man‎Egidius Henricus Anthonius "Dielis" Smits‏‎
Geboren ‎± 1600
[bron]
Patroniem 'Anthonii' genoemd bij huwelijk.

Waarom:
- Moeder genoemd in schepenakte 34 en 58 - zie notitie bij persoon.
- Doopgetuige "Adrianus Joannis Petri" is echtgenoot van zus Lijsken

Geboren voor 1623-20=1603

Zie akte 24 van [1647] - 47J - dus ABT1600.

Geen index BHIC schijndel van deze tijd (Apr2013)

Getuigen:
Gerarda: Joannes Godefridi Wouters & Judoca Gisberti Anthony Smits
Sebertus: Joannes Henrici & Elisabetha Joannis Amisy
Henricus: Christianus Anthonii Christiani & Anna Gisberti Joannis Seberts
Elisabetha: Adrianus Joannis Petri & Anna Joannis Joannis Seberti
Gerarda: Anthonius Anthonii

[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/53340D2DFB754E7D95026107B96AEF63
5122.68 Index schepenprotocol Schijndel (5122.68)
103 Jan zoon van Jan Goyarts van Vechel met een betalingsgelofte an Dielis Henrick Anthonis Smits en vernadering van land verkocht door Laureijns Lenarts aan Jan Aerdt Ariens
Datering: 14.10.1632 en 21.10.1632

https://proxy.archieven.nl/235/6C8EBC3D3324454EBACC977D1A75D866
5122.68 Index schepenprotocol Schijndel (5122.68)
105 Dielis zoon van Henrick Antonis Smits aan de ene kant en Adriaan zoon van Jan Voets masn van een dochter [Jenneken of Elisabeth ?] van Henrick Anthonis mbt een grondruil nl. huis etc. aan Adriaen Jan Peeters en een in de Borne
Datering: 28.10.1632

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.68&minr=16051100&miview=ldt
52
Jan zoon van Jan Sebert Janssen en
Dielis Henrick Tonis man van Meriken dochter van Jan Seberts, <=====
Dirck Cornelis Dircx en Servaes Cornelissen broers,
Jan Arien Smits man van Jenneken dochter van Cornelis vs., arbitrale uitspraak, Gijsbert Jan Seberts en zijn vrouw Anna dochter van Cornelis Diricx
Datering: 28.1.1632
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 68
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

https://proxy.archieven.nl/235/172EE4FE746A4D6CBBFABA87DD29C31D
5122.69 Index schepenprotocol Schijndel (5122.69)
59 Embert Goijarts heeft getransporteert aan Dielis Henrick Anthonis Smits de ½ van hooiland opt Oetelaer
Datering: 12.2.1633]

https://proxy.archieven.nl/235/37B83421CF32498A8312C3CB483634D1
5122.71 Index schepenprotocol Schijndel (5122.71)
164 Dielis Hendrick Anthonis Smits vernadert 1/3 in een huis dat Dirck Peeter jan Gerits in koop heeft verkregen tegen Goijart Goijarts op 3 augustus 1635
Datering: 30.6.1636

https://proxy.archieven.nl/235/770D93766BAC4BB3BBCD19CD2C4B092E
5122.88 Index schepenprotocol Schijndel (5122.88)
206 ... dem Dirck Peeters en Dielis Henrick Smits met een verklaring ter instantie van Arien Hermans over een aftandse roodblaesse merrie met diverse kenmerken [8.4.1639]; ...
Datering: 14.4.1639

https://proxy.archieven.nl/235/517A648BAAD140418E5393C5AA756B9C
5122.72 Index schepenprotocol Schijndel (5122.72)
101 ... heeft verkocht Dielis Henrick Smits voor de ene helft en Dirck Peter Jan Gerits voor de andere helft land onder de Borne in de Oerendonck ...
Datering: 4.6.1640

