woman‎Beatrix Jan Adriaens Verhaigen‏‎

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.76&minr=16214016&miview=ldt
118
... hooiland toebehorende aan Beatricx weduwe van Embert van den Oetelaer..
Datering: 21.3.1652
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 76
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

Gehuwd met:

manEmbert Willems van den Oetelaar‏

[Gebruikersnotities]
WEDUWE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051811&miview=ldt
88 Beatrix weduwe van Embert Willems van den Oetelaer doet afstand van tochtrecht
Datering: 30.4.1640
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 72
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

GEZIN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051813&miview=ldt
90 Jan, Willem, Henrick, Adriaen en Eijmbert kinderen van Embert Willems van den Oetelaer verwekt bij Beatrix dochter van Jan Adrianes Verhaigen, Peeter Jan Jan Peeters man van Arijken dochter van Embert & Baetgen vs.
Datering: [1640]
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 72
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

In onderstaande akte is nog een dochter genoemd. Waarschijnlijk verwijst 'Willem' in bovenstaande akte naar die dochter.
Zie ook benenden akte 20: "Eijmbert de zoon van Jan Peeters en Willemken,"
Dochter niet gevonden in BHIC.

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051824&miview=ldt
101 Willemken dochter van Embert Willems van den Oetelaer verwekt bij Beatrix dochter van Jan Adriaens Verhaigen, heeft verkocht Dielis Henrick Smits voor de ene helft en Dirck Peter Jan Gerits voor de andere helft land onder de Borne in de Oerendonck met last aan Jonker Hendrick Frans van Gestel
Datering: 4.6.1640
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 72
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051962&miview=ldt
239
Jan Adriaen Embert broers kinderen van Embert Willems van den Oetelaer,
procuratie gepasseerd te Breda voor notaris en getuigen dd. 20 december 1641, Peeter Jan Peeters man van Arijken dochter van Embert vs.,
Beatrix weduwe van wijlen Emberts in naam van Hendrik haar zoon en in de naam van Heer Jan haar zoon wonende te Keulen,
Reijnder en Willem broers kinderen van Dirck Willems van den Oetelaer ,
Jan Willem Hendricx man van Aryken dochter van Dirck vs.,
Corstiaen Gerits Verhaigen in naam van Dircxken dochter van Dirck vs.
met in de marge een notitie dd. 9 december 1642, Jan Corsten van Heesch man van Corstken dochter van ……Willem van den Oetelaer,
Arijken en marijken dochters van Hendrick van den Oetelaer,
Hendrick Jan Ariens en en Adriaen Eijmberts van den Oetelaer momboiren ver Baetgen en Metgen kinderen van Hendrick Willems vs.,
erfgenamen van wijlen Stouken dochter Willems van den Oetelaer, hebben verkocht Dirck Peeter jan Gerits en Jan zijn broer en Marijken zijn zuster de ½ van huis esthuis hof boomgaard etc. onder de Borne opt Oetelaer met een notitie in de marge dd. 15december 1642, cijns aan de Heer van Boxtel int boek van Middelrode, nabuurcijns te Schijndel met in de marge een notitie dd. 17 december 1642
Datering: 2.1.1642
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 72
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.77&minr=16214233&miview=ldt
155 Baetgen weduwe van Eijmbert Willems van den Oetelaer heeft verkocht Geetruij Reijnder Geerincx land onder tWijbosch in den Heijcamp met in de marge een notitie dd. 19 april 1661
Datering: 21.11.1654
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 77
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.78&minr=16214404&miview=ldt
20
Adriaen en Eijmbert brioers zonen van wijlen Eijmbert Willems van den Oetelaer verwekt bij Baetgen dochter van Jan Adriaens Verhaigen,
Peeter Jan Peeters man van Aryken dochter van Eijmbert & Baetgen,
Handrick Jasnsen Verhaigen en Eijmbert Jansen van den Oetelaer momboiren over de twee minderjarige kinderen van Eijmbert & Baetgen,
Eijmbert de zoon van Jan Peeters en Willemken,
Aert Jan Aertsen en Peeter Aerts Verhaigen momboiren over de zeven minderjarige kinderen van wijlen Jan Eijmberts van den oetelaer en Baetgen vs. verwekt bij Jenneken zijn vrouw dochter van Jan Aertsen,
Dirck Janssen van den Oetelaer en Aert Geritsen momboiren over het minderjarige kind Handrick de zoon van Eijmbert & Baetgen verwekt bij Reijntgen Gerits zijn vrouw,
Dirck Jansen en Peeter Aelberts momboiren over de vier minderjarige kinderen van Hendrick voors. verwekt bij Gijsbertken zijn vrouw dochter van Handrick vs.,
met scheiding en deling met o.a. land onder tWijbosch aen de Moortscuijl, met last aan de Gildebroeders van het Onze Lieve Vrouwenaltaar te Schijndel, cijns aan de Heer van Helmond, idem land onder tWijbosch, met in de marge een notitie dd. 19 september 1657, land genoemd de Rooversstrepeen onder tWijbosch in de Beemde, land genoemd den Crommenbemdt bij de rivier de Aa, met last aan Eijmbert Eijmberts, met nog een notitie dd. 19 september 1657, hooiland onder tWijbosch, cijns int boek van Middelrode, met last aan de Kerk van Schijndel, hooiland in den Erdenborch met als belending de Leech Weijde van Heeswijck, met een memorie
Datering: 25.8.1657
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 78
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

