man‎Henricus Joannes Gerardus van der Heijden‏‎
Gedoopt ‎23 dec 1629 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Bij huwelijk genoemd als "Bruidegom Hendrick Jan Geradts vander Heijden"
Geboren voor 1665-20=1645

Getuigen:
Huwelijk: Joannes Roverii & Petrus Adriani
Joannes: Gerardus Joannis Simonis & Maria Gerardi
Henricus: Gerardus Joannis & Maria Henrici Joannis
Maria: Jaspar in de Groijdonck & Joanna Simonis & Joanna Gerardi
Maria: Joannes Joannis & Lambertus Rutgeri & Anna Valerii
Walterus: Gerardus Joannis Verweteringen & Joanna Gerardi & Catharina Henrici
Elisabeth: Elisabeth Gerardi Verweteringen & Joanna Arnoldi & Thomas Joannis [dinther] & Gerardi Theodori

Zie akte 279 van 19-12-1695 - mogelijk zus Meriken en broer Gerrit.

Niet gevonden in index dopen oudzijtaart.nl bij achternaam Gerardus.
Zoek kind HENRICUS met voornaam vader JOANNES GERARDUS in alle files index dopen oudzijtaart.nl - Niet gevonden.
Niet gevonden in index BHIC Veghel (Oct2022).

Waarom:
- Doopgetuige "Gerardus Joannis Verweteringen" is echtgenoot van zus Maria.
- Doopgetuige "Maria Gerardi" is zus Maria
- Doopgetuige "Gerardus Joannis" is mogelijk broer.

BHIC: OpenArchives
Dopeling Henricus Joannis Gerardi
Vader Joannes Gerardi
Moeder Elisabeta N.N.
Getuige Elisabeta Valerii & Joannes Joannis Wilhelmi
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 23-12-1629
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding doop- en trouwregister, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 1, blad 97r02
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1607-1635
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎18 mei 1674 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Testament akte 75 St.O. van 18 Maijus 1674.
Echtgenote genoemd als weduwe in akte 173 van 23-11-1689.
Erfdeling 5-2-1700.

BHIC: OpenArchives
Overledene Henricus Joannis Gerardi
overleden op 24-05-1674 te Veghel.
Diversen: werkend op het land overleden
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 296-13
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
R156, fol. 98 18-04-1674 Hendrick Jan Gerits aen de Eerde Laet achter vrouw en kinderen

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
270 24-05-1674 Henricus Joannis Gerardi
Vir fortis, m.s. afflatus vento scem, in agro laboraret
Sterke man, gesterkt door de sacramenten, de adem uitgeblazen, landarbeider
‎, leeftijd ongeveer 44 jaar
Begraven ‎24 mei 1674 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[Gebruikersnotities]
SCHIJNDEL?
https://proxy.archieven.nl/235/4D9C9843DB9F474481494C105F0043B0
5122.80 Index schepenprotocol Schijndel (5122.80)
23 ... , Hendrick zoon van Jan Gerits van der Heijden mede voor zijn broers en zussen, ...
Datering: 9.3.1665

EERSTE VERMELDING
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.3&minr=11829096&miview=ldt
7701.3 Index notarieel protocol Veghel (7701.3)
36 Henric Jan Gerits van der Heijden heeft in pacht gegeven aan Jan Goort Tijssen van Rullen een huis, hof, boomgaard en aangelegen land te Rode alsook te Veghel en hem bij erfdeling aangekomen. ...
Datering: 24-06-1658

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.3&minr=11829110&miview=ldt
7701.3 Index notarieel protocol Veghel (7701.3)
50 Hendrick Jan Gerits van der Heijden verhuurt aan Hendrick Thonis Henrickx een huis etc. onder Rode als onder Veghel en wat nu in gebruik is door Jan Goortssen van Rullen. Het is de verpachter
door erfdeling aangekomen van zijn overleden ouders. ... (zie ook folio 038).
Datering: 17-01-1659

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15814892&miview=ldt
7700.55 Index schepenprotocol Veghel (7700.55)
116 Voorgenoemde borgemeesters hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Henrick Jan Gerits van der Heijden een...
Datering: 12-03-1668

OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE
Hendrick Jan Jacobs
- Peeterken x Thomas Janssen
- Merijken x Hendrick Janssen van der Heijden
- Catharina x Hendrick Meijtijens ???
.
https://proxy.archieven.nl/235/26B12503A4FE4813A77A6E9DB9773EB5
7603.45 Index schepenprotocol Dinther (7603.45)
1 Deling van bezit door Jan Peters van Groenendael als zoon van Peter Henricxk van Groenendael, Willem Janssen als man van Augeneesken dochter van Geerling Jan Henricxks van Groenendael, Jan Geerling van Groenendael en Catharina diens zuster, hebbeneen deling gemaakt van bezit dat ze van Geerling van Groenendaeel hebben geerfd, verder Thomas Janssen als man van Peeterken dochter van Hendrick Jan Jacobs, Hendrick Janssen van der Heijden als man van Merijken dochter van Hendrick Hendrick Meijtijens en Catharina als dochter van Hendrick Jan Jacobs als zuster van Peeterken, zijnde allen kinderen van Hendrick Jan Jacobs.
(1) Genoemde Merijken als weduwe van Geerling Jan Hendricx Groenendael en Jan Rovers van Groenendael krijgen samen 3 percelen, verder krijgt Metijen Handrick Janssen een perceel gelegen te Veghel genoemd *de Aamer*, groot een bunder, belendend GeritJan Simons, de erfgenamen van Dirck Jan Daniels, de rivier de Aa, jonker Aelbert Prouningh als schout te Veghel.
(2) De weduwe van Geerling Jan Hendricx (van Groenendael) en Jan Rovers Groenendael krijgen een erf onder Veghel genoemd de Corsten Camp, zijnde twee derde deel van een derdedeel van de hiervoor genoemde bunder hooiland, belendend Dasdonk, de Lange Smalle, Johan Simons, jonker Morttel.
(3) Genoemde Hendrick Jan Gerits van der Heijden krijgt een perceel onder Schijndel, zijnde de helft van een hooiveld genoemd Sijmenscamp, deze helft groot een halve bunder, belendend Gerit Janssen Verweteringen, Lambert Rutthen, de Rouwe Campen, degemeijnte van Schijndel daar.
(4) Genoemde Cathalijn Hendrick Janssen (Jacops) erft een perceel onder Schijndel, genoemd de St. Anthonisbunder, zijnde het achtste deel van de vermelde bunder groot ca. een kwart bunder, (vervolg 004) belendend Gerit Janssen van de Heijden, de erfgenamen van Rombout Heijmans, de rivier de Aa, de Drije Bunders.
Vervolg:
(5) Genoemde Thomas Janssen erft een perceel te Dinther aan het Beughe genoemd *de Magere Beemde*, groot een bunder, belendend de erfgenamen van Thomas Janssen van Rooij, Peter Arijen Janssen, de erfgenamen van Leendert Hendricx, de gemeijnte van Dinther. Gertuigen Ambrosius Nicolaessen van Berckel en Arijaen Jan Peeters, datum 27 juni 1671.
Datering: 1671-1683

https://proxy.archieven.nl/235/A44DD8D3E5764BC9903A9D008191D28F
7637.4 Index Notarieel protocol Sint-Oedenrode (7637.4)
3 ... Getuigen Geraert Jan Gerarts van der Heijden en Handrick Jan Geraerts van der Heijden.
Datering: 8 januwarij 1672

https://proxy.archieven.nl/235/1231E4D533BE43AC86A632C9A6D5F0C3
7637.4 Index Notarieel protocol Sint-Oedenrode (7637.4)
42 ... heeft in beleeninghe overgegeven Hendrick Jan Geraerts van der Heijden seecker rechte hellechte in een seecker hoijveldeke met de hellicht van de houtwas. In de zijmarge is genoemd Maijke weduwe van Hendrick Jan Geraerts.
Datering: 1673

TESTAMENT
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7637.4&minr=11644511&miview=ldt
75
Hendrick Jan Geraerts van der Heijden ende Meriken dogtere Hendrick Hensse sijne wettighe huijsvrouwe.
Soo willen sij testateuren expresselijck dat de lanckxstlevende van hen beijde sal vijtreijcken aen ider kient in hunne huwelijck geprocreert, hooft voor hooft eene somma van tweehondert guldens eens tot haar vijtsetsel, als sij sullen gecomen sijn tot den houwelijcken staat etc. Curateurs ende mombaets over hum testeuren achtergelaten kienderen Geraerd Janssen van der Heijden ende Antonius Haerens. Gepasseert inde parochie van Veghel aen Deerde ten woonhuijse vande voorschreven testateuren.
Datering: 18 Maijus 1674
Pagina: 60v
Plaats: Sint-Oedenrode
Toegangsnummer: 7637
Inventarisnummer: 4
Bron: Notarissen
Geografische namen: Sint-Oedenrode

https://proxy.archieven.nl/235/B3EBB103DE804616AE33D68FAFFFF8B7
7700.70 Index schepenprotocol Veghel (7700.70)
149a ... Meriken weduwe Hendrick Jan Gerrits van der Heijden, 50-0-0 ...
Datering: 20-11-1688

WEDUWE
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196043&miview=ldt
7700.70 Index schepenprotocol Veghel (7700.70)
173 Deze akte is doorgestreept.
Marten Claes Mercks heeft voor 5 jaren voor 44 gulden in belening uitgegeven aan Meriken weduwe van Hendrick Jan Gerrits van der Heijden het 1/3 deel in 'eenen hoijbeemt', gelegen aent Heckengatt, groot voor dit 1/3 deel 2 karren hoijgewas ...
Bijschrift: Hendrick soone Hendrick Jan Gerrits van der Heijden, mede optredend voor zijn zussen, verklaart op ...
23-11-1689

WEDUWE
https://proxy.archieven.nl/235/5C03B6E0B10843E1B06658CF0144BF1B
7700.70 Index schepenprotocol Veghel (7700.70)
206 'Staat van de obligatien ende rente brieven staande tot laste van den dorpe van Vechel, soo ende gelijck die op den 4 september 1690 ...
Maijcken weduwe van Hendrick Jan Gerrits van der Heijden, 50 gulden ...
Datering: 04-09-1690

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196343&miview=ldt
7700.70 Index schepenprotocol Veghel (7700.70)
473 Marten Claes Mercks heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Harmen Bijmans het 1/3 deel in een 'hoijbeemt, gelegen alhier aen het hecken, genaemt het Schijndels Gatt, met nog daar en boven den thienden opper met het eerste part tegens het twede part, sijnde de kinderen van Hendrick Jan Gerrits van der Heijden, nog daer uijt te deijlen met alle de houtwassen, poterijen ende geregtigheden van dien, op te deijlen, gelijck en op de manier van 't hoij' ...
19-10-1695

