man‎Joannes Petrus Reijnders van der Meulen‏‎
Zoon van Petrus Reijnders van der Meulen en N.N.‏.

[Gebruikersnotities]
Gezin in akte 69 onder.
==============

Mogelijk momboir
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.58&minr=13324629&miview=ldt
5122.58 Index schepenprotocol Schijndel (5122.58)
209 slotformule, 19 juli 1596, testes Heretum, Jan Gijsbertss. ende Gijsbert Janss., Bernart soone wijlen Goossen Goossens van den Waude ende Mechtelt, Antonis Willem Peters soone verweckt by wijlen Willem ende Margriet dochter van Goossen ende Mechtelt, Luycas Jan Dirickx ende Jan Peter Reijnders momboiren over de onmundige ende onbeiaerde kynderen wijlen Henricxken dochter Gossen Gossens ende Mechtelt by de vs. Henricxken ende wijlen Ardt haren iersten man ende Bastiaen haren tweeden man
Datering: 1595-1597
Schijndel

NOEMT "Jan Peeter Reijnders "
IS "Wauter Peeter Reinderss" een broer? <=== JA WORDT MOMBOIR OF ZIJN KIDS NA OVERLIJDEN.
WAAROM Antonia genoemd als weduwe?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.59&minr=13324914&miview=ldt
239 Jan Peeter Reijnders voor scepenenen der stadt van sHertogenbossche, betalingsgelofte, Adriaen Adriaens Broeren, transport van die 100 gl. aen Wauter Peeter Reinderss. ende Henrick Dirick Roeloffs, 30 december 1598, testes Jan Ariens ende Kesselscepenen, van nu nieuw jaersdach ierstcomende over twee jaeren, actum et testes ut supra,
Antonia nagelaten wedue wijlen Jan Peeter Reijnders <======== Maar waarom - Reijnders? Zie akte 221.
Datering: 1597-1600
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 59
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel
Page 239 of 569 - 5122-059-0239.jpg - kan ik niet lezen - maar gegeven onderstaande waarschijnlijk akte van 1598
Page 244 of 569 - 5122-059-0241.jpg: "Anno 1599"

Genoemd 'Jan Peter Reijnders voogd' in akte van '15.10.98'?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13350992&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
133 Peeter Henrick Peters, betalingsgelofte, Dirck Peters van Weijs, Jan Peter Reijnders voogd over de onmundige kynderen van Ardt Henricx, 9 maart 1602, Peter Joriss. ende Jan Gysbers scepenen, de voorgaende gelooft is van dato 15.10.98, Lamert Pauwels Jan Damen ende Tonis Jan Tonis Wynen, betalingsgelofte, Lambert soone Wouter Lamberts 25 gl., procederende van goeden geleenden gelde, 2 maart 1602, testes Jan Mijss. ende Peter Huijgen scepenen
Datering: 1600-1605
Schijndel

WEDUWE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13350889&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
30 Jan Arien Maessen, betalingsgelofte, Antonia nagelaten wedue wijlen Jan Peter Reijnders, inden hoochtijt van Onser Liever Vrouwen Bootschapdach [25 maart], obligatie oft schultbrieff van Jan Ariens vs. op 23 februari 1585 gepasseerd, van seeckerehoppe, 5 februari 1601, testes Oeteler ende Bogert scepenen, in de marge: Antonia wedue Jan Peters bekent van den vs. 18 gl. ende 16 gl. ten vollen betaelt te zijn, 8 juli 1602 D.Gerwen secretaris 1602
Datering: 1600-1605
Schijndel

OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE - PATRONIEM REIJNDERS
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351080&miview=ldt
221 3 maart 1603, testes Heretum ende Jan Mijss., Luijcas Henrick Ardt Peter Hellincx, betalingsgelofte, Jannen Janss. van Gerwen 221 gl. 12 st., procederende van den vs. coope, actum et testes ut supra, in de marge: betaling voldaan – D.Gerwen secretaris 1608,
Anna wedue Dirick Roeloffs met Jan ende Henrick hare kynderen, transport, Antonia haer dochter nagelaten wedue van Jannen Peter Reijnders, <=====
een stucxken lants
Datering: 1600-1605
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 60
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

