man‎Cornelis Claessen Van Stekelenborgh‏‎

Gehuwd (religieus) ‎28 nov 1665 Montfoort, Nederland
[bron]
Echtgenote genoemd bij hertrouwen.

http://www.hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=100&miadt=39&miaet=54&micode=M087-41-11&minr=39424241&miview=ldt
M087-41-11 Montfoort RK trouwen
Trouwinschrijving Cornelis van Stekelenburch en Agatha Kemp, 28-11-1665
Bruidegom: Cornelis van Stekelenburch
Voornaam: Cornelis
Patroniem: Clasz
Tussenvoegsel: van
Achternaam: Stekelenburch
Bruid:
Agatha Kemp
Voornaam: Agatha
Patroniem: Reijers
Achternaam: Kemp
Huwelijksdatum: 28-11-1665
Aktedatum: 28-11-1665
Akteplaats: Montfoort
Gezindte: Rooms-katholiek
Toegangsnummer: M087
Inventarisnummer: 41-11
Paginanummer: 8
met:

womanAgatha Reijers "Eefje" Kemp‏

[Gebruikersnotities]
http://members.ziggo.nl/kemphc/reyerskinderen.pdf
3. AGATHA REIJERSDR. KEMP, geb. Blokland, begr. IJsselstein 13-9-1677, tr. Montfoort 28-11-1665 CORNELIS CLAESZ. VAN STEKELENBURG, geb. Montfoort, radenmaker te IJsselstein,226.227 overl. aldaar 12-1-1694, zoon van Claes Stevensz. van Stekelenburg en Geertje Andriesdr. Wolfsvoet,128-130 hij tr. 2e (otr. IJsselstein 20-5-1678) Maria Anthonisdr. van der Worf uit Jutphaas226, 228 en tr. 3e IJ sselstein 8-8-1686 Catharina Jelis van Dusseldorp alias Catharina Klerk.228
Agatha en Cornelis gaan bij hun huwelijk in IJsselstein wonen,227 waar Cornelis al snel een huis koopt op de hoek van de Benschopperstraat en de Kloosterstraat228 en waar hij het burgerschap verwerft.229 Cornelis zal het radenmaken van zijn vader hebben geleerdI29 en houdt zijn leven lang veel contact met Agatha's achtertante Adriana Gerritsdr. Spijk (lV-14), wier inmiddels overleden man radenmaker in IJsselstein was. Rond hun huwelijk koopt Cornelis t.b.v. de radenmakerij een boomgaard aan de IJssel, naast een stuk land van deze nlcht. 228, 230, 231 Vanaf 1669 huurt hij een tweede huis aan het grote plein ('de Plaets') bij het stadhuis van Agatha's oom Cornelis Bastiaensz. Kemp de oude uit Montfoort (meer details bij diens zoon Jacobus), ook al grenzend aan het huis van genoemde nicht.96, 110, 111 Dat huis werd later verhuurd aan een radenmaker,232 zodat mag worden aangenomen dat de radenmakerij aan de Plaats was gevestigd en ze daar schuin tegenover aan de Benschopperstraat woonden.In 1678 verkoopt de familie Kemp het huurhuislll en koopt Cornelis in plaats daarvan een ander huis in de stad.228 Enkele jaren voor zijn dood geeft Cornelis zijn vakkennis nog door aan Adriana's enige nog in leven zijnde kleinzoon, Cornelis Gerritsz. van Schalkwijk.233 Ná zijn dood worden beide huizen en de boomgaard verkocht door zijn derde vrouw en de kinderen uit zijn drie huwelijken.228
Het r.-k. doopboek van IJsselstein heeft een hiaat van 1657 tot 1669. Van hun vijf daarna gedoopte kinderen worden er drie al voor Agatha begraven en dan leven alleen Maria en Claes nog. Na Agatha's dood koopt Cornelis echter drie kinderen uit.226, 234 Het derde kind, Jacomijntje, wordt genoemd bij de afwikkeling van de nalatenschappen van Cornelis228 en van Agatha's vader.I96 Maria sterft in 1680 en Claes wordt bij die laatste afwikkeling pas in 1705 genoemd, als hij volwassen is.207 De anderekinderen in deze akten komen kennelijk uit de na-bedden van Cornelis. Uit dit huwelijk: Jacomijntje Cornelisdr. van Stekelenburg, tr. Dirk Stael schoenmaker te Utrecht,196 jong gestorven kind (3x) , Clasina Cornelisdr. van Stekelenburg (2x), Claes Cornelisz. van Stekelenburg, Maria Cornelisdr. van Stekelenburg, Claes Cornelisz. van Stekelenburg, tr. Claesje Cornelisdr. Ruwen.
Uit: Bob Kemp, Utrechtse parentelen…,

