man‎Tijs Jan Tijssen van den Hurck‏‎
Overleden ‎6 aug 1672 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Testament akte 288 van 14-09-1661.
Akte 44 van 11-03-1680: "Jacob Tijssen, namens zijn moeder Cathalijn weduwe van Tijs Jan Tijsen".

BHIC: OpenArchives
Overledene Matthias Joannis Matthiae
Geslacht m
Datum overlijden 06-08-1672
Plaats overlijden Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 293-09


Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
269 06-08-1672 Matthias Joannis Matthia Senex et bonus, m.s. Oud en goed, gesterkt door de sacramenten

Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
R156, fol. 88 08-08-1672 Tijs Jan Tijssen aen de Heij Laet achter vrouw ende kinderen

[Gebruikersnotities]
MOGELIJK ERFDELING VAN ZIJN BROER JAN.

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.46&minr=14000155&miview=ldt
... Thijs Jan Thijssen en Peter Martens en Tonis Henrick Janssen als voogden over de minderjarige kinderen van Jan Jan Tijssen, verwekt bij zijn vrouw Mar(garita) dochter van Marten Peter Elens....
10-10-1639

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.46&minr=14000154&miview=ldt
235 Thijs Jan Thijssen voor zichzelf, Peeter Martens en Anthonis Henricx als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Jan Jan Thijssen, verwekt bij zijn vrouw Margrita dochter van Marten Peeter Deenen
10-10-1639

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.46&minr=14000134&miview=ldt
215
Catelijn dochter van Jan Roeloffsen en vrouw van Thijs Jan Thijssen <===
heeft vernaarderd twee delen in een 'huijs, hoff, hoffstadt met allen sijn toebeoorten ende gerechticheden daer aff dependerende', gelegen op Ham, groot ontrent 6 loopensaets, zoals Peeter Roeloffs op 08-02-1644 heeft verkocht aan Dierck Melissen enLenaerdt Jacopssen.
Getuigen: Marten Donckers en Gerit Handrix, schepenen
Datering: 03-01-1645
Pagina: 370
Soort akte: Vernadering
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 46
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

NOG EEN CATHALYN JAN ROLOFFS

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.50&minr=14288742&miview=ldt
38 Jan Jan Joosten als man van Cathalyn Jan Roloffs heeft verkocht, opgedragen en ovegegeven ....
08-07-1650

TESTAMENT
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.1&minr=11828985&miview=ldt
288
Matthijs Jan Thijssen en Cathalijna Jan Rolloffs maken hun testament waarin ze aan hun 6 kinderen, welke nog ongetrouwd zijn en aan hun getrouwde dochter Willemken in huwelijk met Claes Jacops van Uden die ook nog geen uitzet heeft mee gekregen. De7 kinderen krijgen nog een uitzet zoals ook dochter Methken getrouwd met Thonis Handrick Lamberts wel heeft gehad.
Datering: 14-09-1661
Pagina: 304
Soort akte: Testament
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7701
Inventarisnummer: 1
Bron: Notarissen
Geografische namen: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.64&minr=16097735&miview=ldt
44
Jacob Tijssen, namens zijn moeder Cathalijn weduwe van Tijs Jan Tijsen, <====
verpacht aan Dirck Jansen van Lieshoudt 'een huijs, hoff ende aengelegen lant', groot 15 loopense, gelegen aen de Heij genaamd Hennenbergh, zoals Jan Tijssen tot nu toe in gebruik had. 'Uijtgereserveert drie stucken gelegen op den Krekelshoff, nogh een heijhorst in de Reijt gelkegen, alnogh drie stucken teullants gelege neffens erve de weduwe van Aert Reijnders, d'ander seijden den pagter selffs'. Het goed is onder andere belast met een ballinghchijns van 4 gulden en 1 stuiver. Met de voorwaarden.
Getuigen: Wouter van der Santvort en Jan van Helvert, schepenen
Datering: 11-03-1680
Pagina: 60-61
Soort akte: Verpachting
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 64
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.57&minr=15816762&miview=ldt
88
'Erfscheijdinge ende deijling tusschen
Jan, Jacob ende Jan Thyssen,
Teunis hendrick Lamberts als man en momboir van Mechtelt Thijssen,
Claes Jacobs als in huwelijck gehadt hebbende Willemken Thijssen, geassisteert met Jan Thijssen en Jan Claessen van Uden, als momboiren over syne kinderen,
Ariaen Ariaens van Vugt als man ende momboir van Heilken Thijssen,
Lambert Meeuwissen als in huwelijck gehadt hebbende Teunisken Tijssen, ende
Aart Jacobs als man ende momboir van Jenneken Tijssen,
alle kinderen ende erfgenaemen van Thijs Jan Thijssen, verweckt bij Catalijn Jan Roelofs Olislagers,
ende dat van de goederen haerder voorschreven ouders'.
Jacob Tijssen krijgt toebedeeld 'het huijs, hoff, boomgaert, gelegen aen de Heij' <===== (1)
* e.z.: de weduwe van Aart Reijnders
* a.z.: de condividenten en Peter Driessen cum ceteris
* e.e.: de Straat
* a.e.: de loop
Ook 'eenen acker lants', groot 5 loopens, gelegen aan de Heij
* e.z.: de weduwe van Aart Reijnders
* a.z.: de erfgenamen van Claes Gerits van Soest
* e.e.: de gemeinte
* a.e.: de weduwe van Aert Reijndes cum suis
Ook 'eenen halven hoijcamp genaemt Proostcamp, groot eenen halven buunder', gelegen aant Hintelt, 'volgens de afpaeling de condividenten te wegen'
* e.z.: het goed van Marten Jan Tyssen
* a.z.: Dries Lamberts van den Boogaert
* e.e.: de gemeinte
* a.e.: de condividenten
Ook 'een seste gedeelte hoijwas genaemt Lambert Aarts beent, groot twee karren hoijwas', gelegen agter Ham, neffens de condividenten en anderen, hooiende met Huijbert Aarts, Teunis Hendrick Lamberts en Hendrick Jan Hendricks cum suis, rijdende met de erfgenamen van Gielen Donckers.

