man‎Lambertus Theodorus van der Heijden‏‎
Geboren Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie huwelijk: leeftijd c. 26, geboren te Veghel - dus geboren rond 1731.

Getuigen:
Mechtildis: JOANNES JOANNES VD HEIJDE & HELENA VD VOORT
Joanna: MARTINUS V DOREN & ELISABETH JOANNES VD HEIJ
Theodora: PAULUS VD VORST & JOANNA VERHOEVEN
Johanna: JOANNES V DOREN & MARIA HUPENAERS
Theodorus: ANTONIUS VD HEIJDEN & MARIA JOANNES V SCHAYCK uxor jois van den heuvel
Anna: ADRIANUS LAMBERTI VD VEN & ANNA MARIA JOANNES V DORE
Lambertus: JOANNES VD HINTEL(?) & CATHARINA ANTONI VD HEI
JM: PETRUS DIRIX & MEGTILDIS PETRI SMITS

Niet gevonden in index dopen Vegel op oudzijtaart.nl bij Heijden.

ONDERZOEK
Zie cijnsboek Helmond "09-Fiche 828 blz. 9, folio 180, nr. 210": "Lambert Dirkx Aerts vander Hijden bij delinge den 16 December 1757" en "Lambert Hendrick vande Ven bij testament"

Waarom:
- Doopdatum matched leeftijd genoemd bij huwelijk.
- Doopgetuige "ADRIANUS LAMBERTI VD VEN" is een broer van moeder.
- Doopgetuige "HELENA VD VOORT" is zus Helena gehuwd met P.J. vd Voort.
- Doopgetuige "PAULUS VD VORST" is echtgenoot van zus Helena
- ECHTER: Vermelding geboren te Veghel bij huwelijk klopt dan niet? - NB Broer is gedoopt in Veghel!

BHIC: OpenArchives
Dopeling Lambertus van der Heijden
Vader Theodorus van der Heijden
Moeder Mechtildis Lamberti van de Ven
Getuige Hendricus van der Heijden & Maria Joannis van de Ven
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 01-10-1731
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Dopen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 7, blad 33v04
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1726-1737
Religie: Rooms-Katholiek


Akte:
doop-, trouw- en begraafboeken
Sint-Oedenrode
1726-1737
Dopen
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/register?serviceUrl=/register/start/64/%3Farchiefnummer%3D1449%26inventarisnummer%3D7
Scan 65 van 126
Scannaam: 1449_007_033_V
"8bris 1 Bap est lambertus f theodori van der heijden et mechtildis lamberts van de ven Con Sus gertrudis van der heijden et maria jois van de ven"

Ouderlijk gezin:
Dirk Aarts van der Heijden x Meghel Lamberts van de Ven.
Arnoldus 1725
Hendrik 1727
Lambert 1731
Helena 1732 x Paulus Jansse van de Voort

Gedoopt ‎1 okt 1731 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
Begraven ‎20 mei 1786 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 202 in notitie bij persoon:
"nalatenschap van vader Lambert van der Heijden, overleden te Veghel 11-6-1799"

Zie cijnsboek:
de weduwe Lambert Dirks van der Heijde ter togt en 3 kinderen bij versterf 1786
Lambert Dirks van der Heijden bij delinge 15 Januarij 1785

BHIC: OpenArchives
Overledene Lambert Dirk van der Heijde
Diversen: laat vrouw en kind na
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 20-05-1786
Plaats: Veghel
Bronvermelding Begraven, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 23, blad 205-01
Gemeente: Veghel
Periode: 1725-1805
Religie: Schepenbank


BHIC: OpenArchives
Overledene Lambert Dirk van der Heijden
Diversen: laat vrouw en kind na
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 20-05-1786
Plaats: Veghel
Bronvermelding Begraven, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 6, blad 264-13
Gemeente: Veghel
Periode: 1735-1804
Religie: Nederduits Gereformeerd


BHIC:
Overledene Lambertus Theodori van der Hijden
overleden op 20-06-1786 te Veghel. <== Fout - Maji - gemeld.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel RK (Doop-,) trouw- en begraafboek, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 2, blad 555-19
Gemeente: Veghel
Periode: 1751-1792
Religie: Rooms-Katholiek
Page 558 of 565 - 1457_002_555


[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.109&minr=11570558&miview=ldt
55
Elisabeth Marten van Doorn wed. van Johannis Janse van der Heijden <==== Vader en moeder van echtgenote.
(kind: Maria g.m. Lambert Dirx van der Heijden; <=====
Cathariena Antonij Verwetering wed. van Anthonij Johannis van der Heijden, kind: Johannis, Adriaen, Willem, Lamberdiena en Johanna)
(huis etc. aan de sandtsteegt; huis etc. aent heeselaer; huis schop bakhuis aan de sandtsteegt; huis aant havelt)
Datering: 15-1-1785
Pagina: 131v
Soort akte: Inventaris
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 109
Geografische namen: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.109&minr=11570559&miview=ldt
56
Lambert Dirx van der Heijde g.m. Maria d.v. Johannis Janse van der Heijde en Elisabeth Marte van Doorn;
Cathariena Antonij Verwetering wed. van Anthonij Johannis Janse van der Heijden (kind: Johannis, Adriaen, Willem, Lamberdiena en Johanna)
Datering: 15-1-1785
Pagina: 136v
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 109
Geografische namen: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=8.147&minr=12772611&miview=ldt
8.147 Leen- en Tolkamer, akten etc. (8.147)
... , Maria van der Heijden weduwe van wijlen Lambert van der Heijden,...
22.10.1793

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.112&minr=11570841&miview=ldt
"105 Maria Johannis van der Heijden wed. van Lambert van der Heijden; ..."
28-5-1801

