man‎Jan Janssen Spierincx‏‎
Overleden ‎± 1694
[bron]
Testament akte 383 van 11-12-1693: "genoemde Jan ziek in zijn bed liggend"
Zijn tweede echtgenote hertrouwt op 24-04-1694.

ABT1694

Niet gevonden in index BHIC StMG (Jan2024)..

[Gebruikersnotities]
MOGELIJK:
https://proxy.archieven.nl/235/969175655ED74262AF89EAF75B61B2DC
5116.19 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.19)
30 Dirck zoon van Jan Jacob Dircx en diens zwager Handrick Dircx, verhuur van een huis, schuur, esthuis etc. te Gemonde op het Berselaer, zowel gelegen te Rode, Boxtel en Gestel, 6 jaar, 95 gulden per jaar, nog 19 lopen rogge per jaar en 3 vijmen dakstroo per jaar op het huis.
Aleken weduwe van Jan Jacobs Dircks, heeft het vruchtgebruik van bezit van wijlen haar man
Jan zoon van Jan Janssen Spierincx, huurder van een huis etc. te Gemonde op het Berselaer <== Huurt huis on na huwelijk in te wonen?
Handrick Wouters, laatste pachter van het bezit
Jan Janssen Spierincs, borg voor de huur <== Zijn vader is borg
Jan Rutten van de Berselaer, borg voor de huur <== En zijn schoonvader is borg
...
Datering: 6 februari 1667

MOGELIJK
VADER OVERLEDEN
https://proxy.archieven.nl/235/1441B898B0674B36862F69F196A21233
5116.19 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.19)
8 Even Handricx weduwe van Jan Jans Spierincx, verhuur van haar woonhuis etc. aan haar zoon, met het land etc. alles te Gemonde onder St. Michielsgestel, 6 jaar, 35 gulden per jaar, een mud rogge en een malder boekweit per jaar, houdt het recht van bewoning daar, danwel mag ze later een apart verblijf voor haarzelf maken.
Jan Jan Spierincx, zoon van de verhuurster, Jan als huurder van het huis van zijn moeder
Handrick Willems, erflater voor de weduwe Even
...
Datering: 16 februari 1669

https://proxy.archieven.nl/235/CD16885E39A644769DFC50CC665B68A9
5116.16 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.16)
144 Jan Claes Spierincx (62) en Jan Janssen Spierincx beiden te Gemonde onder Sint Michielsgestel met een verklaring ten behoeve van Dirck Roeloffs van der Stappen cum suis namelijk:...
Datering: 03-02-1671

===
Hertrouwd:

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Jan Jansz Spierinx
Woonplaats Gemonde
Weduwnaar Ja
Bruid Perijn Jan Daemen
Geboorteplaats Gemonde
Woonplaats Gemonde
Jongedochter Ja
Eerdere vrouw Oeijken Jan Rutten
Datum huwelijk 11-01-1682
Plaats huwelijk Sint-Michielsgestel
Datum ondertrouw 27-12-1681
Plaats ondertrouw Sint-Michielsgestel
Datum proclamatie 01-1682
Plaats proclamatie Gemonde
Religie Nederduits Gereformeerd
Bron Nederduits Gereformeerd trouwboek 1678-1684
Plaats Sint-Michielsgestel
Toegangsnr. 1445
Inv.nr. 32
Folio/pagina 19r03


Kids:
Spirinx Joannis Vader Gemonde 29-12-1682 DTB doopakte
Spirinx Johan Vader Gemonde 25-12-1684 DTB doopakte
Spirinx Johannis Vader Gemonde 04-08-1690 DTB doopakte

===
WILLEN JAN SPIERINGS???
https://proxy.archieven.nl/235/9EF85DDB5A7E414285A103ABA1106C49
5122.131 Index schepenprotocol Schijndel (5122.131)
Schepenakte
111 Daam Jan Damen, Willem Jan Spierings man van Perijn, Ryckert Wilberts man van Teuniske en Eerkke, kinderen van Jan Damen verwekt bij Meriken Corsten van der merendonck als ook ...
Datering: 24 mei 1688

TESTAMENT
NOEMT OOK ODA! Perijn SCHELLEKENS
https://proxy.archieven.nl/235/E316C978DFF444C2AAEF1DE795619C77
5115.3A Index Notarieel protocol Den Dungen (5115.3A)
383 In de naam van de heer Amen. Vandaag 11 december 1693 verscheen voor mij notaris en getuigen Jan Janssen Spierincks en diens vrouw Perijntje Jan Damen Schellekens, wonend in de parochie van Gemonde in de heerlijkheid St. Michielsgestel, genoemdeJan ziek in zijn bed liggend en Perijntje gezond van lijf en leden, beiden in het bezit van hun verstand en geheugen. ... De testateur heeft eerder met zijn eerste vrouw Oda Jan Rutten een testament gemaakt voor notaris Jan van de Heuvel te Gemonde, waarbij Oda had bepaald dat haar erfgenamen na dood van Jan Jan Spierincks, ...
Datering: 11-12-1693

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Peter Janssen
geboren te Sint-Michielsgestel, wonende te Sint-Michielsgestel, Jongeman
Bruid Perijn Jan Damen
wonende te Gemonde, Weduwe
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
Plaats: Sint-Michielsgestel
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 24-04-1694
Bronvermelding Nederduits Gereformeerd trouwboek 1684-1735, archiefnummer 1445, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 33, blad 15r08
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1684-1735
Religie: Nederduits Gereformeerd


