man‎Willem Franciscus Doorleijers‏‎
Gedoopt ‎10 mei 1681 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BIJ HUWELIJK EN DOOP KIDS GENOEMD MET ACHTERNAAM DOORLEIJERS

Zie doop dochter Francisca:
genoemd als "Wilhelmus Francisci Joannes Adriani"

Zie huwelijk: "leeftijd c. 32, geboren te Schijndel" - dus geboren rond 1683.

Waaorm:
- Zie akte 138 van 25 april 1753. Hierin worden Willen en zijn kinderen genoemd samen met zus Adriaantje en de echtgenoot van zus Jenneke.
Dit geeft relatie naar ouderlijk gezin.
- Doopgetugie "Franciscus Joannis Ariens""is vader
- Doopgetugie "Gertrudis Francisci Joannis Adriani" is moeder
- Doopgetuige "Johanna Deelis van den Acker" en "Joanna Egidii van den Ecker" is zus Joanna.
- Doopgetuige "Adriana Jacobi van Kessel " is zus Adriana

Doopgetuigen:
Antonet: Franciscus Joannis Ariens & Petronella Antonii Brederode
Francisca: ornelius Scenkels & Gertrudis Francisci Joannis Adriani & Joanna Egidii van den Ecker & Matheus Willebrordi
Joanna: Henricus Gerardi van den Heuvel & Matheus Wilberts & Maria Rudolphi Ariens
Francisca: Joannes Anthonii Voets & Anthonius Henrici Verbeek & Adriana Jacobi van Kessel
Getrudis: Joannes Aert Portiers & Johanna Deelis van den Acker
Joannes: Gerardus Wilhelmi Gerardi & Petronilla Verbeeck
JM:Jacobus van Kessel & Allegonda van Deursen
Petronilla: Joannes Jansen Ariaens & Aegidia (vulgo Dielke) Luijken
Eli: Peter Henrici Peters & Jacoba Cornelii van Orten
JM: Aegidius van d' Ecker & Ida Petri

BHIC:
Kind Guilielmus Francisci Jan Ariens
Geslacht Man
Datum doop 10-05-1681
Plaats doop Schijndel
Vader Franciscus Jan Ariens
Moeder Gerarda N.N.
Getuige Cornelis Faessen
Getuige Maria Jan Claessen
Deel Schijndel RK doopboek 1664-1685
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 3
Folio/pagina 97r05


Begraven ‎30 mrt 1744 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 289 van 4-7-1741.
Zie akte 138 van 25 april 1753: echtgenote is weduwe.
Erfdeling van ??? onder kids van Willem F. D. in ake 34 van 8 juni 1763.

BHIC:
Overledene Willem Frans Dorenleijers
Datum begraven 30-03-1744
Geslacht m
Plaats overlijden Schijndel
Religie Nederduits Gereformeerd
Bron Nederduits Gereformeerd begraafboek 1730-1745
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 18
Diversen laat vrouw en kinderen na


[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.100&minr=16200214&miview=ldt
5122.100 Index schepenprotocol Schijndel (5122.100)
410 Vernadering van Willem Frans Jan Adriaens aan Gijsbert van Boekel
Datering: 1720-1728

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.100&minr=16200213&miview=ldt
5122.100 Index schepenprotocol Schijndel (5122.100)
409 Opdracht van Willem Frans Jan Adriaens aan de Heer Gisbertus de Jong
Datering: 1720-1728

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.100&minr=16200008&miview=ldt
5122.100 Index schepenprotocol Schijndel (5122.100)
204 Gelofte van Willem Frans Jan Adriaans aan Juffrouw weduwe Heer Gerard Notelaers
Datering: 1720-1728

https://proxy.archieven.nl/235/F63C520F850C4024906A73A375F5A0A2
5122.151 Index schepenprotocol Schijndel (5122.151)
2 Nominatie borgemeesters ... Willem Frans Jan Adriaans ...
Datering: 12 april 1722

https://proxy.archieven.nl/235/578ABECAFFF04549B814AFDC42CEB42B
5122.151 Index schepenprotocol Schijndel (5122.151)
44 Nominatie van de borgemeesters waarbij afgaand ... Willem Frans Jan Adriaens ...
Datering: [april 1723]