https://proxy.archieven.nl/235/60FAFF094B004454BB8A775274D0DF04
5122.72 Index schepenprotocol Schijndel (5122.72)
112 Emert Embert Willems van den Oetelaer vernadert het hooiland dat Willemken zijn zuster op 4 juni heeft verkocht aan Dielis Hendrick Smits en Dirck Peeters
Datering: 2.8.1640

https://proxy.archieven.nl/235/EC460344808C4F199B18C89680B06101
5122.71 Index schepenprotocol Schijndel (5122.71)
342 Anthonis Jan Aertsen met betalingsgelofte aan Dielis Hendrick Anthonis Smits uit land onder de Borne, met in de marge een notitie dd. 9 januari 1644 en 12 februari 1698
Datering: 9 januari 1644 en 12 februari 1698
Zie ook 9
https://proxy.archieven.nl/235/895763758CEC4B4E8391E1C63F241D5D

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.73&minr=16196847&miview=ldt
51
Adriaen Henrick Huebens man van Jeneken dochter van Peeter GIjsbert van den Boogart verwekt bij Hester dochter van Jan Henricx van den Oetelaer ,
Goijart Jan Gijsberts van den Boogart voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Peeter Gijsberts & Hester,
Niclaes van Griensven schout van Schijndel als oppermomboir,
hebben verkocht
Jan zoon van Jan Sebert Jans,
Dielis Henrick Smits man van Marijken dochte rvan Jan Seberts en die vs. <===
Jan als momboir over de minderjarige kinderen van Jan Hendrick Willems verwekt bij Metgen dochter van Jan Seberts, land onder tLutteleijndt in Elde
Datering: 2.5.1644
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 73
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.73&minr=16196858&miview=ldt
62 Embert Emberts van den Oetelaer heeft getransporteerd aan Dielis Henrick Smits hooiland in de Oerendonck
Datering: 11.6.1644

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.74&minr=16213529&miview=ldt
5122.74 Index schepenprotocol Schijndel (5122.74)
71 Embert zoon van Embert Willems van den Oetelaer met betalingsgelofte aan Dielis Henrick Smits van een rente uit land opt Oetelaer
Datering: 21.3.1646

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.74&minr=16213530&miview=ldt
5122.74 Index schepenprotocol Schijndel (5122.74)
72
Jan zoon van Jan Seberts verwekt bij Lijsken dochter van Gijsbert van den Boogart, <===== Vader en moeder van Echtgenote
Dielis Hendrick Smits man van Marijken dochter van Jan Seberts & Lijsken,
Gijsbert en Willem broers kinderen van wijlen Jan zoon van Hendrick Willems van Herethum verwekt bij Metgen dochter van Jan Seberts & Lijsken,
met een scheiding en deling met o.a. huis schuur schop esthuis hof boomgaard en erf 10 lop. onder tLutteleijndt, met last aan het Kapittel van de Sint Jan binnen Den Bosch, aan Heer Emerick binnen den Bosch tbv het Sint Agatha-altaar in de Sint Jan,aan de pastoor van Orthen, aan de Heer van Helmont, land ter plaatse, cijns int boeck van de Schrijvershoef, land in de Putstege, land int Hermaelen, land in Elde, land onder Den Dungen, huis esthuis schuur en erf onder de Borne, met last aent Clooster van Heusden, aan de Formerije van het Groot Bagijnhof binnen Den Bosch, aan Heer Gerit Kemp, cijns aan de Heer van Helmont, aan de rentmeester der domeinen, nog een stuk land in de Putstege, land in de Schrijvershoef, cijns int boeck van de Schrijvershoef aan Jan zoon van Willem van Herethum, nog een stuk land int Hermaelen, land het Smaelcampken onder Den Dungen, nog een stuk land onder tLutteleijnde, met last aan de Cathuijsers, hooiland onder tWijbosch in de Rietbeemd
Datering: 21.3.1646
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 74
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