OUDER ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.78&minr=16214411&miview=ldt
27 Eymbert Eymberts Willems van den Oetelaer en Aert Geritseen momboiren van Hendrick het minderjarige kind van Eymbert Willems van den Oetelaar & Baetgen Jan Adriaens zijn vrouw verwekt bij Reijntgen zijn huisvrouw dochter van Gerit Jacobsen en
Eymbert Eymberts en Peeter Aelbert Handricx als momboiren over de vier minderjarige kinderen van Handrick Eymberts verwekt bij Gijsbertien zijn vrouw dochter van Aelbert Hendricx, hebben verkocht aan Jan Adriaen Smits land onder tWijbosch aen den Moortscuijl hen aangekomen op 25 augustus 1657, met last aan de Gildebroeders van het Onze Lieve Vrouwe-altaar te Schijndel en cijns aan de Heer van Helmond
Datering: 19.9.1657
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 78
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

Kinderen:

1.
womanWillemken Emberti van den Oetelaar‏

[Gebruikersnotities]
In onderstaande akte is nog een dochter genoemd. Waarschijnlijk verwijst 'Willem' in bovenstaande akte naar die dochter.
Zie ook in notitie bij vader akte 20: "Eijmbert de zoon van Jan Peeters en Willemken,"

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051824&miview=ldt
101 Willemken dochter van Embert Willems van den Oetelaer verwekt bij Beatrix dochter van Jan Adriaens Verhaigen, heeft verkocht Dielis Henrick Smits voor de ene helft en Dirck Peter Jan Gerits voor de andere helft land onder de Borne in de Oerendonck met last aan Jonker Hendrick Frans van Gestel
Datering: 4.6.1640
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 72
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051835&miview=ldt
112 Emert Embert Willems van den Oetelaer vernadert het hooiland dat Willemken zijn zuster op 4 juni heeft verkocht aan Dielis Hendrick Smits en Dirck Peeters
Datering: 2.8.1640
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 72
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.78&minr=16214397&miview=ldt
13 Handrick Jans Verhaigen en Eymbert Janssen van den Oetelaer met de momboirseed als voogden over de minderjarige kinderen van Hans Peeters van Nuenen verwekt bij Willemken zijn vrouw dochter van Eymbert Willems van den Oetelaer
Datering: 1.8.1657
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 78
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.78&minr=16214408&miview=ldt
24 Eijmbert zoon van Jan Peetersen verwekt bij Willemken dochter van Eymbert Willems van den Oetelaer en Baetgen dochte rvan Jan Adriaens Verhaigen heeft getransporteerd Handrick Jansen Verhaigen land onder tWijbosch in de Beemde genoemd Roversstreepen, met in de marge een notitie dd. 11 januari 1658, cijns int boek van Middelrode. met last aan de Kerk van Schijndel
Datering: 25.8.1657
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 78
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.78&minr=16214410&miview=ldt
26 Peeter Jan Peeters man van Aryken zijn vrouw dochter van Eijmbert Willems van den Oetelaer verwekt bij Baetgen dochter van Jan Adriaens Verhaigen, heeft verkocht Jan Aertssen van Vechel hooiland onder tWijbosch, hooiland den Crommenbemdt
Datering: 19.9.1657
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 78
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