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.102&minr=16200584&miview=ldt
5122.102 Index schepenprotocol Schijndel (5122.102)
37 Gelofte van Willem Frans Jan Ariens een de Heer Hendrik Jacob Pijpers predikant
Datering: 1734-1740

OUDERS ECHTGENOTE:
https://proxy.archieven.nl/235/6BFD7114C6A7469E82453504456F0299
7700.77 Index schepenprotocol Veghel (7700.77)
288 Perijn Tijs Janssen weduwe Tonis Jan Gijsen verklaart haar actie, recht en toezeggingen haar als langstlevende is competerende in een huis, schop, hof, boomgaard en aanliggende gestaan achter den molen bij deze over te geven aan haar enige dochter Jacomijna getrouwd met Willem Frans Doorleijer, wonende tot Schijndel.
Datering: 4-7-1741
Pagina: 416-417
Soort akte: Overdracht
Plaats: Veghel

https://proxy.archieven.nl/235/800DD7AB83854CCE8CFCCB5D66BF6CF9
7700.77 Index schepenprotocol Veghel (7700.77)
289 Willem Frans Doorleijers, wonende tot Schijndel gehuwd met Jacomijna Tonis Jan Gijssen verkoopt een huis, schop, hof, boomgaart en aanliggend tot Veghel achter de molen ... Aangekomen bij afgaan van tocht van de moeder van zijn vrouw, heden gepasseerd. ...
IN DE KANTLIJN: Willem Frans Doreleijers heeft bekend de nevenstaande som van 24 gulden en tien stuivers uit handen van den gelover ontvangen te hebben 21-12-1741.
Datering: 4-7-1741
Pagina: 417-418
Soort akte: Transport
Plaats: Veghel

Zus Maria legateert.
OVERLEDEN
https://proxy.archieven.nl/235/DD1E06BDCAF74599AB8E2FEB25616806
5113.9 Index notarieel protocol Schijndel (5113.9)
37 Maria Frans Jan Ariens legateert haar na te laten goederen en schulden voor ene helft aan haar 2 zusters, genaamd Cathalijn en Adriaantje, beiden weduwe en andere helft aan overleden broer en zusters kinderen, genaamd de ene Wilm Francis Doorleijers, de andere Jenneke Delis van den Acker.
Datering: 03-04-1748
Pagina: scan 0093-scan 0095
Soort akte: Testament
Plaats: Schijndel

ER IS DUS NOG EEN ONMONDIGE DOCHTER JENNEKE!
Willem Francis Doornleijer x Jacomijna Tunis Jan Gijssen
- Jan
- Francina
- Geertruij
- Antonet x Laurens Jacobs van Esch
- Jennemij x Luijcas Janssen Houbraken
- Jenneke (onmondig)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.78&minr=13102523&miview=ldt
7700.78 Index schepenprotocol Veghel (7700.78)
363 Jan, Francina, Geertruij, kinderen van Willem Francis Doornleijer en Jacomijna Tunis Jan Gijssen; Laurens Jacobs van Esch gehuwd met Antonet Willem Francis Doornleijer en Luijcas Janssen Houbraken gehuwd met Jennemij Willem Francis Doornleijer en Jenneke de onmondige dochter van Willem Francis Doornleijer en Jacomijna Tunis Jan Gijssen hebben twee schone strepen land op de Watersteegt verkocht aan Jan Willems Verbruggen.
Datering: 06-02-1749
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.105&minr=19079888&miview=ldt
5122.105 Index schepenprotocol Schijndel (5122.105)
4 Gelofte van de weduwe Willem Doreleijers aan Jan Delis vd Acker
Datering: 1749-1752

Frans Doorleijers
- Adriaantje x weduwe van Jacob Eijmberts van Kessel
- (Jenneke) x Dielis van den Acker
- Willem
-- Willem
-- Antonetta x Frens Jacobs van Esch
-- Jennemaria x Luijcas Jan Luijcas Habraken
Jan Hermens van der Velden
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.159&minr=12052239&miview=ldt
5122.159 Index schepenprotocol Schijndel (5122.159)
93 Deling van goederen onder Adriaantje weduwe van Jacob Eijmberts van Kessel, Pieter Delisse van den Acker, Jan Delisse van den Acker, Jan Rutten van Rosmalen man van Eijke Delisse van den Acler, Willem Doreleijers, Frens Jacobs van Esch man van Antonetta Willem Doreleijers, Luijcas Jan Luijcas Habraken man van Jennemaria Willem Doreleijers, Jan Hermens van der Velden, allen erfgenamen van Maria weduwe van Poirters welk testament is opgemaakt door wijlen Josephus Jellico op 3 april 1748.
Datering: 1 maart 1753
Zie TESTAMENT zus Maria 3 april 1748 hierboven