http://members.ziggo.nl/kemphc/stamboomcornjackemp.pdf
39. Agatha Reijersdr Kemp, dochter van Reijer Bastiaensz Kemp en Merrigje Jansdr Van
Breveld, is geboren in Blokland, Nl. Zij trouwde op 28 november 1665 te Montfoort, Nl met Cornelis
Claasz Van Stekelenburg. Hij is geboren in Montfoort, Nl. Cornelis Claasz Van is overleden op 12
januari 1693/94 te IJsselstein, Nl. Agatha Reijersdr is overleden op 13 september 1677 te IJsselstein,
Nl.

Kinderen:

1.
woman‎Claeseijngen Van Stekelenborgh‏‎
Geboren ‎13 dec 1670 IJsselstein, Nederland
[bron]
http://www.hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=100&miadt=39&miaet=54&micode=Y046-611&minr=39718127&miview=ldt
Y046-611 IJsselstein RK dopen
Doopinschrijving Claeseijngen Claesen, 13-12-1670
Akteplaats: IJsselstein
Dopeling: Claeseijngen Claesen
Aktedatum: 13-12-1670
Geboortedatum: 13-12-1670
Vader: Corneles Claesen
Moeder: Eggen Reijers
Getuige 1: Geijbert Claesen
Gezindte: Rooms-katholiek
Toegangsnummer: Y046
Inventarisnummer: 611
Paginanummer: 7

Gedoopt ‎13 dec 1670 IJsselstein, Nederland

2.
man‎Claes Van Stekelenborgh‏‎
Geboren ‎18 apr 1672 IJsselstein, Nederland
[bron]
http://www.hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=100&miadt=39&miaet=54&micode=Y046-611&minr=39718366&miview=ldt
Y046-611 IJsselstein RK dopen
Doopinschrijving Clas Claessen, 18-04-1672
Dopeling:
Clas Claessen
Voornaam: Clas
Achternaam: Claessen
Geslacht: v <=============== ????
Akteplaats: IJsselstein
Aktedatum: 18-04-1672
Geboortedatum: 18-04-1672
Vader: Corneles Claessen
Moeder: Egeden Reijijers
Gezindte: Rooms-katholiek
Toegangsnummer: Y046
Inventarisnummer: 611
Paginanummer: 12
Scan online: NL-WdRHCRL_Y046_00_00611_000_000009.jpg 6 / 85
Rechts onder - geen indicatie voor vrouwelijk.

http://www.hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=100&miadt=39&miaet=54&micode=Y046-614&minr=39751682&miview=ldt
Y046-614 IJsselstein RK dopen
Doopinschrijving Claes Claesz, 18-04-1672
Dopeling: Claes Claesz
Geslacht: v <=========== ????
Akteplaats: IJsselstein
Aktedatum: 18-04-1672
Geboortedatum: 18-04-1672
Vader: Cornelis Claesz
Moeder: Agatha Reijneri
Gezindte: Rooms-katholiek
Toegangsnummer: Y046
Inventarisnummer: 614
Paginanummer: 80
Scan online: NL-WdRHCRL_Y046_00_00614_000_000043.jpg 41 / 42
"XVIII Claes Cornelii Claesz Agatha Reyneri"
Geen indicatie vrouwelijk.

Gedoopt ‎18 apr 1672 IJsselstein, Nederland

3.
man‎Nicolaus Van Stekelenborgh‏‎
Geboren ‎16 sep 1674 IJsselstein, Nederland
[bron]
http://www.hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=100&miadt=39&miaet=54&micode=Y046-611&minr=39718713&miview=ldt
Y046-611 IJsselstein RK dopen
Doopinschrijving Nicolaus Steekelenburg, 16-09-1674
Doopdatum: 16-09-1674
Dopeling: Nicolaus Steekelenburg
Akteplaats: IJsselstein
Aktedatum: 16-09-1674
Geboortedatum: 16-09-1674
Vader: Cornelis Steekelenburg
Voornaam: Cornelis
Patroniem: Claessen
Achternaam: Steekelenburg
Moeder: Agatha Cornelis
Getuige 1: Andries Claessen
Gezindte: Rooms-katholiek
Toegangsnummer: Y046
Inventarisnummer: 611
Paginanummer: 21

