man‎Johannis Gerrits Verhagen‏‎
Geboren ‎± 1722 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie huwelijk: "Geboorteplaats Schijndel"

Zie notities bij persoon: twee personen met zelfde naam - mogelijk broers.

BHIC: OpenArchives
Dopeling Joannes Gerardi Joannis Verhaegen
Vader Gerardus Joannis Verhaegen
Moeder Ida Anthonii van der Heijden
Getuige Wilhelma Joannis Verhaegen & Henricus Joannis van der Haegen
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 08-07-1720
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1719-1725, archiefnummer 1455, inventarisnummer 7, blad 11r03
Gemeente: Schijndel
Periode: 1719-1725
Religie: Rooms-Katholiek


BHIC: OpenArchives
Dopeling Joannes Gerardi Joannis Verhaagen
Vader Gerardus Joannis Verhaagen
Moeder Ida Antonii van der Heijde
Getuige Wilhelmus Joannis van der Haagen & Judoca Lamberti van der Haagen
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 22-10-1723
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1719-1725, archiefnummer 1455, inventarisnummer 7, blad 40v03
Gemeente: Schijndel
Periode: 1719-1725
Religie: Rooms-Katholiek


Begraven ‎28 apr 1784 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 4 van 8 mei 1779.
Zie akte 92 van 10 mei 1784: "Staat en inventaris der goederen van Jan Gerit Verhagen en Meggel Bartel Schevers beiden overleden en over hun 2 minderjarige kinderen"

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.283&minr=11948586&miview=ldt
5122.283 Index schepenprotocol Schijndel (5122.283)
Schepenakte 57 Lijst der doden over de periode april tot en met juni 1784
Jan Gerrits Verhagen – laat vrouw en kinderen na [28 april]
Meggel wed. van Jan Gerrits Verhagen – laat kinderen na [4 mei]

BHIC: OpenArchives
Overledene Jan Gerrits Verhagen
Datum begraven 28-04-1784
Geslacht m
Plaats overlijden Schijndel
Religie Nederduits Gereformeerd
Bron Nederduits Gereformeerd begraafboek 1767-1784
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 20
Diversen laat vrouw en kinderen na


[Gebruikersnotities]
TWEE PERSONEN MET ZELFDE NAAM MOGELIJK BROERS

MOGELIJK:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.184&minr=11641264&miview=ldt
7636.184 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.184)
14 Questie tusschen Jan van Boerdonk woonende tot Schijndel, schoonsoone van de weduwe Jan Aerts van der Aa. Jan Gerit Verhaagen. Jan Gerit Verhagen. Jan Aart van der Aa voornoemt.
Datering: 1751

MOGELIJK OUDERLIJK GEZIN:
BEVAT JAN EN JOHANNIS !!!!!
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.160&minr=12052333&miview=ldt
5122.160 Index schepenprotocol Schijndel (5122.160)
80 Deling van goederen onder Adriaan Gerits Verhagen, Antony Gerits Verhagen, Jan Gerits Verhagen, Johannis Gerits Verhagen, Anneke Gerits Verhagen jonge dochter, Dirk Hendrik Bevers man van Maria Gerits Verhagen, allen kinderen en erfgenamen van wijlen Gerit Janse Verhagen in huwelijk gehad hebbende Eijken Teunis Dirx van der Heijden [landerijen].
Datering: 10 februari 1755

MOGELIJK:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.160&minr=12052335&miview=ldt
5122.160 Index schepenprotocol Schijndel (5122.160)
82 Getuigenverklaring van Wouter Cornelis Pijnenborgh, Adriaan Willems van Heretum, Eijmbert van de Vorstenbosch, Johannis Gerits Verhagen, Antony Jan Teunisse Verhagen en Ansem van der Eerden die allen present waren op 11 februari 1755 in de herberg van Aart Hendrix van de Laarschot waarbij Wouter verklaart dat hij toen twee personen heeft gezien die een kwestie met elkaar hadden en handgemeen werden en toen hij vroeg naar de namen van die kemphanen kreeg hij als antwoord Johannis Gerits Verhagen en Hendrik Francois Verhoeven en bovendien ag hij dat in de herberg ‘een hoop mensschen op malkanderen vielen en questieus waren en dat Hendrik Francois Verhoeven en Dirk Jansse van der Sanden met malkanderen handgemeen waaren’. ....
Datering: 24 februari 1755

