man‎Petrus Hendrick Blanckers‏‎
Geboren ‎± 1601
[bron]
Zie overlijden: "Peter Henrick J Blanckers"

Gezin genoemd in akte '66 Procuratie, 19-5-1663' - zie notitie bij persoon.

Leeftijd van ca 65 in akte dd 19-3-1665 - zie notitie bij persoon - dus geboren rond 1600.
Ouders trouwen op 09-01-1601.
ABT1601

Zie akte 11 van 5 januari 1629 "Peter zoon Henrik Niclaes Jaspers ( Blanckaerts, JT ) als man van Catharina dochter van wijlen Jan Niclaes Scepens".
!!! VRAAG BLIJFT OF P.H. Blanckers gehuwd met J.C. van Haren ook gehuwd was met C.J. Schepens ....

Doopgetuigen kinderen:
Echtgenote 1:
Jan: ?
Agnes: Joannes Jordanus & Guihelma Lambertus
Aleijdis: Godefridus Nicolaus & Godefrida Joannes
Anna: Everardus Elien & Joanna Blanckarts
Wilibrordus: Paulus Jans & Antonia Arts
Nicolaus: Guielmus Simons & Joanna Goorts
Henricus: Joannes Joannes Snellarts & Joanna Daniel de Hoppenbrouwer
Echtgenote 2:
Catharina: Henricus Blanckarts & Anna Petrus van Gerwen
Cornelius: Getuige Henricus van Haren & Anna van Gerwen
Godefridus: Joannes Joannes van de Venne & Petronella Lambertus van Boxtel

Doopgetuigen genaamd Blankers: Joanna & Henricus
Doopgetuige "Joannes Joannes Snellarts" is echtgenoot van zus Maria.

Kind Henricus Blanckarts bij:
Henricus Blanckarts kind 16-02-1648 Oirschot DTB doopakte Joannes Henricus Blanckarts x Joanna Albertus van den Velde
Henricus Blanckarts kind 12-03-1648 Oirschot DTB doopakte Petrus Henricus Blanckarts x Catharina Joannes Scepens
Henricus Blanckarts kind 05-09-1649 Oirschot DTB doopakte Matthias Henricus Blanckarts x Joanna Henricus Heiligers
Henricus Blanckarts kind 11-06-1668 Oirschot DTB doopakte Matthias Blanckarts x Henrica Heijlighen

Doopgetuige Peter Henrick Blanckers bij:
Petrus Henricus Blanckarts getuige 01-03-1643 Oirschot DTB doopakte Joannes Joannes Snellarts x Maria Henricus Blanckarts
Petrus Henricus Blanckarts getuige 16-02-1648 Oirschot DTB doopakte Joannes Henricus Blanckarts x Joanna Albertus van den Velde

Overleden ‎27 aug 1679 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 337 Procuratie, 6-6-1673.
Laatste zoon gedoopt op 19-04-1676.

Mogelijk:

RHCE:
7552 Begraafinschrijving Peter Hendrick Blanckers, 27-08-1679
DTB_Oirschot_10225_32.5 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
Overledene: Peter Hendrick Blanckers
Plaats inschrijving: Oirschot
Overlijdensdatum: 27-08-1679
Folio: 188
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijk Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.5
Scan online: 00189_D_Oirschot_0005_0187v-0188.jpg 189 / 193
Akte geeft alleen datum en naam.


RHCE: OpenArchives
78014 Begraafinschrijving Peeter Henricx Blanckers, 27-08-1679
DTB_Oirschot_10225_32.41 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
Plaats inschrijving: Oirschot
Overledene: Peeter Henricx Blanckers
Folio: 6
Begraafdatum: 27-08-1679
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijk Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.41
Scan online: 00007_D_Oirschot_0041_0005v-0006.jpg 7 / 48
"Spoordonk 1679
den 27e dito is op kerkhof begraven(?) Peeter Henricx Blanckers prodo(?)"


RHCE:
77857 Begraafinschrijving Peter Hendrick Blanckers, 27-08-1679
DTB_Oirschot_10225_32.41 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
Plaats inschrijving: Oirschot
Overledene: Peter Hendrick Blanckers
Folio: 2
Begraafdatum: 27-08-1679
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijk Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.41
scan online: 00003_D_Oirschot_0041_0001v-0002.jpg 3 / 48
Geen extra info


RHCE:
88566 Begraafinschrijving Peter Henrick J Blanckers, 27-08-1679
DTB_Oirschot_10225_32.40 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
Plaats inschrijving: Oirschot
Overledene: Peter Henrick J Blanckers
Folio: 16v
Begraafdatum: 27-08-1679
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijk Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.40
Scan online: 00019_D_Oirschot_0040_0016v-0017.jpg 19 / 37
"Den 27 dito is op kerkhof begraven peter henrick Jassen(?) Blackers prodo(?)"


BHIC: OpenArchives
Overledene Peter Hendrick Blanckers
Geslacht m
Datum overlijden 27-08-1679
Plaats overlijden Oirschot
Religie Rooms-Katholiek
Bron Rooms-Katholiek begraafboek 1651-1656
Plaats Oirschot
Toegangsnr. 8086
Inv.nr. 5
Folio/pagina 188

‎, leeftijd ongeveer 78 jaar
[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1628.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 153D - J. Toirkens
442
Gezien het proces dat voor schepenen van Oirschot is aangespannen tussen Jonker Franchois Prouveur als schout van Kempenland, en ook van Oirschot in die hoedanigheid eiser, als partij ter ener zijde en Peter zoon Henrik Niclaes Jaspers (Blankaerts, JT) als gedaagde en verdediger ter andere zijde, ...

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1629.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 154
11
Peter zoon Henrik Niclaes Jaspers ( Blanckaerts, JT ) als man van Catharina dochter van wijlen Jan Niclaes Scepens, verwekt door deze Jan bij wijlen diens vrouw Anneken dochter van Wouter Denis van den Dijck, heeft als schuldenaar beloofd ...
Datum 5 januari 1629

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1631.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 156
175
Peter zoon Henrick Niclaes Jaspers ( Blanckaerts ) en zijn vader Henrick Niclaes Jaspers hebben samen en hoofdelijk beloofd dat ze Antonis Adriaens Meulenpas zullen vrijwaren voor diens gedane belofte en huur die deze ten opzichte van de voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Gerit Arien Oerlemans had gedaan.
Datum en getuigen als boven. (23 april 1631)

OOM: Antonis Arien Meulenpas
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1633.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 158
Peter zoon Henrick Niclaes Jaspers ( Blanchaerts, JT ) heeft hierbij bekend dat Jan Gerits van Gerwen en Ariaen Rutger Wencelijens als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Gerit Arien Oerlemans de hofstede in huur hebben genomen van dezekinderen, gelegen in herdgang Spoordonck en wel voor een tijd van een jaar eindigend in het jaar 1634 en wel volgens de verhuurovereenkomst die daarvan bestaat die de oom van de Peter n.l. Antonis Arien Meulenpas eerder met de voogden heeft gemaakt.Peter hoeft echter als voorlijfsom vanwege de hofstede maar 45 gulden te betalen en verder gelden de overige bepalingen voor dit huurjaar.
Datum als boven (19 oktober 1633)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1634.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 159
052
Jacob Henrick Bolants heeft hierbij aan Peter Henrick Blanckaerts de huur overgedragen van een hofstede die hij vandaag de dag in gebruik heeft zoals hij die eerder heeft gehuurd van Arien Willem Leijten en van Peter Dircks van den Huevel als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Jan Dircks van de Heuvel die deze hofstede in eigendom hebben. Peter zal daarbij de huurvoorwaarden nakomen zoals die in het oorspronkelijke huurkontrakt staan vermeld. Genoemde Peter Henrick Blanckaerts enzijn vader Henrick Blanckaerts beloven alle punten daarin zodanig te zullen voldoen zodat vermelde Jacob Henrick Bolants daarvoor gevrijwaard blijft.
Datum 30 januari 1634