Jan Tijssen den Oude krijgt toebedeeld 'de schuur gelegen aen de Heij bij het huijs vermelt int eerste lot'. <===== (2)
Ook 'drie stucken teulant gelegen aant Heij Ackers Hecken', groot ontrent 2 1/2 loopens
* e.z.,: de erfgenamen van Claes Gerrits van Zoest
* a.z.: de condividenten
* e.e.: de gemeinte

Vervolg:

* a.e.: de weduwe van Aart Reijnders
Ook 'een weijvelt genaemt de Rijt', groot 4 loopens, gelegen aen de Heij
* e,z,: het goed van de weduwe vam Aart Reijnders
* a.z.: Teunis Peters
* e.e.: de loop
* a.e.: de condividenten en anderen
ook 'het lant met den boogaert genaemt Suurmonts Kamp, gelegen aen de Heij', groot 5 loopens
* e.z.: het eerste lot
* a.z.: Peter Driessen cum suis
* e.e.: de loop
* a.e.: de gemeinte
Ook 'het nieuwe lant, groot ontrent twee loopens', gelegen aen de Heij
* e.z.: de condividenten
* a.z. en e.e.: de gemeinte
* a.e.: Peter Hendrick Rutten cum suis
Ook 'een hoijveltie genaemt den Proostkamp, gelijck het gepaalt is, groot eenen halven buunder'
* e.z.: het eerste lot
* a.z.: Dries Lamberts
* e.e.: Huijgembos
* a.e.: Marten Jan Thijssen
Ook 'een vierde part hoijvelts, gelegen in Lambert Aarts Beemt agter Ham, hoijende ende reijende ende gelegen gelijck int eerste lot is vermelt'.
Ook 100 gulden die wordt betaald uit het lot van Claes Jacobs.
Dit lot is belast met een cijns van 2 1/2 oort te betalen uit het voorschreven nieuw lant.

Claes Jacobs van Uden, getrouwd geweest met Willemke Tijssen krijgt toebedeeld <===== (3)
'het huijs op Ham met de schuur ende aengelegen landerien', groot 4 1/2 loopens, gelegen op Ham
* e.z.: de gemeine straat
* a.z.: de condividenten
* e.e.: Hendrick Gielen Donckers
* a.e.: Jan Dielis cum suis
Ook 'eenen eijckenboom staande op de steeg'.
Dit lot is belast met:
* een cijns van 3 gulden aan den heer Donder als rentmeester
* een cijns van 2 gulden en 2 stuivers aan het groot gasthuijs tos 's Hertogenbosch
* een cijns van 2 stuivers en 1 oort 'in drie perceelen' aan de heer van Helmond
Dit lot moet 25 gulden betalen aan het vierde lot, en 25 gulden aan het vijfde lot.

Ariaen Ariens van Boermans als man van Heilken Tijssen krijgt toebedeeld <===== (4)
'twee deelen teulants', groot int geheel 4 loopens, gelegen op Ham

Vervolg 2:

* e.z.: het goed van Hendrick Gielems emn de condividenten
* a.z.: de gemeine steeg
* e.e.: Hendrick Gielens
* a.e.: de condividenten
Ook 'een hoijbeemt genaemt Willem Thomas Beemt, groot ontrent drie karren hoij, gelegen agter Ham, hoijende met Nelis Arien Boermans, reijende met de erfgenaemen van Lenart Penninx'
* e.z.: Huijbert Aarts en de erfgenamen van Jan Thijs Daendels cum suis
* e.e.: de erfgenamen van Gielen Donckers
* a.e.: Lambert Jan Dircks cum suis
Dit lot krijgt 25 gulden van het derde lot.

Lambert Meeuwis als man van Teunisken Tijssen krijgt toebedeeld <===== (5)
'een stuck lants, het derde part inHendrick Deenen acker, soo ende gelijck het afgepaelt is', groot ontrent 1 1/2 loopens, gelegen op Ham
* e.z., a.z. en e.e.: de condividenten
* a.e.: de steeg
Ook 'eenen acker teulants', groot 2 loopens, gelegen in de Langveltse thiende
* e.z.: Huijbert Aarts
* a.z.: de steeg
* e.e.: Arien Jan Tijss Deenen
* a.e.: de condividenten
Ook 'een stuck teulants' gekomen van Hendrick Ariens en Huijbert Aarts
* e.z. en a.z.: de condividenten
* e.e.: Hendrick Gielens
* a.e.: Huijbert Aarts
Ook 'een buunder hoijvelts gelegen aen de Watersteeg'
* e.z.: het goed van Peter Roelofs cum suis
* a.z.: mevrou van Erp
* e.e.: Dielis Willems cum suis
* a.e.: Frens Peters cum suis
Dit lot krijgt 25 gulden van het derde lot.

Aart Jacobs als man van Jenneken Tijssen krijgt toebedeeld <===== (6)
'een huijs met de schop en het vierde part van de est ende oven met den horst, gelegen aent Beuckelaer'
* e.z.: Arien Goossens
* a.z.: de condividenten, 'tot de gestelde paelen'
'Ende sal dit lot de wech moeten houden'.
Ook 'het kerc streeptie daer neffens gelegen'.
Ook 'twee stucken teulants gelegen op den Voorsten Acker', groot 1 1/2 loopens
* e.z.: het goed van Arien Goossens
* a.z.: Lambert Zimons
* e.e.: Jan Jansen
* a.e.: de condivident

