man‎Nicolaus Marcelissen Versteede‏‎
Gedoopt ‎8 dec 1619 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 75: Geboren rond 1652-32=1620

Ouders genoemd in akte 365:
".. kinderen van Marcelis Lambert Arts .. verwekt bij zijn vrouw Heijlken Thonissen ... hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun ouders."

Doopgetuigen bij kinderen:
Anna: Heijlwigis Marcelli
Maria: Anthonius Marcelli & Heijlwigis Joannes
Marcellus: Arnoldus Arnoldi & Maria Joannes Joannes
Joannes: Adrianus Danielis & Catharina Guilielmi-Geste
Henricus: Arnoldus Gerardi Henrici & Maria Arnoldi Gerardi

BHIC: OpenArchives
Kind Nicolaus Lambrechs
Geslacht Man
Datum doop 08-12-1619
Plaats doop Veghel
Vader Marcelis Lambrechs
Moeder Heijlken N.N.
Getuige Daniel Ariens
Getuige Henrickens Diericks
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1606-1627
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 25
Folio/pagina 36r
Religie RK


http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20A-C%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
08-12-16-19 NICOLAUS
Vader: MARCELLUS LAMBERTUS ARNOLDUS
Moeder: HELENA ANTONIUS THEODORUS
Gezin: 283
Getuigen: DANIEL ARIENS & HENRICKXKE DIERICKS

Overleden ‎5 jan 1681 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd bij erfdeling ouders in akte 356 van 09-02-1653. Zie notitie bij vader.

In akte 25 van 13-01-1681 genoemd als 'zaliger'

BHIC: OpenArchives
Overledene Nicolaus Marcelli
Geslacht m
Datum overlijden 05-01-1681
Plaats overlijden Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 310-06


Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
277 05-01-1681 Nicolaus Marcelii Pie obyt, m.s., diu asthmaticus Vroom overleden, gesterkt door de sacramenten, lang astmatisch

Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 347 06-01-1681 Claas Marcelis aant Havelt Laat agter vrou en kinderen
‎, leeftijd ongeveer 61 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.1&minr=11828772&miview=ldt
75
Jan Hanrick Vrijnssen, 63 jaar en
Jan Janssen van Meuwen, 40 jaar,
Claes Marcelissen, 32 jaar en <=========
Anthonis Ghijbert de Smith, 60 jaar, allen wonend te Veghel hebben verklaard goed te weten dat Gerart Hanrickx en Aert Gerarts en Jan Dirk Thonissen op heden 17 april met 55 hoornbeesten naar de Langstraet op Waelwijck zijn gegaan. Deze beesten zijnallen binnen de Meijerij gekocht in Veghel, Erp, Dinther en Beek en Donk.
Datering: 17-04-1652
Pagina: 088
Soort akte: Verklaring
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7701
Inventarisnummer: 1
Bron: Notarissen
Geografische namen: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.50&minr=14289059&miview=ldt
355 Dirck Thonis en Jan Janssen van Balgoijen hebben op verzoek van Niclaes Marcelissen de voogdij aanvaard over de minderjarige kinderen van wijlen Marcelis Lambert Arts, en hebben daartoe de eed afgelegd.
Getuigen: G. Roeffs, Gerit Hendricx en Peter Claessen, schepenen
Datering: 09-02-1653
Pagina: 392
Soort akte: Voogdij
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 50
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.51&minr=14289171&miview=ldt
53 Tonis Marcelissen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan zijn broer Claes Marcelissen een 'acker teulants gelegen in de Akerse tiende', groot ontrent 2 lopensaten
* e.z.: het goed van Micgiel Donckers
* a.z.: het goed van Daniel Jan Tonis
* e.e.: het goed van Henrick Lamberts
* a.e.: de gemyne straet
Getuigen: Goyart Peeter Rutten en Hendrick Dirck Jacops, schepenen
Datering: 01-05-1654
Pagina: 77
Soort akte: Transport
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 51
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.52&minr=14289479&miview=ldt
46 Anthonis Marcelissen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan zijn broer Claes Marcelissen een 'acker teulants ende 't groes driesken daer aen gelegen', genoemd den Honstart, groot ontrent 3 loopensaten, gelegen optte Neerboeckt
* e.z.: Dries Lambers cum suis
* a.z.: Henrick Dirck Jacobs
* e.e.: Jacob Rombouts
* a.e: Meriken Marcelissen cum suis
Getuigen: Hendrick Dirck Jacobs en Hendryck Handryck Martens
Datering: 07-02-1658
Pagina: 59-60
Soort akte: Transport
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 52
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.52&minr=14289488&miview=ldt
55 Meus Willems en Claes Marcelis verklaren dat op 19-02-1658 Jan Henric Roeffen is overleden zonder kinderen na te laten. ...
05-03-1658