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1637.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 162 - J. Toirkens
027
Peter zoon Henrik Niclaes Jaspers Blanchaerts als man van Catharina dochter van wijlen Jan Niclaes Schepens, draagt hierbij het vierde deel van een beemd over, genoemd de Erfven Beemd, gelegen in Oirschot herdgang Hedel ter plaatse genoemd Oudenhoven of aan het Tregelaer ... Hij draagt dat bezit nu over aan Jan Dirck van Berse ...
Datum 5 februari 1637

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1638.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 163 - J. Toirkens
061
Peter zoon Henrick Niclaes Jaspers (Blanckaerts, JT) als man van Catharina dochter van wijlen Jan Niclaes Schepens, verkoopt hierbij ...
Datum 26 februari 1638
.
062
Naderhand is nog verschenen Henrick Niclaes Jaspers ( Blanckaerts, JT ) en heeft zich borg gesteld voor zijn zoon Peter van hiervoor en hij als borg garandeert alles te voldoen als het onderpand daarvoor onvoldoende van waarde is en dan zal hij alsnog zulks als zijn eigen schulden beschouwen en voldoen. Datum en getuigen als boven.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1640.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 165 - J. Toirkens
281
3e generatie (ca. 1600-1670, JT)
Kinderen van Anneken van Dijk gehuwd met Jan Niclaes Schepens :
1. Willem Schepens
2. Wouter Schepens
3. Cathalijn Schepens, gehuwd met Peter Henrik Blanckaerts, kind Jan (student )
...
De tweede beurs ingesteld door wijlen genoemde heer Adriaen van den Dijck die wordt betaald door Anneken weduwe van Marten Goijaerts Gruijters, wordt toegekend aan Jan zoon Peter Henrik Claessen Blanchaerts verwekt door deze Peter bij diens vrouw Catharina dochter van Jan Niclaes Scepens ...
Datum 8 november 1640

RHCE:
NTI-15214-64 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Henrick Leermakers (sr.)
81 Overeenkomst, 19-4-1646
Blanckaerts, Peeter Henricx


RHCE:
NTI-15215-86 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van den Kerckhoff
78 Huurovereenkomst, 24-8-1649
Blanckaerts, Peeter Hendrick


RHCE:
NTI-15213-35 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan Goossens (jr.)
1 Boetelijst, 0-0-1658
Blanckers, Peeter Henrick
Woonplaats: Hedel


RHCE:
NTI-15213-35 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan Goossens (jr.)
30 Attestatie, 12-9-1658
Blanckers, Peeter Henrick
Woonplaats: Hedel


RHCE:
66 Overeenkomst, 21-6-1660
NTI-15216-116 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van Oeckell
etc
Blanckarts, Peeter Henrick
NB.: Echtg. van Catharina Jan Schepens
Schepens, Catharina Jan
NB.: Echtg. van Peeter Henrick Blanckarts Dochter van 30 en 31
Schepens, Jan Claes <====== 30
NB.: Echtg. van Anneken Wouters van den Dijck
Dijck van den, Anneken Wouters <=== 31
NB.: Echtg. van Jan Claes Schepens
Schepens, Wouter
NB.: Zoon van 30 en 31


RHCE:
NTI-15216-116 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van Oeckell
71 Procuratie, 23-6-1660
Blanckarts, Peeter Henricx


RHCE:
NTI-15216-117 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van Oeckell
11 Attestatie, 9-2-1661
Blanckaerts, Peeter Henrick
NB.: Getuige


RHCE:
NTI-15216-117 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van Oeckell
10 Attestatie, 9-2-1661
Blanckarts, Peeter Henrick
NB.: Getuige


RHCE:
NTI-15216-118 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van Oeckell
5 Schuldbekentenis, 14-1-1662
Blanckaerts, Peeter
NB.: Getuige


RHCE:
NTI-15215-97 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van den Kerckhoff
68 Procuratie, 25-1-1662
Blanckaerts, Peter Henrick
NB.: Getuige


RHCE:
NTI-15216-118 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van Oeckell
14 Schuldbekentenis, 11-2-1662
Blanckers, Peeter
NB.: Getuige


RHCE:
66 Procuratie, 19-5-1663
NTI-15216-119 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van Oeckell
Persoon in RA:
Blanckarts, Mathijs Henrick <== broer
Laeck van de, Goijaert Gerits
NB.: Echtg. van Lijsken Blanckaerts
Blanckaerts, Lijsken <=== Dus ook een zus (want dochter van 6)
NB.: Echtg. van Goijaert Gerits van de Laeck Dochter van 6
Snellarts, Jan Janssen
NB.: Echtg. van Maeijken Blanckaerts
Blanckaerts, Maeijken <==== Dus dit is zus Maria Henricus Blanckarts gehuwd met JJ Snellarts
NB.: Echtg. van Jan Janssen Snellarts Dochter van 6
Blanckaerts, Henrick <===== 6
Blanckaerts, Peeter <== hijzelf
Venne van de, Jan Willem Dircx
NB.: Echtg. van Neesken Blanckaerts
Blanckaerts, Neesken <=== Dus ook een zus (want dochter van 6)
NB.: Echtg. van Jan Willem Dircx van de Venne Dochter van 6
Hermans, Aert
Nieuwenhuijs van, Margriet Peeters
Janssen, Thijssen Wilbort
Boxtel van, Daniel Jans
Roije van, Dirck Henr.
Toponiem in RA: Bijsken, het Terheijden & Riethille Terheijden & Anthonetten Lant, Noort Terheijden
Akteplaats: Oirschot
Aktedatum: 19-5-1663
Soort akte: Procuratie
Toegangsnummer: 15216 Johan van Oeckell, notaris Oirschot, 1652-1664
Inventarisnummer: 119


RHCE:
NTI-15216-119 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van Oeckell
82 Huurovereenkomst, 26-7-1663
Blanckaerts, Peeter Henrick
NB.: Momboir over 2
Henrick Blanckaerts <== 2
Jan Henrick Blanckaerts
Notabene: Vader van 2


RHCE:
NTI-15213-40 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan Goossens (jr.)
58v Testament, 5-12-1663
Blanckers, Peeter Henrick
NB.: Getuige


RHCE:
NTI-15216-120 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van Oeckell
17 Overeenkomst, 0-0-1664
Blanckaerts, Peeter Henrick
NB.: Momboir over het kind van 3 en 4
Jan Henrick Blanckaerts <== 3 <=== Broer?
Jenneken Alberts <== 4


RHCE:
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=100&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-15216-120&minr=3337706&miview=ldt
NTI-15216-120 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van Oeckell
10 Attestatie, 19-3-1665
Blanckaerts, Peeter Henrick
NB.: Oud ca 65 jaren