NB: Onderstaand paar "vader Lambert van der Heijden" .. "en zijn vrouw Maria van der Heijden" zijn ouders van Johanna getrouwd met Martinus van den Berk.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.12&minr=12023566&miview=ldt
202
Johanna van der Heijden weduwe van Hendricus van der Heijden, geassisteerd door haar man Martinus van den Berk, landbouwer te Sint Oedenrode;
Maria van der Heijden, particuliere te Schijndel;
Antoine van der Heijden, landbouwersknecht te Schijndel; <= WIE IS DIT?
Lambert van der Heijden, landbouwersknecht te Veghel en
Adriaan van der Heijden, landbouwersknecht te Veghel <= WIE IS DIT?
verkopen nalatenschap van vader Lambert van der Heijden, overleden te Veghel 11-6-1799 en zijn vrouw Maria van der Heijden, overleden Veghel 28-6-1810.
Het betreft een weide aan het Aabroek te Veghel; een huis, tuin, bouw- en weiland aan de Dorenhoek. Het huis, tuin, bouw- en weiland gaat aan Aart Gerit Verbeek voor een bedrag van 2913 francs.
Datering: 18-6-1813
Soort akte: Verkoop
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7701
Inventarisnummer: 12
Bron: Notarissen
Geografische namen: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.12&minr=12023567&miview=ldt
203
Johanna van der Heijden weduwe van Hendricus van der Heijden, geassisteerd door haar man Martinus van den Berk, landbouwer te Sint Oedenrode;
Maria van der Heijden, particuliere te Schijndel;
Antoine van der Heijden, landbouwersknecht te Schijndel;
Lambert van der Heijden, landbouwersknecht te Veghel en
Adriaan van der Heijden, landbouwersknecht te Veghel
verkopen nalatenschap van vader Lambert van der Heijden, overleden te Veghel 11-6-1799 en zijn vrouw Maria van der Heijden, overleden Veghel 28-6-1810.
Het betreft een weide aan den Roijsendijk te Veghel aan Henrij Smits, bierbrouwer Veghel voor 375 francs.
Datering: 18-6-1813
Soort akte: Verkoop
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7701
Inventarisnummer: 12
Bron: Notarissen
Geografische namen: Veghel

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-331&minr=2378705&miview=ldt
NTI-12063-331 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
331-Fiche 851, blz. 3/4, folio 20, no. 117, pagina 73/
Datering: 1756/1849
Transcriptie:
...
Meggel Lambert van der Heide getrouwt met Hendricus Willem van den Tillar bij deeling 1813 <== DOCHTER
...
de weduwe Lambert Dirks van der Heijde ter togt en 3 kinderen bij versterf 1786 <== WEDUWE IN 1786!
Lambert Dirks van der Heijden bij delinge 15 Januarij 1785 <== LEEFT IN 1785
1 kint en 5 kinds kinderen
Elisabet Marten van Doren weduwe Joannes van der Heijden bij koop 22 Januarij 1780 <== OUDERS VAN ZIJN ECHTGENOTE
Adriaan van den Dollard als man ten erfregt bij testament
Jenneke Jan Teunis van Eert getrouwt met Adriaan Adriaans van den Dollard bij deijlinge 28
December 1765
2 kinderen en 13 kinds kinderen
De weduwe met 6 kinderen van Jan Theunis van Eerdt
III obol I ort veteri
De selve
II denarii veteri
De selve
XV denarii novi III stuivers IIII denarii
Uijt huijs hoff en aengelach voorschreven prout ante folio 18
Item alnoch uijt eenen acker genaemt den Keerselaer ter plaetse voorschreven ontrent 3½ loopensats
una latere Den Heijligen Gheest van Vechel cum suo
Plaatsnaam: St. Oedenrode
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 331

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-331&minr=2378696&miview=ldt
NTI-12063-331 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
31-Fiche 850, blz. 10/11, folio 18, no. 108, pagina 6
Datering: 1756/1849
Transcriptie:
...
Meggel Lambert van der Heiden getrouwd met Hendricus Willem van den Tillar bij deeling 1813 <== DOCHTER
...
de weduwe Lambert Dirks van der Heijden ter togt en 3 kinderen bij versterf 1786
Lambert Dirks van der Heijden bij delinge te Veggel 15 Januarij 1785
1 kint en 5 kinds kinderen
Elisabet Marten van Doren weduwe Joannes van der Heijden bij koop den 22 Januarij 1780 <== OUDERS ECHTGENOTE
Adriaan van den Dollard als man ten erfregt bij testament den 21 Julij 1771
Jenneke Jan Teunis van Eert bij deijling in December 1765 getrouwt met Adriaan Adrians van den
Dollard
de 2 kinderen en 13 kinds kinderen
De 6 kinderen van Jan Teunis van Eert met de weduwe
III denarii novi VIII denarii
Uijt huijs hoff en aengelegen erffenisse soo groes als teullandt groot drij loopensats gelegen in
Bovenrode op de Cuijlen
Plaatsnaam: St. Oedenrode
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 331

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-309&minr=2376548&miview=ldt
NTI-12063-309 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
309-Fiche 823, blz. 8, folio 164, nr. 112
Datering: 1714/1783
Transcriptie:
Lambert Dirkx Aerts vander Hijden bij delinge den 16 December 1757
De 5 / 4 onmondighe kinderen van Dirck Arts vander Heijden bij deijlinge
de 5 kinderen en 5 kinds kinderen
Lambert Hendrickx vande Ven
VI denarii novi
ex domo et orto in de Val straete
VI denarii
Plaatsnaam: Veghel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 309