Gedoopt ‎16 sep 1674 IJsselstein, Nederland

4.
woman‎Maria Van Stekelenborgh‏‎
Geboren ‎3 aug 1675 IJsselstein, Nederland
[bron]
http://www.hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=100&miadt=39&miaet=54&micode=Y046-611&minr=39718947&miview=ldt
Y046-611 IJsselstein RK dopen
Doopinschrijving Maria Stekelenburg, 03-08-1675
Akteplaats: IJsselstein
Dopeling: Maria Stekelenburg
Aktedatum: 03-08-1675
Geboortedatum: 03-08-1675
Vader: Cornelis Stekelenburg
Voornaam: Cornelis
Patroniem: Claesz
Achternaam: Stekelenburg
Moeder: Echie Reijers
Getuige 1: Reijer Bastiaensen
Gezindte: Rooms-katholiek
Toegangsnummer: Y046
Inventarisnummer: 611
Paginanummer: 27
Scan online: NL-WdRHCRL_Y046_00_00611_000_000017.jpg 14 / 85
"is geboort en gedoopt op de 3 augustus"

Gedoopt ‎3 aug 1675 IJsselstein, Nederland

5.
man‎Nicolaus Van Stekelenborgh‏‎
Geboren ‎2 sep 1676 IJsselstein, Nederland
[bron]
http://www.hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=100&miadt=39&miaet=54&micode=Y046-611&minr=39719164&miview=ldt
Y046-611 IJsselstein RK dopen
Doopinschrijving Nicolaus Stekelenburg, 02-09-1676
Dopeling: Nicolaus Stekelenburg
Akteplaats: IJsselstein
Aktedatum: 02-09-1676
Geboortedatum: 02-09-1676
Vader: Cornelis Steckelenburg
Voornaam: Cornelis
Patroniem: Claesz
Achternaam: Steckelenburg
Moeder: Agatha Reijers
Gezindte: Rooms-katholiek
Toegangsnummer: Y046
Inventarisnummer: 611
Paginanummer: 32
Scan online: NL-WdRHCRL_Y046_00_00611_000_000019.jpg 16 / 85
"is geboort en gedoopt den 2 september"

Gedoopt ‎2 sep 1676 IJsselstein, Nederland2e huwelijk
man‎Cornelis Claessen Van Stekelenborgh‏‎


Ondertrouwd ‎20 mei 1678 Jutfaes
[bron]
Huwelijk genoemd bij hertrouwen.

http://www.hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=100&miadt=39&miaet=54&micode=Y044-699&minr=39680801&miview=ldt
Y044-699 Ijsselstein CIV trouwen
Trouwinschrijving Cornelis Stekelenburgh en Maria van der Wurf, 20-05-1678
Bruidegom: Cornelis Stekelenburgh
Voornaam: Cornelis
Patroniem: Claessen
Achternaam: Stekelenburgh
Burgerlijke staat: WED.
Woonplaats: IJsselstein
Bruid: Maria van der Wurf
Voornaam: Maria
Patroniem: Thonisdr
Tussenvoegsel: van der
Achternaam: Wurf
Woonplaats: Jutfaes
Vorige vrouw: Eekje Kemp
Voornaam: Eekje
Patroniem: Reijers
Achternaam: Kemp
Datum ondertrouw: 20-05-1678
Aktedatum: 20-05-1678
Huwelijksplaats: Jutfaes
Akteplaats: IJsselstein
Gezindte: CIV
Toegangsnummer: Y044
Inventarisnummer: 699
Paginanummer: 168
. met:

Kinderen:

1.
woman‎Aefje Van Stekelenborgh‏‎
Geboren ‎25 jun 1679 IJsselstein, Nederland
[bron]
http://www.hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=100&miadt=39&miaet=54&micode=Y046-611&minr=39719646&miview=ldt
Y046-611 IJsselstein RK dopen
Doopinschrijving Aefje Stekelenborgh, 25-06-1679
Doopdatum: 25-06-1679
Dopeling: Aefje Stekelenborgh
Akteplaats: IJsselstein
Aktedatum: 25-06-1679
Geboortedatum: 25-06-1679
Vader: Cornelis Steckelenborgh
Voornaam: Cornelis
Patroniem: Claesen
Achternaam: Steckelenborgh
Moeder: Maria Teunis
Getuige 1: Wilhelmus Teunis
Gezindte: Rooms-katholiek
Toegangsnummer: Y046
Inventarisnummer: 611
Paginanummer: 44

