man‎Willem Peters Mathijssen van Heretum‏‎

Huwelijk/relatie met:

N.N.‎

Kind:

1.
manMathijs Willem Peters van Heretum‏
Gedoopt Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie testament dochter; vemeld partoniem Peters:

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.1&minr=11330455&miview=ldt
116 Testament van Arien Aert Janssen en Meriken dochter Mathijs Willem Peters (van Hirtum), eerder weduwe van Bartholomeus Rijckers, inwoners van Schijndel
Datering: 13-06-1650
Pagina: 351
Plaats: Sint-Michielsgestel
Akte aanwezig: Ja
Toegangsnummer: 5116
Inventarisnummer: 1
Scan: Register inzien
Bron: Notarissen
Geografische namen: Sint-Michielsgestel

=======================================
Zoek Willem Peters Heretum in schepenakten Schijndel
Deze persoon is Waarschijnlijk Willem Peter Mathijssen Heretum.

AKTEN TEGENSTRIJDIG:

Akte 118:
"Cathelijn de dochter van Henrick van der A is ten deel gevallen ter tochte samen met Willem Henrick Geringhs en haar wettige kinderen ten erfrecht,
verwekt door Willem Peter Mathiss. van Herethum, te weten Henrick en mathijs broers en Lintken (?) hun zuster"

Akte 113:
"Hanrick ende Mathys gebruederen kynderen van Willem Peter Tyss. ende Meriken syn huysvrau dochter Hanricx van der Aa,"
=======

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.44&minr=12235072&miview=ldt
158 Willem Peter Mathiss. van Herethum heeft destijds gehuurd
24 februari 1549

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.44&minr=12235129&miview=ldt
215 Adriaen Gerit Coenen soen verkoopt Willem Peter Mathiss. van Herethum
14 februari 1550

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.44&minr=12235134&miview=ldt
getransporteerd aan Willem Peter Mathiss. van Herethum
23 februari 1550

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.44&minr=12235172&miview=ldt
verkregen had tegen Willem Peter Mathiss. van Herethum
25 augustus 1550

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.45&minr=12511546&miview=ldt
118
....
Cathelijn de dochter van Henrick van der A is ten deel gevallen ter tochte samen met Willem Henrick Geringhs en haar wettige kinderen ten erfrecht,
verwekt door Willem Peter Mathiss. van Herethum, te weten
Henrick en mathijs broers en Lintken (?) hun zuster
voor de ene helft en Mathijs Peter Mathiss. van Herethum voor de andere helft met Corstiaen en Geiliss. en Jan Rutgers,
Datering: 17 februari 1554
Pagina: 58v
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 45
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.46&minr=12570090&miview=ldt
57
Corstiaen, Wouter, Jan, Ariaen, Henric en Mathis broers kinderen van Henrick van der Aa en Peter Mathiss. van Herethum hebben verkocht aan
Willem Henric Gerings man van hun zus Catherina
een stuk land van 6 lop. aendt dLutteleynd aan hen gelegateerd via een testament van wijlen Elisabet dochter van Niclaes Librechtss. [dubieus] gelegen naast het erf van Mathis Peterss. van Herethum, de erfgenamen van Willem Peter Mathiss.; Jan van Gerwen [Geruwen] en de straat
Datering: 12 februari 1557
Pagina: 29v
Soort akte: Verkoop
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 46
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.47&minr=12926327&miview=ldt
wedue of erfgenamen Willem Peter Matijss. van Heretum,
1561-1563

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.47&minr=12926316&miview=ldt
erfgenamen van Willem Peter Mathijs van Heretum
1561-1563

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.47&minr=12926310&miview=ldt
die wedue wylen Willem Peter Matijss. van Heretum
1561-1563