RHCE:
NTI-15214-80 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Henrick Leermakers (sr.)
189 Attestatie, 5-9-1665
Blanckarts, Peeter Henrick


RHCE:
NTI-15215-99 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van den Kerckhoff
49 Overeenkomst, 7-1-1666
Blanckaerts, Peter Henrick


RHCE:
NTI-15214-55 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Henrick Leermakers (sr.)
31 Schuldbekentenis, 29-9-1666
Blanckaerts, Jan Peeters <=== zoon????
Blanckaerts, Peter Henricx
NB.: Kan niet schrijven; borg


RHCE:
NTI-15213-44 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan Goossens (jr.)
22 Overeenkomst, 14-3-1667
Blanckarts, Peeter Henrick


RHCE:
TI-15214-84 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Henrick Leermakers (sr.)
337 Procuratie, 6-6-1673
(1) Anna van Nijeuwenhuijsse - Wed. van Jacob Hasselmans Weduwe
(2) Jan Wilbertsse van Nijeuwenhuijsse - Vader van 1
(3) Jacob Hasselmans - Overleden echtg. van Anna van Nijeuwenhuijsse Wijlen
(4) Peter Blanckarts <===
(5) Matijs Blanckarts
(6) Maeijken Blanckarts - Echtg. van Jan Janssen Snellarts
(7) Jan Janssen Snellarts - Echtg. van Maeijken Blanckarts
(8) Lijsken Blanckarts - Woonplaats: Nuenen - Echtg. van Niclaes Lombarts
(9) Niclaes Lombarts - Woonplaats: Nuenen - Beroep: Schepen - Echtg. van Lijsken Blanckarts
(10) Neesken Blanckarts - Echtg. van Jan Willems van de Ven
(11) Jan Willems van de Ven - Echtg. van Neesken Blanckarts
(12) Henrick Blanckarts - Echtg. van Magdalena Swaelen <=== Vader
(13) Magdalena Swaelen - Echtg. van Henrick Blanckarts <=== Moeder
(14) Peter Swaelen - Echtg. van Matijsken Wilberts van Nijeuwenhuijsse - Vader van 13 <=== OPA van moeders kant?
(15) Matijsken Wilberts van Nijeuwenhuijsse - Echtg. van Peter Swaelen - Moeder van 13 <=== OMA van moeders kant?
(16) Goiarden Hasselmans - Zoon van 1 en 3
(17) Catharina van den Nijeuwenhuijs - Wijlen
(18) Peter van den Nijeuwenhuijs - Vader van 17; wijlen
(19)Jan Jansse Baiens - Getuige
(20) Aert Peters van Gestel - Getuige


=====================
GTOB 24 2009
TWEEMAAL BLANKERS door Anton Neggers
Page 107
IIIb.
Peter Henriek Niclaes Jasper Blankers, geb. circa 1600 36, begr. Oirschot 27 augustus 1679, trouwt voor de pastoor te Oirschot op 4 november 1626 met Cathalijn Jan Schepens, d.v. Jan Niclaes Willem Goossen Schepens en Anneke Wouter van den Dijk, begraven Oirschot 16 oktober 1668. Peter huurt een hofstede die eigendom is van de kinderen van wijlen Jan Dircks van den Heuvel. Hij neemt op 30 januari 1634 het huurcontract over van Jacob Henriek Bolants. Zijn vader treedt daarbij op als borg37, Peter hertrouwt na de dood van zijn eerste vrouw voor de predikant van Oirschot op 2 maart 1670 met Jenneke Cornelis van Haren.
Uit het eerste huwelijk zeven kinderen :
1. Jan Peter Blankers, begr. Oirschot 10 januari 1690, volgt I Va.
2. Agnes, ged. Oirschot 5 november 1629.
3. Aleijt Peter Blankers, ged. Oirschot 31 augustus 1631, trouwt voor de predikant van Oirschot op 3 februari 1669 met Jan Peter van Gerwen, z.v. Peter Gijsbert van Gerwen en Emberta Thomas, ged. Oirschot 19 juni 1639.
4. Anneke Peter Henriek Blankers, ged. Oirschot 16 mei 1634, begr. Best 17 oktober 1700, trouwt voor de predikant te Oirschot op 12 februari 1668 met Jan Henriek Kemps alias Emmers, z.v. Henriek Willem Eijmbert Kempsen Jenneke Peter Daniel van Mierde.
5. Wilbort, ged. Oirschot 12 oktober 1636.
6. Niclaes, ged. Oirschot 14 maart 1640.
7. Henriek Peter Blankers, ged. Oirschot 12 maart 1648, begr. Oirschot 10 december 1681, volgt IVb.
Uit het tweede huwelijk drie kinderen:
8. Cornelis Peter Blankers, ged. Oirschot 12 september 1673, volgt IVc.
9. Cathalijn Peter Blankers, ged. Oirschot 18 juli 1672, trouwt voor de schepenbank van Oirschot op 7 februari 1706 met Henriek Henriek van Berendonk, z.v. Henriek Adriaen van Berendonk en Anneke Zebert de Gruijter, ged. Oirschot 7 december 1657. Henriek is weduwnaar van Jenneke Dielis van Gestel. In 1706 wonen Hendrick van Berendoncq (boven de 16 jaar) en Anneke/ Dielis en Jacob de kinder (onder de 16 jaar) op Spoordonk.
10. Goort Peter Blankers, ged. Oirschot 19 april 1676, begr. Oirschot 27 augustus 1749, volgt IVd.
36 Oirschot N120 folio 10
37 Oirschot R2389 folio 70

Gehuwd (religieus) ‎4 nov 1626 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
ONWAARSCHIJNLIJK:

Zie akte 281: "Peter Henrik Claessen Blanchaerts verwekt door deze Peter bij diens vrouw Catharina dochter van Jan Niclaes Scepens"

Waarom:
- Bij hertrouwen P.H. Blanckers wordt vermeld dat hij weduwnaar is. Dit klopt.
- Eerste kind na hertrouwen is Catharina - genoemd naar zijn eerste echtgenote.
- Doopgetuige "Joannes Henricus Kemps" bij een kind van Catharina Petrus Blankers is mogelijk de echtgenoot van Anna de half-zus van Catharina.

Waarom niet:
- Kids uit tweede huwelijk geboren 1672 - Kids uit eerste huwelijk 1629 - Vader op 76e - ZEER ONWAARSCHIJNLIJK.
- Peter Henrik CLAESSEN Blanchaerts is gehuwd met Cat Jan Schepens - Bij overlijden Petrus Henrick JASSEN(?) Blackarts

RHCE: OpenArchives
47485 Trouwinschrijving Petrus Henricx en Catharina Jansen, 04-11-1626
DTB_Oirschot_10225_32.3 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
Bruid: Catharina Jansen
Bruidegom: Petrus Henricx
Plaats inschrijving: Oirschot
Trouwdatum: 04-11-1626
Folio: 13
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijk Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.3


BHIC: OpenArchives
Bruidegom Petrus Henricx
Bruid Catharina Jansen
Datum huwelijk 04-11-1626
Plaats huwelijk Oirschot
Religie Rooms-Katholiek
Bron Rooms-Katholiek trouwboek 1618-1651
Plaats Oirschot
Toegangsnr. 8086
Inv.nr. 3
Folio/pagina 13

(ongeveer 41 jaar gehuwd) met:

womanCatharina Joannes Schepens‏
Overleden ‎16 okt 1668 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Mogelijk:

ECHTER IN AKTE STAAT huijsvrouw peter CLAES blanckers ......

