man‎Jan Sebert Janssen‏‎
Geboren ‎± 1551
[bron]
Leeftijd 85-95 jaar akte 82 van 1641.
ABT1551

TODO Zie diversen.

[Gebruikersnotities]
Uit onderstaande aktes:
Gezin:
Vader: Jan Sebert
Moeder: Lijsken Gijsbert van den Boogart
Zoon: Jan
Dochter: Metgen gehuwd met Jan Hendrick Willems van Herethum
Zoon: Gijsbert gehuwd met Anna Cornelis Diricx

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.68&minr=16051050&miview=ldt
2 Jan Gijsbert van den Bogart d’Oude, Daniel Hanricx van Gerwen en Jan Sebert Janssen met een deling van huis schuur en hof in 9 strepen onder Lutteleijndt omtrent de Schrijvershoef
Datering: 17.7.1631
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 68
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.68&minr=16051100&miview=ldt
52
Jan zoon van Jan Sebert Janssen en
Dielis Henrick Tonis man van Meriken dochter van Jan Seberts,
Dirck Cornelis Dircx en Servaes Cornelissen broers,
Jan Arien Smits man van Jenneken dochter van Cornelis vs., arbitrale uitspraak,
Gijsbert Jan Seberts en zijn vrouw Anna dochter van Cornelis Diricx
Datering: 28.1.1632
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 68
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.68&minr=16051101&miview=ldt
53 Submissie tussen
Jan Seberts en <===
de kinderen van Cornelis Dirckx, arbiters zijn Anthonis Willems van Auwenhuijs en Peter Damen van Gerwen en met hen Jacop Smits en Lambert Sijmons van der Hagen, Goertken weduwe van Jan Gerit Walravens met haar kinderen,
Gijsbert zoon van Jan Seberts en zijn vrouw Anneken <======
Datering: 28.1.1632
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 68
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051805&miview=ldt
82
Jan Seberts oud tussen de 85 en 95 jaar <======
en gedaagd door de vorster van Schijndel om getuigenis der waarheid af te leggen over een ‘grave’ of sloot gelegen tussen het erf van de kinderen van Antonis Seberts en de weduwe van Hendrick Corst van der Aa; ook Dierck Jan Bevers
Datering: 23.9.1641
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 72
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.73&minr=16196847&miview=ldt
51
Adriaen Henrick Huebens man van Jeneken dochter van Peeter GIjsbert van den Boogart verwekt bij Hester dochter van Jan Henricx van den Oetelaer ,
Goijart Jan Gijsberts van den Boogart voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Peeter Gijsberts & Hester,
Niclaes van Griensven schout van Schijndel als oppermomboir,
hebben verkocht
Jan zoon van Jan Sebert Jans,
Dielis Henrick Smits man van Marijken dochte rvan Jan Seberts en
die vs. Jan als momboir over de minderjarige kinderen van Jan Hendrick Willems verwekt bij Metgen dochter van Jan Seberts,
land onder tLutteleijndt in Elde
Datering: 2.5.1644
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 73
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

Jan Seberts x Lijsken Gijsbert van den Boogart
- Jan
- Marijken x Dielis Hendrick Smits
- Metgen x Jan Hendrick Willems van Herethum [wijlen]
-- Gijsbert
-- Willem
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.74&minr=16213530&miview=ldt
72
Jan zoon van Jan Seberts verwekt bij Lijsken dochter van Gijsbert van den Boogart, Dielis Hendrick Smits man van Marijken dochter van Jan Seberts & Lijsken, Gijsbert en Willem broers kinderen van wijlen Jan zoon van Hendrick Willems van Herethum verwekt bij Metgen dochter van Jan Seberts & Lijsken, met een scheiding en deling met o.a. huis schuur schop esthuis hof boomgaard en erf 10 lop. onder tLutteleijndt, met last aan het Kapittel van de Sint Jan binnen Den Bosch, aan Heer Emerick binnen den Bosch tbv het Sint Agatha-altaar in de Sint Jan, aan de pastoor van Orthen, aan de Heer van Helmont, land ter plaatse, cijns int boeck van de Schrijvershoef, land in de Putstege, land int Hermaelen, land in Elde, land onder Den Dungen, huis esthuis schuur en erf onder de Borne, met last aent Clooster van Heusden, aan de Formerije van het Groot Bagijnhof binnen Den Bosch, aan Heer Gerit Kemp, cijns aan de Heer van Helmont, aan de rentmeester der domeinen, nog een stuk land in de Putstege, land in de Schrijvershoef, cijns int boeck van de Schrijvershoef aan Jan zoon van Willem van Herethum, nog een stuk land int Hermaelen, land het Smaelcampken onder Den Dungen, nog een stuk land onder tLutteleijnde, met last aan de Cathuijsers, hooilandonder tWijbosch in de Rietbeemd
Datering: 21.3.1646
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 74
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

