man‎Hendrikus Lamberti van der Heijden‏‎
Gedoopt ‎5 dec 1754 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Geboren voor 1783-20=1763

doopgetuigen:
Lambertus: Lambertus van der hijden et adriana van der hijden
Maria: Lambertus vander Heijden et Henrica Lamberti vander Heijden
Adrianus: Lambertus van der heijden, et adriana van der heijden
Joanna: Adriana van der Rijdt & Nicolaus Versteden

BHIC: OpenArchives
Dopeling Henricus van der Heijde
Vader Lambertus Henrici van der Heijde
Moeder Maria Lamberti Hendrix
Getuige Nicolaus Lamberti Hendrix & Joanna Henrici van der Heijde
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 05-12-1754
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel RK Doop-, trouw- en begraafboek, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 2, blad 23-03
Gemeente: Veghel
Periode: 1751-1792
Religie: Rooms-Katholiek


Terug gezocht tot eerste pagina van onderstaand register "Anno 1751"
Enige mogelijkheid in register en enige mogelijkheid in index oudzijtaart.nl:

https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/register?serviceUrl=/register/start/22/%3Farchiefnummer%3D1457%26inventarisnummer%3D2
Scan 23 van 565
Scannaam: 1457_002_023
"Anno 1754"
"5 decemb Bap e henricus filius lamberti hendrici van der heijde et marie lamberti hendrix conjugum susc nicolaus(?) lamberti hendrix et joanna henrici van der heijde"

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201700-1810%20H-J%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
05-12-1754 HENRICUS
Vader: LAMBERTUS HENDRIK HEIJDEN, VAN DE
Moeder: MARIA LAMBERT HENDRIKS
Gezin: 3080
Getuigen: NICOLAUS LALAMBERI HENDRIX & JOANNA HENRICI VD HEIJDEN

Begraven ‎6 okt 1794 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie schepenakte 56 in notitie bij persoon:
"Ze delen het nagelaten goed van hun overleden ouders Hendrikus van der Heijden in 1795"

Zie huwelijksbijlagen bij huwelijk dochter Maria: extract doodregister: 6 october 1794

Akte:
doop-, trouw- en begraafboeken
Veghel
1793-1810
Rooms-Katholiek doopboek 1793-1810
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/register?serviceUrl=/register/start/276/%3Farchiefnummer%3D1457%26inventarisnummer%3D3
Scan 277 van 298
Scannaam: 1457_003_277
"Anno 1794"
"Oct"
"6 henricus lamberti van der hijden"

BHIC: OpenArchives
Overledene Henricus Lamberti van der Hijden
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 06-10-1794
Plaats: Veghel
Bronvermelding Begraven, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 3, blad 277-04
Gemeente: Veghel
Periode: 1793-1810
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.110&minr=11805904&miview=ldt
17 Articulen voor Jan Willem van Nouhuijs, Stadhouder van Peelland. 1. Naam, ouderdom, woonplaats en hantnering.
...
12 Hendrikus Lambert van der Heijde, c. 37 jaren, boer, in ’t Eerde. <===== LEEFTIJD KLOPT
...
3: men zei dat Hendrikus Lambert van der Heyde een mes op de vloer had opgeraapt.
...
Datering: 9-3-1792
Pagina: 181
Soort akte: Attestatie
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 110
Geografische namen: Veghel

HET IS ONDUIDELIJK WIE "vader" en "zijn vrouw" in akte 202, 203 en 153 - nu eigenlijk zijn.
Optie:
Het zijn de vader en moeder van Johanna van der Heijden echtgenote van Martinus van den Berk.
Bij het overlijden van dee Johanna worden inderdaad Lambert vd H en Maria vd H als vader en moeder genoemd.
De andere personen in akte 202 en 203 zijn echter de kinderen van Johanna vd H en haar eerste man Henr. Lamb. vd H.
De term 'vader' zou dan alleen terug slaan op Johanna vd H. <===
En niet op Maria, Antoine, Lambert en Adriaan.
Dit is consistent met akte 153 waarin deze 4 personen als kind van Johanna vd. H en Henrici (patroniem) worden genoemd.