RHCE: OpenArchives
76936 Begraafinschrijving Catharina Petrus Blanckarts, 16-10-1668
DTB_Oirschot_10225_32.5 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
Overledene: Catharina Petrus Blanckarts
Plaats inschrijving: Oirschot
Overlijdensdatum: 16-10-1668
Folio: 162
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijk Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.5
Scan online: 00163_D_Oirschot_0005_0161v-0162.jpg 163 / 193
"16 Catharina Petrus Blanckarts Hedel"


RHCE:
DTB_Oirschot_10225_32.39 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
85500 Begraafinschrijving , 16-10-1668
Plaats inschrijving: Oirschot
Begraafdatum: 16-10-1668
Partner: Peter Claes Blanckers
Folio: 61v
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.39
Page 64 of 90 - 00064_D_Oirschot_0039_0061v-0062.jpg
Links boven
"den 16e dito is begraven de huijsvw(?) peter claes blankers"


BHIC: OpenArchives
Overledene Catharina Petrus Blanckarts
Geslacht v
Datum overlijden 16-10-1668
Plaats overlijden Oirschot
Religie Rooms-Katholiek
Bron Rooms-Katholiek begraafboek 1651-1656
Plaats Oirschot
Toegangsnr. 8086
Inv.nr. 5
Folio/pagina 162


RHCE:
85500 Begraafinschrijving , 16-10-1668
DTB_Oirschot_10225_32.39 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
Plaats inschrijving: Oirschot
Partner: Peter Claes Blanckers
Folio: 61v
Begraafdatum: 16-10-1668
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijk Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.39
Scan online: 00064_D_Oirschot_0039_0061v-0062.jpg 64 / 90
"den 16e dito is begraven de huijfrou Peter Claes Blanckers"


[Gebruikersnotities]
ONDERSTAANDE HEEFT MEER INFO
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1640.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 165 - J. Toirkens
281
3e generatie (ca. 1600-1670, JT)
Kinderen van Anneken van Dijk gehuwd met Jan Niclaes Schepens :
1. Willem Schepens
2. Wouter Schepens
3. Cathalijn Schepens, gehuwd met Peter Henrik Blanckaerts, kind Jan (student )
...
De tweede beurs ingesteld door wijlen genoemde heer Adriaen van den Dijck die wordt betaald door Anneken weduwe van Marten Goijaerts Gruijters, wordt toegekend aan Jan zoon Peter Henrik Claessen Blanchaerts verwekt door deze Peter bij diens vrouw Catharina dochter van Jan Niclaes Scepens ...
Datum 8 november 1640

RHCE:
66 Overeenkomst, 21-6-1660
NTI-15216-116 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van Oeckell
etc
Blanckarts, Peeter Henrick
NB.: Echtg. van Catharina Jan Schepens
Schepens, Catharina Jan
NB.: Echtg. van Peeter Henrick Blanckarts Dochter van 30 en 31
Schepens, Jan Claes <====== 30
NB.: Echtg. van Anneken Wouters van den Dijck
Dijck van den, Anneken Wouters <=== 31
NB.: Echtg. van Jan Claes Schepens
Schepens, Wouter
NB.: Zoon van 30 en 31

Kinderen:

1.
manJan Petrus Blanckers‏
Geboren ‎± 1627
[bron]
Genoemd in akte 281 van 8 november 1640: "Cathalijn Schepens, gehuwd met Peter Henrik Blanckaerts, kind Jan (student )"

Zie akte 30 van 11-12-1655: 28 jaren dus geboren rond 1627.

Overleden ‎10 jan 1690 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Volgens GTOB:

RHCE: OpenArchives
88383 Begraafinschrijving Jan Peeter Blanckers, 10-01-1690
Plaats inschrijving: Oirschot
Begraafdatum: 10-01-1690
Overledene: Jan Peeter Blanckers
Folio: 12v
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.40
Page 15 of 37 - 00015_D_Oirschot_0040_0012v-0013.jpg
Links bovenaan
"Den 10e january op kerckhoft begraven Jan peeter blanckers alias ballen" <======= ALIAS BALLEN

‎, leeftijd ongeveer 63 jaar
[Gebruikersnotities]
RHCE:
NTI-15216-111 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van Oeckell
30 Attestatie, 11-12-1655
Jan Peeter Henrick Blanckarts
Oud ca 28 jaren


RHCE:
NTI-15215-94 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van den Kerckhoff
19 Huurovereenkomst, 22-1-1658
Niclaes Aeriens Verhoeven Wed. van Lijsken Matijssen van Overdijck Wijlen
Lijsken Matijssen van Overdijck Overleden echtg. van Niclaes Aeriens Verhoeven Weduwe
Jan Peter Blanckaerts
Hedel


GTOB 24 2009
TWEEMAAL BLANKERS door Anton Neggers
IVa
Jan Peter Blankers alias Ballen, begr. Oirschot 10 januari 1690, trouwt voor de predikant van Oirschot op 14 mei 1656 met Barbara Niclaes Verhoeven, d.v. Niclaes Adriaen Verhoeven en
Lijsbeth Mathijs van Overdijk, ged. Oirschot 7 oktober 1634, begr. Oirschot 12 augustus 1669. Zij worden genoemd in het testament van Mathijs Willem Laureijs van Overdijk, Lijsbeth's grootvader, voor de trouwe diensten ( ... ) altijt aen hem bewezen41.
Uit dit huwelijk:
1. Jan, ged. Oirschot 10 februari 1658.
2. Wilbart Jan Blankers, ged. Oirschot 14 november 1660, begr. Oirschot 7 januari 1736, volgt Va.
3. Niclaes Jan Blankers, ged. Oirschot 19 augustus 1663, begr. Oirschot 3 december 1697, volgt Vb.
4. Lucas Jan Blankers, ged. Oirschot 18 oktober 1665, trouwt voor de predikant van Baardwijk op 8 juli 1696 met Anneke Jans van Woensel. Uit dit huwelijk één zoon: Jan, ged. Baardwijk 5 maart 1699. Lucas hertrouwt voor de predikant te Udenhout op 4 mei 1704 met Peternel Jans van Abeelen, geb. Udenhout.
5. Lijsbeth Jan Blankers, ged. Oirschot 11 mei 1668, begr. Hilvarenbeek 21 november 1713, trouwt voor de schepenen van Hilvarenbeek op 21 mei 1706 met Aert Stoffel van Loon, z.v. Stoffel Mathijs Jan van Loon en Anneke Aert Peter Donkers, ged. Hilvarenbeek 19 september 1655, begr. Hilvarenbeek 26 maart 1717.
41 Anton Neggers, Van Overdijk, in: De Brabantse Leeuw XLVIII (1999) pag. 108

