man‎Mathijs Willem Peters van Heretum‏‎
Gedoopt Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie testament dochter; vemeld partoniem Peters:

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.1&minr=11330455&miview=ldt
116 Testament van Arien Aert Janssen en Meriken dochter Mathijs Willem Peters (van Hirtum), eerder weduwe van Bartholomeus Rijckers, inwoners van Schijndel
Datering: 13-06-1650
Pagina: 351
Plaats: Sint-Michielsgestel
Akte aanwezig: Ja
Toegangsnummer: 5116
Inventarisnummer: 1
Scan: Register inzien
Bron: Notarissen
Geografische namen: Sint-Michielsgestel

=======================================
Zoek Willem Peters Heretum in schepenakten Schijndel
Deze persoon is Waarschijnlijk Willem Peter Mathijssen Heretum.

AKTEN TEGENSTRIJDIG:

Akte 118:
"Cathelijn de dochter van Henrick van der A is ten deel gevallen ter tochte samen met Willem Henrick Geringhs en haar wettige kinderen ten erfrecht,
verwekt door Willem Peter Mathiss. van Herethum, te weten Henrick en mathijs broers en Lintken (?) hun zuster"

Akte 113:
"Hanrick ende Mathys gebruederen kynderen van Willem Peter Tyss. ende Meriken syn huysvrau dochter Hanricx van der Aa,"
=======

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.44&minr=12235072&miview=ldt
158 Willem Peter Mathiss. van Herethum heeft destijds gehuurd
24 februari 1549

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.44&minr=12235129&miview=ldt
215 Adriaen Gerit Coenen soen verkoopt Willem Peter Mathiss. van Herethum
14 februari 1550

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.44&minr=12235134&miview=ldt
getransporteerd aan Willem Peter Mathiss. van Herethum
23 februari 1550

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.44&minr=12235172&miview=ldt
verkregen had tegen Willem Peter Mathiss. van Herethum
25 augustus 1550

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.45&minr=12511546&miview=ldt
118
....
Cathelijn de dochter van Henrick van der A is ten deel gevallen ter tochte samen met Willem Henrick Geringhs en haar wettige kinderen ten erfrecht,
verwekt door Willem Peter Mathiss. van Herethum, te weten
Henrick en mathijs broers en Lintken (?) hun zuster
voor de ene helft en Mathijs Peter Mathiss. van Herethum voor de andere helft met Corstiaen en Geiliss. en Jan Rutgers,
Datering: 17 februari 1554
Pagina: 58v
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 45
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.46&minr=12570090&miview=ldt
57
Corstiaen, Wouter, Jan, Ariaen, Henric en Mathis broers kinderen van Henrick van der Aa en Peter Mathiss. van Herethum hebben verkocht aan
Willem Henric Gerings man van hun zus Catherina
een stuk land van 6 lop. aendt dLutteleynd aan hen gelegateerd via een testament van wijlen Elisabet dochter van Niclaes Librechtss. [dubieus] gelegen naast het erf van Mathis Peterss. van Herethum, de erfgenamen van Willem Peter Mathiss.; Jan van Gerwen [Geruwen] en de straat
Datering: 12 februari 1557
Pagina: 29v
Soort akte: Verkoop
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 46
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.47&minr=12926327&miview=ldt
wedue of erfgenamen Willem Peter Matijss. van Heretum,
1561-1563

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.47&minr=12926316&miview=ldt
erfgenamen van Willem Peter Mathijs van Heretum
1561-1563

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.47&minr=12926310&miview=ldt
die wedue wylen Willem Peter Matijss. van Heretum
1561-1563

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.54&minr=13120508&miview=ldt
338
Hanrick ende Mathys gebruederen kynderen van Willem Peter Mathyss. ende Caterijn synder huysvrau dochter Hanricx van der Aa, <====
Aert Dirck Aertss. man van Merken dochte rvan Willem Hanrick Geringss. ende Cateryn synder huysvrau
soe van den iersten ende lesten bedde, scheiding en deling, Hanrick is te deel gevallen twee stucken lants onder dLutteleynde genoempt den Langenacker ende Lysken Liebertsacker, Mathys vs., Jan Hanricx, die gemeyne straet, noch eenen camp groesveltsonder den Born, Peter Doerwerder, Lenart van Roggel, Hanrick Janss. die Bever, noch eenen acker onder dLutteleynde in die Buender, die kynderen Eymert Eymerts, Goevert Ariaens, Sanctus Spiritus in Berlicum, erfgenaen Peter Artss., eenen camp groesvelts onder Delscot in die Liekendonck genoempt den Vorsten Camp, Willem Willemss. Scriver, Jan Willem Tyss., Aert Dircxss., eenen camp groesvelts in Deverdonck [vgl. den Everdonk], tGasthuys van den Bosch, die wedue Dirck Pauwels, de kynderen gering Meeuss., Jan Delis Lamberts
Datering: 1577-1581
Plaats: Schijndel
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 54
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.54&minr=13120483&miview=ldt
313 Aert Janss. Verculen ende Hanrick syn brueder, betalingsgelofte, Jan Claess. Willemss., den iersten korsdach naestcomende, 29 december 1581,
testes Jan Huyberts ende Zebert Janss.,
Hanrick ende Mathys gebruederen kynderen van Willem Peter Tyss. ende Meriken syn huysvrau dochter Hanricx van der Aa,
Aert Dirck Artss. man van Meriken dochter van Willem Hanrick Geringss. ende Meriken synder huysvrau,
scheiding en deling, Hanrick is te deele gevallen huys hoff ende erffenisse onder Delscot, Dries Janss, van den Nuwenhuys, voirt rontom in die gemeynt aldair, noch een brake lants dair tegenover liggende, Symon Artss., Antonis Corstiaens, die gemeyne straet, noch een stuck eerlants in die Heybraken, Aert Lamberts van der Heyden, eenen camp grpesbelts in die Liekendonck
Datering: 1577-1581
Plaats: Schijndel
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 54
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.69&minr=16051199&miview=ldt
45 Jan Janssen Verbruggen woonachtig te Den Dungen [dubieus] heeft verkocht aan Jan zoon van Matijs Willems van Heretum land onder Wijbosch opte Peckstucken
Datering: 13/10.1633
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 69
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051349&miview=ldt
15
Testament van Adriaentgen geestelijke dochter van Jan Hendrick Emberts verwekt bij Catarina zijn 1e vrouw dochter van Matijs Willems van Herentum
welk testament is gepasseerd op 19 april 1635 en heeft verkocht aan het klooster te Peer t.b.v. Adriaentgen een rente uit goederen van
Heijlken weduwe van wijlen Matijs Willems van Herentum <==== Mathijs overleden - Heijlken leeft nog.
Datering: 19.4.1635
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 71
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

