woman‎Anna Hendrick Jan Hendrick Geerincx‏‎
Gedoopt ‎3 dec 1617 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd met echtgenoot en ouders in akte 243 van 14.12.1641.

Geboren voor 1635-20=1615

Getuigen:
Huwelijk: Jacobus Westerhovius [sacellanus] & Thomas van Helm [praetor in Schijndel]
Henricus: Christianus Antonii & Maria Guilielmi Emonts & Maria Henrick Willems
Guielma: N.N.
Aleijdis: Henricus Emberti van de Vorstenbosch & Heluigis Joannis Huberti
Joannes: Maximilianus Joannis van Fleru & Maria Joannis Anthonii

Correct? Getrouwd met 17 jaar?

BHIC: OpenArchives
Dopeling Anna Joannis
Vader Henricus Joannis
Getuige Michael Huberti Spirincx
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 03-12-1617
Plaats: Schijndel
Bijzonderheden:
Gt2 echtgenote van Theodoricus van Kessel.
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1604-1627, archiefnummer 1455, inventarisnummer 1, blad 85r
Gemeente: Schijndel
Periode: 1604-1627
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
OUDERLIJK GEZIN
Hendrick Jan Hendrick Geerincx x Willemken Hendrick Willem van Herethum
- Jan
- Anneken x Antonis zoon Jan Amijssen van der Spanck
.
https://proxy.archieven.nl/235/896A27F1D6AA4AA3AEE08D57E17A3ACD
5122.72 Index schepenprotocol Schijndel (5122.72)
234 Jan zoon van Hendrick Jan Hendrick Geerincx en Willemken dochter van Hendrick Willem van Herethum , Antonis zoon Jan Amijssen van der Spanck als wettig man ende momboir van Anneken dochter van Hendrick Janssen en Willemken met scheiding en deling o.a. huis esthuis hof boomgaard etc. ...
Datering: 14.12.1641

OUDERLIJK GEZIN
Henrick Willems van Herethum x Marijken Huijbert Gerits Verhaigen
- Huijbert
- Jan [wijlen]
-- Gijsbert en Willem
- Henrick [wijlen]
-- Anneken x Aerdt henricx Vercuijlen
- Catarina x Maximiliaen Jans van Fleru
- Yda x Henrick Emberts van den Vorstenbosch
-- Jan, Willem, Marijken
- Willemken x2 Henrick Jans
-- Jan
-- Anneken x Anthonis jan Mijssen <=======
- Willemken x1 Jan Dircx van Kessel
-- Marijken x Hendrick Gijsbert Smits
--- Gijsbert en Willemken [minderjarig]
--- Anneken x Goijart Rogiers van Audtvorst
.
https://proxy.archieven.nl/235/666BAC0A355248C8AE6E860CB989CAA4
5122.74 Index schepenprotocol Schijndel (5122.74)
81 Huijbert zoon van Henrick Willems van Herethum verwekt bij Marijken dochter van Huijbert Gerits Verhaigen, Gijsbert en Willem broers kinderen van wijlen Jan zoon van Henrick Willems & Marijken, Aerdt henricx Vercuijlen man van Anneken dochter vanwijlen Henrick zoon van Henrick Willems & Marijken, Maximiliaen Jans van Fleru man van Catarina dochter Henrick Willems & Marijken , Jan en Willem broers en Marijken hun zuster kinderen van Henrick Emberts van den Vorstenbosch verwekt bij Yda dochter van Henrick Willems & Marijken, Jan zoon van Henrick Jans verwekt bij Willemken dochter van Henrick Willems & Marijken, Anthonis jan Mijssen man van Anneken dochter van Henrick Jans & Willemken, Hendrick Gijsbert Smits met twee minderjarige kinderen nl. Gijsbert en Willemken verwekt bij Marijken dochter Jan Dircx van Kessel en Willemken zijn huisvrouw dochter Henrick Willems vs., minderjarige kinderen van van Henrick Smits , Goijart Rogiers van Audtvorst man van Anneken dochter van Henrick Smits & Marijken allen erfgenamen van Henrick van Heretum & Marijken met een scheiding en deling met o.a. huis esthuis hof boomgaard onder Delschot aen den Heuvel, met last van een nabuurcijns te Schijndel,
Datering: 19.4.1646