Gedoopt ‎25 jun 1679 IJsselstein, Nederland

2.
man‎Anthonius Van Stekelenborgh‏‎
Geboren ‎22 okt 1681 IJsselstein, Nederland
[bron]
http://www.hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=100&miadt=39&miaet=54&micode=Y046-611&minr=39720086&miview=ldt
Y046-611 IJsselstein RK dopen
Doopinschrijving Anthonius Steckelenburgh, 22-10-1681
Doopdatum: 22-10-1681
Dopeling: Anthonius Steckelenburgh
Akteplaats: IJsselstein
Aktedatum: 22-10-1681
Geboortedatum: 22-10-1681
Vader: Cornelis Steckelenburgh
Moeder: Maria Teunis
Getuige 1: Cornelia Hillebrantsen
Gezindte: Rooms-katholiek
Toegangsnummer: Y046
Inventarisnummer: 611
Paginanummer: 55

Gedoopt ‎22 okt 1681 IJsselstein, Nederland
[Gebruikersnotities]
Volgens:
https://www.genealogieonline.nl/genealogische-verzameling-van-beurden/I19171.php
Hij is getrouwd met Grietje Ariens de Lange rond 7 januari 1709.3e huwelijk
man‎Cornelis Claessen Van Stekelenborgh‏‎


Ondertrouwd ‎24 jul 1686 IJsselstein, Nederland.
Gehuwd (religieus) ‎8 aug 1686 IJsselstein, Nederland
[bron]
Y044-699 Ijsselstein CIV trouwen
Trouwinschrijving Cornelis Stekelenburgh en Catharina Clerks, 08-08-1686
Bruidegom: Cornelis Stekelenburgh
Voornaam: Cornelis
Patroniem: Claesz
Achternaam: Stekelenburgh
Burgerlijke staat: WED.
Woonplaats: IJsselstein
Bruid: Catharina Clerks
Voornaam: Catharina
Achternaam: Clerks
Woonplaats: IJsselstein
Vorige vrouw:
Maria van der Wurf
Voornaam: Maria
Patroniem: Thonisz
Tussenvoegsel: van der
Achternaam: Wurf
Opmerkingen:
bruid van Mierlo (Meijerije van 's Hertogenbos)
Huwelijksdatum: 08-08-1686
Datum ondertrouw: 24-07-1686
Aktedatum: 08-08-1686
Huwelijksplaats: IJsselstein
Akteplaats: IJsselstein
Gezindte: CIV
Toegangsnummer: Y044
Inventarisnummer: 699
Paginanummer: 199
met:

Kinderen:

1.
man‎Ijelis Van Stekelenborgh‏‎
Geboren ‎28 jun 1687 IJsselstein, Nederland
[bron]
http://www.hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=100&miadt=39&miaet=54&micode=Y046-611&minr=39721238&miview=ldt
Y046-611 IJsselstein RK dopen
Doopinschrijving Ijelis Steekelenburgh, 28-06-1687
Doopdatum: 28-06-1687
Dopeling: Ijelis Steekelenburgh
Geslacht: m
Akteplaats: IJsselstein
Aktedatum: 28-06-1687
Geboortedatum: 28-06-1687
Vader: Cornelis Steecke;enburgh
Voornaam: Cornelis
Patroniem: Klaesz
Achternaam: Steecke;enburgh
Moeder: Chatarina van Dusseldorp
Voornaam: Chatarina
Patroniem: IJelis
Tussenvoegsel: van
Achternaam: Dusseldorp
Getuige 1: Geertruij Balters
Gezindte: Rooms-katholiek
Toegangsnummer: Y046
Inventarisnummer: 611
Paginanummer: 86

Gedoopt ‎28 jun 1687 IJsselstein, Nederland

2.
manGisbertus Van Stekelenborgh‏
Geboren ‎19 jul 1688 IJsselstein, Nederland
[bron]
Zie huwelijk:
Geboorteplaats Ysselstijn (Utrecht)

Doopgetuigen:
Cornelius: Abrahamus Klerckx & Johanna Klerckx & Maria van Engelant
HEndrina: Theodorus Houbraecken & Maria Klerckx & Agatha van Stekelenborgh
Johannes: Gaspar Dilis Clerckx & Willem van Hove & Ruth Janse Lodewyckx & Elisabeth Daems
Johannes: Dilis van Engelandt & Henderina van Moorsel
Hendricus: Johannes Lodewycks & Antonetta Verhuysen
Johanna: Martinus van der Laack & Johanna Aerts
Abraham: Jaspar Klercks & Johanna Klercks & Hendriena Willem Raymakers
Petrus: Egidius van Koensel & Petronilla Verbeeck & Hendriena Willem Raymakers
Maria C: Johannes Verbeeck & Guilielma van Engelant & Hendriena Willem Raymakers
Ludovicius: Godefridus Jacobs Verbeeck & Johanna Lodewycks & Hendrina Willem Raymakers
Lodewikus: Goort Jacobs Verbeeck & Hendrina Willem Raeymakers & Barbara van Coersel
Aegidius : Johannes Dilis van Engelandt & Johanna Jansse van Langendonck

