Resant
Page 89
Maria, ged. Gemert 17 jan. 1621, tr. Jan Goyartsz. van Limborch 31).
31) H. Bots e.a. Noordbrabantse studenten, Tilburg 1979; Noord-Brab. Almanak 1890, 381.

Begraven ‎5 feb 1714 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte van 15 januari 1672 - zie notitie bij persoon broer Joannes van Amstel.

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QK-M6QZ?cc=2037960&wc=SM4V-168%3A346029401%2C346559401%2C349247101
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > image 2507 of 3203; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Limborg
Marie w.v. Jan Goijerts van
kinderen
Begraafdatum: 5 febr 1714
Schijndel (16) Register van begraven 1704-1721

Niet gevonden in in dex BHIC Schijndel 1714 (Mar2021)(Mei2022)(Jul2023). Index op BHIC Schijndel is incompleet.

[Gebruikersnotities]
Jan Goijaers van Limborg x Maijken Hendricx van Amstel
- Claes
- Anneken
- Henrick
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.149&minr=11939296&miview=ldt
5122.149 Index schepenprotocol Schijndel (5122.149)
Schepenakte 56
Openbaarmaking door Gijsbertus de Jong van een ‘besloten papier’ in het bijzijn van Aelbert. Claes en Anneken meerderjarige kinderen van wijlen Jan Goijaers van Limborg verwekt bij Maijken Hendricx van Amstel, Jan Nelis van der Donck man van Maijkendochter van Hendrik Jans van Limborg, Willem Jans van Vechel voor Michiel meerderjarige zoon van Hendrik Jans van Limborg, welk ‘besloten papier’ het testament dd. 3.12.1691 was van Jan van Limborg en Maijken van Amstel o.a. een huis aan de Broeksedijk [lange interessant akte]
Datering: 14 februari 1714
Pagina: 105v
Soort akte: Openbaarmaking
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 149
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.henkbeijersarchiefcollectie.nl/genealogie/protocol.149.doc
Openbaarmaking door Gijsbertus de Jong van een ‘besloten papier’ in het bijzijn van Aelbert. Claes en Anneken meerderjarige kinderen van wijlen Jan Goijaers van Limborg verwekt bij Maijken Hendricx van Amstel, Jan Nelis van der Donck man van Maijkendochter van Hendrik Jans van Limborg, Willem Jans van Vechel voor Michiel meerderjarige zoon van Hendrik Jans van Limborg, welk ‘besloten papier’ het testament dd. 3.12.1691 was van Jan van Limborg en Maijken van Amstel o.a. een huis aan de Broeksedijk [lange interessant akte] [folio 105 verso op 14 februari 1714]

5.
womanEmerentiana Hendrik Van Amstel‏
Gedoopt ‎8 jan 1623 Gemert, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Emerentiana van Amstel
Datum doop 08-01-1623
Plaats doop Gemert
Vader Henricus van Amstel
Getuige Joanna Jacobi van der Steen
Getuige Ludovicus Jansse Donck
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1609-1625
Plaats Gemert
Toegangsnr. 8044
Inv.nr. 28
Folio/pagina 214
Religie RK


JAARBOEK CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE DEEL 37 1983
De Voorouders van den Haarlemse FAmilie van Amstel door W. Wijnaendts van Resant
Page 90
Emerentiana, ged. Gemert 8 jan. 1623, tr. Pauwels Conelisz. Pennincx 31).
31) H. Bots e.a. Noordbrabantse studenten, Tilburg 1979; Noord-Brab. Almanak 1890, 381.

Begraven ‎26 apr 1708 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Niet gevonden bij Fiches overlijden Schijndel FamilySearch bij Amstel noch Pennincx noch Cornelissen noch Hendriks

Genoemd in akte van 15 januari 1672 - zie notitie bij persoon broer Joannes van Amstel.

