man‎Gerrit van Kilsdonk‏‎

Gehuwd
[bron]
Echtgenoot genoemd in aktes mbt Elizabetha - zie notitie bij persoon Elisabetha.

Niet gevonden in index BHIC alle plaatsen 1645-1657 (Mei2022).
met:

womanElizabetha Hendrik Van Amstel‏
Gedoopt ‎11 nov 1625 Gemert, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Elizabetha van Amstel
Datum doop 11-11-1625
Plaats doop Gemert
Vader Henricus Henrici van Amstel
Moeder Anna N.N.
Getuige Adamus Leonardi van Strijbosch
Getuige Eustachius Nicolai Gerardi van Beerlicom
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1625-1661
Plaats Gemert
Toegangsnr. 8044
Inv.nr. 30
Folio/pagina 1
Religie RK


JAARBOEK CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE DEEL 37 1983
De Voorouders van den Haarlemse FAmilie van Amstel door W. Wijnaendts van Resant
Page 90
Elizabeth ged. Gemert 11 nov. 1625, tr. 1e Geraert Aertsz. van Kilsdonck, 2e Joost Reyners en 3e Daniel van der Aa, president-schepen van Schijndel 32)
32) Mededeling van J.A.W. Swane aan de heer J.F. van Amstel.

Begraven ‎26 nov 1700 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QV-5XLG?cc=2037960&wc=SM4J-ZNY%3A346029401%2C346559401%2C349240901
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > image 485 of 7983; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Amstel
Elisabeth van
w.v. Daniel van der Aa
1 dochter
Begraafdatum 26 nov 1700
Schijndel (15) Register van begraven

Niet gevonden in index BHIC Schijndel 1700 (Mar2021)(Mei2022)(Jul2023). Index op BHIC Schijndel is incompleet.
, 1e huwelijk met: Daniel van der Aa, ‎2e huwelijk met: Gerrit van Kilsdonk, 3e huwelijk met: Justus Philippi Rijns
[Gebruikersnotities]
http://www.henkbeijersarchiefcollectie.nl/publicaties/historische_nieuwtjes/Historische%20Nieuwtjes.42.doc
Zeeheld Jan van Amstel
Geheel onverwacht leggen twee Schijndelse inwoners, 8 jaren na de dood van de Schijndelse, in Gemert in 1618 geboren, zeeheld Jan van Amstel, nog een verklaring af. Het zijn achtereenvolgens Huijbert Handrickx [70] en de ongetrouwde Lambertken Jan Joosten [50]. Ze zijn benaderd om hun verklaring te laten vastleggen ten behoeve van Elisabeth de dochter van Hendrik van Amstel en zus van de zeeheld. Ze worden beschouwd als geloofwaardige personen en leggen de solemnele eed af, dat ze de waarheid en niets dan de waarheid zullen vertellen. Huijbert verklaart dat hij verschillende keren ten huize van genoemde Elisabeth is geweest, beter bekend als de Steenen Kamer, op momenten dat Jan van Amstel, kapitein op een oorlogsschip in dienst van de Staten Generaal, daar kwam logeren om zich wat te ontspannen en bij te komen van de zeeslagen die hij had moeten leveren. Tijdens die bezoeken heeft Johan van Amstel laten doorschemeren dat zijn zus hem nog 500 gulden schuldig was, waarover zelfs een schuldbrief was opgesteld. Huijbert herhaalt tijdens zijn verklaring de letterlijke woorden die de zeekapitein destijds heeft uitgesproken nadat hij zijn schuld had vereffend nl. ‘Sij mach nu timmeren ende doen met het huijs soo sij wil; ick heb haer mijn schult quijtgescholden ende geschoncken’.
Vervolgens is het de beurt aan Lambertken die vele jaren dienstbode is geweest bij Elisabeth en zich alle bezoeken van Johan aan zijn zuster levendig herinnert. Zij bevestigt de uitspraak van Huijbert.
Huijbert voegt er nog aan toe dat de zeekapitein hem steevast uitnodigde, als hij op de Steenen Kamer logeerde, om hem gezelschap te komen houden en te komen kaarten. Tijdens dat kaartspel zal Huijbert wel de nodige heldhaftige verhalen gehoord hebben over de belevenissen van Johan van Amstel, de zeeslagen waar hij bij betrokken was of de zeepiraterij die hij moest bestrijden.
Deze getuigenverklaring is opgetekend te Sint Michielsgestel in het bijzijn van Handrick Handrick Spierincx en Jan Jansse Spierincx op 23 september 1677.
bron: BHIC toegang 5016 inv.nr. 17 folio 50 en folio 123
Notarisprotocol van Jan van den Heuvel

Mogelijk:
http://www.henkbeijersarchiefcollectie.nl/historisch_onderzoek/Schijndel_oud_archief/SBS.231.doc