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.12&minr=12023566&miview=ldt
202
Johanna van der Heijden weduwe van Hendricus van der Heijden, geassisteerd door haar man Martinus van den Berk, landbouwer te Sint Oedenrode;
Maria van der Heijden, particuliere te Schijndel;
Antoine van der Heijden, landbouwersknecht te Schijndel;
Lambert van der Heijden, landbouwersknecht te Veghel en
Adriaan van der Heijden, landbouwersknecht te Veghel
verkopen nalatenschap van vader Lambert van der Heijden, overleden te Veghel 11-6-1799 en zijn vrouw Maria van der Heijden, overleden Veghel 28-6-1810.
Het betreft een weide aan het Aabroek te Veghel; een huis, tuin, bouw- en weiland aan de Dorenhoek. Het huis, tuin, bouw- en weiland gaat aan Aart Gerit Verbeek voor een bedrag van 2913 francs.
Datering: 18-6-1813
Soort akte: Verkoop
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7701
Inventarisnummer: 12
Bron: Notarissen
Geografische namen: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.12&minr=12023567&miview=ldt
203
Johanna van der Heijden weduwe van Hendricus van der Heijden, geassisteerd door haar man Martinus van den Berk, landbouwer te Sint Oedenrode;
Maria van der Heijden, particuliere te Schijndel;
Antoine van der Heijden, landbouwersknecht te Schijndel;
Lambert van der Heijden, landbouwersknecht te Veghel en
Adriaan van der Heijden, landbouwersknecht te Veghel
verkopen nalatenschap van vader Lambert van der Heijden, overleden te Veghel 11-6-1799 en zijn vrouw Maria van der Heijden, overleden Veghel 28-6-1810.
Het betreft een weide aan den Roijsendijk te Veghel aan Henrij Smits, bierbrouwer Veghel voor 375 francs.
Datering: 18-6-1813
Soort akte: Verkoop
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7701
Inventarisnummer: 12
Bron: Notarissen
Geografische namen: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.17&minr=12052934&miview=ldt
153
Johanna Lambert van der Heijden weduwe van Hendrik Lambert van der Heijden en thans echtgenote van Martinus van den Berk, wonende te Sint Oedenrode.
Antonij Hendrik van der Heijden,
Lambertus Hendrik van der Heijden,
Adriaan Hendrik van der Heijden,
Maria Hendrik van der Heijden gehuwd met Goojert Willem Habraken, landbouwer te Schijndel,
allen kinderen van eerstgenoemde Johanna uit haar eerste huwelijk.
Ze hebben verkocht aan Johannes Aardt van Asseldonk, landbouwer te Veghel op de Leest een perceel land op de Leest en een perceel land op den Doornhoek.
Datering: 28-12-1818
Soort akte: Verkoop
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7701
Inventarisnummer: 17
Bron: Notarissen
Geografische namen: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.22&minr=12137257&miview=ldt
5
Johanna Lambert van der Heijden eerst weduwe van Hendrikus Lambertus van der Heijden en thans weduwe van Martinus van den Berk,
landbouwer te Eerde onder Sint Oedenrode.
Ze wil tot voogd laten benoemen over haar minderjarige zoon Hendrikus uit genoemd tweede huwelijk de persoon Willem Antonij van der Heijden.
Datering: 08-01-1823
Soort akte: Voogdij
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7701
Inventarisnummer: 22
Bron: Notarissen
Geografische namen: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.22&minr=12137279&miview=ldt
35
Antonius Hendricus van der Heijden,
Lambertus Hendricus van der Heijden, beiden wonende te Veghel,
Adriaan Hendricus van der Heijden wonende te Sint Oedenrode en
Maria Hendricus van der Heijden met assistentie van haar man Goijert Willem Habraken, bouwman te Schijndel.
Ze hebben verkocht aan Christina van Rijbroek weduwe Hendrik van den Donk een perceel land, genaamd den Berg te Veghel in den Doornhoek, maatboek 2902.
Datering: 05-04-1823
Soort akte: Verkoop
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7701
Inventarisnummer: 22
Bron: Notarissen
Geografische namen: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.22&minr=12137286&miview=ldt
43/52
Petronella Martinus van den Berk, wonende te Veghel;
Willem Antonie van der Heijden te Veghel en Cornelis Aart van den Berk, landbouwer te Oirschot als voogd en toeziend voogd over de 18e jarige Hendrikus Martinus van den Berk,
beiden kinderen van wijlen Martinus van den Berk en mede wijlen Johanna Lambert van der Heijden, beiden te Sint Oedenrode overleden.
Ze lieten na een huisje op de grens van Veghel en Sint Oedenrode.
Door langdurige ziekte van moeder zijn er grote schulden ontstaan aan de dokter en winkeliers en zullen daarom de goederen verkocht moeten worden. akte 52 Op 01-07-1823 is de finale van de openbare verkoop.
Datering: 10-05-1823
Soort akte: Verkoop
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7701
Inventarisnummer: 22
Bron: Notarissen
Geografische namen: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.22&minr=12137297&miview=ldt
56
Antonie van der Heijden, dagloner te Veghel;
Adriaan van der Heijden, landbouwknecht te Sint Oedenrode;
Lambert van der Heijden, landbouwer te Veghel;
Maria van der Heijden gehuwd met Goijert Willem Haubraken, landbouwer te Schijndel.
Ze delen het nagelaten goed van hun overleden ouders Hendrikus van der Heijden in 1795 overleden en Johanna Van der Heijden, overleden te Sint Oedenrode op 10-01-1823.
Land op den Dorenhoek nr. 2844 genaamd de Schroef, land aldaar nr. 2887 en 2888. Ook nog land op het Zondveld genaamd Brandskamp nr. 3473.
Datering: 05-07-1823
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7701
Inventarisnummer: 22
Bron: Notarissen
Geografische namen: Veghel