NOEMT ZUS ADRIAANTJE EN ECHTGENOOT VAN ZUS JENNEKE SAMEN MET EIGEN KINDEREN.
Willem Doorleijers (echtgenote is weduwe)
- Jan
- Franciscus
- Antonetta x Frens Jacob van Esch
- Jennemie x Lucas Jan Luijcasse Habracken
Adriaantje (Fransen Dorenleijers) x Jacob Eijmers van Kessel (huwelijk 10-10-1706 Schijndel hij 24 zij 23)
(Jenneke Frans Doorleijers) x Dielis van den Acker
Dielisse van den Acker
- Peter
- Jan
- Eijke x Jan Rutten van Rosmalen (huwelijk op 21-11-1745 te schijndel)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7342.23&minr=12726302&miview=ldt
7342.23 Index schepenprotocol Nuland (7342.23)
138 kooppenningen 34-0-0, 40e penn: 0-17-0
Adriaantje weduwe Jacob Eijmers van Kessel, Peter Dielisse van den Acker, Jan Dielisse van den Acker, Jan Rutten van Rosmalen als man van Eijke Dielisse van den Acker, Jan Willem Doorleijers, Franciscus Willem Doorleijers, Frens Jacob van Esch man van Antonetta Doorleijers, Lucas Jan Luijcasse Habracken man van Jennemie Doorleijers, allen inwoners van Schijndel, samen een halve camp hooiland waarvan de andere helft aan de weduwe en kinderen Willem Doorleijers, gelegen te Nuland, te Vinckel of Caathoven, met sijne houtwassen, groot voor de helft twee karren hooigewas, ene zijde Simon van de Wetering, andere zije Simon van de Reijd, ene einde Jan Paulusse, andere einde de weduwe en kinderen Willem Doorleijers, aangekomen van Maria Jan Potters, nu overgedragen aan Jan Willem Dooreleijers. Tekenen: Jan van den Acker, Luijcas Jan Habraken, merken van Adriaantje weduwe Jacob Eijmers, Peter Dielissen van den Acker, Jan Rutten van Rosmalen, Jan Willems van Doorleijers, Francijna Willem Doorleijers, Jenneke Willem Doorleijers, Francis Jacob van Osch.
Jan Wolfs, schepen, JD Cremers, secr.
Datering: 25 april 1753
Pagina: 347
Plaats: Nuland

https://proxy.archieven.nl/235/A5FB613EFEE24F14B73E7C9868ED0A2A
5113.10 Index notarieel protocol Schijndel (5113.10)
189 Jacomijna Teunis Jan Gijsen weduwe van Willem Doreleijers te Schijndel benoemt tot voogden over een kindskind, met name: Maria, kind van Ruth Geerits van de Ven en wijlen des comparantes dochter Geertruij Willem Doreleijers, Willem Corsten van de Ven, alhier en Jan Delesse van den Acker te Middelrode.
Datering: 09-03-1763

Willem Doreleijers
- Jan
- Antonetta x Lourens Jacobs van Esch
- Francijn
- Jenneke
- Jennemie x Luijcas Habraken
- Geertruij (overleden) x Ruth Geert Corste (dochter Mieke, voogden Jan Dielisse van den Akker en Willem Corst Smits van de Ven)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.164&minr=12053250&miview=ldt
5122.164 Index schepenprotocol Schijndel (5122.164)
Schepenakte 34
Deling van goederen in 5 loten of staken onder Jan Willem Doreleijers, Lourens Jacobs van Esch man van Antonetta Willem Doreleijers, Francijn Willem Doreleijers meerderjarige jonge dochter, Jenneke Willem Doreleijers meerderjarige dochter, Luijcas Habraken man van Jennemie Willem Doreleijers als ook Jan Dielisse van den Akker en Willem Corst Smits van de Ven voogden over het minderjarig kind van Ruth Geert Corste van de Ven in huwelijk hebbende Geertruij Wilem Doreleijers genaamd Mieke o.a. huis esthuis schop hof boomgaard en aangelegen landerijen onder de Borne op het Oetelaar groot 3 lop. en voorts verspreid liggende landerijen.
Datering: 8 juni 1763
Pagina: 58v
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 164
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