https://proxy.archieven.nl/235/5AEF7118A8334D12A76566FB356E9232
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
396 van Ardt Peter Delis synen broeder eenen acker 4 lop. onder Wijbosch genoemt tHaubraken, Tonisken wedue Jan Peter Reijnderts met hare kijnderen, Anna wedue van Jan Wouters, heyligen geest binnen Schijndel, aen den gemeijnen vaerwech na de Beemden, Ardt syne broders kynderen den voers. acker, Gerit Hendrick Goessens man van Gloria dochter van Peter Delis Claessen, Jan Joris Peters vorster, Schijndelse schepenbrief van 1 maart 1614, Delis Peter Delissen synen broeder, een sester saetlants intApelteren
Datering: 1605-1612
Schijndel

https://proxy.archieven.nl/235/7BC9103955164C12814ADF056BBC8F9D
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
123 Ardt Gerarts van den Venne man van Catarina dochter van Jan Arien Maessen, betaling. aen Antonia wedue Jan Peter Reijnders, Heer Wauter Peterss. ende Henrick Diric Roelofs momboiren, 150 gl. welcke Jan Arien Maes za: hadd egelooft te betalen 5 februry 1601, kynderen van Jan Ariens, Cristina dochter van jan Ariens, 19 october 1607, testes Pete rende Jan Ariens, notitie in de marge Peter soone Jan Peter Reijnders, 19 january 1629, D.Gerwen secretaris 1629
Datering: 1605-1612
Schijndel
ook
https://proxy.archieven.nl/235/702B28008C414B9EA594921F6CFDECAA
95 ... , Antonia nagelaten wedue Jan Peter Reijnders, ...
https://proxy.archieven.nl/235/3CC52F73C6CB41F48078D33D30E99955
16 ... aen de wedue Jan Peter Reijnders,

https://proxy.archieven.nl/235/66BFB5002E1241B794C36EE99E4F23BB
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
66 Peeter Henrick Peters, betalingsgelofte, Dirick Peters van Weijs, Jan Peter Reijnders mpmboir van de onmundige lyndere Ardt Henricx, 23 october 1606, testes Gysbert Antonis ende Peter Huijgen scepenen, Henrick Doirick Bevers, betalingsgelofte, Dirick Peters,
Datering: 1605-1612
Schijndel

Momboiren van kids Jan Peter Reijnders zijn Henric Dric Roelofs (broer van echtgenote) & HEER Wauter Peterss (zijn broer?)
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.86&minr=17375843&miview=ldt
5122.86 Index schepenprotocol Schijndel (5122.86)
58 Op huijden den xviii february 1608 soo zyn gecompareert voor schepenen naebeschreven Heer Wauter Peterss., Antonia weduwe van Jan Peter Reijnders, en Henric Dric Roelofs en Heer Wauter momboiren van haar kinderen mede voor Pauwels Jan Damen en Zejer zijn broer, idem voorJan zoon van Jan Lambert Wouters en voor de andere kinderen en erfgenamen van Jan Lambert Wouters, Wouter Jan Wouterss., Peter Lamert Wouters, Jan Dirck Jan Wouters, Dirck Laurenss. man van Jenneken dochter van Dirick Jan Wouters, mede voor de andere kinderen en erfgenamen van Dirick Jan Wouters allen erfgenamen van zaliger Barbara eertijds weduwe van Willem Willemss. Schrijver mbt een bedrag van 200 gl. met een akkoord tussen hen en de kinderen aan de andere zijde mede voor de afwezigen nl. de kinderen van Willem Jan Wouters en van Beelken dochter van Jan Wauters, land opte Witecker, de kinderen van Willem en Baetgen Jan Wouters ondertekend door H.D. van Gerwen secretaris 1608 met onderaan een lijstje van betalingen aan erfgenamen
Datering: 18.2.1608
Plaats: Schijndel

https://proxy.archieven.nl/235/2822B3BD41FC423D93CB8CA49C0BD0F8
5122.64 Index schepenprotocol Schijndel (5122.64)
41 8 february 1616, ... Tonisken weduwe Jan Peeter Reijnderss., betalingsgelofte, ... 20 february 1616 ... in de marge: 10 november 1628, Peeter en Dirck gebroederen soonen Jan Peeters Reijnderss. inde name van Antonia hare moeder ende Jan Peeters haeren vader, procuratie dd. 17 februarij 1626
Datering: 1615-1619
Schijndel

