man‎Peter Mathijs Willem van Heretum‏‎

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051904&miview=ldt
181 Anna dochter Jan Adriaen Peeters heeft verkocht Peeter en Adriaen broers kinderen van mathijs Willems van Heretum land onder Delschot in de Liekendonck
Datering: 6.6.1640
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 72
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

Matijs Willem Peeters van Herentum x Heijlken Adriaen Peeters
- Adriaen
- Peeter
- Anneken x Andries Ariaen Willems
- Marijken x1 Bartholomeus Bartholomeus Rijckarts [wijlen]
- Marijken x2 Adrianen Aerdt Jans van den Borne
- Willem [overleden] x Aeltgen Corstiaen Hendrick [Spierincx]
-- Jan
- Catharina [overleden] x1 Jan Hendrick Voets
-- 4 minderjarige kids
- ?
https://proxy.archieven.nl/235/BB8775978A944251B30CF3328DF5296F
5122.72 Index schepenprotocol Schijndel (5122.72)
128 Adriaen en Peeter broers kinderen van Matijs Willem Peeters van Herentum verwekt bij Heijlken dochter van Adriaen Peeters, Andries Ariaen Willems man van Anneken dochter van Matijs van Herentum & Heijlken, Hendrick Willems en Jan Hendrick Eijmberts van den Vorstenbosch voogden over de 5 minderjarige kinderen van wijlen Bartholomeus Bartholomeus Rijckarts verwekt bij Marijken dochter van Matijs & Heijlken, Adrianen zoon van Aerdt Jans van den Borne de tegenwoordige man van Marijken, Ruth en Jan broers kinderen van Corstiaen Hendrick Spierincx voogden over Jan minderjarige zoon van wijlen Willem zoon van Matijs & Heijlken verwekt bij Aeltgen dochter van Corstiaen Hendricx, Jan Jans Verhoeven afgegane president alhier, als gebeede sijnde bij Willemen voors. tot mede overstaen van dese deijlinge; Jan Hendrick Voets als vader en voogd over zijn 4 minderjarige kinderen verwekt bij Catarina zijn eerste huisvrouw dochter van Matijs & Heijlken en met hem Hendrick Hendrick Voets sijnen broederen als vader en gestatueerde voogd over de 4 minderjarige kinderen van Jan zijn broer, alsnoch die voors. Jan Henricx voor hem zelf en voor Adriaengen zijn geestelijke dochter, krachtens testament van Adriaentgen van 19 april 1645,
Vervolg:
met een scheiding en deling van goederen hen aangekomen na de dood van Matijs & Heijlken nl. ...
Datering: 5.1.1641

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051720&miview=ldt
386 Peeter Mathijs van Herethum [40] en Adriaen Mathijsen [48] met een verklaring over een zwartbruine merrie met vermelding van de kenmerken gevolgd door een verklaring van Adriaen Embert Voets [36] en Andries Adriaen jan Willems [38] over een kastanjebruine hengst
Datering: 4.3.1641
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 71
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051879&miview=ldt
5122.72 Index schepenprotocol Schijndel (5122.72)
156 Peeter zoon van Mathijs Willems van Heretum bekent en belijdt dat Jan Hendrick Rovers en Jan Gerit Pennincx inwoners van Heeswijk hebben betaald aan handen van Mathijs een rente van 200 gl. aan Cornelis Jaspers van Heeswijk
Datering: 7.3.1641