brabants_leeuw_1999_2_104_116.pdf
Van Overdijk - A. Neggers
Page 108
Vll-a. MATTHIJS WILLEM LAUREUSSEN VAN ÜVERDIJCK, geboren circa 1575, trouwt te Oirschot op 20 januari 1602 met Grietken Jans Hanricx van Gestel. Zij wonen te Hedel. Matthijs is linnenwever: op 29 juni 1655 legt hij, 80 jaar oud, voor notaris Johan van Oeckel een verklaring af over verrichte arbeid.34 Hij is kennelijk een welgesteld ingezetene van Oirschot; er zijn nogal wat schuldbekentenissen met Mathijs in de rol van crediteur. Op 19 september 1663 maakt Mathijs, circa 88 jaar oud, dije welcke vermits sijnen hooge ouderdom sieckelijck naer de lichame in eenen stoel sittende een codicil voor notaris Johan van Oeckel, waarin hij legateert aan Jan Peter Blanckaerts sijne nichte35 man en aan Jenneke dochter Claes Adriaen Verhoeven, een andere kleindochter, voor de trouwe diensten (. .. ) altijl aen hem bewesen.36
Kort daarna overlijdt Mathijs; hij wordt begraven te Oirschot op 2 december 1663. Margriet Tijsen van Overdijck was begraven te Oirschot op 9 maart 1648.
35. Kleindochter
36. SREO, Oirschot N 5139, f93
SREO = Streekarchief Regio Eindhoven, rayondepot Oirschot

2.
woman‎Agnes Petrus Blanckers‏‎
Gedoopt ‎5 nov 1629 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
RHCE: OpenArchives
Doopinschrijving Agnes Petrus, 05-11-1629
DTB_Oirschot_10225_32.2 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
Dopeling: Agnes Petrus
Vader: Petrus Henricus
Moeder: Catharina Joannes
Getuige: Joannes Jordanus & Guihelma Lambertus
Folio: 49v
Doopdatum: 05-11-1629
Doopplaats: Oirschot
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijk Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.2


BHIC: OpenArchives
Kind Agnes Henricus
Geslacht Vrouw
Datum doop 05-11-1629
Plaats doop Oirschot
Vader Petrus Henricus
Moeder Catharina Joannes
Getuige Joannes Jordanus & Guihelma Lambertus
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1618-1646
Plaats Oirschot
Toegangsnr. 8086
Inv.nr. 2
Folio/pagina 49v
Religie RK


3.
woman‎Aleijdis Petrus Blanckers‏‎
Gedoopt ‎31 aug 1631 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
RHCE: OpenArchives
Doopinschrijving Aleijdis Petrus, 31-08-1631
DTB_Oirschot_10225_32.2 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
Dopeling: Aleijdis Petrus
Vader: Petrus Henricus
Moeder: Catharina Joannes
Getuige: Godefridus Nicolaus & Godefrida Joannes
Folio: 61
Doopdatum: 31-08-1631
Doopplaats: Oirschot
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijk Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.2


BHIC: OpenArchives
Kind Aleijdis Henricus
Geslacht Vrouw
Datum doop 31-08-1631
Plaats doop Oirschot
Vader Petrus Henricus
Moeder Catharina Joannes
Getuige Godefridus Nicolaus & Godefrida Joannes
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1618-1646
Plaats Oirschot
Toegangsnr. 8086
Inv.nr. 2
Folio/pagina 61
Religie RK


[Gebruikersnotities]
Mogelijk:

RHCE: OpenArchives
41418 Trouwinschrijving Jan Peters van Gerwen en Alit Peter Blanckers, 03-02-1669
DTB_Oirschot_10225_32.20 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
Bruid: Alit Peter Blanckers
Bruidegom: Jan Peters van Gerwen
Plaats inschrijving: Oirschot
Ondertrouwdatum: 19-01-1669
Trouwdatum: 03-02-1669
Folio: 46v
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijk Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.20
Scan online: 00049_D_Oirschot_0020_0046v-0047.jpg 49 / 128
"ondertrout den 19 janruarij jan peter van gerwen jm met alit peters blanckers jd beijde van heel getrout den 3 Feb"


NB Trouwt op dezelfde dag als ene Jan Peter Blanckers j.m. x Maria Janssen van Hal !!! (NB Fout in akte, moet zijn Henrick Peter Blanckers x M.J. van Hal)
En ook Hendrick Jan Blanckers x Jenneke Claes Schepens

Kids:
Doopinschrijving Willebrordus van Gerwen, 21-07-1670 Joannes Petrus van Gerwen x Aleijdis Petrus Blanckarts - getuigen: Henricus Blanckarts & Agnes Blanckarts

4.
womanAnna Petrus Blanckers‏
Gedoopt ‎16 mei 1634 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
RHCE: OpenArchives
Doopinschrijving Anna Petrus, 16-05-1634
DTB_Oirschot_10225_32.2 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
Dopeling: Anna Petrus
Vader: Petrus Henricus
Moeder: Catharina Joannes
Getuige: Everardus Elien & Joanna Blanckarts
Folio: 80
Doopdatum: 16-05-1634
Doopplaats: Oirschot
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijk Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.2


BHIC: OpenArchives
Kind Anna Henricus
Geslacht Vrouw
Datum doop 16-05-1634
Plaats doop Oirschot
Vader Petrus Henricus
Moeder Catharina Joannes
Getuige Everardus Elien & Joanna Blanckarts
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1618-1646
Plaats Oirschot
Toegangsnr. 8086
Inv.nr. 2
Folio/pagina 80
Religie RK


Begraven ‎17 okt 1700 Best, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
RHCE: OpenArchives
117784 Begraafinschrijving Anna, 17-10-1700
Plaats inschrijving: Best
Begraafdatum: 17-10-1700
Overledene: Anna
Partner: Joannes Henricus Kemps
Notabene: Wed.
Folio: 227v
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 4.1
Page 227 of 364 - 00227_D_Best_0001_0227v-0228.jpg
"... sepulta est Anna Relista(?) Joannis Henrici Kemps"


[Gebruikersnotities]
https://www.oirschotsheem.nl/campinia/jrg17.pdf
17e jaargang, nr. 64 - januari 1987
BESTSE FUNDATIES
4. FUNDATIE HENDRIK EN CATHARINA KEMPS
door H. Mijland
Page 39
Jan Hendrik Kemps is een zoon van Hendrik Willem Kemps, wonende in Verrenbest 7 . Jan trouwde met Anneken, dochter van Petrus Hendricus Blanckers 8. Jan is vóór 1695 overleden, aangezien zijn weduwe in januari van dat jaar optrad als partij bij een verkoop 9. Anneken overleed op 17 oktober 1700 te Best 10. Van hun kinderen is alleen de doopdatum van Jenneken gevonden. Jenneken is op 19 april 1679 te Best gedoopt en aldaar op 14 november 1729 overleden 11.
Zoon Hendrik, een van de fundateurs, trouwde op 26 februari 1729 te Best met Anna-Maria Janse van den Heuvel. Hij overleed op 24 mei 1752 12. Anna-Maria, dochter van Joannes Godefridus van den Heuvel en Ida Lambertus van de Sande, is te Best gedooptop 5 november 1702 en aldaar overleden op 9 november 1763 13. Uit dit huwelijk wordt één zoon geboren, Joannes 14.
Catharina Janse Kemps, mede-fundatrice, is ongehuwd gebleven, wat in haar testament van 1761 volgens het gebruik in die tijd als volgt omschreven wordt: ".... bejaerde jonge dogter ....". Aan het einde van haar leven woonde ze in bij haar neef Hendrik Peeters van Cuijck, zoals uit haar testament blijkt. Zij overleed op hoge leeftijd op 13 december 1763 15.
7. Wie zijn vader was is alleen af te leiden uit de registratie van het familiebezit in de verpondingskohieren van Verrenbest (OAA Oirschot, 7020, 7021 en aanwinsten 1986).
8. De huwelijkspartners zijn vernoemd in het doopboek van Best (DTB 001, fol. 140) en in een protocol van de schepenbank (RA Oirschot, 225 blz. 14-15).
9. RA Oirschot, 225, biz. 14-15: verkoop d.d. 10 januari 1695.
10. DTB 002.
11. Doop in DTB 001, fol. 140 en overlijden in hetzelfde register, fol. 315vo.
12.. Huwelijk in DTB 002 en overlijden in OAA Oirschot, 8404, fol. 315vo.
13. Doop in DTB 001, fol. 188vo en overlijden in ()AA Oirschot, 8405, tol. 165vo.
14, Joannes is gedoopt op 2 augustus 1731 te Best. Peter en meter zijn zijn grootvader, Joannes Godefridus van den Heuvel, en zijn tante, Catharina kuise Kemps (DTB 002). Hij overlijdt op 31 maart 1750 (DTB 002).
15. OAA Oirschot, 8405, tol. 179vo,