Datering: 11-01-1681
Pagina: 158-166
Soort akte: Deling
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 57
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.57&minr=15816959&miview=ldt
88a [VERVOLG AKTE] Ook 'drie stucken teulants met de Middelcamp, groot ontrent twee loopens'
* e.z.: het Staartgat
* a.z.: de condividenten
* e.e.: Aart Aarts
* a.e.: Lambert Zimens
Ook een Achterste Binnencamp met een deel in de Voorste Binnencamp, soo als het is afgepaelt, groot ontrent vier loopens', gelegen int Beuckelaer
* e.z.: Arien Goossens
* a.z.: Hendrick Jan Hendricks
* e.e.: de condividenten
* a.e.: Arien Daendels van de Donck
Ook 'drie peceelen Buunder heij, sijnde het eerste perceel, het vierde part in Roeffen Camp, reijende met Hendrick Martens cum suis, gelegen in de Buundersen Hoeck, groot ontrent eenen halven buunder'
* e.z.: Lambert Simons cum suis
* a.z.: de erfgenamen van Willem Hendrick Jan Claes
* e.e.: de erfgenamen van Aart Aarts cum suis
* a.e.: de gemeinte
Ook 'het tweede perceel gelegen in de Heijtse Buunders, groot ontrent eenen buunder'
* e.z.: de erfgenamen van Hendrick Goorts
* a.z.: Hendrick Zegers
* e.e.: Willem Peter Teunis cum suis
* a.e.: het Poejervelt
Ook 'het derde perceel gelegen in de Heijtse Buunders, reyende met de weduwe Aart
* e.z.: de weduwe van Dirck Martens
* a.z.: Sint Aagtbuunders
* e.e.: Jan Daendels cum suis
* a.z.: de Weijhoeff
Dit lot is belast met:
* een cijns van 3 gulden en 15 stuivers aan den heer van Deursen als rentmeester
* een cijns van 35 stuivers 'aen de arme taeffel van Vechel'

Teunis Hendrick Lamberts, getrouwd met Megtelt Tijsen krijgt toebedeeld <===== (7)
'een hofplaets tot de kerckpat toe', gelegen aent Beuckelaer, 'ende gelijk het neffens de weg is afgepaalt'
* e.z.: Jan Jan Tijssen
* a.z.: de weg
* a.e.: de gemeinte
Ook 'het driesken agter het Kerck streeptie daer aen gelegen'
* e.z.: Jan Jan Tijssen
* e.e.: de condividenten
Ook 'het Helberts velt', groot 1 1/2 loopens
* e.z.: Aart Jan Ariens
* a.z.: de kinderen van Gerrit Gerrits
* e.e.: deselven
* a.e.: Jan Jan Tijssen

Vervolg:

Ook 'twee stucken teulants', groot 1 1/2 loopens, gelegen aant Beuckelaer op den Agtersten Acker'
* e.z.: Jan Jan Tijssen
* a.z.: de condividenten
* e.e.: de erfgenamen van Aart Aarts
* a.e.: Jan Jan Tijssen
Ook 135 gulden te betalen door Hendrick Daendels en Peter Arien Goossens.
Ook 'het Voorste Binnekamptie, soo groot ende klein het is afgepaelt, gelegen in de Buundersen Hoeck'
* e.z.: Arien Goossens
* a.z.: Jan Jan Tijssen cum suis
* e.e.: de condividenten
* a.e.: 'de arme taeffel van Den Bosch'
Ook 'een hoijveltie genaemt Roeven Hoecksken', groot ontrent 1 1/2 loopens
* e.z. en a.z.: de condividenten
* e.e.: Jan Jan Tijssen cum suis
Ook 'een vierde part in een est ende oven staende op het sesde lot'.
Ook 'het Stert gat'.

Jan Tijssen de Jonge krijgt toebedeeld <===== (8)
'een stuck teulants, groot twee loopens', gelegen op Krekelshof'
* e.z.: Marten Jan Tijssen
* a.z.: de condividenten met de weduwe van Aart Reijnders
* e.e.: de gemeint
* a.e.: de condividenten
Ook 'een stuck teulants genaemt de Schoppe streep', groot ontrent 40 roejen
* e.z.: Marten Jan Tijssen
* a.z.: Teunis Hendrick Lamberts
* e.e.: de weduwe van Michiel Gijsberts
* a.e.: St. Teunis acker
Ook 200 gulden en nog eens 50 gulden 'staende tot laste de gemeint van Vechel'.
Ook 'eenen hoijbeemt', groot 3 karren hoijwas, rijdende met de erfgenamen van Jan Aarts cum suis, hooiende met Peter Driessen cum suis
* e.z.: seigneur Bruijssem
* a.z.: de erfgenamen van Jan Aarts cum suis
* e.e.: de gemeine Aa
* a.e.: Joncker Gerwen cum suis
Ook 'een perceel hoijwas genaemt den Knoocker, gelegen in de Heijtse Buunders, groot ontrent een vierendeel buunders'
* e.z.: de erfgenamen van Aart Ariens
* a.z.: Jan Tijssen cum suis
* e.e.: Aart Goorts
* a.e.: Geerling Hendricks
Dit lot krijgt 30 gulden van het lot van Claes Jacobs.


Vervolg 2:

Bijschrift: deze 30 gulden is betaald door het derde lot.
Getuigen: Wouter van der Santvort, Jan van Helvert en Aert Gorts


Datering:

11-01-1681


Pagina:

158-166


Soort akte:

Deling


Plaats:

Veghel


Toegangsnummer:

7700


Inventarisnummer:

57


Bron:

Schepenbanken


Geografische namen:

• Veghel

Gehuwd (religieus) ‎1627 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Bruidegom Mathias Joannis
Woonplaats Veghel
Bruid Catharina Joannis
Woonplaats Uden
Datum ondertrouw 1627
Plaats ondertrouw Uden
Religie Rooms-Katholiek
Bron Rooms-Katholiek trouwboek 1606-1627
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 25
Folio/pagina 221-03
Scan 221 van 222
Scannaam: 1892-099-220A


BHIC:
Bruidegom Mathias Joannis
Woonplaats Veghel
Bruid Catharina Joannis
Woonplaats Uden
Datum ondertrouw 1627
Plaats ondertrouw Veghel
Datum proclamatie 1627
Plaats proclamatie Uden
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 186-02

(ongeveer 45 jaar gehuwd) met:

womanCatharina Joannes Roelofs Olieslagers‏
Overleden ‎5 nov 1680 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 44 van 11-03-1680: "Jacob Tijssen, namens zijn moeder Cathalijn weduwe van Tijs Jan Tijsen".
Erfdeling op 11-01-1681.