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.74&minr=16213473&miview=ldt
15
Peeter zoon van wijlen Matijs Willems van Herethum man van Jenneken,
Anthonis Adriaen Smits man van Margriet dochters van Willem Emont Janssen Bontwerckers verwekt bij Catarina dochter van gering Meusse van Hauthum
met een scheding en deling met o.a. huis esthuis schuur hof boomgaard etc. onder tWijbosch, met last aan de H.Geest in Schijndel, aan het Convent van de Susteren achter de Tolbrugge, aan den vicarius te Schijndel, cijns aan de Heer van Helmont, landopte Stelbraeck, over het Broeck, last aan de rentmeester der domeinen, land in Eerde, land onder tLutteleijndt aen de Heijde, land opte Stege geneomt de Seriscamp, last aent Capittel van St.Jan, cijns aan Heer van Heeswijk int boeck van Middelroij,land in den Erdenborch, land in de Beemde
Datering: 11.4.1645
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 74
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.3&minr=11330764&miview=ldt
5116.3 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.3)
Schepenakte 54
Testament van Arien Mathijssen van Herethum en zijn vrouw Meriken Handrick Willems van de Oetelaer, inwoners van Schijndel. Hebben kinderen in dit huwelijk. Als hun kinderen zonder wettig nageslacht blijven gaat het patrimonale bezit naar de wettigekinderen van Peter Mathijsen van Herethum. Actum Schijndel op het Lutteleijnde
Datering: 03-02-1660
Pagina: 154
Plaats: Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer: 5116
Inventarisnummer: 3
Scan: Register inzien
Bron: Notarissen
Geografische namen: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.3&minr=11330763&miview=ldt
5116.3 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.3)
Schepenakte 53
Testament van Peter Mathijssen van Herethum en zijn vrouw Jenneken Willem Emonts, inwoners te Schijndel. Hebben kinderen in dit huwelijk. Als hun kinderen geen wettig nageslacht krijgen gaat het bezit naar de wettige kinderen van Arien Mathijssen (=van Herethum). Actum Schijndel
Datering: 03-02-1660
Pagina: 152
Plaats: Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer: 5116
Inventarisnummer: 3
Scan: Register inzien
Bron: Notarissen
Geografische namen: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.3&minr=11330762&miview=ldt
5116.3 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.3)
Schepenakte 52
Akkoord over de boedeldeling van Arien en Peter zoons van Mathijsen Willems van Herethum, wonend te Schijndel herdgang Lutteleijnd. Sinds de dood van hun ouders hebben ze samengewoond en willen niet dat er twist tussen hen ontstaat en hebben daarom hun bezit gedeeld. Er is al een andere deling opgemaakt voor schepenen van Schijndel. Het bezit van hun vrouwen blijft in handen van de famile van die echtgenotes. Voor hun beider ingebracht bezit zal Arien voor zijn deel ervan een jaarrente krijgen van 45 gulden ofwel 1500 gulden kapitaal, ute betalen uit het bezit van Jenneken weduwe van Gerit van Rode te Nuland. Peter voor zijn deel krijgt o.a. 3 morgens land te Schijndel en een rente van 22 gulden per jaar. Volgen nog een aantal rentes (redelijk uitgebreid aantal obligaties). Actum Schijndel.
Datering: 03-02-1660
Pagina: 147
Plaats: Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer: 5116
Inventarisnummer: 3
Scan: Register inzien
Bron: Notarissen
Geografische namen: Sint-Michielsgestel

Erfdeling
CIJNS HELMOND
Peeter Matijssen van Herethum x Jenneken Willem Emonts
- Catarina x Handrick Anthonis Vuchts
- Helena x Eijmbert Janssen van den Vorstenbos
.
https://proxy.archieven.nl/235/06F1E4C60D104127926D811CD866B94A
5122.82 Index schepenprotocol Schijndel (5122.82)
272 Handrick Anthonis Vuchts man van Catarina, Eijmbert Janssen van den Vorstenbos man van Helena beiden dochters van Peeter Matijssen van Herethum verwekt bij Jenneken dochter van Willem Emonts met een scheiding en deling van goederen nas de dood van hun ouders met o.a. huis schuur hof boomgaard en landerijen ondert Lutteleijnde, land in de Rietbeemde, hooiland ondert Wijbos int Broeckgat, cijns aan de Heer van Helmond, hooiland genoemd Emerscamp , land in Bacxhoeve, cijns aan de Heer van Berlicum, hooiland in den Erdenborch, hooiland onder Veghel, land onder Sint Oedenrode, land onder Rosmalen opten Rumpert, land op Cepkensdonck onder Nuland, met last aan de Heer van der Meulen als rentmeester, last te vergelden door Jan van den Vorstenbos, last te vergelden door Adriaen Aert Peters, last te vergedlen door Gerart Willem Gerits, huis esthuis hof boomgaard en landerijen int Elschot ron[t]somme in de gemeijnte van Schijndel, met last aan het Kapittel van Sint Oedenrode, land ondert Lutteleijnde bij de Gemeijne Heijde, land opte Tolackers bij het erf van Jan Eijmberts van den Vorstenbos, land opte Stege genoemd Seriscamp, land ondert Wijbos in Lobbenhoeve bij den Erdenborchsendijck, land overt Broeck, land in de Rietbemd, hooiland in de Liekendonck naast de Hoogweij, met last te vergelden door de kinderen van Eijmbert Janssen van den Vorstenbos, last te vergelden door de weduwe Garmy [dubieus] te Berlicum, , last te vergelden door Jacob Martens van der Cant
Datering: 14.2.1675