Volgens: https://www.dortmans-steverink.nl/
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1965
Rooms Katholiek
Schijndel
Begraven 1667-1671, 1676-1805
Image 139 of 446
26 april 1708
Emmerens, weduwe, laat 4 kinderen na

Te vinden via:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QJ-9WVC?cc=2037960&wc=SM4Z-L23%3A346028901%2C346559401%2C346559402
: 22 August 2014), Nederlands Hervormde > Schijndel > image 139 of 431; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Emmerens wed Paulus Corn Pijnenborg (?) laat 4 kinderen na

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QV-BF9X?cc=2037960&wc=SM4J-ZNY%3A346029401%2C346559401%2C349240901
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > image 3384 of 7983; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Peijnenborg
Emmerens w.v. Paulus Cornelis
4 kinderen
Begraafdatum: 26 april 1708
Schijndel (16) Register van begraven 1704-1721

Niet gevonden op BHIC (Mar2021)(Mei2022)(Jul2023). Index op BHIC Schijndel is incompleet.

[Gebruikersnotities]
Wat betekent onderstaande? Pauwels de echtgenoot van Emerentiana is in 1671 al overleden. Is deze deling na aanleiding van de dood van Emerentiana?

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.147&minr=11938493&miview=ldt
5122.147 Index schepenprotocol Schijndel (5122.147)
Schepenakte 85
Deling van goederen onder
Wouter en
Hendrina kinderen van Paulus Cornelis Pennincx,
Hendrick van der Heijden man van Anneken zijn vrouw,
Huijbert van Puijfflijck man van Jenneken, beiden dochters van Paulus Pennincx,
Paulus Pijnenborgh vader en Anthony Verhoeven voogd over de minderjarige kinderen van Paulus voors. verwekt bij Mechel ook een dochter van Paulus Pennincx verwekt bij Emmerentiana van Amstel zijn vrouw
o.a. huis en land op de Voort en een klein huiske op de Voort, een huis onder de Borne genaamd Greeveceur
Datering: 6 juli 1708
Pagina: 221v
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 147
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.henkbeijersarchiefcollectie.nl/genealogie/protocol.147.doc
Deling van goederen onder Wouter en Hendrina kinderen van Paulus Cornelis Pennincx, Hendrick van der Heijden man van Anneken zijn vrouw, Huijbert van Puijfflijck man van Jenneken, beiden dochters van Paulus Pennincx, Paulus Pijnenborgh vader en Anthony Verhoeven voogd over de minderjarige kinderen van Paulus voors. verwekt bij Mechel ook een dochter van Paulus Pennincx verwekt bij Emmerentiana van Amstel zijn vrouw o.a. huis en land op de Voort en een klein huiske op de Voort, een huis onder deBorne genaamd Greveceur [folio 221 verso op 6 juli 1708]

6.
womanElizabetha Hendrik Van Amstel‏
Gedoopt ‎11 nov 1625 Gemert, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Elizabetha van Amstel
Datum doop 11-11-1625
Plaats doop Gemert
Vader Henricus Henrici van Amstel
Moeder Anna N.N.
Getuige Adamus Leonardi van Strijbosch
Getuige Eustachius Nicolai Gerardi van Beerlicom
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1625-1661
Plaats Gemert
Toegangsnr. 8044
Inv.nr. 30
Folio/pagina 1
Religie RK


JAARBOEK CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE DEEL 37 1983
De Voorouders van den Haarlemse FAmilie van Amstel door W. Wijnaendts van Resant
Page 90
Elizabeth ged. Gemert 11 nov. 1625, tr. 1e Geraert Aertsz. van Kilsdonck, 2e Joost Reyners en 3e Daniel van der Aa, president-schepen van Schijndel 32)
32) Mededeling van J.A.W. Swane aan de heer J.F. van Amstel.

Begraven ‎26 nov 1700 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QV-5XLG?cc=2037960&wc=SM4J-ZNY%3A346029401%2C346559401%2C349240901
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > image 485 of 7983; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Amstel
Elisabeth van
w.v. Daniel van der Aa
1 dochter
Begraafdatum 26 nov 1700
Schijndel (15) Register van begraven

Niet gevonden in index BHIC Schijndel 1700 (Mar2021)(Mei2022)(Jul2023). Index op BHIC Schijndel is incompleet.

