man‎Jan Hendrick Willem van Heretum‏‎
Geboren ‎± 1590
[bron]
Geboren voor 1617-20=1597

Gokje
ABT1590

[Gebruikersnotities]
MOMBOIR KIDS
https://proxy.archieven.nl/235/1E27EE8566E4422EB3F65AD8A7B15C48
5122.73 Index schepenprotocol Schijndel (5122.73)
51 Adriaen Henrick Huebens man van Jeneken dochter van Peeter GIjsbert van den Boogart verwekt bij Hester dochter van Jan Henricx van den Oetelaer , Goijart Jan Gijsberts van den Boogart voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Peeter Gijsberts & Hester, Niclaes van Griensven schout van Schijndel als oppermomboir, hebben verkocht Jan zoon van Jan Sebert Jans, Dielis Henrick Smits man van Marijken dochte rvan Jan Seberts en die vs. Jan als momboir over de minderjarige kinderen van Jan Hendrick Willems verwekt bij Metgen dochter van Jan Seberts, land onder tLutteleijndt in Elde
Datering: 2.5.1644

OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE
Jan Seberts x Lijsken Gijsbert van den Boogart
- Jan
- Marijken x Dielis Hendrick Smits
- Metgen x Jan Hendrick Willems van Herethum [wijlen]
-- Gijsbert
-- Willem
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.74&minr=16213530&miview=ldt
72
Jan zoon van Jan Seberts verwekt bij Lijsken dochter van Gijsbert van den Boogart, Dielis Hendrick Smits man van Marijken dochter van Jan Seberts & Lijsken, Gijsbert en Willem broers kinderen van wijlen Jan zoon van Hendrick Willems van Herethum verwekt bij Metgen dochter van Jan Seberts & Lijsken, met een scheiding en deling met o.a. huis schuur schop esthuis hof boomgaard en erf 10 lop. onder tLutteleijndt, met last aan het Kapittel van de Sint Jan binnen Den Bosch, aan Heer Emerick binnen den Bosch tbv het Sint Agatha-altaar in de Sint Jan, aan de pastoor van Orthen, aan de Heer van Helmont, land ter plaatse, cijns int boeck van de Schrijvershoef, land in de Putstege, land int Hermaelen, land in Elde, land onder Den Dungen, huis esthuis schuur en erf onder de Borne, met last aent Clooster van Heusden, aan de Formerije van het Groot Bagijnhof binnen Den Bosch, aan Heer Gerit Kemp, cijns aan de Heer van Helmont, aan de rentmeester der domeinen, nog een stuk land in de Putstege, land in de Schrijvershoef, cijns int boeck van de Schrijvershoef aan Jan zoon van Willem van Herethum, nog een stuk land int Hermaelen, land het Smaelcampken onder Den Dungen, nog een stuk land onder tLutteleijnde, met last aan de Cathuijsers, hooilandonder tWijbosch in de Rietbeemd
Datering: 21.3.1646
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 74
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

OUDERLIJK GEZIN
Henrick Willems van Herethum x Marijken Huijbert Gerits Verhaigen
- Huijbert
- Jan [wijlen]
-- Gijsbert en Willem
- Henrick [wijlen]
-- Anneken x Aerdt henricx Vercuijlen
- Catarina x Maximiliaen Jans van Fleru
- Yda x Henrick Emberts van den Vorstenbosch
-- Jan, Willem, Marijken
- Willemken x2 Henrick Jans
-- Jan
-- Anneken x Anthonis jan Mijssen
- Willemken x1 Jan Dircx van Kessel
-- Marijken x Hendrick Gijsbert Smits
--- Gijsbert en Willemken [minderjarig]
--- Anneken x Goijart Rogiers van Audtvorst
.
https://proxy.archieven.nl/235/666BAC0A355248C8AE6E860CB989CAA4
5122.74 Index schepenprotocol Schijndel (5122.74)
81 Huijbert zoon van Henrick Willems van Herethum verwekt bij Marijken dochter van Huijbert Gerits Verhaigen, Gijsbert en Willem broers kinderen van wijlen Jan zoon van Henrick Willems & Marijken, Aerdt henricx Vercuijlen man van Anneken dochter vanwijlen Henrick zoon van Henrick Willems & Marijken, Maximiliaen Jans van Fleru man van Catarina dochter Henrick Willems & Marijken , Jan en Willem broers en Marijken hun zuster kinderen van Henrick Emberts van den Vorstenbosch verwekt bij Yda dochter van Henrick Willems & Marijken, Jan zoon van Henrick Jans verwekt bij Willemken dochter van Henrick Willems & Marijken, Anthonis jan Mijssen man van Anneken dochter van Henrick Jans & Willemken, Hendrick Gijsbert Smits met twee minderjarige kinderen nl. Gijsbert en Willemken verwekt bij Marijken dochter Jan Dircx van Kessel en Willemken zijn huisvrouw dochter Henrick Willems vs., minderjarige kinderen van van Henrick Smits , Goijart Rogiers van Audtvorst man van Anneken dochter van Henrick Smits & Marijken allen erfgenamen van Henrick van Heretum & Marijken met een scheiding en deling met o.a. huis esthuis hof boomgaard onder Delschot aen den Heuvel, met last van een nabuurcijns te Schijndel,
Datering: 19.4.1646