Gehuwd met:

womanElizabetha Gijsbert Gijsberts van den Bogaert‏

[Gebruikersnotities]
PERSOON ZIT IN STAMBOOM

Gijsbert Gijsberts van den Bogert x Emken Henrick Diricx van den Huevel
- Gijsbert
- Jan
- Willem
- Iken x Willem Tonis Jan Penincx
- Henricxken x Gerart Jan Lamberts
- Elizabeth x Jan Zebert Janssen
- Heesken x Dirick Diricx van Kessel
- Catarina x Daniel Henricx van Gwerwen
- Emken x Huijbrecht Henrick Willemss
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224771&miview=ldt
157 Gysbrecht Janssen van den Bogaert ende Peter Henrick Huijberts scepenen, Gijsbrecht ende Jan ende Willem gebroederen kynderen wijlen Gijsbert Gijsbertss. van den Bogaert byden vs. Gijsbert ende Emken dochter wijlen Henrick Diricx van den Huevel tsamen verweckt, Willem soone Tonis Jan Penincx man van Iken, Gerart Jan Lamberts man van Henricxken, Jan Zebert Janssen man van Elizabeth, Dirick Diricx van Kessel man van Heesken, Daniel Henricx van Gwerwen man van Catarina, Huijbrecht Henrick Willemss man van Emken repective dochteren ende kijnderen Gijsberts van den Bogaert ende Emken vs., scheiding en deling ....
Datering: 1605-1612
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.68&minr=16051050&miview=ldt
2 Jan Gijsbert van den Bogart d’Oude, Daniel Hanricx van Gerwen en Jan Sebert Janssen met een deling van huis schuur en hof in 9 strepen onder Lutteleijndt omtrent de Schrijvershoef
Datering: 17.7.1631
Plaats: Schijndel

Kinderen:

1.
womanMaria Joannis Seberts‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.68&minr=16051100&miview=ldt
52
Jan zoon van Jan Sebert Janssen en <====== Patroniem !
Dielis Henrick Tonis man van Meriken dochter van Jan Seberts, <=====
Dirck Cornelis Dircx en Servaes Cornelissen broers,
Jan Arien Smits man van Jenneken dochter van Cornelis vs., arbitrale uitspraak, Gijsbert Jan Seberts en zijn vrouw Anna dochter van Cornelis Diricx
Datering: 28.1.1632
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 68
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.74&minr=16213530&miview=ldt
72
Jan zoon van Jan Seberts verwekt bij Lijsken dochter van Gijsbert van den Boogart,
Dielis Hendrick Smits man van Marijken dochter van Jan Seberts & Lijsken, <=========
Gijsbert en Willem broers kinderen van wijlen Jan zoon van Hendrick Willems van Herethum verwekt bij Metgen dochter van Jan Seberts & Lijsken,
met een scheiding en deling met o.a. huis schuur schop esthuis hof boomgaard en erf 10 lop. onder tLutteleijndt, met last aan het Kapittel van de Sint Jan binnen Den Bosch, aan Heer Emerick binnen den Bosch tbv het Sint Agatha-altaar in de Sint Jan,aan de pastoor van Orthen, aan de Heer van Helmont, land ter plaatse, cijns int boeck van de Schrijvershoef, land in de Putstege, land int Hermaelen, land in Elde, land onder Den Dungen, huis esthuis schuur en erf onder de Borne, met last aent Clooster van Heusden, aan de Formerije van het Groot Bagijnhof binnen Den Bosch, aan Heer Gerit Kemp, cijns aan de Heer van Helmont, aan de rentmeester der domeinen, nog een stuk land in de Putstege, land in de Schrijvershoef, cijns int boeck van de Schrijvershoef aan Jan zoon van Willem van Herethum, nog een stuk land int Hermaelen, land het Smaelcampken onder Den Dungen, nog een stuk land onder tLutteleijnde, met last aan de Cathuijsers, hooiland onder tWijbosch in de Rietbeemd
Datering: 21.3.1646
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 74
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

PATRONIEM
Maryken Jan Sebert Janssen
https://proxy.archieven.nl/235/724CA34B537A41E681A5FE038BDC9D3A
5122.82 Index schepenprotocol Schijndel (5122.82)
323 Gijsbert zoon van Jan Adriaen Smits man van Gerartgen dochter van Dielis Hanrick Smits verwekt bij Maryken dochter van Jan Sebert Janssen heeft verkocht Bartel Janssen Pijnappel land ondert Lutteleijnde
Datering: 28.3.1676


3.
manGisbertus Joannis Seberts‏
Overleden ‎20 apr 1642 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Gisbertus noch zijn kids worden genoemd bij de erfdeling van zijn ouders akte 72 van 21.3.1646.