!!!
!!! TWEE PERSONEN
!!!
https://proxy.archieven.nl/235/C5061367DDD04C0B922AE4F4F5927F19
5122.109 Index schepenprotocol Schijndel (5122.109)
87 Belening door Johannis Gerits Verhagen aan Jan Geerits Verhagen
Datering: 1763

ANDER PERSOON - BROER? ZIE BOVEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.67&minr=14236189&miview=ldt
5121.67 Index Schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.67)
Adriaan en Boudewijn Peeter Hellings, wonend Schijndel
Jacomijna Peeter Hellings weduwe van Jan, wonend te Schijndel
wijlen Jan Gerrits Verhaagen, eerder man van
Catharina Peeter Hellings, weduwe van Hendrick, wonend te St. Michielsgestel
wijlen Hendrik van Sandbeek, eerder man van
dokter Robert
Michiel van der Meulen
Datering: 1763-1772

https://proxy.archieven.nl/235/9B3215DFC29043A2BF0D2C378D8B5BA4
5122.109 Index schepenprotocol Schijndel (5122.109)
137 Gelofte van Jan Geerit Jansse Verhagen een Jan Janssen Verhagen
Datering: 1764

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.110&minr=19081066&miview=ldt
5122.110 Index schepenprotocol Schijndel (5122.110)
86 Gelofte van Jan Geerits Verhagen aan de Heer Christiaan Godschalk
Datering: 1766

https://proxy.archieven.nl/235/93A5C6978F6A4937890CF07BB5E34575
5113.11 Index notarieel protocol Schijndel (5113.11)
Hendrik Peter Hellings weduwnaar van Jenneke van Kessel benoemt zijn zuster Jacomijn Peters Hellings weduwe van wijlen Jan Geerits Verhagen tot enig erfgenaam.
Datering: 01-04-1767

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.281&minr=11948295&miview=ldt
5122.281 Index schepenprotocol Schijndel (5122.281)
74 Taxatie van de goederen van Hendrik Peter Hellings overleden op 8 april 1767 – Jacobijn Peter Hellings weduwe van wijlen Jan Gerits Verhagen is de erfgenaam.
Datering: 8 mei 1767

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.135&minr=13636739&miview=ldt
5122.135 Index schepenprotocol Schijndel (5122.135)
18 Opdracht van dezelfde aan Jan Geerits Verhagen
Datering: 1771

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.166&minr=12054190&miview=ldt
5122.166 Index schepenprotocol Schijndel (5122.166)
127 Deling van goederen onder Dielis en Jan Scheevers, Johannis Geerits Verhagen man van Meggel Schevers, ...
Datering: 23 maart 1771

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.166&minr=12054192&miview=ldt
5122.166 Index schepenprotocol Schijndel (5122.166)
129 [zie ook folio 264] Nominatie der borgemeesters van Schijndel ... voor Elschot: Johannis Geerits Verhagen of de weduwe Peter Smits of haar zoon * ...
Datering: 26 maart 1771

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.167&minr=12054258&miview=ldt
5122.167 Index schepenprotocol Schijndel (5122.167)
18 Verhuur aan Johannes Jansse van Overbeek wonende te Sint Michielsgestel en Jacomijn Peter Hellings weduwe van Jan Gerits Verhagen – huis in het Venusstraatje
Datering: 30 november 1771

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.167&minr=12054287&miview=ldt
5122.167 Index schepenprotocol Schijndel (5122.167)
47 Nominatie van de borgemeesters nl. ... voor Elschot Johannis Gerit Verhagen * en Dirk Bevers ...
Datering: 28 maart 1772

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.168&minr=12054504&miview=ldt
5122.168 Index schepenprotocol Schijndel (5122.168)
98 Deling van goederen waarbij betrokken zijn Johannis Jan Gerit Verhagen en Jennemie Jan Gerits Verhagen, Johasnnis Jansse van Heretum, Willem Jansse van Heretum, Wijnant Jansse van Heretum, Klaas Jansse van Heretum, Willem van Empel man van Annemie Jansse van Heretum, Jan Corstiaan Verhagen man van Willemijn Jansse van Heretum, Dirk Jansse van Dooremaelen man van Adriaantje Jansse van Heretum, allen erfgenamen van hun ouders die deze goederen hebben verkregen bij erfenis van Hendrick Peter Hellings en Gijsbert Peeter Hens Jorissen
Datering: 6 juni 1775