5.
man‎Willibrordus Petrus Blanckers‏‎
Gedoopt ‎12 okt 1636 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
RHCE: OpenArchives
Doopinschrijving Willibrordus Petrus, 12-10-1636
DTB_Oirschot_10225_32.2 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
Dopeling: Willibrordus Petrus
Vader: Petrus Henricus
Moeder: Catharina Jans
Getuige: Paulus Jans & Antonia Arts
Folio: 96v
Doopdatum: 12-10-1636
Doopplaats: Oirschot
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijk Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.2


BHIC: OpenArchives
Kind Willibrordus Henricus
Geslacht Man
Datum doop 12-10-1636
Plaats doop Oirschot
Vader Petrus Henricus
Moeder Catharina Jans
Getuige Paulus Jans & Antonia Arts
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1618-1646
Plaats Oirschot
Toegangsnr. 8086
Inv.nr. 2
Folio/pagina 96v
Religie RK


6.
man‎Nicolaus Petrus Blanckers‏‎
Gedoopt ‎14 mrt 1640 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
RHCE: OpenArchives
Doopinschrijving Nicolaus Blanckarts, 14-03-1640
DTB_Oirschot_10225_32.2 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
Dopeling: Nicolaus Blanckarts
Vader: Petrus Blanckarts
Moeder: Catharina
Getuige: Guielmus Simons & Joanna Goorts
Folio: 126
Doopdatum: 14-03-1640
Doopplaats: Oirschot
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijk Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.2


BHIC: OpenArchives
Kind Nicolaus Blanckarts
Geslacht Man
Datum doop 14-03-1640
Plaats doop Oirschot
Vader Petrus Blanckarts
Moeder Catharina
Getuige Guielmus Simons & Joanna Goorts
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1618-1646
Plaats Oirschot
Toegangsnr. 8086
Inv.nr. 2
Folio/pagina 126
Religie RK


Overleden ‎20 mei 1660 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
TWEE OPTIES!!!!!

Eerste noemt patroniem.

RHCE: OpenArchives
76545 Begraafinschrijving Nicolaus Petrus Blanckarts, 20-05-1660
DTB_Oirschot_10225_32.5 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
Overledene: Nicolaus Petrus Blanckarts
Plaats inschrijving: Oirschot
Overlijdensdatum: 20-05-1660
Folio: 135
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijk Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.5
Scan online: 00136_D_Oirschot_0005_0134v-0135.jpg 136 / 193
Geen additionele info.


BHIC: OpenArchives
Overledene Nicolaus Petrus Blanckarts
Geslacht m
Datum overlijden 20-05-1660
Plaats overlijden Oirschot
Religie Rooms-Katholiek
Bron Rooms-Katholiek begraafboek 1651-1656
Plaats Oirschot
Toegangsnr. 8086
Inv.nr. 5
Folio/pagina 135


RHCE: OpenArchives
DTB_Oirschot_10225_32.41 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
78118 Begraafinschrijving Nicolaes Blanckers, 03-12-1697
Plaats inschrijving: Oirschot
Begraafdatum: 03-12-1697
Overledene: Nicolaes Blanckers
Folio: 10
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.41
Page 11 of 48 - 00011_D_Oirschot_0041_0010.jpg
"den 3 december op kerkhoft begraven nicolaes blanckers"

‎, leeftijd ongeveer 20 jaar

7.
manHenricus Petrus Blanckers‏
Gedoopt ‎12 mrt 1648 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
RHCE: OpenArchives
Doopinschrijving Henricus Blanckarts, 12-03-1648
DTB_Oirschot_10225_32.4 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
Dopeling: Henricus Blanckarts
Vader: Petrus Henricus Blanckarts
Moeder: Catharina Joannes Scepens
Getuige: Joannes Joannes Snellarts & Joanna Daniel de Hoppenbrouwer
Folio: 16v
Doopdatum: 12-03-1648
Doopplaats: Oirschot
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijk Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.4


BHIC: OpenArchives
Kind Henricus Blanckarts
Geslacht Man
Datum doop 12-03-1648
Plaats doop Oirschot
Vader Petrus Henricus Blanckarts
Moeder Catharina Joannes Scepens
Getuige Joannes Joannes Snellarts & Joanna Daniel de Hoppenbrouwer
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1646-1665
Plaats Oirschot
Toegangsnr. 8086
Inv.nr. 4
Folio/pagina 16v
Religie RK


Begraven ‎10 dec 1681 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Mogelijk:

RHCE:
89249 Begraafinschrijving Hendrick Peeter Blanckers, 10-12-1681
Plaats inschrijving: Oirschot
Begraafdatum: 10-12-1681
Overledene: Hendrick Peeter Blanckers
Folio: 33v
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.40
Page 36 of 37 - 00036_D_Oirschot_0040_0033v.jpg
Laatste 1681
Geen extra info


RHCE:
DTB_Oirschot_10225_32.5 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
77661 Begraafinschrijving Hendrick Blanckers, 10-12-1681
Plaats inschrijving: Oirschot
Overlijdensdatum: 10-12-1681
Overledene: Hendrick Blanckers
Folio: 190
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.5
Page 191 of 193 - 00191_D_Oirschot_0005_0189v-0190.jpg
"10 decemb Henrick Blanckers"


[Gebruikersnotities]
GTOB 24 2009
TWEEMAAL BLANKERS door Anton Neggers
Page 109
IVb.
Henriek Peter Blankers, ged. Oirschot 12 maart 1648, begr. Oirschot 10 december 1681, trouwt te Oirschot op 3 februari 1669 met Maria Jan van Hal, d.v. Jan Henriek van Hal (heffer)
en Willemke Claes Vlemmincx, ged. Oirschot 26 december 1645.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Cathalijn, ged. Oirschot 9 mei 1669.
2. Cathalijn Henriek Blankers, ged. Oirschot 18 juli 1672, begr. Oirschot 7 juni 1746, trouwt voor de schepenen van Oirschot op 1 februari 1711 met Henriek Jasper van Overdijk,
z.v. Jasper Henriek van Overdijk en Lijsbeth Wouter van den Heuvel, ged. Oirschot 11 november 1668, overl. circa 1759 42. Zij wonen op Hedel nummer 6.
3. Maria, ged. Oirschot 14 maart 1674.
4. Jan Henriek Blankers, ged. Oirschot 14 mei 1678, volgt Vc.
5. Henderina, ged. Oirschot 26 februari 1682.2e huwelijk
man‎Petrus Hendrick Blanckers‏‎