Matijs Willem Peeters van Herentum x Heijlken Adriaen Peeters
- Adriaen
- Peeter
- Anneken x Andries Ariaen Willems
- Marijken x1 Bartholomeus Bartholomeus Rijckarts [wijlen]
- Marijken x2 Adrianen Aerdt Jans van den Borne
- Willem [overleden] x Aeltgen Corstiaen Hendrick [Spierincx]
-- Jan
- Catharina [overleden] x1 Jan Hendrick Voets
-- 4 minderjarige kids
- ?
https://proxy.archieven.nl/235/BB8775978A944251B30CF3328DF5296F
5122.72 Index schepenprotocol Schijndel (5122.72)
128 Adriaen en Peeter broers kinderen van Matijs Willem Peeters van Herentum verwekt bij Heijlken dochter van Adriaen Peeters, Andries Ariaen Willems man van Anneken dochter van Matijs van Herentum & Heijlken, Hendrick Willems en Jan Hendrick Eijmberts van den Vorstenbosch voogden over de 5 minderjarige kinderen van wijlen Bartholomeus Bartholomeus Rijckarts verwekt bij Marijken dochter van Matijs & Heijlken, Adrianen zoon van Aerdt Jans van den Borne de tegenwoordige man van Marijken, Ruth en Jan broers kinderen van Corstiaen Hendrick Spierincx voogden over Jan minderjarige zoon van wijlen Willem zoon van Matijs & Heijlken verwekt bij Aeltgen dochter van Corstiaen Hendricx, Jan Jans Verhoeven afgegane president alhier, als gebeede sijnde bij Willemen voors. tot mede overstaen van dese deijlinge; Jan Hendrick Voets als vader en voogd over zijn 4 minderjarige kinderen verwekt bij Catarina zijn eerste huisvrouw dochter van Matijs & Heijlken en met hem Hendrick Hendrick Voets sijnen broederen als vader en gestatueerde voogd over de 4 minderjarige kinderen van Jan zijn broer, alsnoch die voors. Jan Henricx voor hem zelf en voor Adriaengen zijn geestelijke dochter, krachtens testament van Adriaentgen van 19 april 1645,
Vervolg:
met een scheiding en deling van goederen hen aangekomen na de dood van Matijs & Heijlken nl. ...
huis schuur esthuis boomgaard en landerijen 16 lop. onder de heerlijkheid Dinther met in de marge een notitie dd. 26 januari 1641, 3 ½ mergen land onder de heerlijkheid Nuland int Sevenvierdel, 3 mergen hooiland onder Delschot in Bacxhoefve, hooiland onder Delschot opte Stege, met last van 10 vaten gerst en 10 vaten haver en 7 vaten gogge aen het Convent van de Baselaars, 24 lop. land onder Dinther, 9 lop. land in de Bacxhoefve, enige provibroeden aen den pastoor van Dinther en een aen de custer aldaer, grondcijns,
Datering: 5.1.1641
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 72
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051857&miview=ldt
134
Andries Adriaen Jan Willems man van Anneken dochter van Mathijs Willems van Herethum
land onder tLutteleijndt in de Schootsehoef en verkocht aan
Jan Henrick Voets vader en voogd van zijn minderjarige kinderen verwekt bij Catarina zijn 1e huisvrouw dochter van Matijs Willems
Datering: 26.1.1641
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 72
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

Mathijs Willems van Heretum
- Adriaen en Peter
- Anna x Andries Adriaen Jan Willems
- Marijken x Adriaen Aert Jans Geelincx
- Willem [wijlen]
-- Jan [minderjarig]
- Catharina x Jan Hendrick Hendrick Voets
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051880&miview=ldt
157 Verschil en different tussen Adriaen en Peter broers kinderen van Mathijs Willems van Heretum, Andries Adriaen Jan Willems man van Anna, Adriaen zoon van Aert Jans Geelincx man van Marijken beiden dochters van Mathijs van Heretum en Ruth en Jan broers kinderen van Corstiaen Henrick Spierincx, Peeter en Adriaen, Jan minderjarige zoon van wijlen Willem zoon van Mathijs betreffende leengoederen als huis hof akkerland etc. 55 lop. onder tLutteijndt genoemt Schrijvershoef, Jan Hendrick Hendrick Voets man van Catarina zijn 1e vrouw dochter van Mathijs vs., verleend bij Haire Doorluchtigste Hoocheeden Hertoge van Brabant in date 7 juni 1618, testament van 4 juli 1625 Datering: 12.3.1641
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 72
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

Dus Adriaen, Peter, Anna, Marijken, Willem, Catarina - zijn kids van Mathijs

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051953&miview=ldt
230 Jan Hendrick Voets vader van Henrick Marijken Jenneken en Lijntgen verwekt bij Catarina zijn 1è vrouw dochter van Mathijs Willems van Herethum,
Hendrick Hendrick Voets en Peter Mathijs van Herethun momboiren over de de kinderen van Jan Hendricx & Catarina,
Hendrick zoon van Jan Hendricx ,
Jan Gijsberts van den Boogart en Adriaen zoon van Mathijs Willems avn Herethum hebben een akkoord gesloten
betreffende de goederen van Jan Hendricx en zijn kinderen aanvertsorven bij
wijlen Mathijs Willems van Herethum en Heijlken zijn vrouw dochter van Adriaen Peeters <=========
met de nodige condities met in de marge een notitie dd. 8 april 1654, Adriaentje geestelijke dochter int klooster te Peer - scan 365-369 – meerdere condities behorend bij 362
Datering: 12.4.1641
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 72
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

Dus wijlen Mathijs was getrouwd met Heijlken Adriaen Peeters

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16052048&miview=ldt
325 Questie ende Verschil opgestaen ende gereesen tusschen
de kinderen en erfgenamen van wijlen Matijs Willem Peeters van Herethum aan de ene kant en
Gerit Antonis Stoven,
Anthonis Jan Joris Wijnen en
Jenneken weduwe van Jan Laureijns Jacops aan de andere kant
i.v.m. koopmanschap van hop voor 3000 gl.
Jan minderjarige zoon van Willem Mathijs Willems,
Ruth Corsten,
Andries Adriaen Jan Willems man van Anneken,
Tholof Janssen in naam van Adriaen Jans Geelincx man van Marijken dochter van Mathijs Willems,
arbitrage van Jochem Aert Jochems, Jacop Jan Pennincx, Peeter Adams van Gerwen en Adriaen Jan Wolfarts met vervolg o pscan 523 en 524
Datering: 14.4.1643
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 72
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.75&minr=16213879&miview=ldt
133 Hendrick Jan Peeters over een scheiding en deling door Peter zoon van Hendrick Elias en zaliger Hendrick zijn broer met o.a. huis esthuis hof boomgaard en erf onder tLutteleijndt met last aan Jutgen Aert Martens,
aan de kinderen van Matijs Willems van Herethum, <===
aent Grooot Gasthuijs binnen Den Bosch, aan diverse personen, cijns aan de Heer van Helmont, land onder tWijbosch, met last aan Leunis Eelkens, aan Frans Nijhof, een peerboom ende twe nootboomen
Datering: 14.12.1650
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 75
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

Gehuwd met:

womanHeijlken Adriaen Peeters‏
Begraven ‎19 okt 1640 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Overleden na 19.4.1635 - zie schepenakte 15 bij echtgenoot - "Heijlken weduwe van wijlen Matijs Willems van Herentum"

Mogelijk overleden 12.4.1641
Zie schepenakte 230:
"wijlen Mathijs Willems van Herethum en Heijlken zijn vrouw dochter van Adriaen Peeters" <--- Betekent dit dat Heijlken nog in leven is?

