woman‎Lijsken Joannes Roelofs Olieslagers‏‎
Overleden ‎10 jun 1691 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 91 van 3-1-1641 bij erfdeling vader.
Laatste kind gedoopt op 02-03-1654.

Testament akte 147 van 3-6-1691. Ziek te bed.

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
424 10-06-1691 Elisabetha Theodori Vidua, vetula, m.s. Weduwe, oude vrouw, gesterkt door de sacramenten

Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 372 13-06-1691 Leijsken weduwe van Dirck Teunis int Dorhout Laat na kinderen

Niet in index BHIC (Apr2021)(Dec2021)(Dec2022)(Jan2024).

[Gebruikersnotities]
TESTAMENT:
https://proxy.archieven.nl/235/351DE92CF3744455A13E9CE6BED40E19
7700.93 Index schepenprotocol Veghel (7700.93)
147 Voor schepenen en substituut-secretaris is verschenen Leijsken weduwe van Dierck Tibos, 'sieck te bedde liggende', om haar testament op te maken: ze beveelt haar ziel aan bij God en wil dat haar lichaam behoorlijk begraven zal worden; ze vermaakt aan Leijseken weduwe van Jan Hendricks, 'haer outsten dogter' en aan Maria Jan Hendricx, 'haere voorschreven dogters dogter', al haar 'haevelijcke goederen, soo beesten, schaeren op het velt staende', 'en dat in consideratie van haeren goede en getrouwen dienst aen haer altijt gedaen en bewesen; mits dat de selve Leijsken en haere dogter gehouden sullen wesen daer van uijt te keeren en laeten volgen aen Thonij Dirck Tibos, 'haeren broeder ende oom, sijnne geregte kints gedeelte, ofte vijfde part; mits dat de voornoemden, soo Leijsken, Maria, als Tonij Dirck Tibos, gehouden sullen sijn de schulden, soo aen de verpondinge als dorpslasten die ten agteren mogten wesen, daer van te betaelen', Leijsken, 'haere dogter voornoemt' heeft 'betaelt en verschooten aen het huijshouden van haer testatrice 't welcke sij van schaerhout van haere kinderen zeijde verkogt heeft, monterende ter somme van veertien gulden en negen stuijvers, die sij aen de testatrice, haere moeder, om daer eenige schuldenmede te betaelen, geleent heeft, de welcke voor af van de voorschreven havelijcke goederen sullen voor het uijt keeren van het vijfde part aen Anthonij Dirck Tibos, voor soo veel dit part aangaet, sullen voor 't vijf deel daer in hebben te dragen ente restitueren aen de kinderen van Leijsken, te weten Maria en des selfs moeder voornoemt, laetende haer erfgoederen aen haer gesamentlijcke kinderen, die egalijck te deijlen. Getuigen: Adrij Smits, Jan Clasen Raeijmaker, schepenen en H. Bijmans, substituut-secretaris.
Datering: 3-6-1691

Gehuwd (religieus) ‎26 okt 1631 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Paar genoemd in akte 91 van 3-1-1641 bij erfdeling vader van de bruid.

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Dirck Antoniss Tijbosch
Bruid Elizabeth Janss
Getuige Anthonis Anthonissen Cornelis Tibos
Getuige Albert Mathijss Smits
Datum huwelijk 26-10-1631
Plaats huwelijk Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 213-05


BHIC: OpenArchives
Bruidegom Dirck Antoniss Tijbosch
Bruid Elizabeth Janss
Getuige Roeff Zegeri <==== Dit is de man van zus Alken.
Getuige Albertus N.N.
Opmerkingen mr.
Datum ondertrouw 1631
Plaats ondertrouw Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 213-04


Kids:
Elizabetha: Theodorus Antonii Tijbos vader 19-09-1632 Veghel DTB doopakte x Elizabetha N.N. - getuigen: Rutgerus Joannis vander Haegen & Catharina Michaelis Donckers
Joanna: Theodorus Anthonii Tibosch vader 18-09-1636 Veghel DTB doopakte x Elisabeth N.N. - getuigen: Adrianus Hanrici & Maria Joannis Simonis
Antonia: Theodorus Tijbos vader 23-06-1639 Veghel DTB doopakte x Elizabetha N.N. - getuigen: Heijlwigis Joannis & Joannes Tijbos [St.O.]
Helena: Theodorus Tijbos vader 25-11-1641 Veghel DTB doopakte x Elizabetha N.N. - getuigen: Gerardus Leonardi [Vorstenbosch] & Helena Joannis Joannis
Maria: Theodorus Tijbosch vader 05-03-1644 Veghel DTB doopakte x Elizabetha N.N. - getuigen: Petrus Rudolphi & Simon Lamberti & Catharina Matthiae
Maria: Theodorus Tijbosch vader 18-03-1646 Veghel DTB doopakte x Elizabetha N.N. - getuigen: Gerardus Henrici & Elizabetha Theodori Doncq
Antonius: Theodorus Antonii Tijbos vader 28-03-1649 Veghel DTB doopakte x Elisabetha N.N. - getuigen: Aleidis Rudolphi Zegeri & Henricus Joannis Henrici
Adriana: Theodorus Tijbosch vader 15-09-1652 Veghel DTB doopakte x Elizabeta N.N. - getuigen: Elizabeta Adriani & Henricus Martini Bartholomei

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20S-Z%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
19-09-1632 ELISABETH
Vader: THEODORUS ANTONIUS TIBOSCH
Moeder: ELISABETH JOANNES
Gezin: 624
Getuigen: RUTGERUS JOANNES VD HAEGE & CATHARINA MICHAEL DONKERS

05-09-1634 JOANNA
Vader: THEODORUS ANTONIUS TIBOSCH
Moeder: ELISABETH JOANNES
Gezin: 624
Getuigen: ARNOLDUS GUALTERI & CATHARINA ANTONI