Waarom:
- Eerste zoon heet Cornelis naar zijn opa.
- Zijn moeder Catharina Clerks komt uit Mierlo
- Heeft een zus Agatha die als doopgetuige terug komt.
- De achternaam Clerks komt veelvuldig terug bij de doopgetuigen.

http://www.hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=100&miadt=39&miaet=54&micode=Y046-611&minr=39721551&miview=ldt
Y046-611 IJsselstein RK dopen
Doopinschrijving Gisbertus Stekelenburg, 19-07-1688
Doopdatum: 19-07-1688
Dopeling: Gisbertus Stekelenburg
Akteplaats: IJsselstein
Aktedatum: 19-07-1688
Geboortedatum: 19-07-1688
Vader: Cornelis Stekelenburg
Voornaam: Cornelis
Patroniem: Claesz
Achternaam: Stekelenburg
Moeder: Catharina Clerck
Getuige 1: Maria Ourog
Gezindte: Rooms-katholiek
Toegangsnummer: Y046
Inventarisnummer: 611
Paginanummer: 93
NL-WdRHCRL_Y046_00_00611_000_000050.jpg

Huwelijk:
Cornelis Stekelenburgh Bruidegom IJsselstein 08-08-1686 x Catharina Clerks (bruid van Mierlo) - Vorige vrouw: Maria Thonisz van der Wurf

Andere kinderen uit dit gezin:
Michael : Cnelis Stekelenburg Vader IJsselstein 01-11-1689 x Catharina van Dusseldorp
Agatha: Cornelis Stekelenburg Vader IJsselstein 20-10-1690 x Catharina van Dusseldorp - getuigen: Jacomijntje Stekelenburg
Agatha: Cornelis Stekelenburg Vader IJsselstein 28-09-1691 x Catharina van Dusseldorp - getuigen: Jacomijntje van Stekelenburg
Cornelia: Cornelis Stekelenburg Vader IJsselstein 28-03-1694 x Catharina N.N. - getuigen: Catharina Stekelenburg

Gedoopt ‎19 jul 1688 IJsselstein, Nederland
Overleden ‎3 mei 1759 Mierlo, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Kinderen geboren in Mierlo.
Laatste kind geboren op 16-03-1737.

MOGELIJK

BHIC: OpenArchives
Overledene Geysbert van Stekelenborgh
Soort registratie begraafakte
Religie KOS
Plaats Mierlo
Plaats overlijden Mierlo
Datum begraven 05-05-1759
Periode 1753-1767
Deel Nederduits Gereformeerd begraafboek 1753-1767
Pagina 10V
Toegangsnr. 8078
Inv.nr. 7


RHCE:
Begraafinschrijving Geysbert van Stekelenborgh, 05-05-1759
DTB_Mierlo_10225_65.20 Doop-, trouw- en begraafboek Mierlo
Plaats inschrijving: Mierlo
Overledene: Geysbert van Stekelenborgh
Folio: 10v
Begraafdatum: 05-05-1759
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijk Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 65.20
00014_D_Mierlo_0020_0010v-0011.jpg
Links boven:
"Geysbert van Stekelenborgh is begraven den 5 dito"


RHCE:
Begraafinschrijving Gisbertus van Stickelenborgh, 05-05-1759
DTB_Mierlo_10225_65.4 Doop-, trouw- en begraafboek Mierlo
Plaats inschrijving: Mierlo
Overledene: Gisbertus van Stickelenborgh
Overlijdensdatum: 03-05-1759 <=================== !!!
Folio: 47
Begraafdatum: 05-05-1759
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijk Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 65.4
00048_D_Mierlo_65.4_0046v-0047.jpg
"3 may obiit Gisbertus van Stickelenborgh orbus ecclce sacr: premunitus sepultus 5 maij"


"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QV-7Q5Q?cc=2037960&wc=SM4X-4WT%3A346029401%2C346521201%2C348876101
: 22 August 2014), Alle religies > Mierlo > Fiches index, Begraven 1716-1810 > image 3305 of 4423; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Fiche - zelfde info