2.
womanAdriana Emberti van den Oetelaar‏
Gedoopt ‎5 feb 1605 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Adriana van den Oetelaer
Geslacht Vrouw
Datum doop 05-02-1605
Plaats doop Schijndel
Vader Embertus Guilielmi van den Oetelaer
Getuige Gisbertus Hugonis de Berckel
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1604-1627
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 1
Folio/pagina 6v
Religie rk
Diversen De Berckel = van Berckel.


Fiche:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QV-2FY9?cc=2037960&wc=SM4N-4WP%3A346029401%2C346559401%2C349225801
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Dopen 1604-1811 (J-P) > image 2711 of 2982; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Zelfde info

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.78&minr=16214410&miview=ldt
26 Peeter Jan Peeters man van Aryken zijn vrouw dochter van Eijmbert Willems van den Oetelaer verwekt bij Baetgen dochter van Jan Adriaens Verhaigen, heeft verkocht Jan Aertssen van Vechel hooiland onder tWijbosch, hooiland den Crommenbemdt
Datering: 19.9.1657
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 78
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.6&minr=11331279&miview=ldt
65 Testament van Peter Jan Peters en zijn vrouw Ariken dochter van Eijmbert Willemse van de Oetelaer, inwoners van Schijndel
Datering: 29-02-1668
Pagina: 175
Plaats: Sint-Michielsgestel
Akte aanwezig: Ja
Toegangsnummer: 5116
Inventarisnummer: 6
Scan: Register inzien
Bron: Notarissen
Geografische namen: Sint-Michielsgestel

3.
manJoannes Emberti van den Oetelaar‏
Gedoopt ‎16 dec 1606 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QV-2F5F?cc=2037960&wc=SM4N-4WP%3A346029401%2C346559401%2C349225801
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Dopen 1604-1811 (J-P) > image 2841 of 2982; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Oetelaer. van den
Joannes
Embertus Wilhelmus
Beatrix.
16 dec 1606
Schijndel RK Doop- en trouwboek 1604-1627

Niet gevonden in index BHIC (Jan2021)(Jan2023)(Apr2024).

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.78&minr=16214398&miview=ldt
14 Aert Jan Aertsen en Peeter Aert Jan Ariens momboirs over de minderjarige kinderen van Jan Eymberts van den Oetelaer verwekt bij Jenneken dochter van Jan Aertsen
Datering: 8.8.1657
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 78
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.78&minr=16214409&miview=ldt
25 Jenneken dochter van Jan Aert Jans weduwe van wijlen Jan zoon van Eymbert Willems van den Oetelaer verwekt bij Baetgen Jan Adriaens,
Jan Aertsen en Peeter Aert Jansen Verhaigen momboiren van de zeven minderjarige kinderen van Jan Eymberts & Jenneken, met verkoop aan Adriaen Martijssen
Datering: 19.9.1657
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 78
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.78&minr=16214415&miview=ldt
31 Dirck Jansen van den Oetelaer met betalingsgelofte aan Aert Jan Aerts en Peeter Aert Jans Verhaigen momboiren over de minderjarige kinderen van Jan zoon van Eymbert Willems van den Oetelaer verwekt bij Jenneken zijn vrouw dochter van Jan Aertsen van een rente uit een stuk land onder de Borne opt Oetelaer, met in de marge een lange notitie dd. 17 juni 1736 ondertekend door secretaris P.Zeijlmans, met last aan rentmeester Schuijl
Datering: 16.10.1657
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 78
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

4.
man‎Henricus Emberti van den Oetelaar‏‎
Gedoopt ‎5 jul 1609 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Henricus Guilielmi
Geslacht Man
Datum doop 05-07-1609
Plaats doop Schijndel
Vader Embertus Guilielmi
Getuige Henricus Guilielmi ab Oetelaer
Getuige Maria Theodorici Guilielmi ab Oetelaer
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1604-1627
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 1
Folio/pagina 29r
Religie rk
Diversen Ab Oetelaer = van den Oetelaer.