https://proxy.archieven.nl/235/E25C0B9969E24A22928C86447DB55EAA
5122.64 Index schepenprotocol Schijndel (5122.64)
123 seven pachthoender te betaelen, 3 february 1617, testes Daniel van Gerwen ende Gijsbert Huijgen van Berkel schepenen, Maryken dochter Ruth Guldemonts naegelaeten weduwe van wijlen Jan Dirick Roeloffs, betalingelofte, Tonisken dochter Dirick Roeloffs naegelaeten weduwe van Jan Peeter Reijnderss., hunne verschillen ende differentien, actum et testes ut supra
Datering: 1615-1619

https://proxy.archieven.nl/235/A2D10200611C43EDA914560BBAA5B997
5122.63 Index schepenprotocol Schijndel (5122.63)
244 ... Thonisken weduwe wijlen Jans Peterss. Reijnderss. tbv haere kynderen, een stuck ackerlants 3 lop. onder Wijbosch in de Stelbraeck ... 28 november 1614 ...
Datering: 1612-1615
Schijndel

OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE
Dirick Roeloffs
- Jan x Marijken Ruth Guldemonts
-- Dirick
-- Jenneken
- Antonia x Jan Peeter Reijnderss. (wijlen)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.64&minr=14229317&miview=ldt
153 Goossen Corstiaens ende Jan Bartolomeuss. momboiren over de kynderen wijlen Jan Dirick Roeloffs verweckt by Marijken dochter Ruth Guldemonts , 29 arpil 1617,
Dirick zoone Jans Dirix ende Marikens ende Jenneken zijne sustere, Antonia naegelaeten weduwe Jan Peeter Reijnderss. met haere kynderen, <======
een stuck ackerlants 4 lop. onder het Wijbosch opt Haubraecken, Michiel Peeter Delis, Margriet weduwe Henrick Eijmberts, den gemeijnen wech
Datering: 1615-1619
Pagina: 95v
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 64
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

Dirick Roelofs
- Elisabeth x Henrick Lenert Gerit Penincx
- Antonia x Jan Peeter Reijnders
-- Peeter ende Dirick
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.64&minr=14229319&miview=ldt
155 Henrick zoone Lenert Gerit Penincx man van Elizabeth dochter Dirick Roelofs, <===
betalingsgelofte,
Peeter ende Dirick gebroederen kynderen Jan Peeter Reijnders tbv Antonia naegelaten weduwe Jan Peeters ende haere kynderen, <======
drije stucken lants 5 lop. onder het Wijbosch in de Weu, Peeter Lambert Peeters weduwe mette kynderen, , een braeck lants ackerlant ende heyvelt inden Duijn, Ardt reijners, het onmundige kijnt van Lambert Luijcas, 100 gl. aen Arien van Ingelen, 3 gl. 10 st. aen Lenart Janss. tot Heeswijck, 50 gl. aen Mechtelt dochter Bastiaen de Smit, grontchijns, 1 juny 1617, testes Ardt Janss. Verhaigen ende Daniel van Gerwen schepenen
Datering: 1615-1619
Pagina: 96v
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 64
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229688&miview=ldt
195 actum et testes ut supra, Jan zoone Goyart Jacop Spierincx byden selven Goyart Jacops ende Mariken dochter Dirick Roelofs tsamen verweckt, mede voor Dirick broeder van Jan Goijartss., Wouter Anthonis man van Mariken dochter van Goijart Jacops, transport,
Anthonia naegelaten weduwe Jan Peter Reijnderss. ende haere kynderen, <=======
Schijndelse schepenbrief dd. 7 mei 1613, 22 janaury 1621, testes Dirick Jans de Bever ende Gijsbert Anthonis Smits schepenen
Datering: 1620-1623
Pagina: 107
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 65
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229614&miview=ldt
Soortgelijk als bovenstaande.