LEEFTIJD - ABT 1600
https://proxy.archieven.nl/235/B11406C50A024F3793CF5B493D26C941
24 ... is verschenen Dielis Henrick Smits oud 47 jaar ...
Datering: [1647]

https://proxy.archieven.nl/235/42BEADDEAE244943A65FD9A9EB5F3E0B
5122.74 Index schepenprotocol Schijndel (5122.74)
142 Embert Embert Willems van den Oetelaer heeft verkocht Dielis Henrick Smits hooiland onder den Borne in de Oerendonck, met last aan Vrou van Gestel tot Middelroij
Datering: 12.3.1647

https://proxy.archieven.nl/235/B0C466E333AE49B685C4283164BE3427
5122.74 Index schepenprotocol Schijndel (5122.74)
261 Dielis Henrick Smits man van Mariken dochter van jan Seberts heeft verkocht Hendriasck Claes Handricx van Delft land opt Oetelaer met last aan de H.Geest te ’s-Hertogenbosch en cijns aan de domeinen
Datering: 22.12.1648

CIJNS HELMOND
https://proxy.archieven.nl/235/0F9536E90DEF43FDA415EF0BCBBC6B37
5122.75 Index schepenprotocol Schijndel (5122.75)
44 Adriaen Jan Wolfarts van de Sande heeft verkocht Dielis Hendrick Smits huis esthuis hof boomgaard en landerijen onder tLutteleijndt in Elde, cijns aan de Heer van Helmont, met last aan de Guldebroeders van St.Anthonis te Den Dungen
Datering: 27.5.1649

https://proxy.archieven.nl/235/EF4218D62E054F18B11D04F7571E8692
5122.75 Index schepenprotocol Schijndel (5122.75)
59 Dielis Hendrick Anthonissen Smits heeft verkocht Servaes Cornelis Dircx land genoemd het Neerlant onder de Borne, Schijndelse schepenbrief dd. 4 september 1649
Datering: 11.10.1649

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.76&minr=16213932&miview=ldt
34
Jan zoon van Henrick van den Vorstenbosch man van Marijken dochter van Hendrick Anthonis Smits verwekt bij Gerarda dochter van Jan Adriaen Coenen, <==== Zus, Vader en Moeder!
land opte Tolacker wat toebehoort aan
Goijart Joris van Bernagie,
Jan Hendrick Vorstenbosch en
Dielis Hendrick Smits, <===
Adriaen Jan Peeters man van Lijsken, <=== zus?
Jan Andries Veraelst man van Anthonia, <=== Zus?
Goijart Anthonis Goijart momboir man van Jenneken dochter van wijlen Hendrick Smits, <=== Zus?
afstand van tochtrecht, land in de Hautert, Claes Claes Daniels van der Aa, goederen gekcht van Aerdt Elias Joosten eentijds toebehoord hebbende aan de kinderen van Jan Goijarts mulder, lant int Liessent genoemd Peter Segersacker, Anneken weduwe vanEmbert van den Vorstenbosch
Datering: 25.4.1651
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 76
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

https://proxy.archieven.nl/235/3AFC1FF0CDD54DDE88CABE4704C2F477
5122.76 Index schepenprotocol Schijndel (5122.76)
55 ... de goederen getransporteerd aan Dirck Peeter Jan Gerits en Dielis Hendrick Smits de tegenwoordige armmeesters en provisoren van de H.Geesttafel van Schijndel ...
Datering: 29.6.1651