18-09-1636 JOANNA
Vader: THEODORUS ANTONIUS TIBOSCH
Moeder: ELISABETH JOANNES
Gezin: 624
Getuigen: ADRIANUS HANRICI & MARIA JOANNES SIMONIS

23-06-1639 ANTONIA
Vader: THEODORUS ANTONIUS TIBOSCH
Moeder: ELISABETH JOANNES
Gezin: 624
Getuigen: JOANNES TIJBOS - RODA & HEIJLWIGIS JOANNES

25-11-1641 HELENA
Vader: THEODORUS ANTONIUS TIBOSCH
Moeder: ELISABETH JOANNES
Gezin: 624
Getuigen: GERARDUS LEONARDI-VORSTEN & HELENA JOANNES JOANNES

05-03-1644 MARIA
Vader: THEODORUS ANTONIUS TIBOSCH
Moeder: ELISABETH JOANNES
Gezin: 624
Getuigen: SIMON LAMBERTI & CATHARINA MATHIAS

19-03-1646 MARIA
Vader: THEODORUS ANTONIUS TIBOSCH
Moeder: ELISABETH JOANNES
Gezin: 624
Getuigen: GERARDUS HENRICI & ELISABETH THEODORI DONKER

28-03-1649 ANTONIUS
Vader: THEODORUS ANTONIUS TIBOSCH
Moeder: ELISABETH JOANNES
Gezin: 624
Getuigen: HENRICUS JOANNES HENRICI & ALEIDIS RUDOLPHI ZEGERI

15-09-1652 ADRIANA
Vader: THEODORUS ANTONIUS TIBOSCH
Moeder: ELISABETH JOANNES
Gezin: 624
Getuigen: HENRICUS MARTINI BARTHOLO & ELISABETH ADRIANI

02-03-1654 JOANNES
Vader: THEODORUS ANTONIUS TIBOSCH
Moeder: ELISABETH JOANNES
Gezin: 624
Getuigen: ADRIANUS ARNOLDI & AGNES DANIEL
(ongeveer 31 jaar gehuwd) met:

manDirck Antonis Tijbosch‏
Overleden ‎3 sep 1663 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 91 van 3-1-1641 bij erfdeling vader echtgenote.
Laatste kind gedoopt op 02-03-1654.

Zie akte 121 van 16-12-1631: noemt "Dijerck Thonissen Tibos" en "Dorshout"
Zie akte 203 van 25-01-1656 noemt: "Dirck Thonis Tibosch" en "Dorshout"
Dus 1663 meest waarschijnlijk.

Opties BHIC:
Theodorus Antonii overledene 09-02-1665 Veghel DTB begraafakte
Theodorus Antonii overledene 04-09-1663 Veghel DTB begraafakte

Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
R156, fol. 60 03-09-1663 Dirck Tonissen int Dorshout Laet achter vrouw ende kinderen

1665 ontbreekt in bovenstaand doc.

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
263 04-09-1663 Theodorus Antonij Vir media etate, subita morte, obyt 4 sept., vesperi sanus mane in lecto repertus est mortuus Man van middelbare leeftijd, was gezond en werd 's ochtends dood in bed aangetroffen
265 09-02-1665 Theodorus Antonii Senex, m.s. Oud, gesterkt door de sacramenten

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.45&minr=13999601&miview=ldt
7700.45 Index schepenprotocol Veghel (7700.45)
121 Cornelis Thonissen Tibos en Dijerck Thonissen Tibos, 'beijde ingesetenen deser heerlijckheijt Vechgel', hebben goed met elkaar geruild.
Dijerck Thonissen krijgt het voorschreven deel in 'het huijs, hoff, bogaert ende erffenis, gelegen binnen Vechgel', gelegen in het Dorshout ...
Datering: 16-12-1631

https://proxy.archieven.nl/235/15F0F9DC50334B299D80B665253A4A82
7700.58 Index schepenprotocol Veghel (7700.58)
350 ... ontvangen te hebben van Dirck Tonis Tibos en Arien Willems van Waelre 'als cappelmeesters van Sint Sebastiaens kappelle'. ...
Datering: 17-3-1648

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.50&minr=14288846&miview=ldt
7700.50 Index schepenprotocol Veghel (7700.50)
142 Dirick Thonissen Tijbosch heeft vekocht, opgedragen en overgegeven aan Arien Aert Peters en zijn zus Henricxken, 'woonende tot Schyndell', het 1/4 deel in 'eenen hoybemptt', geheten den Junger, gelegen in de Ertste Bunders
...
De verkoper heeft dit goed eertijds gekocht van Arien Henrick Ariens. ...
Datering: 27-01-1651

https://proxy.archieven.nl/235/7C1A57F3C7E24EC88935D01CB2C6E136
7700.59 Index schepenprotocol Veghel (7700.59)
27 Arien Jan Dirckx, 'woonende tot Schyndel' verklaart 280 Hollandse gulden schuldig te zijn aan Dirick Thonis Tibosch voor een gekocht 'hoybemt'. ...
Datering: 27-1-1651

https://proxy.archieven.nl/235/DA71F7238F1542CE9C502F92D4AE2F92
7700.51 Index schepenprotocol Veghel (7700.51)
203 Voornoemde verkopers hebben verkocht en opgedragen aan Dirck Thonis Tibosch 'een hoecxken gemeynte', groot 40 1/2 roijen, gelegen int Dorshout ...
Datering: 25-01-1656

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.52&minr=14289545&miview=ldt
7700.52 Index schepenprotocol Veghel (7700.52)
112
... a.e.: het goed van Dirck Tonis Tibos ...
Datering: 28-10-1658

Voor meer informatie: bertho@derikx.com