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.168&minr=12054540&miview=ldt
5122.168 Index schepenprotocol Schijndel (5122.168)
134 Deling van goederen van wijlen Jan van Heretum en Elisabeth Wijnant Schevers waarbij de erfgenamen zijn: Dielis Bartel, Jan Bartel, Johannis Bartel, Hendrik Bartel, Wijnant Bartel en Francus Bartel Schevers, Johannis Gerit Verhagen gehuwd met Meggel Bartel Schevers en Anneke Bartel Schevers weduwe van wijlen Eijmbert Eijmbert Voets – huis op het Oetelaar
Datering: 27 februari 1776

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.169&minr=11940602&miview=ldt
5122.169 Index schepenprotocol Schijndel (5122.169)
174 Deling van goederen onder de kinderen van Bartel Wijnand Schevers en Hendrina Hendrik Spierings beiden overleden, hun kinderen Dielis Bartel, Jan Bartel, Jan Gerit Verhagen man van Meggel Bartel Schevers, Johannis Bartel, Anneke Bartel weduwe van Eijmbert Eijmbert Voets, Wijnant Bartel, Annemieke Bartel, Hendrik Bartel – huis onder Wijbosch genaamd de Zandkant – huis onder Elschot en nog een huis onder Elschot van ouds genaamd den Engelsman
Datering: [1779]

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.170&minr=11940606&miview=ldt
5122.170 Index schepenprotocol Schijndel (5122.170)
4 Procuratie op Jan Bartel Schevers en Jan Geerits Verhagen gehuwd met Mechel Bartel Schevers – huis genaamd ‘den Engelsman’ [gehucht
Elschot]
Datering: 8 mei 1779

!!!
VOOGD van kids wordt: Jan Arien Gerit Wouters (zie akte 22 van 28 februari 1785: man van Anneke Geerits Verhagen - zij is de zus van Anthony Geerits Verhagen en van wijlen Johannis Geerit Verhagen x Adriaantie Aarts van der Aa)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.172&minr=11940893&miview=ldt
5122.172 Index schepenprotocol Schijndel (5122.172)
Schepenakte 92
Staat en inventaris der goederen van Jan Gerit Verhagen en Meggel Bartel Schevers beiden overleden en over hun 2 minderjarige kinderen zijn aangesteld als regerend voogd Jan Arien Gerit Wouters en Johannis Bartel Schevers als toeziend voogd
Datering: 10 mei 1784

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.173&minr=11940924&miview=ldt
5122.173 Index schepenprotocol Schijndel (5122.173)
8 Deling van goederen onder de kinderen van wijlen Aart Adriaans van der Aa en Hendrien Jan Hendrik Hubens, Adriaantje Aart van der Aa weduwe van Johannes Gerits Verhagen, Paulus Anthony Smits gehuwd met Willemijn Aart van der Aa en Johannis Aart van der Aa – huis aan het Elderbroek en een huis onder de Borne
Datering: 14 december 1784

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.173&minr=11940938&miview=ldt
5122.173 Index schepenprotocol Schijndel (5122.173)
22 Staat en inventaris van Adriaantie Aarts van der Aa weduwe van Johannis Geert Verhagen – erfgenamen: Anthony Geerits Verhagen en Hendrik Jan Ariën Gerit Wouters man van Anneke Geerits Verhagen broer en zus van wijlen Johannis Geerit Verhagen o.a.huis onder Elschot
Datering: 28 februari 1785

Ondertrouwd ‎7 jun 1755 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd ‎22 jun 1755 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland, leeftijd ongeveer 33 jaar
[bron]
Zie erfdeling vader Mechel: "Johannis Geerits Verhagen man van Meggel Schevers,""- zie notitie bij persoon vader.

BHIC:
Bruidegom Jan Verhagen
Geboorteplaats Schijndel
Woonplaats Schijndel
Opmerkingen jongeman
Bruid Meggelina Scheevers
Geboorteplaats Schijndel
Woonplaats Schijndel
Opmerkingen jongedochter
Datum huwelijk 22-06-1755
Plaats huwelijk Schijndel
Datum ondertrouw 07-06-1755
Religie Schepenbank
Bron Schepenbank trouwboek 1722-1756
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 24
Folio/pagina 214r


BHIC: OpenArchives
Bruidegom Joannes Verhagen
Bruid Mechelina Schevaerts
Datum huwelijk 22-06-1755
Religie Rooms-Katholiek
Bron Rooms-Katholiek trouwboek 1669-1772
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 41
Folio/pagina 160r
Diversen Get: Henricus Joannis Ariens en Anna Gerits Verhagen