Ondertrouwd ‎10 jun 1635 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd (religieus) ‎15 sep 1635 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Bruidegom Antonius Joannis Mijssen
Bruid Anna Henrici Janssen
Getuige Jacobus Westerhovius
Opmerkingen sacellanus
Getuige Thomas van Helm
Opmerkingen praetor in Schijndel
Datum huwelijk 15-09-1635
Plaats huwelijk Schijndel
Datum ondertrouw 10-06-1635
Plaats ondertrouw Schijndel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 2
Folio/pagina 2016v04


Zie cijnsboek: de 4 kijnderen Anthonis Jan Ameijssen vander Spanck
met:

manAntonius Joannis Mijssen van der Spanck‏

[Gebruikersnotities]
OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE
https://proxy.archieven.nl/235/896A27F1D6AA4AA3AEE08D57E17A3ACD
5122.72 Index schepenprotocol Schijndel (5122.72)
234 Jan zoon van Hendrick Jan Hendrick Geerincx en Willemken dochter van Hendrick Willem van Herethum , Antonis zoon Jan Amijssen van der Spanck als wettig man ende momboir van Anneken dochter van Hendrick Janssen en Willemken met scheiding en deling o.a. huis esthuis hof boomgaard etc. ...
Datering: 14.12.1641

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.149&minr=11939371&miview=ldt
131 Deling van goederen onder
Wouter Pennincx man van Willemken dr.v.Tonis van der Spanck en diens vrouw Anneken,
Jan van den Bogaert schepen in naam van Aleken dr.v.Tonis en Anneken,
Jan Peter en Hendrik meerderjarige zonen van Hendrik Tonis van der Spank,
Jan Huijgen Verhagen man van Maria dr.v.Hendrik Tonis van der Spanck en diens vrouw Jenneken Jan Voets,
Jan minderjarige zoon van Jan Tonis van der Spanck verwekt bij Lijsken Jochum Bogaerts zich ook fort en sterk makende voor zijn moeder Lijsken en broers en zussen te weten Hendrik, Peter, Mechel en Anneken
o.a. huis onder Elschot
Datering: 27 november 1715
Pagina: 221-, 224
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 149
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379617&miview=ldt
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 492, blz. 9, folio 209
Datering: 1643/1714
Transcriptie:
de 4 kijnderen Anthonis Jan Ameijssen vander Spanck
Anthonis Jan MeijssenI denarii ort veteri
den selvenI denarii III ort novi
den selvenIII denarii novi
I stuiver
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-334&minr=16460348&miview=ldt
NTI-12063-334 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
334-Fiche 788, blz. 9, folio 208, nr. 185
Datering: 1714/1783
Transcriptie:
Adriaan van Liempt weduwer met 4 kinderen
1 kind Hendrien Joannes Verhagen getrouwt met Adriaen Arriaens van Limpt
Joannes Gijsbert Verhaegen bij coop
de 2 / 1 kind(eren) van Seger Koeij ?? bij koop 1728
Gijsbert van Meerwijck bij koop
de 8 erffgenaemen van Willemken vander Spanck
Wouter Pennincx tochtenaer van Willemken ondergeschreven <== dochter en echtgenoot
1 kind naementlijck Willemken
De 4 kinderen Anthonis Jan Ameijssen vander Spanck <===
Anthonis Jan Meijssen I dinarii ort veteri
de selve I dinarii III ort novi
de selve ex bonis Tendacker et ex bonis in Hermalen
ex domo et orto juxta Elschot
I stuiver
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 334