Ondertrouwd ‎18 jan 1783 Veghel, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd (religieus) ‎2 feb 1783 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Eerste kind gedoopt op 27-10-1786.

Akte:
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/register?serviceUrl=/register/start/485/%3Farchiefnummer%3D1457%26inventarisnummer%3D2
Scan 486 van 565
Scannaam: 1457_002_484
"anno 1783"
"feb 2 Henricus Lamberti van der hijden et joanna lamberti van der hijden testes fuerunt joannes van dooren et joannes van den bogaart"

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Hendrikus Lambert van der Heijde
geboren te Veghel, wonende te Sint-Oedenrode
Diversen: wonende onder de palen en liemieten van Veghel int Eerde dog parochiaen van St. Oedenrode
Bruid Johanna Lambert van der Heijde
geboren te Veghel, wonende te Veghel
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 18-01-1783
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 18-01-1783
Bronvermelding Huwelijksbijlagen, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 16, blad 314r01
Gemeente: Veghel
Periode: 1744-1784
Religie: Schepenbank


BHIC:
Bruidegom Hendricus Lamberts van der Heijden
geboren te Veghel, wonende te Sint-Oedenrode
Bruid Johanna Lambert van der Heijden
geboren te Veghel, wonende te Veghel
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 02-02-1783
Plaats: Sint-Oedenrode
Bijzonderheden:
Datum proclamatie: 02-02-1783
Bronvermelding Huwelijksbijlagen, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 16, blad 315r01
Gemeente: Veghel
Periode: 1744-1784
Religie: Schepenbank


BHIC:
Bruidegom Hendrikus Lambert van der Heijde
geboren te Veghel, wonende te Sint-Oedenrode
Diversen: wonende onder de palen en liemieten van Veghel int Eerde dog parochiaan van St. Oedenrode
Bruid Johanna Lambert van der Heijde
geboren te Veghel, wonende te Veghel
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 02-02-1783
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
Datum proclamatie: 02-02-1783
Bronvermelding Huwelijksbijlagen, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 16, blad 316r01
Gemeente: Veghel
Periode: 1744-1784
Religie: Schepenbank


Geen kids gevonden tussen 1783 en 1786 in Veghel:
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/register?serviceUrl=/register/start/351/%3Farchiefnummer%3D1457%26inventarisnummer%3D2
Gezocht van - tot:
Scan 326 van 565
Scannaam: 1457_002_323
Scan 352 van 565
Scannaam: 1457_002_349
(ongeveer 11 jaar gehuwd) met:

womanJohanna Lamberti van der Heijden‏
Gedoopt ‎5 feb 1764 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Geboren voor 1783-20=1763