Mogelijk:

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QK-M8LT?cc=2037960&wc=SM4V-168%3A346029401%2C346559401%2C349247101
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Trouwen 1604-1811 > image 2690 of 3203; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Familienaam: Matthias
Voornaam: Helwigis - weduwe
Begraafdatum: 19 okt 1640
Schijndel RK Doop- Trouw- en doodboek 1628-1664 (Overlijden 1655-1657 Begraven 1640-1642)

BHIC: OpenArchives
Overledene Heluigis Matthiae
Datum begraven 19-10-1640
Geslacht v
Relatie weduwe van N.N. N.N.
Religie Rooms-Katholiek
Bron Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 2
Folio/pagina 03r09

Kinderen:

1.
manPeter Mathijs Willem van Heretum‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051904&miview=ldt
181 Anna dochter Jan Adriaen Peeters heeft verkocht Peeter en Adriaen broers kinderen van mathijs Willems van Heretum land onder Delschot in de Liekendonck
Datering: 6.6.1640
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 72
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

Matijs Willem Peeters van Herentum x Heijlken Adriaen Peeters
- Adriaen
- Peeter
- Anneken x Andries Ariaen Willems
- Marijken x1 Bartholomeus Bartholomeus Rijckarts [wijlen]
- Marijken x2 Adrianen Aerdt Jans van den Borne
- Willem [overleden] x Aeltgen Corstiaen Hendrick [Spierincx]
-- Jan
- Catharina [overleden] x1 Jan Hendrick Voets
-- 4 minderjarige kids
- ?
https://proxy.archieven.nl/235/BB8775978A944251B30CF3328DF5296F
5122.72 Index schepenprotocol Schijndel (5122.72)
128 Adriaen en Peeter broers kinderen van Matijs Willem Peeters van Herentum verwekt bij Heijlken dochter van Adriaen Peeters, Andries Ariaen Willems man van Anneken dochter van Matijs van Herentum & Heijlken, Hendrick Willems en Jan Hendrick Eijmberts van den Vorstenbosch voogden over de 5 minderjarige kinderen van wijlen Bartholomeus Bartholomeus Rijckarts verwekt bij Marijken dochter van Matijs & Heijlken, Adrianen zoon van Aerdt Jans van den Borne de tegenwoordige man van Marijken, Ruth en Jan broers kinderen van Corstiaen Hendrick Spierincx voogden over Jan minderjarige zoon van wijlen Willem zoon van Matijs & Heijlken verwekt bij Aeltgen dochter van Corstiaen Hendricx, Jan Jans Verhoeven afgegane president alhier, als gebeede sijnde bij Willemen voors. tot mede overstaen van dese deijlinge; Jan Hendrick Voets als vader en voogd over zijn 4 minderjarige kinderen verwekt bij Catarina zijn eerste huisvrouw dochter van Matijs & Heijlken en met hem Hendrick Hendrick Voets sijnen broederen als vader en gestatueerde voogd over de 4 minderjarige kinderen van Jan zijn broer, alsnoch die voors. Jan Henricx voor hem zelf en voor Adriaengen zijn geestelijke dochter, krachtens testament van Adriaentgen van 19 april 1645,
Vervolg:
met een scheiding en deling van goederen hen aangekomen na de dood van Matijs & Heijlken nl. ...
Datering: 5.1.1641

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051720&miview=ldt
386 Peeter Mathijs van Herethum [40] en Adriaen Mathijsen [48] met een verklaring over een zwartbruine merrie met vermelding van de kenmerken gevolgd door een verklaring van Adriaen Embert Voets [36] en Andries Adriaen jan Willems [38] over een kastanjebruine hengst
Datering: 4.3.1641
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 71
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051879&miview=ldt
5122.72 Index schepenprotocol Schijndel (5122.72)
156 Peeter zoon van Mathijs Willems van Heretum bekent en belijdt dat Jan Hendrick Rovers en Jan Gerit Pennincx inwoners van Heeswijk hebben betaald aan handen van Mathijs een rente van 200 gl. aan Cornelis Jaspers van Heeswijk
Datering: 7.3.1641

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.74&minr=16213473&miview=ldt
15
Peeter zoon van wijlen Matijs Willems van Herethum man van Jenneken,
Anthonis Adriaen Smits man van Margriet dochters van Willem Emont Janssen Bontwerckers verwekt bij Catarina dochter van gering Meusse van Hauthum
met een scheding en deling met o.a. huis esthuis schuur hof boomgaard etc. onder tWijbosch, met last aan de H.Geest in Schijndel, aan het Convent van de Susteren achter de Tolbrugge, aan den vicarius te Schijndel, cijns aan de Heer van Helmont, landopte Stelbraeck, over het Broeck, last aan de rentmeester der domeinen, land in Eerde, land onder tLutteleijndt aen de Heijde, land opte Stege geneomt de Seriscamp, last aent Capittel van St.Jan, cijns aan Heer van Heeswijk int boeck van Middelroij,land in den Erdenborch, land in de Beemde
Datering: 11.4.1645
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 74
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.3&minr=11330764&miview=ldt
5116.3 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.3)
Schepenakte 54
Testament van Arien Mathijssen van Herethum en zijn vrouw Meriken Handrick Willems van de Oetelaer, inwoners van Schijndel. Hebben kinderen in dit huwelijk. Als hun kinderen zonder wettig nageslacht blijven gaat het patrimonale bezit naar de wettigekinderen van Peter Mathijsen van Herethum. Actum Schijndel op het Lutteleijnde
Datering: 03-02-1660
Pagina: 154
Plaats: Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer: 5116
Inventarisnummer: 3
Scan: Register inzien
Bron: Notarissen
Geografische namen: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.3&minr=11330763&miview=ldt
5116.3 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.3)
Schepenakte 53
Testament van Peter Mathijssen van Herethum en zijn vrouw Jenneken Willem Emonts, inwoners te Schijndel. Hebben kinderen in dit huwelijk. Als hun kinderen geen wettig nageslacht krijgen gaat het bezit naar de wettige kinderen van Arien Mathijssen (=van Herethum). Actum Schijndel
Datering: 03-02-1660
Pagina: 152
Plaats: Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer: 5116
Inventarisnummer: 3
Scan: Register inzien
Bron: Notarissen
Geografische namen: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.3&minr=11330762&miview=ldt
5116.3 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.3)
Schepenakte 52
Akkoord over de boedeldeling van Arien en Peter zoons van Mathijsen Willems van Herethum, wonend te Schijndel herdgang Lutteleijnd. Sinds de dood van hun ouders hebben ze samengewoond en willen niet dat er twist tussen hen ontstaat en hebben daarom hun bezit gedeeld. Er is al een andere deling opgemaakt voor schepenen van Schijndel. Het bezit van hun vrouwen blijft in handen van de famile van die echtgenotes. Voor hun beider ingebracht bezit zal Arien voor zijn deel ervan een jaarrente krijgen van 45 gulden ofwel 1500 gulden kapitaal, ute betalen uit het bezit van Jenneken weduwe van Gerit van Rode te Nuland. Peter voor zijn deel krijgt o.a. 3 morgens land te Schijndel en een rente van 22 gulden per jaar. Volgen nog een aantal rentes (redelijk uitgebreid aantal obligaties). Actum Schijndel.
Datering: 03-02-1660
Pagina: 147
Plaats: Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer: 5116
Inventarisnummer: 3
Scan: Register inzien
Bron: Notarissen
Geografische namen: Sint-Michielsgestel