Ondertrouwd ‎16 nov 1715 Veghel, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd ‎1 dec 1715 Veghel, Noord-Brabant, Nederland, leeftijd ongeveer 34 jaar
[bron]
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/registers/3f03c696-258e-c9e7-92bd-66ba31b889a1
Trouwen 1708-1732 Gemeente Veghel Bron: Archiefnummer 1457 Inventarisnummer 9
Page 142 of 369 - 1457_009_071_V
"... willem fransen doorenleijers jonghman geboortig van schijndel oudt omtrendt twee en dertig jaeren ende jac?mina theunissen van brederoode jonge dochter oudt omtrent vijff en twintigh jaeren inwoonderesse des dorps van vechel ... "
" .. den sesthienden 9bris 1715 .."
" .. den eersten xber 1715 ... "

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Wilhelmus Francisci Doorenleijers
Woonplaats Schijndel
Bruid Jacoba Antonii Bredenrode
Getuige Joannes van Boxmeer
Getuige Arnoldus Olislagers
Datum huwelijk 01-12-1715
Plaats huwelijk Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel trouw-begraafboek 1700-1750
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 1
Folio/pagina 282-11


BHIC: OpenArchives
Bruidegom Willem Fransen Doorenleijers
leeftijd c. 32, geboren te Schijndel, Jongeman
Bruid Joccemina Theunissen van Brederoode
leeftijd c. 25, wonende te Veghel, Jongedochter
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 01-12-1715
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 16-11-1715
Bronvermelding Trouwen, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 9, blad 71v01
Gemeente: Veghel
Periode: 1708-1732
Religie: Schepenbank


BHIC: OpenArchives
Bruidegom Willem Francen Doorenleijers
wonende te Schijndel
Bruid Jacomijna Theunissen van Brederoode
wonende te Veghel
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 01-12-1715
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
Datum proclamatie: 01-12-1715
Bronvermelding Huwelijksbijlagen, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 13, blad 256r-257r
Gemeente: Veghel
Periode: 1707-1715
Religie: Schepenbank


BHIC:
Bruidegom Willem Frans Dorenleijers
wonende te Schijndel
Bruid Joccemina Teunissen van Brederoode
wonende te Veghel
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 01-12-1715
Plaats: Schijndel
Bijzonderheden:
Datum proclamatie: 01-12-1715
Bronvermelding Huwelijksbijlagen, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 13, blad 258r
Gemeente: Veghel
Periode: 1707-1715
Religie: Schepenbank


Gehuwd (religieus) ‎1 dec 1715 Veghel, Noord-Brabant, Nederland (28 jaar gehuwd) met:

womanJacoba Antonius Jan Gijsen "Jacomijn" Bredenrode‏, leeftijd bij huwelijk ongeveer 24 jaar
Gedoopt ‎1 nov 1691 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 50 van 30-04-1729: "Jacomijna Tonis Jan Gijssen vrouw van Willem Fransen Doorleijers ten erfrecht en aan Perijna weduwe Tonis Jan Gijsen haar moeder"
Zie akte 288 van 4-7-1741: ouders: "Perijn Tijs Janssen weduwe Tonis Jan Gijsen"

Zie huwelijk - 25 jaar afkomstig uit veghel - dus geboren rond 1690.

Doopgetuigen:
Antonet: Franciscus Joannis Ariens & Petronella Antonii Brederode
Francisca: ornelius Scenkels & Gertrudis Francisci Joannis Adriani & Joanna Egidii van den Ecker & Matheus Willebrordi
Joanna: Henricus Gerardi van den Heuvel & Matheus Wilberts & Maria Rudolphi Ariens
Francisca: Joannes Anthonii Voets & Anthonius Henrici Verbeek & Adriana Jacobi van Kessel
Getrudis: Joannes Aert Portiers & Johanna Deelis van den Acker
Joannes: Gerardus Wilhelmi Gerardi & Petronilla Verbeeck
JM:Jacobus van Kessel & Allegonda van Deursen
Petronilla: Joannes Jansen Ariaens & Aegidia (vulgo Dielke) Luijken
Eli: Peter Henrici Peters & Jacoba Cornelii van Orten
JM: Aegidius van d' Ecker & Ida Petri