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.143&minr=11937911&miview=ldt
5122.143 Index schepenprotocol Schijndel (5122.143)
Schepenakte 45
Borgstelling door Elisabeth Hendricx van Amstel nagelaten weduwe van Daniel van der Aa
Datering: 10 maart 1693
Pagina: 47v
Soort akte: Borgstelling
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 143
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.henkbeijersarchiefcollectie.nl/historisch_onderzoek/collectie_prinsen/COLLECTIE%20PRINSEN.doc
BLOCNOTE 2 – periode 1685-1704 en 1807-1810
pag.7
Borgstelling: Elisabeth Hendrix van Amstel weduwe van Daniel van der Aa stelt zich borg voor de pacht van haar zoon Jan Gerrits van Kilsdonk [10 maart 1693]

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.145&minr=11938184&miview=ldt
5122.145 Index schepenprotocol Schijndel (5122.145)
Schepenakte 30
Volmacht namens Elisabeth van Amstel en haar dochter Jenneken van Amstel en uit naam van Maijken van Amstel , Jan van Grinsven haar neef, admiraal van Wijk voogd over de onmondige kinderen van Peter Willems van Amstel mede-erfgenamen in de goederen nagelaten door wijlen Jan Janssen van Helmont en Margriet van Raaphorst
Datering: 22 september 1699
Pagina: 46v
Soort akte: Machtiging
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 145
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.henkbeijersarchiefcollectie.nl/historisch_onderzoek/collectie_prinsen/COLLECTIE%20PRINSEN.doc
BLOCNOTE 2 – periode 1685-1704 en 1807-1810
Procuratie: Elisabeth van Amstel machtigt Jenneken van Amstel als erfgenamen van Jan Jans van Helmont en Margriet van Raaphorst [22 september 1699]

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.145&minr=11938236&miview=ldt
5122.145 Index schepenprotocol Schijndel (5122.145)
Schepenakte 82
Curatorschap warbij genoemd worden Jenneken Joost Rijnsen, haar neef Jan van Griensven, Geertruijt Jansen van Kilsdonck en haar oom Adriaen Jan Goossens, Pieternella Jansen van Kilsdonck met Jan Wilms van de Ven, erfgenamen van Elisabeth van Amstel over een huis aan de kerk en diverse landerijen
Datering: 15 januari 1701
Pagina: 126
Soort akte: Curatorschap
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 145
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.henkbeijersarchiefcollectie.nl/historisch_onderzoek/collectie_prinsen/COLLECTIE%20PRINSEN.doc
BLOCNOTE 2 – periode 1685-1704 en 1807-1810
pag.19
Procuratie van Jenneken Joost Rijnsen met haar neef Jan van Griensven, Geertruyt Jans van Kilsdonk met haar oom Adriaen Jan Goossens en Pieternella Jans van Kilsdonk met Jan Wilms van der Ven haar momboir, als erfgenamen van Elisabeth van Amstel [15januari 1701]

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.154&minr=11940319&miview=ldt
5122.154 Index schepenprotocol Schijndel (5122.154)
Schepenakte 112
Getuigenverklaring van Wijnant Claes Schevers oud-schepen en Lambert Jansse van der Haigen oud-achtman alhier ter requisitie van Geertruij Janse van Kilsdonck weduwe van Jan Janse van Tongeren die volgens hun verklaring een wettige dochter is van Jan van Kilsdonk verwekt bij Cathalijn Jan Goossens van der Schoot en
Jan van Kilsdonk was een zoon van Gerit van Kilsdonk verwekt bij Elisabeth Hendricx van Amstel <=========
en uit dien hoofde mede gerechtigd tot de fundatie van Juffrouw Anna Vijgen, personen die de comparanten goed gekend hebben omdat ze in Schijndel hebben gewoond en zijn overleden
Datering: 21 april 1738
Pagina: 225v
Soort akte: Getuigenverklaring
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 154
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.henkbeijersarchiefcollectie.nl/genealogie/protocol.154.doc
Getuigenverklaring van Wijnant Claes Schevers oud-schepen en Lambert Jansse van der Haigen oud-achtman alhier ter requisitie van Geertruij Janse van Kilsdonck weduwe van Jan Janse van Tongeren die volgens hun verklaring een wettige dochter is van Jan van Kilsdonk verwekt bij Cathalijn Jan Goossens van der Schoot en Jan van Kilsdonk was een zoon van Gerit van Kilsdonk verwekt bij Elisabeth Hendricx van Amstel en uit dien hoofde mede gerechtigd tot de fundatie van Juffrouw Anna Vijgen, personen die de comparanten goed gekend hebben omdat ze in Schijndel hebben gewoond en zijn overleden [folio 225 verso op 21 april 1738]

Voor meer informatie: bertho@derikx.com