Erfdeling
CIJNS HELMOND
Peeter Matijssen van Herethum x Jenneken Willem Emonts
- Catarina x Handrick Anthonis Vuchts
- Helena x Eijmbert Janssen van den Vorstenbos
.
https://proxy.archieven.nl/235/06F1E4C60D104127926D811CD866B94A
5122.82 Index schepenprotocol Schijndel (5122.82)
272 Handrick Anthonis Vuchts man van Catarina, Eijmbert Janssen van den Vorstenbos man van Helena beiden dochters van Peeter Matijssen van Herethum verwekt bij Jenneken dochter van Willem Emonts met een scheiding en deling van goederen nas de dood van hun ouders met o.a. huis schuur hof boomgaard en landerijen ondert Lutteleijnde, land in de Rietbeemde, hooiland ondert Wijbos int Broeckgat, cijns aan de Heer van Helmond, hooiland genoemd Emerscamp , land in Bacxhoeve, cijns aan de Heer van Berlicum, hooiland in den Erdenborch, hooiland onder Veghel, land onder Sint Oedenrode, land onder Rosmalen opten Rumpert, land op Cepkensdonck onder Nuland, met last aan de Heer van der Meulen als rentmeester, last te vergelden door Jan van den Vorstenbos, last te vergelden door Adriaen Aert Peters, last te vergedlen door Gerart Willem Gerits, huis esthuis hof boomgaard en landerijen int Elschot ron[t]somme in de gemeijnte van Schijndel, met last aan het Kapittel van Sint Oedenrode, land ondert Lutteleijnde bij de Gemeijne Heijde, land opte Tolackers bij het erf van Jan Eijmberts van den Vorstenbos, land opte Stege genoemd Seriscamp, land ondert Wijbos in Lobbenhoeve bij den Erdenborchsendijck, land overt Broeck, land in de Rietbemd, hooiland in de Liekendonck naast de Hoogweij, met last te vergelden door de kinderen van Eijmbert Janssen van den Vorstenbos, last te vergelden door de weduwe Garmy [dubieus] te Berlicum, , last te vergelden door Jacob Martens van der Cant
Datering: 14.2.1675

2.
manAdriaen Mathijs Willem van Heretum‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051904&miview=ldt
181 Anna dochter Jan Adriaen Peeters heeft verkocht Peeter en Adriaen broers kinderen van mathijs Willems van Heretum land onder Delschot in de Liekendonck
Datering: 6.6.1640
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 72
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.91&minr=16197532&miview=ldt
89 Testament van Adriaen Matijssen van Herethum en marijke zijn vrouw dochter van Hendrick Willems van den Oetelaer onder het Lutteleijnd
Datering: 12.1.1647
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 91
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.78&minr=16214406&miview=ldt
22 Jan Goossen en Michiel broers zonen van wijlen Gerit Jan Gerits Michielen, Reijnder Jan Seeberts man van Marijken zijn vrouw, Delis Geritsen van Lenth man van Dircxken zijn vrouw beiden dochters van gerit Janssen vs., Aert Peeter Stevens man van Peeterken zijn vrouw dochter van Aert Peeters verwekt bij Ida dochter van Gerit Jansen vs., Jan zoon van Aert Janssen Michielen, Jan Willems van Vlijmen man van Jenneken zijn vrouw, Cornelis Jacobs meulder man van Mechtelt zijn vrouw, Gijsbert Hendricx Spierincx man van Peeterken zijn vrouw allen dochters van Jan zoon van Aert Jans Michielen vs. met Marijken hun zuster geassisteerd door Jan Aertsen haar broer,
Adriaen Mathijs van Herethum man van Marijken zijn vrouw, <=====
Jan Jan Rutten man van Baetgen zijn vrouw,
Jan Janssen van Dinter man van Metgen met
Aryken hun zuster geassisteerd door Jan Jan Rutten haar momboir
dochters van Handrick Willems van den Oetelaer verwekt bij Aeltien zijn vrouw dochter van Jan Gerits Michielen vs., <=====
Michiel Claessen man van Dircxken zijn vrouw, Mathijs Jacobs man van baetgen zijn vrouw dochters van Jan Dirck Lamberts verwekt bij Ida dochter van Handrick van den Oetelaer, Michiel Peeter en Lana hun zuster kinderen van Jan Jansen Verhoeven den Ouden verwekt bij Mechtelt zijn vrouw dochte rvan Jan Gerits Michielen vs., Jacob Lambertsen van Lithoijen als vader en met hem Jan Aertsen als momboir van de vier minderjarige kinderen van Jacob vs. verwekt bij Ida zijn vrouw dochter van Aert Jans Michielen, Hendrick Janssen van Erp als vader en momboir en met hem Michiel Verhoeven momboir over de minderjarige zoon Hendrick verwekt bij Dircxken zijn vrouw dochter van Dirck Jan Gerits Michielen, als ook Jan Jan Aertsen Vercuijlen den Jonge en Peeter Janssen Verhoeven allen erfgenamen van Jan Geritsen Michielen hebben verkocht Evert Aert Evertsen land aan de Schootschehoefve
Datering: 28.8.1657
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 78
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.78&minr=16214407&miview=ldt
23 Marijken dochter van Handrick Willems van den Oetelaer met Arien Mathijssen van Herethum haar tegenwoordige man <==== EERDER GETROUWD GEWEEST?
vernadert het hooiland dat Jan Jan Rutten op 5 september 1657 Jan Aertsen van vechel heeft ontslagen en door Jan Aertsen gemijnd op den 29e augustus door de momboiren van de minderjarige kinderen van Jan Eijmberts van den Oetelaer en verkocht
Datering: 5.9.1657
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 78
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.3&minr=11330764&miview=ldt
5116.3 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.3)
Schepenakte 54
Testament van Arien Mathijssen van Herethum en zijn vrouw Meriken Handrick Willems van de Oetelaer, inwoners van Schijndel. Hebben kinderen in dit huwelijk. Als hun kinderen zonder wettig nageslacht blijven gaat het patrimonale bezit naar de wettigekinderen van Peter Mathijsen van Herethum. Actum Schijndel op het Lutteleijnde
Datering: 03-02-1660
Pagina: 154
Plaats: Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer: 5116
Inventarisnummer: 3
Scan: Register inzien
Bron: Notarissen
Geografische namen: Sint-Michielsgestel