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-309&minr=2376653&miview=ldt
NTI-12063-309 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
09-Fiche 828 blz. 9, folio 180, nr. 210
Datering: 1714/1783
Transcriptie:
Lambert Dirk Aarts vander Heijden bij delinge 16 December 1757
3 kinderen en de weduwe Arnoldus van der Heijden bij testament
de 4 kinderen
de 5 kinderen van Dirck Arts vander Heijden bij deijlinge
de 5 kinderen en 5 kinds kinderen bij versterff
Lambert Hendrick vande Ven bij testament
III ob ort novi
...
Plaatsnaam: Veghel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 309

====
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Willebrordushoek/Willebrordushoek%20percelen.pdf
WILLEBRORDUSHOEK
Page 14
Perceel nr. 7
Deel b + c + d + e:
Johannis Jan Geerits van de Heijden Deling op 31-5-1738 VP-1722, fol. 688 en fol. 689; R101, fol. 35v
Elisabet Marten van Doorn, weduwe van Johannis Janse van de Heijden voor het vruchtgebruik, en Jan, Maria, Tony en Lambert, haar kinderen, voor het erfrecht Vererving 1738-1753 VP-1738, fol. 668
Lambert Dirx van der Heijden Deling op 15-1-1785 VP-1777, fol. 330; R109, fol. 136v
Maria Johan van der Heijden, weduwe van Lambert Dirx van der Heijden voor het vruchtgebruik en haar kinderen Mechel, Johanna en Lambertus voor het erfrecht Vermeld in 1785 en in 1808 VP-1785, fol. 293; II-E-238, M-6
Hendrik Willem van den Tillaar Verwerving 1810-1820 Maatboek 1810, nr. 3330 (3936 t/m 3939)
H. W. van den Tillaer (Bukelaar) Vermeld in 1832 Kadaster 1832
.
Perceel nr. 11
Johannes Jans van der Heijden Koop op 24-2-1742 R77, fol. 243v
De weduwe van Johannes Jan Geerits van der Heyden voor het vruchtgebruik, en haar kinderen voor het erfrecht Vererving 1738-1751 R109, fol. 136v
Lambert Dirx van der Heijden Deling op 15-1-1785 VP-1777, fol. 330; R109, fol. 136v; SO VP-1777, fol. 243v
Maria Johan van der Heijden, weduwe van Lambert Dirx van der Heijden voor het vruchtgebruik en haar kinderen Mechel, Johanna en Lambertus voor het erfrecht Vererving op 27-6-1786 VP-1785, fol. 293; SO VP-1785, fol. 245
Hendricus Willem van den Tillaar Verwerving 1810-1820 Maatboek 1810, nr. 3340 (3950)
H. W. van den Tillaer (Bukelaar) Vermeld in 1832 Kadaster 1832

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Eerdse%20Bergen/Eerdse%20Bergen%20percelen.pdf
EERDSE BERGEN
Perceel nr. 12
Page 19
Johannis Janse van der Heijden Koop op 24-2-1742 R77, fol. 243v; SO VP-1738, fol. 14v
Johannis Jansen van der Heijde Vermeld op 13-5-1746 SO R139, fol. 139
De weduwe van Johannes Janse van der Heyde voor het vruchtgebruk en haar 5 kinderen voor het erfrecht Verwerving 1746-1751 SO VP-1738, fol. 14v
De 4 kinderen van Antony van der Heijden Vererving 1785-1803 SO VP-1785, fol. 198v en fol. 200
Cathariene van den Heuvel, weduwe van Tonij van der Heijden Verwerving 1785-1803; vermeld in 1792 SO VP-1785, fol. 198v en fol. 200
Lambert Dirx L. van der Heijden, getrouwd met Maria, dochter van Johannes Jan van der Heijden Deling op 15-1-1785 VP-1777, fol. 330; R109, fol. 136v; SO VP-1777, fol. 243v
Maria Johan van der Heijden, weduwe van Lambert Dirx van der Heijden voor het vruchtgebruik en haar kinderen Mechel, Johanna en Lambertus voor het erfrecht Vererving op 27-6-1786; vermeld in 1792 SO VP-1785, fol. 245; SO Maatboek 1792, nr: 5178
H. W. van den Tillaer (Beukelaer) Vermeld in 1832 Kadaster 1832
.
Page 40
Perceel nr. 20
Lambert Jan Geerits Vermeld in 1732 SO VP-1732, fol. 24
Johannis Jan Geerits van der Heijde Vererving 1738-1751 SO VP-1738, fol. 37v
De weduwe van Johannes Jan Geerits van der Heyden voor het vruchtgebruik, en haar kinderen voor het erfrecht Vererving 1738-1751 SO VP-1738, fol. 37v
De kinderen van Jan Jan Geerits van der Heijden en Maria Jan Tijssen van de Hurck Vermeld op 31-4-1738 R101, fol. 35v
Jan, zoon van Jan Jan Geerits van der Heijden Celing 31-5-1738 R101, fol. 35v
Elisabeth Marten van Doorn, weduwe van Johannes Jan van der Heijden Vermeld op 15-1-1785 R109, fol. 136v
Lambert Dirx van der Heijden, getrouwd met Maria Johannes Jan van der Heijden Deling op 15-1-1785 VP-1777, fol. 330; R109, fol. 136v; SO VP-1777, fol. 243v
Maria Johan van der Heijden, weduwe van Lambert Dirx van der Heijden voor het vruchtgebruik en haar kinderen Mechel, Johanna en Lambertus voor het erfrecht Vererving op 27-6-1786; vermeld in 1792 VP-1785, fol. 293; SO VP-1785, fol. 245; maatboek 1792, nr: 3306 (3899 en 3900)
Hendricus Willem van den Tillaer Verwerving 1810-1820 Maatboek 1810, nr: 3306 (3899 en 3900)
H. W. van den Tillaar (Bukelaar) Vermeld in 1832 Kadaster 1832