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
277 05-11-1680 Catharina Matthia Vidua, vetula, obyt m.s. Weduwe, bejaarde vrouw, gesterkt door de sacramenten

Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 346 05-11-1680 Leijn Jan Thijssen weduwe Laet agter kinderen

BHIC: OpenArchives
Overledene Catharina Matthiae
overleden op 05-11-1680 te Veghel.
Diversen: oude vrouw
weduwe van N.N. N.N.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 309-22
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.46&minr=14000010&miview=ldt
91
Aert Wouter Reijnen als man van Jenneken dochter van Jan Roelofs, ten behoeve van de minderjarigen kinderen verwekt bij deze Jenneken,
Thijs Jan Thijssen als man van Lijntken, <====
Peeter Willems als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Henrick Henricx, verwekt bij zijn vrouw Tonisken,
Roef Segers als man van Alken, en
Dirick Tonissen als man van Lijsken,
allen kinderen en erfgnamen van Jan Roeloffs Olieslaeger, verwekt bij Heijlken dochter van Meus Janssen,
hebben het goed gedeeld dat zij erfden van wijlen hun ouders.
Aert Wouter Reijnen, ten behoeve van de minderjarigen, krijgt toebedeeld een 'huijs, hof, bomgaert met het aengelegen lant', gelegen op Ham, groot ontrent 5 lopensaet, 'met de poterije ende gerechticheijt daer toebehoorende'
....

....
Datering: 03-01-1641
Pagina: 153-164
Soort akte: Deling
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 46
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

Kinderen:

1.
woman‎Maria Thijssen van den Hurck‏‎
Gedoopt ‎8 dec 1627 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Kind Maria Tijssen
Geslacht Vrouw
Datum doop 08-12-1627
Plaats doop Veghel
Datum geboorte 08-12-1627
Vader Thijs Jan Tijssen
Moeder Catelijn NN <========== Wijkt af - echter in aktes wordt moet ook genoemd als Cateljn. zie notite bij moeder.
Getuige Catelijn Lamberts
Getuige Vreijns Jacobs
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1626-1651
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Religie RK
Diversen Get:1 ex Erp. Get:3 ex Nistelrode.


http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20I-M%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
08-12-1627 MARIA
Vader: MATHIAS JOANNES MATHIAS
Moeder: CATHARINA JOANNES
Gezin: 812
Getuigen: VREIJNS JACOBS - ERP & CATELIJN LAMBERTS-NISTELR

https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Maria Mathijs van den Hurk??
Geboren ?8 dec 1627 Veghel
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1909
Rooms Katholieke Veghel
Dopen 1606-1700, 1806-180...6-1700 Begraven 1606-1700
Image 128 of 693
8 december 1627

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QJ-MS6B?cc=2037960&wc=SM4C-16D%3A1292676104%2C346316301%2C346806701
: 22 August 2014), Rooms Katholiek > Veghel > Dopen 1606-1700, 1806-1807, 1701-1765 Trouwen 1606-1700 Begraven 1606-1700 > image 128 of 693; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Rechts onder: 8 - Kind is Johannes - Moeder is Catelijn
Volgende pagina: 8 - Kind is Maria - Moeder is Catelijn - Vader lijkt op Thijs Jan ?????

2.
man‎Joannes Thijssen van den Hurck‏‎
Gedoopt ‎2 jan 1630 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Jan Tijssen
Geslacht Man
Datum doop 02-01-1630
Plaats doop Veghel
Vader Tijs Jan Tijssen
Moeder Lijntken NN
Getuige Marten Meussen
Getuige Lijsken Dircx
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1626-1651
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Religie RK


http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20I-M%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
02-01-1630 JAN
Vader: MATHIAS JOANNES MATHIAS
Moeder: CATHARINA JOANNES
Gezin: 812
Getuigen: MARTEN MEUSSEN LIJSKEN DIRCX

https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Joannes Mathias van den Hurk, zoon van Mathias Joannes Mathias van den Hurk en Catharina Joannes Roelof Olijslagers?.
Geboren 2 jan 1630 Veghel
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1909
Rooms Katholieke Veghel
Dopen 1606-1700, 1806-180...6-1700 Begraven 1606-1700
Image 138 of 693
2 januari 1630

3.
womanMechtildis Thijssen van den Hurck‏
Gedoopt ‎8 jan 1632 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20I-M%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
08-01-1632 MECHTILDIS
Vader: MATHIAS JOANNES MATHIAS
Moeder: CATHARINA JOANNES
Gezin: 812
Getuigen: ARNOLDUS WALTERI - UDEN & MARGARITA DIONISI

https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Mechtilids Mathias van den Hurk
Geboren 8 jan 1632 Veghel
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1909
Rooms Katholieke Veghel
Dopen 1606-1700, 1806-180...6-1700 Begraven 1606-1700
Image 148 of 693
8 januari 1632

Akte:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QJ-MS4K?cc=2037960&wc=SM4C-16D%3A1292676104%2C346316301%2C346806701
: 22 August 2014), Rooms Katholiek > Veghel > Dopen 1606-1700, 1806-1807, 1701-1765 Trouwen 1606-1700 Begraven 1606-1700 > image 148 of 693; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
"8 Mechtildis - Mathias Jois matthia - Catharina - Arnoldus Walteri gederivis(?) - Margarita Dionijsij"

BHIC: OpenArchives
Dopeling Mettildis Mathiae Joannis Matthiae
Vader Mathias Joannis Matthiae
Moeder Catharina N.N.
Getuige Arnoldus Walteri
Diversen: uit Uden
Getuige Margarita Dionijsii
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 08-01-1632
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 56-04
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


4.
manJacobus Thijssen van den Hurck‏
Gedoopt ‎12 mrt 1634 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20I-M%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
12-03-1634 JACOBUS
Vader: MATHIAS JOANNES MATHIAS
Moeder: CATHARINA JOANNES
Gezin: 812
Getuigen: BARTHOLOMEUS SEBASTIANI & MECHTILDIS ANlTONI

https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Jacobus Mathias van den Hurk
Geboren 12 mrt 1634 Veghel
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1909
Rooms Katholieke Veghel
Dopen 1606-1700, 1806-180...6-1700 Begraven 1606-1700
Image 158 of 693
12 maart 1634

Akte:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QJ-MSQX?cc=2037960&wc=SM4C-16D%3A1292676104%2C346316301%2C346806701
: 22 August 2014), Rooms Katholiek > Veghel > Dopen 1606-1700, 1806-1807, 1701-1765 Trouwen 1606-1700 Begraven 1606-1700 > image 158 of 693; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
"12 Jacobus - mathias jois mathie - Catharina - Bartholomeus S(?)ebastiani ?????? - Mechtildis Antonij"