3.
womanCatharina Mathijs Willem van Heretum‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051726&miview=ldt
3 Momboirseed aan handen van de schout van Schijndel en in het bijzijn van Jan Jan Joris vorster van Hendrick Hendrick Voets en Willem Mathijs Willems van Heretum over de minderjarige kinderen van Jan Hendrick Voets verwekt bij Catarina dochter van Matijs Willems vs.
Datering: 17.11.1640
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 72
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

https://proxy.archieven.nl/235/FD7550C4392C4AB0BC53C62759FCBC1C
5122.72 Index schepenprotocol Schijndel (5122.72)
134 Andries Adriaen Jan Willems man van Anneken dochter van Mathijs Willems van Herethum land onder tLutteleijndt in de Schootsehoef en verkocht aan Jan Henrick Voets vader en voogd van zijn minderjarige kinderen verwekt bij Catarina zijn 1e huisvrouw dochter van Matijs Willems
Datering: 26.1.1641

Jan Hendrick Voets x Catharina Mathijs Willems van Herethum
- Henrick Marijken Jenneken en Lijntgen
- Adriaentje geestelijke dochter int klooster te Peer
https://proxy.archieven.nl/235/F25002DB986748349F5C31BF72B3C0BF
5122.72 Index schepenprotocol Schijndel (5122.72)
230 Jan Hendrick Voets vader van Henrick Marijken Jenneken en Lijntgen verwekt bij Catarina zijn 1è vrouw dochter van Mathijs Willems van Herethum, Hendrick Hendrick Voets en Peter Mathijs van Herethun momboiren over de de kinderen van Jan Hendricx& Catarina, Hendrick zoon van Jan Hendricx , Jan Gijsberts van den Boogart en Adriaen zoon van Mathijs Willems avn Herethum hebben een akkoord gesloten betreffende de goederen van Jan Hendricx en zijn kinderen aanvertsorven bij wijlen Mathijs Willems van Herethum en Heijlken zijn vrouw dochter van Adriaen Peeters met de nodige condities met in de marge een notitie dd. 8 april 1654, Adriaentje geestelijke dochter int klooster te Peer - scan 365-369 – meerdere condities behorend bij 362
Datering: 12.4.1641

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.74&minr=16213706&miview=ldt
248 Jan Hendrick Voets en Lijsken zijn vrouw dochter van wijlen Hendrick Rijckarts, Hendrick zoon van Jan Hendrick Voets verwekt bij
Catariana de 1e vrouw dochter van Mathijs Willerms van Herethum, <======
Jan Willems van den Boogart man van Jenneken, Frans Aertsen van Cromvort man van Marijken beiden dochter svan Jan Voets & Catarina zijn een contract en akkoord aangegaan met de in de marte een notitie dd. 22 maart 1652, welk contract nader staat uitgewerkt met tevens een verwijzing naar een testament dd. 4 juli 1625 met vermelding van voor- en nakinderen, gevolgd door het testament van Jan Anthinis Voets en Marijken dochter van Embert Emberts van den Vorstenbosch de Jonge met de bekende formulering
Datering: [1650]
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 74
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.74&minr=16213705&miview=ldt
247 Jan Hendrick Voets weduwnaar van wijlen Catarina dochter van Mathijs Willem Peeters van Herethum en nu man van Lijsken dochter van wijlen Gijsbert Rijckarts, heeft een contract en testament herroepen
Datering: 23.6.1650
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 74
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

CIJNS HELMOND
Hendrick Voets x Catarina Mathijs Willems van Herethum
- Jan
- Marijken x Frans Aerdtssen van Cromvoirt
- Jenneken x Jan Willems van den Boogart
- Arijken geestelijke zuster
https://proxy.archieven.nl/235/1146FB9BD36C4B478A9A33AF81DE8330
5122.76 Index schepenprotocol Schijndel (5122.76)
121
Hendrick zoon van Jan Hendrick Voets verwekt bij Catarina dochte rvan Mathijs Willems van Herethum, Frans Aerdtssen van Cromvoirt man van Marijken, Jan Willems van den Boogart man van Jenneken dochters van Jan Voets, met scheiding en deling van goederen met o.a. huis esthuis hof boomgaard en erf 8 lop. onder tLutteleijndt, twee stukken land in de Schootschehoef, weiland int Hermaelen, cijns aan de Heer van Helmont, land onder tLutteleijndt aen de Heijde, hooiland onder tWijbosch over het Broeck, met betalingsgelofte van Hendrick Frans en Jan aan Arijken geestelijke zuster
Datering: 22.3.1652

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.77&minr=16214206&miview=ldt
128 Jan Hendrick Voets weduwnaar van Catarina dochter van Mathijs Willems van Herethum tegenwoordig man van Lijsken dochter van Gijsbert Rijckarts zijn 2e vrouw, heeft verkocht Hendrick Jans zijn zoon verwekt bij genoemde Catarina, Jan Willems van den Boogart man van Jenneken en Laureijns Aerdts man van Marijken ook beiden verwekt bij Catarina voornoemd, land onder de Borne, met diverse condities
Datering: 8.4.1654
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 77
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

DELING
Jan Handrick Eymbert Voets x Catarina Mathijs Willems van Herethum
- Maria x Luijcas Hermans van Meerwijck
- Jenneken [weduwe] x Jan Willems van den Boogart
- Handrick
-- Maria x Jan Daniels van der Aa
https://proxy.archieven.nl/235/1CAEBEB5613D43DEBD1FFB2ADBF5950F
5122.82 Index schepenprotocol Schijndel (5122.82)
343 Luijcas Hermans van Meerwijck man van Maria dochter van Jan Handrick Eymbert Voets verwekt bij Catarina dochter van Mathijs Willems van Herethum, Jenneken weduwe van wijlen Jan Willems van den Boogart dochter van Jan & Catarina , Jan Daniels vander Aa man van Maria dochter van Handrick zoon van Jan Handrick Voets en Catarina Matijssen van Herethum met een scheiding en deling huis hof met de smalle akker , idem de Grote Nieuwe Akker , de Achterste Camp met het nieuw land ondert Lutteleijnde, met last aan het Groot Gasthuis binnen Den Bosch, schuur en halve hof met den Langen Acker en den Dungensen Acker en het esthuis daar op staande, de Vorsten Weijcamp tot in den Tweeden Camp ondert Lutteleijnde, land onder de Borne met in de marge een notitie dd. 9 juni 1677, land opte Cruijsstege, cijns aan de Heer van Helmond
Datering: 18.10.1676

4.
womanAnneken Mathijs Willem van Heretum‏

[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/FD7550C4392C4AB0BC53C62759FCBC1C
5122.72 Index schepenprotocol Schijndel (5122.72)
134 Andries Adriaen Jan Willems man van Anneken dochter van Mathijs Willems van Herethum land onder tLutteleijndt in de Schootsehoef en verkocht aan Jan Henrick Voets vader en voogd van zijn minderjarige kinderen verwekt bij Catarina zijn 1e huisvrouw dochter van Matijs Willems
Datering: 26.1.1641

