man‎Bartholomeus Bartholomeus Ryckarts‏‎

Gehuwd (religieus) ‎20 feb 1624 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Paar genoemd in schepenakte 5 van 1640. Zie notitie bij echtgenote.

Ook genoemd in schepenakte 128 van 5.1.1641. Zie notitie bij vader echtgenote.
"Hendrick Willems en Jan Hendrick Eijmberts van den Vorstenbosch voogden over de 5 minderjarige kinderen van wijlen Bartholomeus Bartholomeus Rijckarts verwekt bij Marijken dochter van Matijs & Heijlken,
Adrianen zoon van Aerdt Jans van den Borne de tegenwoordige man van Marijken,"

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Bartholomeus Bartholomei Richardi
Bruid Maria Matthiae Wilhelmi
Getuige Joannes Gerlaci
Getuige Petrus Matthiae
Datum huwelijk 20-02-1624
Plaats huwelijk Schijndel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Rooms-Katholiek trouwboek 1604-1627
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 1
Folio/pagina 178v04


Kids:
Ida: Bartholomeus Richardi vader 08-04-1625 Schijndel DTB doopakte x Maria - getuigen: Guilhelmus Anthony Pennincx & Elisabeta Joannis Seberti
Catharina: Bartholomeus Richardi vader 16-02-1628 Schijndel DTB doopakte x Maria N.N. - getuigen: Emerentiana Huberti Henrici & Joannes Gisberti van den Bogert
Mathias: Bartholomeus Meeussen vader 01-05-1630 Schijndel DTB doopakte x Maria N.N. - getuigen: Daniel Henrici van Gerwen & Aleijdis Guilhelmi Matthiae
Joanna: Bartholomeus Meeusen vader 14-04-1632 Schijndel DTB doopakte x Maria N.N. - getuigen: Petrus Gisberti van den Boogaert & Ida Guilielmi Gisberti van den Bogart
Bartholomeus: Bartholomeus Richardi vader 29-01-1636 Schijndel DTB doopakte x Maria N.N. - getuigen: Petrus Matthiae Willems & Barbara Petri Adriani
met:

womanMarijken Mathijs Willem van Heretum‏
Geboren ‎± 1598
[bron]
Zie akte 4 van 15.12.1642: Leeftijd 44J
ABT1598
, ‎1e huwelijk met: Bartholomeus Bartholomeus Ryckarts, 2e huwelijk met: Adrianen Aerdt Jans Geerlincx van den Borne
[Gebruikersnotities]
MOMBOIR KIDS EERSTE ECHTGENOOT:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051728&miview=ldt
5122.72 Index schepenprotocol Schijndel (5122.72)
5 Ruth en Jan broers kinderen van Corstaien Henrick Spierincx en Peeter zoon van Matijs Willems van Heretum met een momboirseed over de over de minderjarige kinderen van Willem Mathijs en Huijbert Henrick Willems en Jan Henricx van den Vorstenbosch momboiren over de minderjarige kinderen van Bartholomeus Bartholomeus Ryckarts verwekt bij Marijken dochter van Mathijs Willems en dat aan handen van de schout van Schijndel
Datering: z.d. 1640

5 MINDERJARIGE KIDS
https://proxy.archieven.nl/235/BB8775978A944251B30CF3328DF5296F
5122.72 Index schepenprotocol Schijndel (5122.72)
128 Adriaen en Peeter broers kinderen van Matijs Willem Peeters van Herentum verwekt bij Heijlken dochter van Adriaen Peeters, Andries Ariaen Willems man van Anneken dochter van Matijs van Herentum & Heijlken, Hendrick Willems en Jan Hendrick Eijmberts van den Vorstenbosch voogden over de 5 minderjarige kinderen van wijlen Bartholomeus Bartholomeus Rijckarts verwekt bij Marijken dochter van Matijs & Heijlken, Adrianen zoon van Aerdt Jans van den Borne de tegenwoordige man van Marijken, Ruth en Jan broers kinderen van Corstiaen Hendrick Spierincx voogden over Jan minderjarige zoon van wijlen Willem zoon van Matijs & Heijlken verwekt bij Aeltgen dochter van Corstiaen Hendricx, Jan Jans Verhoeven afgegane president alhier, als gebeede sijnde bij Willemen voors. tot mede overstaen van dese deijlinge; Jan Hendrick Voets als vader en voogd over zijn 4 minderjarige kinderen verwekt bij Catarina zijn eerste huisvrouw dochter van Matijs & Heijlken en met hem Hendrick Hendrick Voets sijnen broederen als vader en gestatueerde voogd over de 4 minderjarige kinderen van Jan zijn broer, alsnoch die voors. Jan Henricx voor hem zelf en voor Adriaengen zijn geestelijke dochter, krachtens testament van Adriaentgen van 19 april 1645,
Vervolg:
met een scheiding en deling van goederen hen aangekomen na de dood van Matijs & Heijlken ...
Datering: 5.1.1641