Kids:
Gertrudis: Machtildis Bartel Schevaers Moeder Schijndel 05-09-1759 doopakte - getuigen: Joannes Verhagen & Henrica Schevars
Bartholomeus: Schevers Mechtildis Bartholomei Moeder Schijndel 27-01-1771 doopakte - getuigen: Adrianus Gerardi Verhagen & Joanna Theodori Schevers
Geertrui: Schevers Megchel Moeder Schijndel 22-07-1832 overlijdensakte
Barthel: Schevers Megchel Moeder Schijndel 14-03-1850 overlijdensakte

Gehuwd (religieus) ‎22 jun 1755 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland (28 jaar gehuwd) met:

womanMechtildis Bartholomeus Schevers‏, leeftijd bij huwelijk ongeveer 30 jaar
Gedoopt ‎28 sep 1724 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Mechtildis Bartholomei Scheffers
Geslacht Vrouw
Datum doop 28-09-1724
Plaats doop Schijndel
Vader Bartholomeus Scheffers
Moeder Henrica Henrici Spieringhs
Getuige Henricus Spieringhs
Getuige Joanna Winandi Scheffers
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1719-1725
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 7
Folio/pagina 51r03


"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QV-28J2?cc=2037960&wc=SM4N-4W5%3A346029401%2C346559401%2C349229701
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Dopen 1604-1811 (N-T) > image 1444 of 3031; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Scheffers
Mechtildis
Bartholomeus
Spieringhs Henrica Henricus
28 sept 1724
Schijndel -7- RK Doopboek 1719-1725

Begraven ‎4 mei 1784 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in erfdeling vader op 23 maart 1771. Zie notitie bij persoon vader.
Genoemd in akte 4 van 8 mei 1779.
Zie akte 92 van 10 mei 1784: "Staat en inventaris der goederen van Jan Gerit Verhagen en Meggel Bartel Schevers beiden overleden en over hun 2 minderjarige kinderen"

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.283&minr=11948586&miview=ldt
5122.283 Index schepenprotocol Schijndel (5122.283)
Schepenakte 57 Lijst der doden over de periode april tot en met juni 1784
Jan Gerrits Verhagen – laat vrouw en kinderen na [28 april]
Meggel wed. van Jan Gerrits Verhagen – laat kinderen na [4 mei]

Niet gevonden in index BHIC Schijndel 1784. (Mar2021)(Mei2022)(Jul2023). Index op BHIC Schijndel is incompleet.

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.168&minr=12054540&miview=ldt
5122.168 Index schepenprotocol Schijndel (5122.168)
134 Deling van goederen van wijlen Jan van Heretum en Elisabeth Wijnant Schevers waarbij de erfgenamen zijn: Dielis Bartel, Jan Bartel, Johannis Bartel, Hendrik Bartel, Wijnant Bartel en Francus Bartel Schevers, Johannis Gerit Verhagen gehuwd met Meggel Bartel Schevers en Anneke Bartel Schevers weduwe van wijlen Eijmbert Eijmbert Voets – huis op het Oetelaar
Datering: 27 februari 1776

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.169&minr=11940602&miview=ldt
5122.169 Index schepenprotocol Schijndel (5122.169)
174 Deling van goederen onder de kinderen van Bartel Wijnand Schevers en Hendrina Hendrik Spierings beiden overleden, hun kinderen Dielis Bartel, Jan Bartel, Jan Gerit Verhagen man van Meggel Bartel Schevers, Johannis Bartel, Anneke Bartel weduwe van Eijmbert Eijmbert Voets, Wijnant Bartel, Annemieke Bartel, Hendrik Bartel – huis onder Wijbosch genaamd de Zandkant – huis onder Elschot en nog een huis onder Elschot van ouds genaamd den Engelsman
Datering: [1779]

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.170&minr=11940606&miview=ldt
5122.170 Index schepenprotocol Schijndel (5122.170)
4 Procuratie op Jan Bartel Schevers en Jan Geerits Verhagen gehuwd met Mechel Bartel Schevers – huis genaamd ‘den Engelsman’ [gehucht
Elschot]
Datering: 8 mei 1779


TWEE PERSONEN MET ZELFDE NAAM MOGELIJK BROERS

MOGELIJK:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.184&minr=11641264&miview=ldt
7636.184 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.184)
14 Questie tusschen Jan van Boerdonk woonende tot Schijndel, schoonsoone van de weduwe Jan Aerts van der Aa. Jan Gerit Verhaagen. Jan Gerit Verhagen. Jan Aart van der Aa voornoemt.
Datering: 1751