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-334&minr=16460293&miview=ldt
NTI-12063-334 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
334-Fiche 786, blz. 6/7, folio 201, nr. 129
Datering: 1714/1783
Transcriptie:
Jan Willem Bevers bij coop van Catharin 9 october 1753
de weduwe met 7 kinderen en 1 kinds kind genaemt Catharina Petrus Kijboom bij deijlinge voor schepenen 'sBosch 25 April 1739
Adriaen Janssen Kivits bij koop van de twee erffgenaemen uijt 2 ackerkens teullants metten houtwas groot circa 3 loopens onder Elschot in de Heijcamp
1 kint genaemt Jan Peters van der Spanck bij deijlinge den 5 Augustus 1771
de weduwe met 4 kinderen 1763
1 kind met naem Peter Janssen van der Spanck
de 4 / 3 erffgenamen van Anneken Jansen vander Spanck 1720
1 kind
2 kinderen met naem Hendrick ende Anneken bij deijlinge 1717
de weduwe met 5 kinderen van
Jan vander Spanck bij deijlinge den Ouden ende
Hendrick Janssen van Berckel.bij coop 1771
Bartel Theunis Verhagen bij delinge 22 April 1761
de weduwe met 7 / 6 kinderen van 1719
Teunis Janssen van der Haegen bij coop
1 kint met naem Jan Hendricx van der Spanck
de 4 kinderen van Hendrick van der Spanck ende
ende de 4 / 3 erffgenamen van Anneken bovengenoemt 1720
de 4 erffgenamen van Ailtien 1719 genaemt Anneken Jansen Verspanck <== Dochter
1 kind
2 kinderen met naem Ailcktien en Wouter Pennincx
de 3 kinderen Anthonis Jan Ameijssen van der Spanck ende <====
Hendrick Jansen van Berckel bij coop van Bartel Theunis Verhaagen in september 1771
Peter Bartel Schoenmaeckers bij versterff
1 kindt genaemt Jacquemin Peter Hendrickx van den Acker huijsvrouwe Bartel Jan Lamberts Schoenmaeckers bij deijlinge
de 2 kinderen van
Peter soone Hendrick Hendrick Delis vanden Ecker ex heijtveltien ex heijcamp et aliis hereditatis beneffens Dungense Stege II ort dinarii veteri
VI dinarii
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 334

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379562&miview=ldt
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmon
333-Fiche 491, blz. 4, folio 201 v
Datering: 1643/1714
Transcriptie: Teunis Janssen vander Haegen bij coop
Jan vander Spanck bij deijlinge den ouden
1 kind van Hendrick vander Spanck
De 4 kinderen van Hendrick vander Spanck
De weduwe met 5 / 4 kijnderen van Handrick Anthonis Jan Meijssen <=== Zoon
De 4 / 3 kijnderen Anthonis Jan Meijssen vander Spanck
Anthonis soon Jan Meijssen vander Spanck <====
De drije kijnderen Alcke Jan Ameijssen vander Spanck
De drije kijnderen ende drije kijndts kijnderen
Jan Ameijssen vander Spanckende
Peeter soone Hendrick Hendrick Delis vanden Ecker
Henrick soon Henrick Dielissen van Ecker weduwer ende drije kijnderen
Jaxke dochter Peter Faes Schers een vande 6 kijnderen
De weduwe ende 6 kijnderen Peter Faes Schers
De 2 / 1 kind(eren) Willem Henrick Peters II ort denarii veteri
VI denarii
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

===
Is dit ook een kind van hem??????
BHIC: OpenArchives
Kind Anna Anthonii Joannis
Geslacht Vrouw
Datum doop 22-01-1644
Plaats doop Schijndel
Vader Anthonius Joannis
Moeder Catharina N.N. <=== Naam klopt niet. Dus niet
Getuige Henricus Joannis
Opmerkingen uit Boxtel
Getuige Joanna Joannis Petri
Deel Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 2
Folio/pagina 94r05

Kinderen:

1.
manHenricus Anthonius van der Spanck‏
Gedoopt ‎22 jul 1636 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie doop Joannes:
Henricus Antonii Joannis van der Spanck

Zie schepenakte 131 in notitie bij persoon
"Tonis van der Spanck en diens vrouw Anneken"

Getuigen:
Anna: Henricus Emberti Voets & Mechtildis Andreae Breusten & Elisabetha Joannis Voets
Joannes: Antonius Henrici Jans & Elizabetha Joannis Antonii & Joanna Joannis Herperts
Henricus: Jan Hendrickx & Leijske Janssen
Maria: Jan Thissen & Lijsken Jansen Voets <== Broer?
Elisabeth: Joannes Henrici Voets & Hendersken Jan Meijssen <== Tante?
Peter: Anthonius Joannis van der Spanck & Elisabetha Henrici Jan Voets
Joannes: Joannes Daniels van der Aa & Alegundis Joannis Aerts
Henricus: Ambrosius van Kessel & Ida Joannis van der Aelst

Enige kind Hen* met vader Ant* in schijndel in deze periode op BHIC:

BHIC: OpenArchives
Kind Henricus Antonii Joannis Mijssen
Geslacht Man
Datum doop 22-07-1636
Plaats doop Schijndel
Vader Antonius Joannis Mijssen <=== Patroniem klopt: "Henricus Antonii Joannis van der Spanck"
Moeder Anna N.N. <== Klopt met bovengenoemde schepenakte 131.
Getuige Christianus Antonii
Getuige Maria Guilielmi Emonts
Getuige Maria Henrick Willems
Deel Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 2
Folio/pagina 55r02
Diversen doop door vroedvrouw Maria Joannis Timmers, niet opnieuw gedoopt