Gehuwd
[bron]
Zie schepenakte 15 van 11.4.1645: "Peeter zoon van wijlen Matijs Willems van Herethum man van Jenneken"
Echtgenote genoemd in Schepenakte 53. Zie notitie bij persoon Peter.

Niet gevonden in fiches schijndel bij Mathijssen
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QV-TJV5?cc=2037960&wc=SM4J-YWR%3A346029401%2C346559401%2C349238602
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Dopen 1604-1811 (H-Z) > image 492 of 3184; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).

Niet gevonden in fiches schijndel bij Willems
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QV-TK33?cc=2037960&wc=SM4J-YWR%3A346029401%2C346559401%2C349238602
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Dopen 1604-1811 (H-Z) > image 3150 of 3184; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).

MOGELIJK:

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Petrus Matthei
Bruid Joanna Wilhelmi
Getuige ..elmus Joannis Vervoort & Lamberta Wilhelmi
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 12-01-1638
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1637-1664, archiefnummer 1449, inventarisnummer 2, blad 1-03
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1637-1664
Religie: Rooms-Katholiek


Matthias: Petrus Matthiae vader 24-12-1638 Sint-Oedenrode DTB doopakte x Joanna N.N. - getuigen: Gisbertus Joannis Raimakers & Ida Anthoni Kemps
Wilhelmus: Petrus N.N. vader 02-01-1641 Sint-Oedenrode DTB doopakte x Joanna N.N. - getuigen: Anna Joannis ... & Lambertus Wilhelmi
Elizabeth: Petrus Matthiae vader 11-1642 Sint-Oedenrode DTB doopakte x Joanna N.N. - getuigen: Chaterina Wilhelmi & Theodorus Danielis

Wie zijn getuigen Lamberta Wilhelmi & Lambertus Wilhelmi ?
met:

womanJenneken Willem Emonts Bontwerckers‏
Gedoopt ‎2 mrt 1610 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
TODO Onderstaande verder uitzoeken mbt Bontwerckers en moeder Hauthum.

Zie schepenakte 15 in notitie bij persoon:
Dus Jenneken is een dochters van Willem Emont Janssen Bontwerckers verwekt bij Catarina dochter van gering Meusse van Hauthum

BHIC: OpenArchives
Kind Joanna Emondi
Geslacht Vrouw
Datum doop 02-03-1610
Plaats doop Schijndel
Vader Guilielmus Emondi
Getuige Lucas Rutgeri Jungers
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1604-1627
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 1
Folio/pagina 34r
Religie rk


Niet gevonden in fiches dopen Schijndel bij Embertus.
Geen fiches dopen met Emonds.