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Knokert%20aan%20de%20Hei/Knokert%20aan%20de%20Hei%20percelen.pdf
KNOKERT AAN DE HEI
Page 47
Perceel nr. 19 en 20
Marten Lambers van Doorn Koop op 14-1-1736 VP-1722, fol. 42 en fol. 268; R77, fol. 16v
Anneken Jan Doncquers, weduwe van Marten van Doorn voor het vruchtgebruik en haar 7 kinderen en 3 kleinkinderen voor het erfrecht Vererving 1753-1761 VP-1753, fol. 125v
Elisabet Marten van Doorn, weduwe van Johannis Janse van der Heijden voor het vruchtgebruik, en haar kinderen Jan, Maria, Tony en Lambert voor het erfrecht Deling op 15-6-1766 VP-1761, fol. 133 en fol. 309
De kinderen van Elisabet Marten van Doorn, weduwe van Johannis Janse van der Heijden Vererving in 1777-1785 VP-1777, fol. 330
Lambert Dirx van der Heijden, getrouwd met Maria, dochter van Johannis Janse van der Heijden Deling op 15-1-1785 R109, fol. 136v; VP-1777, fol. 142 en fol. 330
Maria Johan van der Heijden, weduwe van Lambert Dirx van der Heijden, voor het vruchtgebruik, en haar kinderen Mechel, Johanna en Lambertus, voor het erfrecht Vererving 1785-1792; vermeld in 1792 Maatboek 1792, nr: 695 (deel van 727)
De weduwe van Lambert van der Heijden Vermeld in 1810 Maatboek 1810, nr: 695 (deel van 727)
Lambert Lamberts van der Heijden Verwerving 1810-1820 Maatboek 1810, nr: 695 (deel van 727)
De kinderen van Lambert van der Heijden (op de Haven) Vermeld in 1832 Kadaster 1832

Ondertrouwd ‎12 nov 1757 Veghel, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd ‎27 nov 1757 Veghel, Noord-Brabant, Nederland, leeftijd ongeveer 26 jaar
[bron]
BHIC:
Bruidegom Lambert Dirkx van der Heijden
leeftijd c. 26, geboren te Veghel, wonende te Veghel
Bruid Maria Jansse van der Heijden
leeftijd c. 24, geboren te Veghel, wonende te Veghel
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 27-11-1757
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 12-11-1757
Bronvermelding
Trouwen, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 10, blad 136r01
Gemeente: Veghel
Periode: 1732-1763
Religie: Schepenbank


BHIC:
Bruidegom Lambert Dirx van de Heiden
geboren te Veghel, wonende te Veghel
Bruid Maria Janssen van der Heijden
geboren te Veghel, wonende te Veghel
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 27-11-1757
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
Datum proclamatie: 27-11-1757
Bronvermelding Trouwen Huwelijksbijlagen, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 18, blad 236a
Gemeente: Veghel
Periode: 1757-1766
Religie: Schepenbank


BHIC:
Bruidegom Lambert Dirx van der Heijden
geboren te Veghel, wonende te Veghel
Bruid Maria Janse van der Heijden
geboren te Veghel, wonende te Veghel
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 29-11-1757
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
Datum proclamatie: 29-11-1757
Bronvermelding Trouwen Huwelijksbijlagen, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 18, blad 236
Gemeente: Veghel
Periode: 1757-1766
Religie: Schepenbank


BHIC: OpenArchives
Bruidegom Lambertus Theodori van der Heijde
Bruid Maria Joannis van der Heijde
Getuige Maria van den Boogaert & Joannes Biedijcx
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 27-11-1757
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
met dispensatie voor derde graads verwantschap
Bronvermelding Veghel RK (Doop-,) trouw- en begraafboek, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 2, blad 438-10
Gemeente: Veghel
Periode: 1751-1792
Religie: Rooms-Katholiek


Dispensatie voor 3e graads verwantschap:
Gevonden bij Jan T. vd Hurck x Wouterke A. Boermans getrouwd op 25-11-1661 Veghel.

Akte:
doop-, trouw- en begraafboeken
Veghel
1751-1792
Trouwen
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/register?serviceUrl=/register/start/440/%3Farchiefnummer%3D1457%26inventarisnummer%3D2
Scan 441 van 565
Scannaam: 1457_002_438
"Anno 1757"
"novemb"
"27 dito lambertus theodori vander heijde et maria jois van der heijde cum dispensatione in 3tio cond. gradi equali testes joes ???? et maria van boogaert "

Akte:
doop-, trouw- en begraafboeken
Veghel
1757-1766
Trouwen
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/register?serviceUrl=/register/start/726/%3Farchiefnummer%3D1457%26inventarisnummer%3D18
Scan 727 van 818
Scannaam: 1457_018_236_A_R
"Lambert Drix van Heiden jongman ende Maria Janssen van der Heijden jonged beijde geboortig ende woonende binnen deze plaatse ... "

Akte:
doop-, trouw- en begraafboeken
Veghel
1757-1766
Trouwen
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/register?serviceUrl=/register/start/728/%3Farchiefnummer%3D1457%26inventarisnummer%3D18
Scan 729 van 818
Scannaam: 1457_018_236_R
"Lambert Dirx van der Heijden jongman ende Maria Jans van der Heijden jonged beijde geboortig en woonende alhier hebben haere drie ...
actum Veghel 29(?) novemb 1757...."