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.54&minr=13120508&miview=ldt
338
Hanrick ende Mathys gebruederen kynderen van Willem Peter Mathyss. ende Caterijn synder huysvrau dochter Hanricx van der Aa, <====
Aert Dirck Aertss. man van Merken dochte rvan Willem Hanrick Geringss. ende Cateryn synder huysvrau
soe van den iersten ende lesten bedde, scheiding en deling, Hanrick is te deel gevallen twee stucken lants onder dLutteleynde genoempt den Langenacker ende Lysken Liebertsacker, Mathys vs., Jan Hanricx, die gemeyne straet, noch eenen camp groesveltsonder den Born, Peter Doerwerder, Lenart van Roggel, Hanrick Janss. die Bever, noch eenen acker onder dLutteleynde in die Buender, die kynderen Eymert Eymerts, Goevert Ariaens, Sanctus Spiritus in Berlicum, erfgenaen Peter Artss., eenen camp groesvelts onder Delscot in die Liekendonck genoempt den Vorsten Camp, Willem Willemss. Scriver, Jan Willem Tyss., Aert Dircxss., eenen camp groesvelts in Deverdonck [vgl. den Everdonk], tGasthuys van den Bosch, die wedue Dirck Pauwels, de kynderen gering Meeuss., Jan Delis Lamberts
Datering: 1577-1581
Plaats: Schijndel
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 54
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.54&minr=13120483&miview=ldt
313 Aert Janss. Verculen ende Hanrick syn brueder, betalingsgelofte, Jan Claess. Willemss., den iersten korsdach naestcomende, 29 december 1581,
testes Jan Huyberts ende Zebert Janss.,
Hanrick ende Mathys gebruederen kynderen van Willem Peter Tyss. ende Meriken syn huysvrau dochter Hanricx van der Aa,
Aert Dirck Artss. man van Meriken dochter van Willem Hanrick Geringss. ende Meriken synder huysvrau,
scheiding en deling, Hanrick is te deele gevallen huys hoff ende erffenisse onder Delscot, Dries Janss, van den Nuwenhuys, voirt rontom in die gemeynt aldair, noch een brake lants dair tegenover liggende, Symon Artss., Antonis Corstiaens, die gemeyne straet, noch een stuck eerlants in die Heybraken, Aert Lamberts van der Heyden, eenen camp grpesbelts in die Liekendonck
Datering: 1577-1581
Plaats: Schijndel
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 54
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.69&minr=16051199&miview=ldt
45 Jan Janssen Verbruggen woonachtig te Den Dungen [dubieus] heeft verkocht aan Jan zoon van Matijs Willems van Heretum land onder Wijbosch opte Peckstucken
Datering: 13/10.1633
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 69
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051349&miview=ldt
15
Testament van Adriaentgen geestelijke dochter van Jan Hendrick Emberts verwekt bij Catarina zijn 1e vrouw dochter van Matijs Willems van Herentum
welk testament is gepasseerd op 19 april 1635 en heeft verkocht aan het klooster te Peer t.b.v. Adriaentgen een rente uit goederen van
Heijlken weduwe van wijlen Matijs Willems van Herentum <==== Mathijs overleden - Heijlken leeft nog.
Datering: 19.4.1635
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 71
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

Matijs Willem Peeters van Herentum x Heijlken Adriaen Peeters
- Adriaen
- Peeter
- Anneken x Andries Ariaen Willems
- Marijken x1 Bartholomeus Bartholomeus Rijckarts [wijlen]
- Marijken x2 Adrianen Aerdt Jans van den Borne
- Willem [overleden] x Aeltgen Corstiaen Hendrick [Spierincx]
-- Jan
- Catharina [overleden] x1 Jan Hendrick Voets
-- 4 minderjarige kids
- ?
https://proxy.archieven.nl/235/BB8775978A944251B30CF3328DF5296F
5122.72 Index schepenprotocol Schijndel (5122.72)
128 Adriaen en Peeter broers kinderen van Matijs Willem Peeters van Herentum verwekt bij Heijlken dochter van Adriaen Peeters, Andries Ariaen Willems man van Anneken dochter van Matijs van Herentum & Heijlken, Hendrick Willems en Jan Hendrick Eijmberts van den Vorstenbosch voogden over de 5 minderjarige kinderen van wijlen Bartholomeus Bartholomeus Rijckarts verwekt bij Marijken dochter van Matijs & Heijlken, Adrianen zoon van Aerdt Jans van den Borne de tegenwoordige man van Marijken, Ruth en Jan broers kinderen van Corstiaen Hendrick Spierincx voogden over Jan minderjarige zoon van wijlen Willem zoon van Matijs & Heijlken verwekt bij Aeltgen dochter van Corstiaen Hendricx, Jan Jans Verhoeven afgegane president alhier, als gebeede sijnde bij Willemen voors. tot mede overstaen van dese deijlinge; Jan Hendrick Voets als vader en voogd over zijn 4 minderjarige kinderen verwekt bij Catarina zijn eerste huisvrouw dochter van Matijs & Heijlken en met hem Hendrick Hendrick Voets sijnen broederen als vader en gestatueerde voogd over de 4 minderjarige kinderen van Jan zijn broer, alsnoch die voors. Jan Henricx voor hem zelf en voor Adriaengen zijn geestelijke dochter, krachtens testament van Adriaentgen van 19 april 1645,
Vervolg:
met een scheiding en deling van goederen hen aangekomen na de dood van Matijs & Heijlken nl. ...
huis schuur esthuis boomgaard en landerijen 16 lop. onder de heerlijkheid Dinther met in de marge een notitie dd. 26 januari 1641, 3 ½ mergen land onder de heerlijkheid Nuland int Sevenvierdel, 3 mergen hooiland onder Delschot in Bacxhoefve, hooiland onder Delschot opte Stege, met last van 10 vaten gerst en 10 vaten haver en 7 vaten gogge aen het Convent van de Baselaars, 24 lop. land onder Dinther, 9 lop. land in de Bacxhoefve, enige provibroeden aen den pastoor van Dinther en een aen de custer aldaer, grondcijns,
Datering: 5.1.1641
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 72
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051857&miview=ldt
134
Andries Adriaen Jan Willems man van Anneken dochter van Mathijs Willems van Herethum
land onder tLutteleijndt in de Schootsehoef en verkocht aan
Jan Henrick Voets vader en voogd van zijn minderjarige kinderen verwekt bij Catarina zijn 1e huisvrouw dochter van Matijs Willems
Datering: 26.1.1641
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 72
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