Jan Peeters van der Meulen x Anthonia Dirck Roelofs
- Peeter en Jan
- Dirck (wijlen)
-- Jan en Peeter
-- Lambert en Jenneken
- Anneken x Henrick Roelen Rutten
- Willem (wijlen) x Luijtgen Adriaen Corsten
-- Corstiaen en Jenneken
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.74&minr=16213527&miview=ldt
69
Peeter en Jan broers zonen van wijlen Jan Peeters van der Meulen verwekt bij Anthonia dochter van Dirck Roelofs, <== Twee zoons Peeter en Jan
Jan en Peeter broers zonen van wijlen Dirck zoon van Jan Peeters en Antonia <== Zoon Dirck
en met hem Roelof Henrick Dircx momboir over Lambert en Jenneken minderjarige kidneren van Dirck
vs., Henrick Roelen Rutten vader en voogd over zijn kinderen verwekt bij Anneken dochter van Jan & Antonia, <== Dochter Anneken
en met hen Dirck Henrick Dircx momboir van de kinderen van Henrick & Anneken,
mitsgaders Anthonis Adriaen Corsten en Matijs Peeter Wouters momboiren van de twee minderjarige kinderen van wijlen Willem zoon van Jan Peeters en Antonia nl. Corstiaen en Jenneken verwekt bij Luijtgen dochter van Adriaen Corsten, <==== Zoon Willen die was getrouwd met Luijtgen.
met een scheiding en deling met o.a. huis hof boomgaard schuur en landerijen 2 lop. onder tWijbosch, met cijns aan de Heer van Helmont, hooiland aldaar, onderpanden en land in den Weu gelegen, land opte Witacker aent Hooch Hecken, land opt Habraecken, met last aan het Kapittel van Sint Jan, aan de Susteren of Swesteren binnen Den Bosch, land opte Stelbraeck, nabuurcijns te Schijndel, met in de marge een notitie dd. 11 juni 1652
Datering: 15.3.1646
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 74
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

Gehuwd
[bron]
Akte 69 van 15.3.1646 in notitie bij echtgenoot geeft relatie:
"Peeter en Jan broers zonen van wijlen Jan Peeters van der Meulen verwekt bij Anthonia dochter van Dirck Roelofs"
met:

womanAnthonia Dirck Roelofs‏

[Gebruikersnotities]
OUDERS EN ECHTGENOOT: Dirick Roelofs x Anna Jan Schijmans
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229779&miview=ldt
5122.65 Index schepenprotocol Schijndel (5122.65)
286 Jan Henrick Pauwelss., de gemeijn straet, de weduwe Arien Peter Gerits, Jacop Switss., 27 january 1622, testes Jan Henrcix van Gerwen ende Jan Luijcas schepenen, Anneken naegalten weduwe Anthonis Willem Peterss., Anthonisken weduwe Jan Peter Reijnders dochter Dirick Roeloffs byden selven Dirick Roelofs ende Anna syn huijsvrou dochter Jan Schijmans tsamen verweckt, actum et testes ut supra
Datering: 1620-1623

Kinderen:

1.
manTheodoricus Joannis Petrus van der Meulen‏
Overleden ‎± 1644
[bron]
Zie akte 193 - overleden na 23.5.1641 .
Zie akte 69 van 15.3.1646. Genoemd als wijlen.

ABT 1644

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.68&minr=16051104&miview=ldt
56 Dirck zoon van Jan Peeter Reijnders man van Margriet dochter van Rombout Lamberts
heeft verkocht aan Heer en Mr. Andries Jacops van den Bogart pastoor te Schijndel en Steven Joost Willems uit Berlicum als voogden van de twee minderjarige kinderen van Lambert Rombout Lamberts verwekt bij Marijken dochter van Willem Jansen Veraelstland onder Lutteleind
Datering: 28.2.1632
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 68
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051898&miview=ldt
175 Margriet dochter van Rombout Lamberts en Jenneken zijn vrouw dochter van Roelof Peeters van Amboij tegenwoordige huisvrouw van Dirck Janssen van der Meulen vernadert huis hof en land dat Willem Adams van Gerwen in koop heeft verkregen tegen Claes Dirck Smolders man van Arijken dochter van Lambert Rombouts dd. 6 augustus 1640
Datering: 22.4.1641
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 72
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

GENOEMD:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051916&miview=ldt
193 Dirck Janssen van der Meulen man van Margriet dochter van Rombiut Lamberts heeft verkocht Willem Adams van Gerwen land onder tLutteleijndt met in d emarge een notitie dd. 21 december 1641
Datering: 23.5.1641
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 72
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