Gehuwd (religieus) ‎27 nov 1757 Veghel, Noord-Brabant, Nederland (28 jaar gehuwd) met:

womanMaria Joannis van der Heijden‏, leeftijd bij huwelijk ongeveer 24 jaar
Gedoopt ‎1 aug 1733 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 56 in notitie bij echtgenoot:
"Maria d.v. Johannis Janse van der Heijde"

Zie akte 55 in notitie bij echtgenoot:
"Elisabeth Marten van Doorn wed. van Johannis Janse van der Heijden"

BHIC: OpenArchives
Kind Maria van der Heijde
Geslacht Vrouw
Datum doop 01-08-1733
Plaats doop Veghel
Vader Joannes Joannis van der Heijde
Moeder Elisabetha Martini van Doren
Getuige Joannes Hupenaers
Getuige Anna Martinus van Doren
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1700-1750
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 1
Religie RK


http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201700-1810%20H-J%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
01-08-1733 MARIA
Vader: JOANNES JANSEN HEIJDEN, VAN DE
Moeder: ELISABETH DOORN, VAN
Gezin: 2719
Getuigen: JOANNES HUPENAERS & ANNA MARTINI V DOREN

Overleden ‎27 jun 1810 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 202 in notitie bij echtgenoot:
"en zijn vrouw Maria van der Heijden, overleden Veghel 28-6-1810."

Akte:
doop-, trouw- en begraafboeken
Veghel
1793-1810
Rooms-Katholiek doopboek 1793-1810
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/register?serviceUrl=/register/start/297/%3Farchiefnummer%3D1457%26inventarisnummer%3D3
Scan 298 van 298
Scannaam: 1457_003_298
"1810"
"junii"
"27 Maria vidua Lamberti van der Heijden"

BHIC: OpenArchives
Overledene Maria N.N.
weduwe van Lambertus van der Heijden
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 27-06-1810
Plaats: Veghel
Bronvermelding Begraven, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 3, blad 298-20
Gemeente: Veghel
Periode: 1793-1810
Religie: Rooms-Katholiek

‎, leeftijd ongeveer 76 jaar
[Gebruikersnotities]
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-331&minr=2378705&miview=ldt
NTI-12063-331 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
331-Fiche 851, blz. 3/4, folio 20, no. 117, pagina 73/
Datering: 1756/1849
Transcriptie:
...
Meggel Lambert van der Heide getrouwt met Hendricus Willem van den Tillar bij deeling 1813 <== DOCHTER
...
de weduwe Lambert Dirks van der Heijde ter togt en 3 kinderen bij versterf 1786 <== WEDUWE IN 1786!
Lambert Dirks
1 kint en 5 kinds kinderen
Elisabet Marten van Doren weduwe Joannes van der Heijden bij koop 22 Januarij 1780 <== OUDERS
Adriaan van den Dollard als man ten erfregt bij testament
Jenneke Jan Teunis van Eert getrouwt met Adriaan Adriaans van den Dollard bij deijlinge 28
December 1765
2 kinderen en 13 kinds kinderen
De weduwe met 6 kinderen van Jan Theunis van Eerdt
III obol I ort veteri
De selve
II denarii veteri
De selve
XV denarii novi III stuivers IIII denarii
Uijt huijs hoff en aengelach voorschreven prout ante folio 18
Item alnoch uijt eenen acker genaemt den Keerselaer ter plaetse voorschreven ontrent 3½ loopensats
una latere Den Heijligen Gheest van Vechel cum suo
Plaatsnaam: St. Oedenrode
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 331

Kinderen:

1.
womanMechtildis Lamberti "Meghel" van der Heijden‏
Geboren ‎6 jan 1759 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Mechtildis van der Heijde
Vader Lambertus Theodori van der Heijde
Moeder Maria Joannis van der Heijde
Getuige Helena van de Voort & Joannes Joannis van der Heijde
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 08-01-1759
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel RK Doop-, trouw- en begraafboek, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 2, blad 53-04
Gemeente: Veghel
Periode: 1751-1792
Religie: Rooms-Katholiek


doop-, trouw- en begraafboeken
Veghel
1751-1792
Trouwen
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/register?serviceUrl=/register/start/53/%3Farchiefnummer%3D1457%26inventarisnummer%3D2
Scan 54 van 565
Scannaam: 1457_002_053
"Anno 1759"
"januarij"
"8 dito Bap e mechtildis filia lamberti theodori van der heijde et maria jois van der heijde coniugum susc joes jois van der heijde et helena van de voorter"

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201700-1810%20H-J%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
08-01-1759 MECHTILDIS
Vader: LAMBERTUS DIRK HEIJDEN, VAN DER
Moeder: MARIA JANSEN HEIJDEN, VAN DER
Gezin: 3330
Getuigen: JOANNES JOANNES VD HEIJDE & HELENA VD VOORT

Zie bevolkingsregister - geboren 6-1-1759 te Veghel.

Gedoopt ‎8 jan 1759 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
Overleden ‎24 jan 1829 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Overledene Mechel van der Heijde
Datum overlijden 24-01-1829
Plaats Veghel
Geslacht Vrouw
Relatie echtgenote van Hendrikus van den Tillaart
Vader Lambertus van der Heijde
Moeder Maria van der Heijde
Bron Overlijdensregister 1829
Toegangsnr. 50
Inv.nr. 8288
Aktenummer 10
Scan 6 van 44
Scannaam: 162-050-8288-1829_006
Aangifte gedaan door twee naburen.
".. oud zeventig jaren ... geboren en wonende te Veghel ... "


BHIC:
Overledene Meghel van der Heijde
overleden op 24-01-1829 te Veghel.
Bron: memorie van successie
Soort registratie: memorie van successie
Plaats: Veghel
Bronvermelding Memories van successie Sint Oedenrode deel 14, inventarisnummer 14, aktenummer 92
Gemeente: Sint-Oedenrode
Page 348 of 484 - SintOedenrode_014_0348
"Megchel van der Heijde"
haren man Hendricus van de n Tillaart ... en hare dochters Elisabeth ... Catharina