Ondertrouwd ‎8 feb 1670 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd ‎2 mrt 1670 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland, leeftijd ongeveer 69 jaar
[bron]
RHCE: OpenArchives
41457 Trouwinschrijving Peter Hendrick Blanckaerts en Jenneke Nelissen, 02-03-1670
DTB_Oirschot_10225_32.20 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
Bruid: Jenneke Nelissen
Bruidegom: Peter Hendrick Blanckaerts
Plaats inschrijving: Oirschot
Ondertrouwdatum: 08-02-1670
Trouwdatum: 02-03-1670
Folio: 50
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijk Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.20
Scan online: 00052_D_Oirschot_0020_0049v-0050.jpg 52 / 128
"ondertrout den 8 Feb: Peter Hendrick Blanckaerts wedr van Heel met Jenneke Nelissen j.d. van haren getrout den 2 maart"


BHIC: OpenArchives
Bruidegom Peter Hendrick Blanckaerts
Woonplaats Heel
Bruid Jenneke Nelissen
Woonplaats Haaren
Datum huwelijk 02-03-1670
Plaats huwelijk Oirschot
Datum ondertrouw 08-02-1670
Religie Nederduits Gereformeerd
Bron Nederduits Gereformeerd trouwboek 1650-1695
Plaats Oirschot
Toegangsnr. 8086
Inv.nr. 20
Folio/pagina 50


RHCE:
10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
RK parochie H. Petrus banden
32.5 Huwelijks- en overlijdensregister
Page 89 of 193 00089_D_Oirschot_0005_0087v-0088.jpg
Links
"eodem contraxerunt Petrus Blanckarts et joanna cornelis(?) ???? joannes et Henricus(?) Blanckarts"

(9 jaar gehuwd) met:

womanJoanna Cornelius van Haren‏
Dochter van Cornelius van Haren en N.N.‏.
Begraven ‎15 nov 1711 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Misschien:

RHCE: OpenArchives
86436 Begraafinschrijving Janneke Blankers, 15-11-1711
Plaats inschrijving: Oirschot
Begraafdatum: 15-11-1711
Overledene: Janneke Blankers
Folio: 3v
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.44
Page 5 of 6 - 00005_D_Oirschot_0044_0003v.jpg
"den 15 dito op ????? begraven J??nneke blankers ???dio"

Kinderen:

1.
womanCatharina Petrus Blanckers‏
Gedoopt ‎18 jul 1672 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Doopgetuigen kinderen:
Getuige Cornelius Petrus Blanckers & Margarita Joannes van Berendonck & Joanna Joannes van den Heuvel
Getuige Joannes Hendricus Blanckers & Gerardus Donckers & Joanna Joannes van den Heuvel
Getuige Cornelius Petrus Blanckers & Joanna Joannes van den Heuvel
Getuige Joannes Bressers & Joannes Hendricus Kemps & Joanna Joannes van den Heuvel
Getuige Petrus van Houdt & Adrianus Henricus van Berendonck & Anna Henricus van Berendonck

Cornelius Petrus Blanckers -> Broer
Joannes Hendricus Blanckers

Doopgetuige "Joannes Henricus Kemps" is mogelijk de echtgenoot van half-zus Anna.

Op basis van doopgetuige broer Cornelius:

BHIC: OpenArchives
Kind Catharina Blanckarts
Geslacht v
Datum doop 18-07-1672
Plaats doop Oirschot
Vader Petrus Blanckarts
Moeder Joanna Cornelius van Haren
Getuige Henricus Blanckarts
Getuige Anna Petrus van Gerwen
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1665-1674
Plaats Oirschot
Toegangsnr. 8086
Inv.nr. 6
Folio/pagina 81


Echtgenoot was getuige bij doop kind broer Cornelius:
RHCE: OpenArchives
Doopinschrijving Joanna Blanckers, 20-03-1706
DTB_Oirschot_10225_32.9 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
Dopeling: Joanna Blanckers
Vader: Cornelius Petrus Blanckers
Moeder: Maria Joannes van Herp
Getuige: Hendricus Hendricus van Berendonck & Catharina Hendricus Blanckers
Folio: 68
Doopdatum: 20-03-1706
Doopplaats: Oirschot
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijk Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.9


RHCE: OpenArchives
Doopinschrijving Catharina Blanckarts, 18-07-1672
DTB_Oirschot_10225_32.6 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
Plaats van inschrijving: Oirschot
Datering: 18-07-1672
Dopeling: Catharina Blanckarts
Vader: Petrus Blanckarts
Moeder: Joanna Cornelius van Haren
Getuige: Henricus Blanckarts & Anna Petrus van Gerwen
Folio: 81
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijk Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.6


Begraven ‎29 mei 1720 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Mogelijk:

Overleden bij geboorte kind. Zie onder????

RHCE:
82491 Begraafinschrijving , 29-05-1720
DTB_Oirschot_10225_32.50 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
Plaats inschrijving: Oirschot
Partner: Hendrik van Beerendonck
Notabene: Echtgen.
Folio: 2v
Begraafdatum: 29-05-1720
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijk Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.50
Scan online: 00004_D_Oirschot_0050_0002v.jpg 4 / 5
In de kantlijn:
""Den 29 dito op het ???? de vrou van hendri van beerendoc Vredeoo(?)"
Op dezelfde pagina:
"Den 3 dito op het kerkhoft begraav het kindt van hendirck van beredonck vredeov(?)"


RHCE: OpenArchives
82495 Begraafinschrijving Kind van Hendrik van Berendonck, 03-06-1720
DTB_Oirschot_10225_32.50 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
Plaats inschrijving: Oirschot
Overledene: Kind van Hendrik van Berendonck
Partner: Hendrik van Berendonck
Folio: 2v
Begraafdatum: 03-06-1720
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijk Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.50


[Gebruikersnotities]
GTOB 24 2009
TWEEMAAL BLANKERS door Anton Neggers
Page 108
Cathalijn Peter Blankers, ged. Oirschot 18 juli 1672, trouwt voor de schepenbank
van Oirschot op 7 februari 1706 met Henriek Henriek van Berendonk, z.v. Henriek
Adriaen van Berendonk en Anneke Zebert de Gruijter, ged. Oirschot 7 december 1657.
Henriek is weduwnaar van Jenneke Dielis van Gestel. In 1706 wonen Hendrick van
Berendoncq (boven de 16 jaar) en Anneke/ Dielis en Jacob de kinder (onder de 16 jaar)
op Spoordonk.