BHIC: OpenArchives
Kind Jacoba Joannes
Geslacht Vrouw
Datum doop 01-11-1691
Plaats doop Veghel
Vader Antonius Joannes
Moeder Petronella N.N.
Getuige Simon Frederici
Getuige Heijlwigis Huberti
Getuige Maria Theodori
Getuige Wilhelmus Henrici
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1674-1693
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 28
Folio/pagina 104v
Religie RK


Begraven ‎2 apr 1763 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 189 van 09-03-1763.
Erfdeling van ??? onder kids van Willem F. D. in ake 34 van 8 juni 1763.

BHIC: OpenArchives
Overledene Jacomijn N.N.
Diversen: laat kinderen na.
weduwe van Willem Frans Dooreleijers
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 02-04-1763
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Begraaflijsten, ingeleverd door de koster, 1717-1718 en 1744-1780, archiefnummer 1455, Streekarchief Langs Aa en Dommel, inventarisnummer 36, blad 120-15
Gemeente: Schijndel
Periode: 1717-1780
Religie: Schepenbank


[Gebruikersnotities]
PATRONIEM EN MOEDER:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.76&minr=13120947&miview=ldt
7700.76 Index schepenprotocol Veghel (7700.76)
50 Willem Engelenberg heeft een huis en land te Veghel achter de molen erfelijk en wettelijk verkocht aan Jacomijna Tonis Jan Gijssen vrouw van Willem Fransen Doorleijers ten erfrecht en aan Perijna weduwe Tonis Jan Gijsen haar moeder.
Datering: 30-04-1729
Pagina: 70-71
Soort akte: Transport
Plaats: Veghel

https://proxy.archieven.nl/235/6BFD7114C6A7469E82453504456F0299
7700.77 Index schepenprotocol Veghel (7700.77)
288 Perijn Tijs Janssen weduwe Tonis Jan Gijsen verklaart haar actie, recht en toezeggingen haar als langstlevende is competerende in een huis, schop, hof, boomgaard en aanliggende gestaan achter den molen bij deze over te geven aan haar enige dochter Jacomijna getrouwd met Willem Frans Doorleijer, wonende tot Schijndel.
Datering: 4-7-1741
Pagina: 416-417
Soort akte: Overdracht
Plaats: Veghel

Kinderen:

1.
womanAntonet Willems Doorleijers‏
Gedoopt ‎2 mrt 1717 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd bij erfdeling van haar vader in 8 juni 1763

BHIC: OpenArchives
Kind Antonia Francisci
Geslacht Vrouw
Datum doop 02-03-1717
Plaats doop Schijndel
Vader Wilhelmus Francisci
Moeder Jacoba Antonii Brederode
Getuige Franciscus Joannis Ariens
Getuige Petronella Antonii Brederode
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1709-1718
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 6
Folio/pagina 53R
Religie RK


[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.154&minr=11940367&miview=ldt
5122.154 Index schepenprotocol Schijndel (5122.154)
Schepenakte 160
Ontlastbrief via regerend armmeester Martinus Bartel Deckers t.b.v. de armentafel van Sint Michielgestel voor Anthonetta Willem Frans Doreleijers getrouwd met Frens Jacob van Esch
Datering: 26 oktober 1739
Pagina: 277
Soort akte: Ontlastbrief
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 154
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: • Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.165&minr=12053693&miview=ldt
5122.165 Index schepenprotocol Schijndel (5122.165)
Schepenakte 116
Staat en inventaris van goederen waarin bestorven is Antonet Willem Dooreleijers en nagelaten Lourens Jacob van Esch woonachtig onder de hertgang van de Broekstraat waarvan het erfrecht toekomt aan de 8 minderjarige kinderen welke Lourens thans een huwelijk aangaat met Hester Geerit van den Bogaert weduwe van Dries van den Heuvel.
Datering: 20 augustus 1767
Pagina: 197
Soort akte: Inventaris
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 165
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: • Schijndel

