man‎Roelof Peeters Hendriks van Amboij‏‎

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.45&minr=12511447&miview=ldt
19 Roloff Peter Henrickssoen van Ambaeij heeft verkocht ...
25 juni 1552

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.45&minr=12511446&miview=ldt
18 Jan Henrick Mercelissoen heeft verkocht aan Rlof Peter Henrickssoen van Ambaeij ...
25 juni 1552

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.45&minr=12511472&miview=ldt
44 Roloff Peter Henrickss. van Ambaeij man van Jenneken dochter van Henric Gerings <=== Dus patroniem Hendrikss. want hier ook eerste echtgenote vemelt.
heeft verkocht Jan Janss. van der Cuijllen medeschepen 3 lop. land aendt dWybos ter plaetssen geheten die Hulsschebraeck naast Jan van Sontvelt + slotformule – schepenen Jan Rutger Janss. en Hugo van Berkelle
Datering: 27 november 1552
Pagina: 20v
Soort akte: Verkoop
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 45
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.47&minr=12926291&miview=ldt
... , Roeloff Peterss. van Amboeij, ...
1561-1563

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.47&minr=12926280&miview=ldt
... , Roloff Peter Hanricx van Amboeij,...
1561-1563

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.47&minr=12926202&miview=ldt
... , Roloff soen wilneer Peter Hanricx van Amboeij, ...
1561-1563

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.47&minr=12926200&miview=ldt
19 vervolg van 0017, Paus Paulus de Vierde, priester en vicecureijt stadhaudere inden absentie van onsen vicaris gecommitteert,
Roloff soen wilen Peteren Hanricxss. van Amboeij en met hem Jenneken syn wittige huysvrau dochter wilen Hanrick Gerings, <===
ingeseten des dorps van Schyndel sBisdoms van Luydick, cranck van den peste <==== PEST
Datering: 1561-1563
Plaats: Schijndel
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 47
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.47&minr=12926195&miview=ldt
14 Thomaes en Roloff broers, Lambert Lambertss. van Sochel man van Anna kinderen van Peter Hanricxsoen van Amboeij en diens vrouw Lysbeth, <== Vader Roeloff van Jenneken (en zijn broers/zus)
scheiding en deling, huis etc. aent Elschot, de weduwe Andriess. Geritss. van den Hautart en haar kinderen, aen den Borne in die Buender, kinderen van Peter Pauwels, cijns aan de Heer van Helmond, ten Bosch in den cloester genoempt den Bogaerde, Aelken sRoeijen, Heer Daemsgasthuys ten Bosch aen den Weeversplaets, Ariaen Peter Eymbertss. op Dungen
Datering: 1561-1563
Plaats: Schijndel
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 47
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.54&minr=13120209&miview=ldt
... , Roelof Peter Hanricxss. van Ambooij, ...
1577-1581

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.54&minr=13120408&miview=ldt
238 Hanrick ende Claes gebruederen soenen van wylen Gerit van de Laer, verkoop, Amys Janss. ende Hanrick Hanricxss. van den Culen, een huys esthuys ende timmeringe dair op staende ende lant aent Lutteleynde aen die Straet genoempt, ,
de wedue en kynderen Roelof Peters van Amboy, <=====
erfgenamen Lonis Hermans, Daen Geritss., die gemeyn straet, bi cope vercregen tegen Claess. van de Laer ende Michiel syn soen, 1 juni 1581, testes Bogert ende Zebert, 8 pont payments aenden geinteresseerden, een Bosch mud rogge ten Bosch te leveren, 1 juni 1581, testes Bogert ende Zebert
Datering: 1577-1581
Plaats: Schijndel
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 54
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.56&minr=13324153&miview=ldt
... , by coope vercregen tegen Roelof Peter Henricks van Amboij, ...
1589-1592