ZUS EN BROER
Meriken Jan Gerritss van der Heijden x Gerrit Janssen Verweteringe <== G.J. Verwetering komt terug als doopgetuige!
- Jan, Gerrit en Maeijken [voogd Gerrit Jansen van der Heijden - oom]
- Handersken x Jan Ariens van Boerdonck
- Teunisken x Lambert Jan Willems
https://proxy.archieven.nl/235/B9A0BD47FCE6437087B15170D40C7BA4
7700.93 Index schepenprotocol Veghel (7700.93)
279 Deling tussen Jan, Gerrit en Maeijken Gerrits, geassisteerd door hun voogd Gerrit Jansen van der Heijden, 'haaren oom', Jan Ariens van Boerdonck als man van Handersken Gerrits en Lambert Jan Willems als man van Teunisken Gerrits, kinderen en erfgenamen van Gerrit Janssen Verweteringe bij Meriken dochter van Jan Gerritss van der Heijden, ...
... e.e.: kinderen van Hendrick Jan Gerrits van der Heijden, ...
Datering: 19-12-1695

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.71&minr=16196520&miview=ldt
7700.71 Index schepenprotocol Veghel (7700.71)
108 ... , rijdende tegen de kinderen van Hendrick Jan Gerrits van der Heijden...
25-01-1698
Zie ook 107
https://proxy.archieven.nl/235/3080FA63558F45F9B7BEA5F65046A161

https://proxy.archieven.nl/235/16BE01E98E504D8083B3B98A8FB71466
7700.71 Index schepenprotocol Veghel (7700.71)
123 Jasper Lambert Jan Aerts, 'inwoonder van Erp', heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Hendrick, Maria, Maeijken en Elisabet Hendrick Jan Gerits van der Heijden het 1/6 deel in 'eenen hoijbeemt, groot twaelf karren', gelegen op Midegael, hooiende met Gerrit Jan Zijmons cum suis ...
Datering: 26-02-1698

KIDS - zowel MARIA als MAEIJKEN!
Hendrick Jan Gerrits van der Heijden
- Hendrick
- Maria
- Maeijken
- Elisabeth
https://proxy.archieven.nl/235/E5FE4309282C450F9B427F73926DA5C9
7700.71 Index schepenprotocol Veghel (7700.71)
124 Hendrick Jan Aerts heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Hendrick, Maria, Maeijken en Elisabeth Hendrick Jan Gerrits van der Heijden het 1/6 deel in 'eenen hoijbeemt, groot twaelf karren hoijgewas', gelegen op Middegael ...
Datering: 26-02-1698

BROER?
https://proxy.archieven.nl/235/288592086F7944788594C2EDB9D97F4B
7700.93 Index schepenprotocol Veghel (7700.93)
363 Voor schepenen en substituut-secretaris van Vechel verscheen Gerrit Janssen van der Heijden, 'gesont van lichame gaande en staande', om sijn testament op te maken: ...
hij benoemt Gerrit Gerrits Verweteringe tot enige en universele erfgenaam van al zijn goederen 'van sijn selven als mede hem aangecomen van Wouter Willem Welten'; ...
hoijend met de kinderen Hendrick Jan Gerrits van der Heijden ...
e.z.: goed van kinderen van Hendrick Jan Gerrits van der Heijden voornoemd, ...
welke twee voornoemde percelen hij legateert aan de vier kinderen van Hendrick Jan Gerrits van der Heijden; deze kinderen moeten 100 gulden geven aan Ariaen Huijberts en 100 gulden aan Aert Joosten tot Erp; ...
Datering: 4-12-1698
Zie ook 161
https://proxy.archieven.nl/235/6FAA9F9AF5004D40B96760FC1F89B899
7700.157 Index schepenprotocol Veghel (7700.157)
161 Op 18-04-1699 is 'binnen desen dorpe' overleden Geraert Jansen van der Heijden, zonder wettige kinderen na te laten. ...
Datering: 20-5-1699

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.94&minr=11565981&miview=ldt
8
Hendrick Hendricks van der Heijden (wo. Schijndel);
Maria, Maijken en Elisabet Hendricx van der Heijden, kind. en erfgen. van
Hendrick Jan Gerrits van der Heijden en Merijken Hendrick Hensen (huis etc. aan het Eert)
Datering: 5-2-1700
Pagina: 17v
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 94
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

https://proxy.archieven.nl/235/576CA62245234227B426076E825C744A
7700.72 Index schepenprotocol Veghel (7700.72)
227 Lijst van opgenomen kapitalen, renten en interessen die het Corpus van Veghel jaarlijks verschuld is, begonnen 14-10-1684, ...
Maijcken weduwe Hendrick Jan Gerrits van der Heijden 20 December 1688. ...
Datering: [1706]

Gehuwd ‎26 apr 1665 Veghel, Noord-Brabant, Nederland, leeftijd ongeveer 35 jaar
[bron]
BHIC: OpenArchives
Bruidegom Henricus Joannis Gerardi
Bruid Maria Henrici Joannis Jacobi
Getuige Joannes Roverii & Petrus Adriani
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 26-04-1665
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 154-02
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek


BHIC: OpenArchives
Bruidegom Hendrick Janssen vander Heijden
Bruid Maria Hendrickx
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 26-04-1665
Plaats: Veghel
Bronvermelding
Trouwen, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 7, blad 45v01
Gemeente: Veghel
Periode: 1650-1679
Religie: Schepenbank


BHIC:
Bruidegom Hendrick Jan Geradts vander Heijden
Bruid Mariken Hendrickx
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 11-04-1665
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
Datum proclamatie: 11-04-1665
Bronvermelding Trouwen, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 7, blad 45r02
Gemeente: Veghel
Periode: 1650-1679
Religie: Schepenbank`