[Gebruikersnotities]
http://www.henkbeijersarchiefcollectie.nl/publicaties/historische_nieuwtjes/Historische%20Nieuwtjes.42.doc
Zeeheld Jan van Amstel
Geheel onverwacht leggen twee Schijndelse inwoners, 8 jaren na de dood van de Schijndelse, in Gemert in 1618 geboren, zeeheld Jan van Amstel, nog een verklaring af. Het zijn achtereenvolgens Huijbert Handrickx [70] en de ongetrouwde Lambertken Jan Joosten [50]. Ze zijn benaderd om hun verklaring te laten vastleggen ten behoeve van Elisabeth de dochter van Hendrik van Amstel en zus van de zeeheld. Ze worden beschouwd als geloofwaardige personen en leggen de solemnele eed af, dat ze de waarheid en niets dan de waarheid zullen vertellen. Huijbert verklaart dat hij verschillende keren ten huize van genoemde Elisabeth is geweest, beter bekend als de Steenen Kamer, op momenten dat Jan van Amstel, kapitein op een oorlogsschip in dienst van de Staten Generaal, daar kwam logeren om zich wat te ontspannen en bij te komen van de zeeslagen die hij had moeten leveren. Tijdens die bezoeken heeft Johan van Amstel laten doorschemeren dat zijn zus hem nog 500 gulden schuldig was, waarover zelfs een schuldbrief was opgesteld. Huijbert herhaalt tijdens zijn verklaring de letterlijke woorden die de zeekapitein destijds heeft uitgesproken nadat hij zijn schuld had vereffend nl. ‘Sij mach nu timmeren ende doen met het huijs soo sij wil; ick heb haer mijn schult quijtgescholden ende geschoncken’.
Vervolgens is het de beurt aan Lambertken die vele jaren dienstbode is geweest bij Elisabeth en zich alle bezoeken van Johan aan zijn zuster levendig herinnert. Zij bevestigt de uitspraak van Huijbert.
Huijbert voegt er nog aan toe dat de zeekapitein hem steevast uitnodigde, als hij op de Steenen Kamer logeerde, om hem gezelschap te komen houden en te komen kaarten. Tijdens dat kaartspel zal Huijbert wel de nodige heldhaftige verhalen gehoord hebben over de belevenissen van Johan van Amstel, de zeeslagen waar hij bij betrokken was of de zeepiraterij die hij moest bestrijden.
Deze getuigenverklaring is opgetekend te Sint Michielsgestel in het bijzijn van Handrick Handrick Spierincx en Jan Jansse Spierincx op 23 september 1677.
bron: BHIC toegang 5016 inv.nr. 17 folio 50 en folio 123
Notarisprotocol van Jan van den Heuvel

Mogelijk:
http://www.henkbeijersarchiefcollectie.nl/historisch_onderzoek/Schijndel_oud_archief/SBS.231.doc

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.143&minr=11937911&miview=ldt
5122.143 Index schepenprotocol Schijndel (5122.143)
Schepenakte 45
Borgstelling door Elisabeth Hendricx van Amstel nagelaten weduwe van Daniel van der Aa
Datering: 10 maart 1693
Pagina: 47v
Soort akte: Borgstelling
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 143
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.henkbeijersarchiefcollectie.nl/historisch_onderzoek/collectie_prinsen/COLLECTIE%20PRINSEN.doc
BLOCNOTE 2 – periode 1685-1704 en 1807-1810
pag.7
Borgstelling: Elisabeth Hendrix van Amstel weduwe van Daniel van der Aa stelt zich borg voor de pacht van haar zoon Jan Gerrits van Kilsdonk [10 maart 1693]

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.145&minr=11938184&miview=ldt
5122.145 Index schepenprotocol Schijndel (5122.145)
Schepenakte 30
Volmacht namens Elisabeth van Amstel en haar dochter Jenneken van Amstel en uit naam van Maijken van Amstel , Jan van Grinsven haar neef, admiraal van Wijk voogd over de onmondige kinderen van Peter Willems van Amstel mede-erfgenamen in de goederen nagelaten door wijlen Jan Janssen van Helmont en Margriet van Raaphorst
Datering: 22 september 1699
Pagina: 46v
Soort akte: Machtiging
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 145
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.henkbeijersarchiefcollectie.nl/historisch_onderzoek/collectie_prinsen/COLLECTIE%20PRINSEN.doc
BLOCNOTE 2 – periode 1685-1704 en 1807-1810
Procuratie: Elisabeth van Amstel machtigt Jenneken van Amstel als erfgenamen van Jan Jans van Helmont en Margriet van Raaphorst [22 september 1699]