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.91&minr=16197512&miview=ldt
69
Testament van Andries Adriaen Jan Willems en Anneken zijn vrouw dochter van Mathijs Willems van Herethum
ten huize van de secretaris waarin genoemd wordt Jan natuurlijke zoon van Andries Ariens en Engelken Henrick Dircx waarin o.a. worden aangehaald bij de legaten ‘de guldebroeders van St.Sebastiaen te Schijndel’
Datering: 20.12.1641
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 91
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.91&minr=16197541&miview=ldt
98 Testament van Andries Ariens Jan Willems van der Schoot en Anna zijn vrouw dochter van Mathijs Willems van Herethum onder het Lutteleijnd waarin genoemd wordt Jan natuurlijke zoon van Andries Ariens verwekt bij Engelken dochter van Hendrick Dircx[vervolg op scan 318]
Datering: 6.3.1649
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 91
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.77&minr=16214357&miview=ldt
279
Peeter Laureijnssen Verweteringe man van Anna nagelaten weduwe van wijlen Andries Ariens Jan Willems van der Schoodt, aan Luijcas Janssen Verweteringe man van Engeltien zijn vrouw dochter van Andries Ariens vs. verwekt bij Anna, land in de Lobbenhoeff bij een erf van de abdij van Berne en de Hoogeweijde, land in de Pastoirsthiende, diverse stukken huisraad en landbouwgereedschap en veldvruchten
Datering: 5.5.1656
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 77
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.77&minr=16214355&miview=ldt
277
Anna dochter van Mathijs Willem Peeters van Herenthem weduwe van wijlen Adriaen Arien Jan Willems van der Schoodt <===
met Peeter Laureijnssen Verweteringe haar tegenwoordige man <====
heeft afstand gedaan van haar tochtrecht van de nagelaten goederen van haar 1e man tbv Luijcas Jan Verweeteringe man van Engeltien zijn vrouw dochter van Andries Arien vs. verwekt bij Anneken verwekt tbv Jan natuurlijke zoon van Andries verwekt bij Engeltien dochter van Hendrick Dircx, verwijzend naar een testament van 6 maart 1649 en het daarop volgende codicil dd. 20 maart 1649 – loopt door tot scan 512
Datering: 5.5.1656
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 77
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

5.
manWillem Mathijs Willem van Heretum‏
Begraven ‎28 dec 1640 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Overleden na 17.11.1640. Zie schepenakte 3 in notitie bij persoon. Momboir van kinderen van zus Catharina.

Overleden voor:
Zie schepenakte 128 van 5.1.1641 in notitie bij persoon vader van Willem:
" .. voogden over Jan minderjarige zoon van wijlen Willem zoon van Matijs & Heijlken verwekt bij Aeltgen dochter van Corstiaen Hendricx,"

Niet gevonden in fiches begraven Schijndel bij Heeretum

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QK-MDP5?cc=2037960&wc=SM4V-168%3A346029401%2C346559401%2C349247101
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Trouwen 1604-1811 > image 2700 of 3203; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Matthias Willems
Wilhelmus
Begraafdatum: 28 dec 1640
f3v
Schijndel RK Doop- Trouw- en doodboek 1628-1664 (Overlijden 1655-1657 Begraven 1640-1642)

BHIC: OpenArchives
Overledene Wilhelmus Matthiae Willems
Datum begraven 28-12-1640
Geslacht m
Religie Rooms-Katholiek
Bron Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 2
Folio/pagina 03v02


[Gebruikersnotities]
VOOGD KIDS ZUS
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051726&miview=ldt
3 Momboirseed aan handen van de schout van Schijndel en in het bijzijn van Jan Jan Joris vorster van Hendrick Hendrick Voets en Willem Mathijs Willems van Heretum over de minderjarige kinderen van Jan Hendrick Voets verwekt bij Catarina dochter van Matijs Willems vs.
Datering: 17.11.1640
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 72
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

MOMBOIRSEED
https://proxy.archieven.nl/235/CED36245401B4D4F8C24DA30855BADD1
5122.72 Index schepenprotocol Schijndel (5122.72)
5 Ruth en Jan broers kinderen van Corstaien Henrick Spierincx en Peeter zoon van Matijs Willems van Heretum met een momboirseed over de over de minderjarige kinderen van Willem Mathijs en Huijbert Henrick Willems en Jan Henricx van den Vorstenbosch momboiren over de minderjarige kinderen van Bartholomeus Bartholomeus Ryckarts verwekt bij Marijken dochter van Mathijs Willems en dat aan handen van de schout van Schijndel
Datering: z.d. 1640

MET ZUS MARIJKEN
https://proxy.archieven.nl/235/5FFAC411A95B4F75AC1C8CEF0137704D
7603.12 Index schepenprotocol Dinther (7603.12)
411 Jan Costen, koper van een zitkist
Jan Aerts van Goch, opbod
Dierck Jan Pennincx, schepen Dinther 1 februari 1641
Nicolaes Jacops, schepen Dinther 1 februari 1641
het minderjarig kind van Willem Mathijssen van Heretum verwekt bij zijn vrouw Aelken dochter van Corst Janssen Spierincx, openbare verkoop van opgaande eikenbomen
de minderjarige kinderen van Bartholomeus Rijckaerts verwekt bij zijn vrouw Marijken dochter van Mathijs van Heertume
Datering: 1637-1641

https://proxy.archieven.nl/235/7836874CE9EB48AC846C060417A8E5B3
5116.11 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.11)
170 Verklaring van Lambert Melis Lambertss. (50) uit Schijndel dat hij 14 jaren geleden strooi heeft gedekt op het huis toebehorende aan Jan minderjarig kind van wijlen Willem Mathijssen van Herenthum verwekt bij N. dr. v. Corstiaen Hanrick Spierinxdat heeft gestaan omtrent het Sporexbrughsken en aldaar gezien heeft ...
Datering: 31 december 1643


http://www.henkbeijersarchiefcollectie.nl/historisch_onderzoek/Schijndel_notarissen/VDHEUVEL.1.doc
==========================================================================
Blok 6 – Notariele Protocollen 17de en 18de eeuw
NOTARIS JAN VAN DEN HEUVEL
toegangsnummer 054.10
Protocollen van attestaties procuraties en contracten 1634-1684 nrs. 11 - 17 in 7 delen; geraadpleegd in het kader van de veldnamenstudie Schijndel en om historische bijzonderheden te achterhalen rond de Schijndelse veldnamen
INVENTARISNUMMER 11
==========================================================================
fol.172v
De strodekker Lambert Melis Lambertss..[50 jaren] die het huis van Jan de onmondige zoon van Willen Mathijssen van Heretum verwekt bij een dochter van Corstiaen Henrick Spierincx aan het dekken was staande bij het SPORCXBRUGHSKEN ver¬klaart gezien te hebben dat de gezworen schutter Bartholomeus Gijs¬berts daar kwam om de paarden en beesten te schutten die hij in de straat naar dat brugske had zien weiden - de strodekker vroeg of die straat dan Schijndels grondgebied was, waarop de schutter alsantwoord gaf dat hij alle paarden en beesten die hij aantrof zou schutten en dat hij zijn vader [27 jaren overleden inmiddels] en die de hoge ouderdom van 95 jaren had bereikt meerdere malen of dickwijls had horen zeggen ' dat hij mede hadde helpen schauwen den loop off veldtgrave vande DONKERWOUTERSTEEGDE aff tot het SPORCXBRUGHSKEN toe' - actum op 31.12.¬1643