WIJLEN:
Jan Peeters van der Meulen x Anthonia Dirck Roelofs
- Peeter en Jan
- Dirck (wijlen)
-- Jan en Peeter
-- Lambert en Jenneken
- Anneken x Henrick Roelen Rutten
- Willem (wijlen) x Luijtgen Adriaen Corsten
-- Corstiaen en Jenneken
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.74&minr=16213527&miview=ldt
69
Peeter en Jan broers zonen van wijlen Jan Peeters van der Meulen verwekt bij Anthonia dochter van Dirck Roelofs, <== Dit zijn dus broers van Theodoricus Joannes vd Meulen
Jan en Peeter broers zonen van wijlen Dirck zoon van Jan Peeters en Antonia <== Dit is Theodoricus Joannes vd Meulen (heeft zonen Jan en Peter)
en met hem Roelof Henrick Dircx momboir over Lambert en Jenneken minderjarige kidneren van Dirck <== En heeft dus nog een zoon Lambert en dochter Joanna.
vs., Henrick Roelen Rutten vader en voogd over zijn kinderen verwekt bij Anneken dochter van Jan & Antonia, <== Dit is een zus van Theodoricus Joannes vd Meulen
en met hen Dirck Henrick Dircx momboir van d ekinderen van Henrick & Anneken,
mitsgaders Anthonis Adriaen Corsten en Matijs Peeter Wouters momboiren van de twee minderjarige kinderen van wijlen Willem zoon van Jan Peeters en Antonia nl. Corstiaen en Jenneken verwekt bij Luijtgen dochter van Adriaen Corsten, <==== Dus Theodoricus Joannes vd Meulen had nog een broer Willen die was getrouwd met Luijtgen.
met een scheiding en deling met o.a. huis hof boomgaard schuur en landerijen 2 lop. onder tWijbosch, met cijns aan de Heer van Helmont, hooiland aldaar, onderpanden en land in den Weu gelegen, land opte Witacker aent Hooch Hecken, land opt Habraecken, met last aan het Kapittel van Sint Jan, aan de Susteren of Swesteren binnen Den Bosch, land opte Stelbraeck, nabuurcijns te Schijndel, met in de marge een notitie dd. 11 juni 1652
Datering: 15.3.1646
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 74
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

ZOON ANTONIS EN DOCHTER MARIKEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7637.4&minr=11644557&miview=ldt
121 Testament van Jenneke dochtere Dirck Janssen (van der Meulen) wettighe naergelaeten weduwe Jan Aert Dircksche woonachtigh wesende tot Schijndel. Genoemde personen: Antonis Dirckxs haren broeder ende Mariken hare suster. Gepasseert inde parochie ende Vrijheijt Roode ten woonhuijse van Antonis Dirckxs gestaen ende gelegen aen Deerde.
Datering: 24 december 1675
Pagina: 101
Plaats: Sint-Oedenrode
Toegangsnummer: 7637
Inventarisnummer: 4
Bron: Notarissen
Geografische namen: Sint-Oedenrode

2.
man‎Peter Joannis Petrus van der Meulen‏‎

[Gebruikersnotities]
Mogelijk gehuwd met Jenneken dochter van Laurens Peters

https://proxy.archieven.nl/235/1EC8983F77424C1CB97B0BD34C79448C
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
46 Gijsbert Janss. van den Boghert en Jan Amijs Janss. scepenen, Jan Jan Dirick Michielssen man van Mariken dochter Laurens Peters, een braecke alnts 9 lop. genoemt den Beyart onder het Lutteleynde genoemt aen de Schoot, Jan Henricx Verhagen, Tonis Jan Eijmberts, Corstiaen Antonis man van Peterken dochter van Laurens Peters, Peter Jan Peter Reijnders man van Jenneken dochter van Laurens Peters, slotformule, 2 mei 1606, jan Mijssen en Jan Verhagen scepenen
Datering: 1605-1612