2.
woman‎Francisca Willems Doorleijers‏‎
Gedoopt ‎22 jun 1718 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Francisca Adriani
Geslacht Vrouw
Datum doop 22-06-1718
Plaats doop Schijndel
Vader Wilhelmus Francisci Joannes Adriani
Moeder Jacoba Anthonii Brederode
Getuige ornelius Scenkels
Getuige Gertrudis Francisci Joannis Adriani
Getuige Joanna Egidii van den Ecker
Getuige Matheus Willebrordi
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1709-1718
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 6
Folio/pagina 64R
Religie RK
Diversen Jacoba Anthonii Brederode kwam uit Vechel


3.
woman‎Joanna Maria Willems Doorleijers‏‎
Gedoopt ‎6 jul 1719 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Joanna Maria Wilhelmi Francisci Jan Ariens
Geslacht Vrouw
Datum doop 06-07-1719
Plaats doop Schijndel
Vader Wilhelmus Francisci Jan Ariens
Moeder Jacoba Anthonii
Getuige Henricus Gerardi van den Heuvel
Getuige Matheus Wilberts
Getuige Maria Rudolphi Ariens
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1719-1725
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 7
Folio/pagina 4v03


Begraven ‎26 mrt 1726 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Overledene Johanna Marie Willem Frans Doorleijers
Datum begraven 26-03-1726
Geslacht v
Plaats overlijden Schijndel
Religie Nederduits Gereformeerd
Bron Nederduits Gereformeerd begraafboek 1722-1729
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 17


4.
woman‎Francisca Willems Doorleijers‏‎
Gedoopt ‎9 mrt 1721 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Francisca Wilhelmi Francisci Adriani
Geslacht Vrouw
Datum doop 09-03-1721
Plaats doop Schijndel
Vader Wilhelmus Francisci Joannis Adriani
Moeder Jacoba Anthonii
Getuige Joannes Anthonii Voets
Getuige Anthonius Henrici Verbeek
Getuige Adriana Jacobi van Kessel
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1719-1725
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 7
Folio/pagina 15r07


5.
womanGertrudis Willems Doorleijers‏
Gedoopt ‎31 okt 1722 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd bij erfdeling van haar vader.

BHIC: OpenArchives
Kind Gertrudis Wilhelmi Fransen Ariens
Geslacht Vrouw
Datum doop 31-10-1722
Plaats doop Schijndel
Vader Wilhelmus Fransen Joannis Ariens
Moeder Jacoba Thoniss
Getuige Joannes Aert Portiers
Getuige Johanna Deelis van den Acker
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1719-1725
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 7
Folio/pagina 31r03


Overleden ‎16 jul 1751 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Overleden voor 19-11-1752 - haar man is deze dag hertrouwd. Zie zijn persoons tab.

BHIC: OpenArchives
Overledene Geertruijdt N.N.
Diversen: laat een kind na.
echtgenote van Ruth Gerrits van de Ven
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 16-07-1751
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Begraaflijsten, ingeleverd door de koster, 1717-1718 en 1744-1780, archiefnummer 1455, Streekarchief Langs Aa en Dommel, inventarisnummer 36, blad 46-08
Gemeente: Schijndel
Periode: 1717-1780
Religie: Schepenbank

‎, leeftijd ongeveer 28 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.159&minr=12052225&miview=ldt
5122.159 Index schepenprotocol Schijndel (5122.159)
Schepenakte 79
Staat en inventaris van nagelaten goederen door Geertruij Willem Doreleijers die ze ter tochte bezat en nalaat aan Ruth Geerits van de Ven thans bruidegom van Johanna Willem Rijnshoven waarvan het erfrecht toekomt aan Maria de midnerjarige dochter van Ruth en Geertruij en de inventarisatie is geschied in het bijzijn van Jan Willem Doreleijers en Willem Corst Geerits van de Ven o.a. huis esthuis hof boomgaard onder het Lutteleijnde aan de Straat e.z. de weduwe van Johan van Oosterwijk a.z. Wilhelmus van Gemert e.e. het Schoolhuis a.e. de Straat .
Datering: 18 november 1752
Pagina: 168v
Soort akte: Inventaris
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 159
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.160&minr=12052307&miview=ldt
5122.160 Index schepenprotocol Schijndel (5122.160)
Schepenakte 54
Deling van goederen onder Ruth Geerts van de Ven in huwelijk gehad hebbende Geertruij Willem Doreleijers ter tochte en zijn dochter Maria ten erfrechte, Margrita Geerts van de Ven bejaarde jonge dochter, allen erfgenamen van wijlen Geert Corste van de Ven in huwelijk gehad hebbende Maria Rutten van den Dollaart o.a. huis esthuis en hof onder het Lutteleijnde aan de Straat groot een ½ lopense e.z. Juffrouw Maria de Jongh weduwe van de Heer Johan van Oosterwijk a.z. Wilhelmus Servaas van Gemert e.e. het schoolhuis a.e. de straat belast met een cijns aan N.N. betaald wordende te Eindhoven aan de Heer van Kessel rentmeester van de abdij van Berne en verder de nodige landerijen.
Datering: 22 juli 1754
Pagina: 121v
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 160
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