Gezin:
Mijssen Antonius Joannis Bruidegom Schijndel 15-09-1635 trouwakte x Anna Henrici Janssen
Guielma : Joannis Anthonius Vader Schijndel 12-09-1638 doopakte x Anna N.N.
Aleijdis: Joannis Anthonius Vader Schijndel 25-07-1640 doopakte x Anna N.N.
Joannes: Joannis Anthonius Vader Schijndel 23-11-1642 doopakte x Anna N.N.

https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Henricus Antonius Joannes van der Spanck, zoon van Antonius Joannes Amisius van der Spanck en Anna Henricus Joannes.
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1909
Rooms Katholieke Schijndel
Dopen 1604-1718 Trouwen 1604-1660
Image 253 of 818
22 juli 1636

[Gebruikersnotities]
OUDERLIJK GEZIN - ZELF AL OVERLEDEN AANGEZIEN KIDS WORDEN GENOEMD.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.149&minr=11939371&miview=ldt
131 Deling van goederen onder
Wouter Pennincx man van Willemken dr.v.Tonis van der Spanck en diens vrouw Anneken,
Jan van den Bogaert schepen in naam van Aleken dr.v.Tonis en Anneken,
Jan Peter en Hendrik meerderjarige zonen van Hendrik Tonis van der Spank,
Jan Huijgen Verhagen man van Maria dr.v.Hendrik Tonis van der Spanck en diens vrouw Jenneken Jan Voets,
Jan minderjarige zoon van Jan Tonis van der Spanck verwekt bij Lijsken Jochum Bogaerts zich ook fort en sterk makende voor zijn moeder Lijsken en broers en zussen te weten Hendrik, Peter, Mechel en Anneken
o.a. huis onder Elschot
Datering: 27 november 1715
Pagina: 221-, 224
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 149
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379562&miview=ldt
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmon
333-Fiche 491, blz. 4, folio 201 v
Datering: 1643/1714
Transcriptie: Teunis Janssen vander Haegen bij coop
Jan vander Spanck bij deijlinge den ouden
1 kind van Hendrick vander Spanck
De 4 kinderen van Hendrick vander Spanck
De weduwe met 5 / 4 kijnderen van Handrick Anthonis Jan Meijssen <===
De 4 / 3 kijnderen Anthonis Jan Meijssen vander Spanck
Anthonis soon Jan Meijssen vander Spanck <=== Vader
De drije kijnderen Alcke Jan Ameijssen vander Spanck
De drije kijnderen ende drije kijndts kijnderen
Jan Ameijssen vander Spanckende
Peeter soone Hendrick Hendrick Delis vanden Ecker
Henrick soon Henrick Dielissen van Ecker weduwer ende drije kijnderen
Jaxke dochter Peter Faes Schers een vande 6 kijnderen
De weduwe ende 6 kijnderen Peter Faes Schers
De 2 / 1 kind(eren) Willem Henrick Peters II ort denarii veteri
VI denarii
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

2.
womanGuielma Anthonius "Willemken" van der Spanck‏
Gedoopt ‎12 sep 1638 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Guielma Anthonii Joannis
Geslacht Vrouw
Datum doop 12-09-1638
Plaats doop Schijndel
Vader Anthonius Joannis
Moeder Anna N.N.
Getuige
Deel Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 2
Folio/pagina 64r05
Page 66 of 229 - 1455_002_065a
Geen getuigen genoemd in akte.


Overleden ‎22 jun 1716 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in schepenakte 131 (zie notitie bij persoon vader) op 27-11-1715 als "Wouter Pennincx man van Willemken dr.v.Tonis van der Spanck"
Overleden voor hertrouwen echtgenoot op 29-04-1718.