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QV-TXQ9?cc=2037960&wc=SM4J-YWL%3A346029401%2C346559401%2C349236001
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Dopen 1604-1811 Fiches index, Trouwen 1604-1811 > image 41 of 3091; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Wilhelms
Joanna
Vader: Emundus, Guilielmus
Moeder: ... uarda?
Doop: 2 mrt 1610
Schijndel RK Doop- trouwboek 1604-1627

Zoek andere kinderen met deze vader:

Niet in gezin: te laat:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QV-TXQF?cc=2037960&wc=SM4J-YWL%3A346029401%2C346559401%2C349236001
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Dopen 1604-1811 Fiches index, Trouwen 1604-1811 > image 8 of 3091; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Maria
8 febr 1655

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QV-TX3R?cc=2037960&wc=SM4J-YWL%3A346029401%2C346559401%2C349236001
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Dopen 1604-1811 Fiches index, Trouwen 1604-1811 > image 93 of 3091; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Margritte
Vader: Emis, Willem
Moeder: Gerinck, Lijen
13/16 april 1604

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.74&minr=16213473&miview=ldt
15
Peeter zoon van wijlen Matijs Willems van Herethum man van Jenneken,
Anthonis Adriaen Smits man van Margriet dochters van Willem Emont Janssen Bontwerckers verwekt bij Catarina dochter van gering Meusse van Hauthum
met een scheding en deling met o.a. huis esthuis schuur hof boomgaard etc. onder tWijbosch, met last aan de H.Geest in Schijndel, aan het Convent van de Susteren achter de Tolbrugge, aan den vicarius te Schijndel, cijns aan de Heer van Helmont, landopte Stelbraeck, over het Broeck, last aan de rentmeester der domeinen, land in Eerde, land onder tLutteleijndt aen de Heijde, land opte Stege geneomt de Seriscamp, last aent Capittel van St.Jan, cijns aan Heer van Heeswijk int boeck van Middelroij,land in den Erdenborch, land in de Beemde
Datering: 11.4.1645
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 74
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

Dus Jenneken & Margriet zijn dochters van Willem Emont Janssen Bontwerckers verwekt bij Catarina dochter van gering Meusse van Hauthum

Kinderen:

1.
womanCatharina Petrus van Heretum‏
Begraven ‎4 dec 1703 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Overledene Cathalijn N.N.
Datum begraven 04-12-1703
Geslacht v
Opmerkingen laet achter 4 kinderen, woonden in den Bogert
Relatie weduwe van Hendrick Anthonis Vuchts
Religie Nederduits Gereformeerd
Bron Nederduits Gereformeerd begraafboek 1700-1704
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 15
Folio/pagina 19r02


"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QV-1KZS?cc=2037960&wc=SM4J-ZNY%3A346029401%2C346559401%2C349240901
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Begraven 1604-1811 > image 7607 of 7983; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Vuchts
Cathalijn, w.v. Hendrick Anthonius
4 kn
in Bogert
Begraafdatum: 4 dec 1703
Schijndel (15) Register van begraven 1700-1704

[Gebruikersnotities]
Erfdeling
CIJNS HELMOND
Peeter Matijssen van Herethum x Jenneken Willem Emonts
- Catarina x Handrick Anthonis Vuchts
- Helena x Eijmbert Janssen van den Vorstenbos
.
https://proxy.archieven.nl/235/06F1E4C60D104127926D811CD866B94A
5122.82 Index schepenprotocol Schijndel (5122.82)
272 Handrick Anthonis Vuchts man van Catarina, Eijmbert Janssen van den Vorstenbos man van Helena beiden dochters van Peeter Matijssen van Herethum verwekt bij Jenneken dochter van Willem Emonts met een scheiding en deling van goederen nas de dood van hun ouders met o.a. huis schuur hof boomgaard en landerijen ondert Lutteleijnde, land in de Rietbeemde, hooiland ondert Wijbos int Broeckgat, cijns aan de Heer van Helmond, hooiland genoemd Emerscamp , land in Bacxhoeve, cijns aan de Heer van Berlicum, hooiland in den Erdenborch, hooiland onder Veghel, land onder Sint Oedenrode, land onder Rosmalen opten Rumpert, land op Cepkensdonck onder Nuland, met last aan de Heer van der Meulen als rentmeester, last te vergelden door Jan van den Vorstenbos, last te vergelden door Adriaen Aert Peters, last te vergedlen door Gerart Willem Gerits, huis esthuis hof boomgaard en landerijen int Elschot ron[t]somme in de gemeijnte van Schijndel, met last aan het Kapittel van Sint Oedenrode, land ondert Lutteleijnde bij de Gemeijne Heijde, land opte Tolackers bij het erf van Jan Eijmberts van den Vorstenbos, land opte Stege genoemd Seriscamp, land ondert Wijbos in Lobbenhoeve bij den Erdenborchsendijck, land overt Broeck, land in de Rietbemd, hooiland in de Liekendonck naast de Hoogweij, met last te vergelden door de kinderen van Eijmbert Janssen van den Vorstenbos, last te vergelden door de weduwe Garmy [dubieus] te Berlicum, , last te vergelden door Jacob Martens van der Cant
Datering: 14.2.1675