‎, leeftijd 70 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.63&minr=12377705&miview=ldt
98
Hendrikus Willem van den Tillaart weduwnaar van Mechel van der Heijden wil zijn goederen verdelen aan zijn kinderen
Catharina gehuwd met Johannes Jan de Jong, wonende te Schijndel en
Elisabeth gehuwd met Dirk van Doorn, wonende te Veghel.
Eerste lot: Land genaamd de Visser in de Knokert sectie A. 789; de helft van een perceel genaamd de lange breeden in de Knokert A. 782; land op het Zondveld E. 1173; land in de Apenhoek F. 693; land sectie F. 763, 764, 765, 766; land in de Willibrordushoek F. 783, 785, 786, 787, 788 en 789, verder aldaar F. 798 t/m 801 laatst genoemd is een huis met aangelegen; land genaamd den Berg F.865 en 866; land in de Keseling op de Kuilen F. 894, 918. 919 (dennebosch); land op Logtenburg F. 1015; land genaamd de Kim F. 952 en land op het Zondveld E. 1454.
Tweede lot: Land genaamd het Bloemengat aan het Silstje D. 29; land D. 38, 39 en op de lage Boekt D. 52, aan de Schopakker D. 288; land D. 1064 en 1152; een huis, schuur, erf, moestuin etc, in het Havelt sectie D. 1220 en land aldaar D. 1218, 1219 en 1221; land D.690; land op Blankenberg C. 424 en land te Erp op het Craanmeer A. 81 en 82.
Datering: 08-11-1838
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7701
Inventarisnummer: 63
Bron: Notarissen
Geografische namen: Veghel

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-331&minr=2378705&miview=ldt
NTI-12063-331 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
331-Fiche 851, blz. 3/4, folio 20, no. 117, pagina 73/
Datering: 1756/1849
Transcriptie:
...
Meggel Lambert van der Heide getrouwt met Hendricus Willem van den Tillar bij deeling 1813
...
de weduwe Lambert Dirks van der Heijde ter togt en 3 kinderen bij versterf 1786
Lambert Dirks van der Heijden bij delinge 15 Januarij 1785
1 kint en 5 kinds kinderen
Elisabet Marten van Doren weduwe Joannes van der Heijden bij koop 22 Januarij 1780
Adriaan van den Dollard als man ten erfregt bij testament
Jenneke Jan Teunis van Eert getrouwt met Adriaan Adriaans van den Dollard bij deijlinge 28
December 1765
2 kinderen en 13 kinds kinderen
De weduwe met 6 kinderen van Jan Theunis van Eerdt
III obol I ort veteri
De selve
II denarii veteri
De selve
XV denarii novi III stuivers IIII denarii
Uijt huijs hoff en aengelach voorschreven prout ante folio 18
Item alnoch uijt eenen acker genaemt den Keerselaer ter plaetse voorschreven ontrent 3½ loopensats
una latere Den Heijligen Gheest van Vechel cum suo
Plaatsnaam: St. Oedenrode
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 331

2.
woman‎Joanna Lamberti van der Heijden‏‎
Gedoopt ‎18 okt 1760 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Joanna van der Heijde
Vader Lambertus Theodori van der Heijde
Moeder Maria Joannis van der Heijde
Getuige Martinus van Doren & Elisabeth Joannis van der Heijde
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 18-10-1760
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel RK Doop-, trouw- en begraafboek, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 2, blad 67-12
Gemeente: Veghel
Periode: 1751-1792
Religie: Rooms-Katholiek


Akte:
doop-, trouw- en begraafboeken
Veghel
1751-1792
Trouwen
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/register?serviceUrl=/register/start/67/%3Farchiefnummer%3D1457%26inventarisnummer%3D2
Scan 68 van 565
Scannaam: 1457_002_067
"Anno 1760"
"octobris"
"18 dito Bap e joanna filia lamberti theodori van der heijde et maria jois van den heijde coniugum susc: martinus van doren et elisabeth jois van hijde"

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201700-1810%20H-J%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
18-10-1760 JOANNA
Vader: LAMBERTUS DIRK HEIJDEN, VAN DER
Moeder: MARIA JANSEN HEIJDEN, VAN DER
Gezin: 3330
Getuigen: MARTINUS V DOREN & ELISABETH JOANNES VD HEIJ

3.
woman‎Theodora Maria Lamberti van der Heijden‏‎
Gedoopt ‎16 aug 1762 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Theodora Maria van der Heijde
Vader Lambertus Theodori van der Heijde
Moeder Maria Joannis van der Heijde
Getuige Paulus van de Vort & Joanna Verhoeven
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 16-08-1762
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel RK Doop-, trouw- en begraafboek, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 2, blad 79-08
Gemeente: Veghel
Periode: 1751-1792
Religie: Rooms-Katholiek


Akte:
doop-, trouw- en begraafboeken
Veghel
1751-1792
Trouwen
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/register?serviceUrl=/register/start/79/%3Farchiefnummer%3D1457%26inventarisnummer%3D2
Scan 80 van 565
Scannaam: 1457_002_079
"Anno 1762"
"augusti"
"16 dito Bap e theodora maria filia lamberti theodori van der heijde et maria jois van der heijde coniugum susc. paulus vande vort et joanna verhoeven"

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201700-1810%20H-J%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
16-08-1762 THEODORA MARIA
Vader: LAMBERTUS DIRK HEIJDEN, VAN DER
Moeder: MARIA JANSEN HEIJDEN, VAN DER
Gezin: 3330
Getuigen: PAULUS VD VORST & JOANNA VERHOEVEN

4.
womanJohanna Lamberti van der Heijden‏
Gedoopt ‎5 feb 1764 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Geboren voor 1783-20=1763

Zie huwelijk: geboren te Veghel

Zie overlijden:
Vader Lambert van der Heijden
Moeder Maria van der Heijden
Geboren rond 1823-60=1763

doopgetuigen:
Lambertus: Lambertus van der hijden et adriana van der hijden
Maria: Lambertus vander Heijden et Henrica Lamberti vander Heijden
Adrianus: Lambertus van der heijden, et adriana van der heijden
Joanna: Adriana van der Rijdt & Nicolaus Versteden