D 1606-1700 D-H Dopen Veghel RK_OCR.pdf
Gezin 1250
HENRICUS JOANNES GERARDUS HEIJDEH,VAN DER x MARIA HENRICUS JOANNES JACOBUS

Gehuwd (religieus) ‎26 apr 1665 Veghel, Noord-Brabant, Nederland (9 jaar gehuwd) met:

womanMaria Henricus Joannis "Merijken" Jacobs‏, leeftijd bij huwelijk ongeveer 30 jaar
Gedoopt ‎8 aug 1634 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Bij huwelijk genoemd als "Maria Henrici Joannis Jacobi"
Zie akte 75 Sint-Oedenrode van 18 Maijus 1674: "Hendrick Jan Geraerts van der Heijden ende Meriken dogtere Hendrick Hensse".

Geboren voor 1665-20=1645

Getuigen:
Huwelijk: Joannes Roverii & Petrus Adriani
Joannes: Gerardus Joannis Simonis & Maria Gerardi
Henricus: Gerardus Joannis & Maria Henrici Joannis
Maria: Jaspar in de Groijdonck & Joanna Simonis & Joanna Gerardi
Maria: Joannes Joannis & Lambertus Rutgeri & Anna Valerii
Walterus: Gerardus Joannis Verweteringen & Joanna Gerardi & Catharina Henrici
Elisabeth: Elisabeth Gerardi Verweteringen & Joanna Arnoldi & Thomas Joannis [dinther] & Gerardi Theodori

Waarom:
- Doopgetuige "Maria Henrici Joannis" is mogelijk moeder.
- Doopgetuige "Thomas Joannis": Ene Thomas Jansen huwt op 10-05-1671 te Dinther ene Petronilla Hendrickx. Zie akte 1 van 27 juni 1671. Petronilla is haar zus.
- Doopgetuige "Catharina Henrici" is mogelijk zus Catharina gehuwt met Hendrick Meijtijens. Zie akte 1 van 27 juni 1671.
- Eerste dochter is genaamd Maria vernoemd naar de moeder van de bruid.

ENIGE OPTIE in index BHIC:

BHIC: OpenArchives
Dopeling Maria Henrici Joannis
Vader Henricus Joannis
Moeder Maria N.N.
Getuige Anna Petri
Diversen: uit Dinther
Getuige Petrus Henrici
Diversen: uit Dinther
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 08-08-1634
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 78-02
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎26 okt 1692 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Testament op 18 Maijus 1674.
Genoemd in akte 227 van 1706 met referentie naar 20 December 1688.
Genoemd in akte 206 van 04-09-1690.
Erfdeling 5-2-1700.

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
426 26-10-1692
Maria Henrici van der Heyden Vidua, multis annis caeca, diuque languida, m.s.
Weduwe, vele jaren blind, langdurig ziek, gesterkt door de sacramenten

Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 376 28-10-1692 Marijcken weduwe Hendrick Jan Gerrits aen de Eert Laat na kinderen

Niet gevonden in index BHIC (Oct2022)(Mei2023).
‎, leeftijd ongeveer 58 jaar
Begraven ‎28 okt 1692 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[Gebruikersnotities]
WAT IS DE RELATIE NAAR GROENENDAEL ??? Zie onderaan in akte 293
OUDERLIJK GEZIN
Hendrick Jan Jacobs
- Peeterken x Thomas Janssen
- Merijken x Hendrick Janssen van der Heijden
- Catharina
- Meijtijens [vergelijk akte 3]
.
https://proxy.archieven.nl/235/26B12503A4FE4813A77A6E9DB9773EB5
7603.45 Index schepenprotocol Dinther (7603.45)
1 Deling van bezit door Jan Peters van Groenendael als zoon van Peter Henricxk van Groenendael, Willem Janssen als man van Augeneesken dochter van Geerling Jan Henricxks van Groenendael, Jan Geerling van Groenendael en Catharina diens zuster, hebbeneen deling gemaakt van bezit dat ze van Geerling van Groenendaeel hebben geerfd, verder Thomas Janssen als man van Peeterken dochter van Hendrick Jan Jacobs, Hendrick Janssen van der Heijden als man van Merijken dochter van Hendrick Hendrick Meijtijens en Catharina als dochter van Hendrick Jan Jacobs als zuster van Peeterken, zijnde allen kinderen van Hendrick Jan Jacobs.
(1) Genoemde Merijken als weduwe van Geerling Jan Hendricx Groenendael en Jan Rovers van Groenendael krijgen samen 3 percelen, verder krijgt Metijen Handrick Janssen een perceel gelegen te Veghel genoemd *de Aamer*, groot een bunder, belendend GeritJan Simons, de erfgenamen van Dirck Jan Daniels, de rivier de Aa, jonker Aelbert Prouningh als schout te Veghel.
(2) De weduwe van Geerling Jan Hendricx (van Groenendael) en Jan Rovers Groenendael krijgen een erf onder Veghel genoemd de Corsten Camp, zijnde twee derde deel van een derdedeel van de hiervoor genoemde bunder hooiland, belendend Dasdonk, de Lange Smalle, Johan Simons, jonker Morttel.
(3) Genoemde Hendrick Jan Gerits van der Heijden krijgt een perceel onder Schijndel, zijnde de helft van een hooiveld genoemd Sijmenscamp, deze helft groot een halve bunder, belendend Gerit Janssen Verweteringen, Lambert Rutthen, de Rouwe Campen, degemeijnte van Schijndel daar.
(4) Genoemde Cathalijn Hendrick Janssen (Jacops) erft een perceel onder Schijndel, genoemd de St. Anthonisbunder, zijnde het achtste deel van de vermelde bunder groot ca. een kwart bunder, (vervolg 004) belendend Gerit Janssen van de Heijden, de erfgenamen van Rombout Heijmans, de rivier de Aa, de Drije Bunders.
Vervolg:
(5) Genoemde Thomas Janssen erft een perceel te Dinther aan het Beughe genoemd *de Magere Beemde*, groot een bunder, belendend de erfgenamen van Thomas Janssen van Rooij, Peter Arijen Janssen, de erfgenamen van Leendert Hendricx, de gemeijnte van Dinther. Gertuigen Ambrosius Nicolaessen van Berckel en Arijaen Jan Peeters, datum 27 juni 1671.
Datering: 1671-1683