[Gebruikersnotities]
TODO

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051638&miview=ldt
304 Schout schepenen en gezworenen verklaren dat ze gevisiteerd hebben de straten en wegen binnen het dorp naar ouder gewoonte op de 24e dag van september 1637 en zijn geweest op verzoek van
Margriet weduwe van Hendrick Eijmberts met haar kinderen op een zekere weg tegen het huis van Embert van den Oetelaer lopende naar de kerk om daar een oculaire inspectie uit te voeren ivm de plantage van bomen verkregen tegen Niclaes van Griensven de secretaris [met details]
Datering: 1.4.1638
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 71
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

OUDERS EN ECHTGENOTE: Gijsbertien Aelbert Hendricx
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.78&minr=16214411&miview=ldt
27 Eymbert Eymberts Willems van den Oetelaer en Aert Geritseen momboiren van Hendrick het minderjarige kind van Eymbert Willems van den Oetelaar & Baetgen Jan Adriaens zijn vrouw verwekt bij Reijntgen zijn huisvrouw dochter van Gerit Jacobsen en Eymbert Eymberts en Peeter Aelbert Handricx als momboiren over de vier minderjarige kinderen van Handrick Eymberts verwekt bij Gijsbertien zijn vrouw dochter van Aelbert Hendricx, hebben verkocht aan Jan Adriaen Smits land onder tWijbosch aen den Moortscuijl hen aangekomen op 25 augustus 1657, met last aan de Gildebroeders van het Onze Lieve Vrouwe-altaar te Schijndel en cijns aan de Heer van Helmond
Datering: 19.9.1657
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 78
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

5.
manAdrianus Emberti Wilhelmi van den Oetelaar‏
Gedoopt ‎10 jan 1611 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Getuigen:
Huwelijk: Folcoldus van Riel & Getuige Wilhelmus van der Straten[dominus]
Embertus: Wilhelmus Pauli & Aleijdis Henrici van Oetelaer
Daniel: Wilhelmus Henrici Daniels & Joanna Joannis Vercuijlen
Joanna: Joannes Petri Eliae van Vechel & Margareta Henrici Goijaerts
Wilhelmus: Arnoldus Joannis Adriani & Joanna Christiani Anthonii
Joannes: Christianus Gerardi & Beatrix Henrici Guilhelmi van Oetelaer

BHIC: OpenArchives
Kind Adrianus Guilielmi
Geslacht Man
Datum doop 10-01-1611
Plaats doop Schijndel
Vader Embertus Guilielmi
Getuige Judocus Guilielmi ab Oetelaer
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1604-1627
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 1
Folio/pagina 39r
Religie rk


https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1965
Rooms Katholiek
Schijndel
Dopen 1604-1718 Trouwen 1604-1660
Image 45 of 818
10 januari 1611

Akte:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QX-Y86V?cc=2037960&wc=SM4H-C6D%3A1292676104%2C346559401%2C346724202
: 22 August 2014), Rooms Katholiek > Schijndel > Dopen 1604-1718 Trouwen 1604-1660 > image 45 of 818; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051725&miview=ldt
2 Adriaen Embert Willems van den Oetelaer met zijn momboirseed aan handen van de schout van het dorp over de onmondige kinderen wijlen Hendrick Willems van den Oetelaer
Datering: 18 mei 1640
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 72
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.75&minr=16213788&miview=ldt
42 Adriaen zoon van Embert Willems van den Oetelaer heeft verkocht Henrick Jans van den Boogart land onder tWijbosch in den Erdenborch bij de Leemputtenbeemdt en een kamp genoemd het Broecxken
Datering: 5.5.1649
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 75
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.henkbeijersarchiefcollectie.nl/historisch_onderzoek/Schijndel_notarissen/VDHEUVEL.1.doc
==========================================================================
Blok 6 – Notariele Protocollen 17de en 18de eeuw
NOTARIS JAN VAN DEN HEUVEL
toegangsnummer 054.10
Protocollen van attestaties procuraties en contracten 1634-1684 nrs. 11 - 17 in 7 delen; geraadpleegd in het kader van de veldnamenstudie Schijndel en om historische bijzonderheden te achterhalen rond de Schijndelse veldnamen
INVENTARISNUMMER 11
==========================================================================
fol.118
Verklaring van Arien Eymberts van den Oetelaer [58] uit Schij¬ndel verklaart dat 'Baetken Eymberts sijne moeder ten houwe¬lyck was medegegeven eenn vierdegdeelt ein seecker hoybeempt gemeynlicj genoempt DEN CROMMEN BEEMPT aende rivier d'Aa .... actum 6 september 1670.