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.76&minr=16213956&miview=ldt
58
Dielis Hendrick Smits verwekt bij Geritgen dochter van Jan Adriaen Koenen, <===== MOEDER
Adriae Jan Peeters man van Lijsken dochte rvan Goijart Anhonis Goijarts man van Jenneken en <=== Zus met echtgenoot
Jan Andries Veraelst man van Antonia <== Zus met echgenoot
dochters van wijlen Hendrick Antonis & Geritgen,
met een scheiding en deling na de dood van hun zuster Marijken die een akkoord was aangegaan op 25 april 1651 met Jan Hendricx van den Vorstenbosch met o.a. land genoemd Peeter Segersacker int Liessent, idem land ter plaatse, met de last van een nabuurcijns, hei- en weiland int Liessent, nogmaals de Peeter Segersacker, land onder Delschot opte Tolacker, bij het erf van de H.Geest van Schijndel en van Anneken weduwe van Embert van den Vorstenbosch, gesmette eijckenboomen int Liessent en Dielis heeft verkocht Adriaen Jan Peeters land onder de Borne, idem aan Goijart Anthonis Goijarts land de Peeter Segersacker mdet informatie over de kooppenningen met in de marge een noitie dd. 6 maart 1658 en 9 november 1653
Datering: 10.7.1651
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 76
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.76&minr=16213980&miview=ldt
82 Dielis Hendrick Smits, ...
26.11.1651

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.76&minr=16213979&miview=ldt
... verkoop aan Dirck Peeter Jsan Gerits en Dielis Henrick Smits ...
26.11.1651

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.76&minr=16214021&miview=ldt
123 Hendrick Delis van den Acker met betalingsgelofte aan Dirck Peeter Jan Gerits en Dielis Hendrick Smits de huidige armmeesters tbv de armen van Schijndel, een rente van 5 gl. uit land onder de Borne
Datering: 28.3.1652

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.77&minr=16214182&miview=ldt
... aan Dirck Jan Peeter Gerits en Dielis Hendrick Smits H.Geestmeesters tbv de armen in Schijndel ...
23.1.1654

https://proxy.archieven.nl/235/4A7AB301EAC34D53BF20BF3E198D9A52
5122.79 Index schepenprotocol Schijndel (5122.79)
59 ... betalingsgelofte aan Willem Janssen van Herethum en Dielis Hendrick Smits dekens van het Gilde van Onze Lieve Broederschap te Schijndel ...
Datering: 11.3.1660

https://proxy.archieven.nl/235/4D9C9843DB9F474481494C105F0043B0
5122.80 Index schepenprotocol Schijndel (5122.80)
23 ... Gijsbert en Willem broers zonen van wijlen Jan Handricx van Herethum verwekt bij Metgen dochter van Jan Seberts, mede voor Jan Jan Seberts en Dielis Handrick Smits man en momboir van Marijken dochter van Jan Seberts, ...
Datering: 9.3.1665

https://proxy.archieven.nl/235/C4CD059D45A14DC6B42F802D48B0F687
5122.80 Index schepenprotocol Schijndel (5122.80)
136 Gijsbert Willems van den Boogart, Dielis Handrick Smits en Jan Janssen de Bruijn en andere erfgenamen van Dirick Dircx van Kessel op basis van een procuratie dd. 9 maart 1665, ...
Datering: 28.3.1665

https://proxy.archieven.nl/235/45F9E74CAE9D46C59E47F08DE0ACFF00
5122.90 Index schepenprotocol Schijndel (5122.90)
49 ... Dielis Handrick Smits oud-schepen, ...
Datering: 26.11.1666

https://proxy.archieven.nl/235/E7D8811DF1514C4D917EF994598A65DB
5122.90 Index schepenprotocol Schijndel (5122.90)
82 De schepenen verkalren dat voor hen is verschenen Dielis Handrick Smits met een verklaring ...
Datering: 28.11.1669

https://proxy.archieven.nl/235/8CE49AA854EB493BB1B54A80C589CB4A
5122.131 Index schepenprotocol Schijndel (5122.131)
3 Dezelfde inleiding als hierboven en voorts verschijnt voor de schepenen Gielis Hanrick Smits verklarende dat ...
Datering: 23 februari 1672