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.145&minr=11938236&miview=ldt
5122.145 Index schepenprotocol Schijndel (5122.145)
Schepenakte 82
Curatorschap warbij genoemd worden Jenneken Joost Rijnsen, haar neef Jan van Griensven, Geertruijt Jansen van Kilsdonck en haar oom Adriaen Jan Goossens, Pieternella Jansen van Kilsdonck met Jan Wilms van de Ven, erfgenamen van Elisabeth van Amstel over een huis aan de kerk en diverse landerijen
Datering: 15 januari 1701
Pagina: 126
Soort akte: Curatorschap
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 145
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.henkbeijersarchiefcollectie.nl/historisch_onderzoek/collectie_prinsen/COLLECTIE%20PRINSEN.doc
BLOCNOTE 2 – periode 1685-1704 en 1807-1810
pag.19
Procuratie van Jenneken Joost Rijnsen met haar neef Jan van Griensven, Geertruyt Jans van Kilsdonk met haar oom Adriaen Jan Goossens en Pieternella Jans van Kilsdonk met Jan Wilms van der Ven haar momboir, als erfgenamen van Elisabeth van Amstel [15januari 1701]

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.154&minr=11940319&miview=ldt
5122.154 Index schepenprotocol Schijndel (5122.154)
Schepenakte 112
Getuigenverklaring van Wijnant Claes Schevers oud-schepen en Lambert Jansse van der Haigen oud-achtman alhier ter requisitie van Geertruij Janse van Kilsdonck weduwe van Jan Janse van Tongeren die volgens hun verklaring een wettige dochter is van Jan van Kilsdonk verwekt bij Cathalijn Jan Goossens van der Schoot en
Jan van Kilsdonk was een zoon van Gerit van Kilsdonk verwekt bij Elisabeth Hendricx van Amstel <=========
en uit dien hoofde mede gerechtigd tot de fundatie van Juffrouw Anna Vijgen, personen die de comparanten goed gekend hebben omdat ze in Schijndel hebben gewoond en zijn overleden
Datering: 21 april 1738
Pagina: 225v
Soort akte: Getuigenverklaring
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 154
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.henkbeijersarchiefcollectie.nl/genealogie/protocol.154.doc
Getuigenverklaring van Wijnant Claes Schevers oud-schepen en Lambert Jansse van der Haigen oud-achtman alhier ter requisitie van Geertruij Janse van Kilsdonck weduwe van Jan Janse van Tongeren die volgens hun verklaring een wettige dochter is van Jan van Kilsdonk verwekt bij Cathalijn Jan Goossens van der Schoot en Jan van Kilsdonk was een zoon van Gerit van Kilsdonk verwekt bij Elisabeth Hendricx van Amstel en uit dien hoofde mede gerechtigd tot de fundatie van Juffrouw Anna Vijgen, personen die de comparanten goed gekend hebben omdat ze in Schijndel hebben gewoond en zijn overleden [folio 225 verso op 21 april 1738]

7.
woman‎Joanna Hendrik Van Amstel‏‎
Gedoopt ‎19 apr 1629 Gemert, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Joanna van Amstel
Datum doop 19-04-1629
Plaats doop Gemert
Vader Henricus Henrici van Amstel
Moeder Anna N.N.
Getuige Joannes Gerardi de Schaijck
Getuige Agnes Wilhelmi van Grinsven
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1625-1661
Plaats Gemert
Toegangsnr. 8044
Inv.nr. 30
Folio/pagina 22
Religie RK
Diversen nooddoop 17-04-1629


[Gebruikersnotities]
Zie akte 56 van 19-9-1659: "Anneken [tekent: Aenken Tomas] ... dochteren wijlen Handrick Peters van Amstel ..." in notitie bij vader.