https://proxy.archieven.nl/235/5FFAC411A95B4F75AC1C8CEF0137704D
7603.12 Index schepenprotocol Dinther (7603.12)
411 Jan Costen, koper van een zitkist
Jan Aerts van Goch, opbod
Dierck Jan Pennincx, schepen Dinther 1 februari 1641
Nicolaes Jacops, schepen Dinther 1 februari 1641
het minderjarig kind van Willem Mathijssen van Heretum verwekt bij zijn vrouw Aelken dochter van Corst Janssen Spierincx, openbare verkoop van opgaande eikenbomen
de minderjarige kinderen van Bartholomeus Rijckaerts verwekt bij zijn vrouw Marijken dochter van Mathijs van Heertume
Datering: 1637-1641

LEEFTIJD 44J - ABT1598
https://proxy.archieven.nl/235/4682F79BD5C04F86ADC3A07A3007F17E
5122.89 Index schepenprotocol Schijndel (5122.89)
4 Voor schepenen Adriaen Aert Pauwels en Goossen Jans is verschenen Gerit Jan Henricx medeschepen, Marijken nagelaten weduwe van wijlen Bartholomeus Bartholomeus Rijckarts tegenwoordig huisvrouw van Adriaen Aerdt Jans oud 44 jaar en Willem Willems van de Ven oud 29 jaar met een verklaring ter instantie van Jan natuurlijke zoon van Jan Bartholomeus Bartholomeus Rijckarts waarbij Gerart Jans verklaart dat hij 12 à 13 jaren geleden samen met Daniel van Gerwen is geweest ten huize van Neelken Willem Wouters herbergierster waar Bartholomeus en Gijsbert broers kinderen van Bartholomeus Rijckarts aan Adriaen Joost Everts waren bestellende de voorschreven Jan natuurlijke zoon van Jan Bartholomeus Rijckarts een bdrag van 200 gl. zou moeten worden uitgekeerd wat ook Marijken bevestigt en Willem Willems is dienstknecht geweest Gijsbert en bevestigt ook het bericht
Datering: 15.12.1642

https://proxy.archieven.nl/235/B11406C50A024F3793CF5B493D26C941
5122.89 Index schepenprotocol Schijndel (5122.89)
24 Voor schepenen Jan Anthonis Voets en Hugo Jans van Berckel is verschenen Dielis Henrick Smits oud 47 jaar en Dirck Jan Bevers oud 42 jaar met een getuigenis der waarheid ter instantie van Sebert Anthonis Seberts dat zij op de 23e februari 1647 opverzoek van Sebert zijn verschenen ten woonhuize van Adriaen Aerdt Jans man van Marijken dochter van Mathijs Willems van Heretum en nagelaten weduwe van wijlen Bartholomeus Bartholomeus Rijckarts en dat op dezelfde dag en tijd tussen Sebert en Yda dochter van Bartholomeus & Marijken het huwelijk is aangekondigd die beiden op de 25e februari in ondertrouw zijn gegaan en toen hebben Adriaen en Marijken aan Sebert en Yda beloofd – en hier stopt de akte! – zie verder scan 49
Datering: [1647]