PETERKEN?
https://proxy.archieven.nl/235/22E8AC78E72F4718AF6B19EE78AA9A62
5115.12 Index Notarieel protocol Den Dungen (5115.12)
124 Jacob Driessen van Heeswijk, als man van Peterken Jan Damen, wonend te Schijndel, deling van een perceel te Schijndel in de Houtert ...
Datering: 8 bnovember 1710

WEDUWE?
https://proxy.archieven.nl/235/216B4E2E4E4F4B44B664B39A4381B089
5122.131 Index schepenprotocol Schijndel (5122.131)
22 Peter Jansse Castelijn gehuwd met Prijn Jan Damen weduwe van Johan Spierincx welke Prijn een stuk land toekomt van 1 ½ mergen in de Broekstraat onder Schijndel ...
Datering: 24 december 1716

WILLEN JAN SPIERINGS???
https://proxy.archieven.nl/235/53043F2D26F841189603C37EF9C19B67
5121.216 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.216)
...
Daam Jan Damen
Willem Jan Spierincx als man van Perijn
Rijckert Wilberts als man van Theunisken (Daemen)
Daam, Peterijn, Theunisken en Eerken, kinderen van Jan Daemen door Jan verwekt bij diens vrouw Meriken (Corsten), er zouden 5 kinderen zijn, maar ik tel er maar 4
Meriken Corsten van de Merendocnk, vrouw van Jan Daemen
Jan, Claes, Catelijn en Anthonij , kinderen van Willem Corsten van de Merendonck
Anthonij zoon van Willem Corsten van de Merendonck
Datering: 1717

https://proxy.archieven.nl/235/587831A7E93A4C05BED13DC4878155A3
5121.216 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.216)
...
Jan Jansse Spierincx als man van Pereijn (Daemen), wonend te Gemonde onder Gestel
Pereijn dochter van Jan Daemen, vrouw van Jan (Spierincx)
de erfgenamen van Gerit Daemen
Datering: 1717

Ondertrouwd ‎29 jan 1667 Sint-Michielsgestel, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd (religieus) ‎13 feb 1667 Sint-Michielsgestel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Paar genoemd in akte 156 van 11-02-1677 bij erfdeling vader bruid: "Jan Janssen Spierincks man van Oijken"

Zie testament in notitie bij bruid: "Ze hebben verder geen kinderen bij elkaar"
Dus geen kids.

Mogelijk:

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Jan Jansz
Geboorteplaats Gemonde
Woonplaats Gemonde
Jongeman Ja
Bruid Ariken Jansz
Geboorteplaats Gemonde
Woonplaats Gemonde
Jongedochter Ja
Datum huwelijk 13-02-1667
Plaats huwelijk Sint-Michielsgestel
Datum ondertrouw 29-01-1667
Plaats ondertrouw Sint-Michielsgestel
Religie Nederduits Gereformeerd
ron Nederduits Gereformeerd trouwboek 1651-1678
Plaats Sint-Michielsgestel
Toegangsnr. 1445
Inv.nr. 31
Folio/pagina 28r02
Geen ages genoemd in akte.

(ongeveer 14 jaar gehuwd) met:

womanOijken Jan Rutten van den Berselaer‏
Gedoopt ‎7 nov 1634 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Oda Rutgeri
Geslacht Vrouw
Datum doop 07-11-1634
Plaats doop Gemonde
Vader Joannis Rutgeri
Moeder Elisabeth N.N.
Getuige Hillegundis Gerardi
Getuige Guilielmus Schellekens
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1598-1603, 1608-1648
Plaats Sint-Michielsgestel
Toegangsnr. 1445
Inv.nr. 37
Religie RK


Overleden ‎1681
[bron]
Testament op 5-8-1681 opgemaakt.
Overleden voor hertrouwen echtgenoot op 27-12-1681 - hij wonende te Gemonde.

Niet gevonden:
Aktes Schijndel overlijden 1681 hier:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QJ-9WZX?cc=2037960&wc=SM4Z-L23%3A346028901%2C346559401%2C346559402
: 22 August 2014), Nederlands Hervormde > Schijndel > Dopen 1740-1754, 1758-1784, 1797, 1804-1810 Begraven 1667-1671, 1676, 1805 > image 30 of 431; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).

Niet gevonden in index BHIC Schijndel/Gemonde/St.MG 1681 (Aug2023)(Jan2024).
‎, leeftijd ongeveer 47 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.9&minr=11547646&miview=ldt
192 Testament van Jan Janssen Spierincx en zijn vrouw Oijken Jan Rutten van de Berselaer, inwoners parochie Gemonde onder St. Michielsgestel.
Ze vermaken aan Maria dochter van Aert Zegers van Overbeeck als petekind van de testatrice haar lijfken.
De zuster van de testatrice krijgt haar paarse rok en haar zuster Mechteld haar *couleuren* rok.
Verder krijgt Jenneke Evers haar schort en Jenneken Jacobs haar rode rok.
Ze hebben verder geen kinderen bij elkaar en daarom gaat het onroerend bezit terug naar de familie waarvan het afkomstig is, te weten de broers en zusters van beide kanten van de familie. Ze vermaken elkaar over en weer 150 gulden eens op te nemen op onderpand van het bezit van de eerstoverlijdende. Vermaken elkaar nog de laatstelevende van hen beiden alle roerend bezit, waarover de laatslevende mag beschikken. Actum in hun woonhuis te Gemonde onder St. Michielsgestel
Datering: 5-8-1681
Pagina: 511
Plaats: Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer: 5116
Inventarisnummer: 9
Scan: Register inzien
Bron: Notarissen
Geografische namen: Sint-Michielsgestel

Voor meer informatie: bertho@derikx.com