https://proxy.archieven.nl/235/A5FB613EFEE24F14B73E7C9868ED0A2A
5113.10 Index notarieel protocol Schijndel (5113.10)
189 Jacomijna Teunis Jan Gijsen weduwe van Willem Doreleijers te Schijndel benoemt tot voogden over een kindskind, met name: Maria, kind van Ruth Geerits van de Ven en wijlen des comparantes dochter Geertruij Willem Doreleijers, Willem Corsten van de Ven, alhier en Jan Delesse van den Acker te Middelrode.
Datering: 09-03-1763

6.
manJoannes Willems Doorleijers‏
Gedoopt ‎27 jul 1724 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Joannes Wilhelmi Frans Jan Ariens
Geslacht Man
Datum doop 27-07-1724
Plaats doop Schijndel
Vader Wilhelmus Frans Jan Ariens
Moeder Jacoba van Vechel
Getuige Gerardus Wilhelmi Gerardi
Getuige Petronilla Verbeeck
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1719-1725
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 7
Folio/pagina 49r03


Overleden ‎± 1781
[bron]
Genoemd bij erfdeling van zijn vader in 8 juni 1763.
Laatste kind gedoopt op 05-08-1767.
Genoemd in akte 171 van 16 april 1779.
Echtgenote genoemd als weduwe in akte 56 van 19 maart 1782.
Overleden voor zijn vrouw dus voor 16.02.1804

1779-1782

ABT1781

Niet gevonden in index BHIC (Feb2021).
‎, leeftijd ongeveer 57 jaar
[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/D7F11127907D4C338E2562A0D6257A45
5113.10 Index notarieel protocol Schijndel (5113.10)
62 Jacomijna weduwe van Willem Doreleijers en Jan Willem Doreleijers, beiden woonachtig te Schijndel zijn schuldig aan Johannes Jan Willem Vrensen, alhier f 25,-. Afgelost op 6 mei 1763.
Datering: 24-09-1754

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.165&minr=12053758&miview=ldt
5122.165 Index schepenprotocol Schijndel (5122.165)
181 Getuigenverklaring van ... en Jan Willem Dooreleijers [38] regerend achtman, allen te Schijndel die getuigen dat ...
Datering: 10 september 1768

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.111&minr=19081449&miview=ldt
5122.111 Index schepenprotocol Schijndel (5122.111)
253 Gelofte van 200 gl. van Jan Willem Dooreleijers aan Hendrik Couwenbergh
Datering: 1772
Zie ook 252
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.111&minr=19081448&miview=ldt

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7342.25&minr=12726999&miview=ldt
7342.25 Index schepenprotocol Nuland (7342.25)
107 koop 72-0-0, 40e penn 1-16-0
Jan Willem Dooreleijers wonend te Schijndel, perceel hooiland te Nulands vinkel onbegroot, ...
Datering: 3 juni 1772

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.168&minr=12054440&miview=ldt
5122.168 Index schepenprotocol Schijndel (5122.168)
34 Verklaring door Jan Willem Doreleijers en Frans Petrus van Grootveld tegenover Gerit van Tilborgh en zijn vrouw Maria van Vugt
Datering: 19 september 1774

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.168&minr=12054484&miview=ldt
5122.168 Index schepenprotocol Schijndel (5122.168)
78 Verkoop van gronden door Jan Willem Doreleijers
Datering: 20 maart 1775

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.169&minr=11940599&miview=ldt
5122.169 Index schepenprotocol Schijndel (5122.169)
171 Arrest van goederen van de volgende personen: ... ; voor de Borne Jan Willem Dooreleijers, ...
Datering: 16 april 1779