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.67&minr=16195263&miview=ldt
67 Claes Marcelissen wordt aangesteld als voogd over de minderjarige kinderen van Gijsbert Fredericx, verwekt bij zijn vrouw Hendersken Gerits, ...
05-02-1665

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.69&minr=16195578&miview=ldt
22 Claes Marcelis en Jan Josephs zijn aangesteld als voogden over de minderjarige kinderen van Teunis Marcelis, verwekt bij Heilken Jan Heesackers,...
14-11-1680

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.57&minr=15816760&miview=ldt
86 'Alsoo met het afsterven van Anneken Marcelis desselfs naelaetenschap was gedvolveert op Claes Marcelis volgens de costuijmen deser landen, ende dat sijne neven ende nichten, vier te samen naegelaten kinderen van Teunis Marcelis, broeder van de voorschreven Clses Marcelis, daer van geen genot, baete nof profijt hebben gehadt, soo ist dat gemelte Claes Marcelis deswegens aan haer eenige erkentenisse willende doen', voor schepenen is verschenen Claes Marcelis die verklaart aan de vier kinderenvan Teunis Marcelis zaliger 100 gulden schuldig te wezen, aan ieder 25 gulden. Jan Teunis Marcelis krijgt zijn deel aanstaande Pinksteren, en de andere drie kinderen bij hun huwelijk, of als ze het 'bij toeval van sieckte' nodig zouden hebben. Hij verklaart als voogd over deze kinderen dat zij 30 gulden krijgen voor 'verkogte huijsraat', welk geld voor deze kinderen is met uitzondering van hun broer Jan Teunis Marcelis, 'welcke in consideratie vant genooten leengoet in den hysraat geen aendeel en heeft gehadt'.
Getuigen: Wouter van der Santvort en Jan van Helvert
Bijschrift: Antonij Gijsbert van Boerdonk, getrouwd geweest met Heijlken Tunis Marcelissen, Antonij Jans van de Laar, verwekt bij Anneken Tunis Marcelissen, Hendrik Jans Beckers als man van Elisabeth, ook dochter van Jan van de Laar en Anneke Tunis Marcelissen, mede erfgenaam van Maria Tunis Marcelissen, verklaren op 26-06-1732 dat de drie delen van voorschreven 100 gulden en de 30 gulden aan hen betaald zijn door Lambert Peters. Getuigen: Rover van den Groenendael en Jan Adriaens Verhoeven. Mij present G. de Jong, secretaris
Datering: 06-01-1681
Pagina: 156-157
Soort akte: Verklaring
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 57
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.69&minr=16195581&miview=ldt
25 Rekening van Laurens Peters en Jan Claessen in plaats van Claes Marcelis zaliger, 'sijnen gewesen vader' .... <=== ZALIGER
Datering: 13-01-1681
Pagina: 77-81
Soort akte: Voogdijrekening
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 69
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

ECHTGENOTE GENOEMD:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.64&minr=16097774&miview=ldt
... verpachten voor 4 jaren aan Geertruijt weduwe van Claes Marcelissen, geassisteerd oor haar kinderen, 'eenen acker teuijlants', gelegen in de Nederbockse thiende, ...
25-03-1682

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.57&minr=15816927&miview=ldt
... e.e.: de mede condivident en de weduwe van Claes Marcelissen ..
11-03-1684

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16195925&miview=ldt
... aam Gerritie weduwe van Claes Marcelis en haar kinderen 'eenen acker teul, hoij en groeslant, genaemt de Rijt', ...
22-11-1685

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196003&miview=ldt
... hooiende met de weduwe van Claes Marcelissen ...
08-06-1688