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.93&minr=16197824&miview=ldt
48 Schepenkwitantie van Hendrick Willem van Herentum van de ontvangen penningen Adriaen Eymberts van den Oetelaer
Datering: 1688-1691
Pagina: 29
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 93
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.93&minr=16197812&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.93&minr=16197813&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.93&minr=16197814&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.93&minr=16197815&miview=ldt
36 Opdracht door Hendrick van Herentum als procuratie hebbende van Adriaen Eijmbert van den Oetelaer aan Jan Dirx van Oetelaer tbv zijn moeder
Datering: 1688-1691
Pagina: 23
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 93
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

6.
manEmbertus Emberti van den Oetelaar‏
Gedoopt ‎10 nov 1613 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Embertus van Oetelaar
Geslacht Man
Datum doop 10-11-1613
Plaats doop Schijndel
Vader Embertus van Oetelaar
Getuige Joannes Petri Joannis
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1604-1627
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 1
Folio/pagina 57v
Religie rk
Diversen Moede ris weduwe , Gt2 echtgenote van Lambertus Nicolai.


Fiche:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QV-2N99?cc=2037960&wc=SM4N-4WP%3A346029401%2C346559401%2C349225801
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Dopen 1604-1811 (J-P) > image 2760 of 2982; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Oetelaer van
Embertus
Vader: Embertus
Moeder: .... (overleden?)
Doopdatum: 10 nov 1613
Schijndel RK Doop- en Trouwboek 1604-1627

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051787&miview=ldt
64 Claes zoon van Jan Aerdtsen de snijder verwekt bij Anneken dichter van gerit van de Ven,
Henrick Gijsbert Smits, met eem machtiging van Jan Jan Embert Willems van der Aa man van Jenneken,
Goijart Jans mulder man van Marijken ,
Embert Eijmbert Willems van den Oetelaer man van Engelken resp. dochters van Jan & Anneken,
Lijsken dochter van Henrick Gerits Verheijden weduwe van wijlen Gerit zoon van Jan & Anneken met
Gerit Henricx hun broer momboir over de kinderen verwekt door Gerit, met een scheiding en deling o.a. land onder Delschot in de Larijstraet met last aan het kapittel van Sint Jan en de cijns van de heide aan de gemeijnte van Roij en gebuurlijke lasten; diverse andere landerijen ter plaatse, land onder tLutteleijnde, op scan 86 wordt die akte afgebroken – zie verder scan 89
Datering: 16.2.1640
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 72
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

Dus
Embert Eijmbert Willems van den Oetelaer
getrouwd met
Engelken dochter van Jan Aerdtsen de snijder & Anneken gerit van de Ven