TESTAMENT:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.1&minr=11330455&miview=ldt
116 Testament van Arien Aert Janssen en Meriken dochter Mathijs Willem Peters (van Hirtum), eerder weduwe van Bartholomeus Rijckers, inwoners van Schijndel
Datering: 13-06-1650
Pagina: 351
Plaats: Sint-Michielsgestel
Akte aanwezig: Ja
Toegangsnummer: 5116
Inventarisnummer: 1
Scan: Register inzien
Bron: Notarissen
Geografische namen: Sint-Michielsgestel

BEIDE ECHTGENOTEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.75&minr=16213873&miview=ldt
127
Sebert zoon van Anthonis Seberts man van Yda dochter van bartholomeus Bartholomeus Rijckarts van den Boogart,
Adriaen Aert Jans van den Borne man van Marijken dochter van Matijs Willems van Herethum weduwe van wijlen Bartholomeus Bartholomeussen , <===
Gijsbert Willems van den Boogart en Peeter Matijssen van Herethum momboiren van over de drie minderjarige kinderen van wijlen Bartholomeus verwekt bij Marijken dochte rvan Mathijs van Herethum ,
Daniel Delis van der Aa en Dirck Dircx van Kessel momboiren van Bartel zoon van Gijsbert Bartholomeus Rijckarts van den Boogart verwekt bij Anna dochter van Delis Corstiaens van der Aa en momboir over Hendricxken minderjarige dochter van Gijsbert enAnna voors. tegenwoordige vrouw van Herman zoon van Pauwels Wijnants van Rosan [soms Resande], Bartel 19 en Herman 23, hebben met Tholof Jans Rovers vorster te Schijndel een scheiding en deling gehouden met o.a. huis schuur hof boomgaard en erf onder tLutteleijndt omtrent de Heijde, cijns aan de domeinen van Brabant, hooiland onder tLutteleijndt in de Elssecampen 12 lop., cijns aan Jan Willem van Herethum, met in de marge een notitie dd. 1678, land en esthuis 9 lop. onder het Lutteleijndt omtrent de Heijde, wei- of hooiland in de Elssecampen, land onder tWijbosch in Leunenhoef bij het Broekgat, cijns aan de Heer van Helmont met een memorie
Datering: 29.10.1650
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 75
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.77&minr=16214243&miview=ldt
165 Herman Wijnants van Rosan man van Handricxken dochter van Gijsbert Bartholomeus Rijckarts verwekt bij Anneken dochter van Delis Corstiaens van der Aa, heeft verkocht
Seebert Antonis Seberts man van Icken dochter van Bartholomeus Rijckarts verwekt biij Marijken dochter van Matijs Willem Peeters van Herethum, <==
Gijsbert Willems van den Boogaert en Peeter Matijssen van Herethum momboiren over Bartholomeus Catharina en Jenneken minderjarige kinderen van land 9 lop. onder tLutteleijnde aen de Heijde, cijns aan de rentmeester der domeinen
Datering: 4.2.1655
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 77
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

https://proxy.archieven.nl/235/FACE51CCD009432E883045410A9F32B5
5122.78 Index schepenprotocol Schijndel (5122.78)
113 ….zoon van Jan Meus Rijckarts met betalingsgelofte aan Jan Gelincx man van Marijken weduwe wijlen Bartholomeus Rijckarts, Delis Handrick Laurenssen
Datering: z.d. [1656]

https://proxy.archieven.nl/235/BB529A8AC69B4FF9BBA9D989FDEE3479
5122.79 Index schepenprotocol Schijndel (5122.79)
17 beschadigd document - Hendrick Delis Hendrick met betalingsgelofte aan Gijsbert Bartholomeus Bartholomeussen zijn broer, land den Rouwenwal, - lijkt erop dat de akte is afgebroken - verwijzing naar een akte van 5 augustus 1630, Gijsbert Bartholomeus Rijckarts, verwijzing naar een akte dd. 26 maart 1631, Adriaen Aert Jans Geelincx man van Marijken weduwe van wijlen Bartholomeus Rijckarts, Seebert Anthonis Seeberts man van Ida dochter van bartholomeus Rijckarts, Peeter Matijssen van Herethum en Gijsbert Willems van den Boogaert momboiren van Bartholomeus Catarina en Jenneken alle drie minderjarige kinderen van Bartholomeus & Marijken transporteerden aan …..men zoon van Jan Meeus Rijckarts
Datering: 28.8.1656