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.171&minr=11940776&miview=ldt
5122.171 Index schepenprotocol Schijndel (5122.171)
56 Procuratie door Maria Peter Bouwens weduwe en boedelhoudster van wijlen Jan Willem Doreleijers die drie onmondige kinderen Pieter Geertruij en Jan
Datering: 19 maart 1782
Pagina: 212

7.
woman‎Johanna Maria Willems Doorleijers‏‎
Gedoopt ‎14 apr 1726 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Johanna Maria Guiljelmi Fransen
Geslacht Vrouw
Datum doop 14-04-1726
Plaats doop Schijndel
Vader Guiljelmus Fransen
Moeder Jacoba Theunisse
Getuige Jacobus van Kessel
Getuige Allegonda van Deursen
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1726-1741
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 8
Folio/pagina 5v02


8.
woman‎Petronilla Willems Doorleijers‏‎
Gedoopt ‎2 apr 1729 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Petronilla Guiljelmi Fransen
Geslacht Vrouw
Datum doop 02-04-1729
Plaats doop Schijndel
Vader Guiljelmus Fransen
Moeder Jacoba Theunissen
Getuige Joannes Jansen Ariaens
Getuige Aegidia (vulgo Dielke) Luijken
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1726-1741
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 8
Folio/pagina 31r10


9.
woman‎Elizabetha Willems Doorleijers‏‎
Gedoopt ‎23 jun 1731 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Elizabetha Wilelmi Francisci Doreleijers
Geslacht Vrouw
Datum doop 23-06-1731
Plaats doop Schijndel
Vader Wilelmus Francisci Doreleijers
Moeder Jacoba Antonii
Getuige Peter Henrici Peters
Getuige Jacoba Cornelii van Orten
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1726-1741
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 8
Folio/pagina 40v10


Begraven ‎17 sep 1731 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Overledene Elisabet Doorenleijers
Datum begraven 17-09-1731
Geslacht v
Plaats overlijden Schijndel
Relatie dochter van Willem Frans
Geslacht v
Opmerkingen dochtertje van
Religie Nederduits Gereformeerd
Bron Nederduits Gereformeerd begraafboek 1730-1745
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 18


10.
womanJohanna Maria Willems Doorleijers‏
Gedoopt ‎6 jun 1733 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Bij doop kinderen is meerdere malen Willem als patroniem genoemd.

Zie overlijden: geboren rond 1810-81=1729 Patroniem: Jennemie Francis Doorlijers

Mogelijk:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1961-31162-12685-72?cc=2037960&wc=SM4N-RM9:346029401,346559401,349218101
: accessed 21 February 2015), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Dopen 1604-1811 (B-H) > image 831 of 2996; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag [Netherlands National Archives, The Hague].
Doorleijers Joanna
Vader: Wilhelmus
Moeder: Jacoba
Datum: 6 juni 1733
170784
Schijndel (8) RK Doopboek 1726-1741

BHIC: OpenArchives
Kind Joanna Wilhelmi Doorleijers
Geslacht Vrouw
Datum doop 06-06-1733
Plaats doop Schijndel
Vader Wilhelmus Doorleijers
Moeder Jacoba N.N.
Getuige Aegidius van d' Ecker
Getuige Ida Petri
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1726-1741
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 8
Folio/pagina 50r01


Begraven ‎13 mrt 1810 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd bij erfdeling van haar vader in 8 juni 1763.

Waarschijnlijk
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-31170-16929-60?cc=2037960&wc=SM4V-168:346029401,346559401,349247101
: accessed 11 January 2015), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Trouwen 1604-1811 > image 18 of 3203; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag [Netherlands National Archives, The Hague].
Familienaam: Habraken
Voornaam: Jannemie Francis Doorlijers w.v. Luijkas
81 jr
Overlijdensdatum: 7 kn Wijbo? <============ 7 kinderen?
Begraafdatum: 13 maart 1810
Schijndel (37)
Register aangegeven lijken
1806-1810
170785

BHIC: OpenArchives
Overledene Jennemie Francis Doorlijers
Datum begraven 13-03-1810
Geslacht v
Opmerkingen laat na 7 kinderen; woonde in Wijbos
Relatie weduwe van Luijkas Hubraken
Religie Gequalificeerde
Bron Begraven
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 37
Folio/pagina 63-04
Scan 64 van 73
Scannaam: 1455-037-063Voor meer informatie: bertho@derikx.com