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051835&miview=ldt
112 Emert Embert Willems van den Oetelaer vernadert het hooiland dat Willemken zijn zuster op 4 juni heeft verkocht aan Dielis Hendrick Smits en Dirck Peeters
Datering: 2.8.1640
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 72
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051887&miview=ldt
164 Embert zoon van Embert Willems van den Oetelaer heeft verkocht Hendrick Roelof Rutthen land opt Oetelaer
Datering: 3.4.1641
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 72
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051996&miview=ldt
273 Embert Embert Willems van den Oetelaer met betalingsgelofte aan Joris Jan Joris ivm geleend geld met in d emarge een notitie dd. 9 november 1644
Datering: 9.10.1642
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 72
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16052051&miview=ldt
328 Embert Embert Willems van den Oetelaer met betalingsgelofte aan Dirck Thomas Dircx met in de marge een notitie dd. 2 november 1651
Datering: 2.5.1643
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 72
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.73&minr=16196829&miview=ldt
33 Embert zoon van Embert Willems van den Oetelaer met betalingsgelofte aan Adriaen Henricx Huvens
Datering: 26.3.1644
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 73
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.73&minr=16196858&miview=ldt
62 Embert Emberts van den Oetelaer heeft getransporteerd aan Dielis Henrick Smits hooiland in de Oerendonck
Datering: 11.6.1644
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 73
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.74&minr=16213529&miview=ldt
71 Embert zoon van Embert Willems van den Oetelaer met betalingsgelofte aan Dielis Henrick Smits van een rente uit land opt Oetelaer
Datering: 21.3.1646
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 74
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.74&minr=16213600&miview=ldt
142 Embert Embert Willems van den Oetelaer heeft verkocht Dielis Henrick Smits hooiland onder den Borne in de Oerendonck, met last aan Vrou van Gestel tot Middelroij
Datering: 12.3.1647
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 74
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.77&minr=16214234&miview=ldt
156 Eymbert Eymbert Willems van den Oetelaer heeft verkocht Peeter Jan Peeters land opt Oetelaer <=== Echtgenoot van zus Adriana.
Datering: 21.11.1654
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 77
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.77&minr=16214283&miview=ldt
205 Jan Eijmberts van den Oetelaer en Claes Jan Aertsen hebben na dagement van de vorster aan handen van de stadhouder hun momboirseed afgelegd over Anneken de minderjarige dochter van Eijmbert Eijmberts van den Oetelaer verwekt bij Engelken zijn vrouw dochter van Jan Aertsen en zij zullen de administratie voeren
Datering: 11.8.1655
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 77
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.14&minr=16201651&miview=ldt
238
".. en Eijmbert Eijmberts van den Oetelaer (49), ook landbouwer .." <== Leeftijd klopt
Datering: 3-5-1662
Pagina: 221v
Soort akte: Verklaring
Plaats: Schijndel
Akte aanwezig: Ja
Toegangsnummer: 5116
Inventarisnummer: 14
Bron: Notarissen
Geografische namen: Schijndel

http://www.henkbeijersarchiefcollectie.nl/historisch_onderzoek/Schijndel_notarissen/VDHEUVEL.1.doc
==========================================================================
Blok 6 – Notariele Protocollen 17de en 18de eeuw
NOTARIS JAN VAN DEN HEUVEL
toegangsnummer 054.10
Protocollen van attestaties procuraties en contracten 1634-1684 nrs. 11 - 17 in 7 delen; geraadpleegd in het kader van de veldnamenstudie Schijndel en om historische bijzonderheden te achterhalen rond de Schijndelse veldnamen
INVENTARISNUMMER 11
==========================================================================
fol.221v
Dirck Janssen Cuenen [37] ketelaer ende herbergier wonende OMTRENT DE KERCKE , Aerdt Corstiaens toolman [45] en Eymbert Eymberts van den Oetelaer ook toolman [49] verklaren ...

Uit onderstaande akte blijkt dat Embert Emberti dus tweemal getrouwd is geweest. <=========

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.25&minr=12515562&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.7&minr=11525800&miview=ldt
96 Testament van Anneke dochter van Eijmbert Eijmbrechts van de Oetelaer,
wonend te Schijndel in herdgang Elschot. Ze legateert aan de naaste vrienden van haar moederskant 3 rijksdaalders of 7 gulden 10 stuivers en sluit die verder van haar bezit uit. Vermaakt aan de zoon van haar halfbroer Eijmbert zoon Eijmbert Eijmberts waarvan zij de peettante is <====== HALFBROER
een kist en aan haar halfbroer zelf het woonhuis, esthuis etc. te Schijndel in herdgang Elschot, aldaar genoemd de Larysstraat en die krijgt ook al haar meubelen en lijfsgoed. Actum te Schijndel
Datering: 04-05-1671
Pagina: 225
Plaats: Sint-Michielsgestel
Akte aanwezig: Ja
Toegangsnummer: 5116
Inventarisnummer: 7
Scan: Register inzien
Bron: Notarissen
Geografische namen: Sint-Michielsgestel


Voor meer informatie: bertho@derikx.com