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196144&miview=ldt
274 Jan Gijsberts en Jenneken Gijsberts ontlasten Gerritien weduwe van Claes Marcelissen en haar kinderen van hun deel van een obligatie van 238 gulden, ...
26-02-1692

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196287&miview=ldt
... e.e.: de weduwe van Claes Marcelissen cum suis...
13-12-1694

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196326&miview=ldt
... e.z.: het goed van de erfgenamen van Claes Marcelisen...
21-06-1695

Gehuwd ‎28 sep 1650 Veghel, Noord-Brabant, Nederland, leeftijd ongeveer 30 jaar
[bron]
BHIC: OpenArchives
Bruidegom Nicolaus Marcelli
Bruid Gerarda Arnoldi
Getuige Theodorus Petri
Getuige Joannes Theodori
Datum huwelijk 29-09-1650
Plaats huwelijk Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 181-12
Diversen Sint Michiel = 29-9


BHIC: OpenArchives
Bruidegom Nicolaes Marcelen
Bruid Geritken Aert Gerijts
Getuige Peter Claessen & Matijs Peters
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 28-09-1650
Plaats: Veghel
Bronvermelding Trouwen, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 7, blad 6r01
Gemeente: Veghel
Periode: 1650-1679
Religie: Schepenbank


BHIC:
Bruidegom Nicolaes Marceliss
Bruid Geritken Aert Gerijtss
Getuige Gerart Goiarts & Matijs Peters
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 10-09-1650
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
Datum proclamatie: 10-09-1650
Bronvermelding Trouwen, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 7, blad 4v02
Gemeente: Veghel
Periode: 1650-1679
Religie: Schepenbank


Gehuwd (religieus) ‎29 sep 1650 Veghel, Noord-Brabant, Nederland (30 jaar gehuwd) met:

womanGerarda Arnoldus Gerardus‏
Overleden ‎4 jan 1695 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196287&miview=ldt
... e.e.: de weduwe van Claes Marcelissen cum suis...
13-12-1694

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196326&miview=ldt
... e.z.: het goed van de erfgenamen van Claes Marcelisen...
21-06-1695

Akte:
doop-, trouw- en begraafboeken
Veghel
1685-1695
Rooms-Katholiek begraafboek 1685-1695
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/register?serviceUrl=/register/start/86/%3Farchiefnummer%3D1457%26inventarisnummer%3D28
Scan 87 van 216
Scannaam: 1892-102-087
"Anno 1695"
"4. janv obijt gerarda nicolai vidua et ????? ?????? m.s."

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
430 04-01-1695 Gerarda Nicolai Vidua et vetula, phtysi, m.s. Weduwe en bejaarde vrouw, tuberculose, gesterkt door de sacramenten

Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 309 07-01-1695 Gerritie huijsvrou van Claes Marcelisen aant Havelt Laat na haer man en kinderen

Niet gevonden in index BHIC (Jun2021)(Apr2022)(Feb2023)(Apr2024).

Kinderen:

1.
womanAnna Claas Marcelissen Versteede‏
Gedoopt ‎12 sep 1651 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20I-M%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
12-09-1651 Anna
Vader: Nicolaus Marcellus
Moeder: Gerarda Arnoldus Gerardus
Gezin: 914
Getuigen: Heijlwigis Marcelli

BHIC: OpenArchives
Dopeling Anna Nicolai Marcelli
Vader Nicolaus Marcelli
Moeder Gerarda N.N.
Getuige Heijlwigis Marcelli
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 12-09-1651
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 4-05
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎3 feb 1728 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Overledene Anna N.N.
overleden op 03-02-1728 te Veghel.
weduwe van Godefridus van den Broeck
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel trouw-begraafboek 1700-1750, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 1, blad 387-16
Gemeente: Veghel
Periode: 1700-1750
Religie: Rooms-Katholiek

‎, leeftijd ongeveer 76 jaar

2.
woman‎Maria Claas Marcelissen Versteede‏‎
Gedoopt ‎13 dec 1654 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20I-M%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
13-12-1654 Maria
Vader: Nicolaus Marcellus
Moeder: Gerarda Arnoldus Gerardus
Gezin: 914
Getuigen: Anthonius Marcelli & Heijlwigis Joannes

BHIC: OpenArchives
Dopeling Maria Nicolai Marcelli
Vader Nicolaus Marcelli
Moeder Gerarda N.N.
Getuige Antonius Marcelli & Heijlwigis Joannis
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 13-12-1654
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 14-25
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
Volgens
https://www.genealogieonline.nl/genealogische-verzameling-van-beurden/I11033.php
Zij is getrouwd met Lambertus Ariens op 1 februari 1693 te Veghel.
Hij is gedoopt op 15 maart 1656 in Veghel

Huwelijk en kind niet gevonden in index BHIC Veghel (Jun2018).