BHIC: OpenArchives
Dopeling Jacobus Mathiae Joannis Mathiae
Vader Mathias Joannis Mathiae
Moeder Catharina N.N.
Getuige Bartholomaeus Sebastiani Fanen & Mechtildis Antonii
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 12-03-1634
Plaats: Veghel
Bronvermelding
RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 76-01
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎6 feb 1702 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Overledene Jacobus Mathiae van den Heurck
overleden op 06-02-1702 te Veghel.
Diversen: plotseling overleden
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel trouw-begraafboek 1700-1750, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 1, blad 362-15
Gemeente: Veghel
Periode: 1700-1750
Religie: Rooms-Katholiek


BHIC: OpenArchives
Overledene Jacob Tijssen van den Hurck
overleden op 10-02-1702 te Veghel.
Diversen: laat na sijn vrouw; woonachtig tot Uden
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel overlijdens, archiefnummer 1457, inventarisnummer 42, blad 398-10
Gemeente: Veghel
Periode: 1700-1704


Overleden in Veghel schepenen (1700-1707).doc
R69, fol. 398 10-2-1702 Jacob Tijssen van den Hurck tot Uden woonagtig laat nae sijn vrou

https://proxy.archieven.nl/235/DBEB88EF653D463282E692583ACCE38A
7700.69 Index schepenprotocol Veghel (7700.69)
238 'Leijste der dooden van de maanden januarij, februarij en maart 1702.
10-2-1702
Jacob Tijssen van den Hurck tot Uden woonagtig
laat nae sijn vrou
R69, fol. 398
‎, leeftijd ongeveer 67 jaar
[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/C9AA836BA7F4411AA97E1A575B1E3A05
7700.70 Index schepenprotocol Veghel (7700.70)
117 Claes Peter Roelofs, 'inwoonder van Uden', heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jacob Thijs Jan Thijssen, 'inwoonder alhier, een hoijveldeken', groot 1 1/2 kar hoijgewas, gelegen in de Geerbuunders, rijdende tegen Leendert den Gareelmaecker ...
Datering: 07-01-1688

https://proxy.archieven.nl/235/CF74AEE162F04B3FBD595BCB76B0335C
7618.112 Index schepenprotocol Uden, Zeeland en Boekel (7618.112)
6 Jan Thonis en Margriet zijn vrouw bekennen 100 Carolus guldens schuldig te zijn aan Jacob Thijssen en Ariaentje zijn vrouw. Daarna verklaren Jan en Margriet nogmaals 100 gulden schuldig te zijn. Op 08-05-1709 worden beide leningen afgelost.
Datering: 04-02-1698
Plaats: Uden

VOLLEDIG PATRONIEM
https://proxy.archieven.nl/235/C3D226F1C6DE46AC82650D31874EA950
7700.69 Index schepenprotocol Veghel (7700.69)
237 Op 10-02-1702 is overleden Jacob Tijs Jan Tijssen, 'in zijn leven gewoont hebbende tot Uden, Landen van Ravesteijn, ende overleeden alhier, sonder wettige descendenten naar te laeten'. Zijn goederen worden getaxeerd voor de collaterale successie.
Het 1/4 deel in 'een huijs, hoff, en ontrent drie loopens lants, gelegen aent Buuckelaar, tegenwoordigh bewoont werdende bij Jan Peter Corsten'. Het goed is belast met een cijns van 5 gulden en 10 stuivers.
Het 1/4 deel in 'een groes en heijvelt en een streepken teullants', groot samen omtrent 2 loopensen, gelegen aldaar.
Een 1/2 kar hoij, gelegen in de Heijse Beunder.
De 1/2 in een buunder veltje genaamt het Vossenhools Buunderveltje, groot 1/2 buunder.
'Een hoijveltje gelegen in Proosten velt', groot omtrent 1/2 buunder, gelegen aent Hintelt.
'Een stuk teullants ende groes', groot omtrent 2 loopensen, gelegen aen de Heij.
'Eenen acker teulands', groot omtrent 3 loopens, gelegen aen de Heij
* e.z.: het goed van Teunis Hendriks van de Ven
* a.z.: Claas Teunisse
'Een kar hoijgewas', gelegen agter Ham.
Getuigen: J. Boor, stadhouder, Geraert Vermeulen, Jacob Martens van Tillaer en Aert Dirk van Eert, schepenen, en J. H. Bijmans, substituut-secretaris
Datering: 13-03-1702

Tijs Jan Tijssen
- Jacobus x Adriaentien [weduwe]
- Barbara x Wouter Hendrickx
- [Wilhelma] x Claes Jacobs
-- Per
-- Lijsken x Wellen Thonissen
- [Helena] x Adriaen Boermans
- Jan den alden
- Jan den jongen
- [Mechtildis x Antonius Henrick Lamberts]
-- Hendrick
-- Peter
-- Lamert
- [Antonia] x Lamert Meussen
-- Jan
.
https://proxy.archieven.nl/235/572D1572E47F45ACACC0603845B1DA20
7618.160 Index schepenprotocol Uden, Zeeland en Boekel (7618.160)
70 Adriaentien weduwe van Jacob Tijssen met als momboirs Claes Peters van Vandelen en Adriaen Boermans; Wouter Hendrickx gehuwd met Barbara; Per Claes Jacobs; Wellen Thonissen gehuwd met Lijsken Claes Jacobs; Adriaen Boermans; de kinderen van den alden Jan Tijssen; de kinderen van de jongen Jan Tijssen; Hendrick Thonissen; Peter Thonissen; Lamert Thonissen en Jan Lamert Meussen verkopen een huis met hof en landerijen in de Udense Straat. Het huis met hof en landerijen in de Udense Straat wordt verkocht aan Guert Rombouts. Het Kromstuck op het Udense Velt met een eind op de Flaes aan Adriaan Kroeff en het weiland op de Spuell aan Willem Jan Tijssen.
Datering: 16-12-1702

5.
womanWilhelma Thijssen van den Hurck‏
Gedoopt ‎25 apr 1636 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20I-M%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
25-04-1636 GUILIELMA
Vader: MATHIAS JOANNES MATHIAS
Moeder: CATHARINA JOANNES
Gezin: 812
Getuigen: JACOBUS CORNELI & ANNA EGIDI GOSWINI

https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Wilhelmina Mathias van den Hurk??
Geboren ?25 apr 1636 Veghel
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1909
Rooms Katholieke Veghel
Dopen 1606-1700, 1806-180...6-1700 Begraven 1606-1700
Image 165 of 693
25 april 1636