DOCHTER Goyartgen
https://proxy.archieven.nl/235/B70E4DDDF32F4EF8AA8F78E6A2239E99
5122.82 Index schepenprotocol Schijndel (5122.82)
244 Jan zoon van Jan Janssen van Heeswijk uit Sint Oedenrode mede voor Elias en Adriaen zijn broers , Gijsbert Jan Smits man van Goyartgen dochter van Dielis Handrick Smits met een scheiding en deling met o.a. een kamp hooiland opte Heeswyckerstege,cijns aan de Heer van Berlicum, aan de Armenblok van de Weversplaats binnen Den Bosch
Datering: 15.2.1674

ECHTGENOTE Maryken Jan Sebert Janssen
DOCHTER GERARTGEN
https://proxy.archieven.nl/235/724CA34B537A41E681A5FE038BDC9D3A
5122.82 Index schepenprotocol Schijndel (5122.82)
323 Gijsbert zoon van Jan Adriaen Smits man van Gerartgen dochter van Dielis Hanrick Smits verwekt bij Maryken dochter van Jan Sebert Janssen heeft verkocht Bartel Janssen Pijnappel land ondert Lutteleijnde
Datering: 28.3.1676

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.145&minr=11938162&miview=ldt
8
Deling van goederen onder
Geertien dochter van Dielis Hendrick Smits en zijn vrouw Marijken dochter van Jan Seberts samen met <===== dochter Geertien
Jan, Gijsbert en Dielis broers zonen van Bartel Pijnappel, <==== Echtgenoot van dochter Elisabeth
Wijnant Claessen met zijn vrouw Jenneken,
Dirck Janssen van Sochel met zijn vrouw Maria beiden dochters van Bartel Pijnappels,
Jan Lambert Schoenmakers vader van Bartel zijn minderjarige zoon verwekt bij Geertruijken ook dochter van Bartel Pijnappels,
van dezelfde Bartel en Lijsken zijn huisvrouw dochter van Dielis Smits en Marijken Jan Seberts, <=== dochter Elisabeth
dezelfde Jan Lamberts met Willem Lambert Schoenmakers, Jan, Adriaen, Hendrick en Jan de jongste broers met Peeter Adriaens van der Haegen man van Maria zijn vrouw alle kinderen Willem de zoon van Jan van Herentum en de onmondige kinderen Gijsbert, Jan en Maria kinderen van Peeter Gijsberts van den Boogert en zijn vrouw Anneken dochter van Jan van Herentum, van dezelfde Jan met zijn vrouw Metjen dochter van Jan Seberts
Datering: 18 maart 1699
Pagina: 15-vervolg op 19
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 145
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

Gehuwd (religieus) ‎29 okt 1623 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Bruidegom Egidius Henrici Anthonii
Bruid Maria Joannis Zeberti
Getuige Valerius N.N.
Opmerkingen dominus
Getuige Petrus Matthiae
Datum huwelijk 29-10-1623
Plaats huwelijk Schijndel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Rooms-Katholiek trouwboek 1604-1627
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 1
Folio/pagina 177v01


NB: Meer dan 1 Egidius Henrici: Twee kinderen in 1624 en in maart 1628!

Schepenakte 8 van 18 maart 1699 in notitie bij persoon noemt alleen Elisabeth en Gerarda!

NIET:
Joannes: Egidius Henrici vader 14-11-1624 Schijndel DTB doopakte x N.N. - getuigen: Henricus Gerungy Henrici & Ida Henrici Joannis Verhagen
Gisbertus: Egidius Henrici vader 21-03-1628 Schijndel DTB doopakte x Anna N.N. - getuigen: Hugo Gisberti van Berckel & Margareta Theodorici Henrici <=== 1628
Joanna: Egidius Henrici vader 02-02-1632 Schijndel DTB doopakte x N.N. N.N. - getuigen: Theodoricus Joannis Hermanni & Joanna weduwe van Henricus ... <== 1632
met:

womanMaria Joannis Seberts‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.68&minr=16051100&miview=ldt
52
Jan zoon van Jan Sebert Janssen en <====== Patroniem !
Dielis Henrick Tonis man van Meriken dochter van Jan Seberts, <=====
Dirck Cornelis Dircx en Servaes Cornelissen broers,
Jan Arien Smits man van Jenneken dochter van Cornelis vs., arbitrale uitspraak, Gijsbert Jan Seberts en zijn vrouw Anna dochter van Cornelis Diricx
Datering: 28.1.1632
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 68
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.74&minr=16213530&miview=ldt
72
Jan zoon van Jan Seberts verwekt bij Lijsken dochter van Gijsbert van den Boogart,
Dielis Hendrick Smits man van Marijken dochter van Jan Seberts & Lijsken, <=========
Gijsbert en Willem broers kinderen van wijlen Jan zoon van Hendrick Willems van Herethum verwekt bij Metgen dochter van Jan Seberts & Lijsken,
met een scheiding en deling met o.a. huis schuur schop esthuis hof boomgaard en erf 10 lop. onder tLutteleijndt, met last aan het Kapittel van de Sint Jan binnen Den Bosch, aan Heer Emerick binnen den Bosch tbv het Sint Agatha-altaar in de Sint Jan,aan de pastoor van Orthen, aan de Heer van Helmont, land ter plaatse, cijns int boeck van de Schrijvershoef, land in de Putstege, land int Hermaelen, land in Elde, land onder Den Dungen, huis esthuis schuur en erf onder de Borne, met last aent Clooster van Heusden, aan de Formerije van het Groot Bagijnhof binnen Den Bosch, aan Heer Gerit Kemp, cijns aan de Heer van Helmont, aan de rentmeester der domeinen, nog een stuk land in de Putstege, land in de Schrijvershoef, cijns int boeck van de Schrijvershoef aan Jan zoon van Willem van Herethum, nog een stuk land int Hermaelen, land het Smaelcampken onder Den Dungen, nog een stuk land onder tLutteleijnde, met last aan de Cathuijsers, hooiland onder tWijbosch in de Rietbeemd
Datering: 21.3.1646
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 74
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

PATRONIEM
Maryken Jan Sebert Janssen
https://proxy.archieven.nl/235/724CA34B537A41E681A5FE038BDC9D3A
5122.82 Index schepenprotocol Schijndel (5122.82)
323 Gijsbert zoon van Jan Adriaen Smits man van Gerartgen dochter van Dielis Hanrick Smits verwekt bij Maryken dochter van Jan Sebert Janssen heeft verkocht Bartel Janssen Pijnappel land ondert Lutteleijnde
Datering: 28.3.1676

Kinderen:

1.
woman‎Gerarda Egidius Henrici Smits‏‎
Gedoopt ‎23 jan 1624 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Waarom:
- Patroniem ''Henrici Anthony'
- Doopgetuige met patroniem 'Anthony Smits'

BHIC: OpenArchives
Kind Gerarda Anthony
Geslacht Vrouw
Datum doop 23-01-1624
Plaats doop Schijndel
Vader Egidius Henrici Anthony
Getuige Joannes Godefridi Wouters
Getuige Judoca Gisberti Anthony Smits
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1604-1627
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 1
Folio/pagina 124v
Religie rk


2.
man‎Sebertus Egidius Henrici Smits‏‎
Gedoopt ‎14 aug 1626 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Waarom:
- patroniem vader "Henrici Anthony"

BHIC: OpenArchives
Kind Sebertus Anthony
Geslacht Man
Datum doop 14-08-1626
Plaats doop Schijndel
Vader Egidius Henrici Anthony
Getuige Joannes Henrici
Getuige Elisabetha Joannis Amisy
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1604-1627
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 1
Folio/pagina 136v
Religie rk


3.
man‎Henricus Egidius Henrici Smits‏‎
Gedoopt ‎15 mrt 1628 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Waarom:
- doopgetuige met patroniem "Joannis Seberts"