Mathijs Willems van Heretum
- Adriaen en Peter
- Anna x Andries Adriaen Jan Willems
- Marijken x Adriaen Aert Jans Geelincx
- Willem [wijlen]
-- Jan [minderjarig]
- Catharina x Jan Hendrick Hendrick Voets
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051880&miview=ldt
157 Verschil en different tussen Adriaen en Peter broers kinderen van Mathijs Willems van Heretum, Andries Adriaen Jan Willems man van Anna, Adriaen zoon van Aert Jans Geelincx man van Marijken beiden dochters van Mathijs van Heretum en Ruth en Jan broers kinderen van Corstiaen Henrick Spierincx, Peeter en Adriaen, Jan minderjarige zoon van wijlen Willem zoon van Mathijs betreffende leengoederen als huis hof akkerland etc. 55 lop. onder tLutteijndt genoemt Schrijvershoef, Jan Hendrick Hendrick Voets man van Catarina zijn 1e vrouw dochter van Mathijs vs., verleend bij Haire Doorluchtigste Hoocheeden Hertoge van Brabant in date 7 juni 1618, testament van 4 juli 1625 Datering: 12.3.1641
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 72
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

Dus Adriaen, Peter, Anna, Marijken, Willem, Catarina - zijn kids van Mathijs

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051953&miview=ldt
230 Jan Hendrick Voets vader van Henrick Marijken Jenneken en Lijntgen verwekt bij Catarina zijn 1è vrouw dochter van Mathijs Willems van Herethum,
Hendrick Hendrick Voets en Peter Mathijs van Herethun momboiren over de de kinderen van Jan Hendricx & Catarina,
Hendrick zoon van Jan Hendricx ,
Jan Gijsberts van den Boogart en Adriaen zoon van Mathijs Willems avn Herethum hebben een akkoord gesloten
betreffende de goederen van Jan Hendricx en zijn kinderen aanvertsorven bij
wijlen Mathijs Willems van Herethum en Heijlken zijn vrouw dochter van Adriaen Peeters <=========
met de nodige condities met in de marge een notitie dd. 8 april 1654, Adriaentje geestelijke dochter int klooster te Peer - scan 365-369 – meerdere condities behorend bij 362
Datering: 12.4.1641
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 72
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

Dus wijlen Mathijs was getrouwd met Heijlken Adriaen Peeters

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16052048&miview=ldt
325 Questie ende Verschil opgestaen ende gereesen tusschen
de kinderen en erfgenamen van wijlen Matijs Willem Peeters van Herethum aan de ene kant en
Gerit Antonis Stoven,
Anthonis Jan Joris Wijnen en
Jenneken weduwe van Jan Laureijns Jacops aan de andere kant
i.v.m. koopmanschap van hop voor 3000 gl.
Jan minderjarige zoon van Willem Mathijs Willems,
Ruth Corsten,
Andries Adriaen Jan Willems man van Anneken,
Tholof Janssen in naam van Adriaen Jans Geelincx man van Marijken dochter van Mathijs Willems,
arbitrage van Jochem Aert Jochems, Jacop Jan Pennincx, Peeter Adams van Gerwen en Adriaen Jan Wolfarts met vervolg o pscan 523 en 524
Datering: 14.4.1643
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 72
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.75&minr=16213879&miview=ldt
133 Hendrick Jan Peeters over een scheiding en deling door Peter zoon van Hendrick Elias en zaliger Hendrick zijn broer met o.a. huis esthuis hof boomgaard en erf onder tLutteleijndt met last aan Jutgen Aert Martens,
aan de kinderen van Matijs Willems van Herethum, <===
aent Grooot Gasthuijs binnen Den Bosch, aan diverse personen, cijns aan de Heer van Helmont, land onder tWijbosch, met last aan Leunis Eelkens, aan Frans Nijhof, een peerboom ende twe nootboomen
Datering: 14.12.1650
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 75
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel


Voor meer informatie: bertho@derikx.com