Akte:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QJ-MSHN?cc=2037960&wc=SM4C-16D%3A1292676104%2C346316301%2C346806701
: 22 August 2014), Rooms Katholiek > Veghel > Dopen 1606-1700, 1806-1807, 1701-1765 Trouwen 1606-1700 Begraven 1606-1700 > image 165 of 693; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
"25 ap(?) Gululma - Thijs Jhois tijssen - Catharina -Jhacobus Cornelij - Anna Egidij gosw?ini"

BHIC: OpenArchives
Dopeling Gulielma Thijs Jans Tijssen
Vader Thijs Jan Tijssen
Moeder Catharina N.N.
Getuige Jacobus Cornelii & Anna Egidii Gosuwini
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 25-04-1636
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 90-04
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
WEDUWNAAR
https://proxy.archieven.nl/235/BB89513ED87244369E2C026297FAB694
7700.117 Index schepenprotocol Veghel (7700.117)
10 'Aan de heeren schepenen der dingbancke van Vechel'. Claes Jacobsen, weduwnaar van Willemken Thijssen, met Jan Thijssen en Jan Clasessen van Uden als voogde over zijn kinderen, verwekt bij genoemde Willemken, verklaart 'hoe dat hij eersten suppliant bij desen langdurige oorlog en verval van saecke is gekomen tot groote ongelegentheijt ende sig belast vindt met verscheyde schulden, gelijck uw eerwaerden selver hebben konnen sien uijt de deijlinge onlangs alhier wettig gepasseert'. Ze vragen om goed te mogen verkopen om de schulden af te lossen ...
Datering: 00-00-1681

https://proxy.archieven.nl/235/046C44C9790C434DB29B20D6FA084CD5
7700.69 Index schepenprotocol Veghel (7700.69)
24 Jan Claessen van Uden en Jan Thijssen zijn aangesteld als voogden over de minderjarige kinderen van Claes Jacobs, verwekt bij Willemken Thijssen, en hebben daartoe de eed afgelegd. ...
Datering: 09-01-1681

https://proxy.archieven.nl/235/49386175325A4EBD8452E7B78AB02477
11 Jacob Tijssen en Aert Willems, 'naste vrinden van de onmondige kinderen van Claes Jacobs', verklaren dat het goed beter verkocht dan gehouden kan worden. Ondertekend door: Jacob Mathyssen en Aert Willem Dierckx.
Datering: 21-1-1681

https://proxy.archieven.nl/235/3B87E2BEE65B4C578DB22E6B55ED26AE
7700.117 Index schepenprotocol Veghel (7700.117)
13 Claes Jacobs als vader, geassisteerd door Jan Tijssen en Jan Claessen van Uden als voogden over zijn minderjarige kinderen, verwekt bij Willemken Thijs Jan Thijssen, wil, met decreet van schepenen verleend op 30-01-1681, openbaar verkopen 'een huijs, schuer, hoff, boomgaert ende aengelegen lant, gelegen op Ham, ...
Datering: 30-1-1681

https://proxy.archieven.nl/235/09528A245ADB47948A3126C272F9B655
7700.117 Index schepenprotocol Veghel (7700.117)
14 Jan Tijssen en Jan Claessen van Uden, als voogden over de minderjarige kinderen van Claes Jacobs, willen openbaar verkopen 'eenige partien opgaende eijcke boomen, willig ende schaerhout, staende op Ham, aent Beuckelaer en aen de Heij, soo aldaer met smetten sijn afgeteeckent'. ...
Datering: 30-1-1681

https://proxy.archieven.nl/235/665ED768FCAA45BC8E57B88E9357E200
7700.57 Index schepenprotocol Veghel (7700.57)
94 Claes Jacobsen als vader en Jan Thijssen en Jan Claessen van Uden als voogden over des selfs kinderen', verwekt bij Willemken Thijs Jan Thijssen, hebben met decreet van schepenen van Vechel van 30-01-1681, verkocht, opgedragen en overgegeven aan Teunis Hendrick Lamberts 'een huijs. hoff, schuur, boogaert ende aengelegen lant', groot 9 loopens, gelegen op Ham, 'soo tuijl als weijlant' ...
Datering: 06-02-1681

6.
manJan Thijssen van den Hurck‏
Gedoopt ‎9 jun 1638 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 41 in notitie bij persoon: " Jan Thijs Jan Thijssen van den Hurck"
Dus vader is "Thijs Jan Thijssen van den Hurck"

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20I-M%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
09-06-1638 JOANNES
Vader: MATHIAS JOANNES MATHIAS
Moeder: CATHARINA JOANNES
Gezin: 812
Getuigen: PETRUS RUDOLPHI & HEIJLWIGIS JOANNES RUDOLP

https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Joannes Mathias van den Hurk
Geboren 9 mei 1638 Veghel
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1909
Rooms Katholieke Veghel
Dopen 1606-1700, 1806-180...6-1700 Begraven 1606-1700
Image 171 of 693
9 mei 1638 <=== Juni!

Akte:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QJ-MSWZ?cc=2037960&wc=SM4C-16D%3A1292676104%2C346316301%2C346806701
: 22 August 2014), Rooms Katholiek > Veghel > Dopen 1606-1700, 1806-1807, 1701-1765 Trouwen 1606-1700 Begraven 1606-1700 > image 171 of 693; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
"9 Joannis - Mathias Jois Mathij - Catharina - Petrus Rudolphi - heijlwigis Jois Rudolphi"

BHIC: OpenArchives
Dopeling Joannes Mathiae Joannis Mathiae
Vader Mathias Joannis Mathiae
Moeder Catharina N.N.
Getuige Petrus Rudolphi & Heijlwigis Joannis Rudolphi
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 09-06-1638
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 101-05
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎12 jun 1700 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 41 van 05-07-1701. Echtgenote genoemd als weduwe.