6.
womanMarijken Mathijs Willem van Heretum‏
Geboren ‎± 1598
[bron]
Zie akte 4 van 15.12.1642: Leeftijd 44J
ABT1598

[Gebruikersnotities]
MOMBOIR KIDS EERSTE ECHTGENOOT:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051728&miview=ldt
5122.72 Index schepenprotocol Schijndel (5122.72)
5 Ruth en Jan broers kinderen van Corstaien Henrick Spierincx en Peeter zoon van Matijs Willems van Heretum met een momboirseed over de over de minderjarige kinderen van Willem Mathijs en Huijbert Henrick Willems en Jan Henricx van den Vorstenbosch momboiren over de minderjarige kinderen van Bartholomeus Bartholomeus Ryckarts verwekt bij Marijken dochter van Mathijs Willems en dat aan handen van de schout van Schijndel
Datering: z.d. 1640

5 MINDERJARIGE KIDS
https://proxy.archieven.nl/235/BB8775978A944251B30CF3328DF5296F
5122.72 Index schepenprotocol Schijndel (5122.72)
128 Adriaen en Peeter broers kinderen van Matijs Willem Peeters van Herentum verwekt bij Heijlken dochter van Adriaen Peeters, Andries Ariaen Willems man van Anneken dochter van Matijs van Herentum & Heijlken, Hendrick Willems en Jan Hendrick Eijmberts van den Vorstenbosch voogden over de 5 minderjarige kinderen van wijlen Bartholomeus Bartholomeus Rijckarts verwekt bij Marijken dochter van Matijs & Heijlken, Adrianen zoon van Aerdt Jans van den Borne de tegenwoordige man van Marijken, Ruth en Jan broers kinderen van Corstiaen Hendrick Spierincx voogden over Jan minderjarige zoon van wijlen Willem zoon van Matijs & Heijlken verwekt bij Aeltgen dochter van Corstiaen Hendricx, Jan Jans Verhoeven afgegane president alhier, als gebeede sijnde bij Willemen voors. tot mede overstaen van dese deijlinge; Jan Hendrick Voets als vader en voogd over zijn 4 minderjarige kinderen verwekt bij Catarina zijn eerste huisvrouw dochter van Matijs & Heijlken en met hem Hendrick Hendrick Voets sijnen broederen als vader en gestatueerde voogd over de 4 minderjarige kinderen van Jan zijn broer, alsnoch die voors. Jan Henricx voor hem zelf en voor Adriaengen zijn geestelijke dochter, krachtens testament van Adriaentgen van 19 april 1645,
Vervolg:
met een scheiding en deling van goederen hen aangekomen na de dood van Matijs & Heijlken ...
Datering: 5.1.1641

https://proxy.archieven.nl/235/5FFAC411A95B4F75AC1C8CEF0137704D
7603.12 Index schepenprotocol Dinther (7603.12)
411 Jan Costen, koper van een zitkist
Jan Aerts van Goch, opbod
Dierck Jan Pennincx, schepen Dinther 1 februari 1641
Nicolaes Jacops, schepen Dinther 1 februari 1641
het minderjarig kind van Willem Mathijssen van Heretum verwekt bij zijn vrouw Aelken dochter van Corst Janssen Spierincx, openbare verkoop van opgaande eikenbomen
de minderjarige kinderen van Bartholomeus Rijckaerts verwekt bij zijn vrouw Marijken dochter van Mathijs van Heertume
Datering: 1637-1641

LEEFTIJD 44J - ABT1598
https://proxy.archieven.nl/235/4682F79BD5C04F86ADC3A07A3007F17E
5122.89 Index schepenprotocol Schijndel (5122.89)
4 Voor schepenen Adriaen Aert Pauwels en Goossen Jans is verschenen Gerit Jan Henricx medeschepen, Marijken nagelaten weduwe van wijlen Bartholomeus Bartholomeus Rijckarts tegenwoordig huisvrouw van Adriaen Aerdt Jans oud 44 jaar en Willem Willems van de Ven oud 29 jaar met een verklaring ter instantie van Jan natuurlijke zoon van Jan Bartholomeus Bartholomeus Rijckarts waarbij Gerart Jans verklaart dat hij 12 à 13 jaren geleden samen met Daniel van Gerwen is geweest ten huize van Neelken Willem Wouters herbergierster waar Bartholomeus en Gijsbert broers kinderen van Bartholomeus Rijckarts aan Adriaen Joost Everts waren bestellende de voorschreven Jan natuurlijke zoon van Jan Bartholomeus Rijckarts een bdrag van 200 gl. zou moeten worden uitgekeerd wat ook Marijken bevestigt en Willem Willems is dienstknecht geweest Gijsbert en bevestigt ook het bericht
Datering: 15.12.1642

https://proxy.archieven.nl/235/B11406C50A024F3793CF5B493D26C941
5122.89 Index schepenprotocol Schijndel (5122.89)
24 Voor schepenen Jan Anthonis Voets en Hugo Jans van Berckel is verschenen Dielis Henrick Smits oud 47 jaar en Dirck Jan Bevers oud 42 jaar met een getuigenis der waarheid ter instantie van Sebert Anthonis Seberts dat zij op de 23e februari 1647 opverzoek van Sebert zijn verschenen ten woonhuize van Adriaen Aerdt Jans man van Marijken dochter van Mathijs Willems van Heretum en nagelaten weduwe van wijlen Bartholomeus Bartholomeus Rijckarts en dat op dezelfde dag en tijd tussen Sebert en Yda dochter van Bartholomeus & Marijken het huwelijk is aangekondigd die beiden op de 25e februari in ondertrouw zijn gegaan en toen hebben Adriaen en Marijken aan Sebert en Yda beloofd – en hier stopt de akte! – zie verder scan 49
Datering: [1647]

TESTAMENT:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.1&minr=11330455&miview=ldt
116 Testament van Arien Aert Janssen en Meriken dochter Mathijs Willem Peters (van Hirtum), eerder weduwe van Bartholomeus Rijckers, inwoners van Schijndel
Datering: 13-06-1650
Pagina: 351
Plaats: Sint-Michielsgestel
Akte aanwezig: Ja
Toegangsnummer: 5116
Inventarisnummer: 1
Scan: Register inzien
Bron: Notarissen
Geografische namen: Sint-Michielsgestel