Zie huwelijk: geboren te Veghel

Zie overlijden:
Vader Lambert van der Heijden
Moeder Maria van der Heijden
Geboren rond 1823-60=1763

doopgetuigen:
Lambertus: Lambertus van der hijden et adriana van der hijden
Maria: Lambertus vander Heijden et Henrica Lamberti vander Heijden
Adrianus: Lambertus van der heijden, et adriana van der heijden
Joanna: Adriana van der Rijdt & Nicolaus Versteden

BHIC: OpenArchives
Dopeling Joanna van der Heijde
Vader Lambertus Theodori van der Heijde
Moeder Maria Joannis van der Heijde
Getuige Maria Hupenaers & Joannes van Doren
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 05-02-1764
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel RK Doop-, trouw- en begraafboek, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 2, blad 87-13
Gemeente: Veghel
Periode: 1751-1792
Religie: Rooms-Katholiek


Akte:
doop-, trouw- en begraafboeken
Veghel
1751-1792
Trouwen
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/register?serviceUrl=/register/start/87/%3Farchiefnummer%3D1457%26inventarisnummer%3D2
Scan 88 van 565
Scannaam: 1457_002_087
"Anno 1764"
"5 febr Bap e Joanna filia lamberti theodori van der heijde et maria jois van der heijde coniugum susc jois van doren et maria ?????????"

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201700-1810%20H-J%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
05-02-1764 JOANNES <====== naam incorrect zie akte
Vader: LAMBERTUS DIRK HEIJDEN, VAN DER
Moeder: MARIA JANSEN HEIJDEN, VAN DER
Gezin: 3330
Getuigen: JOANNES V DOREN & MARIA HUPENAERS

Niet gevonden in index BHIC (Sep2021).

Overleden ‎10 jan 1823 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Overledene Johanna van der Heijden
Datum overlijden 10-01-1823
Plaats Sint-Oedenrode
Geslacht Vrouw
Relatie weduwe van Martinus van den Berk
Vader Lambert van der Heijden
Moeder Maria van der Heijden
Bron Overlijdensregister 1823
Toegangsnr. 50
Inv.nr. 5593
Aktenummer 6
Diversen Eerder weduwe van Hendrikus van der Heijden
Scan 4 van 38
Scannaam: 117-050-5593-1823_004
"... spinster oud zestig jaren geboren te Veghel ...."
Aangifte door twee naburen.


BHIC:
Overledene Johanna van der Heijden
overleden op 10-01-1823 te Sint-Oedenrode.
Bron: memorie van successie
Soort registratie: memorie van successie
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Memories van successie Sint Oedenrode deel 6, inventarisnummer 6, aktenummer 31
Gemeente: Sint-Oedenrode
Page 56 of 456 - SintOedenrode_006_0056
- Antonij daglonder
- Lambert bouwman Veghel
- Adriaan bouwmanknegt(?) St.O.
- Maria landbouwster Schijndel
- Petronella van den Berk spinster St.O.
- Willem van de heijden landbouwer Veghel als voogd over:
- Hendrikus van den Berk minderjarige zoon van Martinus van den Berk
Dat Johanna van der Heijden verder weduwe van Hendrikus vander Heijden en laatst weduwe van Martinus van den Berk van broep spinster op den ...

‎, leeftijd ongeveer 58 jaar, ‎1e huwelijk met: Hendrikus Lamberti van der Heijden, 2e huwelijk met: Martinus Adrianus van den Berk
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.22&minr=12137257&miview=ldt
5
Johanna Lambert van der Heijden eerst weduwe van Hendrikus Lambertus van der Heijden en thans weduwe van Martinus van den Berk,
landbouwer te Eerde onder Sint Oedenrode.
Ze wil tot voogd laten benoemen over haar minderjarige zoon Hendrikus uit genoemd tweede huwelijk de persoon Willem Antonij van der Heijden.
Datering: 08-01-1823
Soort akte: Voogdij
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7701
Inventarisnummer: 22
Bron: Notarissen
Geografische namen: Veghel

Kinderen:

1.
man‎Antonius Henrici van der Heijden‏‎

[Gebruikersnotities]
Mogelijk:

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.71A&minr=12506665&miview=ldt
1127 Antonij Hendrik van der Heijden heeft verkocht aan Leonardus Verwetering land te Veghel in de Grootdonk, genaamd de Horstjens F. 257 en 256.
Datering: 30-10-1845

2.
manLambertus Henrici van der Heijden‏
Gedoopt ‎27 okt 1786 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Lambertus van der Hijden
Vader Henricus Lamberti van der Hijden
Moeder Joanna Lamberti van der Hijden
Getuige Lambertus van der Hijden & Adriana van der Hijden
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 27-10-1786
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel RK Doop-, trouw- en begraafboek, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 2, blad 360-08
Gemeente: Veghel
Periode: 1751-1792
Religie: Rooms-Katholiek


Akte:
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/register?serviceUrl=/register/start/362/%3Farchiefnummer%3D1457%26inventarisnummer%3D2
Scan 363 van 565
Scannaam: 1457_002_360
"27 Baptizatus est lambertus filius Henrici Lamberti van der Hijden et joanna lamberti van der Hijden, conjugum Lambertus van der hijden et adriana van der hijden"

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201700-1810%20H-J%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
21-10-1786 LAMBERTUS
Vader: HENRICUS LAMDERT HEIJDE,VAN DER
Moeder: JOANNA LAMBERT HEIJDEN, VAN DER
Gezin: 3877
Getuigen: LAMBERTUS VD HEIJDEN ADRIANA VD HEIJDEN

Overleden ‎22 dec 1864 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Overledene Lambertus van der Heijden
Datum overlijden 22-12-1864
Plaats Veghel
Geslacht Man
Relatie echtgenoot van Hendrina van Rijbroek
Vader Hendricus van der Heijden
Moeder Johanna van der Hijden
Bron Overlijdensregister 1864
Toegangsnr. 50
Inv.nr. 8291
Aktenummer 142
Scan 78 van 82
Scannaam: 162-050-8291-1864_078


BHIC: OpenArchives
Overledene Lambertus van der Heijden
overleden op 22-12-1864 te Veghel.
Bron: memorie van successie
Soort registratie: memorie van successie
Plaats: Veghel
Bronvermelding Memories van successie Sint Oedenrode deel 84, inventarisnummer 84, aktenummer 349
Gemeente: Sint-Oedenrode
Page 798 of 823 - SintOedenrode_084_0798

‎, leeftijd ongeveer 78 jaar
[Gebruikersnotities]
Mogelijk:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.38&minr=12236444&miview=ldt
48 Lambertus Hendricus van der Heijden, landbouwersknecht te Veghel heeft verkocht aan Antonij van de Weetering, landbouwer te Schijndel een perceel land binnen de gemeente Sint Oedenrode onder het gehucht Eerde en Everse, genaamd de Groot Donk.
Datering: 13-08-1824
Soort akte: Verkoop
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7701
Inventarisnummer: 38
Bron: Notarissen
Geografische namen: Veghel

Mogelijk:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.42&minr=12243924&miview=ldt
12 Lambert Hendrik van der Heijden, bouwman te Veghel heeft verkocht aan Peter Gerardus Kuijpers, een perceel heidegrond te Veghel op het Sontveld.
Datering: 19-01-1828
Soort akte: Verkoop
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7701
Inventarisnummer: 42
Bron: Notarissen
Geografische namen: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.63&minr=12377700&miview=ldt
92 Testament van Hendrina van Rijbroek. Vermaakt haar goederen aan Lambert Hendrik van der Heijden, haar echtgenoot.
Datering: 27-09-1838
Soort akte: Testament
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7701
Inventarisnummer: 63
Bron: Notarissen
Geografische namen: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.63&minr=12377699&miview=ldt
91 Testament van Lambert Hendrik van der Heijden, landbouwer te Veghel op de Heselaar. Vermaakt zijn goederen aan zijn vrouw Hendrina van Rijbroek.
Datering: 27-09-1838
Soort akte: Testament
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7701
Inventarisnummer: 63
Bron: Notarissen
Geografische namen: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.71A&minr=12506674&miview=ldt
1137 Hendrina van Rijbroek gehuwd met Lambert Hendrik van der Heijden; <======
Jan Gerrit van Rijbroek; Adriana van Rijbroek gehuwd met Antonie Schepens; Johannes Gerrit van Rijbroek; Maria van Rijbroek gehuwd met Antonij Lambert van der Heijden. Samen hebben ze verkocht aan Martinus van Rijbroek; Hendrika van Rijbroek gehuwd met Laurens van den Oever; Johanna van Rijbroek gehuwd met Laurens van de Wiel; Nicolaas van Rijbroek, Hendricus van Rijbroek en Magdalena van Rijbroek, allen wonende te Veghel. De helft van de navolgende goederen. Land B. 429, 565, een bouwmanshuis met land B. 853 t/m 864 en C. 64 en 65. Nog een bouwmanshuis en land C. 85 t/m 88, land C.128, 180, 220, 325, 326 en D. 412. Alles komt van grootouders Johannes van den Tillaart en Elisabeth van den Heuvel.
Datering: 24-11-1845
Soort akte: Verkoop
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7701
Inventarisnummer: 71A
Bron: Notarissen
Geografische namen: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.72&minr=12509454&miview=ldt
... schuldig te zijn aan Lambert Hendrik van der Heijden ..
31-01-1846