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QV-7317?cc=2037960&wc=SM4X-4WT%3A346029401%2C346521201%2C348876101
: 22 August 2014), Alle religies > Mierlo > Fiches index, Begraven 1716-1810 > image 3306 of 4423; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Fiche - zelfde info
‎, leeftijd 70 jaar
Begraven ‎5 mei 1759 Mierlo, Noord-Brabant, Nederland
[Gebruikersnotities]
RHCE:
Ontlastbrief voor Hendrien wegens vertrek naar Mierlo, 22-7-1716
NTI-10216-59 Index Schepenbank Nuenen en Gerwen
Persoon in RA:
Aerts, Corstiaen
Beroep: President
Groot de, Christsiaan
Beroep: Schepen
Engelant van, Dilis
Evers, Jan
Beroep: Schepen
Greeff de, Arnoldus
Beroep: Schepen
Heuvel van de, Peter Jansse
Beroep: Schepen
, Hendrien
Lodewijcx, Hendrik
Engelant van, Marie
Notabene: Echtg. van Gijsbert van Stekelborg
Stekelborg van, Gijsbert
Woonplaats: Mierlo
Notabene: Echtg. van Marie van Engelant
Draak,
Beroep: Secretaris
Registratieplaats: Nuenen en Gerwen
Soort akte: Ontlastbrief
Toegangsnummer: 10216 Schepenbank Nuenen - Gerwen, 1522-1810
Inventarisnummer: 59
Aktenummer: 151v
Registratiedatum: 22-7-1716
Trefwoorden: Armenzorg


RHCE:
Begraafinschrijving , 22-01-1738
DTB_Mierlo_10225_65.19 Doop-, trouw- en begraafboek Mierlo
Plaats inschrijving: Mierlo
Kind: Gysbert van Stekelenburg
Notabene: Kind
Folio: 20v
Begraafdatum: 22-01-1738
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijk Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 65.19
Scan online: 00024_D_Mierlo_0019_0020v-0021.jpg 70 / 91
"een kindt begraven van Gijsbert van Stekelenburg den 22 dito"