ERFGENAMEN VAN Hendrick Jan Jacobs
.
Geerling Jan Hendricx van Groenendael
- Augeneesken x Willem Janssen
- Jan
- Cathalijn
- Jan verder voor de kinderen van Geerling van Groenendael
.
Hendrik Jan Jacobs [wijlen]
- Merijken x Hendrick Janssen van der Heijden
- Metijen
- Cathalijne
- Peeterken x Thomas Janssen
.
https://proxy.archieven.nl/235/26499F29A08F416E958E913A28FA18DD
7603.45 Index schepenprotocol Dinther (7603.45)
3 Verschenen zijn Jan Rovers van Groenendael voor hemzelf, verder Willem Janssen als man van Augeneesken dochter van Geerling Jan Hendricx van Groenendael die ook handelt voor Jan Geerlings en voor diens zuster Cathalijn, verder voor de kinderen vanGeerling van Groenendael. nog Hendrick Janssen van der Heijden als man van Merijken dochter van Hendrik Jan Jacobs, Metijen en Cathalijne als dochters van Hendrik Jan Jacobs, samen als erfgenamen van wijlen Hendrick Jan Jacobs en verkopen aan ThomasJanssen een huis, tuin en aanliggend erf te Dinther aan de Beugen, ...
Nog verkopen ze hem een akker genoemd het Hestersse (?), aan het Buegen daar groot een zesterzaad, ...
Nog verkopen ze een akker ter zelfder plaatse genoemd de Jacobsakker groot 3 lopenzaad, ....
Nog verkopen ze hem een klaverveldje genoemd het Rontveltijen, ...
Nog verkopen ze een stuk land ter zelfder plaatse gelegen genoemd de *Quaetcoop*, ...
datum 27 mei 1671
Datering: 1671

RELATIE GROENENDAEL
Jan Henricks van de Groenendael x Agnees
- Geerling <=== Geerling uit akte 3 van 1671
- Anneken x Peter Hendricx de Jonger
- Lijsken x Wouter Willems [weduwnaar]
- Willemke [weduwe] x Huijbert Thijsen
- Mariken x Hendrick Janssen <=== OUDERS?
- Catelijn [weduwe] x Herman Dircks
- de andere broers en zusters
https://proxy.archieven.nl/235/92BA38EC05744DD8ABB660B3BD434C66
7603.42 Index schepenprotocol Dinther (7603.42)
293 Verschenen zijn Niclaes Jansen van Roij en diens broer Thomas, verder Jan Goossens als man van Jenneken, genoemde Niclaes en Thomas nog handelend voor hun andere broers en zuster of hun kinderen, als wettige kinderen van wijlen Jan Francken als partij ter ener zijde, verder Geerling Janssen van Goenendael, Peter Hendricx de Jonger als man van Anneken dochter van Jan Henricks van de Groenendael verwekt bij Agnees, verder Wouter Willems als weduwnaar van Lijsken dochter van Jan Hendricks (Groenendael) en Angnees, verder Willemke weduwe van Huijbert Thijsen als dochter van Jan Hendricx en Agnees, Hendrick Janssen als man van Mariken dochter van Jan Hendricx en Agnees, verder Dirck Herman Dircx als gemachtigde voor Catelijn weduwe van Herman Dircks, deze Catelijn ook dochter van Jan Hendrics verwekt bij Agnees, genoemde Geerlingh Janssen van Groenendael nog handelend voor de andere broers en zusters als partij ter andere zijde, hebben het bezit gedeeld dat ze hebben geerfd van wijlen Peter Andriessen en diens vrouw Anneken. ...
Datering: 1651

Kinderen:

1.
man‎Joannes Henrici van der Heijden‏‎
Gedoopt ‎11 feb 1666 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20D-H%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
11-02-1666
Vader: HENRICUS JOANNES GERARDUS HEIJDEN, VAN DER
Moeder: MARIA HENRICUS JOANNES, JACOBUS
Gezin: 1250
Getuigen: GERARDUS JOANNES SIMONIS

BHIC: OpenArchives
Dopeling Joannes Henrici Joannis Gerardi
Vader Henricus Joannis Gerardi
Moeder Maria N.N.
Getuige Gerardus Joannis Simonis & Maria Gerardi
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 11-02-1666
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 61-02
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek


2.
manHenricus Henrici van der Heijden‏
Gedoopt ‎10 jul 1667 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie huwelijk:
Geb: Veghel 26 j.m.
Dus geboren rond 1699-26=1673

Doopgetuigen:
Maria: Petrus Theodori Vermeulen & Maria Henrix van der Heijden
Petronella: Antonius Hermanni & Maria Henrici van der Heijden & Helena Petri van der Meulen
Henricus: Cristianus Antonij van der Ven & Rumoldus Jan Simons & Joanna Roverij van der Groenendal & Elisabetha Petri van der Hagen
Joanna: Arnoldus Adriani Olislagers & Antonius Henrici van den Bogard & Joanna Jacobi van Geelkercken & Maria Rutgeri Danielis
Joannes: Arnoldus Joannis van Eird & Elisabetha Petri van der Meulen
Lambertus: Rutgerus Henrici van de Hintel? & Joanna Roverij van den Groenendael & Laentje Theodori Jacobz
Joannes: Joanna huijsvrouw van Rover van den Groenendael.