Dus mogelijk getrouwd met ene Tomas.

8.
manPeter Hendrik Van Amstel‏
Gedoopt ‎17 feb 1632 Gemert, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Patroniem Hendrik genoemd bij:

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.143&minr=11937906&miview=ldt
5122.143 Index schepenprotocol Schijndel (5122.143)
Schepenakte 40
Momboirseed van Jan Janssen Verhaigen en Hendrik Willems van Griensven wonend ete Sint Michielsgestel over de twee minderjarige kinderen van Corstiaen Willems van Gerwen verwekt bij Anneken dr.v.Peter Hendricx van Amstel <========
Datering: 30 januari 1793
Pagina: 41v
Soort akte: Momboirschap
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 143
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

BHIC: OpenArchives
Kind Petrus van Amstel
Datum doop 17-02-1632
Plaats doop Gemert
Vader Henricus Henrici Petri van Amstel
Moeder Anna N.N.
Getuige Gerardus Michaelis Cremers
Getuige Hildegunda N.N.
Getuige Sophia Nicolai Petri van Grijnsven
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1625-1661
Plaats Gemert
Toegangsnr. 8044
Inv.nr. 30
Folio/pagina 37
Religie RK


Begraven ‎30 nov 1683 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QV-5XLL?cc=2037960&wc=SM4J-ZNY%3A346029401%2C346559401%2C349240901
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > image 488 of 7983; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Amstel
Peter van
laat na: vrouw en 1 dr
begraafdatum: 30 nov 1683
Schijndel (13) Register van Begraven 1667-1671 en 1676-1698

BHIC: OpenArchives
Overledene Peter van Amstel
Datum begraven 30-11-1683
Geslacht m
Plaats overlijden Schijndel
Religie Nederduits Gereformeerd
Bron Nederduits Gereformeerd begraafboek 1667-1671, 1676-1698
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 13
Diversen laet achter sijn huisvrouw ende 1 dochter in de Baers


[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5115.2&minr=12237337&miview=ldt
5115.2 Index Notarieel protocol Den Dungen (5115.2)
Schepenakte 145 Scheldpartij
Voor mij notaris verscheen
Willem Hendrick van Amstel inwoner van Schijndel oud 36 jaar,
Willem Willems van Griensven inwoner van Gestel oud 36 jaar en
Peter Hendricks van Amstel ook inwoner van Schijndel oud 21 jaar <=======
zijde allen geloofwaardige getuigen en hebben op verzoek van Jacob Geerits van Rossem inwoner te Lith het volgende verklaard. De attestanten zijn vandaag ten huize van mij notaris geweest en daar is toen de requirant gekomen die tegen Geert Hendricks van der Loo voorstellen had gedaan over een perceel hooiland in de heerlijkheid Lith ter plaatse genoemd de Drie Mergen, dat de requirant voor de helft aan Geert Hendricks van de Loo verpacht had en waarop deze Geert van der Loo aan de requirant *gij liegt dat ik U het hooi heb afgepacht en ik en ken U niet* en daarna heeft deze Geert de requirant met woorden beledigd, zeggend tot de requirant *gij zijt een schelm en een dief, leugenaar, bedelaar en treugelaar*. Daarop had de requirant niets teruggezegd. De attestanten verklaren dat ze deze Geert Hendricks deze woorden hebben horen zeggen en ze zijn bereid zulks later onder ede te bevestigen. Aldus geschied in Den Dungen ten woonhuize van mij notaris en in aanwezigheid van Jan Adriaens van Os en meester Hendrick Janssen van Lieshout (soms ook Boost genoemd, JT) als getuigen op 20 juni 1652. Ondertekend: Willem Hendrick van Amstel, Willem Willems van Griensven, dit merk is + van Peter Hendriks van Amstel, meester Hendrick Janssen vanLieshout als getuige, quod attestor A. Grahame notaris.
Datering: 20-06-1652
Pagina: 165r
Plaats: Den Dungen
Toegangsnummer: 5115
Inventarisnummer: 2
Bron: Notarissen
Geografische namen: Den Dungen


Voor meer informatie: bertho@derikx.com