Mogelijk de juiste persoon:

https://proxy.archieven.nl/235/B510915529AE4A6EBCA72B184B31BF5E
5122.88 Index schepenprotocol Schijndel (5122.88)
203 ... en hij verklaart dat hij de 6e of 7e september 1637 vier zakken hop heeft vervoerd naar ’s-Hertogenbosch en van daar naar Holland en wel hop van zijn eigen gewas welke hop was verlicent en anagegeven bij Peeter Janssen van der Meulen pachtervan de licent van de hop om onderweg geen kwelling te ondervinden
Datering: 19.3.1639
Pagina: 152
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.89&minr=17856935&miview=ldt

https://proxy.archieven.nl/235/09521BE532BB46A49FFCD8C54027684E
5122.74 Index schepenprotocol Schijndel (5122.74)
44 Peeter Janssen van der Meulen die bekent gehad te hebben een obligatie van 20 rijksdaalders op Reijnier Boormans man van Heijlken dochter van Jan van Lieshoudt en heeft rijksdaalders ontvangen uit handen van Jan zoon van Jan van Lieshoudt
Datering: 20.12.1645
Plaats: Schijndel

3.
man‎Jan Joannis Petrus van der Meulen‏‎

[Gebruikersnotities]
Mogelijk maar kan hier echter niets over vinden....


http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.24&minr=12515498&miview=ldt
5116.24 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.24)
32 Testament van Jan Janssen van der Meulen en Jenneken dochter van Paulus Handricx Bevers te Schijndel in welke akte verder staan vermeld: Jan als enige en minderjarige zoon van de testateur verwekt bij Aleken dochter van Claes Dircx zin 1e vrouw, gepasseerd te Schijndel onder Wijbosch ten overstaan van Amijs Janssen Verhagen en Claes Jan Dirck Smulders
Datering: 16 juni 1664
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5116
Inventarisnummer: 24
Bron: Notarissen
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.4&minr=11331009&miview=ldt
5116.4 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.4)
99 Testament van Jan Janssen van der Meulen en zijn vrouw Jenneken Paulus Handricx Bevers, inwoners te Schijndel. De enige voorzoon van de testateur is Jan nog minderjarig verwekt bij de eerste vrouw van de testateur Aelken Dircks en die krijgt na dood van de testateur zijn inventaris etc. samen met alle schulden in het sterfhuis, maar moet zijn stiefmoeder wel de beste koe geven, 1 mud rogge, 1 malder boekweit, de helft van het spek dat in huis is, de helft van het linnengoed, de helft van de oogst etc. Actum Schijndel herdgang Weijbosch
Datering: 16-06-1664
Pagina: 314
Plaats: Sint-Michielsgestel

4.
womanAnneken Joannis Petrus van der Meulen‏

[Gebruikersnotities]
=============
brabants_leeuw_1992_2_65_80.pdf
Op 27 november 1621 huwde Hendrick van Roosmalen aldaar
met Anna Johannis Petri van der Meulen alias Vercuylen. <======= ALIAS - ben ik nog niet tegengekomen?
=============

https://proxy.archieven.nl/235/E887E5D4836C4900840DE1A48B677A18
5122.82 Index schepenprotocol Schijndel (5122.82)
54 Jan zoon van Handrick Roelof van Rosmalen verwekt bij Anna dochter van Jan Peter van der Meulen met Marijken zijn zuster gassisteerd door Eymbert Jansen (?) van Oettelaer, Eijmbert Aryen Harmans man van Marijken dochter van Handrick Roefs met scheiding en deling van goederen met o.a. huis esthuis schop boomgaard onder den Borne, ...
Datering: 14.4.1668
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 82
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

5.
manWillem Joannis Petrus van der Meulen‏

[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/2B00B91A361E4A1EBADFC672CEDCA80E
5122.79 Index schepenprotocol Schijndel (5122.79)
79 Corst zoon van Willem Janssen van der Meulen verwekt bij Luijtgen dochter van Adriaen Corsten smit, als ook Marten Jan Handrick Hellincx man van Jenneken zijn vrouw dochter van Willem & Luijtgen, hebben verkocht Margrietgen weduwe van Dirck Janssen van der Meulen ter tochte en haar kinderen ten erfrechte land onder Wijbos en Margrietgem heeft afstand gedaan van haar tochtrecht op de goederen waar die ook gelegen zijn tbv Jan Dirckssen haar zoon
Datering: 19.4.1659
Plaats: Schijndel


Voor meer informatie: bertho@derikx.com