2.
manCornelius Petrus Blanckers‏
Gedoopt ‎12 sep 1673 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Cornelius Blanckarts
Geslacht m
Datum doop 12-09-1673
Plaats doop Oirschot
Vader Petrus Blanckarts
Moeder Joanna Cornelius van Haren
Getuige Henricus van Haren
Getuige Anna van Gerwen
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1665-1674
Plaats Oirschot
Toegangsnr. 8086
Inv.nr. 6
Folio/pagina 92


RHCE: OpenArchives
Doopinschrijving Cornelius Blanckarts, 12-09-1673
DTB_Oirschot_10225_32.6 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
Plaats van inschrijving: Oirschot
Datering: 12-09-1673
Dopeling: Cornelius Blanckarts
Vader: Petrus Blanckarts
Moeder: Joanna Cornelius van Haren
Getuige: Henricus van Haren & Anna van Gerwen
Folio: 92
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijk Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.6


Begraven ‎7 aug 1728 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Mogelijk:

RHCE: OpenArchives
83106 Begraafinschrijving Cornelus Blanckers, 07-08-1728
DTB_Oirschot_10225_32.56 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
Plaats inschrijving: Oirschot
Overledene: Cornelus Blanckers
Folio: 2
Begraafdatum: 07-08-1728
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijk Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.56
Scan online: 00003_D_Oirschot_0056_0001v-0002.jpg 3 / 5
"den 7 dito op de kerkhof begraven Cornelus Blankers 1-10-0"


Niet gevonden op BHIC (Nov2021).

[Gebruikersnotities]
GTOB 24 2009
TWEEMAAL BLANKERS door Anton Neggers
Page 109
IVc
Cornelis Peter Blankers, ged. Oirschot 12 september 1673, begr. Oirschot 7 augustus 1728, trouwt voor de kerk te Oirschot op 15 februari 1699 met Maria Jan van Herk, geb. Lamberts Herk (B} in het prinsdom Luik, begr. Oirschot 11 september 1742. Zij wonen op Spoordonk, en zijn volgens de hoofdgeldlijst arm. Maria trouwt als weduwe op 1 mei 1735 met haar buurman Miehiel Daniel Coopmans, z.v. Daniel Miehiel Coop en Barbara Adolf.
Uit dit huwelijk vijf kinderen:
1. Peter, ged. Oirschot 5 november 1699.
2. Cathalijn Cornelis Blankers, ged. Oirschot 23 oktober 1703, trouwt voor de predikant te Oirschot op 25 oktober 1733 met Willem Henriek de Croon, z.v. Henriek Jan de Croon en Emmerens Willem van Dijk, ged. Oirschot 12 mei 1711 . Willem hertrouwt voor de predikant te Oirschot op 26 januari 1755 met Jenneke Henriek Walraven, d.v. Henriek Henriek Walraven en Jenneke Henriek van Kilsdonk.
3. Jenneke, ged. Oirschot 20 maart 1706.
4. Annemaria Cornelis Blankers, ged. Oirschot 24 september 1708, trouwt voor de schepenen van Oirschot op 4 mei 1732 met Jan Gerrit van Berendonk, z.v. Gerrit Goort van Berendonk en Heijltje Peter Jan Ladewijk Timmermans, ged. Oirschot 23 juni 1703,begr. Oirschot 17 januari 1737. Op 30 maart delen hun kinderen, Cornelis Jan van Berendonk en Joseph Francis van der Velde, de echtgenoot van Maria Jans van Berendonk, de nalatenschap van hun ouders43, Joseph erft het huijs, hof en aangelag, gent. De Berk, groot omtr. 3 L of zo groot en klein t zelve onder den haartgang van Spoordonk binnen deze vrijheid gestaan en gelegen is. Daarvoor moet hij zijn zwager binnen zes weken honderd gulden betalen.
5. Maria, ged. Oirschot 15 augustus 1712.

RHCE:
48 Attestatie, 2-2-1711
Blanckers, Cornelis Peeters
NB.: Oud ca 38 jaren <======== Dus geboren rond 1711-38=1673


RHCE:
17 Overeenkomst, 5-3-1713
Blanckers, Wilbrort
NB.: getuige ; kan niet schrijven
Blanckers, Cornelis Peeters
NB.: getuige ; kan niet schrijven


3.
man‎Godefridus Petrus Blanckers‏‎
Gedoopt ‎19 apr 1676 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Godefridus Blanckarts
Geslacht m
Datum doop 19-04-1676
Plaats doop Oirschot
Vader Petrus Blanckarts
Moeder Joanna Cornelius van Haeren
Getuige Joannes Joannes van de Venne
Getuige Petronella Lambertus van Boxtel
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1675-1693
Plaats Oirschot
Toegangsnr. 8086
Inv.nr. 7
Folio/pagina 8
Diversen Celebrant Pater Th. Zijkens.


RHCE: OpenArchives
Doopinschrijving Godefridus Blanckarts, 19-04-1676
DTB_Oirschot_10225_32.7 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
Dopeling: Godefridus Blanckarts
Vader: Petrus Blanckarts
Moeder: Joanna Cornelius van Haeren
Getuige: Joannes Joannes van de Venne & Petronella Lambertus van Boxtel
Folio: 8
Doopdatum: 19-04-1676
Doopplaats: Oirschot
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijk Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.7


Begraven ‎27 aug 1749 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Mogelijk:

RHCE: OpenArchives
104806 Begraafinschrijving Goort Blanckers, 27-08-1749
DTB_Oirschot_10225_32.63 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
Plaats inschrijving: Oirschot
Overledene: Goort Blanckers
Folio: 27
Begraafdatum: 27-08-1749
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijk Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.63
Scan online: 00029_D_Oirschot_0063_0026v-0027.jpg 29 / 46
"27 op de kerkhof begraven Goorts Blanckers Hedel Pro Deo"


Niet gevonden op BHIC (Oct2017).

[Gebruikersnotities]
GTOB 24 2009
TWEEMAAL BLANKERS door Anton Neggers
Page 109
Goort Peter Blankers, ged. Oirschot 19 april 1676, soldaat "quia alioquis militis", begr. Oirschot 27 augustus 1749, trouwt met Anneke, geb. "externa qui hic peperit" (van buiten, maar hier bevallen). Goort woont in 1738 op Hedel nummer 37. Hij is arm, en wordt begraven te Oirschot op 27 augustus 1749. Anneke, de weduwe van Goort, wordt begraven te Oirschot op 21 november 1760.

Doopinschrijving Joanna Blanckers, 25-10-1708 - getuigen: Cornelius Petrus Blanckers & Catharina Hendricus van Berendonck
Doopinschrijving Maria Blanckers, 10-12-1718 - getuigen: Joannes van de Ven & Catharina Henricus van Overdijck

BHIC: OpenArchives
Kind Joanna Blanckers
Geslacht v
Datum doop 25-10-1708
Plaats doop Oirschot
Vader Godefridus Petrus Blanckers
Moeder Anna
Getuige Cornelius Petrus Blanckers
Getuige Catharina Hendricus van Berendonck
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1693-1708
Plaats Oirschot
Toegangsnr. 8086
Inv.nr. 9
Folio/pagina 84
Diversen Vader is soldaat. <================


BHIC: OpenArchives
Kind Maria Blanckers
Geslacht v
Datum doop 10-12-1718
Plaats doop Oirschot
Vader Godefridus Petrus Blanckers
Moeder Anna
Getuige Joannes van de Ven
Getuige Catharina Henricus van Overdijck
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1708-1720
Plaats Oirschot
Toegangsnr. 8086
Inv.nr. 10
Folio/pagina 76
Diversen Achternaam Moeder: Onbekend.Voor meer informatie: bertho@derikx.com