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.73&minr=12515149&miview=ldt
1361 Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Lambert Hendrik van der Heijden
12-01-1847

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.73&minr=12515180&miview=ldt
1397 Lambert Hendrik van der Heijden heeft met Johannes Hendrik van Kilsdonk geruild een huis ...
27-02-1847

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.73&minr=12515179&miview=ldt
1396 Arnoldus Hendrik van Kilsdonk, landbouwer te Veghel heeft verkocht aan Lambert Hendrik van der Heijden een huisje ...
27-02-1847

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.73&minr=12515208&miview=ldt
... en op verzoek van Lambert Hendrik van der Heijden.
27-04-1847

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.73&minr=12515243&miview=ldt
... Lambert Hendrik van der Heijden ..
19-07-1847

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.76A&minr=12540528&miview=ldt
... Lambertus Hendrik van der Heijden, landbouwer ...
15-07-1850

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.80&minr=12619561&miview=ldt
... ; Hendrina van Rijbroek gehuwd met Lambertus Hendrik van der Heijden;...
09-02/16-02-1854

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.91&minr=12744340&miview=ldt
122 Hendrina van Rijbroek echtgenote van Lambert Hendrik van der Heijden maakt haar man universeel erfgenaam.
Datering: 10-06-1864
Soort akte: Testament
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7701
Inventarisnummer: 91
Bron: Notarissen
Geografische namen: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.91&minr=12744339&miview=ldt
121 Lambert Hendrik van der Heijden maakt zijn echtgenote Hendrina van Rijbroek tot universeel erfgename.
Datering: 10-06-1864
Soort akte: Testament
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7701
Inventarisnummer: 91
Bron: Notarissen
Geografische namen: Veghel

3.
man‎Theodorus Henrici van der Heijden‏‎
Gedoopt ‎22 feb 1788 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Theodorus van der Heijden
Vader Henricus Lamberti van der Heijden
Moeder Joanna Lamberti van der Heijden
Getuige Joannes Lamberti van der Heijden & Mechtildis Lamberti van der Heijden
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 22-02-1788
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel RK Doop-, trouw- en begraafboek, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 2, blad 380-04
Gemeente: Veghel
Periode: 1751-1792
Religie: Rooms-Katholiek


http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201700-1810%20H-J%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
22-02-1788 THEODORUS
Vader: HENRICUS LAMDERT HEIJDE,VAN DER
Moeder: JOANNA LAMBERT HEIJDEN, VAN DER
Gezin: 3877
Getuigen: JOANNA LAMBERTI VD HEIJDE & MECHTILDIS LAMBERTI VD HE

4.
womanMaria Henrici van der Heijden‏
Gedoopt ‎21 apr 1789 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie huwelijksakte
Geboorteplaats Veghel
Geboortedatum 21-04-1789
Vader bruid Hendrikus Lambert van der Heijden
Moeder bruid Johanna Lambert van der Heijden