Enige doopgetuige van der heijden is ene Maria Henrix

DRIE MOGELIJKHEDEN. ZIE ONDER: MEEST WAARSCHIJNLIJK:

Waarom:
- Zie akte 8 van 5-2-1700. Deze noemt ene "Hendrick Hendricks van der Heijden (wo. Schijndel)" in combinatie met "Hendrick Jan Gerrits van der Heijden en Merijken Hendrick Hensen". Dus dit paar had een zoon Hendrick die in Schijndel woonde.
- Doopgetuige "Maria Henrix van der Heijden" (2x) matched met moeder en zus
Mogelijk:
- Doopgetuige "Arnoldus Joannis van Eird" is echtgenoot van zus Elisabeth
- Ene "Elisabetha Arnoldi van Eirde" is getuige bij doop kind van zus Maria.
- Doopgetuige "Maria Rutgeri Danielis" is mogelijk zus Maria gehuwd met.
- Doopgetuige "Antonius Hermanni"is ook getuige bij kind van zus Maria als "Antonius Hermannus van Dinther".

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20D-H%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
10-07-1667 HENRICUS
Vader: HENRICUS JOANNES GERARDUS HEIJDEN, VAN DER
Moeder: MARIA HENRICUS JOANNES, JACOBUS
Gezin: 1250
Getuigen: GERARDUS JOANNES & MARIA HENRICI JOANNES

Akte:
doop-, trouw- en begraafboeken
Veghel
1651-1675
Veghel doop- en trouwboek 1651-1675
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/register?serviceUrl=/register/start/67/%3Farchiefnummer%3D1457%26inventarisnummer%3D27
Scan 68 van 182
Scannaam: 1892-101-068
"10. Henric?. Henricus Jois Gerardi : Maria : Gerardus Jois. Maria Henrici Jois"

BHIC: OpenArchives
Dopeling Henricus Henrici Joannis Gerardi
Vader Henricus Joannis Gerardi
Moeder Maria N.N.
Getuige Gerardus Joannis & Maria Henrici Joannis
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 10-07-1667
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 68-02
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek


==================================
Mogelijkheden:
Eerste is meest waarschijnlijk gegeven dat naam moeder is Maria Henrix en een zus Maria Henrix.

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20D-H%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
10-07-1667 HENRICUS
Vader: HENRICUS JOANNES GERARDUS HEIJDEN, VAN DER
Moeder: MARI HENRICUS JOANNES, JACOBUS
Gezin: 1250
samenstelling: ELISABETH, JOANNES, MARIA (2x), WALTERUS

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20D-H%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
11-02-1677 HENRICUS
vader: HENRICUS JOANNES, HENRICUS
Moeder: Agnes Andreas
Gezin: 1295
samenstelling: FRANCISCUS

18-11-1674 HENRICUS
Vader: HENRICUS HENRICUS
Moeder: Catharina Petrus
Gezin 1468
samenstelling: GODEFRIDUS, JOANNES (doorgestreept: Anotnius), THEODORUS

============================================
Op BHIC hen*s met vader hen* in veghel 1660-1679
Henricus Henrici Cornelii kind 23-01-1663 Veghel DTB doopakte Henricus Cornelii x Elisabeth N.N.
Henricus Henrici Cornelii kind 20-01-1666 Veghel DTB doopakte Henricus Cornelii x Elisabetha N.N.
Henricus Henrici Joannis Gerardi kind 10-07-1667 Veghel DTB doopakte Maria N.N. x Maria N.N.
Henricus Henrici Henrici kind 18-10-1669 Veghel DTB doopakte Henricus Henrici x Aldegonda N.N.
Henricus Henrici Godofridi kind 21-10-1672 Veghel DTB doopakte Henricus Godofridi x Joanna N.N.
Henricus Henrici Henrici kind 18-11-1674 Veghel DTB doopakte Henricus Henrici x Catharina N.N.
Henricus Henrici Joannis kind 13-12-1675 Veghel DTB doopakte Henricus Joannis x Hildegonda N.N.
Henricus Klompenmaker den kind 16-11-1676 Veghel DTB doopakte Henricus Judoci den Klompenmaker x Elisabetha N.N.
Henricus Henrici kind 05-02-1677 Veghel DTB doopakte Henricus Henrici x Joanna Judoci
Henricus Joannes kind 11-02-1677 Veghel DTB doopakte Henricus Joannes x Agnes N.N.