MOGELIJK OUDERLIJK GEZIN:
BEVAT JAN EN JOHANNIS !!!!!
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.160&minr=12052333&miview=ldt
5122.160 Index schepenprotocol Schijndel (5122.160)
80 Deling van goederen onder Adriaan Gerits Verhagen, Antony Gerits Verhagen, Jan Gerits Verhagen, Johannis Gerits Verhagen, Anneke Gerits Verhagen jonge dochter, Dirk Hendrik Bevers man van Maria Gerits Verhagen, allen kinderen en erfgenamen van wijlen Gerit Janse Verhagen in huwelijk gehad hebbende Eijken Teunis Dirx van der Heijden [landerijen].
Datering: 10 februari 1755

MOGELIJK:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.160&minr=12052335&miview=ldt
5122.160 Index schepenprotocol Schijndel (5122.160)
82 Getuigenverklaring van Wouter Cornelis Pijnenborgh, Adriaan Willems van Heretum, Eijmbert van de Vorstenbosch, Johannis Gerits Verhagen, Antony Jan Teunisse Verhagen en Ansem van der Eerden die allen present waren op 11 februari 1755 in de herberg van Aart Hendrix van de Laarschot waarbij Wouter verklaart dat hij toen twee personen heeft gezien die een kwestie met elkaar hadden en handgemeen werden en toen hij vroeg naar de namen van die kemphanen kreeg hij als antwoord Johannis Gerits Verhagen en Hendrik Francois Verhoeven en bovendien ag hij dat in de herberg ‘een hoop mensschen op malkanderen vielen en questieus waren en dat Hendrik Francois Verhoeven en Dirk Jansse van der Sanden met malkanderen handgemeen waaren’. ....
Datering: 24 februari 1755

!!!
!!! TWEE PERSONEN
!!!
https://proxy.archieven.nl/235/C5061367DDD04C0B922AE4F4F5927F19
5122.109 Index schepenprotocol Schijndel (5122.109)
87 Belening door Johannis Gerits Verhagen aan Jan Geerits Verhagen
Datering: 1763

ANDER PERSOON - BROER? ZIE BOVEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.67&minr=14236189&miview=ldt
5121.67 Index Schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.67)
Adriaan en Boudewijn Peeter Hellings, wonend Schijndel
Jacomijna Peeter Hellings weduwe van Jan, wonend te Schijndel
wijlen Jan Gerrits Verhaagen, eerder man van
Catharina Peeter Hellings, weduwe van Hendrick, wonend te St. Michielsgestel
wijlen Hendrik van Sandbeek, eerder man van
dokter Robert
Michiel van der Meulen
Datering: 1763-1772

https://proxy.archieven.nl/235/9B3215DFC29043A2BF0D2C378D8B5BA4
5122.109 Index schepenprotocol Schijndel (5122.109)
137 Gelofte van Jan Geerit Jansse Verhagen een Jan Janssen Verhagen
Datering: 1764

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.110&minr=19081066&miview=ldt
5122.110 Index schepenprotocol Schijndel (5122.110)
86 Gelofte van Jan Geerits Verhagen aan de Heer Christiaan Godschalk
Datering: 1766

https://proxy.archieven.nl/235/93A5C6978F6A4937890CF07BB5E34575
5113.11 Index notarieel protocol Schijndel (5113.11)
Hendrik Peter Hellings weduwnaar van Jenneke van Kessel benoemt zijn zuster Jacomijn Peters Hellings weduwe van wijlen Jan Geerits Verhagen tot enig erfgenaam.
Datering: 01-04-1767

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.281&minr=11948295&miview=ldt
5122.281 Index schepenprotocol Schijndel (5122.281)
74 Taxatie van de goederen van Hendrik Peter Hellings overleden op 8 april 1767 – Jacobijn Peter Hellings weduwe van wijlen Jan Gerits Verhagen is de erfgenaam.
Datering: 8 mei 1767

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.135&minr=13636739&miview=ldt
5122.135 Index schepenprotocol Schijndel (5122.135)
18 Opdracht van dezelfde aan Jan Geerits Verhagen
Datering: 1771

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.166&minr=12054190&miview=ldt
5122.166 Index schepenprotocol Schijndel (5122.166)
127 Deling van goederen onder Dielis en Jan Scheevers, Johannis Geerits Verhagen man van Meggel Schevers, ...
Datering: 23 maart 1771