=====
GTOB 03 (1988)
EEN DOODGELOPEN ONDERZOEK
door Drs. F.A.M. Vlemmings
Bij het opstellen van mijn kwartierstaat was het vrij gemakkelijk om via de
D.T.B. uit te komen bij Gijshert van Stekelenburg, gehuwd met Hendrina Hendriks
van de Kerkhof, die in Mierlo twaalf kinderen laten dopen. Als oudste vonden we
Cornelis, gedoopt op 20 december 1714. Ook de kwartierstaat Slootweg, in Gens
Nostra 1974, pag. 229, stopt op dit punt.
Het rechterlijk archief levert echter nog wel een generatie meer op:
Mierlo R 79, d.d. 22-2-1715: Scheiding en deling tussen Abraham Clercx, Jaspar
Clercx, Jenneke, Maria, item Gijshert van Stekelenborgh en Wilhelmus van Gool
in huwelijk hebbende Agaat van Stekel enborgh, kinderen van Cornelis van Stekelenborgh
verwekt bij Catharina Clercx, allen kinderen en erfgenamen van Delis
Clercx en Jenneke van Hooff.
Mierlo R 20, d.d. 2-4-1712: Cornelis van Hoof, momboir van Gijsbert en Agatha
van Stekelenburg, onmondige kinderen van Cornelis van Steketenburg en Catalijn
Delis Clercx.
Ondanks intensief verder zoeken in de schepenprotocollen van Mierlo bleek het
onmogelijk iets naders te vinden over Cornelis van Steketenburg en evenmin enige
aanduiding over de geboorteplaats van Gijshert en Agatha. Het onderzoek leek
hiermee doodgelopen.
Enige jaren eerder, bij het onderzoek naar de kwartieren van mijn moeder in het
archief van IJsselstein, had mijn vrouw al eens aantekeningen gemaakt over een
Gijshert van Steketenburg met een zuster Agatha. Deze bleken echter wel tot een
andere generatie te behoren.
Bij latere onderzoekingen bleven wij echter wel alert hierop, en met succes!
Bij pogingen verdere kwartieren te vinden van Jan Reijer Kemp stuitten wij op
zijn zuster Agatha, die op 28 november 1665 te Montfoort was gehuwd met Cornelis
Claesz van Stekelenburg. Een verder onderzoek leverde op dat deze Cornelis voor
de tweede maal huwde te Jutphaas en vervolgens voor de derde maal te IJsselstein
op 8 augustus 1686 met Catbarina Clercx uit Mierlo in de Meijerij van 's-Hertogenbosch.
De precisering van de herkomst uit de Meijerij was niet overbodig,
zoals ook uit een foutieve aantekeing in de klapper bleek: onder IJsselstein lag
immers het gehucht Meerlo.
Het gezin kon nu gemakkelijk uit de doopboeken gereconstrueerd worden:
Cornelis Claes van Stekelenborg, rademaker,
huwt
1. Montfoort r .k. 28 november 1665 Agatha Reijer Kemp;
2. Jutphaas, otr. IJsselstein 20 mei 1678 Maria Teunis van de Wurf;
3. IJsselstein 8 augustus 1686 (otr. 24 juli) Catharina Clercx;
Kinderen, all en r .k. gedoopt te IJsselstein:
1. A) Clasina 13 december 1670;
B) Claes 18 april 1672;
C) Nicolaes 16 september 1674;
D) Maria 3 augustus 1675;
E) Nicolaus 2 september 1676;
2. F) Aefje 25 juni 1679;
G) Antonius 22 oktober 1681;
3. H) Jelis 28 juni 1687;
I) Gijsbert 19 juli 1688;
J) Michael 1 november 1689;
K) Agatha 20 oktober 1691;
L) Comelia 28 maart 1694.
Van dit gezin, dat in 1672 de inundaties van de Hollandse Waterlinie nog heeft
meegemaakt, zullen de vader en moeder vrij spoedig na de geboorte van het
jongste kind overleden zijn . De oudste kinderen blijven in IJsselstein, terwijl
de kinderen uit het derde huwelijk, waarvan dan klaarblijkelijk alleen Gijsbert
en Agatha nog in leven zijn, worden ondergebracht bij grootmoeder te Mierlo.
Een bijzonderheid is nog, dat bij de doop van H, J en K, de moeder Catharina
van Dusseldorp genoemd wordt. In Mierlo ben ik de naam Van Dusseldorp slechts
eenmaal tegengekomen: Mierlo R 65, folio 200, d.d. 20-1-1628: Peterke, dochter
van wijlen Jan Anthonis van Dusseldorp, wed . Jan Mathijs Jan Vereijcken. In het
Utrechtse is deze naam echter regelmatig voorkomend, zoals in mijn kwartierstaat
Claes Teunis van Dusseldorp, die vóór 1676 Neeltje Franken te Montfoort huwt.
Was er dus een eerdere verbinding tussen Mierlo en Montfoort?
Een eerdere verbinding is er in ieder geval in de persoon van Rodolphus dictus
Roover, gehuwd met Odilia, zuster van Aleydis quondam castellana in Muntfort.
Rudolf stamde uit het huis der Heren van Mierlo. Zijn zoon Hendrik, die op
12 maart 1262 verloofd werd met de dochter van Sweder van Beusichem, werd de
latere burggraaf van Montfoort en is waarschijnlijk identiek met Hendrik de
Roover, in 1287 Heer van Mierlo.
Door deze toevalsvondst werd voor mij een relatie gevonden tussen de overwegend
Hollandse kwartieren van mijn moeder, en de Brabantse kwartieren van mijn vader.
Deze relatie had vanuit het Mierlose archievenbestand nooit gelegd kunnen worden.
Ook voor andere Brabantse genealogen kan deze aansluiting dus van belang zijn .
Ook de kwartieren van Hendrina Hendriks van de Kerkhoff leverden aanvankel ijk
enige problemen op. Hier had echter het systematisch zoeken in omliggende
plaatsen succes: Gijsbertus van Stekelanburg huwde 27 augustus 1713 te Nuenen
met Hendrina dochter van Hendrik Ledewijk Roeffen . De naam Van de Kerkhoff werd
door hemzelf waarschijnlijk nooit gevoerd, doch stamt van de Kerkhofse hoeve:
Helmond Huisarchief 388 d.d . 1664: Verkoop door de Raad van State van de Kerkhofse
hoeve te Nederwetten, in gebruik bij de pachter Ledewijk Roeffen. (Frenken,
Memoriaal van Nuenen etc., pag. 240).
N.B.: Henricus van de Kerkhof, kwartierstaat Vermeulen nummer 22 (G.T.O. B. 1987,
pag. 154) stamt uit deze familie .
Literatuur over de Roover/Montfoort:
Oorkondenboek Sticht Utrecht, deel lil, nr. 1562;
M.P. van der Linden, De Burggraven van Montfoort, Assen 1957, pag. 2;
E. Slanghen, Meerlo en Mierlo, De Maasgouw 1879, pag. 162;
A.M. Frenken, Genealogien van eenige voorname aan elkaar verwante Meierijsche Geslachten, ' s- Hertogenbosch;
E. Sevens, De Heerlijkheid Mierlo, Taxandria 1929, pag. 172, voetnoot 7;
Mr. C.H. Hanegraaff, Hanegraaff, Genealogie en historische gegevens, Palma de Mallorca 1977.
=====