BEIDE ECHTGENOTEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.75&minr=16213873&miview=ldt
127
Sebert zoon van Anthonis Seberts man van Yda dochter van bartholomeus Bartholomeus Rijckarts van den Boogart,
Adriaen Aert Jans van den Borne man van Marijken dochter van Matijs Willems van Herethum weduwe van wijlen Bartholomeus Bartholomeussen , <===
Gijsbert Willems van den Boogart en Peeter Matijssen van Herethum momboiren van over de drie minderjarige kinderen van wijlen Bartholomeus verwekt bij Marijken dochte rvan Mathijs van Herethum ,
Daniel Delis van der Aa en Dirck Dircx van Kessel momboiren van Bartel zoon van Gijsbert Bartholomeus Rijckarts van den Boogart verwekt bij Anna dochter van Delis Corstiaens van der Aa en momboir over Hendricxken minderjarige dochter van Gijsbert enAnna voors. tegenwoordige vrouw van Herman zoon van Pauwels Wijnants van Rosan [soms Resande], Bartel 19 en Herman 23, hebben met Tholof Jans Rovers vorster te Schijndel een scheiding en deling gehouden met o.a. huis schuur hof boomgaard en erf onder tLutteleijndt omtrent de Heijde, cijns aan de domeinen van Brabant, hooiland onder tLutteleijndt in de Elssecampen 12 lop., cijns aan Jan Willem van Herethum, met in de marge een notitie dd. 1678, land en esthuis 9 lop. onder het Lutteleijndt omtrent de Heijde, wei- of hooiland in de Elssecampen, land onder tWijbosch in Leunenhoef bij het Broekgat, cijns aan de Heer van Helmont met een memorie
Datering: 29.10.1650
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 75
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.77&minr=16214243&miview=ldt
165 Herman Wijnants van Rosan man van Handricxken dochter van Gijsbert Bartholomeus Rijckarts verwekt bij Anneken dochter van Delis Corstiaens van der Aa, heeft verkocht
Seebert Antonis Seberts man van Icken dochter van Bartholomeus Rijckarts verwekt biij Marijken dochter van Matijs Willem Peeters van Herethum, <==
Gijsbert Willems van den Boogaert en Peeter Matijssen van Herethum momboiren over Bartholomeus Catharina en Jenneken minderjarige kinderen van land 9 lop. onder tLutteleijnde aen de Heijde, cijns aan de rentmeester der domeinen
Datering: 4.2.1655
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 77
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

https://proxy.archieven.nl/235/FACE51CCD009432E883045410A9F32B5
5122.78 Index schepenprotocol Schijndel (5122.78)
113 ….zoon van Jan Meus Rijckarts met betalingsgelofte aan Jan Gelincx man van Marijken weduwe wijlen Bartholomeus Rijckarts, Delis Handrick Laurenssen
Datering: z.d. [1656]

https://proxy.archieven.nl/235/BB529A8AC69B4FF9BBA9D989FDEE3479
5122.79 Index schepenprotocol Schijndel (5122.79)
17 beschadigd document - Hendrick Delis Hendrick met betalingsgelofte aan Gijsbert Bartholomeus Bartholomeussen zijn broer, land den Rouwenwal, - lijkt erop dat de akte is afgebroken - verwijzing naar een akte van 5 augustus 1630, Gijsbert Bartholomeus Rijckarts, verwijzing naar een akte dd. 26 maart 1631, Adriaen Aert Jans Geelincx man van Marijken weduwe van wijlen Bartholomeus Rijckarts, Seebert Anthonis Seeberts man van Ida dochter van bartholomeus Rijckarts, Peeter Matijssen van Herethum en Gijsbert Willems van den Boogaert momboiren van Bartholomeus Catarina en Jenneken alle drie minderjarige kinderen van Bartholomeus & Marijken transporteerden aan …..men zoon van Jan Meeus Rijckarts
Datering: 28.8.1656

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.78&minr=16214440&miview=ldt
56 Seebert Anthonis Seeberts man van Ida zijn vrouw dochter van Batholomeus Rijckerts verwekt bij Meryken dochter van Mathijs Willems van Herethum en
Peeter Matijs van Herethum en Gijsbert Willems van den Boogaert momboiren over de drie minderjarige kinderen van Bartholomeus & Meryken
hebben goedgekeurd en last gegeven aan Anthonis Anthonissen van Theeffelen en Jan Huyberts als kerkmeesters van het dorp Theefelen dat zij zullen afhakken twee eikenbomen en die wegvoeren
Datering: 12.6.1657
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 78
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.henkbeijersarchiefcollectie.nl/historisch_onderzoek/Schijndel_notarissen/VDHEUVEL.1.doc
==========================================================================
Blok 6 – Notariele Protocollen 17de en 18de eeuw
NOTARIS JAN VAN DEN HEUVEL
toegangsnummer 054.10
Protocollen van attestaties procuraties en contracten 1634-1684 nrs. 11 - 17 in 7 delen; geraadpleegd in het kader van de veldnamenstudie Schijndel en om historische bijzonderheden te achterhalen rond de Schijndelse veldnamen
INVENTARISNUMMER 11
==========================================================================
fol.254
Mayken Mathijssen van Heretum weduwe van Bartholomeus Rijc¬kerts van den Bogaert en tegenwoordig vrouw van Adriaen Aerts¬ssen verklaart op verzoek van Bartholomeus Gijsberts van den Bogaert 'waerachtich te sijn dat haer attestante van wegen haren ierste man saliger noch goet compt van Jan Huyberts de hellicht van een jaer huyshueringhe vervallen 1638 ter saecke dat gemelte Jan Huyberts op d'erffve van Iken Ryckers gelegen IN DE CUYLEN AEN DE HEIJDE heeft gewoondt verclaerende waer¬achtich te sijn dat sij attestante den vs. Jan Huyberts ver¬scheijdemael daeraff heeft gemaent maer dat hij noyt helder off penninck daeraff heeft willen geven sulcx dat sij hem ontlest niet meer heeft gemaent' - actum 6 februari 1663

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.4&minr=11331083&miview=ldt
173 Akkoord tussen de 4 voorkinderen van Meriken Mathijssen Willems van Heretum verwekt bij Bartholomeus Bartholomeus Rijckers ter ener zijde en Arien Aert Janssen als tweede man van deze Meriken met hun zoon Willem ter andere zijde. Eerder had Arien met Marijke huwelijkse voorwaardes gemaakt in Helmond op 22 juni 1639 en een testament voor notaris Gijsbert Bosch d.d. 15 januari 1641 waarbij die huwelijkse voorwaardes werden herroepen. Daarna is er een andere testament gemaakt voor notaris Janvan de Heuvel d.d. 13 juni 1650. Er is bemiddeld door goede mannen en er zijn afspraken gemaakt over het bezit. Actum Schijndel (zie volgende)
Datering: 18-04-1665
Pagina: 533
Plaats: Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer: 5116
Inventarisnummer: 4
Scan: Register inzien
Bron: Notarissen
Geografische namen: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.4&minr=11331084&miview=ldt
174 Belofte door Arien Aerts Jan Geerlings inwoner te Schijndel als man van Marijken dochter van Mathijs Willem van Herethum aan Sebert Anthonis Seberts als man van Iken dochter van genoemde Marijke Mathijssen verwekt bij Bartholomeus Bartholomeus Rijckers om per a,s. St. Jansdag 1665 75 gulden te betalen in plaats van een huwelijksuitzet. Als zekerheid stelt bij zijn persoon en bezit in onderpand. Actum Schijndel. (uit kantlijnaantekening blijkt dat Sebert voor 3 mei 1666 is overleden)
Datering: 18-04-1665
Pagina: 537
Plaats: Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer: 5116
Inventarisnummer: 4
Scan: Register inzien
Bron: Notarissen
Geografische namen: Sint-Michielsgestel


Voor meer informatie: bertho@derikx.com