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.166&minr=12054192&miview=ldt
5122.166 Index schepenprotocol Schijndel (5122.166)
129 [zie ook folio 264] Nominatie der borgemeesters van Schijndel ... voor Elschot: Johannis Geerits Verhagen of de weduwe Peter Smits of haar zoon * ...
Datering: 26 maart 1771

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.167&minr=12054258&miview=ldt
5122.167 Index schepenprotocol Schijndel (5122.167)
18 Verhuur aan Johannes Jansse van Overbeek wonende te Sint Michielsgestel en Jacomijn Peter Hellings weduwe van Jan Gerits Verhagen – huis in het Venusstraatje
Datering: 30 november 1771

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.167&minr=12054287&miview=ldt
5122.167 Index schepenprotocol Schijndel (5122.167)
47 Nominatie van de borgemeesters nl. ... voor Elschot Johannis Gerit Verhagen * en Dirk Bevers ...
Datering: 28 maart 1772

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.168&minr=12054504&miview=ldt
5122.168 Index schepenprotocol Schijndel (5122.168)
98 Deling van goederen waarbij betrokken zijn Johannis Jan Gerit Verhagen en Jennemie Jan Gerits Verhagen, Johasnnis Jansse van Heretum, Willem Jansse van Heretum, Wijnant Jansse van Heretum, Klaas Jansse van Heretum, Willem van Empel man van Annemie Jansse van Heretum, Jan Corstiaan Verhagen man van Willemijn Jansse van Heretum, Dirk Jansse van Dooremaelen man van Adriaantje Jansse van Heretum, allen erfgenamen van hun ouders die deze goederen hebben verkregen bij erfenis van Hendrick Peter Hellings en Gijsbert Peeter Hens Jorissen
Datering: 6 juni 1775

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.168&minr=12054540&miview=ldt
5122.168 Index schepenprotocol Schijndel (5122.168)
134 Deling van goederen van wijlen Jan van Heretum en Elisabeth Wijnant Schevers waarbij de erfgenamen zijn: Dielis Bartel, Jan Bartel, Johannis Bartel, Hendrik Bartel, Wijnant Bartel en Francus Bartel Schevers, Johannis Gerit Verhagen gehuwd met Meggel Bartel Schevers en Anneke Bartel Schevers weduwe van wijlen Eijmbert Eijmbert Voets – huis op het Oetelaar
Datering: 27 februari 1776

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.169&minr=11940602&miview=ldt
5122.169 Index schepenprotocol Schijndel (5122.169)
174 Deling van goederen onder de kinderen van Bartel Wijnand Schevers en Hendrina Hendrik Spierings beiden overleden, hun kinderen Dielis Bartel, Jan Bartel, Jan Gerit Verhagen man van Meggel Bartel Schevers, Johannis Bartel, Anneke Bartel weduwe van Eijmbert Eijmbert Voets, Wijnant Bartel, Annemieke Bartel, Hendrik Bartel – huis onder Wijbosch genaamd de Zandkant – huis onder Elschot en nog een huis onder Elschot van ouds genaamd den Engelsman
Datering: [1779]

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.170&minr=11940606&miview=ldt
5122.170 Index schepenprotocol Schijndel (5122.170)
4 Procuratie op Jan Bartel Schevers en Jan Geerits Verhagen gehuwd met Mechel Bartel Schevers – huis genaamd ‘den Engelsman’ [gehucht
Elschot]
Datering: 8 mei 1779

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.173&minr=11940924&miview=ldt
5122.173 Index schepenprotocol Schijndel (5122.173)
8 Deling van goederen onder de kinderen van wijlen Aart Adriaans van der Aa en Hendrien Jan Hendrik Hubens, Adriaantje Aart van der Aa weduwe van Johannes Gerits Verhagen, Paulus Anthony Smits gehuwd met Willemijn Aart van der Aa en Johannis Aart van der Aa – huis aan het Elderbroek en een huis onder de Borne
Datering: 14 december 1784

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.172&minr=11940893&miview=ldt
5122.172 Index schepenprotocol Schijndel (5122.172)
Schepenakte 92
Staat en inventaris der goederen van Jan Gerit Verhagen en Meggel Bartel Schevers beiden overleden en over hun 2 minderjarige kinderen zijn aangesteld als regerend voogd Jan Arien Gerit Wouters en Johannis Bartel Schevers als toeziend voogd
Datering: 10 mei 1784

Voor meer informatie: bertho@derikx.com