BHIC: OpenArchives
Kind Henricus Egidii Henrici
Geslacht Man
Datum doop 15-03-1628
Plaats doop Schijndel
Vader Egidius Henrici
Moeder Maria N.N.
Getuige Christianus Anthonii Christiani
Getuige Anna Gisberti Joannis Seberts
Deel Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 2
Folio/pagina 05v02


Begraven ‎18 aug 1681 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Mogelijk:

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QV-BKGM?cc=2037960&wc=SM4J-ZNY%3A346029401%2C346559401%2C349240901
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Begraven 1604-1811 > image 4762 of 7983; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Smits
Hendirck Dielis
Laat na vrouw - geen kn
Begraafdatum: 18 aug 1681
Schijndel (13) Register van begraven 1667-1671 en 1676-1698

BHIC: OpenArchives
Overledene Hendrick Dielisse Smits
Datum begraven 18-08-1681
Geslacht m
Plaats overlijden Schijndel
Religie Nederduits Gereformeerd
Bron Nederduits Gereformeerd begraafboek 1667-1671, 1676-1698
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 13
Diversen laet achter sijn huisvrouw ende geen kinderen op de Keur


http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.270&minr=11945601&miview=ldt
102 Taxatie van de goederen van Hendrick Dielissen Smits op 18 augustus 1681 te Schijndel begraven; huis onder het Lutteleijnde.
Datering: 12 september 1681
Pagina: 108v
Soort akte: Taxatie
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 270 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal) ]
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

[Gebruikersnotities]
Geen huwelijk (vermeldt bij overlijden!) gevonden op BHIC (Apr2018).

4.
womanElisabetha Egidius Henrici "Lijsken" Smits‏
Gedoopt ‎23 nov 1631 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 8 - zie notitie bij echtgenoot:
8 Deling van goederen onder
"Geertien dochter van Dielis Hendrick Smits en zijn vrouw Marijken dochter van Jan Seberts samen met"
"van dezelfde Bartel en Lijsken zijn huisvrouw dochter van Dielis Smits en Marijken Jan Seberts"

BHIC: OpenArchives
Kind Elisabetha Egidii Henrici
Geslacht Vrouw
Datum doop 23-11-1631
Plaats doop Schijndel
Vader Egidius Henrici
Moeder N.N. N.N.
Getuige Adrianus Joannis Petri
Getuige Anna Joannis Joannis Seberti
Deel Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 2
Folio/pagina 28v04


Begraven ‎28 feb 1683 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QV-BFH4?cc=2037960&wc=SM4J-ZNY%3A346029401%2C346559401%2C349240901
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Begraven 1604-1811 > image 3330 of 7983; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Pijnappel
Lijsken w.v. Bartel
6kn
Begraafdatum: 28 febr 1683
Schijndel (13) Register van begraven 1667-1671 en 1676-1698

Niet gevonden in index BHIC Schijndel 1683 (Mar2021)(Mei2022)(Jul2023). Index op BHIC Schijndel is incompleet.

5.
womanGerarda Egidius Henrici Smits‏
Gedoopt ‎22 mei 1635 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Waarom:
- Voornaam moeder Maria correct.

BHIC: OpenArchives
Kind Gerarda Egidii Henrici
Geslacht Vrouw
Datum doop 22-05-1635
Plaats doop Schijndel
Vader Egidius Henrici
Moeder Maria N.N.
Getuige Anthonius Anthonii
Opmerkingen uit Oirschot
Getuige Elisabetha Danielis van Gerwen
Deel Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 2
Folio/pagina 49r04


[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.149&minr=11939243&miview=ldt
3
Deling van goederen onder
Jan Wilm Laurenssen man van Maria,
Bartel van den Heuvel man van Maijken beiden dochters van Gijsbert Jan Smits en diens vrouw Geeritien Dielis Hendrick Smits
o.a. huis onder Elschot aan de kerk
Datering: 2 juni 1712
Pagina: 2
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 149
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel


Voor meer informatie: bertho@derikx.com