Kids:
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20A-C%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
16-05-1695- EMERENTIANA - LAMBERTUS ADRIANUS - MARIA NICOLAUS MARCELLUS - 1990 - ADRIANUS WILHELMI - ANNA GODEFRIDI (MATERTERA

3.
man‎Marcellus Claas Marcelissen Versteede‏‎
Gedoopt ‎23 apr 1656 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20I-M%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
23-04-1656 Marcellus
Vader: Nicolaus Marcellus
Moeder: Gerarda Arnoldus Gerardus
Gezin: 914
Getuigen: Arnoldus Arnoldi & Maria Joannes Joannes

BHIC: OpenArchives
Dopeling Marcellus Nicolai Marcelli
Vader Nicolaus Marcelli
Moeder Gerarda N.N.
Getuige Arnoldus Arnoldi & Maria Joannis Joannis
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 23-04-1656
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 19-23
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek4.
man‎Joannes Claas Marcelissen Versteede‏‎
Gedoopt ‎1 jul 1657 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20I-M%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
01-07-1657 Joannes
Vader: Nicolaus Marcellus
Moeder: Gerarda Arnoldus Gerardus
Gezin: 914
Getuigen: Adrianus Danielis & Catharina Guilielmi-Geste

BHIC: OpenArchives
Dopeling Joannes Nicolai Marcelli
Vader Nicolaus Marcelli
Moeder Gerardina N.N.
Getuige Adrinanus Danielis
Getuige Catharina Guilielmi
Diversen: uit Sint-Michielsgestel
Getuige Wilhelma Antonii de Hilvoirt
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 01-07-1657
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 23-13
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
Nieuwe info:
Zie doop Maria de dochter van broer Henricus Claas Marcelissen - getuige is "Mechtildis huijsvrouw van Joannes Nicolai Marceli"

Mogelijk maar bewijs is dun....

Waarom:
- Doopgetuige 'Gerarda Nicolai' is mogelijk de moeder van de bruidegom.
- Doopgetuige 'Henricus Nicolai' is zijn broer
- Reconstructie gezin op oudzijtaart geeft dit ook als gezin.

Huwelijksakte:
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/register?serviceUrl=/register/start/35/%3Farchiefnummer%3D1457%26inventarisnummer%3D28
Scan 36 van 216
Scannaam: 1892-102-036
"Jois Nicolai et Mechtildis Wilhelmi martimonium ....
actum 13 oct 1686"

Kids:
Nicolaus: Nicolai Joannes Vader Veghel 05-06-1688 DTB doopakte x Mechtildis N.N. - getuigen: Wilhelmus Petri & Gerarda Nicolai
Joanna: Nicolai Joannes Vader Veghel 24-05-1692 DTB doopakte x Mechtildis N.N. - getuigen: Wilhelma Cornelij & Anna Godefridi & Arnoldus Joannis & Lambertus N.N - Tweeling. Kind is 3 Juli overleden.
Wilhelmus: Nicolai Joannes Vader Veghel 24-05-1692 DTB doopakte x Mechtildis N.N. - getuigen: Catharina Dionijsij & Henricus Nicolai & Lambertus Bartholomei

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20I-M%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
Gezin 1842
JOANNES NICOLAUS MARCELLUS x MECHTILDIS WILHELMUS PETR ANTONIUS

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.54&minr=12929745&miview=ldt
... IN DE KANTLIJN: Compareerde voor schepenen en secretaris van Veghel Luijcas Willems, inwoner van Aerle en man van Sielken Matthijs Janssen. Enige erfgenaam van Heijlken Delis Jan Delissen weduwe van Huijbert Gerrit Schepers. Uitwijzend haar testament van 17 februari 1701 voor schepenen van Aerle.
Verklaart uit handen van Jan Claes Marcelissen als man van Megtelt dochter Willem Peter Thonis <=====
van deze nevenstaande erfrente met rente voldaan te zijn. 11 november 1701.
Datering: 17-5-1663