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.78&minr=16214440&miview=ldt
56 Seebert Anthonis Seeberts man van Ida zijn vrouw dochter van Batholomeus Rijckerts verwekt bij Meryken dochter van Mathijs Willems van Herethum en
Peeter Matijs van Herethum en Gijsbert Willems van den Boogaert momboiren over de drie minderjarige kinderen van Bartholomeus & Meryken
hebben goedgekeurd en last gegeven aan Anthonis Anthonissen van Theeffelen en Jan Huyberts als kerkmeesters van het dorp Theefelen dat zij zullen afhakken twee eikenbomen en die wegvoeren
Datering: 12.6.1657
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 78
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.henkbeijersarchiefcollectie.nl/historisch_onderzoek/Schijndel_notarissen/VDHEUVEL.1.doc
==========================================================================
Blok 6 – Notariele Protocollen 17de en 18de eeuw
NOTARIS JAN VAN DEN HEUVEL
toegangsnummer 054.10
Protocollen van attestaties procuraties en contracten 1634-1684 nrs. 11 - 17 in 7 delen; geraadpleegd in het kader van de veldnamenstudie Schijndel en om historische bijzonderheden te achterhalen rond de Schijndelse veldnamen
INVENTARISNUMMER 11
==========================================================================
fol.254
Mayken Mathijssen van Heretum weduwe van Bartholomeus Rijc¬kerts van den Bogaert en tegenwoordig vrouw van Adriaen Aerts¬ssen verklaart op verzoek van Bartholomeus Gijsberts van den Bogaert 'waerachtich te sijn dat haer attestante van wegen haren ierste man saliger noch goet compt van Jan Huyberts de hellicht van een jaer huyshueringhe vervallen 1638 ter saecke dat gemelte Jan Huyberts op d'erffve van Iken Ryckers gelegen IN DE CUYLEN AEN DE HEIJDE heeft gewoondt verclaerende waer¬achtich te sijn dat sij attestante den vs. Jan Huyberts ver¬scheijdemael daeraff heeft gemaent maer dat hij noyt helder off penninck daeraff heeft willen geven sulcx dat sij hem ontlest niet meer heeft gemaent' - actum 6 februari 1663

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.4&minr=11331083&miview=ldt
173 Akkoord tussen de 4 voorkinderen van Meriken Mathijssen Willems van Heretum verwekt bij Bartholomeus Bartholomeus Rijckers ter ener zijde en Arien Aert Janssen als tweede man van deze Meriken met hun zoon Willem ter andere zijde. Eerder had Arien met Marijke huwelijkse voorwaardes gemaakt in Helmond op 22 juni 1639 en een testament voor notaris Gijsbert Bosch d.d. 15 januari 1641 waarbij die huwelijkse voorwaardes werden herroepen. Daarna is er een andere testament gemaakt voor notaris Janvan de Heuvel d.d. 13 juni 1650. Er is bemiddeld door goede mannen en er zijn afspraken gemaakt over het bezit. Actum Schijndel (zie volgende)
Datering: 18-04-1665
Pagina: 533
Plaats: Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer: 5116
Inventarisnummer: 4
Scan: Register inzien
Bron: Notarissen
Geografische namen: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.4&minr=11331084&miview=ldt
174 Belofte door Arien Aerts Jan Geerlings inwoner te Schijndel als man van Marijken dochter van Mathijs Willem van Herethum aan Sebert Anthonis Seberts als man van Iken dochter van genoemde Marijke Mathijssen verwekt bij Bartholomeus Bartholomeus Rijckers om per a,s. St. Jansdag 1665 75 gulden te betalen in plaats van een huwelijksuitzet. Als zekerheid stelt bij zijn persoon en bezit in onderpand. Actum Schijndel. (uit kantlijnaantekening blijkt dat Sebert voor 3 mei 1666 is overleden)
Datering: 18-04-1665
Pagina: 537
Plaats: Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer: 5116
Inventarisnummer: 4
Scan: Register inzien
Bron: Notarissen
Geografische namen: Sint-Michielsgestel

Voor meer informatie: bertho@derikx.com