VADER TWEE MAAL GETROUWD:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.57&minr=13324414&miview=ldt
115
deling Roeloff Peterss. van Amboij,
Goossen de voorsoon verweckt by Jenneken Henrick Gerongs zyne ierste huysvrau, <====
Bauwen Lijsken Jenneken ende Peterken met Hugo van Berckel ende Jan Dirick Bevers momboiren naekynderen van Roeloff verweckt by Margriet dochter Bauwen Janss. 2e huysvrau van Roeloff, <====
scheiding en deling,
Jenneken huijs hoff aent Lutteleynde aende Heij, 6 gl. tot Vucht <=====
aen Arien NN., 5 gl. aen Corst van der Aa, Bauwen is te deel gevallen de schuere met 6 lop. lant , Jan Goossens, 6 gl. aen Jan Schoemaeckers van Vechel, 3 gl. aen Arien Everts tot Gemonden, 2 lb. payments aen de kynderen van Henrick van Gerwen, 1 lb. payments aen den vicarius tot Schyndel cum suis, in de marge: Jenneken ende Peterken dochteren Roeloff Peterss. hebben hunne gedeelte tegens malcanderen gemangelt [grondruil] gelijck Jan Verhagen ende Dirck van Kessel hebben gecollationeert den 17maij anno 1598; Peterken is te deel gevallen enen acker saetlants 5 lop. onder het Wijbosch, wedue en kynderen Gysbert van den Bogart, tusschen den gemeynen wegen, noch twee hopackerkens 3 lop. aen de Strate
Datering: 1592-1594
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 57
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229698&miview=ldt
205
scheiding en deling tussen d’erffgenamen wijlen Roeloff Peterss. van Amboij,
Elisabeth Roeloff Peterss. ende
Goossen Roeloff Peterss. ende daer uyt te vergelden aen Jan van Straesborch 7 gl., aen Huijbert Brouhesius 6 gl. aen Willem Artss. opte Dungen 22 st., aen Sint Jacopskerck 6 gl. , aen Michiel Laureijnss. 4 gl. 16 st. noch aen Stouweken wedue Jan Laureijnss. 14 st. ,
Romout Lambertss.,
Elisabeth dochter Roeloff Peterss., <=== Dochter zonder echtgenoot
Goyart Laureijnss. man van Katalijn dochter Goossen Roeloffss.
aen Matiken van den Nijvelair 2 gl. 16 st., 8 february 1621, testes Gijsbert Antonis Smits syne medeschepen
Datering: 1620-1623
Pagina: 112
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 65
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

Gehuwd
[bron]
2e echtgenote.
Paar genoemd in akte 115 in notitie bij echtgenoot.

In diezelfde akte zijn de volgende kids genoemd: Bauwen Lijsken Jenneken ende Peterken
met:

Kinderen:

1.
womanJenneken Roelof Peeters van Amboij‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051898&miview=ldt
175 Margriet dochter van Rombout Lamberts en Jenneken zijn vrouw dochter van Roelof Peeters van Amboij tegenwoordige huisvrouw van Dirck Janssen van der Meulen vernadert huis hof en land dat Willem Adams van Gerwen in koop heeft verkregen tegen Claes Dirck Smolders man van Arijken dochter van Lambert Rombouts dd. 6 augustus 1640
Datering: 22.4.1641
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 72
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

2.
womanElisabeth Roelof Peeters van Amboij‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.58&minr=13324458&miview=ldt
... ., Elizabeth dochter Roeloff Peters van Amboij, ...
1595-1597

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.64&minr=14229301&miview=ldt
137
Adriaen Tielman Adriaens man van Elisabeth dochter Roeloff Peeterss. van Amboij, <=======
vercocht, Rombout Lambert Rombouts, een stuck tuelants 4 lop. onder tLutteleijnt inde Straet,
Jenneken weduwe Henrick Cuijlers met haere kynderen, erfgenamen Jan Lamberts, Goossen Roeloffs van Amboij, Ardt Janss, van Helmont schouthet, Peeter Willems, 2 ½ oort st. grontchijns aen den Heere van Helmont
Datering: 1615-1619
Pagina: 86v
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 64
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel2e huwelijk
man‎Roelof Peeters Hendriks van Amboij‏‎


Gehuwd
[bron]
1e echtgenote.
Paar genoemd in akte 115 in notitie bij echtgenoot.

In diezelfde akte staat een zoon 'Goossen' vermelt.
Verschillende aktes mbt deze persoon op BHIC: "go*s* ro*lo* pe*t* amb*ij*
met:


Voor meer informatie: bertho@derikx.com