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.274&minr=11947694&miview=ldt
15 Taxatie van de goederen van Willemke van der Spank huisvrouw van Wouter Spierincx verplaatst 22 juni 1716; huis onder Elschot.
Datering: 15 juli 1716
Pagina: 18
Soort akte: Taxatie
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 274
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

Niet gevonden in index BHIC (Jan2021)(Jan2023)(apr2024). Incompleet
‎, leeftijd ongeveer 77 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.147&minr=11938476&miview=ldt
68 Huwelijksaankondiging van Jan Ansems van den Bogaert bruidegom en Willemken van der Spanck nagelaten weduwe van Jan Tijssen van Herentum de bruid
Datering: 25 november 1707
Pagina: 193v
Soort akte: Huwelijksaankondiging
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 147
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel
5122-147-0386.jpg

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-334&minr=16460348&miview=ldt
NTI-12063-334 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
334-Fiche 788, blz. 9, folio 208, nr. 185
Datering: 1714/1783
Transcriptie:
Adriaan van Liempt weduwer met 4 kinderen
1 kind Hendrien Joannes Verhagen getrouwt met Adriaen Arriaens van Limpt
Joannes Gijsbert Verhaegen bij coop
de 2 / 1 kind(eren) van Seger Koeij ?? bij koop 1728
Gijsbert van Meerwijck bij koop
de 8 erffgenaemen van Willemken vander Spanck
Wouter Pennincx tochtenaer van Willemken ondergeschreven <==
1 kind naementlijck Willemken
De 4 kinderen Anthonis Jan Ameijssen vander Spanck <=== vader
Anthonis Jan Meijssen I dinarii ort veteri
de selve I dinarii III ort novi
de selve ex bonis Tendacker et ex bonis in Hermalen
ex domo et orto juxta Elschot
I stuiver
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 334

3.
woman‎Aleijdis Anthonius van der Spanck‏‎
Gedoopt ‎25 jul 1640 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Aleijdis Anthonii Joannis
Geslacht Vrouw
Datum doop 25-07-1640
Plaats doop Schijndel
Vader Anthonius Joannis
Moeder Anna N.N.
Getuige Henricus Emberti van de Vorstenbosch
Getuige Heluigis Joannis Huberti
Deel Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 2
Folio/pagina
74v06


Begraven ‎30 aug 1720 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in schepenakte 131 van 27-11-1715 in notitie bij persoon vader.
Genoemd zonder echtgenoot!

Mogelijk:

Werd JD echter nog gebruikt voor een (ongehuwde) dochter van 80 jaren oud?

BHIC: OpenArchives
Overledene Alegonda Antonis van der Spank
Datum begraven 30-08-1720
Geslacht v
Plaats overlijden Schijndel
Religie Nederduits Gereformeerd
Bron Nederduits Gereformeerd begraafboek 1704-1721
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 16
Diversen jonge dochter
Scan 66 van 74
Scannaam: 1455_016_066
"30,, 64 Alegonda Antonus vander Spank J:dogter"


4.
manJoannes Anthonius van der Spanck‏
Gedoopt ‎23 nov 1642 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Joannes Anthonii Joannis
Geslacht Man
Datum doop 23-11-1642
Plaats doop Schijndel
Vader Anthonius Joannis
Moeder Anna N.N.
Getuige Maximilianus Joannis van Fleru
Getuige Maria Joannis Anthonii
Deel Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 2
Folio/pagina 87v06


https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Joannes Antonius van der Spanck??
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1965
Rooms Katholiek
Schijndel
Dopen 1604-1718 Trouwen 1604-1660
Image 287 of 818
23 november 1642

Begraven ‎19 mrt 1715 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in schepenakte 131 van 27-11-1715 in notitie bij persoon vader.
"Jan minderjarige zoon van Jan Tonis van der Spanck verwekt bij Lijsken Jochum Bogaerts"
Dus overleden!

Laatste kind gedoopt 22-06-1684.

BHIC: OpenArchives
Overledene Jan Antonis van der Spank
Datum begraven 19-03-1715
Geslacht m
Plaats overlijden Schijndel
Religie Nederduits Gereformeerd
Bron Nederduits Gereformeerd begraafboek 1704-1721
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 16
Diversen laat na vrouw en kinderen


[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.151&minr=11939731&miview=ldt
87 Deling van goederen onder Hendrik, Jan en Peter meerderjarige zonen van Jan Tonissen van der Spanck verwekt bij Lijske Jochem Bogerts
Datering: 6 juni 1724
Pagina: 173
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 151
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379733&miview=ldt
NTI-12063-333 Trancripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 496, blz. 1, folio 224 v Plaatsnaam: Schijndel
Lijsken dochter Maijke Willem Gijsberts vanden Bogart huijsvrouw Jan Teunis vander Spanck de 3 kijnderen van Maeijken Joachim Bogarts weduwer met 3 kijnderen van Maeijken voorschreven Maijke dochter Willem Gijsberts vanden Bogart II denarii veteri de selveIII denarii veteri I stuiver
Datering: 1643/1714
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333


Voor meer informatie: bertho@derikx.com