BHIC: OpenArchives
Dopeling Joanna van der Heijde
Vader Lambertus Theodori van der Heijde
Moeder Maria Joannis van der Heijde
Getuige Maria Hupenaers & Joannes van Doren
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 05-02-1764
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel RK Doop-, trouw- en begraafboek, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 2, blad 87-13
Gemeente: Veghel
Periode: 1751-1792
Religie: Rooms-Katholiek


Akte:
doop-, trouw- en begraafboeken
Veghel
1751-1792
Trouwen
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/register?serviceUrl=/register/start/87/%3Farchiefnummer%3D1457%26inventarisnummer%3D2
Scan 88 van 565
Scannaam: 1457_002_087
"Anno 1764"
"5 febr Bap e Joanna filia lamberti theodori van der heijde et maria jois van der heijde coniugum susc jois van doren et maria ?????????"

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201700-1810%20H-J%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
05-02-1764 JOANNES <====== naam incorrect zie akte
Vader: LAMBERTUS DIRK HEIJDEN, VAN DER
Moeder: MARIA JANSEN HEIJDEN, VAN DER
Gezin: 3330
Getuigen: JOANNES V DOREN & MARIA HUPENAERS

Niet gevonden in index BHIC (Sep2021).

Overleden ‎10 jan 1823 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Overledene Johanna van der Heijden
Datum overlijden 10-01-1823
Plaats Sint-Oedenrode
Geslacht Vrouw
Relatie weduwe van Martinus van den Berk
Vader Lambert van der Heijden
Moeder Maria van der Heijden
Bron Overlijdensregister 1823
Toegangsnr. 50
Inv.nr. 5593
Aktenummer 6
Diversen Eerder weduwe van Hendrikus van der Heijden
Scan 4 van 38
Scannaam: 117-050-5593-1823_004
"... spinster oud zestig jaren geboren te Veghel ...."
Aangifte door twee naburen.


BHIC:
Overledene Johanna van der Heijden
overleden op 10-01-1823 te Sint-Oedenrode.
Bron: memorie van successie
Soort registratie: memorie van successie
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Memories van successie Sint Oedenrode deel 6, inventarisnummer 6, aktenummer 31
Gemeente: Sint-Oedenrode
Page 56 of 456 - SintOedenrode_006_0056
- Antonij daglonder
- Lambert bouwman Veghel
- Adriaan bouwmanknegt(?) St.O.
- Maria landbouwster Schijndel
- Petronella van den Berk spinster St.O.
- Willem van de heijden landbouwer Veghel als voogd over:
- Hendrikus van den Berk minderjarige zoon van Martinus van den Berk
Dat Johanna van der Heijden verder weduwe van Hendrikus vander Heijden en laatst weduwe van Martinus van den Berk van broep spinster op den ...

‎, leeftijd ongeveer 58 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.22&minr=12137257&miview=ldt
5
Johanna Lambert van der Heijden eerst weduwe van Hendrikus Lambertus van der Heijden en thans weduwe van Martinus van den Berk,
landbouwer te Eerde onder Sint Oedenrode.
Ze wil tot voogd laten benoemen over haar minderjarige zoon Hendrikus uit genoemd tweede huwelijk de persoon Willem Antonij van der Heijden.
Datering: 08-01-1823
Soort akte: Voogdij
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7701
Inventarisnummer: 22
Bron: Notarissen
Geografische namen: Veghel

5.
man‎Theodorus Lamberti van der Heijden‏‎
Gedoopt ‎4 okt 1765 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Dopeling Theodorus van der Hijden Dirk
Vader Lambertus Theodori van der Hijden
Moeder Maria Joannis van der Hijden
Getuige Maria Joannis van Schaijik
Diversen: Vrouw van Joannes van den Heuvel
Getuige Antonius Joannis van der Hijden
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 04-10-1765
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel RK Doop-, trouw- en begraafboek, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 2, blad 99-05
Gemeente: Veghel
Periode: 1751-1792
Religie: Rooms-Katholiek


Akte:
doop-, trouw- en begraafboeken
Veghel
1751-1792
Trouwen
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/register?serviceUrl=/register/start/101/%3Farchiefnummer%3D1457%26inventarisnummer%3D2
Scan 102 van 565
Scannaam: 1457_002_099
"Anno 1765"
"october"
"4 baptizatus est Theodorus vulgo Dirk filius Lamberti Theodori van der Hijden et Maria Joannis van der Hijden conjugum suscep Antonius Jois van der Hijden et Maria jois van Schaijck uxor jois van den heuvel"

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201700-1810%20H-J%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
04-10-1765 THEODORUS
Vader: LAMBERTUS DIRK HEIJDEN, VAN DER
Moeder: MARIA JANSEN HEIJDEN, VAN DER
Gezin: 3330
Getuigen: ANTONIUS VD HEIJDEN & MARIA JOANNES V SCHAYCK

6.
woman‎Anna Lamberti van der Heijden‏‎
Gedoopt ‎10 apr 1767 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Anna van der Heijden
Vader Lambertus Theodori van der Heijden
Moeder Maria Joannis van der Heijden
Getuige Anna Maria Joannis van Doren & Adrianus Lamberti van de Ven
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 10-04-1767
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel RK Doop-, trouw- en begraafboek, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 2, blad 120-03
Gemeente: Veghel
Periode: 1751-1792
Religie: Rooms-Katholiek


Akte:
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/register?serviceUrl=/register/start/123/%3Farchiefnummer%3D1457%26inventarisnummer%3D2
doop-, trouw- en begraafboeken
Veghel
1751-1792
Trouwen
Scan 124 van 565
Scannaam: 1457_002_120
"Anno 1767"
"aprilis"
"10 baptizata est anna filia Lamberti Theodori van der heijden et maria joannis van der heijden conjugum suscep adrianus lamberti van de ven et anna maria joannis van doren"