BHIC: OpenArchives
Overledene Jan Tijssen van den Hurck
overleden op 12-06-1700 te Veghel.
Diversen: woonde 'aende Heij'. Schepen
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop-, trouw- en begraafboek 1694-1700, archiefnummer 1457, inventarisnummer 29, blad 79-22
Gemeente: Veghel
Periode: 1694-1700
Religie: Rooms-Katholiek
Page 79 of 83 - 1892-103-79
"12 junij"


BHIC: OpenArchives
Overledene Jan Tijssen van den Hurck
overleden op 15-06-1700 te Veghel.
Diversen: laat na vrouw en kinderen; woonde aanden Heij
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel overlijdens, archiefnummer 1457, inventarisnummer 42, blad 273-11
Gemeente: Veghel
Periode: 1700-1704


Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
539 12-06-1700 Jan Tijssen van den Hurck aen de Heij Scabinus Schepen

Overleden in Veghel schepenen (1700-1707).doc
R69, fol. 273
15-6-1700
Jan Tijssen van den Hurck aan de Heij laat na vrou en kinderen

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.69&minr=16195729&miview=ldt
173 'Leijste der dooden van de maanden april, meij en junij 1700'.
Bron:
Datum van overlijden:
Naam:
Opmerking:
R69, fol. 273
...
15-6-1700
Jan Tijssen van den Hurck aan de Heij
laat na vrou en kinderen
R69, fol. 273
...
Datering: 1700
Pagina: 273
Soort akte: Lijst van overledenen
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 69
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel
‎, leeftijd ongeveer 62 jaar
[Gebruikersnotities]
PERSOON VIA DOCHTER MARIA EN DOCHTER ANNEKEN IN STAMBOOM!

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.72&minr=11565617&miview=ldt
41 Daandel en Maria Hendrick Daandels hebben verkocht aan
Wouterken weduwe van Jan Thijs Jan Thijssen van den Hurck en Jan’s kinderen <=====
een stuk in den Heijvelt aan de Heij, d’een zijde Thomas Jan Dirck Thomissen d’ander zijde Aert Hendricx van Nistelroij, de een eind juffrouw Vloots, d’ander eind Aert Jan Theunis.
Datering: 05-07-1701
Pagina: 65
Soort akte: Transport
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 72
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.72&minr=11565640&miview=ldt
64 5 Juli 1701 Daandel en Maria Hendrik Daandels aan Wouterken wed. Jan Tijs Jan Tijssen van den Hurk een loopense heiveld aan de Heij. ...
02-01-1702

WIE IS DIT???

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.73&minr=11863726&miview=ldt
... , Peter Jan Tijssen van den Hurck en ..
09-01-1709

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.73&minr=11863892&miview=ldt
256
Ariaen Aart Goorts heeft verkocht aan Peter Gerrit Janssen in den Elsen een akker teulland gelegen in de Laege Heijde naast
Jan Tijssen van den Hurck,
Wouterke de weduwe van Jan Tijssen en <===
Ariaentje weduwe van Jacob Tijssen.
Zo en gelijk verkoper is aangekomen van zijn schoonouders.
Datering: 10-07-1711
Pagina: 383
Soort akte: Transport
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 73
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.74&minr=11930988&miview=ldt
57
Wouterke Ariaen Boermans weduwe van Jan Tijssen van den Hurck,
geassisteerd met haar kinderen verwekt bij voorschreven van den Hurck te weten
Goort Aert Goorts als man en momboir van Jennen van den Hurck,
Lamert van de Ven als man en momboir van Anneken van den Hurck,
Jan Delissen als man en momboir van Willemken van den Hurck,
Jan Gerrits van der Heijden als man en momboir van Maria van den Hurck, <============== LINK IN STAMBOOM.
Willem en Matthijs Janssen van den Hurck en Hermen Dirckx als vader en voogd over zijn drie kinderen verwekt bij Theunisken de dochter van Jan Thijssen van den Hurck
hebben verkocht aan Mattheus Adriaens de Leest teulland op Zontvelt naast Gerrit Hermens, Lamert van der Heijden, de weduwe van Jan Theunis Marcelissen.
Datering: 05-01-1713
Pagina: 61-62
Soort akte: Transport
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 74
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.74&minr=11930989&miview=ldt
58 De bovengenoemde verkoper (Wouterke Ariaen Boermans weduwe van Jan Tijssen van den Hurck) heeft bekend de kooppenningen zijnde driehonderd en vijftig gulden schuldig te zijn gebleven.
Datering: 05-01-1713
Pagina: 62
Soort akte: Schuldbekentenis
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 74
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.97&minr=11569304&miview=ldt
3
Willem, Matijs en Maria kind. van Jan Tijs Jan Tijssen en Wouterken Boermans;
Lambert Hendrix van de Ven g.m. Anneken;
Goort Aert Goorts g.m. Jenneken;
Jan Delissen g.m. Willemken;
Geerit Rutten en Matijs Boermans momb. over de 3 onmond. kind. van Herman Dirck Eijnssen verwekt bij Theunisken.
(huis etc. aent beukelaar)
Datering: 1719
Pagina: 15
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 97
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.102&minr=11570304&miview=ldt
74
Testament van Jenneken Jan Tijssen van den Hurck wed. van Goort Aart Goorts van 11 augustus 1748
begint met een legaat aan Antonij en Woutrina, kinderen van Wouter van Schaijk en Jenneken Hermens, bestaande uit een stukje hooiland in Veghel en houtland genaamd Balkenhoeff onder Lithoijen en tevens linnen- en beddegoed en inventaris, uitgezondergoud en zilver, 'gemunt oft ongemunt'.
Daarna benoemt zij tot 'eenige en universeele erffgename':
de kinderen van Jan Jan Geerits van der Heijden en haar zus Maria,
de kinderen van Lambert van de Ven en haar zus Anneken,
de kinderen van Jan Delissen en haar zus Willemke,
de kinderen van Herman Dirck Ense en haar zus Toniske,
de kinderen van Tijs Jan Tijssen van den Hurck, haar overleden broer,
'alle hooft voor hooft te deijlen.' In de scans beslaat het testament pagina's 383-386 Aan het eind is in de marge aangetekend, dat er twee codicillen zijn, van 8 maart 1751 en van 12 april 1751, in welke laatste het codicil van 8 maart nietig is verklaard.
Datering: 11-8-1748
Pagina: 242
Soort akte: Transport
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 102
Geografische namen: Veghel