LANGE AKTE
https://proxy.archieven.nl/235/5889F94E8BB84D17AFDEB8A57AB2EC37
5122.81 Index schepenprotocol Schijndel (5122.81)
4 ... Gijsbert en Willem broers zonen van Jan Handricx van Herethum verwekt bij Metgen dochter van Jan Seberts en Maryken dochter van Huybert Handricx van Herethum en Emken zijn vrouw dochter van Gijsbert Janssen van den Boogart, allen testamentaireerfgenamen van wijlen Dirck Dircix van Kessel, met een scheiding en deling ...
Datering: 15.4.1665

CIJNSBOEK
https://proxy.archieven.nl/48/E027B6621A8F41F79CEA3424A1E772EC
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 493, blz. 1, folio 211
Datering: 1643/1714
Transcriptie:
De weduwe ende 6 / 5 / 1 kijnd(eren) van Willem Jan Hendrick Willems ende
met naem Jan den Ouden van Herentom
De weduwe ende 3/ 1 kijnts kijnd(eren)
De weduwe ende twee kijnderen Gijsbert Jan Hendrick Willems van Herentum
Gijsbert ende Willem kijnderen /soone Jan Henrick Willems van Herentum
III ob veteri
de selveI denarii I ort veteri
VIII denarii
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond
Inventarisnummer: 333

Zie ook
https://proxy.archieven.nl/48/B76EEA67B45743C6ADD84D019D9E58AB
333-Fiche 494, blz. 7, folio 218 v

https://proxy.archieven.nl/48/D6BE839AE9B642F2869D0C1632C3F83E
334-Fiche 791, blz. 3, folio 218, nr. 249

https://proxy.archieven.nl/48/1B4B0B654A634C228B478064BD1EEFBF
333-Fiche 487, blz. 7, folio 183

https://proxy.archieven.nl/48/66D36D98D820469DA6A86C5AA507AED1
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 482, blz. 3, folio 211 v
Datering: 1585/1642
Transcriptie:
Gijsbert ende Willem kijnderen Jan henrick Willems van herentum bij deijlinghe
1647
De kijnderen ende kijndts kijnderen
Meriken dochter Hubert Gerits Verhaghen
II ort
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond
Inventarisnummer: 333

Gehuwd (religieus) ‎2 feb 1617 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Paar genoemd in schepenakte 51 van 2.5.1644. Zie notitie bij vader van bruid.
"de minderjarige kinderen van Jan Hendrick Willems verwekt bij Metgen dochter van Jan Seberts"

Paar genoemd in schepenakte 72 van 21.3.1646. Zie notitie bij vader van bruid.
"wijlen Jan zoon van Hendrick Willems van Herethum verwekt bij Metgen dochter van Jan Seberts & Lijsken"

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Joannes Henrici Wilhelmi
Bruid Mechteldis Joannis Zeberti
Getuige Hubertus Henrici Wilhelmi
Getuige Petrus Matthiae
Opmerkingen koster
Datum huwelijk 02-02-1617
Plaats huwelijk Schijndel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Rooms-Katholiek trouwboek 1604-1627
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 1
Folio/pagina 165r04


Kids:
Maria: Joannes Henrici vader 08-02-1625 Schijndel DTB doopakte x Mechteldis - getuigen: Egidius Henrici Anthony Smits & echtgenote van Maximilianus Joannis.
met:


Voor meer informatie: bertho@derikx.com