BHIC: OpenArchives
Dopeling Maria van de Heijden
Vader Henricus Lamberti van der Heijden
Moeder Joanna Lamberti van der Heijden
Getuige Lambertus van der Heijden & Henrica Lamberti van den Heijden
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 21-04-1789
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel RK Doop-, trouw- en begraafboek, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 2, blad 391-03
Gemeente: Veghel
Periode: 1751-1792
Religie: Rooms-Katholiek


Akte:
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/register?serviceUrl=/register/start/393/%3Farchiefnummer%3D1457%26inventarisnummer%3D2
Scan 394 van 565
Scannaam: 1457_002_391
"21 Baptizata est Maria filia henrici lamberti vander Heijden et joanna lamberti vander Heijden conjugum Susc. Lambertus vander Heijden et Henrica Lamberti vander Heijden"

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201700-1810%20H-J%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
21-04-1789 MARIA
Vader: HENRICUS LAMDERT HEIJDE,VAN DER
Moeder: JOANNA LAMBERT HEIJDEN, VAN DER
Gezin: 3877
Getuigen: LAMERTUS VD HEIJDEN & HENRICA LAMBERTI VD HEIJD

Overleden ‎27 sep 1855 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Bij huwelijk dochter Hendrien op 24-05-1851 is zij nog in leven.
Bij eerste huwelijk zoon Hendrikus op 07-05-1853 is zij nog in leven.
Bij tweede huwelijk van zoon Hendrikus op 16-05-1863 is zij overleden.

BHIC: OpenArchives
Overledene Maria van der Heijden
Datum overlijden 27-09-1855
Plaats Schijndel
Relatie weduwe van Goijaart Habraken
Vader Hendrikus van der Heijden
Moeder Hendrien van der Heijden <===== Klopt niet - aangevers waren buren en wisten de naam van de moeder niet?
Bron Overlijdensregister Schijndel 1855
Toegangsnr. 50
Inv.nr. 7076
Aktenummer 85
Akte datum 1855
Page 47 of 64 - 144-050-7076-1855_047
Aangifte door Hendrikus van Berkel (nabuur) en Adrianus van der Kant (nabuur)
oud vijf en zestig jaren, geboren te Schijndel


BHIC:
Overledene Maria van der Meijden <== Fout zie akte - gemeld Nov2022
overleden op 27-09-1855 te Schijndel.
Bron: memorie van successie
Soort registratie: memorie van successie
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Memories van successie Sint Oedenrode deel 71, inventarisnummer 71, aktenummer 26
Gemeente: Sint-Oedenrode
Page 296 of 343 - SintOedenrode_071_0296
- Hendrina Habraken x Lambertus van de Wassenbergh - beide landbouwers
- Hendrikus Habraken gehuwd
allen woonende te Schijndel

‎, leeftijd ongeveer 66 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.17&minr=12052934&miview=ldt
153
Johanna Lambert van der Heijden weduwe van Hendrik Lambert van der Heijden en thans echtgenote van Martinus van den Berk, wonende te Sint Oedenrode.
Antonij Hendrik van der Heijden,
Lambertus Hendrik van der Heijden,
Adriaan Hendrik van der Heijden,
Maria Hendrik van der Heijden gehuwd met Goojert Willem Habraken, landbouwer te Schijndel,
allen kinderen van eerstgenoemde Johanna uit haar eerste huwelijk.
Ze hebben verkocht aan Johannes Aardt van Asseldonk, landbouwer te Veghel op de Leest een perceel land op de Leest en een perceel land op den Doornhoek.
Datering: 28-12-1818
Soort akte: Verkoop
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7701
Inventarisnummer: 17
Bron: Notarissen
Geografische namen: Veghel

5.
manAdrianus Henrici van der Heijden‏
Gedoopt ‎12 jun 1792 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Adrianus van der Heijden
Vader Henricus Lamberti van der Heijden
Moeder Joanna Lamberti van der Heijden
Getuige Adriana van der Heijden & Lambertus van der Heijden
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 12-06-1792
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel RK Doop-, trouw- en begraafboek, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 2, blad 429-05
Gemeente: Veghel
Periode: 1751-1792
Religie: Rooms-Katholiek