7.
womanHelena Thijssen van den Hurck‏
Gedoopt ‎28 okt 1640 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20I-M%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
28-10-1640 HELENA
Vader: MATHIAS JOANNES MATHIAS
Moeder: CATHARINA JOANNES
Gezin: 812
Getuigen: HENRICUS HENRICI-VORSTENB AGNES HENRICI DANIELIS

https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Helena Mathias van den Hurk??
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1909
Rooms Katholieke Veghel
Dopen 1606-1700, 1806-180...6-1700 Begraven 1606-1700
Image 177 of 693
28 oktober 1640

Akte:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QJ-MSWT?cc=2037960&wc=SM4C-16D%3A1292676104%2C346316301%2C346806701
: 22 August 2014), Rooms Katholiek > Veghel > Dopen 1606-1700, 1806-1807, 1701-1765 Trouwen 1606-1700 Begraven 1606-1700 > image 177 of 693; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
"28 Helena - Mathias Joannis Mathie - Catharina - Henrica Henrici Vorstenbosuns - Agnes henrici Danielis"

BHIC: OpenArchives
Dopeling Helena Mathiae Joannis Mathiae
Vader Mathias Joannis Mathiae
Moeder Catharina N.N.
Getuige Agnes Henrici Danielis
Getuige Henricus Henrici
Diversen: uit Vorstenbosch
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 28-10-1640
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 114-03
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎28 apr 1725 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 88 van 11-03-1680 bij erfdeling vader.

Mogelijk. Zie huwelijk - echtgenoot 'vulgo Boer'

BHIC: OpenArchives
Overledene Helena N.N.
Geslacht v
Datum overlijden 28-04-1725
Plaats overlijden Veghel
Relatie weduwe van Adrianus Boermans
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel trouw-begraafboek 1700-1750
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 1
Folio/pagina 384-15

‎, leeftijd ongeveer 84 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.98&minr=11787782&miview=ldt
27
Matijs, Adriaen en Willemken kind. van Adriaen Boermans en Heijlken Tijs Janss. van den Hurck; <======
Jan Jacobs van der Meulen g.m. Maria Adriaen Boermans (kind: Jacob);
Francis Janss. g.m. Catalijna Adriaen Boermans (kind: Annamaria);
Jan Adriaen Boermans. (huis hof etc. aent beuckelaer)
Datering: 29-8-1725
Pagina: 135v
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 98
Geografische namen: Veghel

8.
womanAntonia Thijssen van den Hurck‏
Gedoopt ‎2 nov 1642 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20I-M%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
02-11-1642 Veghel
Vader: MATHIAS JOANNES MATHIAS
Moeder: CATHARINA JOANNES
Gezin: 812
Getuigen: LAURENTIUS 6ERARDI-VORSTE & ALEIDIS RUDOLPHI ZEGERI

https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Antonia Mathijs van den Hurk
Geboren 2 nov 1642 Veghel
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1909
Rooms Katholieke Veghel
Dopen 1606-1700, 1806-180...6-1700 Begraven 1606-1700
Image 183 of 693
2 november 1642

Akte:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QJ-MS49?cc=2037960&wc=SM4C-16D%3A1292676104%2C346316301%2C346806701
: 22 August 2014), Rooms Katholiek > Veghel > Dopen 1606-1700, 1806-1807, 1701-1765 Trouwen 1606-1700 Begraven 1606-1700 > image 183 of 693; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
"2 no. Antonia - mathias Jois mathii - Catharina - Laurentius Gerardi Vorstenb. - Aleidis Rudolphi ??????"

BHIC: OpenArchives
Dopeling Antonia Mathiae Joannis Mathiae
Vader Mathias Joannis Mathiae
Moeder Catharina N.N.
Getuige Aleidis Rudolphi Zegeri
Getuige Laurentius Gerardi
Diversen: uit Vorstenbosch
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 02-11-1642
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 126-02
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎18 jan 1674 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Laatste kind gedoopt op 05-08-1673.
Overleden voor 11-03-1680 en voor echtgenoot - zie akte 88 van bij erfdeling vader.

BHIC: OpenArchives
Overledene Antonia Lamberti
overleden op 26-01-1674 te Veghel.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 296-04
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
270 26-01-1674 Antonia Lamberti Nupta et duarum prolium mater, munita sacramentis, phtysi Gterouwd en moeder van 2 kinderen, gesterkt door de sacramenten, tuberculose

Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
R156, fol. 97 18-01-1674 De huijsvrouw van Lambert Willem Messen aent Havelt Laet achter kinderen
‎, leeftijd ongeveer 31 jaar
Begraven ‎26 jan 1674 Veghel, Noord-Brabant, Nederland

9.
womanJoanna Thijssen van den Hurck‏
Gedoopt ‎3 jul 1644 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20I-M%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
03-07-1644 JOANNA
Vader: MATHIAS JOANNES MATHIAS
Moeder: CATHARINA JOANNES
Gezin: 812
Getuigen: ANTONIUS LAMBERTI-VORSTEN & MARGARETA JOANNES MATHIAS

https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Joanna Mathijs van den Hurk??
Geboren ?3 jul 1644 Veghel
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1909
Rooms Katholieke Veghel
Dopen 1606-1700, 1806-180...6-1700 Begraven 1606-1700
Image 188 of 693
3 juli 1644

Akte:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QJ-MSWT?cc=2037960&wc=SM4C-16D%3A1292676104%2C346316301%2C346806701
: 22 August 2014), Rooms Katholiek > Veghel > Dopen 1606-1700, 1806-1807, 1701-1765 Trouwen 1606-1700 Begraven 1606-1700 > image 188 of 693; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
"3"
"eodem(?) Joanna - Mathias Jois Mathie - Catharina - Antonius Lamberti Vorstenbosch - Margareta Jois Mathie"

BHIC: OpenArchives
Dopeling Joanna Mathiae Joannis Mathiae
Vader Mathias Joannis Mathiae
Moeder Catharina N.N.
Getuige Margareta Joannis Mathiae
Getuige Antonius Lamberti
Diversen: uit Vorstenbosch
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 03-07-1644
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 136-04
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-KatholiekVoor meer informatie: bertho@derikx.com