3.
man‎Michael Van Stekelenborgh‏‎
Geboren ‎1 nov 1689 IJsselstein, Nederland
[bron]
http://www.hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=100&miadt=39&miaet=54&micode=Y046-611&minr=39721803&miview=ldt
Y046-611 IJsselstein RK dopen
Doopinschrijving Michael Stekelenburg, 01-11-1689
Doopdatum: 01-11-1689
Dopeling: Michael Stekelenburg
Akteplaats: IJsselstein
Aktedatum: 01-11-1689
Geboortedatum: 01-11-1689
Vader: Cnelis Stekelenburg
Voornaam: Cnelis
Patroniem: Claessen
Achternaam: Stekelenburg
Moeder: Catharina van Dusseldorp
Gezindte: Rooms-katholiek
Toegangsnummer: Y046
Inventarisnummer: 611
Paginanummer: 98

Gedoopt ‎1 nov 1689 IJsselstein, Nederland

4.
woman‎Agatha Van Stekelenborgh‏‎
Geboren ‎20 okt 1690 IJsselstein, Nederland
[bron]
http://www.hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=100&miadt=39&miaet=54&micode=Y046-611&minr=39722079&miview=ldt
Y046-611 IJsselstein RK dopen
Doopinschrijving Agatha Stekelenburg, 20-10-1690
Doopdatum:
20-10-1690
Dopeling:
Agatha Stekelenburg
Akteplaats: IJsselstein
Aktedatum: 20-10-1690
Geboortedatum: 20-10-1690
Vader: Cornelis Stekelenburg
Voornaam: Cornelis
Patroniem: Claessen
Achternaam: Stekelenburg
Moeder: Catharina van Dusseldorp
Getuige 1: Jacomijntje Stekelenburg
Gezindte: Rooms-katholiek
Toegangsnummer: Y046
Inventarisnummer: 611
Paginanummer: 101

Gedoopt ‎20 okt 1690 IJsselstein, Nederland

5.
woman‎Agatha Van Stekelenborgh‏‎
Geboren ‎28 sep 1691 IJsselstein, Nederland
[bron]
http://www.hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=100&miadt=39&miaet=54&micode=Y046-611&minr=39722297&miview=ldt
Y046-611 IJsselstein RK dopen
Doopinschrijving Agatha Stekelenburg, 28-09-1691
Doopdatum: 28-09-1691
Dopeling: Agatha Stekelenburg
Akteplaats: IJsselstein
Aktedatum: 28-09-1691
Geboortedatum: 28-09-1691
Vader: Cornelis Stekelenburg
Voornaam: Cornelis
Patroniem: Claesz
Achternaam: Stekelenburg
Moeder: Catharina van Dusseldorp
Getuige 1: Jacomijntje van Stekelenburg
Gezindte: Rooms-katholiek
Toegangsnummer: Y046
Inventarisnummer: 611
Paginanummer: 104

Gedoopt ‎28 sep 1691 IJsselstein, Nederland

6.
woman‎Cornelia Van Stekelenborgh‏‎
Geboren ‎28 mrt 1694 IJsselstein, Nederland
[bron]
http://www.hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=100&miadt=39&miaet=54&micode=Y046-611&minr=39722874&miview=ldt
Y046-611 IJsselstein RK dopen
Doopinschrijving Cornelia Stekelenburg, 28-03-1694
Doopdatum: 28-03-1694
Dopeling: Cornelia Stekelenburg
Akteplaats: IJsselstein
Aktedatum: 28-03-1694
Geboortedatum: 28-03-1694
Vader: Cornelis Stekelenburg
Voornaam: Cornelis
Patroniem: Clase
Achternaam: Stekelenburg
Moeder: Catharina N.N.
Getuige 1: Catharina Stekelenburg
Gezindte: Rooms-katholiek
Toegangsnummer: Y046
Inventarisnummer: 611
Paginanummer: 112

Gedoopt ‎28 mrt 1694 IJsselstein, Nederland


Voor meer informatie: bertho@derikx.com