Akte:
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/register?serviceUrl=/register/start/431/%3Farchiefnummer%3D1457%26inventarisnummer%3D2
Scan 432 van 565
Scannaam: 1457_002_429
"junii 1792"
"12 baptizatus est adrianus filius henrici lamberti van der heijden et joanna lamberti van der heijden conjugum susc. Lambertus van der heijden, et adriana van der heijden"

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201700-1810%20H-J%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
12-06-1792 ADRIANUS
Vader: HENRICUS LAMDERT HEIJDE,VAN DER
Moeder: JOANNA LAMBERT HEIJDEN, VAN DER
Gezin: 3877
Getuigen: LAMBERTUS VD HEIJDEN & ADRIANA VD HEIJDEN

Overleden ‎19 nov 1866 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Overledene Adrianus van der Heijden
Datum overlijden 19-11-1866
Plaats Veghel
Geslacht Man
Relatie echtgenoot van Maria van Kessel
Vader Hendricus Lambertus van der Heijden
Moeder Johanna Lamberta van der Heijden
Bron Overlijdensregister 1866
Toegangsnr. 50
Inv.nr. 8292
Aktenummer 102


Geen MVS in index BHIC (Nov2022).
Geen doodsbriefje gevonden in index BHIC (Aug2023).
‎, leeftijd ongeveer 74 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.65&minr=12440349&miview=ldt
284
Maria van Kessel echtgenote van Adriaan van der Heijden, dagloner; <=======
Hendricus van Kessel en Lambertus van Kessel, kuiper wonende te Rosmalen. Ze hebben verkocht aan Willem, Johanna en Ardina van Kessel de helft van de navolgende goederen. Een driejarig bruin merriepaard, koeien, varkens en landbouwgereedschap met een totale waarde van f.387,--.
Datering: 02-03-1840
Soort akte: Verkoop
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7701
Inventarisnummer: 65
Bron: Notarissen
Geografische namen: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.73&minr=12515218&miview=ldt
1442 Maria van Kessel echtgenote van Adriaan Hendrik van der Heijden, houtzager te Veghel maakt haar testament.
Datering: 08-05-1847
Soort akte: Testament
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7701
Inventarisnummer: 73
Bron: Notarissen
Geografische namen: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.73&minr=12515217&miview=ldt
1441 Adriaan Hendrik van der Heijden, houtzager maak zijn testament waarin hij zijn vrouw Maria van Kessel tot erfgenaam maakt.
Datering: 08-05-1847
Soort akte: Testament
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7701
Inventarisnummer: 73
Bron: Notarissen
Geografische namen: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.73&minr=12515216&miview=ldt
1440 Maria van Kessel gehuwd met Adrianus van der Heijden, houtzager heeft verkocht ...
08-05-1847

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.91&minr=12744252&miview=ldt
9 Gerdardus Dirks herziet eerder gemaakt testament. ...
... ; Maria van Kessel, zijn schoonzus gehuwd met Adriaan van der Heijden; ....
16-01-1864

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.95&minr=12774514&miview=ldt
... ; Maria van Kessel weduwe Adriaan van der Heijden, allen te Veghel;...
05/12-12-1867

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.95&minr=12774496&miview=ldt
... ; Maria van Kessel weduwe Adrianus van der Heijden te Veghel; ...
23-10-1867

6.
woman‎Joanna Henrici van der Heijden‏‎
Gedoopt ‎13 mei 1794 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Joanna van der Hijden
Geslacht Vrouw
Datum doop 13-05-1794
Plaats doop Veghel
Vader Henricus Lamberti van der Hijden
Moeder Joanna Lamberti van der Hijden
Getuige Adriana van der Rijdt
Getuige Nicolaus Versteden
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1793-1810
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 3
Folio/pagina 19
Religie RK
Scan 20 van 298
Scannaam: 1457_003_019
"Mai 13 baptizata est joanna filia henrici lamberti van der hijden et joanna lamberti van der hijden...."


http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201700-1810%20H-J%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
13-05-1794 JOANNES <==== Zie akte: Joanna filia
Vader: HENRICUS LAMDERT HEIJDE,VAN DER
Moeder: JOANNA LAMBERT HEIJDEN, VAN DER
Gezin: 3877
Getuigen: NICOLAUS VERSTEDEN(?) & ADRIANA VD RIJT


Voor meer informatie: bertho@derikx.com