2.
womanHelena Petrus van Heretum‏
Gedoopt ‎4 aug 1648 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in meerdere schepenaktes - zie notitie bij persoon van haar vader.
Gehuwd met "Eijmbert Jansen Vorstenbosch".

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QV-27M2?cc=2037960&wc=SM4N-4W5%3A346029401%2C346559401%2C349229701
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Dopen 1604-1811 (N-T) > image 336 of 3031; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Petrus
Heijlwigis
Vader: Matthias, Petrus
Moeder: Joanna
Doop: 4 aug 1648
Schijndel RK Doop- Trouw- en doodboek 1628-1664

BHIC: OpenArchives
Kind Heijlwigis Petri Matthiae
Geslacht Vrouw
Datum doop 04-08-1648
Plaats doop Schijndel
Vader Petrus Matthiae
Moeder Johanna N.N.
Getuige Reijnerus Gerlaci
Getuige Anna Andreae Adriani
Deel Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 2
Folio/pagina 113v02
Scan 118 van 222
Scannaam: 1455_002_118


[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.144&minr=11938052&miview=ldt
5122.144 Index schepenprotocol Schijndel (5122.144)
Schepenakte 3
Deling van goederen onder
Symon Jans van der Haigen man van Jenneken zijn vrouw dochter van
Eijmbert Vorstenbosch en diens vrouw Helena dr.v.Peter Mathijssen van Heretum, <==========
Hendrick Vuchs en Jan Vorstenbosch voogden over Peter en Helena – huis onder Elschot in den Bogaard
Datering: 14 december 1696
Pagina: 5
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 144
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.145&minr=11938234&miview=ldt
5122.145 Index schepenprotocol Schijndel (5122.145)
Schepenakte 80
Momboirseed van Simon Jansse van der Haigen over het kind Heijlken minderjarige dochter van
Eijmbert Jansen Vorstenbosch en diens vrouw Helena dochter van Peter Matijssen van Herentum [vgl. Heertum] <======
in plaats van de overleden Hendrick Anthonis Vuchts <======= MAN VAN CATHARINA
Datering: 5 januari 1700
Pagina: 125
Soort akte: Momboirschap
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 145
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

3.
man‎Mathias Petrus van Heretum‏‎
Gedoopt ‎5 mrt 1653 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QV-2XB6?cc=2037960&wc=SM4N-4W5%3A346029401%2C346559401%2C349229701
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Dopen 1604-1811 (N-T) > image 485 of 3031; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Petrus
Mathias
Vader: Mathias, Petrus
Moeder: Joanna
Doop: 5 mrt 1653
Schijndel RK Doop- trouw- en doodboek 1628-1664

BHIC: OpenArchives
Kind Mathias Petri Mathiae
Geslacht Man
Datum doop 05-03-1653
Plaats doop Schijndel
Vader Petrus Mathiae
Moeder Joanna N.N.
Getuige Joannes Henrici Emberti
Getuige Anna Joannis Guilhelmi
Deel Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 2
Folio/pagina 131v02Voor meer informatie: bertho@derikx.com