Overleden ‎28 apr 1722 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Op 5 juni 1721 voogd van kids zwager.
In akte 70 van 1738 wordt echgenote als weduwe genoemd.
Erfdeling 26-4-1758

BHIC: OpenArchives
Overledene Henricus Henrici van der Heijde
Geslacht m
Datum overlijden 28-04-1722
Plaats overlijden Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel trouw-begraafboek 1700-1750
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 1
Folio/pagina 381-29


Akte:
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/register?serviceUrl=/register/start/392/%3Farchiefnummer%3D1457%26inventarisnummer%3D1
Scan 393 van 425
Scannaam: 1457_001_381
"Aprilis"
"28 dito henricus henrici van der heijde m. ss."
‎, leeftijd ongeveer 54 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.94&minr=11565981&miview=ldt
8
Hendrick Hendricks van der Heijden (wo. Schijndel); <====
Maria, Maijken en Elisabet Hendricx van der Heijden, kind. en erfgen. van
Hendrick Jan Gerrits van der Heijden en Merijken Hendrick Hensen (huis etc. aan het Eert) <====
Datering: 5-2-1700
Pagina: 17v
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 94
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

VOOGD OVER KINDEREN VAN OVERLEDEN ZWAGER:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.150&minr=11939607&miview=ldt
150
Deling van goederen onder Hendrik Anthonis Bogaerds, Reijnier Anthonis Bogaerds, Laureijns Jan Laureijnssen,
Hendrik Hendrik van der Heijden, voogd over Johannes, Peter, Annemaria minderjarige kinderen van Anthony van den Bogaard verwekt bij Margriet dr.v.Peter Dirx van der Meulen <==
o.a. huis op de Schoot
Datering: 5 juni 1721
Pagina: 234v
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 150
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.180&minr=11640727&miview=ldt
70
Bartel van den Heuvel inwoonde alhier, denwelke verklaarde bij deese verhuurt te hebben aan Jan Hendrik Benedictus woonende tot Veggel, des eerste comparants huijs en hoff en aangeleegen erve gestaan ende geleegen op de Coevering, soo en in dier voege als hij eerste comparant allent selve jeegenswoordigh in sijn gebruijk en labeur is hebbende. De huurder reserveert ten sijne behoeve o.a. den halven boogaart, een gedeelte in den hof. Item reserveert hij verhuurder alnog ten sijnen behoeve de keuken en opkamer naast de straat, als ook den kelder ende geheele solderinge van voorschreven huijs.
Borge is Dirxken van der Meulen weduwe Hendrik van der Heijden woonende tot Veghel. <======
Datering: 1738
Pagina: 173
Plaats: Sint-Oedenrode
Toegangsnummer: 7636
Inventarisnummer: 180
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.104&minr=11570360&miview=ldt
40
Maria, Hendrik, Jan, Jenneke en Lambert k.v. Hendrik van der Heijden en Dirske Peeters Vermeulen;
Peeter Luijcas Vorstenbosch g.m. Petronella d.v. Hendrik en Dirske voors. (huis esthuis etc. int Eerde, een einde Dirk van de Rijt).
Datering: 26-4-1758
Pagina: 131v
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 104
Geografische namen: Veghel

3.
woman‎Maria Henrici van der Heijden‏‎
Gedoopt ‎10 mei 1669 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20D-H%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
10-05-1669 MARIA
Vader: HENRICUS JOANNES GERARDUS HEIJDEN, VAN DER
Moeder: MARIA HENRICUS JOANNES, JACOBUS
Gezin: 1250
Getuigen: JASPER IN DE GROODONCK & JOANNA SIMONIS

Akte:
doop-, trouw- en begraafboeken
Veghel
1651-1675
Veghel doop- en trouwboek 1651-1675
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/register?serviceUrl=/register/start/75/%3Farchiefnummer%3D1457%26inventarisnummer%3D27
Scan 76 van 182
Scannaam: 1892-101-076
"? Maria . henricus(?) Jois . Maria , Jasper is de grondonck, ???? ???? ??????, Joanna Simonis, ??? ??? ??? Joanna ge?????"

BHIC: OpenArchives
Dopeling Maria Henrici Joannis
Vader Henricus Joannis
Moeder Maria N.N.
Getuige Jaspar in de Groijdonck & Joanna Simonis & Joanna Gerardi
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 10-05-1669
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 76-03
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek


4.
womanMaria Henrici van der Heijden‏
Gedoopt ‎27 feb 1671 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20D-H%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
27-02-1671 MARIA
Vader: HENRICUS JOANNES GERARDUS HEIJDEN, VAN DER
Moeder: MARIA HENRICUS JOANNES, JACOBUS
Gezin: 1250
Getuigen: LAMBERTUS RUTGERI & ANNA VALERI

Akte:
doop-, trouw- en begraafboeken
Veghel
1651-1675
Veghel doop- en trouwboek 1651-1675
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/register?serviceUrl=/register/start/82/%3Farchiefnummer%3D1457%26inventarisnummer%3D27
Scan 83 van 182
Scannaam: 1892-101-083
"27 : Maria . Henricus(?) Joannis gerardi . Maria . Joannes Jois loco lamberti rutgeri : anna Valerij"

BHIC: OpenArchives
Dopeling Maria Henrici Joannis Gerardi
Vader Henricus Joannis Henrici
Moeder Maria N.N.
Getuige Joannes Joannis & Lambertus Rutgeri & Anna Valerii
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 27-02-1671
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
Gedoopt onder voorwaarden vanwege nooddoop door Jacoba, echtgenote van Joannes alias Jan Schop (omdat hij als jongeling in Veghel gevonden is in een schop), geboren op een Zeeuws eiland en daar door een predikant gedoopt
In de marge datum 01-03.
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 83-11
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎10 sep 1727 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Echtgenoot was weduwnaar bij overlijden op 10-05-1754.