BHIC: OpenArchives
Overledene Gisbertus Joannis
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 20-04-1642
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664, archiefnummer 1455, inventarisnummer 2, blad 02v11
Gemeente: Schijndel
Periode: 1628-1664
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/FF22EEADADB74E3A9501B4490959F2E8
5122.67 Index schepenprotocol Schijndel (5122.67)
688 Gijsbert Jan Seberts man van Anneken dochter van Cornelis Dircx, 3 lop. lant onder tLutteleijndt int Hermalen, ...
Datering: 1626-1631

https://proxy.archieven.nl/235/A9272F8741664BB68BA357B19E228D45
5122.67 Index schepenprotocol Schijndel (5122.67)
689 onder Delschot 3 ½ lop., Hugo van Berckel, den Egenschenwech, de weduwe van Willem van den Auwenhuijs, Gijsbert Jan Seberts, 10 maart 1631, Antonis Willems van den Auwenhuijs, betalingsgelofte, Dirck Cornelis Dircx ende Andries Dries Ariens momboiren van Jan onmundige sone Jan Andries Ariens
Datering: 1626-1631

4.
man‎Joannis Joannis Seberts‏‎

[Gebruikersnotities]
HOE koppel ik deze onderstaande Jan aan zijn vader en moeder.

===============
Onderzoek doopgetuigen bij broers/zussen:

Kind van zus Maria Joannis Seberts:
BHIC: OpenArchives
Kind Elisabetha Egidii Henrici
Geslacht Vrouw
Datum doop 23-11-1631
Plaats doop Schijndel
Vader Egidius Henrici
Moeder N.N. N.N.
Getuige Adrianus Joannis Petri
Getuige Anna Joannis Joannis Seberti <======== Is dit Anna de vouw van Joannis Joannis Serberts ======
Deel Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 2
Folio/pagina 28v04


===============
Mogelijk:

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Joannes Joannis Seberti
Bruid Anna Adriani Nicolai
Getuige Theodoricus N.N.
Opmerkingen dominus
Getuige Petrus Matthiae
Opmerkingen koster
Datum huwelijk 12-01-1630
Plaats huwelijk Schijndel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 2
Folio/pagina 2006r01


Geen kinderen gevonden van dit paar in index BHIC.

BHIC: OpenArchives
Overledene Jan Seeben
Datum begraven 26-12-1667
Geslacht m
Plaats overlijden Schijndel
Religie Nederduits Gereformeerd
Bron Nederduits Gereformeerd begraafboek 1667-1671, 1676-1698
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 13
Diversen laat achter Jeneke sijne huisvrouw ende geen kinderen, inde Baers


http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.74&minr=16213713&miview=ldt
255 Testament van Jan Jan Seberts en Anneken zijn vrouw dochter van Adriaen Claes Daniels van der Aa ten woonhuize van Jan & Anneken onder de Borne met de bekende formulering met legaten en vermelding van goederen; Barbara dochter van Hendrick Gijsberts is hun huidige dienstmaagd, met in de marge een notitie dd. 28 augustus 1662 (?)
Datering: 20.6.1652
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 74
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

NB: Onderstaande - ANNA is dus gestorven op 11 juli 1660!
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.269&minr=11945468&miview=ldt
106 Aantekening door de schepenen van Schijndel Daniel van der Aa en Dirck Bevers nagelaten door Anna ….van Jan Jan Seeberts gestorven op 11 juli 1660 aan haar man – landerijen.
Datering: 12 augustus 1660
Pagina: 123
Soort akte: Taxatie
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 269 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal) ]
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.6&minr=11331260&miview=ldt
46 Testament van Jan Jan Seberts en zijn vrouw Jenneken dochter Laurens Peters zijnde zijn tweede vrouw, inwoners van Schijndel herdgang Borne
Datering: 09-12-1667
Pagina: 124
Plaats: Sint-Michielsgestel
Akte aanwezig: Ja
Toegangsnummer: 5116
Inventarisnummer: 6
Scan: Register inzien
Bron: Notarissen
Geografische namen: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.269&minr=11945445&miview=ldt
83 Taxatie van goederen nagelaten door Jan Jan Sebers overleden op 19 december 1667 aan zijn erfgenamen o.a. een huis onder de Borne.
Datering: 17 januari 1668
Pagina: 96v
Soort akte: Taxatie
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 269 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal) ]
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

========================
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051344&miview=ldt
10 Embert Goijart Corstiaens heeft verkocht Jan zoon van Jan Sebert Janssen land opt Oetelaer
Datering: 2.3.1635
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 71
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051361&miview=ldt
27 Gerardt Jan Henricx Verhaigen heeft vernaderd het land dat Embert Goyarts heeft verkocht aan Jan zoon van Jan Seberts op 2 maart 1635
Datering: 4.6.1635
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 71
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051366&miview=ldt
32
... hebben verkocht Jan zoon van Jan Sebertss. groesland opte Beeck
12.6.1635

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051382&miview=ldt
48 Dirck Jan Gerits met betalingsgelofte aan Dielis Hendrick Anthonis en Jan Jan Seberts
8.8.1635

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051466&miview=ldt
132
... met verkoop aan Jan zoon van Jan Seberts van huis hof boomgaard ...
18.3.1636

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051917&miview=ldt
194
..hebben verkocht Jan zoon van Jan Seberts land onder Delschot ...
5.5.1641

Meerdere aktes - zoek op "jan j* se*be*"


Voor meer informatie: bertho@derikx.com