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196391&miview=ldt
521
... opgedragen en overgegeven aan Jan Claes Marcelissen en Claes Gerrit Aarts...
Datering: 05-03-1696

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.71&minr=16196470&miview=ldt
58
... e.z.: het goed van Jan Claes Marcelissen cum suis ...
Datering: 06-06-1697

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.71&minr=16196513&miview=ldt
101
... en een rente van een bedrag van 100 daalders, tot laste staande van Jan Claes Marcelissen.
Datering: 15-01-1698

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.95&minr=11569210&miview=ldt
2
... en Jan Claes Marcelissen momb. over de 2 kind. verwekt bij Maria Jan Henrick Gerrits ...
Datering: 10-6-1709

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.73&minr=11863806&miview=ldt
170
... , de Langenbeemd, rivier de A en hooiende met Jan Claes Marcelissen en Lambert Adriaens.
Datering: 21-07-1710

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.73&minr=11863886&miview=ldt
250
... , de Langenbeemd, de rivier de A. Hooiende met Jan Claes Marcelissen en Lambert Adriaens.
Datering: 22-06-1711

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.74&minr=11931083&miview=ldt
52 Borgemeesters van Veghel van het jaar 1714 Wilbert Jan Joorden Donckers, Gerrit Henrick Marttens en Jan Claes Marcelissen hebben verkocht ...
Datering: 30-09-1714

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.6&minr=11881636&miview=ldt
76 Hendrick Aert Claessen als schuldenaar en Jan Claes Marcelissen als borger. Betreft 100 gulden geleend van Peter Thijs Lamberts. Afgelost op 22-03-1719.
Datering: 09-02-1715

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.75&minr=12134784&miview=ldt
353 Jenneken Geerit Aerts geassisteerd met Jan Claes Marcelissen. ...
Datering: 22-10-1727

5.
manHenricus Claas Marcelissen Versteede‏
Gedoopt ‎21 dec 1659 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie huwelijk: leeftijd 30
ABT1662

Getuigen:
Lambert: Joannes Nicolai (Patrus) & Maria Petri Lamberti
Nicolaus: Joannes Petri Corsten
Nicolaus: Joannes Henrici Gerits & Anna Godefridi Henrix
Maria: Petrus Mathiae Lamberti & Mechtildis huijsvrouw van Joannes Nicolai Marceli
Helena: Joannes Mathiae Lamberti & Catharina huijsvrouw van Joannes Petri Corsten
Gertrudis: Joannes Petri Christiani & Joanna Petri Mathiae

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20I-M%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
21-12-1659 Henricus
Vader: Nicolaus Marcellus
Moeder: Gerarda Arnoldus Gerardus
Gezin: 914
Getuigen: Arnoldus Gerardi Henrici & Maria Arnoldi Gerardi

BHIC: OpenArchives
Dopeling Henricus Nicolai Marcelli
Vader Nicolaus Marcelli
Moeder Gerarda N.N.
Getuige Arnoldus Gerardi Henrici & Maria Arnoldi Gerardi
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 21-12-1659
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 34-01
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎21 mei 1734 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Erfdeling 5-10-1739.

BHIC: OpenArchives
Overledene Henricus Nicolai Marcelisen
overleden op 21-05-1734 te Veghel
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel trouw-begraafboek 1700-1750, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 1, blad 394-12
Gemeente: Veghel
Periode: 1700-1750
Religie: Rooms-Katholiek

‎, leeftijd ongeveer 74 jaar
[Gebruikersnotities]
Vele aktes met "Henrick Claes Marcelissen"

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.101&minr=11570190&miview=ldt
20
Lambert z.v. Hendrick Claas Marcelissen en Maria Matijs Lamberts;
Lambert Hendrik Martens g.m. Maria;
Jan Aarts van Eert g.m. Heijlken,
dochters van Hendrik en Maria voors. (huis hof etc. in de stadt of franckevoort)
Datering: 5-10-1739
Pagina: 89v
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 101
Geografische namen: Veghel


Voor meer informatie: bertho@derikx.com