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201700-1810%20H-J%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
10-04-1767 ANNA
Vader: LAMBERTUS DIRK HEIJDEN, VAN DER
Moeder: MARIA JANSEN HEIJDEN, VAN DER
Gezin: 3330
Getuigen: ADRIANUS LAMBERTI VD VEN & ANNA MARIA JOANNES V DORE

7.
manLambertus Lamberti van der Heijden‏
Gedoopt ‎5 apr 1770 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Lambertus van der Heijden
Vader Lambertus van der Heijden
Moeder Maria Joannis van der Heijden
Getuige Joannes van de Hintel & Catharina Antonii van der Heijden
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 05-04-1770
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel RK Doop-, trouw- en begraafboek, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 2, blad 165-01
Gemeente: Veghel
Periode: 1751-1792
Religie: Rooms-Katholiek


Akte:
doop-, trouw- en begraafboeken
Veghel
1751-1792
Trouwen
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/register?serviceUrl=/register/start/168/%3Farchiefnummer%3D1457%26inventarisnummer%3D2
Scan 169 van 565
Scannaam: 1457_002_165
"Anno 1770"
"Aprilis 5 baptizatus est Lambertus filius Lamberti van der heijden et maria joannis van der heijden conjugum suscep joannes van de hintel et catharina antonii van der heijden"

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201700-1810%20H-J%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
05-04-1770 LAMBERTUS
Vader: LAMBERTUS DIRK HEIJDEN, VAN DER
Moeder: MARIA JANSEN HEIJDEN, VAN DER
Gezin: 3330
Getuigen: JOANNES VD HINTEL(?) & CATHARINA ANTONI VD HEI

Overleden ‎15 dec 1825 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Overledene Lambertus van der Heijden
Datum overlijden15-12-1825
Plaats Veghel
Geslacht Man
Relatie weduwnaar van Cornelia Franciscus de Lorsie
Vader Lambertus van der Heijden
Moeder Maria van der Heijden
Bron Overlijdensregister 1825
Toegangsnr. 50
Inv.nr. 8288
Aktenummer 67


BHIC:
Overledene Lambert van der Heijden
overleden op 15-12-1825 te Veghel.
Bron: memorie van successie
Soort registratie: memorie van successie
Plaats: Veghel
Bronvermelding Memories van successie Sint Oedenrode deel 10, inventarisnummer 10, aktenummer 137
Gemeente: Sint-Oedenrode
Page 223 of 292 - SintOedenrode_010_0223
"weduwaar van Cornelia de Longe"

‎, leeftijd ongeveer 55 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Knokert%20aan%20de%20Hei/Knokert%20aan%20de%20Hei%20percelen.pdf
KNOKERT AAN DE HEI
Page 47
Perceel nr. 19 en 20
Marten Lambers van Doorn Koop op 14-1-1736 VP-1722, fol. 42 en fol. 268; R77, fol. 16v
Anneken Jan Doncquers, weduwe van Marten van Doorn voor het vruchtgebruik en haar 7 kinderen en 3 kleinkinderen voor het erfrecht Vererving 1753-1761 VP-1753, fol. 125v
Elisabet Marten van Doorn, weduwe van Johannis Janse van der Heijden voor het vruchtgebruik, en haar kinderen Jan, Maria, Tony en Lambert voor het erfrecht Deling op 15-6-1766 VP-1761, fol. 133 en fol. 309
De kinderen van Elisabet Marten van Doorn, weduwe van Johannis Janse van der Heijden Vererving in 1777-1785 VP-1777, fol. 330
Lambert Dirx van der Heijden, getrouwd met Maria, dochter van Johannis Janse van der Heijden Deling op 15-1-1785 R109, fol. 136v; VP-1777, fol. 142 en fol. 330
Maria Johan van der Heijden, weduwe van Lambert Dirx van der Heijden, voor het vruchtgebruik, en haar kinderen Mechel, Johanna en Lambertus, voor het erfrecht Vererving 1785-1792; vermeld in 1792 Maatboek 1792, nr: 695 (deel van 727)
De weduwe van Lambert van der Heijden Vermeld in 1810 Maatboek 1810, nr: 695 (deel van 727)
Lambert Lamberts van der Heijden Verwerving 1810-1820 Maatboek 1810, nr: 695 (deel van 727)
De kinderen van Lambert van der Heijden (op de Haven) Vermeld in 1832 Kadaster 1832

8.
woman‎Joanna Maria Lamberti van der Heijden‏‎
Gedoopt ‎8 okt 1771 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Joanna Maria van der Hijden
Vader Lambertus Theodori van der Hijden
Moeder Maria Joannis van der Hijden
Getuige Petrus Dirix & Megtildis Petri Smits
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 08-10-1771
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel RK Doop-, trouw- en begraafboek, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 2, blad 179-03
Gemeente: Veghel
Periode: 1751-1792
Religie: Rooms-Katholiek


doop-, trouw- en begraafboeken
Veghel
1751-1792
Trouwen
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/register?serviceUrl=/register/start/182/%3Farchiefnummer%3D1457%26inventarisnummer%3D2
Scan 183 van 565
Scannaam: 1457_002_179
"anno 1771"
"october"
"8 baptizata est joanna maria filia lamberti theodori van der heijden et maria joannis van der heijden conjugum sus: petrus dirix et megtildis petri smits"

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201700-1810%20H-J%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
08-10-1771 JOANNA MARIA
Vader: LAMBERTUS DIRK HEIJDEN, VAN DER
Moeder: MARIA JANSEN HEIJDEN, VAN DER
Gezin: 3330
Getuigen: PETRUS DIRIX & MEGTILDIS PETRI SMITS


Voor meer informatie: bertho@derikx.com