BHIC: OpenArchives
Overledene Maria N.N.
overleden op 10-09-1727 te Veghel.
gehuwd geweest Rutgerus Verhoeven
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel trouw-begraafboek 1700-1750, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 1, blad 386-28
Gemeente: Veghel
Periode: 1700-1750
Religie: Rooms-Katholiek

‎, leeftijd ongeveer 56 jaar
[Gebruikersnotities]
Echtgenoot wordt MOMBOIR over kids van zus.
.
Aert Jan Tunis van Eert x Elisabeth Hendrickx van der Heijden
- Catarina x Joannis Corstiaens van de Ven
- Maria x Joannes Lamberts van de Ven
- Jan en Hendrina [onmondig - momboir Peter Jan Tunis van Eert en Ruth Daniels Verhoeven]
.
https://proxy.archieven.nl/235/4CE210869B4A48469FA405B8D32B155B
7700.99 Index schepenprotocol Veghel (7700.99)
20 Catarina d.v. Aert Jan Tunis van Eert, g.m. Joannis Corstiaens van de Ven; Joannes Lamberts van de Ven g.m. Maria d.v. Aert Jan Tunis van Eert; Peter Jan Tunis van Eert en Ruth Daniels Verhoeven momb. over de 2 onmond. kind. Jan en Hendrina kind van Aert Tunis van Eert en Elisabeth Hendrickx van der Heijden. (schoon huis etc. int dorshout)
Datering: 12-2-1729

5.
man‎Walterus Henrici van der Heijden‏‎
Gedoopt ‎17 mrt 1672 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20D-H%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
17-03-1672 WALTERUS
Vader: HENRICUS JOANNES GERARDUS HEIJDEN, VAN DER
Moeder: MARIA HENRICUS JOANNES, JACOBUS
Gezin: 1250
Getuigen: GERARDUS JOANNES VERWETER & CATHARINA HENRICI

BHIC: OpenArchives
Dopeling Walterus Henrici Joannis Gerardi
Vader Henricus Joannis Gerardi
Moeder Maria N.N.
Getuige Gerardus Joannis Verweteringen & Joanna Gerardi & Catharina Henrici
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 17-03-1672
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
Gedoopt onder voorwaarden vanwege nooddoop door vroedvrouw Maria Martini
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 89-05
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek


6.
womanElisabeth Henrici van der Heijden‏
Gedoopt ‎28 aug 1673 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20D-H%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
28-08-1673 ELISABETH
Vader: HENRICUS JOANNES GERARDUS HEIJDEN, VAN DER
Moeder: MARIA HENRICUS JOANNES, JACOBUS
Gezin: 1250
Getuigen: THOMAS JOANNES - DINTHER & ELISABETH GERARDI VERWETE

BHIC: OpenArchives
Dopeling Elisabeth Henrici Joannis Gerardi
Vader Henricus Joannis Gerardi
Moeder Maria N.N.
Getuige Elisabeth Gerardi Verweteringen
Getuige Joanna Arnoldi
Getuige Thomas Joannis
Diversen: uit Dinther
Getuige Gerardi Theodori
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 28-08-1673
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 96-05
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎14 jun 1713 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Laaste kind gedoopt op 24-01-1710.
Voogden leggen eed of in akte 114 van 14-5-1716.

BHIC: OpenArchives
Overledene Elisabetha N.N.
overleden op 14-06-1713 te Veghel.
echtgenote van Arnoldus Joannis van Eird
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel trouw-begraafboek 1700-1750, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 1, blad 372-12
Gemeente: Veghel
Periode: 1700-1750
Religie: Rooms-Katholiek

‎, leeftijd ongeveer 39 jaar
[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/A7BC65ABC67D4F8682BF4C55E9928338
7700.96 Index schepenprotocol Veghel (7700.96)
114 Henrick Jan Theunis van Eert en Henrick Henrickx van der Heijden hebben de eed afgelegd als voogden over de vier minderjarige kinderen van Aert Jan Teunis van Eert, verwekt bij zijn vrouw Lijsken Henrickx van der Heijden. ...
Datering: 14-5-1716

Aert Jan Tunis van Eert x Elisabeth Hendrickx van der Heijden
- Catarina x Joannis Corstiaens van de Ven
- Maria x Joannes Lamberts van de Ven
- Jan en Hendrina [onmondig - momboir Peter Jan Tunis van Eert en Ruth Daniels Verhoeven]
.
https://proxy.archieven.nl/235/4CE210869B4A48469FA405B8D32B155B
7700.99 Index schepenprotocol Veghel (7700.99)
20 Catarina d.v. Aert Jan Tunis van Eert, g.m. Joannis Corstiaens van de Ven; Joannes Lamberts van de Ven g.m. Maria d.v. Aert Jan Tunis van Eert; Peter Jan Tunis van Eert en Ruth Daniels Verhoeven momb. over de 2 onmond. kind. Jan en Hendrina kind van Aert Tunis van Eert en Elisabeth Hendrickx van der Heijden. (schoon huis etc. int dorshout)
Datering: 12-2-1729

VERKOCHT AAN VOOGD Rut Daniels VAN DOCHTER
https://proxy.archieven.nl/235/CDB02C999EA148E5A8A8F7CDD37D1539
7700.76 Index schepenprotocol Veghel (7700.76)
191 Marcelis Teunissen gehuwd met Elisabeth Goorts, wonende te Uden in het land van Ravenstein heeft land te Veghel in het Dorshout genaamd aan de Vossenhool wettelijk en erfelijk verkocht aan Peter Jans van Eert en Ruth Daniels, de voogden over Hendrina Aert Jans van Eert en dat ten behoeve van haar.
Datering: 31-01-1732


Voor meer informatie: bertho@derikx.com